Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 51/2008

Jeśli decyzja stwierdzająca nadpłatę zostanie wydana po upływie 2 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (niezależnie od tego, czy poprzedzała ją najpierw decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty), a zwrot nadpłaty nastąpi w terminie 30 dni od dnia wydania takiej decyzji, to i tak w takim przypadku zastosowanie znajduje art. 78 § 3 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej. Wraz z upływem 2 miesięcy powstaje bowiem prawo do oprocentowania nadpłaty stwierdzonej decyzją wydaną po tym terminie...

Wyrok WSA - III SA/Wa 17/2008

Podatek od towarów i usług jako podatek samoobliczalny jest określany przez podatnika i winien być określony w prawidłowej kwocie, wpłacanej po sporządzeniu stosownej deklaracji podatkowej. Zasada ta od dnia 1 września 2003 r. oznacza również, obowiązek wpłaty odsetek po samodzielnym ich wyliczeniu przez podatnika od zobowiązania podatkowego, wskazanego w decyzji, wydanej na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji...

Przegląd prasy

Nieruchomości będą spisywane co cztery lata

Od przyszłego roku nieruchomości inwestycyjne będzie można inwentaryzować raz na cztery lata... Gazeta Prawna

Sąd może czekać na inny wyrok

Wojewódzki sąd administracyjny może zawiesić z urzędu postępowanie sądowoadministracyjne, gdy NSA rozpoznaje skargę kasacyjną na podstawie tożsamego stanu faktycznego... Gazeta Prawna

Urzędnicy skarbowi pracują po godzinach za darmo

Urzędnicy skarbowi muszą pracować po godzinach, aby w terminie wypłacić nadpłaty PIT za 2007 rok. Nie otrzymują wynagrodzeń za nadgodziny... Gazeta Prawna

19-proc. podatek Belki to fikcja

Zyski kapitałowe są opodatkowane 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosując zasady zaokrąglania podatków, podatek Belki może wynieść nawet 37 proc... Gazeta Prawna

Spór o nacjonalizację posesji ambasady Stanów Zjednoczonych stał się znów aktualny

Roszczenia do działki, którą zajmuje placówka dyplomatyczna USA w Warszawie, muszą być ponownie rozpatrzone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziś dzień bez wokandy - sędziowski akt desperacji

Większość sal rozpraw w całym kraju będzie świecić pustkami. Sędziowie chcą wywrzeć presję na rząd, domagają się wyższych wynagrodzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwo zapłaci za adwokata dla żołnierzy

Wojskowi oskarżeni o przestępstwa podczas służby będą mieli prawo do adwokata. Koszty pokryje Skarb Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zdjęcie z radaru straży nie jest podstawą mandatu

Nie można egzekwować mandatów za przekroczenie prędkości zarejestrowane nielegalnymi fotoradarami straży miejskich - orzekają sądy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 maja 2008

Informacje NetTAX

Francja chce ograniczenia VAT na paliwa w UE

Francja zamierza zaproponować swoim europejskim partnerom rozważenie ograniczenia podatku VAT na paliwa w celu przeciwdziałania rosnącym cenom ropy - powiedział francuski prezydent Nicolas Sarkozy...

NIK: nieskuteczny system wykrywania nielegalnych przychodów

System wykrywania nielegalnych przychodów i ich opodatkowania przez organy podatkowe jest kosztowny i nieskuteczny, powinien ulec całkowitej zmianie - uważa wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Stanisław Jarosz...

Postępowania naprawcze mają być szybsze

Usprawnienie przebiegu toczących się postępowań upadłościowych i ułatwienie prowadzenie działań naprawczych - przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja ustaw: Prawa upadłościowego i naprawczego, o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym...

Pracodawcy masowo łamią prawa pracowników

369,5 tys. przypadków naruszania praw pracowniczych stwierdziła w 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy. To o 55,5 tys. mniej niż w roku 2006. Większość z nich dotyczyła nieodpowiedniego przygotowania pracowników do pracy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2059/2007

W 2005 i 2006 r. przepisy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym  obowiązywały w krajowym porządku prawnym. Tymczasowe stosowanie od 1 maja 2004 r. we wszystkich państwach UE i EFTA Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. powoduje, że odmowa zastosowania jej postanowień może zostać uznana za naruszenie nie tylko przepisów prawa wspólnotowego (art. 300 ust. 7 TWE oraz zasady pierwszeństwa i efektywności tego prawa), ale także naruszenie art. 9 Konstytucji RP, z którego wynika, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 194/2008

Nie jest istotne dla bytu przepisu art. 135 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, że ostateczny odbiorca organizuje i opłaca transport, ważne jest czy działa na rzecz pierwszego lub drugiego podatnika...

Przegląd prasy

Sama koperta nie może potwierdzić wysłania pisma

Twierdzenie, że odwołanie zostało wysłane w kopercie wraz z wnioskiem nie stanowi dowodu wniesienia odwołania przed organem podatkowym... Gazeta Prawna

Prawo do odliczenia nie będzie działać wstecz

Ustawa umożliwiająca odliczenie VAT podatnikom, którzy dokonali zapłaty należności za produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT, nie będzie działać wstecz... Gazeta Prawna

Od 2009 roku spółki mogą zmienić zasady rozliczeń

Od nowego roku niektóre spółki stosujące standardy międzynarodowe będą mogły powrócić do sprawozdawczości finansowej zgodnej z ustawą o rachunkowości... Gazeta Prawna

Przygotowania do zmian w VAT trzeba zacząć już dziś

Od 2010 roku zmieni się wiele zasad dotyczących rozliczeń VAT w ramach Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Łatwiej i szybciej ściągnie się grzywnę z zagranicy

Nawet pięć lat więzienia będzie grozić za ingerowanie w systemy informatyczne albo za ich uszkadzanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrakty możliwe także w obcych walutach

Z kodeksu cywilnego i prawa dewizowego ma wkrótce zniknąć nakaz, że zobowiązania pieniężne na terenie Polski mogą być wyrażone tylko w złotówkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie ścigać firmy wysyłające spam

Zagraniczne firmy handlujące na odległość będą musiały przestrzegać polskich przepisów antyspamowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdyby prawnicza fuzja stała się faktem...

W Ministerstwie Sprawiedliwości coraz głośniej mówi się o konieczności połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 25/2008

Pomoc finansowa przyznawana funkcjonariuszom Policji, miała co do zasady charakter bezzwrotny. Otrzymana przez skarżącego w 1996 r. pomoc finansowa nie podlegała, co do zasady, zwrotowi, zatem – na gruncie art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – świadczenie to stało się przychodem skarżącego w roku jego otrzymania...

Wyrok WSA - I SA/Ol 39/2008

Jeżeli mamy do czynienia z umową dotyczącą rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku (lub rzeczy przyszłych), niemożliwe jest przejście na nabywcę własności rzeczy solo consensu z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (zamiany, darowizny itp.)...

Przegląd prasy

Sprzedaż działek nie jest objęta VAT

Sprzedaż działek budowlanych powstałych z podziału nieruchomości dziedziczonej przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie jest opodatkowana VAT... Gazeta Prawna

Standardy również dla oddziałów spółek

Niektóre oddziały przedsiębiorcy zagranicznego będą mogły sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości... Gazeta Prawna

Będzie wyższy limit dla ksiąg rachunkowych

W Sejmie odbędzie się drugie czytanie nowelizacji ustawy, która podwyższa do 1,2 mln euro limit dla prowadzenia pełnej rachunkowości... Gazeta Prawna

Zbędna spacja uniemożliwi przesłanie e-deklaracji

Skuteczne doręczenie e-deklaracji jest możliwe tylko wtedy, gdy formularz nie zawiera błędów. Na urzędowe potwierdzenie odbioru formularza podatnik musi czekać nawet 24 godziny... Gazeta Prawna

Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa mogą być również kontrolowane

Każdy, także sędzia, ma prawo dochodzić przed sądem swoich praw i wolności. Pozbawienie go tej możliwości jest niekonstytucyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce ograniczyć długotrwałe areszty

Bezzasadne przetrzymywanie w celach kosztowało już państwo miliony złotych odszkodowań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiejsza obrona przed bankructwem

Usprawnienie postępowań naprawczych to najważniejszy punkt noweli prawa upadłościowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klienci Ery mieli prawo wypowiedzieć umowy

Sieci komórkowe, kablówki i dostawcy Internetu mogą łatwo stracić klientów, gdy zmienią regulaminy świadczenia usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1256/2006

Wykładnia uwzględniająca zasadę neutralności prowadzi do wniosku, że każda zapłata przez sprzedającego podatku VAT winna skutkować prawem do odliczenia go przez nabywcę...

Wyrok WSA - I SA/Po 76/2008

Syndyk masy upadłości w celu likwidacji majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym, wpłacając określone kwoty na pokrycie zaległości podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości, wskazuje kolejność zaspokojenia według reguł przewidzianych w prawie upadłościowym i naprawczym. Organ podatkowy dokonujący zaliczenia nie może stosować reguł odmiennych, przewidzianych w przepisach Ordynacji podatkowej, dla niego korzystniejszych, mających w stosunku do prawa upadłościowego charakter ogólny...

Przegląd prasy

Zarobków litewskich nie musimy wykazywać w polskim zeznaniu PIT

Polacy, którzy w 2007 roku pracowali tylko na terenie Litwy, nie mają obowiązku rozliczać zarobionych kwot w polskim urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Nie można zapłacić cudzego podatku

Zapłata podatku przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego... Gazeta Prawna

Należne fiskusowi kwoty z zagranicy trzeba będzie płacić wcześniej

Podatnik, który będzie chciał zapłacić podatek z konta zagranicznego, będzie musiał zrobić to odpowiednio wcześniej... Gazeta Prawna

Podatnicy skarżący decyzje odzyskają szybciej pieniądze

Fiskus uzależnia obniżenie VAT od potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ma do tego prawo, bo niekonstytucyjny przepis traci moc dopiero w grudniu... Gazeta Prawna

Finansowanie usług doradczych dla rolników

Poprawa konkurencyjności i dostosowanie do wymogów unijnych - polskie rolnictwo wciąż stoi przed tymi wyzwaniami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zabużanom należy się rekompensata tylko za część utraconego majątku

Od 2003 r. zabużanie nie mogą liczyć na pełną rekompensatę za majątki pozostawione na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy kuratorzy będą pracować po 13 godzin

Wraca pomysł zwiększenia norm pracy dla kuratorów. Ci zaś twierdzą, że nowe obowiązki są nie do wykonania i zmiany niekorzystnie odbiją się na ich jakości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej czasu na spisanie nieruchomości

Posłowie chcą przedłużyć ustawowe terminy uporządkowania stanu prawnego nieruchomości samorządowych i państwowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 1003/2007

Żądania strony dotyczące przeprowadzenia dowodu organ może nie uwzględnić w sytuacji, gdy przedmiotem dowodu byłaby okoliczność stwierdzona już wystarczająco innym dowodem ( art. 188)...

Wyrok WSA - I SA/Kr 304/2007)

Regulacje krajowe dotyczące polskiego podatku akcyzowego na samochody zakupione wewnątrzwspólnotowo pozostają w częściowej sprzeczności z art.90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską...

Przegląd prasy

Podatnik nie może pytać o to samo dwa razy

Romuald T. ponownie zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji w identycznym zakresie i tożsamym stanie prawnym... Gazeta Prawna

Budżetówka musi zmienić ewidencję

Do 14 lipca jednostki samorządu terytorialnego muszą dostosować rachunkowość do nowych wymogów... Gazeta Prawna

Nowe ulgi dla gmin

Zwolnienie z podatku od środków transportowych będzie stanowiło regionalną pomoc inwestycyjną... Gazeta Prawna

Gruntu nie można wyłączyć z ulgi meldunkowej

Izba Skarbowa w Katowicach wyłącza spod ulgi meldunkowej grunt. Przy takiej interpretacji podatnicy poniosą koszty wycen gruntów i nieruchomości... Gazeta Prawna

Zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ilu osób uczucia religijne można znieważyć bezkarnie

Lider zespołu Behemoth podczas koncertu podarł Biblię, a w publiczność rzucał nie tylko jej strzępami, ale i obraźliwymi słowami o Kościele... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielnie nie respektują zmian w prawie

Jeśli w spółdzielniach mieszkaniowych nie odbędą się walne zgromadzenia, część uchwał może być nieważna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozwód kościelny w cenie

Coraz więcej osób występuje o unieważnienie małżeństwa. Kościelne procesy różnią się jednak znacznie od cywilnych, dlatego rośnie nowa profesja prawników - kanonistów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 60/2007

O rażącym naruszeniu prawa można było zatem mówić, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa albo ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem lub uchylono obowiązki. Cechą rażącego naruszenia prawa było to, że treść decyzji pozostawała w sprzeczności z treścią przepisu przy prostym ich zestawienie ze sobą...

Wyrok NSA - II FSK 490/2006

Premia wypłacona odbiorcy towaru może przyczynić się do zwiększenia obrotów. Aby jednak wykazać związek pomiędzy tego rodzaju wydatkiem a przychodami (zwiększonymi) należy przedłożyć stosowne dowody (wypłaty premii)...

Przegląd prasy

Prawo do lokalu bez VAT

Ustanowienie lokatorskiego prawa do przejętych przez spółdzielnie lokali zakładowych jest zwolnione z VAT... Gazeta Prawna

Decydują dane zawarte w ewidencji gruntów

Dla ustalenia wysokości podatku od nieruchomości decydujące znaczenie mają dane w ewidencji gruntów i budynków... Gazeta Prawna

Wydatki na e-learning stanowią koszt firmy

Wydatki związane z e-learningiem są kosztem podatkowym, gdy pracodawca umożliwia pracownikom dokształcanie w tej formie... Gazeta Prawna

Nie każdy podatek dla gminy będzie można płacić kartą

Podatki stanowiące dochody budżetu jednostek samorządowych będzie można płacić za pomocą kart... Gazeta Prawna

Termin protestu mija o północy

Firma może złożyć protest nawet na minutę przed północą ostatniego dnia terminu. Nie ma znaczenia, że urząd pracuje do godziny 15... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renta po rajdowcu musi wyrównać straty bliskim

Jeśli dochody osoby, która straciła życie wskutek wypadku, były bardzo znaczne, jej bliscy mogą liczyć na odpowiednio wysoką rentę od sprawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zielone strzałki znowu pozwolą skręcać

Po 24 maja na kilkaset skrzyżowań w całym kraju będą mogły wrócić sygnalizatory S-2... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nauczyciel nie zarobi na ustnej maturze

Jeśli nauczyciel egzaminuje maturzystów w godzinach, w których normalnie prowadziłby lekcje, nie ma co liczyć na dodatkowe wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 maja 2008

Informacje NetTAX

Prawo do ulgi odsetkowej w razie zmiany kredytu mieszkaniowego na refinansowy w innym banku

Jak bumerang wraca kwestia niekorzystnego dla podatników stanowiska organów podatkowych, które odmawiają im prawa do korzystania z obowiązującej do końca 2006 r. ulgi odsetkowej w razie zmiany kredytu mieszkaniowego na tańszy, refinansowy w innym banku. Umożliwienie korzystania z ulgi odsetkowej w razie zmiany kredytu na refinansowy w innym banku byłoby niewątpliwie korzystne dla ponad 100 tys. podatników korzystających z tej ulgi na zasadzie tzw. praw nabytych. Czy jest szansa na zmianę negatywnego stanowiska fiskusa w tej kwestii?...

Kurs waluty przy korekcie faktury dotyczącej wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów

Często zdarza się, że podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów otrzymują od kontrahentów faktury korygujące. Powstają w związku z tym wątpliwości, jaki kurs waluty należy zastosować w takiej sytuacji: czy ma to być kurs z dnia wystawienia faktury korygującej, czy też kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej?...

KIG: Ministerstwo Finansów hamuje konkurencyjność firm

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej Ministerstwo Finansów utrudnia usunięcie wielu oczywistych bubli prawnych, przeszkadzających przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o VAT. KIG zwróciła się z apelem do premiera Tuska o interwencję w resorcie finansów. Jakie grzechy zaniechania ciążą - w ocenie przedsiębiorców - na Ministerstwie Finansów?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 309/2007

Art. 90 akapit pierwszy TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek...

Wyrok WSA - I SA/Bk 15/2008

Starostwo działające jako urząd, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Fakt,że Starostwo posiada własny Numer Identyfikacji Podatkowej, nie czynie tego podmiotu podatnikiem podatku do towarów i usług...

Przegląd prasy

Ubezpieczyciel wykaże składki

W sprawozdaniach ubezpieczycieli pojawią się informacje o wysokości składki OC posiadaczy pojazdów mechanicznych... Gazeta Prawna

Zobowiązanie podatkowe wygasa tylko raz

Zobowiązanie podatkowe nie może wygasnąć dwa razy - przez zapłatę i przedawnienie... Gazeta Prawna

Budynki amortyzuje się liniowo

Podatnik nie może amortyzować zakupionej nieruchomości... Gazeta Prawna

Zmiana stawek VAT najwcześniej w 2010 roku

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian stawek podatku od towarów i usług w najbliższym czasie... Gazeta Prawna

Do sądów tylko z wysokimi kwalifikacjami i po sprawdzeniu przez policję

Życiorysy dyrektorów lub kierowników mających odpowiadać za finanse sądów zostaną prześwietlone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiary klęsk żywiołowych nierówno traktowane

Z uproszczonych procedur budowlanych mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy terenów, na których zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet adwokat ma prawo do błędu

Sąd nie może odrzucić napisanej przez prawnika apelacji tylko z powodu mało istotnych usterek formalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla sędziów rządowe podwyżki to za mało

Doświadczenie i niekaralność sędziego nie będą decydowały o automatycznym awansie i podwyżce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 937/2006

Wspólny system podatku VAT zapewnia całkowitą neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel czy rezultaty tej działalności, pod warunkiem wszakże, że co do zasady podlega ona sama opodatkowaniu...

Wyrok NSA - I FSK 582/2006

Podatnik, bez względu na powodujące to przyczyny, w przypadku uzyskania wiedzy o przysługującym mu podatku naliczonym, musi bowiem mieć zapewnioną możliwość skorzystania z prawa do rozliczenia tego podatku...

Przegląd prasy

Zarobków greckich nie rozlicza się w Polsce

Polacy, którzy w 2007 roku pracowali tylko w Grecji, nie muszą zagranicznych zarobków rozliczać w polskim urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wykonuje urząd skarbowy

Organem właściwym do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanego o przestępstwo na wniosek prokuratury jest naczelnik urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Spółki ujawnią więcej informacji

Spółki będą musiały ujawniać informacje o poszczególnych produktach, obszarach geograficznych i kluczowych klientach... Gazeta Prawna

Wynagrodzenia powinny być zwolnione z podatku

O zwolnieniu z podatku nie decyduje to, czy podatnik otrzymał pieniądze z funduszy bezpośrednio z UE... Gazeta Prawna

Trzeba pilnie strzec wynalazku

Toczy się spór, czy treść wniosku patentowego nie została ujawniona przed jego uzyskaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budowę mogą skończyć przyszli właściciele

Jeżeli deweloper nie wywiązuje się z umowy, którą zawarł z klientami, i wbrew niej wstrzymuje prace, sąd może zlecić ich dokończenie innemu wykonawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór o obrazy Muzeum Narodowego w sądzie

Wydania kolekcji obrazów z Muzeum Narodowego w Krakowie żąda wnuk Kazimierza Kostaneckiego, byłego rektora UJ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek w gminie będzie można zapłacić kartą

Pojawi się nowy sposób płacenia podatków od nieruchomości, psów i środków transportu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1004/2007

Do dnia 31 grudnia 2002 r. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 p.d.o.f., obejmowało także uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące m.in. żołnierzom z tytułu służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym...

Wyrok WSA - I SA/Lu 23/2008

Skutek bezpośredni mogą wywierać dyrektywy nadające jednostkom uprawnienia, jeżeli dyrektywa w odpowiednim czasie nie została implementowana do prawa wewnętrznego. Taki skutek mogą wywierać również dyrektywy nie nadające uprawnień jednostkom, lecz jedynie nakładające na państwo członkowskie pewne zobowiązania. Organy państwowe mają obowiązek stosowania wyżej wymienionych dyrektyw, nawet jeżeli nie zostały prawidłowo implementowane, pod warunkiem, że są one wystarczająco precyzyjne i bezwarunkowe, a termin ich wdrożenia minął...

Przegląd prasy

Były wspólnik otrzyma zwrot podatku

W przypadku ustania bytu prawnego spółki osobowej roszczenie o zwrot VAT przejdzie na byłych wspólników... Gazeta Prawna

Obecność w kasynie nie jest potwierdzeniem wygranej

Sam pobyt w kasynie nie jest dowodem potwierdzającym, że pieniądze pochodzą z legalnej i opodatkowanej wygranej. Podatnik musi mieć imienne zaświadczenie z kasyna... Gazeta Prawna

Należy zgłosić wszystkie dowody

Gdy strona przedstawiła dokumenty, zapewniając, że jest to całość materiału, organy podatkowe mogą wydać decyzję bez później dostarczonych dowodów... Gazeta Prawna

Ustawa o PIT powinna być zmieniona w tym roku

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Coraz więcej ukrytych fotoradarów

Policja nie ma obowiązku oznaczać miejsc, w których postawi fotoradar. Nie musi on być też widoczny dla kierujących... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiatrówka nie jest bronią, ale może być groźna

Ostatnie wypadki postrzelenia śrutem ludzi i zwierząt budzą pytanie, jak im skutecznie przeciwdziałać i czy nie należałoby zmienić obecnych przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie zaprotestują 30 maja

30 maja będzie dniem bez wokandy - taką właśnie uchwałę podjął Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędy skarbowe będą miały więcej praw

Fiskus w dowolnym momencie będzie mógł zabezpieczyć zaległe podatki. I to bez podania powodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 35/2008

Nie można na organy podatkowe nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania faktów, jeżeli dostatecznych dowodów zaistnienia wykazanych zdarzeń gospodarczych nie dostarczył sam podatnik, zaś z ustaleń organu podatkowego wynikają wnioski przeciwne do ogólnie sformułowanych twierdzeń podatnika. Zauważyć też należy, iż organy podatkowe mają uprawnienie do oceny skutków w sferze publicznoprawnej umów i czynności prawnych ze względu na to, że treść tych umów i czynności kształtuje zobowiązania podatkowe stron je zawierających...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1045/2007

Podatnik może korzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przewidzianego w ustawie o VAT z 1993 r. z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług przez innego podatnika wyłącznie w odniesieniu do podatków faktycznie należnych, tj. podatków przypadających do zapłaty z tytułu działalności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. W każdym zatem przypadku gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego zdarzenia rodzącego obowiązek podatkowy u jej wystawcy - faktura taka nie daje uprawnienia do odliczenia wykazanego w niej podatku...

Przegląd prasy

Stawki podatku na paliwa z biokomponentami będą w ustawie

Stawki akcyzy na paliwa zawierające biokomponenty zostają usunięte z rozporządzeń. Znajdą się one w ustawie o podatku akcyzowym... Gazeta Prawna

Więcej podatników skorzysta ze zwolnienia

Osoby fizyczne likwidujące działalność gospodarczą skorzystają z okresowego zwolnienia z VAT ze sprzedaży towarów... Gazeta Prawna

Celnicy chcą interwencji ministra

Celnicy wystąpili do ministra finansów o pomoc w reformowaniu Służby Celnej. Są rozczarowani, bo obiecana 500-zł podwyżka okazała się niższa... Gazeta Prawna

Gminy nie zapominają o egzekwowaniu podatku od nieruchomości

Skuteczność gmin w poborze podatku od nieruchomości jest wysoka. Właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych nie unikną płacenia podatku... Gazeta Prawna

Wartość najmu mieszkania do podziału po rozwodzie

Prawo najmu mieszkania komunalnego wchodzi w skład majątku wspólnego, dorobkowego małżonków i podlega rozliczeniu przy jego podziale... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reakcja na artykuł musi być rzeczowa

Sprostowania nie mogą być represją zniechęcającą do zamieszczania w prasie niewygodnych dla zainteresowanych informacji czy też kontrowersyjnych ocen... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarżący się na leniwe sądy mogą dostać więcej

Państwo powinno płacić obywatelom wyższe odszkodowania za przewlekłość postępowań sądowych - nawet do 20 tys. złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany w przepisach mają uprościć przetargi

Mały błąd nie będzie już dyskwalifikował korzystnej oferty. W internetowych licytacjach nie będzie wymagany podpis elektroniczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 maja 2008

Informacje NetTAX

Czy konkubent może rozliczyć podatek dochodowy jak samotny rodzic?

Zasady rozliczania podatku dochodowego w sposób preferencyjny dla osób samotnie wychowujących dzieci budzą w praktyce sporo wątpliwości. Osoby żyjące w konkubinacie i mające wspólne dzieci nie wiedzą, czy mogą skorzystać z takiego sposoby rozliczenia podatku. Sprawa komplikuje się, jeśli osoby będące w konkubinacie mieszkają pod jednym dachem. Organy podatkowe często odmawiają im prawa do rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dzieci wskazując na wspólne zamieszkiwanie tych osób. Czy takie stanowisko jest słuszne?...

Przedsiębiorstwa z UE czeka rewolucja w VAT od 2010 r.

Od stycznia 2010 roku czeka nas rewolucja w VAT w Unii Europejskiej. Choć perspektywa wydaje się odległa, polskie przedsiębiorstwa już powinny zacząć przygotowywać się do stosowania nowych Dyrektyw VAT Rady UE - twierdzą eksperci podatkowi z Grupy VAT Firmy Doradczej KPMG. Jakie zmiany w VAT czekają przedsiębiorców?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 42/2008

Funkcjonująca w postępowaniu podatkowym zasada prawdy materialnej oraz zasada swobodnej oceny dowodów (art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej), mają za zadanie doprowadzenie do obiektywnego i bezstronnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej poprzez zobowiązanie organu do poszukiwania okoliczności faktycznych w sposób zapewniający rozstrzygnięcie oparte na prawdziwych elementach tego stanu oraz dokonywaniu ustaleń prawdziwych, co umożliwia swoboda w wyciąganiu logicznych wniosków z zebranego materiału dowodowego. Zebranie całego materiału dowodowego to zebranie dowodów dotyczących wszystkich faktów mających znaczenie dla sprawy w oparciu o przepis prawa materialnego, będący podstawą prawną rozstrzygnięcia...

Wyrok WSA - I SA/Ol 31/2008

Zawarta w orzeczeniach ETS interpretacja przepisów prawa wspólnotowego, wiąże nie tylko sądy orzekające w sprawie, w której wystosowano pytanie prawne do ETS , ale i inne organy państwa członkowskiego, co wynika z celu postępowania uregulowanego w art. 234 TWE, jakim jest zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa wspólnotowego...

Przegląd prasy

Decyzji nie należy kierować do wspólnika

Decyzja dotycząca podatków nie może być skierowana do wspólnika, jeśli postępowanie wszczęto wobec spółki... Gazeta Prawna

Przychód pomniejsza się tylko o koszty

Ustalając dochód dziecka niepowodujący obowiązku zapłaty podatku, należy przychód pomniejszyć wyłącznie o koszty... Gazeta Prawna

Wystarczy dokument przesłany faksem

Aby udowodnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować zerową stawkę VAT, wystarczy posiadać dokumenty przesłane elektronicznie lub faksem... Gazeta Prawna

Podatnicy płacą za błąd fiskusa

Kilkukrotne uchylanie decyzji z przyczyn formalnych nie ma wpływu na odsetki od zaległości podatkowych... Gazeta Prawna

Ile trzeba będzie zapłacić za bezpłatne studia

Maturzyści protestują przeciwko nieuzasadnionym opłatom rekrutacyjnym na uczelnie. Ocena na nowej maturze to jednocześnie kryterium rekrutacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloperzy ciągle stosują kruczki prawne

Kupujący mieszkania wciąż narażeni są na pułapki prawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niekorzystne umowy o kredyt hipoteczny

Banki wykorzystują nieświadomość klientów i stosują w umowach niedozwolone klauzule... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

UEFA podzieli się tortem tylko z wybranymi

Firmy, które chcą wykorzystać symbolikę Mistrzostw Europy w piłce nożnej, muszą uzyskać zgodę organizatorów. Inaczej może je to słono kosztować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 22/2007

Zgodnie z art. 191 Ordynacji Podatkowej organ podatkowy ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Oznacza to, że organ administracji państwowej w ocenie materiału dowodowego nie jest skrępowany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego. Dopóki granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną przez organ orzekający przekroczone Sąd nie ma podstaw do podważania dokonanych w ten sposób ustaleń...

Wyrok WSA - I SA/Ol 48/2008

Kwota podatku nałożonego na pojazd zakupiony za granicą nie może być wyższa niż kwota podatku zawartego w cenie pojazdu zakupionego i już zarejestrowanego w Polsce. Oznacza to, że dopiero porównanie kwoty akcyzy nałożonej na auto zakupione poza granicami kraju i "kwoty podatku rezydualnego" z jednoczesnym uwzględnieniem "stawki podatku rezydualnego", będzie mogło prowadzić do ustalenia wysokości nadpłaty...

Przegląd prasy

Koszty opinii biegłego pokryje podatnik

Jeżeli cena pojazdu oszacowana przez biegłego będzie odbiegała o więcej niż 33 proc. od wartości określonej przez podatnika, wówczas podatnik poniesie koszty sporządzenia opinii... Gazeta Prawna

Kurs faktyczny zależy od konkretnej operacji

Kursów faktycznych może być wiele, a o ich rodzaju decydują okoliczności właściwe dla konkretnej operacji wyrażonej w walucie obcej... Gazeta Prawna

Cesja kredytów między bankami nie pozbawia prawa do ulgi

Refinansowanie kredytu poprzez działania banku, w postaci np. połączeń czy sprzedaży, nie powoduje u podatników utraty ulgi odsetkowej, jeśli nabyli do niej prawo... Gazeta Prawna

Jest więcej podatników ryczałtu

Urzędy skarbowe kończą wprowadzanie do systemu POLTAX zeznań PIT-28 za 2007 rok... Gazeta Prawna

Jachty też muszą mieć tablice rejestracyjne

Statki sportowe i rekreacyjne pływające po wodach śródlądowych muszą być oznaczone. Regulujące tę kwestię przepisy obowiązują od dzisiaj... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fuzje i przejęcia spółek wyłącznie w pewnym gronie

Proces łączenia spółek warto poprzedzić starannymi przygotowaniami. Pośpiech może wspólników drogo kosztować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niejasne ograniczenia wolności związkowej

Czyn zakazany i zagrożony karą musi być określony jednoznacznie, bo żadnego ograniczenia wolności nie wolno domniemywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kierowcy będą surowiej karani za wykroczenia

Policja chce zwiększyć liczbę punktów karnych m.in. za jazdę bez zapiętych pasów i parkowanie na tzw. kopercie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I GSK 309/2007

Zakazu reformationis in peius (zakaz orzekania na niekorzyść) oznacza, że orzeczenie wydane na skutek rozpoznania środka zaskarżenia nie może być dla skarżącej mniej korzystne, niż orzeczenie zaskarżone (z wyjątkiem stwierdzenia naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności)...

Wyrok ETS - w sprawach połączonych C-95/07 i C-96/07

Artykuły 17, 18 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 2000/17/WE z dnia 30 marca 2000 r., nie sprzeciwiają się uregulowaniom krajowym, które przewidują termin zawity na wykonanie prawa do odliczenia, taki jak w sprawach przed sądem krajowym, o ile poszanowane są zasady równoważności i skuteczności. Zasada skuteczności nie zostaje naruszona tylko z tego powodu, że termin, który przysługuje organowi podatkowemu na przystąpienie do odzyskania niezapłaconego podatku od wartości dodanej przekracza termin przyznany podatnikowi na wykonanie prawa do odliczenia...

Przegląd prasy

Jeszcze rok będą ważne niekwalifikowane podpisy ZUS

Rząd chce odłożyć o rok obowiązek posiadania e-podpisu przez wszystkie firmy zatrudniające ponad pięć osób... Gazeta Prawna

Estońskich zarobków nie rozliczamy w Polsce

Polscy podatnicy, wykonujący w 2007 roku pracę tylko na terenie Estonii na rzecz estońskiego pracodawcy, nie byli zobowiązani deklarować swoich dochodów w Polsce... Gazeta Prawna

Minister skontroluje stare interpretacje podatkowe

Minister finansów nakazał sprawdzenie wszystkich istotnych interpretacji wydanych w ostatnich latach, czy nie doszło w nich do nadinterpretacji przepisów... Gazeta Prawna

Mniej formalności w VAT

Komisja Przyjazne Państwo wniosła do Sejmu projekty zmian w VAT. Większość propozycji ma na celu likwidację barier administracyjnych... Gazeta Prawna

Nie będzie homologacji na gokarty i motory żużlowe

Ministerstwo Infrastruktury wycofa się z obowiązkowej homologacji na pojazdy, które nigdy nie pojawią się na drogach, ale mają służyć tylko rozrywce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy dotyczące hipoteki mają zostać uproszczone

Kredytobiorca będzie mógł zabezpieczyć jedną hipoteką kredyt i odsetki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opiekunowie dostaną finansowe wsparcie

Osoby podejmujące się opieki nad ubezwłasnowolnionymi lub sierotami mają otrzymywać wynagrodzenie od państwa - ok. 300 zł miesięcznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PiS wciąż chce otwierać zawody prawnicze

Rozpoczną się prace nad poselskim projektem ustawy otwierającej dostęp do zawodów prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 maja 2008

Informacje NetTAX

Sejm uchwalił ustawę o zwrocie akcyzy za samochody

Sejm uchwalił ustawę, która reguluje kwestie zwrotu akcyzy za samochody sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Określa ona zasady zwrotu podatku za samochody starsze niż dwuletnie, kupione w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii od 1 maja 2004 roku do 30 listopada 2006 roku...

Czy tajemnica bankowa stanie się fikcją?

Nie milkną kontrowersje wokół przyjętej kilka dni temu przez rząd nowelizacji Prawa bankowego. Zgodnie z nią bank będzie musiał udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo popełnione w wyniku działania przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan spowoduje to znaczne osłabienie instytucji tajemnicy bankowej...

BCC o planowanych zmianach w Ordynacji podatkowej

Business Centre Club generalnie pozytywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w Ordynacji podatkowej. Jednak przedsiębiorcy są zdania, że część propozycji budzi wątpliwości i jest dla podatników niekorzystna...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1511/2007

Brak winy w uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania uprawdopodabnia choroba zagrażająca życiu oraz uciążliwe jej leczenie (m.in. chemioterapia). Nie powinno mieć znaczenia, iż podatnik wniósł odwołanie będąc na zwolnieniu lekarskim. Choroba, może mieć różne etapy, podobnie jak i mogą być stosowane środki lecznicze o różnym stopniu uciążliwości, a wszystko to może mieć przełożenie na możliwość zajmowania się sprawami innymi, niż zwykłe czynności życiowe...

Wyrok WSA - I SA/Bk 25/2008

Określenie "zakład wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy” winno być rozumiane szeroko. Nabycie w drodze spadku udziału w rzeczach i prawach majątkowych związanych z przedsiębiorstwem prowadzonym w formie spółki jawnej wyczerpuje definicję nabycia części zakładu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Przegląd prasy

Rozliczenia będą korzystne

Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji protokołu w sprawie zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Austrią... Gazeta Prawna

Podatnicy dokonujący przedpłaty odliczą VAT

Podatnicy, którzy za nabywane produkty rolne zapłacą rolnikowi ryczałtowemu przed wystawieniem faktury RR, odliczą podatek naliczony... Gazeta Prawna

Na wynagrodzenia celników dodatkowo zostaną przeznaczone ponad 262 mln zł

W latach 2009-2011 celnicy dodatkowo otrzymają ponad 262 mln zł na zwiększenie uposażeń i wynagrodzeń... Gazeta Prawna

Jest szansa na rozwój winnic w Polsce

Projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym zakłada ułatwienia dla małych winiarni... Gazeta Prawna

Znów nie przyznano pierwszej nagrody

Najlepszym studentem prawa został Artur Gątowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego - przyznano mu drugą nagrodę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renoma każdego znaku towarowego musi być udowodniona

Niemiecki koncern Reemtsma Cigarettenfabrik znów spotka się w sądzie ze spółką Hugo Boss w sporze o nazwę papierosów Boss Lights... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Celnicy przejmują kontrolę nad hazardem

Od 1 stycznia 2009 r. telewizyjne loterie dla widza, tak jak obecnie loterie fantowe oraz zakłady wzajemne, będą objęte 10-procentowym podatkiem od gier... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dyskryminowani śmielej podnoszą głowy

Niewidoma niewpuszczona do hipermarketu, bo była z psem przewodnikiem, idzie do sądu. Tego rodzaju spraw jest coraz więcej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1513/2007

Gdy toczy się spór co do istnienia obowiązku podatkowego, przepis art. 165 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie powinien mieć zastosowania. Gdy strona kwestionuje w ogóle istnienie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i zaskarża decyzje w sprawach zobowiązań podatkowych w tym podatku za poprzednie okresy, łącznie z wniesieniem skarg do sądu administracyjnego, organ winien przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za kolejny okres wydać postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego i przeprowadzić to postępowanie z udziałem strony, umożliwiając jej składanie wniosków dowodowych w sprawie oraz wypowiedzenie się co do zgromadzonego materiału dowodowego...

Wyrok WSA - I SA/Bk 17/2008

Cechą charakterystyczną regulacji prawnej zawartej w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest to, że zawiera ona w sobie element tzw. "sankcji podatkowej”. Do nadzwyczajnej zwyżki podatku dochodzi tu poprzez zastąpienie stawki podstawowej dla określonego rodzaju działalności stawką sanacyjną w wysokości pięciokrotności stawki podstawowej. Wymiar tego podatku jest dokonywany przez władczą ingerencję organu podatkowego...

Przegląd prasy

PKO BP zapowiada 4 mld zł zysku w 2008 roku

Sektor bankowy, wbrew obawom z początku roku, radził sobie w I kwartale całkiem dobrze... Gazeta Prawna

Łatwiej eksportować materiały budowlane na Ukrainę

Dobra wiadomość dla polskich producentów glazury, cegieł, czy styropianu... Gazeta Prawna

Fiskus będzie zwracać nadpłacony podatek

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy regulującej zasady zwrotu nadpłaty akcyzy na samochody osobowe... Gazeta Prawna

Praca w Anglii wciąż opłaca się Polakom

Od 1 kwietnia 2008 r. w Wielkiej Brytanii obowiązują dwie stawki PIT - 20 i 40 proc. Zastąpiły one dotychczasowe trzy stawki wynoszące 10, 22 i 40 proc... Gazeta Prawna

Biegli psychiatrzy decydują o odpowiedzialności karnej

Opinie psychiatrów w sprawie kilku żołnierzy podejrzanych w związku z ostrzelaniem wioski Nangar Khel mogą złagodzić im karę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wrócą drogie pożyczki na bardzo krótki termin

Banki inne instytucje finansowe znowu będą mogły pożyczać nam niewielkie pieniądze na wysoki procent... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokatorzy bez wpływu na reprywatyzację

Stowarzyszenie lokatorów nie może uczestniczyć w postępowaniu o zwrot nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porządki w księgach będą trwały dłużej

Stan prawny gruntów na Ziemiach Odzyskanych, mimo ustawowych terminów, nie zostanie szybko uregulowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 23/2007

Decyzja wymiarowa musi mieć między innymi walor gwarancyjny. Podatnik, po doręczeniu mu decyzji ma prawo oczekiwać, że wymiar obciążającego go podatku został określony w niej, w sposób prawidłowy, przez profesjonalne służby skarbowe i może być zmieniony tylko przy zaistnieniu szczególnych przesłanek warunkujących zastosowanie trybów nadzwyczajnych przewidzianych przepisami ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Łd 22/2007

Organ podatkowy narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Naliczony VAT do odliczenia

Podatek naliczony można odliczyć również z faktur wystawionych przed dniem rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego w VAT... Gazeta Prawna

Wspólnie z dzieckiem rozlicza się jeden rodzic

Z preferencyjnego rozliczenia, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może skorzystać tylko jeden rodzic... Gazeta Prawna

Przepisy hamują rozwój e-faktur

Przepisy przewidujące stosowanie tylko niektórych nośników technologicznych przy sporządzaniu e-faktur są podstawową barierą hamującą upowszechnianie elektronicznego fakturowania... Gazeta Prawna

Od 2009 roku liniowy PIT będzie nieopłacalny

Od początku 2009 roku zaczną obowiązywać dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 i 32 proc... Gazeta Prawna

Apteki walczą z urzędnikami o wypłatę refundacji za leki

Właściciele aptek apelują, aby Narodowy Fundusz Zdrowia nie odbierał uznaniowo należnych im refundacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dane osobowe w raportach z metra muszą być chronione

Meldunki służb ochrony metra zawierające dane osobowe muszą być zarejestrowane jako zbiór... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy piszą ustawy

Praktyką stało się zlecanie przygotowania projektów ustaw podmiotom zewnętrznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strażnicy przypilnują małoletnich chuliganów

Straż miejska zatrzyma i doprowadzi na komisariat nastolatków, którzy są podejrzani o popełnienie przestępstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 maja 2008

Informacja NetTAX

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości dotyczy podwyższenia wysokości progu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości...

Informacje NetTAX

Czy pracujący przy projektach unijnych korzystają ze zwolnienia od PIT

Podatnicy realizujący różnego rodzaju programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, których przychody są zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych często są zdania, że wynagrodzenia pracowników realizujących takie programy również korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy wskazanego wyżej przepisu. Czy taki pogląd jest słuszny?...

Opodatkowanie VAT i PIT bezpłatnych porad prawnych

Duża liczba prawników wstrzymuje się z udzielaniem bezpłatnych porad prawnych, obawiając się przykrych konsekwencji fiskalnych. W praktyce to poważny problem. Zniechęcenie prawników do udzielania darmowych porad powoduje brak dostępności do tej pomocy dla osób ubogich, których nie stać na usługi prawne. Jak zatem przedstawia się kwestia opodatkowania bezpłatnych porad prawnych na gruncie ustawy o VAT i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 38/2008

Podatnikiem podatku od nieruchomości może być jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która jest posiadaczem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego. Nie jest wymagane, aby podatnik był posiadaczem samoistnym w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości nie przesądza o fakcie rzeczywistego władania rzeczą...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1963/2007

Gdy skutkiem korekty jest obniżenie kwoty podatku należnego można go dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Oznacza to, że w akcie wykonawczym do ustawy o VAT uregulowano w sposób szczególny moment rozliczenia faktury korygującej obniżającej podatek należny...

Przegląd prasy

Ulga dla organizacji przedsiębiorców

Posłowie proponują rozszerzenie zwolnienia podatkowego dla dochodów przeznaczonych na cele statutowe nie tylko o izby gospodarcze, ale i organizacje przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Pełna rachunkowość dopiero po przekroczeniu 1,2 mln euro

Przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2008 r. byli zobowiązani do założenia ksiąg rachunkowych, będą mogli powrócić do prowadzenia uproszczonej rachunkowości... Gazeta Prawna

Zmiana definicji działalności gospodarczej jest niepewna

Ministerstwo Finansów jest przeciwne zmianom definicji działalności gospodarczej zaproponowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej... Gazeta Prawna

Kopalnie zapłacą za wyrobiska

Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła 5 mln zł podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych... Gazeta Prawna

Mogą istnieć dwie definicje dochodów rolniczych

Nie narusza konstytucji różnorodność zasad określania dochodów z rolnictwa, bo zostały zawarte w innych ustawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd nie zdążył z elektronicznym prawem

Internetowe Dzienniki Ustaw - miały być takim samym oficjalnym źródłem prawa, jak papierowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezprawie nie zwalnia z odpowiedzialności

RPO zaskarżył do Trybunału przepis będący podstawą uchwały Sądu Najwyższego w sprawie tzw. sędziów stanu wojennego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą karne punkty za rozmowę przez komórkę

Drożej dla kierowców parkujących na tzw. kopertach, a taniej dla nieuważnych pieszych - takie zmiany w taryfikatorze mandatów przygotowano w Komendzie Głównej Policji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 maja 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 29/2008

Trzyletni termin przedawnienia prawa do skutecznego doręczenia decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe zaczyna zatem biec od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik bądź to złożył deklarację obarczoną wskazanymi wadami, bądź to w ogóle nie złożył deklaracji i nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Ke 32/2008

Podatnik, prowadząc swą działalność, ponosi ryzyko gospodarcze, jeżeli zleceniodawca w każdym czasie może zaprzestać dokonywania zleceń, co pozbawiłoby podatnika przewidywanych przychodów...

Przegląd prasy

Potrzebna jest definicja kursu faktycznego

Od 2009 roku przy przeliczaniu zapłaconych należności lub zobowiązań zastosowanie będzie miał tzw. kurs faktycznie zastosowany... Gazeta Prawna

Graniczny VAT będzie wykazany w deklaracji

Podatek należny z tytułu importu towarów będzie wykazywany bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności jego uiszczania w urzędzie celnym... Gazeta Prawna

Pracując na Cyprze, nie trzeba rozliczyć się z fiskusem

Osoby fizyczne wykonujące pracę tylko na terenie Cypru nie są zobowiązane deklarować swoich zagranicznych dochodów w Polsce... Gazeta Prawna

Skargi na nowe interpretacje mogą sparaliżować sąd

Rosnąca liczba skarg na nowe interpretacje podatkowe może sparaliżować WSA w Warszawie... Gazeta Prawna

Postępowanie gospodarcze na zakręcie

Procedura w sprawach gospodarczych budzi sprzeciw przedsiębiorców i obsługujących ich prawników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy pozwolić na pochówki w rodzinnych mauzoleach

Przedsiębiorcy pogrzebowi postulują ułatwienie przywozu zwłok z zagranicy i możliwość rozsypywania prochów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez VAT cena metra niższa niż u konkurencji

Deweloperzy wracają do niezgodnego z przepisami procederu podawania cen mieszkań bez doliczania podatku VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenia 2007: teraz ruch należy do fiskusa

Nawet kilka tysięcy osób może zostać ukaranych grzywną za niezłożenie PIT za 2007 r. w terminie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 maja 2008

Informacje NetTAX

Czy po likwidacji firmy VAT można zwrócić na inny rachunek?

Podatnicy, którzy zlikwidowali działalność i zamknęli rachunek bankowy firmy, a następnie chcą otrzymać zwrot VAT za ostatni okres rozliczeniowy na inny rachunek często są odprawiani z kwitkiem przez urzędy skarbowe. Organy podatkowe odmawiają prawa do takiego zwrotu twierdząc, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT zwrot podatku może nastąpić jedynie na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Czy stanowisko organów podatkowych, nakazujące podatnikowi czekać na zwrot VAT, a dopiero potem likwidować działalność i zamknąć rachunek jest słuszne?...

Ulga rodzinna sprawia problemy pracodawcom rozliczającym dochody pracowników

Możliwość zwrócenia się pracowników o rozliczenie ich podatku z uwzględnieniem ulgi rodzinnej przez pracodawcę jest krytykowane przez przedstawicieli pracodawców. Ich zdaniem firmy nie mogą sobie pozwolić na kredytowanie ulg. Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że małe firmy, które dopiero po kilku miesiącach odzyskają pieniądze, jakie wyłożyły na ulgę, mogą mieć trudności w funkcjonowaniu i przepływach finansowych. Dlaczego?...

Projekt ustawy abolicyjnej przyjęty przez rząd

Zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania - przewiduje projekt ustawy o abolicji podatkowe, przyjęty przez rząd...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 309/2007

Obowiązek podatkowy powstały przed 1 maja 2004 r. istnieje nadal po tej dacie, mimo uchylenia ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Art. 175 nowej ustawy o VAT z 2004 r. nie eliminuje z obrotu prawnego wymienionego obowiązku podatkowego. Mimo zmiany przepisów na podatniku ciąży obowiązek podatkowy, którego konkretyzacja może nastąpić do daty przedawnienia. Oznacza to, że jeśli po uchyleniu poprzedniej ustawy podatkowej istnieje przepis pozwalający na konkretyzację obowiązku podatkowego, to nie ma przeszkód do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe...

Wyrok WSA - I SA/Gd 1003/2007

Z działaniem w ramach uznania administracyjnego nie może być natomiast utożsamiany wynik wykładni, który wskazuje, że przy rozpoznawaniu wniosku o przyjęcie zabezpieczenia organ podatkowy powinien brać pod uwagę te okoliczności, które wbrew intencji ustawodawcy, w przypadku przyjęcia zabezpieczenia mogą spowodować skutek tego rodzaju, że zobowiązania podatkowe, które zostanie zabezpieczone, w istocie, wskutek tego zabezpieczenia ulegnie przedawnieniu co w konsekwencji oznacza, że nie będzie ono mogło być skutecznie dochodzone...

Przegląd prasy

Koszty nie mogą przekroczyć limitu

Osoby prawne, które wynajmują samochód osobowy, rozliczają koszty podatkowe w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu... Gazeta Prawna

Organ może odmówić umorzenia zaległości

Przedsiębiorca, rozpoczynając działalność, bierze na siebie ryzyko jej prowadzenia i nie może go przerzucić na organy podatkowe, żądając umorzenia zaległości w podatku... Gazeta Prawna

Nie będzie trzeba informować o nabyciu spadku

Spadkobiercy nie będą musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, aby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku. Takie zmiany proponuje Komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Podatku nie płaci wspólnota tylko właściciel mieszkania

Podatnicy zapominają o złożeniu organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i zapłacie podatku... Gazeta Prawna

Amerykańskie auta zdrożeją

Samochody sprowadzane z USA dzięki niskiemu kursowi dolara dziś są znacznie tańsze od kupowanych w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powszechna edukacja już od najmłodszych lat

Posłanie pięciolatków do przedszkoli, a sześciolatków do szkół, nacisk na języki obce, nauczanie fakultatywne w liceach i zmiany w maturach - to proponuje MEN... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drogowskazy wywodzą kierowców w pole

Trzeba było kilku miesięcy starań oraz interwencji wojewody śląskiego, aby na najruchliwszej wylotówce z Warszawy ustawić właściwy znak - że to szosa do Katowic... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy utrudnią życie internetowym aptekom

E-apteki muszą przyjmować zwroty leków od pacjentów, spełniać odpowiednie standardy lokalowe i transportowe oraz zdobyć kilka urzędowych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama