Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 300/2007

Podstawa do zastosowania przepisów art. 230 § 5 i § 6 Kodeksu celnego z 9 stycznia 1997 r. do biegu terminu do wydania decyzji pojawiła się dopiero z chwilą wprowadzenia do art. 65 paragrafu 5a, nakazującego ich odpowiednie stosowanie...

Wyrok WSA - I SA/Gl 307/2007

Katalog okoliczności definiujących nieściągalność wierzytelności ma charakter zamknięty. Jedynie udokumentowanie okoliczności wystarczających do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie nieściągalności wierzytelności (uprzednio zaliczonej do przychodów należnych) w sposób przewidziany w przepisach pozwala na zaliczenie jej w ciężar kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym nieściągalność została uprawdopodobniona...

Przegląd prasy

Odszkodowania zwolnione z PIT

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie senackiej nowelizacji ustawy o PIT zakładającej zwolnienie z podatku odszkodowań przyznanych ugodą sądową... Gazeta Prawna

Wyższy limit do prowadzenia ksiąg

Firmy będą zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości po przekroczeniu progu przychodów 1,2 mln euro. Dziś limit ten wynosi 800 tys. euro... Gazeta Prawna

VAT płaconego w Polsce nie można pomniejszyć o zagraniczny podatek

Nie ma podstaw, aby podatnik, sprowadzając do Polski nowy środek transportowy z UE, mógł odliczyć VAT zapłacony przy jego nabyciu za granicą... Gazeta Prawna

Składek zagranicznych jeszcze nie można odliczać

Podatnicy pracujący w 2007 roku za granicą, a rozliczający się z uzyskanych dochodów w Polsce, odliczają w swoich PIT składki ubezpieczeniowe opłacane poza Polską... Gazeta Prawna

Trasa ekspresowa pod głosowanie

Przebieg nowych i przebudowa już istniejących tras komunikacyjnych mogą być poddane referendum lokalnemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy: dzień nie całkiem bez wokandy

Dziś sądy na ogół będą pracowały normalnie. Mimo zapowiedzi brania urlopów na żądanie większość sędziów tego nie zrobiła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatni dzień zielonych książeczek

Jutro papierowe dowody osobiste będą już nieważne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie budować

Rejestracja projektu budowlanego zastąpi pozwolenie na budowę domu lub sklepu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1512/2007

Zważyć należy, że fakt zawarcia przez podatnika umowy z podmiotem zarządzającym targowiskiem, na mocy której podatnik wynajmował stoisko handlowe na tym targowisku nie może stanowić dowodu na okoliczność prowadzenia przez podatnika sprzedaży na targowisku w okresie umowy...

Wyrok WSA - I SA/Go 307/2007

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają tylko te towary, które mieszczą się w zbiorze obejmującym, enumeratywnie wskazane w załączniku nr 6 do ustawy o VAT (Dz.U z 1993 r., Nr 11, poz. 50 ze zm.), wyroby akcyzowe. Inne towary nie znajdujące się w tym katalogu nie są przedmiotem opodatkowania akcyzą. W konsekwencji można stwierdzić, że wyłącznie klasyfikacja SWW, do której odwołuje się ustawa o VAT, decyduje o tym jakie towary podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tym samym w razie wystąpienia różnic pomiędzy klasyfikacją SWW, a klasyfikacją PCN, rozstrzygającą będzie zawsze ta pierwsza...

Przegląd prasy

Banki pożyczą 10 mld zł rocznie pod unijne inwestycje

Pierwsze konkursy o unijne dotacje z perspektywy finansowej 2007-2013 to dobra wiadomość nie tylko dla przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Korzystanie z ulg podatkowych możliwe do końca 2013 roku

Minister finansów opublikował kolejną wersję projektu rozporządzenia w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną... Gazeta Prawna

Wniosek o zwrot podatku do końca marca

Podatnikom wykorzystującym środki transportu dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Polski przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków... Gazeta Prawna

Szkolenie od firmy nie jest przychodem pracownika

Zapadły dwa korzystne wyroki sądów administracyjnych dotyczące opodatkowania szkoleń pracowników... Gazeta Prawna

Nie wiadomo, gdzie wyrzucić stary mikser

Przedsiębiorcy lekceważą przepisy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rusza nabór komorników bez aplikacji

Prawnicy, którzy przez kilka lat pracowali w kancelariach prawnych, a nie mają żadnej aplikacji, mogą uzyskać uprawnienia komornika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie dla każdego licencja na obrót nieruchomościami

Licencje na pośrednictwo w nieruchomościach nie są zapora dla działalności gospodarczej, lecz warunkiem jej prowadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga na dzieci to hit tegorocznych rozliczeń

Prawie połowa podatników rozliczyła się już z fiskusem z dochodów osiągniętych w 2007 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1001/2007

O istnieniu ważnego interesu strony decydują zobiektywizowane kryteria, na podstawie których organ rozstrzyga o umorzeniu lub nie zaległości podatkowej. Ważnego interesu strony nie można utożsamiać z jej subiektywnym przekonaniem o potrzebie umorzenia zaległości. "Interes publiczny", o jakim mowa w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej nie został przez ustawodawcę zdefiniowany. Pojęcie to powinno być oceniane z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów państwa, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy rezultatem zapłaty należności będzie obciążenie Skarbu Państwa kosztami pomocy. Przy jego ocenie należy też uwzględnić zasadność obciążenia państwa, a w rezultacie całego społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy, na tle sytuacji finansowej państwa. Niemożność jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia powoduje, że w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może uwzględniać różne aspekty wskazanych wyżej wartości...

Wyrok WSA - III SA/Gl 21/2007

Zgodnie z art.191 Ordynacji Podatkowej "Organ podatkowy ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona". Oznacza to, że organ administracji państwowej w ocenie materiału dowodowego nie jest skrępowany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego. Dopóki granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną przez organ orzekający przekroczone Sąd nie ma podstaw do podważania dokonanych w ten sposób ustaleń...

Przegląd prasy

Nie powinno być pozwoleń na zwrot podatku

Obowiązki nałożone na podatników dokonujących zwrotu VAT podróżnym ograniczają zasadę swobody działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

W Luksemburgu ulga na dziecko zależy od rezydencji

W Luksemburgu prawo do odliczeń podatkowych związanych z posiadaniem dzieci przysługuje rezydentom oraz nierezydentom traktowanym jak rezydenci... Gazeta Prawna

Resort musi zmienić sposoby rozliczeń

Trzeba uprościć rozliczenia rachunkowe małych i średnich firm, ale nie zwalniać ich z prowadzenia ksiąg rachunkowych - postuluje Komitet Standardów Rachunkowości... Gazeta Prawna

Z PIT zwalnia nawet meldunek sprzed lat

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 12 marca 2008 r. (nr IS. I/2-4151/9/07, IS. I/2-4151/ 10/07) wyjaśniła, że 12-miesięcznego okresu zameldowania potrzebnego do skorzystania ze zwolnienia od PIT przy sprzedaży nieruchomości nie trzeba liczyć wstecz od momentu zbycia... Gazeta Prawna

Tytuły pism nie mogą być zbyt podobne

Agora SA nie może używać dla swojego czasopisma tytułu "Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Temida sadza świadka na krześle

Niewielkie udogodnienia na salach sądowych mają ułatwić świadkom składanie zeznań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Otwarte granice ułatwiają wywożenie dzieci

Po wejściu do Unii wywóz dziecka za granicę bez zgody jednego z rodziców stał się znacznie prostszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez aplikacji nie będzie można zostać notariuszem

Piecza nad działalnością korporacji wymaga, aby samorząd notariuszy miał wpływ na przebieg egzaminów zawodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 marca 2008

Informacja NetTAX

W dniach 25-26 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 443/2007

Zadaniem organów podatkowych jest takie ustalenie stanu faktycznego, aby odpowiadał on rzeczywistości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, wiążące się z właściwym zastosowaniem odpowiednich norm materialnoprawnych, uzależnione jest od uprzedniego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania materiału dowodowego oraz jego rozpatrzenia i swobodnej oceny, w myśl reguł określonych w przepisach art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Gl 20/2007

Organ administracji państwowej w ocenie materiału dowodowego nie jest skrępowany żadnymi regułami dowodowymi, a ustaleń faktycznych dokonuje według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnie rozważonego materiału dowodowego. Dopóki granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną przez organ orzekający przekroczone Sąd nie ma podstaw do podważania dokonanych w ten sposób ustaleń...

Przegląd prasy

Kwoty umorzone przez spółdzielnię nie podlegają opodatkowaniu PIT

Umorzona przez spółdzielnię mieszkaniową kwota przypadająca spółdzielni od jej członka z tytułu przekształcenia prawa do lokalu lub z tytułu nabycia własności lokalu, jako nienależna, nie podlega opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

Celnicy grożą kolejnym protestem i paraliżem kraju

Jeśli funkcjonariusze celni nie otrzymają obiecanej 500-złotowej podwyżki i prowadzone będą doraźne działania naprawcze w Służbie Celnej, czeka nas kolejny protest tej grupy zawodowej i paraliż kraju... Gazeta Prawna

Diety kierowców bez podatku

Kierowcom należą się diety z tytułu podróży służbowej. Diety te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Brak dowodu to nie problem

Stare dowody osobiste definitywnie stracą ważność 31 marca 2008 r. Pod koniec lutego wymiany nie dokonało jeszcze ponad 800 tysięcy Polaków... Gazeta Prawna

Egzaminy na aplikacje mogą być we wrześniu

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by tegoroczne egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną, odbyły się we wrześniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szanuj zwierzęta, bo stracisz refundację

Handlujący zwierzętami stracą dopłaty eksportowe, jeśli przewożą je w złych warunkach. I to nawet wtedy, gdy dokumenty przewozowe nie budzą zastrzeżeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dane osób publicznych mogą być chronione

Zakaz publikowania w prasie danych osób, przeciwko którym toczy się sprawa karna, dotyczy także tych pełniących funkcje publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Finał sporu o podwyżki, w kwietniu decyzja rządu

Od przyszłego roku sędziowie i prokuratorzy mają zarabiać przeciętnie od tysiąca do trzech tysięcy złotych więcej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 marca 2008

Informacje NetTAX

Zawieszanie działalności gospodarczej i rozszerzenie interpretacji podatkowych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do dwóch lat bez konieczności uiszczania w tym czasie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, jak również rozszerzenie możliwości wydania wiążącej interpretacji o inne daniny publicznoprawne, jak np. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - to najważniejsze propozycje nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nad którą trwają prace w Sejmie...

Czy wniosek o interpretację podatkową może dotyczyć także przepisów niepodatkowych?

Nie wszyscy podatnicy wiedzą, że mogą składać wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej także co do przepisów, które nie są zawarte w ustawach, czy rozporządzeniach podatkowych. Wskazuje na to orzecznictwo sądów administracyjnych. W jakich przypadkach jest to możliwe?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 476/2007

Umorzenie może dotyczyć jedynie stosunku zobowiązaniowego, który istnieje w momencie podejmowania decyzji przez podmiot do tego uprawniony. Nie można prowadzić postępowania o umorzenie, jeżeli zobowiązanie wygasło i nie istnieje zaległość podatkowa...

Wyrok WSA - III SA/Gl 300/2007

Podatek należny można obniżyć o podatek naliczony wynikający z faktury za usługi telekomunikacyjne nie wcześniej niż w miesiącu, w którym wyznaczono termin zapłaty...

Przegląd prasy

Nowa struktura e-deklaracji

Od dziś obowiązuje nowa struktura logiczna e-deklaracji na podatek od środków transportowych. Jest ona niezbędna, aby przesyłać deklaracje drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Okres meldunku liczy się wstecz od sprzedaży

Podatnik, który był zameldowany w mieszkaniu, ale meldunek ustał przed sprzedażą, nie będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej. Podatnik był zameldowany w swoim mieszkaniu przez pięć lat... Gazeta Prawna

Dodatkowe zobowiązanie stanowi zaległość podatkową

Organ podatkowy może przenieść na członka zarządu odpowiedzialność nie tylko za niezapłacony VAT, ale także za dodatkowe zobowiązanie, które stanowi zaległość podatkową... Gazeta Prawna

O opodatkowaniu akcyzą decyduje cel opałowy

Opodatkowanie akcyzą produktów służących do celów opałowych, a niewymienionych w załącznikach do ustawy o podatku akcyzowym, rodzi wątpliwości interpretacyjne... Gazeta Prawna

Gmina odpowiada za zakład komunalny

Pozwolenie wodnoprawne wydane dla obiektu nie przechodzi na jego dzierżawcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy chcą stawek w ustawie o akcyzie

Koniec z arbitralnym ustalaniem stawek akcyzy. Ich wysokość powinna być określona w ustawie, a nie w rozporządzeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niechcianą nieruchomością zajmie się starosta

Właściciel zrujnowanego domu będzie mógł go oddać Skarbowi Państwa. Wkrótce odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie projektu, który przewiduje takie rozwiązanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Alkohol - wzrosną kary

Właściciel pubu będzie musiał odmówić sprzedaży alkoholu, gdy nabywca o młodym wyglądzie nie okaże dowodu tożsamości. Inaczej ryzykuje utratę koncesji nawet na pięć lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 1128/2006

Z przepisu art. 254 § 2 Kodeksu celnego wynika wyraźnie, iż obowiązkiem przedstawiciela strony jest dołączenie do akt każdej konkretnej sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu upoważnienia. Radca prawny może przy tym sam uwierzytelnić udzielone mu upoważnienie. W aktach każdej sprawy musi być wobec tego dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu strony. W przypadku zaniechania tej czynności przez pełnomocnika organ celny nie ma obowiązku podejmowania poszukiwań i sprawdzania czy upoważnienie takie zostało złożone w innych sprawach toczących się przed tym samym organem, lub też innym organom administracji publicznej...

Wyrok WSA - III SA/Po 303/2007

Zasady postępowania celnego sformułowane w art. 120 i art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego nakładają na organy administracji publicznej obowiązek działania na podstawie przepisów prawa oraz prowadzenia postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów podatkowych. W konsekwencji organ odwoławczy powinien uwzględnić fakt, iż jedynie jednolita wykładnia przepisów prawnych oraz zgodne i konsekwentne działanie organu administracji publicznej umożliwiają realizowanie powyższych zasad...

Przegląd prasy

Umorzenie zaległości to decyzja uznaniowa

Decyzja organu podatkowego dotycząca umorzenia zaległości podatkowych jest decyzją uznaniową... Gazeta Prawna

Podatek musi wpłynąć na właściwe konto

Podatnik, który dopłaca podatek wynikający z rozliczenia za 2007 rok, musi dokonać wpłaty na właściwe konto fiskusa... Gazeta Prawna

Od 1 maja 2008 r. będą nowe wzory formularzy PIT

Resort finansów przygotował projekt nowych deklaracji, oświadczeń i informacji dotyczących PIT... Gazeta Prawna

Nowelę VAT trzeba poprawić

Znane są już propozycje resortu finansów zmian do ustawy o podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Wykonawca powinien zadbać o precyzyjne określenie zakresu robót budowlanych

Nawet w kontraktach między przedsiębiorcami to wykonawca jest profesjonalistą i na nim ciążą większe obowiązki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procesy dyscyplinarne nie przebiegają sprawnie

Unowocześniona procedura dyscyplinarna dla komorników nie zadowala ani ich samych, ani wierzycieli podlegających egzekucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przetarg na auta dla policji wreszcie ruszy z miejsca

Biegły powołany w sprawie przetargu na radiowozy ocenił, że jego warunki nie uprzywilejowują żadnej z marek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obywatele czekają na sprawne urzędy

Bezwzględny zakaz stosowania przez urzędników przepisów z mocą wsteczną i możliwość zawierania umów administracyjnych z obywatelami mają wzmocnić ich pozycję wobec urzędów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 53/2007

Zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej,  formułującym zasadę prawdy obiektywnej, w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Zasada ta dotyczy więc w istocie postępowania dowodowego, służącego ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Jej treść oznacza, iż obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego sprawy zgodnie ze stanem rzeczywistym...

Wyrok WSA - I SA/Wr 21/2007

Przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego powstaje w wyniku zawarcia prawnie skutecznej umowy przenoszącej te prawa, co oznacza, że o przychodzie wyrażonym w ustalonej cenie sprzedaży można mówić dopiero od chwili zawarcia tej umowy. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie upoważniają podatników do zaliczania do przychodów danego okresu rozliczeniowego przychodów, które powstaną dopiero w przyszłych okresach rozliczeniowych...

Przegląd prasy

Od starych spadków też jest podatek

W przypadku gdy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed fiskusem na fakt nabyci... Gazeta Prawna

Nowy projekt przekazano do konsultacji

Dyrektorzy izb celnych otrzymali do konsultacji projekt zmian w ustawie o Służbie Celnej. Nie zawiera on niektórych rozwiązań z poprzedniej wersji projektu... Gazeta Prawna

Zasiłek nie pozbawia ulgi

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci otrzymujących w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od ich wieku i uzyskiwanych dochodów... Gazeta Prawna

Sprawozdania będą bardziej użyteczne dla inwestorów

Sprawozdania finansowe, zdaniem wielu analityków finansowych, w obecnej formie mają niezbyt dużą użyteczność dla inwestorów podejmujących ważne decyzji biznesowe... Gazeta Prawna

W tej samej instancji, ale za większe pieniądze

Doświadczenie i niekaralność sędziego nie mogą decydować o niemal automatycznym awansie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce się wycofać z pomysłu poziomego awansu sędziowskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Syndykiem będzie ten, kto uzyska licencję

Od dziś można składać wnioski o dopuszczenie do egzaminu na licencję syndyka. Za trzy lata zawód ten będzie można wykonywać tylko na jej podstawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karta Polaka dzieli rodaków zza granicy

Uprzywilejowanie Polaków zza wschodniej granicy może oznaczać nierówne traktowanie obywateli innych państw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nazwiska klientów powinny być zarejestrowane

Listy nabywców towarów w sprzedaży bezpośredniej są zbiorem danych, który przedsiębiorca musi zgłosić do rejestracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 14/2007

Przepisy ustaw korzystają z domniemania ich zgodności z Konstytucją RP, które może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki to jednak nie nastąpi, organy administracyjne mają bezwzględny obowiązek stosowania się do tych przepisów...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1700/2007

O istnieniu ważnego interesu podatnika decydują zobiektywizowane kryteria, na podstawie których organ rozstrzyga o umorzeniu, bądź odmowie umorzenia zaległości podatkowej (odsetek). Ważnego interesu podatnika nie można utożsamiać z samym jego subiektywnym przekonaniem o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. Zasadą jest bowiem płacenie podatków w terminach i wysokościach określonych przez prawo. Nieterminowe uiszczanie podatków skutkuje naliczaniem odsetek. Dotyczy to wszystkich podatników, w tym podmiotów dysponujących środkami z budżetu Państwa. Natomiast umorzenie zaległości podatkowych traktowane musi być jako instytucja nadzwyczajna, gdyż prowadzi do uprzywilejowania jednych podatników kosztem pozostałych, którzy płacą podatki w przewidzianych terminach...

Przegląd prasy

Rozpoczęły się prace nad przyszłorocznym budżetem

Resort Finansów przedstawił projekt noty budżetowej na 2009 rok. Plany rzeczowe zadań należy przedstawić w ciągu 21 dni od ogłoszenia noty... Gazeta Prawna

Od dochodu ze zbycia auta trzeba zapłacić podatek

Podatnik, który z zyskiem sprzedał samochód przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym go kupił, musi zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Firmy powinny aktualizować wycenę wyrobów gotowych

Jeżeli koszt wytworzenia zapasów wyrobów gotowych na dzień bilansowy jest wyższy od ceny sprzedaży netto, należy dokonać odpisu aktualizującego tych zapasów... Gazeta Prawna

80 proc. podatników jeszcze nie złożyło PIT

Został nieco ponad miesiąc na rozliczenie się z fiskusem z dochodów uzyskanych w 2007 roku... Gazeta Prawna

Uchwały obywatelskie po łódzku

Władze samorządowe i prezydent Łodzi mogą stracić monopol na tworzenie prawa miejscowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezesi spółdzielni wolą zebrania przedstawicieli

W tym roku wszystkie spółdzielnie powinny zwołać walne zgromadzenia. Wiele z nich szykuje się po staremu do zebrań przedstawicieli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest zgoda na podwyżki, brakuje zadowolenia

Nie wszystkich zadowoliła wysokość wynagrodzeń, którą resort sprawiedliwości zaproponował na przyszły rok. Z mieszanymi uczuciami środowisko sędziowskie przyjmuje propozycję podwyżek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Superpion prokuratury kończy żywot

Elitarny wydział do walki z przestępczością zorganizowaną zostanie zlikwidowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 marca 2008

Informacje NetTAX

Domniemanie uczciwości podatnika - podstawą propozycji zmian w Ordynacji podatkowej

Niewykonywanie decyzji podatkowych, które nie są ostateczne, zawiadamianie podatników o planowanej u nich kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem, możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej oraz brak konieczności przechowywania paragonów fiskalnych - to tylko niektóre propozycje zmian w Ordynacji podatkowej, przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 20/2007

Ciężar wykazania wystąpienia przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji - w przypadku złożenia wniosku przez stronę - spoczywa w całości na stronie, która domaga się wydania pozytywnego rozstrzygnięcia i wywodzi z tego korzystne dla siebie skutki prawne...

Wyrok WSA - I SA/Rz 546/2006

Obowiązek podatkowy jest obowiązkiem zobiektywizowanym, określonym przez ustawę, a jeśli tak, to musi on być realizowany w takiej wysokości, w jakiej określił go ustawodawca. Jeśli więc stosowne organy uprawnione są i zobowiązane do wydania decyzji w przypadkach, kiedy podatnik nie wykonał nałożonych na niego przez ustawodawcę obowiązków, to określony przez nie podatek musi być zgodny z przepisami, a więc muszą one uwzględniać wszystkie okoliczności danego przypadku, które mają wpływ na ostateczne wyliczenie należnej od podatnika kwoty...

Przegląd prasy

Spółki będą miały więcej obowiązków

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2008 rok spółki będą musiały ujawniać więcej informacji, np. o wynagrodzeniach płaconych biegłym... Gazeta Prawna

Termin do złożenia wniosku jest tylko jeden

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć w ciągu pięciu lat od złożenia deklaracji, w wyniku której nienależnie zapłacono podatek... Gazeta Prawna

Gdy działalność zawieszona, nie trzeba płacić zaliczek

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba będzie wpłacać zaliczek na podatek ani składać deklaracji VAT... Gazeta Prawna

Celnicy zagrożeni opcją zerową

Gazeta dotarła do projektu zmian do ustawy o Służbie Celnej oraz o zmianie niektórych ustaw... Gazeta Prawna

Dozorcy nie mogą upominać dłużników

Informacje o zadłużeniu mieszkańców w spółdzielniach powinny roznosić tylko osoby, które mają do tego wyraźne upoważnienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niejasne przepisy blokują udzielanie kredytów

Bankowcy mają kłopoty z dochodzeniem zwrotu kredytów od klientów, którzy wycofali się z zakupów we współpracujących z bankami sklepach. Bankowcy chcą zmian w ustawie o kredycie konsumenckim (DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1081 ze zm.)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja wypisze mandat na drodze osiedlowej

Policja i straż miejska mogłyby karać właścicieli aut, którzy źle parkują na osiedlowych ulicach. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy nie będą płacić za kosztowne analizy

Czy prywatne firmy podejmą się publicznych zadań? Ma się to wreszcie stać realne dzięki nowej ustawie o koncesjach, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 300/2007

Art. 90 ust. 1 TWE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w innym państwie członkowskim, przewyższa "rezydualną" kwotę tego podatku zawartą w cenie nabycia podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek...

Wyrok WSA - I SA/Ol 303/2007

W przypadku zgromadzenia w sprawie sprzecznych dowodów, organ podatkowy, może wybrać te, które uzna za wiarygodne, a inne odrzucić. Podkreślenia wymaga, że ustaleń faktycznych nie dokonuje się na podstawie każdego dowodu oddzielnie, lecz we wzajemnym powiązaniu dowodów...

Przegląd prasy

Jednoczesne złożenie zeznań uprości rozliczenie

Nadpłata wynikająca z zeznania powinna być zaliczona na dopłatę podatku wynikającą z innego zeznania tego samego podatnika... Gazeta Prawna

Fundusze inwestycyjne zwolnione z CIT

Zagraniczny fundusz, który otrzymuje jedynie odsetki z depozytu w polskim banku, a nie sprzedaje jednostek uczestnictwa, jest zwolniony z CIT... Gazeta Prawna

Składki na programy emerytalne są kosztem

Opłacane przez pracodawców za pracowników składki podstawowe w ramach pracowniczych programów emerytalnych są kosztem... Gazeta Prawna

1 procent może nie trafić na subkonta

W rozliczeniu za 2007 rok urzędy skarbowe po raz pierwszy będą przekazywały 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wyręczając w ten sposób podatników... Gazeta Prawna

Łatwiej o pomoc na budowę noclegowni

Podmioty budujące domy dla bezdomnych będą miały siedem dni na uzupełnianie braków we wnioskach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opozycjoniści chcą zmiany uprawnień kombatanckich

Osoby, które mogłyby korzystać z przywilejów należnych kombatantom proponują, aby na wsparcie nie trzeba było czekać aż do emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy warto zmienić przepis o obronie koniecznej

To prokurator, a nie sąd, miałby decydować o losie ofiary, która broniąc się, przekroczyła ze strachu lub w szoku granice obrony koniecznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcy chcą zmian w postępowaniu cywilnym

Mniej formalności, możliwość rozszerzenia powództwa i składania zeznań na piśmie. Tak ma wyglądać nowy kodeks... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I GSK 303/2007

Według art. 23 § 1 Kodeksu celnego wartością celną towaru jest cena transakcyjna, to znaczy zarówno cena faktycznie zapłacona, jak i należna. Z treści art. 23 § 9 Kodeksu celnego wynika, że o tym czy płatność w określonej wysokości stanowi cenę faktycznie zapłaconą lub należną przesądza to, czy została lub ma być dokonana jako warunek sprzedaży. Stąd też jeśli cena z przyczyn tkwiących w umowie poprzedzającej obrót z zagranicą obliczana jest z uwzględnieniem przewidzianych tą umową upustów, stanowi cenę zapłaconą lub należną dopiero po odliczeniu upustów, choćby odliczenie następowało już po przyjęciu zgłoszenia celnego...

Wyrok WSA - I SA/Ol 302/2007

Regulacja art.1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiuje pojęcie "gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazując jednocześnie, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę nieruchomość skutkuje tym, że budynek, budowla i grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według najwyższych stawek podatkowych. W definicji nie ma warunku faktycznego wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cel związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę. Czasowe ich niewykorzystywanie lub zawieszenie działalności nie ma znaczenia dla zasadności ich opodatkowania stawkami jako przy działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Nie trzeba samodzielnie rozliczać podatku

Przy sprzedaży jednostek polskiego funduszu inwestycyjnego 19-proc. podatek pobiera bezpośrednio TFI... Gazeta Prawna

Mandat musi wyegzekwować prezydent miasta

W dużym mieście organem kompetentnym do wyegzekwowania grzywny nałożonej mandatem straży miejskiej jest prezydent miasta, a nie naczelnik urzędu skarbowego - uznał NSA... Gazeta Prawna

Firmy skorzystają z ulg w spłacie podatków

Rząd przygotował projekt rozporządzenia, które wprowadza możliwość skorzystania z ulg w spłacie podatków w ramach pomocy regionalnej... Gazeta Prawna

Zostało już niewiele czasu, by uzyskać prawo do e-rozliczeń

Od 1 kwietnia osoby fizyczne będą mogły rozliczać się z fiskusem nie tylko za pomocą papierowych formularzy PIT składanych osobiście lub przesyłanych pocztą, ale również za pomocą e-deklaracji... Gazeta Prawna

Monopol na patent musi być jasno określony - Novartis broni swojego wynalazku

Spór o patent szwajcarskiej firmy Novartis AG z grodziską Polfą oraz z węgierską firmą Richter Gedeon, które domagają się jego unieważnienia, wraca do Urzędu Patentowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie zawiesić działalność małej firmy

Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom zdecydować, czy w okresie zawieszenia będzie płacił składki ubezpieczeniowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Milion złotych rekompensaty za wadliwe badanie

Lekarz nie poinformował pacjentki o ryzyku zabiegu. Dlatego szpital reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia przegrał proces... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze nie dostaną pieniędzy za dyżury

Sąd Najwyższy stwierdził wczoraj, że lekarze mogą jedynie odebrać zaległe wolne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 marca 2008

Informacje NetTAX

Zwrot akcyzy za sprowadzone auta coraz bliższy

Rząd przyjął projekt ustawy, umożliwiający zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo importowanych od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r...

Polacy masowo wyłudzają zasiłki chorobowe z ZUS

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spośród ponad 260 tys. skontrolowanych w 2007 r. pracowników, przebywających na zwolnieniach lekarskich, 24,5 tys. osób było zdolnych do pracy. W 2007 roku ZUS obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł...

Propozycje zmian w Kodeksie pracy dla małych firm budzą kontrowersje

Ograniczenie okresu wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby pracownika z 33 do 14 dni, docelowe opłacanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika przez ZUS, a nie przez pracodawcę, zniesienie obowiązku powiadamiania związków zawodowych o zamiarze zwolnienia pracownika, zniesienie zakazu zwalniania pracowników w okresie przedemerytalnym przez małe firmy - to tylko niektóre zmiany w Kodeksie pracy, proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Propozycje już na etapie prac nad ostatecznym kształtem projektu budzą sprzeciw związków zawodowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 303/2007

Charakter unormowań prawa podatkowego polega na tym, że regulacje prawnopodatkowe są regulacjami bezwzględnie obowiązującymi. Organ podatkowy musi ich zatem ściśle przestrzegać przy rozpoznawaniu sprawy. Jak już wyżej wskazano organy podatkowe zastosowały w sposób prawidłowy przepisy prawa podatkowego. Stwierdzenie to odnosi się zarówno do zastosowania przepisów obowiązujących w czasie powstania zobowiązania podatkowego oraz do uwzględnienia reguły lex specialis derogat legi generali...

Wyrok WSA - I SA/Po 382/2007

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego akcyza obliczana jest od wartości jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za towar wg umowy lub faktury...

Przegląd prasy

Część energii bez akcyzy

Energia wytworzona przy współspalaniu paliw ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych jest zwolniona z akcyzy w części przypadającej na źródła odnawialne... Gazeta Prawna

Potrzebne zaświadczenie z rejestru karnego

Składając podanie o wydanie certyfikatu księgowego, trzeba będzie złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego... Gazeta Prawna

Więcej praw dla podatnika

Podatnik nie będzie musiał płacić podatku, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja lub prawomocne orzeczenie sądu - przewiduje projekt zmiany Ordynacji podatkowej... Gazeta Prawna

Zwrot akcyzy jest zwolniony z podatku

Specjalną ustawę regulującą zwrot części akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy zaakceptował już rząd... Gazeta Prawna

Co zrobi Ministerstwo Sprawiedliwości: spokojna kontynuacja zamiast rewolucji

Ujawnione plany legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości na 2008 r. trudno nazwać rewolucyjnymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie zawody prawnicze oceniamy najlepiej

Najwięcej osób jest zadowolonych z kontaktu z notariuszem i radcą prawnym. Najmniej - z komornikiem i prokuratorem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowe opłaty za wodociąg i kanalizację są zakazane

Gminy nie mogą pobierać opłat za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rygory dla renty rodzinnej zgodne z konstytucją

ZUS ma prawo odmówić renty rodzinnej po zmarłym, jeśli nie spełnił on choć jednego z wymaganych warunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1256/2006

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym i przepisy wykonawcze do tego aktu są sprzeczne z art. 90 TWE tylko w takim zakresie, w jakim przewidują obowiązek zapłaty większej akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowego, niż wynosi kwota rezydualna tego podatku tkwiąca w cenie płaconej za podobny pojazd nabywany w kraju...

Wyrok WSA - V SA/Wa 2356/2007

Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tego samego przedmiotu, o którym stanowi art. 62 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 773 §3 kodeks postępowania cywilnego, nie następuje w wyniku samego zamiaru zastosowania środków egzekucyjnych, lecz dopiero w wyniku ich zastosowania, skutkiem czego następuje ustalenie tożsamości przedmiotu zastosowanych środków egzekucyjnych i dopiero podejmowanie dalszych czynności egzekucyjnych podlega rygorowi art. 773 §3 kpc. Nie wynika z jakiegokolwiek przepisu prawa, aby przed zastosowaniem środka egzekucyjnego, administracyjny organ egzekucyjny miał obowiązek ustalać, czy może dojść do zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową i na tej podstawie uznać, iż do takiego zbiegu doszło, zanim jeszcze organ ten dokonał czynności z art. 26 §5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkującej wszczęciem administracyjnego postępowania egzekucyjnego...

Przegląd prasy

Małżeństwo skorzysta z podwójnego limitu

Jeśli małżonkowie ponosili wydatki na internet i faktury wystawiane były na męża i żonę, mogą oni wykorzystać podwójny limit ulgi internetowej, tj. 1520 zł... Gazeta Prawna

Decyzja o podwyżce w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu po konsultacjach szefa Służby Celnej z dyrektorami izb celnych zapadnie decyzja co do wysokości i podziału podwyżek dla celników... Gazeta Prawna

Fiskus zwróci część akcyzy

Osoby, które nadpłaciły akcyzę za sprowadzony z zagranicy używany samochód osobowy, będą mogły ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku... Gazeta Prawna

Dodatek pielęgnacyjny pozbawia ulgi prorodzinnej

Z ulgi prorodzinnej, bez względu na wiek dziecka, mogą korzystać rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny... Gazeta Prawna

Zagrożeniom trzeba zapobiegać

Nie wystarczy, że pracodawca ogranicza ryzyko wystąpienia zagrożeń na danym stanowisku pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mężczyźni będą musieli drugi raz wystąpić do ZUS

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji, która ma dać mężczyznom w wieku 60 lat z 35-letnim stażem prawo do wcześniejszej emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można kwestionować lichwiarskie odsetki

Ustalenie w umowie pożyczki odsetek za zwłokę wyższych niż maksymalne jest nieważne. Zamiast lichwiarskich obowiązują wówczas te maksymalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rygory dla renty rodzinnej zgodne z konstytucją

ZUS ma prawo odmówić renty rodzinnej po zmarłym, jeśli nie spełnił on choć jednego z wymaganych warunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1001/2007

Jeśli podatnik nabywa prawo (licencję bądź sublicencję) do korzystania w swojej działalności gospodarczej z oprogramowania komputerowego i przewiduje, iż program ten będzie użytkował przez okres dłuższy niż 1 rok, nabyte prawo (licencję, sublicencję), winien zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji od dnia przyjęcia go do używania oraz wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zasady na jakich podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych określa art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od programów komputerowych nabytych w drodze licencji (sublicencji) nie może być krótszy niż 24 miesiące (art. 16m ust. 1 pkt 1 w/w ustawy)...

Wyrok WSA - I SA/Gl 19/2007

Art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie sposób interpretować w oderwaniu od art. 15 ust. 1 w/w ustawy, gdzie zawarto definicję kosztów uzyskania przychodów. W definicji tej położono zaś szczególny nacisk na związek między kosztem a przychodem. Od związku powyższego nie można abstrahować podczas ustalania znaczenia zwrotu ustawowego "w tym roku podatkowym, którego (koszty) dotyczą". Nie może budzić wątpliwości, iż owo "dotyczą" odnosić się musi tylko do przychodów, których powstanie w ogóle uzasadnia przecież uznanie danego wydatku za koszt. Innymi słowy, koszty "dotyczą" roku podatkowego tylko o tyle, o ile w roku tym za sprawą ich poniesienia uzyskane będą przychody...

Przegląd prasy

Zarządca sądowy jest podatnikiem VAT

W czasie zarządzania nieruchomością zarządca jest podatnikiem VAT. To on jest stroną wszystkich czynności i ponosi odpowiedzialność wobec właścicieli i sądu... Gazeta Prawna

Fiskusa nie interesują irlandzkie zarobki

Podatnicy, którzy w 2007 roku pracowali tylko w Irlandii i nie uzyskali żadnych dochodów w Polsce, nie muszą zagranicznych zarobków rozliczać w Polsce... Gazeta Prawna

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych bez CIT

Dochód powstały z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi wolny jest od CIT, o ile przeznaczony będzie na utrzymanie tych zasobów... Gazeta Prawna

Dokument przesłany mailem nie jest fakturą VAT

Wysyłanie faktur e-mailem bez zachowania warunków dotyczących faktur elektronicznych pozbawia prawa do odliczenia VAT. I nie jest to tylko interpretacja fiskusa... Gazeta Prawna

Spółdzielnie mają problemy z zasiedzeniem

Wiele spółdzielni mieszkaniowych, których bloki stoją na cudzym gruncie, ma problemy z ich zasiedzeniem. Winne są niejasne przepisy. W takiej sytuacji jest warszawska spółdzielnia Ruda... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowy przedsiębiorców nie tylko na złotówki

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyrzucić z kodeksu cywilnego wymóg wyrażania zobowiązań w złotych. Ma to ułatwić życie przedsiębiorcom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiary akcji "Wisła" idą do sądu po odszkodowania

Potomkowie Ukraińców wywiezionych podczas powojennej kampanii przesiedleńczej zapowiadają walkę o odszkodowania. Kilka spraw już się toczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Setki prawników nie złożyły oświadczeń

Dla większości prawników termin złożenia oświadczeń lustracyjnych już minął, a wielu nie dopełniło tego obowiązku i chyba nie dopełni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 marca 2008

Informacje NetTAX

Ubezpieczenie dla pracowników a ich przychód

W prowadzonej działalności gospodarczej coraz częściej zdarza się, że pracodawcy wykupują pracownikom ubezpieczenie. Czy powoduje to powstanie u nich przychodu do opodatkowania, a jeśli tak, to w jakich przypadkach?...

Czy ulga rodzinna przysługuje płacącym alimenty?

Część podatników płacących po orzeczonym rozwodzie alimenty na rzecz dziecka (dzieci) ma wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi rodzinnej. Stanowisko w tej kwestii zajęło Ministerstwo Finansów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 305/2007

W sytuacji, gdy organ podatkowy spostrzegł w składanych przez podatnika deklaracjach nieprawidłowości w rozliczaniu podatku od towarów i usług - a nie znajdowała jednocześnie zastosowania instytucja potrącenia zobowiązań podatkowych - na organie ciążył obowiązek skorygowania rozliczeń ujętych w sposób nieprawidłowy w stosownych deklaracjach podatkowych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 302/2007

Analiza ustawy o wpłatach z zysku wskazuje, że zysk może wynikać z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany okres jak i z innej kalkulacji zysku sporządzonej wyłącznie na potrzeby określenia ostatecznej wysokości zobowiązania we wpłacie z zysku. Jedynym wymogiem nałożonym przez tę ustawę jest by określenie zysku nastąpiło w sposób wskazany i zgodny z ustawą o rachunkowości. Tym samym błędne jest twierdzenie, że ustawodawca w art. 2 ust. 2 zd. 2 ustawy o wpłatach z zysku wskazał, zdarzenie po wystąpieniu, którego ostateczne rozliczenie wpłat z zysku powinno nastąpić...

Przegląd prasy

Podatnik może zażądać PIT-11

Podatnik, który nie otrzymał od pracodawcy PIT-11, powinien na piśmie poprosić go o przekazanie tego dokumentu. Gdy prośba nie pomoże, podatnik musi sam wypełnić zeznanie roczne... Gazeta Prawna

Kapitalizacja kosztów nie zawsze jest możliwa

W czasie realizacji prac rozwojowych nie wolno ich klasyfikować w pozycji wartości niematerialne i prawne... Gazeta Prawna

Będzie więcej czasu na odliczenie podatku naliczonego

Odliczanie VAT przez okres jednego roku zamiast obecnych dwóch miesięcy oraz ryczałt VAT z limitem przychodów 50 tys. euro chce wprowadzić Platforma Obywatelska... Gazeta Prawna

Ulga przy spadkach stała się pułapką

Kiedy 1 stycznia 2007 r. wprowadzono zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny, wiele osób uznało to za sprawiedliwość dziejową... Gazeta Prawna

Dłużnika można ścigać przez dziesięć lat

Zwrotu pożyczki można się domagać przed sądem w ciągu dziesięciu lat, licząc od ustalonego terminu jej spłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rękojmia dotyczy też rzeczy używanych

Pani Marta sprzedała na aukcji internetowej w serwisie Allegro worek używanych ubrań. Ich stan określiła na bardzo dobry... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krzesło i parawan potrzebne na sali rozpraw

Niewielkie udogodnienia na sądowych salach i fachowi pomocnicy mają ułatwić życie interesantom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielnie już wiedzą, jak płacić CIT

Nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego od odsetek pobieranych za zaległe opłaty czynszowe oraz od zasiedzenia - wynika z najnowszej interpretacji ministra finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 305/2007

Skoro zawarta umowa została rozwiązana, brak jest podstaw do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek podlega zwrotowi, jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli, a zatem wówczas gdy, wskutek błędu co do czynności prawnej strona skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 88 k.c. i w określonym terminie złożyła pisemne oświadczenie o uchyleniu od skutków prawnych swego oświadczenia. Do czasu uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, dokonaną czynność podlegająca opodatkowaniu uważa się za niewadliwą...

Wyrok WSA - I SA/Go 1000/2007

Podatek akcyzowy może być uznany za zgodny z art. 90 TWE, gdy jest tak skonstruowany, iż wyklucza w każdym przypadku opodatkowanie przywożonych produktów w wyższym stopniu niż produktów krajowych, nie wywołując dyskryminujących skutków...

Przegląd prasy

Więcej podatników obniży podatek

Podatnik, który zapłacił rolnikowi ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR, będzie mógł odliczyć podatek naliczony.... Gazeta Prawna

Przepisy dotyczące zwolnień celników zostaną złagodzone

Celnika, który zostanie zwolniony po roku zawieszenia w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, będzie można przywrócić do służby.... Gazeta Prawna

Ministerstwo zapowiada ulgę na dzieci studiujące za granicą

Ministerstwo Finansów chce objąć ulgą prorodzinną również rodziców dzieci, które podjęły naukę na zagranicznej uczelni.... Gazeta Prawna

Gminy zabiegają o podatników

Jeśli podatnik chce, aby jego gmina dobrze realizowała swoje zadania, powinien płacić podatki tam, gdzie mieszka... Gazeta Prawna

Dzierżawca gruntu ma prawo do dopłaty

Unijne dopłaty do gruntów rolnych przysługują wyłącznie ich faktycznym posiadaczom, niezależnie od tytułu prawnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieletniemu nie wolno sprzedać alkoholu

Chociaż wymuszenie na nieletnim zakupu uszkodzonej przez niego puszki z piwem wypełnia znamiona przestępstwa, ochroniarz hipermarketu nie poniesie kary, bo działał w granicach obowiązków służbowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister liczy, że adwokaci doniosą o praniu pieniędzy

Obowiązek informowania o transakcjach wskazujących na pranie pieniędzy nie narusza prawa do rzetelnego procesu sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kodeks deweloperów łamie prawa klientów

Nowe standardy, które mają chronić kupujących mieszkania i domy od deweloperów, są niezgodne z prawem. Chodzi o zasady podwyżek cen i pomiaru powierzchni lokali... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I GSK 301/2007

Zgodnie z art. 23 § 1 Kodeksu celnego wartością celną towaru jest cena transakcyjna, to znaczy zarówno cena faktycznie zapłacona, jak i należna. Z treści art. 23 § 9 Kodeksu celnego wynika, że o tym, czy płatność w określonej wysokości stanowi cenę faktycznie zapłaconą lub należną przesądza to, czy została lub ma być dokonana jako warunek sprzedaży. Stąd też, jeśli cena z przyczyn tkwiących w umowie poprzedzającej obrót z zagranicą obliczana jest z uwzględnieniem przewidzianych tą umową upustów, to stanowi cenę zapłaconą lub należną dopiero po odliczeniu upustów, choćby odliczenie następowało już po przyjęciu zgłoszenia celneg...

Wyrok NSA - I FSK 19/2007

Brak kopii faktur podatnika w miejscu, w którym, zgodnie z jego deklaracją co do siedziby i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej, winny być przechowywane jest jednoznaczny z ich brakiem...

Przegląd prasy

Budowa autostrad przed Euro 2012 zagrożona

Zapomnieliśmy o unijnym obowiązku konsultowania przebiegu budowanych dróg i grozi nam paraliż inwestycji - alarmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego... Gazeta Prawna

Prognozy GP: w 2008 roku ponad 5 proc. wzrostu PKB

Ekonomiści są zgodni, że polski produkt krajowy brutto będzie się w 2008 roku rozwijać w tempie nieco wyższym niż 5 proc... Gazeta Prawna

Organ musi wezwać do poprawy wniosku

Organ podatkowy nie może umorzyć sprawy bez wezwania podatnika do usunięcia braków we wniosku... Gazeta Prawna

Unia wymusi zmiany w VAT

Od 2010 roku mają nastąpić istotne zmiany w zakresie VAT w ramach Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Liberalizacja prawa pracy powinna objąć wszystkich

Zamiast podziału rynku zatrudnienia na firmy duże i małe potrzebne są wspólne dla wszystkich zmiany ułatwiające organizację pracy i rozwiązywanie umów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczne upadłości wkraczają do Polski

Bankructwo niemieckiej firmy transportowej Rico i kłopoty jej polkowickiej spółki córki obnażyły rodzący się problem transgranicznych upadłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy Trybunał przymknie drzwi do notariatu

Egzamin notarialny dla osób bez aplikacji ma się odbyć w czerwcu. W marcu Trybunał Konstytucyjny może jednak unieważnić przepisy, na podstawie których mogą go zdawać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ułatwienia dla firm łamałyby konstytucję

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, zmierzający do usprawnienia działalności firm zatrudniających do dziesięciu osób, jest niezgodny z konstytucją. Rząd dąży jednak do szybkich zmian... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 marca 2008

Informacje NetTAX

Komisja Europejska grozi Polsce pozwami do ETS za niezgodne z prawodawstwem UE przepisy w ustawie o VAT

Komisja Europejska ponownie wezwała Polskę, a także Holandię, Portugalię, Francję, Włochy, Finlandię, Grecję i Czechy do zmiany niektórych przepisów dotyczących podatku VAT dla biur podróży. Jeśli państwa te nie zmienią przepisów o VAT dla biur podroży, skieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto Komisja Europejska ostrzegła Polskę, że za niepełne wdrożenie unijnych przepisów o VAT dotyczących miejsca świadczenia usług, Polsce również grozi pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 21/2007

Wypracowana w orzecznictwie ETS zasada bezpośredniej skuteczności norm Dyrektywy odnosi się wyłącznie do norm jasnych i bezwarunkowych, zatem nie może mieć zastosowania do kwestii nieuregulowanych w Dyrektywie...

Wyrok WSA - I SA/Po 443/2007

Okoliczność, że biegły opracowuje opinię samodzielnie   chociaż związany jest wskazaniami organu zlecającego   nie zmienia jednak faktu, że opinia taka jest tylko dowodem /jednym z dowodów/ w danym postępowaniu i po jej opracowaniu biegły przestaje być jej dysponentem a za wykorzystanie tego dowodu odpowiada organ zlecający /sąd/...

Przegląd prasy

Do obrotu nie wlicza się wszystkich usług

Czynności niezwiązane z prowadzoną działalnością podatnika nie podlegają VAT. Podatku związanego ze sprzedażą nieopodatkowaną nie zalicza się do obrotu spółki... Gazeta Prawna

Unia chce ułatwić składanie sprawozdań

Propozycje przedłożone w Parlamencie Europejskim zakładają, że informacje dotyczące sprawozdań finansowych firmy będą wprowadzać do jednego zbiorczego systemu danych... Gazeta Prawna

Urzędy nadal odmawiają prawa do ulgi meldunkowej

Mimo że resort finansów wydał korzystną interpretację ogólną w sprawie ulgi meldunkowej, niektóre organy podatkowe nie stosują się do ministerialnego stanowiska... Gazeta Prawna

Firmy mogą zaoszczędzić na podatku od nieruchomości

Średni poziom oszczędności uzyskanych przez firmy z tytułu podatków i opłat od nieruchomości może wynieść 30 proc. rocznej kwoty przeznaczonej na ten cel... Gazeta Prawna

Prawo do uniewinnienia, a nie tylko umorzenia

Postępowanie dyscyplinarne. Sędzia ma prawo skarżyć orzeczenie stwierdzające znikomą szkodliwość jego przewinienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór z Eureko zrobił złą reklamę arbitrażowi

Miały być lekiem na powolne sądy powszechne. Mimo zmian w prawie nie znajdują uznania u przedsiębiorców. Rocznie do arbitrażu trafia tylko kilkaset sporów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

RMF FM może nadawać audycje lokalne

Zakaz rozszczepiania programu przez rozgłośnię RMF FM został ostatecznie uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie idą do sądu walczyć o swoje

Środowisko sędziowskie zapowiada branie urlopów na żądanie i strajk włoski. Sędziowie skierowali też pierwszych 30 pozwów o wyrównanie wynagrodzeń do sądów pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 20/2007

Okoliczność, że biegły opracowuje opinię samodzielnie   chociaż związany jest wskazaniami organu zlecającego   nie zmienia jednak faktu, że opinia taka jest tylko dowodem /jednym z dowodów/ w danym postępowaniu i po jej opracowaniu biegły przestaje być jej dysponentem a za wykorzystanie tego dowodu odpowiada organ zlecający /sąd/...

Wyrok WSA - I SA/Rz 300/2007

Naczelnymi zasadami postępowania podatkowego są - zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz zasada prawdy obiektywnej tj. zasada by w toku postępowania organy podatkowe podjęły wszelkie niezbędne działania w celu wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 122 Ordynacji podatkowej). Zasady te winne być przestrzegana przez organy podatkowe w każdym postępowaniu, a więc i w postępowaniu co do przesłanek wznowienia (art. 243 § 2 Ordynacji podatkowej)...

Przegląd prasy

Nieważna umowa wywołuje skutki w zakresie podatku

Uznanie za nieważną czynności prawnej z uwagi na niezachowanie formy prawnej czy wymogów reprezentacji nie oznacza, że nie wywołuje ona skutków podatkowych... Gazeta Prawna

Wcześniejsza zapłata nie pozbawi prawa do zwrotu podatku

Podatnik, który zapłacił za produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR może odliczyć podatek, jeżeli poda na fakturze dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego zapłatę... Gazeta Prawna

Akcja ostrzegawcza w skarbówce

Pracownicy skarbówki rozpoczynają akcję ostrzegawczą w związku z brakiem środków na podwyżkę wynagrodzeń i reformę... Gazeta Prawna

Przegrana sprawa w sądzie będzie kosztowna podatkowo

Proces cywilny może być powodem problemów nie tylko prawnych, lecz także podatkowych i to zarówno u pozwanego, jak i powoda, czyli wierzyciela... Gazeta Prawna

Szczególne przywileje dla zarządu są sprzeczne z dobrymi obyczajami

Statutu spółki nie dotyczy rygor przedstawiania wszystkich zarzutów oraz dowodów na ich poparcie w pozwie i w odpowiedzi na pozew... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy nie zastąpią aktywności przedsiębiorcy

Najlepsze prawo nie pomoże firmie w prowadzeniu spraw sądowych, jeśli sama nie zadba o przestrzeganie procedur bądź nie zaangażuje prawnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można kupić tylko energooszczędne komputery

Od jutra w przetargach na sprzęt komputerowy organizowanych przez administrację centralną musi być brana pod uwagę jego energochłonność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renciści bez refundacji składek z PFRON

Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy wniosek o refundację składek wysłali pocztą, będą czekać na nią nawet miesiąc, choć pieniądze powinni dostać w ciągu siedmiu dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 marca 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 16/2007

Organ podatkowy może bowiem zrezygnować z przeprowadzenia dowodu, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności, które nie mają znaczenia dla sprawy oraz gdy przedmiotem dowodu są okoliczności stwierdzone wystarczająco innymi dowodami. Organ podatkowy nie jest również związany wnioskiem dowodowym w zakresie uzyskania opinii biegłego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 17/2007

Przepisy ustaw korzystają z domniemania ich zgodności z Konstytucją, które może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki to jednak nie nastąpi, organy administracyjne mają bezwzględny obowiązek stosowania się do tych przepisów...

Przegląd prasy

Korzystanie z PayPal rodzi obowiązki podatkowe

U podatników korzystających przy dokonywaniu płatności ze specjalnych pośredników obowiązek w VAT powstaje w momencie wpłaty pieniędzy, a nie w dacie finalizacji transakcji... Gazeta Prawna

Trzeba zobowiązać organ do wydania rozstrzygnięcia

Uwzględniając skargę na bezczynność organu podatkowego, sąd administracyjny powinien zobowiązać ten organ do wydania w określonym terminie rozstrzygnięcia... Gazeta Prawna

Mniej obligatoryjnych zwolnień

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Służbie Celnej, która likwiduje obowiązek zwolnienia celnika tymczasowo aresztowanego lub przeciwko któremu wniesiono akt oskarżenia... Gazeta Prawna

Znajomym można wypełnić zeznanie PIT tylko bezpłatnie

Rozliczenia rocznego PIT sprawia wielu podatnikom kłopoty. Często poszukują one osób, które wypełniłyby za nich prawidłowo PIT-36 czy PIT-37... Gazeta Prawna

Niekonstytucyjne prawo utrudnia inwestycje

Przepisy dotyczące obrotu gruntami rolnymi są nieprecyzyjne i przyznają zbyt duże uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych - uważa rzecznik praw obywatelskich, który zaskarżył je do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Miliony pracowników wyjętych spod prawa

Kobiety w ciąży i pracownicy w wieku przedemerytalnym stracą ochronę przed zwolnieniem - wystarczy, że będą zatrudnieni w małej firmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konfrontacja sprawdza wiarygodność świadków

Nawet jeśli świadkowie do końca pozostaną przy sprzecznych wersjach zeznań, to skonfrontowanie ich pomaga sądowi ocenić, któremu z nich dać wiarę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reklama niezgodna z przepisami musi zniknąć z sieci

Internetowa reklama wprowadzająca w błąd musi być wycofana w taki sposób, aby nie dało się jej ponownie wyświetlać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama