Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 44/2008

Podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z otrzymaniem aportu, służącego do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji, takich jak: koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej, taksy notarialnej, kosztów wypisów i kosztów poświadczonych podpisów, o ile będzie on w stanie wykazać, że pozostają one w związku z uzyskaniem przez niego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej i nie zawierają się w katalogu określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1093/2007

Ograniczenie się przez organ podatkowy jedynie do przytoczenia przepisu oraz luźnych rozważań, a nie zawarcie oceny prawnej, z której wynikałoby jednoznacznie, że dany koszt w konkretnym momencie jest zaliczany lub nie do kosztów podatkowych danego roku podatkowego i z czego to wynika, nie stanowi odpowiedzi na pytanie podatnika i narusza art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Abolicja dla pracujących za granicą

Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy zakładający wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą... Gazeta Prawna

Zyski z funduszy rozlicza płatnik

W rozliczeniu rocznym PIT-38 nie wykazuje się wszystkich dochodów kapitałowych... Gazeta Prawna

Ulgi do odliczenia od dochodu i podatku

Nowością w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok jest ulga prorodzinna... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem

Zeznanie PIT za 2007 rok podatnicy muszą złożyć osobiście lub przesłać do urzędu skarbowego dziś do północy... Gazeta Prawna

Niejasny przepis jest niekonstytucyjny, bo pozwala na swobodną interpretację

Nie można odrzucać apelacji tylko dlatego, że opłatę sądową przekazano do drugiej instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Flagą narodową może się cieszyć każdy obywatel

Jest tylko jeden zasadniczy warunek korzystania z symboli narodowych - wymaga się zachowania należnej im czci i szacunku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontakt przez Internet nie z każdym urzędem

Od 30 kwietnia podania i wnioski można składać przez Internet. Niestety, w wielu urzędach tylko teoretycznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkania za grosze trafiły do Trybunału

Łódzki sąd ma wątpliwości, czy tani wykup mieszkań lokatorskich jest zgodny z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 kwietnia 2008

Informacja NetTAX

W dniu 29 kwietnia br. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą nowych stawek VAT. Tekst ustawy o podatku od towarów i usług po zmianach dostępny (po zalogowaniu)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 844/2006

Wypłacone członkom zarządu kwoty na podstawie umowy o zakazie konkurencji nie pozostawały w związku z działalnością gospodarczą spółki, lecz stanowiły wydatki na cele osobiste podmiotów zarządzających spółką...

Wyrok WSA - I SA/Gd 901/2007

Strata nie mieści się w zakresie ustawowej definicji pojęcia zobowiązania podatkowego, a tylko zobowiązanie podatkowe, zgodnie z wolą ustawodawcy, ulega przedawnieniu...

Przegląd prasy

Wydatki rehabilitacyjne trzeba dokumentować

Podatnik, który w zeznaniu uwzględnia wydatki rehabilitacyjne, musi zadbać o ich udokumentowanie... Gazeta Prawna

Byli wspólnicy nie mają prawa do nadpłaty

Po likwidacji spółki cywilnej, jej wspólnicy nie mogą wystąpić z żądaniem stwierdzenia nadpłaty w VAT... Gazeta Prawna

Bułgarskie zarobki nie są wykazywane w Polsce

Polscy podatnicy, pracujący w 2007 roku tylko w Bułgarii, nie muszą zagranicznych zarobków rozliczać w Polsce... Gazeta Prawna

Uczciwy podatnik nie może ponosić skutków oszustwa

Klient firmanta może mieć kłopoty, nawet gdy nie wiedział o oszustwie. Fiskus pozbawia nieświadomych podatników prawa do odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Dlaczego wciąż znikają akta sądowe

W sądach i prokuraturach ginie rocznie kilkaset tomów akt. Skutecznie paraliżuje to prowadzone śledztwa i procesy – często na długie lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądowych stażystów sprawdzi policja

Ubiegający się o staż w sądach i prokuraturze będą poddawani wywiadowi środowiskowemu. W niedzielę weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przestępcy dostaną mocniej po kieszeni

Trudniej będzie w nieskończoność przedłużać areszty tymczasowe. Sąd będzie mógł nakładać wyższe grzywne i surowsze kary dla nieletnich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interesanci urzędów mogą liczyć na sądy

Reforma sądownictwa administracyjnego okazała się udana. Sprawy są załatwiane szybciej, mniej jest zaległości i skarg na przewlekłość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 32/2008

Za sprzeczną z prawem wspólnotowym należy uznać wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzającą, że organ podatkowy ma prawo odmówić odliczenia podatku VAT – zawartego w fakturach podwykonawcy, dotyczących faktycznie zrealizowanych usług – na tej podstawie, że zbywca usługi nie dokonał aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w terminie i nie zapłacił należnego podatku. Skoro podatek wynikający z faktury był w świetle powołanych przepisów należny i wymagalny, to zadaniem Państwa jest stworzenie i stosowanie takich środków, które umożliwią jego wyegzekwowanie...

Wyrok WSA - I SA/Bk 10/2008

Podatnik, który najpierw amortyzował środki trwałe w ramach spółki cywilnej, później natomiast te same środki trwałe amortyzuje prowadząc działalność gospodarczą w innej formie (samodzielnie), powinien w świetle art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kontynuować amortyzację z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych oraz udziału podatnika we własności każdego z przedmiotowych środków trwałych...

Przegląd prasy

Nie wszystkie dochody rozliczamy w PIT

Uzyskane w ciągu roku dochody podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym lub nie uwzględniać ich w PIT, gdy zryczałtowany podatek pobrał za niego płatnik... Gazeta Prawna

NIP może nadać tylko właściwy urząd

Instytucja właściwości organów podatkowych jest niezbędnym elementem systemu podatkowego i jego zniesienie mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla obrotu prawnego i gospodarczego - twierdzi Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Więcej odszkodowań bez podatku

Odszkodowania wypłacone w wyniku zawartej przed sądem ugody będą zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Umorzone czesne to przychód

Uczelnie wyższe za dobre wyniki w nauce zwalniają studentów z opłat za studia... Gazeta Prawna

Ulotka medyczna o charakterze czasopisma

Choć oskarżony wydawał bez rejestracji ulotkę, która miała cechy czasopisma, to jednak służyła ona dobru ogółu - uznał Sąd Rejonowy we Włodawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzy paski tylko dla Adidasa

Używanie motywów podobnych do charakterystycznych oznaczeń odzieży Adidasa jest niedozwolone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja zapłaci za skutki samobójczej próby

Nadzór funkcjonariuszy nad zatrzymanym musi być na tyle wnikliwy, aby nie mógł on wyrządzić sobie żadnej szkody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dlaczego rodzina nie może się bronić sama

W sprawie cywilnej pełnomocnikiem może być np. małżonek czy brat powoda bądź pozwanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie spółek handlowych przyjęte przez rząd

Znaczące obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych oraz zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne - to najważniejsze propozycje zmian w Kodeksie spółek handlowych, którą właśnie przyjął rząd....

Czy planowany przepis o niewykonywaniu decyzji podatkowych będzie martwy?

Proponowana przez Ministerstwo Finansów zasada niewykonywania decyzji podatkowych, dopóki nie staną się ostateczne, to korzystne rozwiązanie; jednak w praktyce może to być tylko hasło - uważają eksperci Kancelarii Podatkowej Ożóg i Wspólnicy....

Rozwiązanie umowy a zwrot PCC

W praktyce często zdarza się, że zawarta przez strony umowa ulega rozwiązaniu, na przykład za zgodnym porozumieniem obu stron tej umowy. Powstaje wówczas pytanie, czy podlega wówczas zwrotowi zapłacony od takiej umowy podatek od czynności cywilnoprawnych?....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 301/2007

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego każdorazowo winno nastąpić zbadanie, czy taki wzrost stawki dotyczy wyłącznie pojazdów używanych pochodzących z innego państwa członkowskiego niż Polska orazczy z kolei w przypadku pojazdów używanych zarejestrowanych w Polsce jako nowe, stawka rezydualnego podatku akcyzowego zawartego w wartości takiego pojazdu pozostaje niezmienna. Ponadto musi być uwzględniona jednokrotność podatku akcyzowego dla wszystkich pojazdów, które są przeznaczone do zarejestrowania w Polsce, zarówno nowych, jak i używanych, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane na terytorium kraju, czy przywiezione z innych państw członkowskich...

Wyrok WSA - I SA/Go 21/2007

Nie tylko rozstrzygnięcia organów administracji publicznej ale również cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawach musi być sporządzony w języku polskim, co obliguje organy do posługiwania się urzędowymi tłumaczeniami obcojęzycznych dokumentów...

Przegląd prasy

Nie będzie kaucji gwarancyjnej

Rozszerzenie zwolnienia przy sprzedaży towarów objętych remanentem likwidacyjnym oraz likwację kaucji gwarancyjnej proponuje Komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Przedpłata nie wyłączy odliczenia VAT

Podatnicy, którzy zapłacili rolnikowi ryczałtowemu za zakupione produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR, zachowają prawo do odliczenia podatku naliczonego... Gazeta Prawna

Ubezpieczenie od szefa nie jest przychodem pracownika

Gdy przy umowie ubezpieczenia opłaconego przez pracodawcę za pracowników nie można zidentyfikować osób objętych polisą, nie powstaje przychód po stronie pracowników... Gazeta Prawna

Zarobki dziecka liczymy bez ZUS

Urzędy skarbowe niesłusznie twierdzą, że przychód dziecka można pomniejszyć wyłącznie o koszty... Gazeta Prawna

Palestra chce sprawozdań o szkoleniu

Za brak udziału w dokształcaniu zawodowym grozi postępowanie dyscyplinarne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drobni przestępcy, zamiast siedzieć, mogliby pracować

Firmy przyjmujące skazanych na ograniczenie wolności będą mogły liczyć na preferencje - zredukowanie kosztów związanych z ich zatrudnieniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kurier się spóźnił, nadawca będzie stratny

W usługach kurierskich ważny okazuje się regulamin, a ten zwykle ogranicza odpowiedzialność firmy za niewykonanie usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądowy sekretarz zarobi więcej od sędziego

Główny księgowy sądu będzie miał wyższą pensję niż jego prezes... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 308/2007

Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednakże po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki...

Wyrok WSA - I SA/Wr 304/2007

Art. 90 akapit pierwszy TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek. W istocie dane opodatkowanie można uznać za zgodne z art. 90 TWE tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że jest ono tak skonstruowane, iż wyklucza w każdym przypadku opodatkowanie przywożonych produktów w wyższym stopniu niż produktów krajowych, oraz że w związku z tym nie wywołuje ono w żadnym razie dyskryminujących skutków...

Przegląd prasy

Kontrola podatkowa nie wyłączy korekty VAT

Korekta w zakresie VAT będzie możliwa po zakończeniu kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Ryczałt do końca roku

Podatnik utraci prawo do ryczałtu dopiero od roku podatkowego następującego po roku, w którym przekroczy limit uprawniający do skorzystania z tej formy opodatkowania... Gazeta Prawna

Cała strata odliczona w pierwszym roku

Wprowadzenie możliwości rozliczania straty wstecz oraz likwidację ograniczenia wysokości odliczeń proponuje Komisja Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Małżeński PIT nie zawsze się opłaca

Małżonkowie, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe, powinni dobrze się nad tym zastanowić. Wspólne rozliczenie nie jest korzystne, gdy jedno z małżonków pracowało w danym roku za granicą... Gazeta Prawna

Protest skarbówki nie taki groźny

Ministerstwo Finansów uspokaja: w ostatnich dniach kwietnia podatnicy nie będą mieli problemów ze złożeniem zeznań za 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolny rynek służy obniżce cen

Trwająca od kilku lat liberalizacja rynku telefonii stacjonarnej, komórek i Internetu zwiększa konkurencję i obniża ceny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarzowi wolno krytykować kolegę

Całkowity zakaz opartej na prawdzie i uzasadnionej krytyki działań lekarza dokonanej przez innego medyka jest niekonstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie rewolucja w prawie karnym

Szybsza ocena obrony koniecznej, zniesienie kary więzienia za pomówienie, a także reforma sądów 24-godzinnych - oto najważniejsze zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1000/2007

Jedynie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f., obejmowało także uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące m.in. żołnierzom z tytułu służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 629/2007

Poszczególne umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania, wzorowane są w zasadniczej mierze na Modelowej Konwencji OECD. Pojęcia jakimi się one posługują z natury rzeczy muszą więc mieć charakter ogólny, często nie dość precyzyjny z punktu widzenia narodowych organów podatkowych, czy też samych zainteresowanych podatników. Wynika to jednak z faktu istnienia zróżnicowanych systemów prawnych (podatkowych) obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich OECD. Pojęcia te stanowić więc muszą rodzaj "wspólnego mianownika" dla ustawodawstw krajowych i z tego względu nie mogą być interpretowane tylko w sposób literalny, lecz przede wszystkim z uwzględnieniem ich celu i funkcji oraz całego kontekstu prawnego w jakim się one pojawiają. Dotyczy to również określeń, jakimi posługują się te umowy w zakresie obejmującym zasady opodatkowania odsetek (art. 12 Modelowej Konwencji OECD) i odnoszących się do strony podmiotowej tego zagadnienia...

Przegląd prasy

Skarbowcy wznawiają protest

Na ostatnie trzy dni kwietnia, czyli koniec rozliczeń PIT za 2007 rok, pracownicy skarbówki zapowiadają ostry protest... Gazeta Prawna

Po przedłużeniu terminu zawsze trzeba zapoznać się z aktami

Jeżeli organ na wniosek spółki przedłużył postępowanie podatkowe, to powinien wyznaczyć jej, przed wydaniem decyzji, siedmiodniowy termin na zapoznanie się z aktami... Gazeta Prawna

Nie wszystkie świadczenia związane z reklamacjami są wolne od podatku

U inwestorów będących podatnikami CIT otrzymane w związku z uznaną reklamacją świadczenie - bez względu na charakter odszkodowawczy bądź nie - będzie co do zasady zawsze opodatkowan... Gazeta Prawna

Budowle i budynki będą korzystniej opodatkowane

Budynki i budowle będą zwolnione z podatku od towarów i usług po pierwszym zasiedleniu... Gazeta Prawna

Gmin nie obowiązują terminy zapłaty

Gmina nie musi płacić odsetek, gdy umowa ustali dłuższy niż 30 dni termin zapłaty za towary lub usługi, a nie wiąże się ona z działalnością gospodarczą gminy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarzowi trzeba płacić za kserowanie dokumentacji

Lekarze w prywatnych gabinetach już wiedzą, jakie mogą pobierać opłaty za odpisy kart pacjentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminy na aplikacje odbędą się 20 września

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wstępnym terminie konkursu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną w tym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie mniej sądów

Ponad sto sądów rejonowych w całym kraju stanie się filiami. Będzie taniej i sprawniej - uważa resort sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 kwietnia 2008

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż działek budowlanych przez osoby fizyczne a podatek VAT

Pojęcie podatnika uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie będzie zatem objęta dostawa działek budowlanych realizowana przez osoby fizyczne, stanowiących ich majątek osobisty, gdy grunt nie został nabyty w celu jego zbycia....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1002/2007

Jeżeli organ przyjmie na wniosek strony zabezpieczenie wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji (w jednej z form określonych w art. 33d Ordynacji podatkowej) i wyda w tej sprawie postanowienie o jego przyjęciu, to wówczas wydaje również postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji...

Przegląd prasy

Cudzoziemców studzi mocny złoty

W 2007 roku zagraniczni inwestorzy kupili ok. 20 proc. nowych mieszkań na rynku warszawskim... Gazeta Prawna

Pełna księgowość przy wyższych przychodach

Sejmowa podkomisja rozpatrzy dziś projekty nowelizacji ustawy o rachunkowości zakładające podwyższenie progu do prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Zarobki belgijskie trzeba wykazać w polskim PIT

Podatnik, który w 2007 roku zarabiał w Belgii, musi zagraniczne zarobki wykazać w polskim zeznaniu podatkowym. Nawet wtedy, gdy nic nie zarobił w Polsce... Gazeta Prawna

Zamiast paragonu, nowa kasa

Jest gotowe nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Żeby nie przechowywać paragonów, podatnik będzie musiał kupić nową kasę... Gazeta Prawna

Formalny brak nie zamknie drogi do sądu

Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie zostanie złożony na urzędowym formularzu, sąd administracyjny musi wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ożywić społeczników

Udział organizacji społecznych w procesach jest znikomy. Projekt wzmocnienia ich statusu budzi jednak obawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skargi, bojkoty i testy eliminują nieuczciwych

Konsumenci i organizacje branżowe mają wiele legalnych sposobów, aby walczyć z nieetycznymi zachowaniami firm i niską jakością ich towarów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej strzałek i mniej korków

Już w czerwcu na skrzyżowania ulic w całym kraju triumfalnie powrócą zielone strzałki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 411/2007

Pojęcie  podatek od towarów i usług , użyte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych obejmuje zarówno polski VAT , jak i podatek od wartości dodanej obowiązujący w innych państwach UE. Dotyczy to również stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2007 roku tj. sprzed wprowadzeniem do w/w ustawy definicji podatku od towarów i usług...

Interpretacja organów podatkowych

Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawienia przez spółkę faktury VAT i naliczenia należnego podatku?

Otrzymanie przez spółkę premii pieniężnej, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, w związku z tym czynność ta nie skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury VAT...

Przegląd prasy

Ceny za OC aut mogą wzrosnąć w tym roku o 20 proc.

Koszty odszkodowań rosną bardziej niż przychody ze składek. Nowe zasady zadośćuczynienia oznaczają wyższe wypłaty... Gazeta Prawna

Będzie łatwiej ewidencjonować rezerwy

Trwają prace nad nowym standardem, który wyjaśni zasady ujmowania w księgach i sprawozdaniach rezerw i zobowiązań warunkowych... Gazeta Prawna

Gminy chcą zachować część zakładów budżetowych

Kontynuacja reformy finansów publicznych oznacza likwidację zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz wprowadzenie promes na finansowanie inwestycji i dróg... Gazeta Prawna

Wymeldowanie nie wpływa na ulgę

Osoba, która chce sprzedać mieszkanie, musi się z niego wymeldować przed sfinalizowaniem transakcji... Gazeta Prawna

Uważaj, komu oddajesz swoje zeznanie

Powstaną specjalne punkty przyjmowania zeznań podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biegłych sądowych trzeba zreformować

Wadliwe procedury powoływania biegłych sprawiają, że zostają nimi także ludzie niekompetentni lub nieuczciwi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Identyfikatory pojazdów pod kontrolą sądu

Urzędnicy, którzy nie chcą umożliwiać wjeżdżania w miejsca objęte zakazem, muszą się liczyć z zaskarżeniem odmowy do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bank szybciej zweryfikuje nasze dane

Instytucje finansowe zyskają większe możliwości sprawdzania danych osobowych klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej należy składać do końca kwietnia

Osoby, które w 2007 roku sprzedały mieszkanie i były w nim zameldowane przez co najmniej 12 miesięcy, nie zapłacą podatku dochodowego, jeśli do końca kwietnia złożą do urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie...

Gdzie będzie można złożyć PIT w razie strajku poczty?

Ministerstwo Finansów chce, by w przypadku strajku Poczty Polskiej, podatnicy mogli złożyć PIT-y w specjalnie zorganizowanych punktach. Powstaną one między innymi w urzędach gmin i powiatów - poinformował resort finansów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1728/2007

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje bowiem na mocy art. 9a ust. 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy wystąpią następujące okoliczności: podatnik dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym z tym podatnikiem lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość kwot wskazanych w art. 9a ust. 2 i 3 tej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sam fakt wystąpienia tych okoliczności rodzi obowiązek sporządzenia przedmiotowej dokumentacji. Przepisy nie określają wprawdzie terminu w jakim winna być ona sporządzona, ale biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów oraz charakter tej dokumentacji i cel jakiemu ma służyć, winna być ona sporządzana na bieżąco, to znaczy, gdy wystąpią powyższe okoliczności...

Wyrok ETS - C-309/2006

W przypadku, gdy na podstawie art. 28 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu obowiązującym zarówno przed, jak i po zmianie tego przepisu przez dyrektywę Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r., państwo członkowskie utrzymało w mocy w przepisach krajowych zwolnienie połączone ze zwrotem podatku zapłaconego na wcześniejszym etapie w odniesieniu do określonych dostaw lub usług, przedsiębiorca realizujący takiego rodzaju dostawy lub usługi nie może bezpośrednio powoływać się na jakiekolwiek prawo wywodzone z prawa wspólnotowego do opodatkowania tych dostaw lub usług podatkiem od wartości dodanej według stawki 0 %...

Przegląd prasy

Bez obiecanych ulg nie będzie zysków z biopaliw

Spóźnienia we wprowadzeniu ulg w akcyzie na czysty biodiesel mogą w rezultacie wymusić na firmach paliwowych płacenie wysokich kar... Gazeta Prawna

Dla rozliczenia podatku nie ma znaczenia, kto przewozi towar

W przypadku transakcji trójstronnych forma transportu oraz zapłaty nie mają wpływu na możliwość zastosowania procedury uproszczonej w VAT... Gazeta Prawna

Wniesienie aportu bez VAT

Wniesienie aportu przez spółkę cywilną do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zwolnione z VAT... Gazeta Prawna

Część rozwiedzionych bez ulgi

Obowiązujące przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi prorodzinnej dyskryminują byłych małżonków... Gazeta Prawna

O wydaniu karty pacjenta zadecyduje sąd

Jeśli pacjent domaga się karty leczenia, a także wydania zakazu przetwarzania danych wobec osoby zatrudnionej w prywatnej lecznicy, rozpatrzenie jego żądań należy do sądu cywilnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kurs prawa jazdy jak studia podyplomowe

Przyszli kierowcy autobusów powinni się spieszyć ze zrobieniem prawa jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziom udało się przekonać prezydenta

Lech Kaczyński poprze inicjatywę zastąpienia asesora sędzią grodzkim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci stracą monopol na sprawy karne

Radcowie prawni będą mogli reprezentować pokrzywdzonych w sprawach karnych - proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1623/2006

Zeznania świadków nie mogły zastąpić czynności kontrahentów skarżącej spółki jako zdarzeń podlegających ocenie w samoobliczeniu podatku. Relacja o samoobliczeniu podatku nie jest z nimi tożsama, w szczególności, jeżeli jego udokumentowanie dostatecznie jej nie potwierdza...

Wyrok WSA - III SAB/Gl 18/2007

Po wyczerpaniu ponaglenia w trybie art. 141 Ordynacja podatkowa nawet w razie stwierdzenia, że ponaglenie nie jest uzasadnione istnieje jedna z przesłanek uzasadniających żądanie naprawienia szkody powstałej w wyniku zaniechania organu podatkowego...

Przegląd prasy

Oświadczenie do zwolnienia składa się raz

Podatnik, który złożył oświadczenie o prawie do ulgi meldunkowej po 14-dniowym terminie ustawowym, nie musi składać go po raz drugi... Gazeta Prawna

Różnice kursowe należy ustalać jednakowo

Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt zmiany ustawy o VAT, który ujednolici zasady przeliczania różnic kursowych w VAT z zasadami obowiązującymi w podatkach... Gazeta Prawna

Hipoteka wyłącza przedawnienie podatku

Podatek zabezpieczony hipoteką nie ulega przedawnieniu, ale po upływie pięciu lat egzekucję można przeprowadzić tylko z przedmiotu zabezpieczenia... Gazeta Prawna

Abolicja ważna przy zmianie zamieszkania

Polacy mający miejsce zamieszkania za granicą nie muszą rozliczać zarobków zagranicznych w Polsce... Gazeta Prawna

Sędziowie bez nominacji skarżą się na decyzje prezydenta

Trybunał Konstytucyjny zarejestrował trzy skargi sędziów, którym prezydent odmówił nominacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bilety na Euro dostępne nielegalnie w Internecie

Kwitnie bezprawny handel biletami na mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej. Są też trudności z usuwaniem danych osób, które nie miały szczęścia w losowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnik musi wykazać, że działa legalnie

Adwokat wnoszący sprzeciw od nakazu zapłaty dla reprezentowanej przez niego spółki musi dołączyć do niego np. odpis z KRS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szykuje się rewolucja w kontroli skarbowej

Inspektor będzie miał sześć miesięcy na doręczenie decyzji sprawdzanemu przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1815/2007

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia (np. rozłożenie należności na raty) lub przerwanie biegu terminu przedawnienia wywołuje skutek tylko w stosunku do jednego ze spadkobierców oraz nie wpływa na bieg tego terminu w stosunku do pozostałych spadkobierców. Podobnie, umorzenie zaległości podatkowych jednemu ze spadkobierców nie będzie miało wpływu na istnienie i zakres odpowiedzialności pozostałych. Nie zmienia to jednak zasad rozliczeń pomiędzy współdłużnikami na gruncie prawa cywilnego. Oznacza to, iż mimo umorzenia zaległości podatkowych jednego z dłużników, będzie on ponosił stosunkową odpowiedzialność z tytułu roszczenia regresowego dochodzonego na drodze cywilnoprawnej przez dłużnika, który uiścił należne zobowiązanie podatkowe – art. 376 oraz art. 1034 § 1 Kodeks Cywilny...

Wyrok ETS - C-167/2005

Skarga zostaje oddalona...

Przegląd prasy

Na nadanie NIP 10 dni

Ministerstwo Finansów przekaże urzędom skarbowym wytyczne w sprawie nadawania NIP podatnikom VAT w terminie do dziesięciu dni... Gazeta Prawna

Pracując w Szwecji, nie trzeba rozliczać się z polskim fiskusem

Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę tylko na terenie Szwecji, nie muszą rozliczać jej w Polsce... Gazeta Prawna

Umowa faksem nie wystarczy do dokonania rozliczeń

Różnice kulturowe między Chinami a krajami europejskimi nie są wytłumaczeniem dla zawarcia kontraktu faksem... Gazeta Prawna

Bez zgody wójta nie ma ulgi

Jeżeli gmina nie wyrazi zgody, to urząd skarbowy nie ma prawa umorzyć podatku od spadku czy darowizny... Gazeta Prawna

Najpierw się sprawdzą sądząc w prostych sprawach

Krajowa Rada Sądownictwa chce, by od maja przyszłego roku asesorzy stali się sędziami grodzkimi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mimo sprzeciwu ministra dyrektor sprzedał majątek

Relacje między organem założycielskim a przedsiębiorstwem państwowym mają charakter cywilny, a nie administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytalna równość dla mundurowych

Przepis, który różnicuje sytuację rencistów mundurowych w zależności od wysokości osiąganych przez nich dochodów, jest niekonstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Meldunki: liberalizacja czy zamieszanie

MSWiA rozważa zastąpienie meldunków zgłaszaniem miejsca zamieszkania. Świadome jest zagrożeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 308/2007

W sytuacji, w której organ wydający kwestionowane orzeczenia wymiarowe uznał wniesione przez dłużnika zarzuty dotyczące niedopuszczalności egzekucji za bezzasadne, organ egzekucyjny słusznie podtrzymał swoje stanowisko co do zasadności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, argumentując je w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia...

Wyrok NSA - I GSK 308/2007

Wartość celna (transakcyjna) nie musi być ostatecznie ustalana w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego, bo cena może zostać ostatecznie ukształtowana później w odniesieniu do towaru przedstawionego organowi celnemu w określonym dniu...

Przegląd prasy

Po spaleniu dokumentacji trzeba szacować podstawę opodatkowania

Zniszczenie dokumentacji podatkowej w wyniku pożaru wymusza określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania... Gazeta Prawna

Normy również dla rolników prowadzących księgi rachunkowe

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinni mieć możliwość korzystania z norm szacunkowych... Gazeta Prawna

1 proc. nie zostanie potraktowany przez fiskusa jak darowizna

Przekazanie 1 proc. podatku w rocznym PIT ze wskazaniem konkretnej osoby nie jest darowizną - wyjaśniają organy podatkowe i Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Wzrosną ceny papierosów i gazu do aut

Projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych... Gazeta Prawna

Pasażer może żądać danych kierowcy, od którego nie otrzymał biletu

Osoba ukarana za jazdę bez biletu ma prawo - w razie sprawy sądowej - uzyskać dane osobowe kontrolera i kierowcy, któremu zapłaciła za przejazd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikant traktowany gorzej niż sekretarka

Niektóre sądy odmawiają młodym aplikantom przeglądania akt spraw prowadzonych przez ich patronów. Dzieje się tak bez wyraźnej podstawy prawnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Środowisko stawia twarde warunki

30 maja w całym kraju mogą się nie odbyć rozprawy. Sędziowie zapowiadają kolejny protest... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezrobotni biorą zwolnienia od pracy

W urzędach pracy lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich składanych przez bezrobotnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Sejm o zmianach w samozatrudnieniu, rząd o podatku liniowym

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma ułatwić tzw. samozatrudnienie, czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tymczasem, jak wynika z wypowiedzi przewodniczącego klubu PO Zbigniewa Chlebowskiego, w rządzie i w samym klubie PO trwają prace nad wprowadzeniem podatku liniowego. Według Chlebowskiego projekt wprowadzenia podatku liniowego ma zostać przedstawiony latem...

Rozliczanie PIT przez internet: "rząd się spóźnił"

Zdaniem ekspertów firmy doradczej PricewaterhouseCoopers rząd zbyt późno przygotował zmiany prawne, dotyczące rozliczania PIT za 2007 rok przez internet. Dlatego z tej możliwości nie skorzysta w tym roku zbyt wiele osób...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1022/2006

Brak skutecznych zarzutów naruszenia przepisów postępowania powoduje bowiem, że zgodnie z art. 183 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami-administracyjnymi dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące stają się ustalenia faktyczne przyjęte za podstawę orzekania przez Sąd I instancji...

Wyrok ETS - C-124/2007

Artykuł 13 część B lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku musi być interpretowany w ten sposób, że okoliczność, iż broker lub pośrednik ubezpieczeniowy nie pozostaje w bezpośrednim stosunku ze stronami umowy ubezpieczenia lub reasekuracji, do zawarcia której się przyczynia, lecz pozostaje z nimi jedynie w pośrednim stosunku, za pośrednictwem innego podatnika, który sam pozostaje w bezpośrednim stosunku z jedną ze stron tej umowy, i z którym ów broker lub pośrednik ubezpieczeniowy jest związany umownie, nie wyklucza, by świadczone przez niego usługi były zwolnione od podatku od wartości dodanej na mocy tego przepisu...

Przegląd prasy

Będzie zwrot dla rolników

Od 1 maja 2008 r. zwrot VAT dla rolników ryczałtowych wzrośnie do 6 proc. Jednocześnie podwyższona zostanie stawka VAT na środki produkcji rolnictwa... Gazeta Prawna

Do kilku spraw podatkowych jedno pełnomocnictwo nie wystarczy

Ustanowienie pełnomocnika oznacza konieczność złożenia pełnomocnictwa do akt każdej toczącej się sprawy, a nie jednego ogólnego pełnomocnictwa... Gazeta Prawna

Wydanie opinii to świadczenie usług

Biegły sądowy wykonuje swoje czynności niezależnie, zatem brak jest podstaw do wyłączenia go z kręgu podatników VAT... Gazeta Prawna

1 proc. może być darowizną

Zdaniem fiskusa przekazanie pieniędzy przez fundację danej osobie to darowizna. Osoba obdarowana powinna zapłacić podatek od darowizn... Gazeta Prawna

Radcy wspomagają "Przyjazne państwo"

Przedsiębiorca nękany nielegalnymi bądź przedłużającymi się kontrolami powinien mieć prawo do protestu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liberalizacja zasad zmiany imion i nazwisk

Zmiany personaliów będą łatwiejsze, zwłaszcza w stosunkach transgranicznych. Ściślejszej ochronie mają podlegać nazwiska historyczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytury dla mężczyzn uchwalone

Przepisy dające 60-letnim mężczyznom prawo do wcześniejszej emerytury czekają już tylko na podpis prezydenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zyskają rolnicy, a stracą konsumenci

Możemy zliberalizować niektóre przepisy o bezpieczeństwie żywności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-27/2007

Wykładni pojęcia "zysków wypłaconych przez spółkę zależną” w rozumieniu art. 4 ust. 2 zdanie ostatnie dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich należy dokonywać w ten sposób, że nie sprzeciwia się ono uregulowaniu państwa członkowskiego, które włącza do tych zysków ulgi podatkowe, które zostały przyznane celem skompensowania podatku u źródła pobranego od spółki dominującej przez państwo członkowskie spółki zależnej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2916/2005

Nie jest racjonalne odmawianie zmiany postanowienia organu pierwszej w trybie zażaleniowym, jeżeli w dacie tej odmowy wiadomym jest, iż wyrażone w nim stanowisko straciło aktualność i konieczna jest jego korekta...

Przegląd prasy

Zwrot kosztów opieki jest nieopodatkowany

Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów, które pozwala nie płacić podatku od dochodu stanowiącego zwrot kosztów opieki nad dzieckiem... Gazeta Prawna

Zmiany w opodatkowaniu akcyzą energii odczują konsumenci

Projekt nowej ustawy akcyzowej trafi dziś, najpóźniej w poniedziałek do uzgodnień międzyresortowych... Gazeta Prawna

Przedłużono czas składania oświadczeń

Do 30 kwietnia 2008 r. muszą złożyć oświadczenia podatnicy, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży mieszkań w 2007 roku... Gazeta Prawna

Mimo zmian rozliczenia VAT pozostaną zbiurokratyzowane

Przedsiębiorcy czekają na uchwalenie zmian w ustawie o VAT, które uproszczą przepisy i zniosą zbędne biurokratyczne ograniczenia... Gazeta Prawna

Sprawca napaści na policjanta sam mu zapłaci za utratę zdrowia

Państwo, a więc podatnicy, nie może ponosić finansowych skutków obrażeń policjanta odniesionych przezeń wskutek napaści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można już wystąpić o zwrot nieruchomości

Od środy wiele osób może się starać o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, na której nic nie zostało zbudowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminy na aplikacje będą we wrześniu

Konkurs na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną odbędzie się w tym roku później niż zwykle... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Import aut z USA może być mniej opłacalny

Samochody sprowadzane z USA dzięki niskiemu kursowi dolara są znacznie tańsze od kupowanych w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-442/2005

Artykuł 4 ust. 5 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku i załącznik D pkt 2 tej dyrektywy należy interpretować w taki sposób, że czynność indywidualnego podłączenia, która polega, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, na ułożeniu kanalizacji umożliwiającej przyłączenie instalacji wodociągowej nieruchomości do stałej sieci dostawy wody, należy do zakresu dostawy wody, o której mowa w tym załączniku, tak iż podmiot prawa publicznego działający jako władza publiczna jest podatnikiem w zakresie tej czynności...

Wyrok NSA - II FSK 1488/2006

W sytuacji, gdy spółka nie płaci odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca, to uzyskuje nieodpłatną korzyść finansową opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Przegląd prasy

Będzie nowy system wydawania certyfikatów

Po 30 czerwca 2010 r. certyfikat księgowy wydawany będzie tylko po zdaniu egzaminu... Gazeta Prawna

Wzrośnie stawka na środki produkcji rolnictwa

Stawka VAT na środki produkcji dla rolnictwa zostanie podwyższona do 7 proc... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy chcą ulgi dla izb gospodarczych

Posłowie proponują, żeby dochody izb gospodarczych w części przeznaczonej na cele statutowe zwolnić z podatku dochodowego od osób prawnych... Gazeta Prawna

Płatnik nie przekaże 1 proc.

Podatnik rozliczający się z fiskusem za pośrednictwem płatnika (rozliczenie na PIT-40) lub ZUS (PIT-40A/11A) nie przekaże 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Po incydentach w celach będzie więcej środków bezpieczeństwa

Rozszerzony monitoring w celach i bezwzględny nakaz informowania przełożonych o szczególnych zdarzeniach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Referendarze sądowi coraz cenniejsi

Na 9 czerwca minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu referendarskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusze chcą darowizny na wypadek śmierci

Podarujesz dziecku dom za życia, ale ono zostanie jego właścicielem dopiero, gdy umrzesz... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komisja Europejska znów ściga Polskę

Stawki VAT nie mogą zależeć od PKWiU. Tak uznała Komisja Europejska i wystosowała do polskiego rządu informację o naruszeniu prawa unijnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Abolicja podatkowa: ważne dla podatników

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej, będą mieli 6 miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego - zakłada projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1109/2006

Jeżeli faktura lub rachunek uproszczony nie dokumentuje sprzedaży, w rozumieniu art. 2 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, to w myśl art. 33 ustawy nie ma obowiązku zapłaty podatku...

Wyrok WSA - III SAB/Gl 20/2007

Po wyczerpaniu ponaglenia w trybie art. 141 Ordynacja podatkowa nawet w razie stwierdzenia, że ponaglenie nie jest uzasadnione istnieje jedna z przesłanek uzasadniających żądanie naprawienia szkody powstałej w wyniku zaniechania organu podatkowego...

Przegląd prasy

W tym tygodniu nowela VAT, w przyszłym ocena abolicji

W tym tygodniu ma być opublikowana poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Zakończono akcję: Płacę podatki tylko raz

Zebrano 4199 podpisów pod petycją do premiera o zmianę umowy podatkowej między Polską a Holandią... Gazeta Prawna

Celnicy nie akceptują ministerialnej reformy

Związki zawodowe celników nie akceptują projektu zmieniającego ustawę o Służbie Celnej, gdyż - ich zdaniem - nie zawiera wszystkich koniecznych zmian... Gazeta Prawna

Rady nadzorcze odpowiedzą za prawidłowość sprawozdań

Rada nadzorcza lub inne organy nadzorujące będą odpowiedzialne za sprawozdanie finansowe spółki... Gazeta Prawna

Lepsza dobra sekretarka niż kiepski magister

Wymaganie wyższych studiów od urzędników sądowych sprawiło, że w dużych sądach zaczyna brakować rąk do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez wzmianki w księdze egzekucja nie jest możliwa

Zajęcie nieruchomości przez komornika jest bezskuteczne wobec jej nowego właściciela, jeśli w chwili kupna w księdze wieczystej nie było wzmianki o tym zajęciu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Specjalne prawa na czas wyjątkowy

Przepisy dokładnie określają, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Ma to zapobiec powstaniu chaosu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie mogą sparaliżować aplikacje

Sędziowie masowo odmawiają szkoleń aplikantów. Twierdzą bowiem, że korporacje za mało im płacą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 303/2007

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do merytorycznego rozstrzygania sprawy podatkowej i zastępowania w tym procesie organu. Zakres dokonywanych przez Sąd ustaleń zdeterminowany jest poprzez podstawową funkcję sądowej kontroli administracji, to jest oceny z punktu widzenia legalności zaskarżonego aktu lub czynności. Kwestia ta nigdy nie budziła wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym podkreślano, iż sąd administracyjny nie może dokonywać ustaleń, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzyganiu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Może on dokonywać jedynie takich ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem tejże decyzji...

Wyrok WSA - I SA/Wr 300/2007

Art. 90 akapit pierwszy TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek. W istocie dane opodatkowanie można uznać za zgodne z art. 90 TWE tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że jest ono tak skonstruowane, iż wyklucza w każdym przypadku opodatkowanie przywożonych produktów w wyższym stopniu niż produktów krajowych, oraz że w związku z tym nie wywołuje ono w żadnym razie dyskryminujących skutków...

Przegląd prasy

Pracując we Włoszech, nie trzeba rozliczać się z polskim fiskusem

Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę tylko na terenie Włoch, nie są zobowiązane do wykazywania zagranicznych zarobków w Polsce... Gazeta Prawna

Rząd chce zwracać VAT

Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego VAT oraz zwiększenie ich udziału w PIT i CIT - zapowiedział wczoraj wicepremier Grzegorz Schetyna... Gazeta Prawna

Od wniosku trzeba zapłacić dodatkowy wpis

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny w związku z nieprzekazaniem w terminie akt sprawy i skargi do sądu jest pismem wszczynającym odrębne postępowanie... Gazeta Prawna

Abolicja: zwrot lub umorzenie podatku

Jest gotowy projekt ustawy, określający zasady przyznawania abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą w latach 2002-2007... Gazeta Prawna

Krew musi szybko dojechać

O pozwoleniu na uprzywilejowanie pojazdu musi rozstrzygać interes społeczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy komornik odpowiada osobiście

Komornik ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody, które wyrządził, naruszając przepisy przy wykonywaniu swych obowiązków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy każdy lek kupiony w Internecie można oddać

Leki można zwracać do aptek tylko wyjątkowo. E-apteki będą jednak informować klientów, że na zwrot medykamentów mają nawet dziesięć dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał zajmie się pozbawianiem uprawnień zawodowych

Korporacje nie powinny mieć nieograniczonego prawa do dożywotniego pozbawiania uprawnień zawodowych za niepłacenie składek członkowskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Będzie uproszczenie sposobu dokumentowania delegacji służbowych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważy w tym roku uproszczenie zasad zwrotu pracownikowi kosztów podróży odbytej publicznym środkiem transportu (bez wymogu dokumentowania jej biletami)...

Będzie abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą

Polacy pracujący za granicą nie będą musieli płacić w Polsce podatku od uzyskanych tam dochodów - zapowiedział premier Donald Tusk. Premier wraz z Ministrem Finansów Janem Rostowskim przedstawili wyniki prac nad tzw. ustawą abolicyjną...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 300/2007

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego akcyza obliczana jest od wartości jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za towar wg umowy lub faktury...

Wyrok WSA - I SA/Po 21/2007

Obowiązek podatkowy uregulowany jest przepisami poszczególnych ustaw, których podatnik obowiązany jest przestrzegać. Natomiast to działania podatnika mające na celu nieuzasadnione zmniejszenie rozmiarów tego obowiązku podatkowego naruszają przepis art. 84 Konstytucji RP stanowiący, że każdy ma obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych podatków określanych w ustawie...

Przegląd prasy

Pakiet medyczny to przychód

O powstaniu przychodu ze stosunku pracy przesądza samo otrzymanie pakietu medycznego określonej wartości... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy z Warszawy będą podlegać urzędowi w Białymstoku

Ministerstwo Finansów zmienia właściwość niektórych urzędów kontroli skarbowej dla podatników... Gazeta Prawna

Cała dostawa w jednym dokumencie

Cała dostawa towaru, która uprawnia do stosowania preferencyjnej 0-proc. stawki VAT, musi być wykazana w jednym dokumencie księgowym... Gazeta Prawna

Druki interaktywne są wirtualne

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można znaleźć wiele formularzy podatkowych oznaczonych jako druki interaktywne... Gazeta Prawna

Podpis urzędnika ministerstwa wystarczył

Minister sprawiedliwości nie musi występować z wnioskiem do Krajowej Rady Komorniczej, by zaopiniowała odwołanie komornika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odrębne postępowania gospodarcze tracą sens

Coraz więcej prawników wątpi w konieczność utrzymywania sądów gospodarczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej szczegółów o abolicji podatkowej

Polacy pracujący za granicą, którzy zechcą skorzystać z abolicji podatkowej, będą mieli tylko pół roku na złożenie wniosku w urzędzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chory system orzekania o zdrowiu

Orzeczenia lekarskie wydawane są zwykle na czas określony, więc nawet nieuleczalnie chorzy muszą kilkakrotnie poddawać się ocenie stanu zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 1001/2007

Reguła substytucji dotycząca towaru podobnego (konkurencyjnego) odnosi się zarówno do używanych samochodów krajowych, jak i sprowadzanych z innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej...

Wyrok WSA - I SA/Go 302/2007

Opłata pobrana nienależnie, na podstawie normy prawa krajowego sprzecznej z prawem wspólnotowym, rodzi po stronie jednostki roszczenie o jej zwrot, którego można dochodzić na podstawie przepisów prawa krajowego...

Przegląd prasy

Koszty usług telekomunikacyjnych można księgować na dwa sposoby

Koszty na przełomie okresów sprawozdawczych można ująć na dwa sposoby - jako rozliczenie zakupu lub rozliczenie międzyokresowe... Gazeta Prawna

Wyższa stawka na papierosy

Od jutra minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie do 181,72 zł za każde 1000 sztuk... Gazeta Prawna

Wypłata podwyżek dla celników w kwietniu, z wyrównaniem od początku roku

Obiecane celnikom w styczniu podwyżki mają być wypłacone jeszcze w kwietniu, z wyrównaniem od początku roku... Gazeta Prawna

Najwięcej skarg dotyczy VAT

Rosnąca liczba skarg kasacyjnych w sprawach podatkowych dowodzi, że podatki to nadal kłopotliwy temat zarówno dla podatników, jak i organów podatkowych... Gazeta Prawna

Bez zmiany ekoprzepisów stracimy unijne wsparcie

Zasady dokonywania ocen oddziaływania na środowisko trafią do odrębnej ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Matka też musi respektować wyrok

Kontakty z dzieckiem skłóconych rodziców poprawić może twarde egzekwowanie werdyktów sądów rodzinnych oraz nakłady na kuratorów i psychologów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędzia nie powinien być jednocześnie urzędnikiem

Z coraz większą krytyką spotyka się ministerialna praktyka delegowania sędziów do pracy w resorcie, a zarazem pozostawiania im możliwości sądzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie abolicja i nowe zwolnienie z podatku

Polacy, którzy pracowali za granicą i nie ujawniali swoich dochodów, aby nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 kwietnia 2008

Informacje NetTAX

Odszkodowania z ugód sądowych będą zwolnione od podatku

Odszkodowania otrzymane w ramach ugody sądowej zostaną zwolnione z podatku dochodowego, podobnie jak odszkodowania otrzymane na mocy wyroku sądowego - zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie...

Problemy z przepisami o zwrocie VAT podróżnym

Mnóstwo biurokratycznych problemów i uciążliwości stwarzają przepisy ustawy o VAT dotyczące zwrotu podatku VAT podróżnym firmom prowadzącym działalność w tym zakresie. W piśmie skierowanym do ministra finansów Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że przepisy nakładające obowiązki na podatników dokonujących zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej stanowią ograniczenie konstytucyjnej zasady swobody działalności gospodarczej i uniemożliwiają prowadzenie tej działalności zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami obrotu gospodarczego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-437/2006

W przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność gospodarczą, opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niemającą charakteru gospodarczego, nienależącą do zakresu stosowania szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, odliczenie podatku od wartości dodanej naliczonego od wydatków związanych z emisją akcji i nietypowych cichych udziałów jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej dyrektywy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1744/2007

Podstawą do wydania aktów administracyjnych nie mogą być przepisy rangi podustawowej, które naruszają normy Konstytucyjne. W przypadku tego rodzaju naruszenia prawa Sąd jest obowiązany do stwierdzenia nieważności aktu administracyjnego z powodu wydania go bez podstawy prawnej...

Przegląd prasy

Różnice kursowe są kosztem spółki

Wzrost poniesionych wydatków na spłatę pożyczki, wynikający z różnic kursowych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Powołano zespół do zmian w Służbie Celnej

Rozpoczęto prace zespołów administracyjno-związkowych nad projektem zmieniającym ustawę o Służbie Celnej... Gazeta Prawna

Określono strukturę elektronicznych PIT

Obowiązują już przepisy określające strukturę formularzy rocznych zeznań PIT oraz załączników, które można przesyłać w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Sprawdzony podatnik będzie zalegalizowany

Trwają prace nad projektem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzającym m.in. instytucję sprawdzonego podatnika... Gazeta Prawna

Co wolno Krajowej Radzie Sądownictwa

Nowe przepisy o kompetencjach KRS nie sprzyjają niezawisłości wymiaru sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porażka sędziowskiego protestu

Tylko 158 sędziów wzięło urlopy na żądanie w ramach poniedziałkowej akcji "Dzień bez wokandy"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klient ma dziesięć dni na rezygnację z wyjazdu

Z umowy na egzotyczny pobyt wakacyjny zawartej na specjalnym pokazie można zrezygnować w ciągu dziesięciu dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Towary do Polski, cło do Niemiec

Z każdym dniem zwłoki w uchwaleniu nowelizacji ustawy o VAT budżet Polski traci miliony złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-98/2007

Szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „dóbr inwestycyjnych, z których korzysta podatnik w swoim przedsiębiorstwie” nie obejmuje pojazdów, które przedsiębiorstwo leasingowe nabywa, tak jak w postępowaniu przed sądem krajowym, w celu oddania ich w leasing, a następnie sprzedaży po zakończeniu umów leasingu, jeżeli sprzedaż pojazdów po zakończeniu tych umów stanowi integralną część zwykłej działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa...

Wyrok WSA - III SAB/Gl 21/2007

Po wyczerpaniu ponaglenia w trybie art. 141 Ordynacja podatkowa nawet w razie stwierdzenia, że ponaglenie nie jest uzasadnione istnieje jedna z przesłanek uzasadniających żądanie naprawienia szkody powstałej w wyniku zaniechania organu podatkowego...

Przegląd prasy

Nagroda nie pomniejszy wartości środka trwałego

Odzyski powstałe w procesie wytwarzania środka trwałego korygują poniesione koszty i obniżają jego wartość księgową... Gazeta Prawna

Organizacje zarządzające prawami autorskimi podlegają VAT

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi często traktują swoją działalność jako niepodlegającą bądź zwolnioną z VAT... Gazeta Prawna

Nowy podatnik stosuje zasady amortyzacji rozpoczęte przez spółkę

Podatnik, który podjął działalność w ciągu trzech lat od rozwiązania spółki cywilnej, stosuje zasady amortyzacji rozpoczęte przez spółkę... Gazeta Prawna

Ulga rodzinna do poprawki

Rozliczenia podatkowe za 2007 rok są pierwszą okazją do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowywania własnych lub przysposobionych dzieci... Gazeta Prawna

Przetargi nie ominą inwestycji na Euro 2012

Przepisy o zamówieniach publicznych mają znacznie przyspieszyć postępowania. Na poprawienie błędów w ofercie wykonawca będzie miał tylko trzy dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej terenów pod nowe domy

Na gruntach rolnych w miastach będzie można budować, a nie, jak obecnie, siać pietruszkę. Resort infrastruktury pracuje nad zmianami w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cyberprzestępcy będą surowiej karani

Nawet do pięciu lat więzienia grozi osobom, które będą ingerować w systemy informatyczne czy je uszkadzać. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na poprawę egzekucji nie ma co liczyć

Plany radykalnego zwiększenia liczby komorników spaliły na panewce. Zamiast kilkuset nowych etatów ma być ich w tym roku tylko 35, a w następnych latach jeszcze mniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 kwietnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I GSK 382/2007

Jeżeli po zawarciu umowy sprzedawca (eksporter) udzieli kupującemu (importerowi) rabatu obniżającego pierwotnie ustaloną cenę, to nie ma podstaw do uznania, że upust ten nie jest elementem kształtującym cenę transakcyjną, a w konsekwencji i wartością celną sprowadzonych towarów, tylko dlatego, że nie pozostaje on w ścisłym związku czasowym z zawarciem umowy sprzedaży...

Wyrok WSA - III SA/Gl 301/2007

Podatek należny można obniżyć o podatek naliczony wynikający z faktury za usługi telekomunikacyjne nie wcześniej niż w miesiącu, w którym wyznaczono termin zapłaty...

Przegląd prasy

Tylko faktyczne wydatki do rozliczenia

Tylko zakup usług czy dóbr, który wiąże się z rzeczywistym poniesieniem wydatków, można uznać za koszt podatkowy... Gazeta Prawna

Po przekształceniu powstaje przychód

W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową u wspólników może powstać przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych... Gazeta Prawna

PIT można przesłać elektronicznie

Od dziś podatnicy mogą przesyłać PIT drogą elektroniczną. Konieczne jest do tego zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz e-podpis... Gazeta Prawna

Zanika obowiązek publikacji interpretacji

Organy podatkowe powinny publikować indywidualne interpretacje podatkowe bez zbędnej zwłoki, po usunięciu danych identyfikacyjnych osoby pytającej... Gazeta Prawna

Firma zapłaciła za pracowników zgodnie z prawem

Kara pieniężna nałożona na przedsiębiorcę, a nie na kierowców, jest zgodna z konstytucją. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspektor nie zawsze może ukarać kierowcę

Jeżeli przewinienia kierowcy zostaną wykryte nie na szosie, ale podczas kontroli w firmie, to na ogół uniknie on kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paszporty biometryczne nie dla maluchów

Łatwiej będzie wyrobić paszport małoletnim. Przebywający za granicą w razie kłopotów otrzymają dokument pocztą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze bez pieniędzy za wolne po dyżurach

Dyrektorzy szpitali chcą obniżać pensje lekarzy odpoczywających po dyżurach. Resort zdrowia przygotował zaś nowelę, która spowoduje, że po zakończeniu dyżuru będą zostawali w pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama