Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 lutego 2008

Informacje NetTAX

Ulga rodzinna z problemami

Nie wszyscy emeryci i renciści wychowujący dzieci wiedzą, że również mają prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej, której wysokość niedawno podwyższono. Obecne przepisy o uldze rodzinnej stwarzają jednak problemy i budzą kontrowersje. Ulga nie przysługuje bowiem podatnikom opłacającym podatek dochodowy w formie zryczałtowanej oraz rozliczających swoje dochody według 19-procentowej stawki liniowej. Protestuje przeciwko temu Związek Rzemiosła Polskiego uważając to za dyskryminację ponad miliona osób, które nie rozliczają się na zasadach ogólnych. Podobny pogląd wyraża Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy jest szansa na zmianę przepisów w tym zakresie?...

informacja

Egzamin Doradcy Podatkowego

Egzamin Doradcy Podatkowego - pytania testowe i otwarte zgodne z Uchwałą nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 639/2007

Ponieważ art. 19 ust. 5 ustawy o VAT z 1993 r. zawierał jasno sformułowane upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia innych terminów obniżenia podatku należnego niż miesiąc otrzymania faktury, to nie mogło ono być wykonane w żaden inny sposób, a w szczególności nie mogło być wykonane poprzez określenie innego niż rzeczywisty terminu otrzymania faktury przez podatnika. Określenie innych niż rzeczywiste terminów otrzymania faktury przez podatnika nie zostało Ministrowi Finansów przekazane do unormowania w drodze rozporządzenia...

Wyrok ETS - C-271/2006

Artykuł 15 pkt 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przyznaniu przez państwo członkowskie zwolnienia od podatku od wartości dodanej związanego z wywozem towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, gdy przesłanki tego zwolnienia nie są spełnione, lecz gdy podatnik nie mógłby sobie z tego zdawać sprawy nawet przy dołożeniu wszelkiej staranności sumiennego kupca ze względu na sfałszowanie dowodu wywozu przedstawionego przez nabywcę...

Przegląd prasy

Postanowienie o spadku uprawomocnia się po 21 dniach

Rodzina, która nie chce płacić podatku, powinna zgłosić nabycie spadku w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu... Gazeta Prawna

VAT: źle opodatkowujemy biura podróży i doradców

Za niepełne wdrożenie unijnych przepisów o VAT dotyczących miejsca świadczenia usług oraz brak zmian w opodatkowaniu biur podróży Polska została upomniana przez Komisję Europejską... Gazeta Prawna

Celnicy walcząc o podwyżki zyskają więcej uprawnień

Celnikom zostaną przywrócone czynności operacyjno-rozpoznawcze... Gazeta Prawna

Częściej poprawiamy PIT-y

Ministerstwo Finansów podsumowało kontrole skarbowe z 2007 roku. Z zestawienia wynika, że inspektorzy skarbowi przeprowadzili o 25 proc. mniej kontroli w porównaniu z 2006 rokiem... Gazeta Prawna

Umowa Warszawa - Wapark ważna

Kontrakt na parkowanie był ważny rok po stwierdzeniu niekonstytucyjności przepisów parkingowych. Tak wynika z czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 dni na zwrot depozytu za komputer

Nawet 50 zł opłaty depozytowej przy kupowaniu kuchenki czy lodówki przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ETS o rentach kombatantów mieszkających za granicą

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zbada wkrótce, czy przepisy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin nie naruszają traktatu Wspólnoty Europejskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec ze zbyt długim aresztem podejrzanych

Rząd chce ograniczyć przedłużanie tymczasowych aresztowań w nieskończoność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 lutego 2008

Informacje NetTAX

Rozporządzenie o kasach rejestrujących na rok 2008

Informacja NetTAX

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć podstawowe stopy procentowe

Informacje NetTAX

Czy abolicja podatkowa proponowana przez PO jest zgodna z konstytucją?

Projekt nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiony przez posłów Platformy Obywatelskiej, zakładający wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą budzi wiele wątpliwości, także w kontekście zgodności proponowanych przepisów z konstytucją i umowami międzynarodowymi - twierdzą eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. Dlaczego przedsiębiorcy krytykują projekt abolicji zgłoszony przez PO?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-425/2006

Szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że można stwierdzić istnienie praktyk stanowiących nadużycie, gdy uzyskanie korzyści podatkowej stanowi zasadniczy cel danej lub danych czynności...

Wyrok WSA - I SA/Gd 639/2007

Kontrola zgłoszeń "a posteriori", której dotyczy przepis art. 78 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego dokonywana na wniosek zgłaszającego nie może stać się regułą w przypadku każdorazowego sprowadzenia towaru o charakterze masowym (w tym przypadku paliw płynnych) i zastępować badania towaru zgodnie z art. 42 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, również co do jego ilości, przed zwolnieniem towaru. Dzień przyjęcia zgłoszenia celnego jest datą, z której przyjmuje się elementy kalkulacyjne, w tym ilość towaru (art. 67 Wspólnotowego Kodeksu Celnego)...

Przegląd prasy

Tracimy dotacje na badania

Wstępne dane Komisji Europejskiej pokazują, że na ponad 1,2 tys. polskich zespołów naukowców i przedsiębiorstw, które wystartowały w konkursach o dofinansowanie, szansę na pieniądze ma tylko 208... Gazeta Prawna

Nadal 3 proc. na produkty spożywcze

Stosowanie obniżonej 3-proc. stawki VAT dla produktów spożywczych zostanie przedłużone do końca 2010 roku... Gazeta Prawna

W Rumunii podatek liniowy zlikwidował ulgi

Od momentu wprowadzenia w Rumunii 16-proc. podatku liniowego zlikwidowano wszystkie przywileje, w tym te przewidziane dla rodziców... Gazeta Prawna

VAT: powrót do zwolnienia po roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Zawiera on wiele propozycji korzystnych dla podatników... Gazeta Prawna

Postępowania przed sądami lekarskimi będą jawne, pokrzywdzony będzie stroną

Sąd utajni rozprawę przed ofiarą błędu lekarskiego tylko w ściśle określonych wypadkach. Ma na to pozwolić nowelizacja ustawy o izbach lekarskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Coraz więcej zabawek zagraża dzieciom

Co trzecia zabawka znajdująca się w sprzedaży może być niebezpieczna. To głównie efekt taniego importu z Chin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie więcej nominacji dla asesorów

Zbigniew Ćwiąkalski nie uwzględni już żadnego z 93 wniosków prezesów sądów o powołanie na asesora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tytuły Sędziego Europejskiego już przyznane

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali sędziowie: Bożena Lichota, Stanisław Stankiewicz i Maciej Łukaszewicz... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1256/2007

Sąd rozpatrując skargę na decyzję organu podatkowego ma do dyspozycji jedynie materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy i dołączonych do nich aktach administracyjnych, i tylko na nim może się opierać wydając rozstrzygnięcie. Materiał ten musi więc mieć charakter obiektywny, stwarzający możliwość merytorycznego ustosunkowania się przez Sąd do jego zawartości. Sama bowiem wiedza (przekonania) organu podatkowego, nie znajdująca odzwierciedlenia (potwierdzenia) w aktach sprawy sądowo-administracyjnej, jest dla Sądu niewystarczająca. Organ podatkowy może korzystać z materiałów zgromadzonych w innych postępowaniach (w tym także w postępowaniu karnym), jednak nie może ich wykorzystywać w sposób jednostronny, przytaczając jedynie argumenty na poparcie swojego stanowiska. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zobowiązany kwestionuje zebrany materiał dowodowy...

Wyrok WSA - III SA/Gl 382/2007

Wzrost stawki podatku akcyzowego mógł dotyczyć tylko używanych samochodów osobowych nabywanych po więcej niż dwóch latach od daty ich produkcji, a nie sprzedaży w kraju pojazdów używanych zarejestrowanych w Polsce jako nowe. Wynika to z tego, że samochody osobowe krajowe aby mogły być używane musiały być zarejestrowane, a tym samym musiały już podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym przed pierwszą rejestracją w kraju...

Przegląd prasy

Małżeństwo nie pozbawi preferencji w PIT

Podatnik który w trakcie roku zawrze związek małżeński, może skorzystać z rozliczenia podatkowego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko... Gazeta Prawna

Data nabycia spadku decyduje o zwolnieniu

O zwolnieniu z podatku od spadków decyduje data śmierci spadkodawcy. Warszawski sąd podtrzymał swoją linię orzeczniczą dotyczącą zwolnienia z podatku od spadków... Gazeta Prawna

Polska kaucja VAT narusza prawo unijne

Wydłużenie terminu zwrotu VAT dla nowych podatników VAT UE lub jego skrócenie po wypłacie kaucji gwarancyjnej 250 tys. zł narusza przepisy wspólnotowe - uznał rzecznik ETS... Gazeta Prawna

Bez zwolnień po pomówieniu

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej... Gazeta Prawna

Brak wskazania terminu jest poważną wadą

Podczas egzekucji administracyjnej można wydawać postanowienia o nałożeniu grzywny. Trzeba jednak wyznaczyć termin na dostosowanie się do żądań urzędników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Majątek skazańca można zająć także za granicą

Sądy państw unijnych, w tym polskie, będą się porozumiewać w sprawach nakazów konfiskaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieporadność przed sądem może być kosztowna

Wnioski procesowe muszą być zawarte w pozwie, bo w toku rozprawy sąd może już nowych dowodów nie dopuścić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uprzywilejowana pozycja spółek komunalnych

Rząd chce, aby miejskie spółki otrzymywały zlecenia od samorządów bez przetargów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lutego 2008

Informacja NetTAX

VAT Information Exchange System - już w języku polskim

Wraca koncepcja wprowadzenia podatku liniowego

Wprowadzenie podatku liniowego jest prawdopodobne w 2010 roku, w najgorszym przypadku stanie się to rok później - powiedział premier Donald Tusk. Zdaniem szefa klubu PO Zbigniewa Chlebowskiego stawka podatku liniowego wyniesie maksymalnie 18 proc. Nie są jeszcze przesądzone losy dalszego trwania podatku od zysków kapitałowych, tzn "podatku Belki". W Ministerstwie Finansów trwają też prace nad zmianami w VAT oraz w Ordynacji podatkowej. Jakich konkretnie zmian mogą spodziewać się podatnicy w ustawie o VAT i w przepisach procedury podatkowej?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 491/2006

Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa wart. 12 ust. 1 pkt 2 ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych może polegać nie tylko na faktycznym przekazaniu podatnikowi pieniędzy do korzystania ale także na rezygnacji, choćby czasowej, z domagania się należnych środków finansowych i na wyrażeniu zgody, aby inny podmiot, choćby czasowo z nich korzystał oraz to, że świadczenie, stosownie do art. 353 § 2 Kodeksu Cywilnego może polegać na działaniu albo na zaniechaniu...

Wyrok NSA - II FSK 1425/2006

Dla każdego postępowania kluczowe znaczenie ma ustalenie stanu faktycznego sprawy, bowiem tylko w takim przypadku możliwe jest ustalenie praw i obowiązków strony tego postępowania. Tylko dla prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można zastosować przepisy prawa materialnego skutkujące powstaniem prawa i obowiązków strony postępowania sądowoadministracyjnego...

Przegląd prasy

Za protest karę poniosą przełożeni

Konsekwencje styczniowego protestu celników poniosą przełożeni funkcjonariuszy, którzy udzielali im urlopów... Gazeta Prawna

Są szanse na wyższe płace celników

Założenia do projektu ustawy modernizacyjnej zakładają wzrost płac w Służbie Celnej i wypłatę zaległych świadczeń dla pracowników cywilnych... Gazeta Prawna

Spółdzielnie mają problemy ze sporządzeniem sprawozdań

Brak definicji zasobów mieszkaniowych utrudnia spółdzielniom mieszkaniowym sporządzenie sprawozdań finansowych za 2007 rok... Gazeta Prawna

Rzecznik ETS ocenia kaucję

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyda dziś opinię w sprawie C-25/07 Alicja Sosnowska przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu o zgodności z prawem UE art. 97 ust. 5 i 7 ustawy o VAT w zakresie zasad zwrotu podatku i stosowania kaucji gwarancyjnej... Gazeta Prawna

Przeciwnicy foliówek dzisiaj w Sejmie

Zakaz używania plastikowych toreb znajdzie się w ustawie o opakowaniach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ochrona dzieci przed scenami przemocy jest zgodna z prawem unijnym

Kraje Unii Europejskiej mogą chronić dzieci przed nieodpowiednimi filmami. Polska nie ma procedur kontrolnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezesi walczą o etaty dla najmłodszych sędziów

Mimo że orzekanie przez asesorów jest niezgodne z konstytucją, lada dzień będą kolejne nominacje. Minister tłumaczy je trudną sytuacją w sądach. Nominacje dla asesorów potrwają do końca marca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mały biznes nie chce firmowych kont bankowych

Najmniejszych przedsiębiorców nie powinno się zmuszać do posiadania kont firmowych - apeluje Związek Rzemiosła Polskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 682/2007

To na pełnomocniku – w myśl art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej – spoczywa obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy. Bezpodstawne byłoby wymaganie, aby organ podatkowy bez inicjatywy zainteresowanego poszukiwał i sprawdzał czy ewentualne pełnomocnictwo zostało złożone w innej sprawie czy też przed innymi organami. Dopiero od chwili doręczenia pełnomocnictwa organowi prowadzącemu postępowanie podatkowe, zgodnie z art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej, pełnomocnik powinien być zawiadamiany o wszystkich czynnościach i wzywany do udziału w nich...

Wyrok NSA - II FSK 538/2006

Wydatek poniesiony przez wspólników spółki cywilnej, prowadzących w jej ramach opodatkowaną działalność gospodarczą, z tytułu i na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników innej spółki cywilnej, nie jest kosztem uzyskania przychodów tej spółki i nie ma wpływu na określenie jej dochodu do następnego opodatkowania u wspólników w stosunku do ich udziałów. Przychodem współtworzącym ten dochód jest natomiast wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego w stosunkach gospodarczych pomiędzy wymienionymi spółkami...

Przegląd prasy

Cudzoziemiec musi wybrać właściwy urząd

Cudzoziemcy pracujący w Polsce muszą rozliczyć się we właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, polski fiskus może ich ukarać... Gazeta Prawna

Dziś upływa termin rocznej korekty podatku

Dziś jest ostatni dzień na złożenie rocznej korekty VAT. Obowiązek ten dotyczy podatników rozliczających się tzw. proporcją, czyli dokonujących zakupów związanych z działalnością dającą, jak i niedającą prawa do odliczenia... Gazeta Prawna

PO chce odliczeń na partie polityczne

Platforma Obywatelska zaproponowała, żeby partie polityczne były finansowane przez podatników, którzy dobrowolnie zadeklarują wpłatę 1 proc. swojego podatku na ich rzecz... Gazeta Prawna

Podatnicy stracili ulgę przez upór ministra

Jak już informowaliśmy na łamach gazety, Ministerstwo Finansów wydało interpretację w sprawie ulgi meldunkowej... Gazeta Prawna

Urzędnicy dopilnują niesolidnego ojca

Na wniosek matki gmina będzie ścigać rodzica, który nie łoży na dziecko. Także wówczas, gdy nie pobiera ono świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Monitoring w szkołach to tylko zapis obrazu bez fonii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce, by państwo dotowało zakładanie w szkołach urządzeń nagrywających dźwięk. Przygotowało korektę przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W umowie można zastrzec zwrot mieszkania

W umowie o wybudowanie i przeniesienie własności mieszkania spółdzielnia może zastrzec warunek, że nabywca zwróci spółdzielni dotychczasowy lokal... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy też walczą o swój status

Dyskusja na temat rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz podwyżek dla sędziów uaktywniła także środowisko prokuratorskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 376/2007

W razie zakwalifikowania kredytu (pożyczki) do kategorii "stracone" którego nieściągalność nie została uprawdopodobniona koszt podatkowy tego kredytu ustala się w sposób analogiczny jak w przypadku kredytów (pożyczek) "wątpliwych"...

Wyrok NSA - II FSK 417/2006

Dopiero skonfrontowanie rozstrzygnięcia sądu z uzasadnieniem odsłania materialną treść wyroku i jego konsekwencje dla ostatecznego załatwienia sprawy. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie zarówno organ administracji (podatkowy), którego decyzję zaskarżono, jak i sąd (art. 153 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)...

Przegląd prasy

Tymczasowo aresztowani celnicy nie będą zwalniani

Przepisy nakazujące zwolnienie ze służby celnika, który został tymczasowo aresztowany lub przeciwko któremu wniesiono akt oskarżenia, zostaną zniesione... Gazeta Prawna

Termin korekty zależy od jej wpływu na wysokość podatku

Korektę faktury VAT można złożyć w miesiącu otrzymania potwierdzenia jej odbioru... Gazeta Prawna

Nadpłacony PIT od zbycia domu do odzyskania

Podatnik, który zapłacił już PIT od sprzedaży nieruchomości, a miał prawo do ulgi meldunkowej, może skorygować zeznanie roczne i wnioskować o zwrot nadpłaty... Gazeta Prawna

Za błędy odpowiada podatnik

Wypełnienie rocznego PIT sprawia podatnikom kłopoty. Niestety, dla wielu z nich korzystanie z usług doradcy podatkowego jest zbyt kosztowne... Gazeta Prawna

Gminy wypłacą dzieciom alimenty

Od października tego roku wraca Fundusz Alimentacyjny. Uprawnione do świadczeń będą dzieci, osoby kontynuujące naukę do 25. roku życia, a także niepełnosprawni, jeśli dochód w ich rodzinie nie przekracza 725 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Raz w życiu będzie można prosić o finansową drugą szansę

Osoby fizyczne, które nie radzą sobie ze spłatą długów, będą mogły ogłaszać upadłość. Ale nie wszystkie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieprecyzyjne przepisy ułatwiają politykom długotrwałe wojny na górze

Akty prawne dotyczące najważniejszych instytucji państwa to skuteczna broń w politycznych sporach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy prokurator musi zarabiać tyle co sędzia

Prokuratorzy powinni zarabiać więcej, ale niekoniecznie tyle co sędziowie. Ich płace nie muszą być sztywno związane z sędziowskimi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lutego 2008

Informacje NetTAX

Nie będzie zmiany przepisów dotyczących przekazywania 1 proc. podatku na rzecz konkretnych osób niepełnosprawnych

Mimo protestów osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Ministerstwo Finansów nie zamierza zmieniać nowych zasad przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, które w praktyce uniemożliwiają skorzystanie z pomocy przez konkretne osoby potrzebujące pomocy finansowej. Zdaniem resortu finansów, również w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość przekazania przez podatników 1 proc. podatku na rzecz konkretnego podopiecznego fundacji, czy też stowarzyszenia, mających status organizacji pożytku publicznego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 302/2006

W świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zarówno otrzymanie, jak i spłata kredytu – w przypadku wystąpienia różnych kursów walut pomiędzy dniem uzyskania przychodu i dniem faktycznego otrzymania przychodu, jak i zarachowania kosztu i dniem jego zapłaty – nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego...

Wyrok NSA - II FSK 233/2006

Aby uznać, że zaistniała przesłanka wskazująca, iż egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna, organ egzekucyjny musi wyczerpać wszelkie sposoby egzekucji, formalnie ją przeprowadzając. Nie wystarczy aprioryczne stwierdzenie o braku możliwości zaspokojenia roszczenia podatkowego...

Przegląd prasy

Zlikwidowano odliczenia w Bułgarii

W związku z wprowadzeniem w Bułgarii od 1 stycznia 2008 r. 10-proc. podatku liniowego zniesiono wszystkie ulgi prorodzinne i odliczenia podatkowe korzystne dla rodzin z dziećmi oraz kwotę wolną od podatku... Gazeta Prawna

Ulga prorodzinna trudna do rozliczenia

Najwięcej pytań podczas wczorajszego internetowego czatu dotyczyło ulgi prorodzinnej i rozliczania dochodów zagranicznych... Gazeta Prawna

Zameldowanie liczy się wstecz od daty sprzedaży domu

Okres 12-miesięcznego zameldowania, potrzebny do skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, należy liczyć wstecz od daty jej zbycia - wyjaśnia resort finansów... Gazeta Prawna

Rozporządzenie umożliwi aktualizację nieruchomości

Spółki podlegające ustawie o rachunkowości mogą wykazywać w bilansie zaniżoną wartość aktywów. Jest to widoczne szczególnie w przypadku posiadanych nieruchomości, które w ostatnich latach znacznie zyskały na wartości... Gazeta Prawna

Ustne wyroki nie powinny różnić się od pisemnych

Takie przypadki dezorientują uczestników procesu, jakie jest rzeczywiste stanowisko sądu w ich sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozkaz powrotu z Iraku nie jest decyzją

Skierowanie i odwoływanie żołnierzy zawodowych ze służby w polskich kontyngentach wojskowych za granicą nie podlega kontroli sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister chce, by radcy zostali adwokatami

Zbigniew Ćwiąkalski chciałby połączyć zawody adwokata i radcy prawnego. W ministerstwie rozpoczynają się prace nad przeprowadzeniem takiej unifikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Anna Streżyńska może wydawać wiążące decyzje

Problem nadzoru nad dużymi przetargami poróżnił rząd. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować takie kontrole, co miałoby przyspieszyć inwestycje publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 182/2006

Podatnik, obejmując udziały w zamian za wniesioną tytułem aportu linię technologiczną malarni proszkowej, uzyskał przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po odliczeniu kosztów jego uzyskania...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1596/2006

Wyrobisko górnicze, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, powinno być traktowane nie jako jednorodny obiekt, lecz jako budowla składająca się z poszczególnych obiektów (urządzeń) funkcjonalnie ze sobą powiązanych, to jest szybów, sztolni, linii energetycznych itp., służących wydobywaniu kopalin. Właśnie od tych obiektów (urządzeń) powinien być naliczany podatek od nieruchomości. Uzależnienie opodatkowania budowli od ich usytuowania – na powierzchni ziemi lub pod nią – nie ma żadnego uzasadnienia...

Przegląd prasy

Wzór na zwrot podatku może naruszać prawo

Ustawa o zwrocie akcyzy od sprowadzanych z zagranicy aut osobowych może okazać się niezgodna z konstytucją... Gazeta Prawna

Jest gotowy projekt ustawy modernizacyjnej

Projekt ustawy modernizacyjnej, który ma naprawić sytuację w Służbie Celnej, jest gotowy... Gazeta Prawna

Brakuje urzędników do realizacji ministerialnych planów kontroli

Inspektorzy urzędów kontroli skarbowej nie potrzebują wytycznych resortu finansów do przeprowadzania kontroli... Gazeta Prawna

Do dziś wybór uproszczeń w PIT

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy co kwartał... Gazeta Prawna

Dopłaty rolne powinny być w pełni jawne

Na razie nie dowiemy się, kto w latach 2004 - 2005 korzystał z unijnych dopłat rolnych. Dane o beneficjentach dopłat rolnych stały się jawne dopiero od 2006 r. Informacje za lata 2004 - 2005 wciąż są utajnione... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Język sędziego nie może zdradzać jego sympatii

Do księdza świadka nie należy mówić "proszę pana", a do oskarżonego - "panie Krzysztofie". Może to być odebrane jako dystans wobec zeznań albo zażyłość z oskarżonym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy ubogi ma szansę na obrońcę z urzędu

Adwokatom nie grozi lawina urzędowych spraw o wykroczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przetargi bez kontroli

Problem nadzoru nad dużymi przetargami poróżnił rząd. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować takie kontrole, co miałoby przyspieszyć inwestycje publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 209/2006

Otrzymane przez spółkę świadczenie polegające na używaniu w swej działalności gospodarczej samochodu ciężarowego ma charakter nieodpłatny, jeżeli spółka cywilna nie ponosi świadczeń będących zapłatą. Wartość tego świadczenia podlega zaliczeniu do przychodów spółki. Fakt, że świadczącą była wspólniczką powoduje, że zobowiązaną do zapłaty podatku od nieodpłatnego świadczenia będzie wyłącznie druga wspólniczka, proporcjonalnie do udziału w zysku...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1667/2007

W przypadku podmiotu zobowiązanego, zaliczanego do jednej z kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, właściwym dla niego organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji należności pieniężnych jest naczelnik urzędu skarbowego wskazany w załączniku nr 2 do rozporządzenia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych...

Przegląd prasy

Dla odsetek od dywidendy PIT według skali

Odsetki od nieterminowo wypłaconej dywidendy są przychodem z tzw. innego źródła i podlegają opodatkowaniu według skali... Gazeta Prawna

Będzie interpretacja do ulgi meldunkowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem ogólnej interpretacji podatkowej w sprawie ulgi meldunkowej. Ma być opublikowana jeszcze w tym tygodniu... Gazeta Prawna

Wszystkie mnożniki wzrosną o połowę

Wzrosną mnożniki służące do ustalania wynagrodzeń celników. Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy... Gazeta Prawna

Trzeba będzie prowadzić księgi

Inicjatywę dopuszczającą możliwość wstrzymania na jakiś czas działalności eksperci przyjmują z zadowoleniem... Gazeta Prawna

Limity przyjęć na aplikacje budzą kontrowersje

Korporacje z mieszanymi uczuciami przyjęły koncepcję dwóch państwowych egzaminów prawniczych przygotowaną przez ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Starosta zwróci 425 zł nadpłaty za kartę pojazdu

Jeśli organ władzy wykonawczej przekroczył upoważnienie zawarte w ustawie, gdy ustanawiał prawo, to nie wiąże ono sądu powszechnego przy orzekaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie tantiem od komórek

Urzędnicy europejscy zastanawiają się nad znaczącym ograniczeniem korzystnego dla artystów systemu opłat od urządzeń, płyt i kaset... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyżki dla sędziów dopiero w przyszłym roku

Ministerstwo Sprawiedliwości chce podnieść wynagrodzenia sędziów, ale od 2009 r. Środowisko krytycznie ocenia zarówno mechanizm podwyżek, jak i ich wysokość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lutego 2008

Informacje NetTAX

Firmy często nadpłacają podatek od nieruchomości

Błędy w pomiarze powierzchni nieruchomości oraz zastosowanie niewłaściwej stawki podatkowej - to najczęstsze przyczyny nadpłaty przez firmy podatku od nieruchomości. Poinformowali o tym analitycy z firmy Alma Consulting Group Polska...

Resort finansów pracuje nad uproszczeniami w VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą wprowadzone etapowo. Pierwsza nowelizacja powinna wejść w życie przed 1 maja 2008 r. - powiedziała wiceminister finansów prof. Elżbieta Chojna-Duch...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 803/2007

Z unormowania art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej nie wynika, aby uzasadnienie decyzji podatkowej musiało przedstawiać stanowisko organu podatkowego we wszystkich najdrobniejszych kwestiach prawnych, które były podnoszone, czy sygnalizowane w toku postępowania podatkowego przez podatnika...

Wyrok WSA - III SA/Wa 192/2007

Organ odwoławczy może w odrębnym postępowaniu, wszczętym z urzędu, przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie podjąć działania zmierzające do zmiany lub uchylenia interpretacji ukonstytuowanej przez upływ czasu we wniosku podatnika. Przedmiotem jego orzekania staje się wówczas wniosek podatnika, który stał się pisemną interpretacją co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Przegląd prasy

UKS skontrolują ukrywających dochody i działających w sieci

Urzędy kontroli skarbowej będą sprawdzać przede wszystkim podatników akcyzy oraz ukrywających dochody. Nowymi obszarami kontroli będzie handel elektroniczny... Gazeta Prawna

W maju pierwsze zmiany w VAT

Zmiany do ustawy o VAT będą wprowadzane etapami. Pierwsza nowelizacja wejdzie w życie 1 maja 2008 r. - zapowiada resort finansów... Gazeta Prawna

Skarbówka czeka na pisemne wyjaśnienia

Jeszcze tylko dziś związki zawodowe pracowników skarbowych czekają na przedstawienie zasad rozłożenia podwyżek w 2008 roku... Gazeta Prawna

Pensja niani do odliczenia

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało propozycję zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Jak inni protokołują rozprawy

W państwach zachodnich modele protokołowania czy nagrywania rozpraw bywają rozmaite. Jedno jest im wspólne - polski model od nich odstaje i wymaga radykalnej naprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowy warto zmienić, ale bez pośpiechu

Wejście w życie nowej klasyfikacji PKD wywołało wątpliwości firm, czy mają zmieniać umowy spółek. Eksperci nie są zgodni, jak postąpić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrola przewlekłości nie obejmuje meritum sporu

Trafność wyroku bada sąd wyższej instancji na skutek apelacji lub skargi kasacyjnej, a nie sąd zajmujący się kwestią przewlekłości postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Piraci muszą płacić wysokie odszkodowania

Za łamanie praw autorskich można nie tylko trafić za kratki. Dotkliwe bywa też odszkodowanie - nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1356/2007

"Interes publiczny", o jakim mowa w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej nie został przez ustawodawcę zdefiniowany. Pojęcie to powinno być oceniane z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów państwa, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy rezultatem zapłaty należności będzie obciążenie Skarbu Państwa kosztami pomocy. Przy jego ocenie należy też uwzględnić zasadność obciążenia państwa, a w rezultacie całego społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy, na tle sytuacji finansowej państwa. Niemożność jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia powoduje, że w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może uwzględniać różne aspekty wskazanych wyżej wartości...

Wyrok WSA - III SA/Wa 599/2007

Analizując treść art. 87 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że aby skorzystać z prawa do obniżenia podatku w następnym okresie rozliczeniowym lub domagać się zwrotu różnicy podatku, należy wykazać, że kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego...

Przegląd prasy

Dziś trzeba zapłacić podatek transportowy

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach. Pierwszy termin mija 15 lutego... Gazeta Prawna

Formalności celne bez papieru

Dziś wchodzi w życie decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie eliminowania papierowych dokumentów dotyczących ceł i handlu... Gazeta Prawna

Pieniądze trzeba wpłacić do dnia złożenia PIT

Kwotę stanowiącą 1 proc. podatku należnego podatnik powinien zapłacić najpóźniej w dniu złożenia zeznania rocznego... Gazeta Prawna

Pół roku na zgłoszenie spadku

Po poniedziałkowej publikacji gazety: 90 proc. podatników traci ulgę, bo nie zawiadamia fiskusa o spadku, LiD złożył w Sejmie projekt zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Naukowcy zaczną wracać, gdy zmieni się prawo

Do powrotu z emigracji zniechęcają nie tylko niskie płace akademickie, ale i przepisy, które gorzej traktują dorobek naukowy zdobyty za granicą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mała grupa też działa w interesie społecznym

Stowarzyszenie poszkodowanych przez jedną firmę nie zawsze może występować w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polska jeszcze nie wdrożyła wielu dyrektyw unijnych

Jesteśmy w czołówce krajów ignorujących przepisy UE. Nie wprowadziliśmy 27 dyrektyw, które mamy obowiązek uwzględnić w prawie krajowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą limity przyjęć na aplikacje prawnicze

Wprowadzenie jednego egzaminu dla wszystkich aplikacji prawniczych i powrót do krytykowanych kiedyś limitów przyjęć - to kontrowersyjne propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1620/2007

W wypadku, gdy stroną postępowania administracyjnego jest osoba prawna, nie można przyjąć, że stroną takiego postępowania są jej organy czy też jednostki organizacyjne działające w ramach tej osoby prawnej, którym przepisy prawa nie nadają statusu strony...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1703/2007

Do dnia 31 grudnia 2002 r. zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 83 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmowało także uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzom z tytułu służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym...

Przegląd prasy

Piekarz z Legnicy nie ewidencjonował obrotu

Zaległość podatkowa piekarza z Legnicy to 157 tys. zł, z czego 8 tys. zł to zobowiązanie VAT. Reszta długu to skutek nieewidencjonowania przychodów... Gazeta Prawna

Spadki: zapłata podatku zależy od miejsca zamieszkania

Podatnicy, którzy nabyli spadki po 12 maja 2006 r. a przed 1 stycznia 2007 r., znajdują się w odmiennej sytuacji, w zależności od miejsca zamieszkania... Gazeta Prawna

Będzie nowy standard dotyczący zobowiązań

W kwietniu zostanie opublikowany projekt standardu rachunkowości dotyczącego rezerw, rozliczeń międzyokresowych i zobowiązań... Gazeta Prawna

Niepewne 2 proc. darowizny

W Sejmie nie ma zdecydowanego poparcia dla poselskiej propozycji zwiększenia do 2 proc. podatku przekazywanego organizacjom pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Komitet przeciwko torebkom foliowym w sklepach

W piątek zbierze się w Łodzi obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej dążący do zakazu używania plastikowych torebek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach

Władze adwokatury alarmują, że w aresztach śledczych dochodzi do nagrywania rozmów adwokatów z klientami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radnym nic nie grozi za nieetyczne działania

Samorządowcy uchwalają kodeksy etyczne radnych i gminnych urzędników. Nie przewidziano jednak żadnych sankcji za ich łamanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niebezpieczne zabawy służbową bronią

System weryfikacji kandydatów do służb mundurowych szwankuje. Nie daje bowiem wystarczających gwarancji, że osoba, która będzie nosiła broń, jest emocjonalnie zrównoważona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lutego 2008

Informacje NetTAX

Przekształcenia własnościowe mieszkań spółdzielczych a obowiązek podatkowy

W praktyce wiele pytań i wątpliwości podatników dotyczy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych...

Mężczyźni będą mogli pójść na wcześniejszą emeryturę

W praktyce wiele pytań i wątpliwości podatników dotyczy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych...

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o rachunkowości

Podniesienie z 800.000 euro do 1.200.000 euro progu przychodów netto, który małym i średnim przedsiębiorcom pozwoli nadal korzystać z prawa do prowadzenia tzw. uproszczonej rachunkowości, czyli podatkowej księgi przychodów i rozchodów - przewiduje przyjęty przez rząd projekt noweli ustawy o rachunkowości...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 805/2007

Uprawnienie do uwzględnienia w deklaracji VAT kwot wynikających z faktur VAT korygujących zmniejszających obrót, oceniać należy wyłącznie na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który nie przewiduje obowiązku dysponowania przez podatnika potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 709/2007

Orzekając w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego, o których mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej organ nie ustala stanu faktycznego, lecz zgodnie z treścią art. 14a § 2 Ordynacji Podatkowej rozstrzygnięcie w przedmiocie interpretacji opiera na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o udzielenie interpretacji...

Przegląd prasy

Odpisy amortyzacyjne nie pomniejszą podstawy opodatkowania

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości amortyzowanych budowli nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych... Gazeta Prawna

Poprawią się warunki pracy i płacy celników

Resort finansów opracował projekty rozporządzeń dotyczące czasu pracy, nadawania stopni oraz wypłacania dodatków do uposażenia celników... Gazeta Prawna

Skarbówka zapowiada protest

Jeśli rząd nie podejmie rozmów o reformie i podwyżce wynagrodzeń w administracji skarbowej, czekają nas blokady urzędów, utrudnienia dla obywateli i zmniejszenie wpływów budżetowych... Gazeta Prawna

Abolicja może okazać się niezgodna z konstytucją

Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt zmiany Ordynacji podatkowej mający na celu realizację przedwyborczych zapowiedzi wprowadzenia abolicji podatkowej dla Polaków pracujących za granicą... Gazeta Prawna

Renta socjalna może pozbawić ulgi rodzinnej

Przepisy podatkowe krzywdzą część rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli pobierają one rentę socjalną, a nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, tracą prawo do ulgi rodzinnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiary powodzi, wypadków w kopalniach i katastrof lotniczych dostaną specjalną pomoc

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. Nie ma stanowiska rządu co do tej inicjatywy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudniej będzie zdobyć prywatny telefon sąsiada

Stworzenie bezpłatnego spisu wszystkich abonentów telefonicznych może się nie udać. Przeszkody to ochrona danych osobowych i pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Protokolant ma być lepszy od magnetofonu

Nie będzie nagrywania rozpraw sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce kontynuować pomysłu Zbigniewa Ziobry. Taśmy miały demaskować złą pracę sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lutego 2008

Informacje NetTAX

Obowiazki sprawozdawcze wynikające z ustawy PRAWO DEWIZOWE

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1245/2007

Decyzja procesowa, jako akt zewnętrzny, musi być zakomunikowana stronie. Dopóki nie zostanie zakomunikowania stronie, dopóty jest aktem, który nie wywiera żadnych skutków prawnych. Uzewnętrznienie decyzji w stosunku do strony stwarza nową sytuację procesową (np. możliwość wniesienia odwołania). Doręczenie decyzji stanowi jej wprowadzenie do obrotu prawnego. Od tego dopiero momentu decyzja wiąże organ administracji publicznej i stronę...

Wyrok WSA - III SA/Wa 108/2007

W teorii nieściągalność wierzytelności oznacza niemożność zaspokojenia wierzyciela pomimo wyczerpania wszystkich  przewidzianych prawem , środków prawnych wymuszających spełnienie należnego mu świadczenia. Poręczyciel jest dłużnikiem akcesoryjnym odpowiadającym obok  kredytobiorcy jako dłużnika głównego. Poręczyciel jest dłużnikiem osobistym. Nie ma przy tym znaczenia to, że wierzyciel (ze stosunku głównego i ze stosunku poręczenia) może żądać od poręczyciela wykonania zobowiązania dopiero wówczas, gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane przez dłużnika głównego...

Przegląd prasy

Od połowy 2010 roku certyfikat po egzaminie

Przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą zawarte w ustawie o rachunkowości. Senat przyjął rządową nowelizację ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Zarzut przedawnienia nie zawsze jest skuteczny

W postępowaniu podatkowym nie ma możliwości powołania się na zarzut przedawnienia, gdy została już wszczęta procedura egzekucyjna... Gazeta Prawna

Wyższe ulgi to mniej pieniędzy dla gmin

Wyliczenie skutków podwyżki ulgi prorodzinnej w postaci ubytku dochodów w gminach będzie możliwe we wrześniu 2008 r... Gazeta Prawna

Przywileje nie dla każdego

Rządowy projekt nowelizacji zakładający możliwość zawieszenia działalności gospodarczej zwolni przedsiębiorców z płacenia zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenia... Gazeta Prawna

Radny nie może głosować we własnej sprawie

Radny gminy nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie powołania sekretarza gminy, jeśli jest kandydatem na to stanowisko. Głosowanie dotyczy bowiem jego interesu prawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bierzesz zadatek, licz się z tym, że zwrócisz dwa

W umowie przedwstępnej kontrahenci mogą nadać zadatkowi dowolne znaczenie. Jeśli tego nie zrobią, to gdy nie dojdzie do sprzedaży z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, musi on go zwrócić w podwójnej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaca się poczekać z wnioskiem o emeryturę

Od 1 marca tego roku obowiązuje wyższa kwota bazowa, od której obliczane są emerytury. Wynosi 2275,37 zł. W tej sytuacji niepewni, czy już odejść na emeryturę, powinni poczekać ze złożeniem wniosku do marca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy prokuratura stanie się niezależna

Rozdział funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oraz kadencyjność szefów prokuratur wszystkich szczebli ma uodpornić tę instytucję na polityczne naciski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lutego 2008

Informacje NetTAX

PO popiera projekt dotyczący abolicji podatkowej złożony przez LiD

Premier Donald Tusk zadeklarował, że jego rząd jest zdeterminowany, aby doprowadzić do sytuacji, w której Polacy pracujący za granicą zostaliby zwolnieni z obowiązku płacenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych w innych krajach...

Problemy z pojęciem "wydanie" wiążącej interpretacji podatkowej

W praktyce rozbieżności w orzecznictwie sądowym wywołuje rozumienie pojęcia "wydanie" wiążącej interpretacji podatkowej. Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przez "wydanie" interpretacji podatkowej należy rozumieć jej sporządzenie i podpisanie, a nie jej doręczenie podatnikowi. Całkiem odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Co mówią na ten temat przepisy Ordynacji podatkowej...

Ile wynoszą składki na ubezpieczenie w styczniu i w lutym br.?

Znane już są kwoty najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym br...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1737/2007

Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1469/2007

Egzekucja może trwać tylko wtedy, gdy istnieją ku temu przesłanki przewidziane prawem o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Żadne inne względy umownie zwane pragmatycznymi nie mogą ich zastępować...

Przegląd prasy

Dochodów zwolnionych z podatku nie wykazuje się w informacji PIT-8C

Podmioty wypłacające osobom fizycznym dotacje w ramach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, które są zwolnione z podatku, nie muszą wykazywać ich w informacji PIT-8C... Gazeta Prawna

Spółki giełdowe powinny zmieniać audytora co siedem lat

Po siedmiu latach spółki giełdowe będą musiały zmieniać firmę audytorską. Wymaga tego kodeks dobrych praktyk. Od tego roku walne spółki giełdowe przynajmniej raz na siedem lat obrotowych muszą zmienić podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego... Gazeta Prawna

Wycena musi uwzględnić inflację

Jeżeli jednostka przechodząca na standardy międzynarodowe posiada rzeczowe aktywa trwałe nabyte przed 1997 rokiem, przy wycenie trzeba uwzględnić skutki inflacji... Gazeta Prawna

Niezawiadomienie w terminie o spadku pozbawia ulgi

Nie wszyscy podatnicy będą mogli skorzystać z preferencji, które przewiduje projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjęty ostatnio przez rząd... Gazeta Prawna

Podatek od gminnej infrastruktury obciąża firmę, która ją buduje

Przedsiębiorcy budujący drogi czy instalujący uliczne oświetlenie na potrzeby gminnego budownictwa mieszkaniowego muszą z własnej kieszeni płacić o 15 procent wyższy VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Monika Olejnik nie musiała uprzedzać

Dziennikarz ma co do zasady obowiązek zwrócić się o zajęcie stanowiska do osoby, o której chce pisać krytycznie. Nie zawsze jednak jest to niezbędne. Może to zależeć od rodzaju publikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy wykroczeniu drogowym nie można chronić bliskich

Właściciel lub posiadacz pojazdu ma obowiązek udzielić policji informacji o tożsamości kierującego, który popełnił wykroczenie, lub wskazać osoby, które mogły kierować pojazdem danego dnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fundusze unijne kuszą też nieuczciwych

Ubiegający się o środki unijne wyłudzili ponad 5,7 miliona euro. Do połowy zeszłego roku udało się z tego odzyskać zaledwie 1,7 miliona. W Polsce wykorzystuje się coraz więcej funduszy unijnych, a wraz z tym przybywa prób ich wyłudzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 31/2007

O rażącym naruszeniu prawa można mówić, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa albo ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem lub uchylono obowiązki. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przy prostym ich zestawieniu ze sobą...

Wyrok WSA - I SA/Gd 827/2007

Instytucja wznowienia postępowania ma na celu stworzenie prawnej możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia rozstrzygnięcia sprawy zakończonej ostateczną decyzją podatkową, jeżeli postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi było dotknięte wadami procesowymi, wyliczonymi wyczerpująco w art. 240 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Wszystkie wystawione przez podatników kopie paragonów będą przechowywane na płytach CD

Posłowie chcą, żeby kopie paragonów mogły być przechowywane na nośnikach elektronicznych również przez mniejszych sprzedawców... Gazeta Prawna

Można ograniczyć koszty publikacji sprawozdań

Publikacja sprawozdania finansowego przez jednostki często wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Można tego uniknąć publikując tylko konieczne elementy sprawozdania... Gazeta Prawna

REGON wraca na faktury VAT

Do czasu otrzymania potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT przedsiębiorca powinien mieć prawo do wpisywania na fakturach REGON-u jako numeru tymczasowego... Gazeta Prawna

Zawieszenie nie dla wszystkich

Nie wszyscy podatnicy będą mogli skorzystać z preferencji, które przewiduje projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjęty ostatnio przez rząd... Gazeta Prawna

Za ulgowe przejazdy zapłaci budżet

Województwo nie finansuje już z własnych środków ulgowych przejazdów komunikacyjnych i dopłat do przewozów lokalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odszkodowanie dla każdego pasażera

Także żona, wspólnik i każdy inny pasażer, który jest jednocześnie współwłaścicielem samochodu, ma prawo do odszkodowania z OC za skutki wypadku spowodowanego przez jego kierowcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrzebni sędziowie bogatsi w doświadczenie

O rozwodach czy aresztach nie powinni orzekać młodzi ludzie bez doświadczenia życiowego. Takie głosy słyszy się w dyskusji o nowym modelu dostępu do zawodu sędziego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzienniki Ustaw za darmo w Internecie

Od 1 maja powinny ukazywać się elektroniczne Dzienniki Ustaw. Rząd obiecuje, że dotrzyma przesuwanego dwukrotnie terminu tej prawdziwej rewolucji w dostępie do prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 801/2007

Za odszkodowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane na podstawie ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw należy uznać takie odszkodowania, których źródłem jest przepis prawa, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem wypłaty odszkodowania jest wyrok, ugoda sądowa, decyzja, czy też umowa...

Wyrok WSA - I SA/Gd 526/2007

Przepis art. 109 ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT obejmuje jedynie sytuacje, w których podatnik wykazał w deklaracji VAT    7 podatek należny przed powstaniem obowiązku podatkowego, to jest przedwcześnie dokonał rozliczenia podatku, który powinien zostać zadeklarowany w miesiącu powstania obowiązku podatkowego (późniejszym)...

Przegląd prasy

Abolicja dla Polaków pracujących za granicą

Platforma Obywatelska złożyła wczoraj w Sejmie projekt ustawy umożliwiający wprowadzenie abolicji podatkowej dla pracujących za granicą... Gazeta Prawna

Nowy druk na zestawienie zmian w funduszu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2007 rok będzie trzeba sporządzić według zmienionych przepisów. Tworzone w tym roku zestawienie zmian w funduszu za 2007 rok jednostki budżetowe będą musiały sporządzić według nowego wzoru... Gazeta Prawna

Wielkopolska: fiskus sprawdza PIT-y swoich pracowników

Zeznania roczne pracowników wielkopolskiej skarbówki mają być sprawdzane. Wcześniejsze kontrole wykazały bowiem, że urzędnicy korzystają z ulg, nie posiadając stosownej dokumentacji... Gazeta Prawna

Podatnik nie zawsze skorzysta z interpretacji

Interpretacje podatkowe pozwalają uniknąć wielu kłopotów... Gazeta Prawna

Surowsze kary za śmiecenie w Internecie

Rozsyłającym spam może grozić kara nawet 100 tys. zł. Dotyczy to nie tylko reklam, ale też akcji politycznych i charytatywnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Usprawiedliwienia lekarskie dla sądów trafią do rejestrów

Wszystkie zwolnienia lekarskie dla wzywanych na policję, do sądów czy prokuratury będą archiwizowane, podobnie jak wydatki lekarza sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandat za brak ulotki po polsku od razu w sklepie

Inspekcja Handlowa będzie miała większe możliwości karania grzywną przedsiębiorców łamiących prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej ułatwień dla pracujących rodziców

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni i podniesienie emerytur rodzicom korzystającym z urlopu wychowawczego mają skłaniać pracowników do posiadania dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lutego 2008

Informacje NetTAX

Komisja Europejska domaga się od Polski podniesienia VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce.

Komisja Europejska nakazała Polsce podwyższyć VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce z 7 do 22 proc. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że decyzję w tej sprawie podejmie, kiedy otrzyma pismo Komisji i zapozna się z wszystkimi argumentami Komisji...

Wciąż wiele niejasności dotyczących wiążących interpretacji podatkowych.

Mimo, że od zmiany przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisów wykonawczych w zakresie wiążących interpretacji podatkowych minęło ponad siedem miesięcy, wciąż wywołują one wiele niejasności w ich praktycznym stosowaniu. Podatnicy nie wiedzą między innymi, czy we wniosku o interpretację każdy jest zobowiązany do wskazania przepisu prawa będącego przedmiotem interpretacji podatkowej i - co się z tym wiąże - czy błędne wskazanie podstaw prawnych we wniosku może skutkować jego odrzuceniem...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 683/2007

Okoliczność, że na określonych etapach procesu unieszkodliwiania w toku spalania określonych odpadów wydziela się ciepło to brak jest racjonalnych przesłanek do przyjęcia, że celem całego procesu jest uzyskiwanie czy produkcja ciepła. Uzyskiwanie ciepła w toku procesu spalania jest wynikiem zastosowania znormalizowanej technologii, a zatem jest to efekt uboczny procesu utylizacji, a nie podstawowy cel tej działalności. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że uzyskiwany na kolejnym etapie procesu unieszkodliwiania, tłuszcz utylizacyjny i mączka mięsno-kostna stanowią surowiec wtórny do dalszego przerobu, produkt który wykorzystany do celów opałowych powinien być opodatkowany podatkiem akcyzowym. Przedmiotowe odpady powstają bowiem na określonym etapie unieszkodliwiania...

Wyrok WSA - I SA/Bd 640/2007

Zobowiązanie powstaje z mocy prawa bez względu na fakt złożenia (bądź nie) deklaracji. W sytuacji bowiem nie złożenia przez podatnika deklaracji bądź ustalenia przez organ wysokości zobowiązania podatkowego w innej niż deklarowana wysokości, organ wydaje decyzję określającą właściwą jego wysokość. Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny. Nie można się jednak zgodzić z twierdzeniem, iż w związku z dyspozycją art. 91 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego obowiązek podatkowy skonkretyzować się może już wcześniej wskutek ogłoszenia upadłości. Przepis ten nie rozstrzyga o powstaniu zobowiązania podatkowego. Wskazuje jedynie, iż istniejące w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania upadłego, w tym zobowiązania podatkowe, stają się z tym dniem wymagalne, a nie jest to jeszcze równoznaczne z ich konkretyzacją. Nie ma zatem skutku lex specialis...

Przegląd prasy

Wraz z umową potrzebne dokumenty

W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi podatnik ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w momencie zawarcia transakcji... Gazeta Prawna

Będzie można powrócić na księgę podatkową

Firmy, które w ubiegłym roku nie przekroczyły przychodów o równowartości 1,2 mln euro, będą mogły powrócić na księgę podatkową w trakcie roku... Gazeta Prawna

Zawieszone cło na monitory do 19 cali

Komisja Europejska zawiesiła pobieranie należności celnych od podzespołów elektronicznych. Zmienione zostały stawki celne na wyroby mięsne oraz tytoń. Szczególną kontrolą objęta została odzież z Chin... Gazeta Prawna

Odszkodowania z ugód sądowych będą wolne od PIT

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senatu odbędzie się drugie czytanie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Gdy dwie obce osoby kupiły to samo mieszkanie

Do czasu wyodrębnienia lokalu z nieruchomości wspólnej nabywca ma słabszą pozycję niż naruszający jego własność. Faktyczne posiadanie mieszkania wzmacnia jego status... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo do odkupienia znacjonalizowanych gruntów pod znakiem zapytania

Sąd Najwyższy zdecyduje, czy spółka powstała w miejsce firmy państwowej może uzyskać na własność nieruchomości bezprawnie znacjonalizowane, a oddane teraz poprzednim właścicielom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wystarczy chcieć szkolić i sprawdzać kierowców

Przedsiębiorcy, którzy chcą się zająć kwalifikacją kierowców dla firm transportowych, muszą spełnić wiele wymagań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kryteria zatrzymania muszą być jasne

Prokurator nie może nakazać przymusowego doprowadzenia podejrzanego bez podania przyczyny. Przepis, który to umożliwia, jest niezgodny z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 548/2007

Regulowanie zobowiązania podatkowego przez podatnika, będącego osobą fizyczną w sposób właściwy dla osób prawnych nie powoduje, że organ podatkowy nie ma podstaw do wydania decyzji określającej wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Organ, aby mógł uznać, iż podatnik (osoba fizyczna) zrealizował swój obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości musi wydać decyzję określającą wymiar takiego podatku. Obowiązek podatkowyw podatku od nieruchomości dla osób fizycznych bez wydania decyzji nie powstaje...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1742/2007

Prawidłową decyzję organ podatkowy może podjąć tylko wówczas, gdy rozporządza materiałem dowodowym zebranym w sposób wyczerpujący, pozwalającym na prawidłową ocenę stanu faktycznego. Należy zauważyć, iż organ podatkowy narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego. Poza tym niepełne ustalenie stanu faktycznego prowadzi do naruszenia prawa materialnego...

Przegląd prasy

Zamieszkiwanie z dzieckiem jest warunkiem skorzystania z ulgi

Rodzic płacący alimenty może skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli w trakcie roku zamieszkuje z dzieckiem... Gazeta Prawna

Wycena majątku nie zależy od jego położenia

Stosowanie różnych wycen majątku w celu nałożenia podatku od spadków i darowizn, zależnych od tego, czy mienie leży w państwie podatnika czy innym kraju UE, narusza prawo wspólnotowe... Gazeta Prawna

Twórcy mają wyższe koszty

Do uwzględnienia wyższych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów mogą być uprawnieni nie tylko twórcy i artyści, ale też konsultanci i informatycy, których efekt pracy wykazuje elementy twórcze... Gazeta Prawna

Od niepobranych odsetek jest podatek dochodowy

Pożyczki między osobami niepokrewnionymi stają się ostatnio bardzo popularne. Powstają portale internetowe (Monetto.pl i Finansowo.pl.), które będą pośredniczyć w tego typu transakcjach... Gazeta Prawna

Nadpłacone pieniądze można odzyskać

W sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu służy skarga do sądu administracyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiadomo, ile zebrać starych pralek

Przedsiębiorcy wyślą mniej sprawozdań o lodówkach i komputerach, a mieszkańcom trudniej się będzie dowiedzieć, gdzie oddać zużyty sprzęt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pochwały rzetelnych lokatorów można wywiesić tylko za zgodą zainteresowanych

Spółdzielnie nie mogą ogłaszać na klatkach schodowych podziękowań dla płacących za mieszkania. Prawie każda spółdzielnia ma członków, którzy nie płacą regularnie za mieszkanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wczesne emerytury także dla mężczyzn

Rząd przyjmie dziś nowelę, która pozwoli mężczyznom w wieku 60 lat i z 35-letnim stażem pracy wystąpić do ZUS o wcześniejszą emeryturę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 872/2007

Stwierdzenie, że dane odszkodowanie objęte jest zakresem art. 21 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość zakwalifikowania go do kategorii odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b tej ustawy...

Wyrok NSA - II FSK 243/2006

Sprzedaż w wykonaniu działalności gospodarczej to czynność prawna stanowiąca realizację przedmiotu działalności gospodarczej. Innego rodzaju sprzedaż, podobnie jak szereg innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych lub gospodarczo uzasadnionych w prowadzeniu działalności gospodarczej, jeżeli nie stanowi realizacji przedmiotu działalności podmiotu gospodarczego, nie następuje w wykonaniu tej działalności, ale tylko w związku z nią, czego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje. O tym co stanowi przedmiot działalności nie może decydować to co jest ujęte w ewidencji działalności gospodarczej, ale rzeczywiste transakcje...

Przegląd prasy

Skarbowcy: może dojść do kolejnego protestu

Przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych żądają spotkania z premierem w celu omówienia sytuacji w administracji skarbowej. Gdy do rozmów nie dojdzie, może rozpocząć się kolejny protest... Gazeta Prawna

Racjonalna rachunkowość dla niewielkich firm

Władze unijne analizują rozwiązania dotyczące rachunkowości, które mają ułatwić działalność niewielkich firm... Gazeta Prawna

Zamiana akcji oznacza odpłatne zbycie

Po zamianie akcji na obligacje Skarbu Państwa powstaje przychód z odpłatnego zbycia. Nie można go natomiast traktować jako przychodu z praw majątkowych... Gazeta Prawna

Brak podpisu małżonka pozbawi prawa do zwrotu

Regulacje dotyczące podpisywania wniosków o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych dyskryminują osoby pozostające w związku małżeńskim... Gazeta Prawna

Samorządy powinny przejąć lokale zakładowe

Gminy powinny mieć możliwość odkupienia od osób prywatnych za preferencyjne kredyty mieszkań zakładowych sprzedanych z lokatorami za symboliczną złotówkę. Tak uważa rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Torebki foliowe trafią pod ocenę posłów

W Łodzi trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy, która ma wprowadzić powszechny zakaz używania torebek foliowych. Niedługo obywatelska inicjatywa wpłynie do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik musi zabezpieczyć interesy obecnych i przyszłych wierzycieli

Hipoteka kaucyjna na nieruchomości zabezpiecza spłatę należności istniejących, a także przyszłych do określonej kwoty. Jeśli więc komornik sprzeda nieruchomość na poczet długów właściciela w związku z egzekucją wszczętą przez innego wierzyciela, musi tę kwotę wpłacić do depozytu sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samorządy nie lubią ciekawskich obywateli

Ludziom trudno uzyskać wiadomości o decyzjach podejmowanych przez urzędników i o mieniu, którym zarządzają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lutego 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 974/2006

Jeżeli było możliwe dokonanie, na podstawie posiadanej dokumentacji rachunkowej, obliczenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej, nie mógł mieć zastosowania wobec podatnika art. 23 § 1...

Wyrok NSA - II FSK 906/2006

Wykładnia § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych (...) prowadzi do wniosku, że wolą ustawodawcy było włączenie przedstawicielstw wojskowych do zakresu przedmiotowego jednostek budżetowych, mających siedziby poza granicami Polski...

Przegląd prasy

Posłowie postulują uproszczenie przepisów

W podatkach dochodowych trzeba m.in. uprościć zasady amortyzacji i ponownie zdefiniować koszty uzyskania przychodów - postulowano na posiedzeniu Komisji Przyjazne Państwo... Gazeta Prawna

Do skorzystania z ulgi nadal potrzebny będzie meldunek

Obowiązek meldunkowy ma zostać zniesiony. Jednak osoby, które przy sprzedaży nieruchomości będą chciały uniknąć PIT, korzystając z ulgi meldunkowej, nadal będą musiały się meldować... Gazeta Prawna

Pracujący w Holandii nie chcą rozliczać się w Polsce

Dziś rusza akcja: płacę podatki tylko raz, organizowana przez Polaków pracujących w Holandii. Rodacy chcą zmiany polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania... Gazeta Prawna

Nie każdy kurs jest przychodem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie we wczorajszym wyroku dotyczącym opodatkowania szkoleń pracowników odniósł się jedynie do tych, które są związane z bieżącą działalnością pracodawcy... Gazeta Prawna

W jednej gminie nie może urzędować dwóch burmistrzów

Sąd ostatecznie rozstrzygnął głośną sprawę o wygaśnięcie mandatu burmistrza Sycowa. Wczorajsze precedensowe orzeczenie NSA zapadło w głośnej sprawie mandatu burmistrza Sycowa w woj. dolnośląskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd przyjazny od wejścia

W 30 sądach interesanci jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z nowoczesnych punktów obsługi. Pieniądze na ten cel dała Unia Europejska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie zadowoleni ze spotkania z prezydentem

Lech Kaczyński obiecał pomoc w walce o wyższe pensje i w rozwiązaniu problemu asesorów. W trakcie pierwszego od lat spotkania Krajowej Rady Sądownictwa z prezydentem udało się przełamać kryzys w dotychczasowych kontaktach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skrzynki pocztowe trzeba szybko wymienić

Właściciele i administratorzy budynków nie chcą wymieniać skrzynek pocztowych na zgodne z europejską normą. Może to zablokować dostarczanie listów przez niezależnych operatorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama