Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 47/2006

Stwierdzic trzeba, ze zgodnie z § 37 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i uslug kwoty wyrazone w walucie obcej wykazywane na fakturze korygujacej przelicza sie na zlote wedlug wyliczonego i ogloszonego przez Narodowy Bank Polski biezacego kursu sredniego waluty obcej na dzien wystawienia faktury pierwotnej, jezeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiazany jest do jej wystawienia...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1096/2006

W postępowaniu o udzielenie interpretacji organy podatkowe nie badają stanu faktycznego, a w szczególności nie sprawdzają, czy w istocie zaszły opisane we wniosku okoliczności faktyczne i nie badają, czy istnieją inne niż opisane okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Nie oznacza to jednak, że organy – w razie wątpliwości co do elementów opisanego stanu faktycznego - nie mogą zażądać od wnioskodawcy wyjaśnień lub sprecyzowania opisanych okoliczności...

Przegląd prasy

Preferencje nie obejmą szerszego asortymentu artykułów

Fiskus nie przewiduje objęcia preferencyjnym VAT szerszego asortymentu artykułów dziecięcych. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15) Ministerstwo Finansów stwierdziło, że brak jest uzasadnienia dla obniżania stawki VAT na artykuły dziecięce... Gazeta Prawna

Nie każda tablica reklamowa jest opodatkowana

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie tablice reklamowe wolnostojące, które są trwale związane z gruntem. WSA w Warszawie uznał, że podatkowi od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Senatorowie chcą zwolnić z PIT odszkodowania po ugodach sądowych

Zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań przyznanych na podstawie ugody sądowej przewiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o PIT... Gazeta Prawna

Zagraniczne zarobki rozlicza się wspólnie

Małżonkowie, którzy w 2007 roku pracowali za granicą, nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia swoich dochodów... Gazeta Prawna

Trudniej jeździć przewoźnikom

Taksówkarze chcą ograniczenia działalności przewoźników okazjonalnych. Zmiany popiera MSWiA. Na Śląsku i w Warszawie stali się oni poważną konkurencją dla taksówek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofiary PRL muszą liczyć na rezerwę budżetową

18 listopada 2007 r. weszła w życie uchwalona 19 września 2007 r. (na ostatnim posiedzeniu poprzedniego Sejmu) nowela ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez opinii biegłego nie będzie radiowozów

Przetarg na kilka tysięcy aut dla policji wisi w próżni. Nie można wydać wyroku, gdyż sąd nie chce udostępnić listy biegłych. Policja chce kupić 2,1 tys. radiowozów i tyle samo aut nieoznakowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostęp do teczek pod ocenę Trybunału

Jeszcze dziś rzecznik praw obywatelskich ma skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie dostępu do dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1255/2007

Skoro nieodpłatne przekazanie towarów następowało na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, to w konsekwencji stwierdzić należało, iż tego typu czynności nie można zaliczyć do zakresu objętego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż byłoby to w sposób oczywisty sprzeczne z dosłowną treścią tego przepisu. Czynności te nie mieszczą się w pojęciu "sprzedaży", o której mowa w art. 111 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT  i nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2752/2006

Interpretacja, odnosząca się bezpośrednio do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, ma na celu wskazanie prawopodatkowych konsekwencji określonego zachowania się podatnika. Ostatecznie ustalone stanowisko wiąże organy podatkowe w ten sposób, iż nie mogą one wyciągnąć negatywnych konsekwencji wobec podatnika, który zastosował się do tego stanowiska...

Przegląd prasy

Będzie weryfikacja audytu w instytucjach państwowych

W dwunastu wybranych instytucjach państwowych zostanie przeprowadzona weryfikacja i ocena audytu wewnętrznego. Analiza dotycząca audytu będzie przeprowadzona w pierwszym półroczu 2008 r... Gazeta Prawna

Urzędowe zmiany bez negatywnych skutków

Zastosowanie przez podatnika interpretacji przed jej zmianą nie może mu szkodzić. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 74) wypowiedziało się w sprawie wiążących interpretacji... Gazeta Prawna

Podwyżki dopiero po proteście

Każdy celnik dostanie przeciętnie po 500 zł podwyżki. Środki zostaną uruchomione po zakończeniu protestu - zapowiedział minister finansów Jacek Rostowski. Wczoraj prowadzone były rozmowy między protestującymi celnikami i przedstawicielami Ministerstwa Finansów... Gazeta Prawna

Zapadają rozbieżne wyroki o podatku od starych spadków

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wczoraj wyrok niekorzystny dla podatników, którzy nabyli spadki po 12 maja 2006 r., a przed 1 stycznia 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1675/07)... Gazeta Prawna

Dane internautów nie muszą być ujawniane

Przepisy krajowe mogą, ale nie muszą, zobowiązywać do ujawniania danych osób wymieniających się muzyką w Internecie. Taki wyrok wydał wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawy w Trybunale czekają na rozpatrzenie kilka lat

Wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych czekających na werdykt Trybunału Konstytucyjnego jest już ponad 200, a przybywa ich od ośmiu do dziesięciu miesięcznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie uciec przed bankructwem

Rejent odpowiada za szkody wyrządzone klientom wskutek niepoinformowania ich o wszystkich konsekwencjach składanych przez nich oświadczeń. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 23 stycznia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie odmówią szkolenia aplikantów

Skutkiem protestów sędziowskich dotyczących podwyżek może być paraliż aplikacji. Sędziowie nie chcą uczyć aplikantów radcowskich i adwokackich za obecne wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 stycznia 2008

Informacja NetTAX

Upływa termin składania wniosków o zawieszenie poboru cła.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1025/2007

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu nie zawierają postanowień, które określałyby sposób poboru podatku od dywidendy przez państwo źródła. Sposób jego poboru jest zawsze określany przez ustawodawstwo wewnętrzne. W Polsce pobiera się podatek w wysokości przewidzianej w umowie, z tym że podatnik (podmiot zagraniczny) jest zobowiązany udowodnić, że jest rezydentem państwa, które jest stroną umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w oparciu o postanowienia której ma być dokonana redukcja stawki podatkowej. Tym samym podatnik ten, musi przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwe organy podatkowe państwa, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, że jest on rezydentem tego państwa i że podlega w nim nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (certyfikat rezydencji)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2903/2006

Przepis art.19 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym  daje podatnikowi uprawnienie do zwiększenia podatku naliczonego, który bilansuje się z podatkiem należnym. Z powyższego wynika, iż ustawodawca w tym zakresie zrównał podatek akcyzowy związany z nabyciem eksportowanych towarów z podatkiem naliczonym...

Przegląd prasy

Bezrobotni nie zapłacą PIT od pieniędzy na dzieci

Osoby bezrobotne otrzymujące zwrot kosztów z Funduszu Pracy na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną nie będą musiały płacić od tych pieniędzy podatku... Gazeta Prawna

Trzy dni na złożenie deklaracji

Do 31 stycznia proboszcze i wikariusze muszą złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Trzy dni zostały osobom duchownym na złożenie PIT-19A... Gazeta Prawna

Nie będzie porozumienia bez powrotu do pracy

Jacek Dominik wzywa celników do powrotu do pracy. Bez tego porozumienie piątkowe nie będzie realizowane. Funkcjonariusze chcą rozmawiać z MF i rządem. Bez rozmów do pracy nie wrócą... Gazeta Prawna

Niższe opłaty za skargi sądowe

Wczorajsza uchwała Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego ostatecznie potwierdza interpretację dotyczącą sposobu obliczania wpisu od spraw podatkowych... Gazeta Prawna

Unia chce lepiej zabezpieczyć przeszczepy

Bruksela chce stworzenia systemu identyfikacji osób, które po śmierci mogłyby zostać dawcami narządów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowa przedwstępna tylko u notariusza

Deweloperzy oraz ich klienci będą musieli zawierać umowy przedwstępne w formie aktu notarialnego. Ma to ukrócić nieprawidłowości w obrocie mieszkaniami. Deweloperzy nie mogą narzekać na brak klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opieszałość Trybunału rodzi niepewność obywateli

Fundacja Helsińska zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego, by przyspieszył rozpoznawanie spraw i zmniejszył zaległości. W piśmie, do którego dotarła gazeta, fundacja "z niepokojem" przedstawia listę spraw nierozpatrzonych, mimo że wpłynęły dość dawno... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie uciec przed bankructwem

Sprawniejsza procedura ratowania firmy, większe rygory dla menedżerów, mniej uprzywilejowanych wierzycieli - to propozycje zmian, jakie zawiera projekt Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 984/2007

Zgodnie z regułą bezpośredniego skutku i zasadą supremacji (nadrzędności VI Dyrektywy nad przepisami krajowymi) w przypadku, gdy przepis prawa krajowego nie jest zgodny z VI Dyrektywą, to bezpośrednie zastosowanie znajduje odpowiedni przepis tejże Dyrektywy, o ile przepis ten wydaje się co do swojego przedmiotu bezwarunkowy i wystarczająco precyzyjny. Bezpośredni skutek dyrektywy przyjmuje się w zakresie, w jakim przepisy dyrektywy określają prawa przysługujące podatnikom...

Wyrok WSA - III SA/Wa 945/2007

Dla oceny, kiedy dochodzi do doręczenia postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji zastosowanie znajdują właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. jej art. 144 – art. 154c...

Przegląd prasy

To samo zdarzenie gospodarcze powinno być jednakowo oceniane w każdym postępowaniu

Nie jest dopuszczalne, żeby jedno zdarzenie gospodarcze było różnie oceniane dla celów dwóch postępowań podatkowych w zakresie różnych podatków. Spór dotyczył rozliczenia VAT... Gazeta Prawna

Zmiana interpretacji nie może mieć negatywnych skutków dla podatników

Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji przed jej zmianą nie może mu szkodzić - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 74) wypowiedziało się w sprawie wiążących interpretacji... Gazeta Prawna

Wnioski trzeba złożyć do końca stycznia

31 stycznia upływa termin składania przez przedsiębiorców wniosków o zawieszenie poboru cła na towary, które mogą zostać objęte 0-proc. stawką celną od 2009 roku. Wnioski w tym zakresie trzeba składać do Ministerstwa Gospodarki... Gazeta Prawna

Szkolenie od szefa to przychód pracownika

Pracownik, który skorzystał ze szkolenia opłaconego przez pracodawcę, powinien sprawdzić, kto kurs prowadził. Jeśli organizator nie posiadał akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, opłata za szkolenie jest przychodem pracownika, który trzeba wykazać w rocznym PIT i zapłacić od niego podatek... Gazeta Prawna

Cała wiedza o środowisku dostępna dla obywateli

Odczytując z internetowych map i opisów dostępne dla wszystkich dane, inwestor będzie mógł ocenić, czy miejsce nadaje się pod inwestycję. Zgodnie z unijnymi przepisami Polska musi zapewnić dostępność informacji o przestrzeni, w której żyjemy i gospodarujemy, czyli o środowisku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie będą się promować i dokształcać

Każdy radca prawny będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 1,3 mln zł. Krajowa Rada Radców Prawnych wynegocjowała z PZU podwyższenie polisy obowiązkowego OC o równowartość 250 tys. euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy chcą wyższych pensji

Po sędziach teraz prokuratorzy domagają się podwyżek. Dziś zbierze się zarząd główny ich związków zawodowych. Planowane jest spotkanie z ministrem sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa droga do zawodu sędziowskiego

Wynik rankingu dla aplikantów sędziowskich zadecyduje o przyjęciu do zawodu. Trafią do niego tylko najlepsi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 stycznia 2008

Informacje NetTAX

RPO chce szybkiej inicjatywy legislacyjnej w sprawie odliczania składek na ubezpieczenia przez Polaków za granicą.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów o przygotowanie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które pozwolą Polakom pracującym w Unii Europejskiej odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku płaconego w Polsce....

Składki zdrowotne od ubezpieczenia zdrowotnego ławników sądowych.

Niedawno zmieniły się zasady ubezpieczenia zdrowotnego ławników. Wywołało to szereg wątpliwości wśród tej grupy osób ubezpieczonych. Pomoc dla nich stanowić może stanowisko, jakie zajęło w tej kwestii Ministerstwo Zdrowia....

Podatek od zatrudnienia cudzoziemca wykonującego zlecenie za granicą.

Nierzadkie są przypadki, gdy polska firma zatrudnia obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Osoba ta nie wykonuje pracy w Polsce, lecz w swoim kraju. Powstają w związku z tym wątpliwości, jakie obowiązki podatkowe ciążą na firmie zatrudniającej obcokrajowca na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło...

Urząd Skarbowy - deklaracje przekazywane drogą elektroniczną.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1024/2007

Przepis art. 122 Ordynacji Podatkowej ustanawia zasadę prawdy obiektywnej, zgodnie z którą w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Realizacji tej zasady służy przepis art. 187 § 1 nakładający na organy podatkowe obowiązek zgromadzenia i wyczerpującego rozważenia całokształtu materiału dowodowego sprawy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 297/2007

Samo wydanie błędnej decyzji nie jest równoznaczne z prowadzeniem postępowania w sposób naruszający zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 §1 Ordynacji Podatkowej) w sytuacji, gdy wadliwość tej decyzji wynikała z błędnej interpretacji przepisu prawa materialnego...

Przegląd prasy

Przeniesienie własności lokalu bez podatku

Jeżeli przeniesienie własności lokalu odbywa się zgodnie z określonymi w ustawach zasadami, to nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu PIT z tytułu realizacji takiej umowy... Gazeta Prawna

Proporcji VAT nie ustala się tylko na podstawie marży

Prowadzący działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT do ustalenia proporcji stosowanej przy rozliczeniach przyjmuje całą wartość transakcji zwolnionej z podatku. Obrotem w tym przypadku nie jest tylko marża... Gazeta Prawna

Mniej firm będzie musiało prowadzić pełną księgowość

Zwiększenie do 1,2 mln euro progu przychodów, obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Zdrożeją papierosy i prąd

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Finansów w I kwartale 2008 r. są prace nad projektem nowej ustawy akcyzowej... Gazeta Prawna

Złe przepisy trudne do usunięcia

Rząd zapowiada zmasowaną likwidację barier prawnych utrudniających życie przedsiębiorcom. Może ona przynieść więcej szkody niż pożytku, jeżeli przeprowadzi się ją w sposób nieprzemyślany i w pośpiechu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ochrona przed znęcaniem musi być skuteczna

Ofiary przemocy wciąż muszą się ratować ucieczką z własnego domu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małe przedszkola mają swoje przepisy

Gminy, organizacje społeczne i osoby prywatne mogą zakładać i prowadzić zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne. Zezwala na to wchodzące w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej (DzU nr 7, poz. 38)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakupy za granicą będą lepiej chronione

Kupując z Polski w internetowym sklepie w Anglii, będziemy mogli zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni, tak jak przewidują polskie przepisy. Mimo że w Anglii obowiązuje termin 7-dniowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Urlop wypoczynkowy

Na mocy art. 152 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". Nie jest to jednak tylko prawo pracownika. Z tak rozumianego urlopu pracownik nie może zrezygnować...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 435/2007

Instytucja dodatkowego zobowiązania jest prawnie dopuszczalna albowiem nie jest ono środkiem specjalnym w rozumieniu art. 27 ust. 1 Szóstej Dyrektywy, co oznacza, że jego stosowanie nie wymaga specjalnego pozwolenia...

Wyrok NSA - II FSK 51/2006

Dla każdego postępowania kluczowe znaczenie ma ustalenie stanu faktycznego sprawy, bowiem tylko w takim przypadku możliwe jest ustalenie praw i obowiązków strony tego postępowania. Tylko dla prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można zastosować przepisy prawa materialnego skutkujące powstaniem prawa i obowiązków strony postępowania sądowoadministracyjnego. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych oznacza, że są one wiążące...

Przegląd prasy

Fiskus nie musi wnosić pozwu do sądu

Jeżeli organy podatkowe nie kwestionują samej umowy, ale tylko jej wykonanie, to nie muszą wnosić do sądu cywilnego pozwu o ustalenie, czy istniał stosunek prawny czy też nie... Gazeta Prawna

Nie od wszystkich premii pieniężnych można odliczyć VAT

Odliczenie VAT z faktury dokumentującej otrzymaną premię pieniężną możliwe jest tylko wtedy, gdy udzielenie premii zostaje uznane za czynność opodatkowaną tym podatkiem... Gazeta Prawna

Certyfikat księgowy tylko po zdaniu egzaminu

Przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą w ustawie o rachunkowości. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Małżonkowie i wspólnicy złożą więcej wniosków

Każdy podatnik ma prawo wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. W tym celu musi wypełnić formularz ORD-IN, opłacić minimum 75 zł opłaty i poczekać trzy miesiące na odpowiedź... Gazeta Prawna

Zastaw rejestrowy powinien być łatwiejszy

Ustanowienie zastawu na kupowanym samochodzie będzie można załatwić przez Internet. Zmiany mają ułatwić życie nie tylko bankom, ale i kupującym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dyskusje nie rozwiążą problemu asesorów

Od trzech miesięcy toczą się dyskusje nad zmianami instytucji asesora. Żaden projekt nie trafił jeszcze do Sejmu, choć prezydent obiecywał, że złoży go pierwszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolnik nie może tracić na pomyłce urzędników

Osoba, której Agencja Restrukturyzacji i Moderniczacji Rolnictwa błędnie przyznała dopłatę bezpośrednią do gruntów rolnych, nie musi jej zwracać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej praw dla ojców

Rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko, nie będzie mógł utrudniać kontaktu z nim drugiemu z rodziców. Zwiększone też zostaną prawa krewnych i dziadków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 608/2006

Użyte w art. 26 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne, sformułowanie "przepisy dotychczasowe” dotyczy "tylko i wyłącznie przepisów prawa materialnego. […] Gdyby organ celny potraktował jako "przepisy dotychczasowe” także przepisy proceduralne Kodeksu celnego i zastosował je, to mielibyśmy do czynienia z naruszeniem prawa polegającym na zastosowaniu nieobowiązującej normy prawnej. Takie naruszenie przepisów mogłoby w konkretnej sprawie doprowadzić nawet do uchylenia rozstrzygnięcia”...

Wyrok NSA - I FSK 603/2006

Podatnik, który nabywa składnik kapitału w celu wykorzystania go zarówno dla celów gospodarczych, jak i prywatnych, może w całości zachować go w swoim prywatnym majątku i tym samym wyłączyć go w całości z systemu podatku od wartości dodanej. Rzeczywiste wykorzystanie składnika kapitału przez podatnika - czy to do celów gospodarczych, czy prywatnych - uwzględnia się przy ustalaniu, jakie było przeznaczenie tego składnika tylko wtedy, gdy podatnik domaga się odliczenia w całości lub w części naliczonego podatku od wartości dodanej zapłaconego w związku z nabyciem art. 86 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Rozliczenie w urzędzie miejsca zamieszkania

Osoba osadzona w zakładzie karnym, która w 2007 roku uzyskiwała dochody, rozliczy je w urzędzie skarbowym, właściwym dla jej miejsca zamieszkania poza więzieniem... Gazeta Prawna

Skarbowcy narzekają na resort

Urzędnicy skarbowi uważają, że szukanie oszczędności w skarbówce bez reformy Ministerstwa Finansów jest irracjonalne. Są też niezadowoleni z kierowania organami podatkowymi i celnymi przez resort... Gazeta Prawna

Adwokaci chcą korzystać ze zwolnienia podatkowego

Naczelna Rada Adwokacka zaproponowała, aby każdemu adwokatowi, który świadczy nieodpłatnie pomoc prawną, przysługiwało z tego tytułu zwolnienie z VAT i PIT do wysokości 5 tys. zł... Gazeta Prawna

Do 2010 roku sprzedaż domów z 7-proc. VAT

Wejście Polski do Unii Europejskiej oznaczało konieczność dostosowania przepisów o VAT do standardów europejskich... Gazeta Prawna

Biuro podróży zapłaci za zmarnowany urlop

Klienci mogą dochodzić od organizatorów wypoczynku zadośćuczynienia za krzywdy wynikające z nienależytego wykonywania usług turystycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie musimy się godzić na nasze zdjęcie w sieci

Użytkownicy internetowych serwisów społecznościowych mają prawo do kontroli informacji o sobie, w tym żądania ich usunięcia lub poprawienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz używania torebek foliowych trafi do Sejmu

Wiceprzewodniczący łódzkiej rady miejskiej napisał projekt zmian w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i chce, aby trafił do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za błędy w wykazie zapłacą darczyńcy

Wykaz organizacji, na które można przekazać 1 proc. podatku, zawiera błędy. Nasze darowizny zamiast na szczytny cel mogą trafić do organizacji z branży tytoniowej czy spirytusowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Podatkowe rozliczanie majątku służbowego używanego dla celów prywatnych

Zdarza się, że podatnicy (pracownicy) używają majątek służbowy dla celów prywatnych. Jak zatem rozliczać pod względem podatkowym takie używanie majątku firmy ?...

Kiedy nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu VAT?

Wielu podatników występuje do organów podatkowych z zapytaniem, kiedy podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne świadczenie. Jest tak dlatego, że przepisy ustawy o VAT są w tej kwestii zawiłe i mogą budzić wątpliwości w ich praktycznym stosowaniu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 416/2007

W sytuacji, gdy wspólnicy spółki cywilnej, działając w imieniu spółki oraz w imieniu własnym, wystąpili o zaliczenie bezspornie przysługującego spółce cywilnej zwrotu VAT na poczet ich zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (stosownie do posiadanych udziałów w zyskach z działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie w formie spółki cywilnej), uznać należy, że posiadają oni prawo do wywiązania się ze swoich zobowiązań podatkowych, korzystając ze wspólnego mienia, w ramach podziału zysków, gdyż spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i własnego mienia...

Interpretacja organów podatkowych

Jak amortyzować odcinki sieci komputerowej.

Przewody łączące urządzenia dostępowe z poszczególnymi stanowiskami mogą być: połączone trwale z budynkiem (lokalem) poprzez umieszczenie ich w ścianach budynku lub umieszczone na zewnątrz ścian w specjalnych listwach montażowych, nie połączone trwale z budynkiem. Tak więc, jeżeli przewody sieci są umieszczone w ścianach budynku, to w takiej sytuacji koszt ich instalacji powinien zwiększać wartość początkową budynku...

Przegląd prasy

Korekty w ratach dla techników dentystycznych

Technicy dentystyczni od 2008 roku nie mogą odliczać VAT. W związku z tym będą mogli korygować VAT naliczony od ruchomości przez kolejne dwa lata, a od nieruchomości przez cztery lata... Gazeta Prawna

Przeliczanie transakcji będzie łatwiejsze

Zasady przeliczania operacji w walutach obcych zostaną ujednolicone z przepisami prawa podatkowego - przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Wpis sądowy tylko od spornej kwoty

Wysokość wpisu stosunkowego w sprawach podatkowych powinno się ustalać tylko od kwoty spornej... Gazeta Prawna

Pełnomocnictwa sprzed 2007 roku fiskus odrzuca

Pełnomocnik może podpisywać deklaracje za podatnika - taka zasada została wprowadzona do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2007 r... Gazeta Prawna

Pierwsi radcowie już się zareklamowali

Przed kancelariami radcowskimi otworzyły się możliwości promocji i marketingu oraz zdobywania klientów. Pierwsza odważnie się zareklamowała, inne na razie wyczekują lub planują takie przedsięwzięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybka Temida bez adwokackiego przymusu

Sądy 24-godzinne nie przestaną działać. Nie będzie jednak obowiązkowych obrońców dla oskarżonych ani policyjnych konwojów wożących pijanych kierowców. Kosztują miliony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyżki dla referendarzy zależne od sędziowskich

Pomocnicy sędziów chcą, aby ich wynagrodzenia nadal były powiązane z sędziowskimi. Obawiają się, że ministerstwo może to zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wskazania alkomatu łatwiej podważyć przed sądem

Od 24 stycznia alkomaty nie muszą być legalizowane. Kierowcom łatwiej będzie kwestionować w sądzie ich pomiary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1210/2007

Jeżeli podatnik nie jest w stanie zgromadzić dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3-5 ustawy o VAT, powinien mieć prawo zastosowania dowodów pomocniczych, określonych w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w celu skorzystania ze stawki 0% VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nie ma również podstaw do odmawiania mocy dowodowej dokumentowi w formie elektronicznej lub przesłanemu faksem...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3927/2006

W potocznym rozumieniu o usłudze myśli się wtedy kiedy usługodawca odbiera za swoje świadczenie zapłatę wprost od usługobiorcy, a nie wtedy kiedy do usługi "dopłaca"...

Przegląd prasy

Właściciele 3,5-tonowych ciężarówek nie zapłacą podatku

Od 2008 roku właściciele samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony nie płacą podatku od środków transportowych. Z początkiem tego roku w katalogu osób zobowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych nastąpiły zmiany... Gazeta Prawna

Będzie nowa ustawa akcyzowa

Plan prac Rady Ministrów na I półrocze 2008 roku przewiduje zmiany w podatkach, przede wszystkim w akcyzie. Rząd zajmie się w pierwszej kolejności projektem ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrz- wspólnotowego albo importu samochodu osobowego... Gazeta Prawna

Oświadczenie można złożyć w urzędomacie

Aby nie stać w kolejkach w urzędzie skarbowym, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania można wrzucić w specjalnym urzędomacie, który wyda potwierdzenie otrzymania dokumentu... Gazeta Prawna

Dla małżonków jeden limit

Osoby fizyczne osiągające przychody z umów najmu, jeżeli nie są one zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... Gazeta Prawna

Niepełnosprawny ma prawo do operacji

Pacjent z problemami psychicznymi dostanie zadośćuczynienie za to, że z tego powodu nie zoperowano mu poważnie zranionej ręki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy nie chcą upustów na przekształcenia

Od nowego roku obowiązują wysokie bonifikaty podczas przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Część gmin nie chce jednak ich stosować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podział wspólnego majątku na wniosek wierzyciela

Wierzyciel jednego z małżonków może zażądać, aby sąd ustanowił między nimi rozdzielność majątkową . To ważna zmiana będąca efektem obowiązującej od wczoraj nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czeka nas rewolucja w przetargach na sprzęt

Firmy oferujące sprzęt komputerowy pobierający zbyt dużo prądu już wkrótce nie będą mogły startować w przetargach. W Polsce mało kto zdaje sobie z tego sprawę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Ile wyniosą kwoty świadczeń przedemerytalnych i zasiłków po obniżce składki rentowej ?

Znane są już kwoty zmniejszenia świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w związku z obniżeniem składki rentowej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4304/2006

Faktura jest dokumentem księgowym, odzwierciedlającym osiągnięty obrót w podatku VAT a w podatku dochodowym przychód, który podatnik zobowiązany jest zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przychód wynikający z faktury ma wpływ na wysokość osiągniętego dochodu w danym okresie rozliczeniowym lub wysokość straty...

Wyrok WSA - III SA/Wa 4235/2006

Obniżenie przez podatnika marży na sprzedawane zestawy nie przemawia za stwierdzeniem, że gadżety przekazywane są za wynagrodzeniem. Obniżanie marży stanowi zazwyczaj politykę firmy mającą na celu wypromowanie sprzedawanych produktów, podobnie jak dołączanie gadżetów i nakładek, które wpływają na większą sprzedaż produktów danej firmy, w związku z uatrakcyjnieniem tej sprzedaży. Niejednokrotnie konsumenci kupują zestaw produktów po to, aby otrzymać gadżet w postaci kosmetyczki, golarki, etui na płyty kompaktowe, etui na telefony komórkowe, portfela, czy czapeczki...

Przegląd prasy

Komisja prosi Polskę o złożenie wyjaśnień

Komisja Europejska uważa, że zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa stosowane w Polsce naruszają prawo unijne. Nasz rząd musi złożyć w tej sprawie wyjaśnienia Komisji... Gazeta Prawna

Przychód musi być przypisany pracownikowi

Aby ryczałtowa opłata za ubezpieczenie opłacana przez pracodawcę była przychodem pracownika, należy wykazać, że możliwa jest identyfikacja ceny danej usługi ponoszonej na rzecz jednego pracownika... Gazeta Prawna

Korzyści będą zależeć od liczby upoważnionych firm

Instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego ma poprawić efektywność obrotu towarowego. Wymierne korzyści będą jednak widoczne, gdy wszystkie przedsiębiorstwa tworzące łańcuch dostaw uzyskają ten status... Gazeta Prawna

Pomoc prawna bez podatku

Radcowie prawni, adwokaci i prawnicy, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną dla ubogich, muszą do tej działalności dopłacać... Gazeta Prawna

Bank odpowiada za swoich pracowników

Jeśli pracownik banku przywłaszczył sobie pieniądze klientów, bank powinien je oddać. Tego wymaga również dbałość o własną renomę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poselskie wnioski wracają do Trybunału

Sąd konstytucyjny będzie musiał się zająć ustawami, m.in. o CBA i WSI, które oprotestowali posłowie poprzedniej kadencji, a obecni tamte wnioski wznowili... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drobne wpadki posłużą poprawieniu ordynacji

Kilkanaście nieprawidłowości podczas wyborów nie wpłynęło na wynik - stwierdził SN, orzekając ich ważność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest szansa abolicji dla emigracji zarobkowej

Możliwe, że polski fiskus nie będzie ścigał i karał osób, które zarobiły pieniądze za granicą i nie ujawniły ich w kraju, by uniknąć płacenia podatku dwa razy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 272/2007

Nałożenie sankcji podatkowej mającej na celu dyscyplinowanie podatników dokonujących samoobliczenia podatku od towarów i usług przez poszczególne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej leży poza zakresem unormowań zawartych w VI Dyrektywie, tym samym nie może być uznane za środek specjalny stanowiący odstępstwo od stosowania przepisów dyrektywy, w rozumieniu art. 27 VI Dyrektywy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 135/2007

Zadaniem organów podatkowych jest takie ustalenie stanu faktycznego, aby odpowiadał on rzeczywistości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, wiążące się z właściwym zastosowaniem odpowiednich norm materialnoprawnych, uzależnione jest od uprzedniego dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania materiału dowodowego oraz jego rozpatrzenia i swobodnej oceny, w myśl reguł określonych w przepisach art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Czesi odliczają 10 680 koron na dziecko

W Czechach rodzice wychowujący dzieci mogą w rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi prorodzinnej. Podatek można pomniejszyć o 10 680 koron rocznie za każde dziecko... Gazeta Prawna

Po unieważnieniu umowy może powstać przychód do opodatkowania

Nieważność umowy zbycia udziałów powoduje obowiązek zapłaty podatku z tytułu nieodpłatnego świadczenia, które stanowią dla podatnika odsetki od pieniędzy uzyskanych ze zbycia tych udziałów... Gazeta Prawna

Podatnik otrzyma wpłatę

Podatnik, który przekazuje 1 proc. podatku na konto organizacji pożytku publicznego, może ofiarować pieniądze na rzecz konkretnej osoby... Gazeta Prawna

Podatnik udzieli sobie ulgi

Podatnicy zwlekają z rozliczeniem rocznym do ostatniej chwili, zwłaszcza gdy z wyliczeń wynika im podatek do dopłaty. To błąd. Można bowiem zeznania złożyć wcześniej, i gdy nie stać nas na jednorazową spłatę dopłaty, wystąpić do naczelnika o udzielenie ulgi, prosząc np. o jej rozłożenie na raty... Gazeta Prawna

Inwestorzy chcą zmian w przepisach budowlanych

Formalności budowlane będą uproszczone - obiecuje resort infrastruktury. W tej chwili pracuje nad poprawą przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekupny celnik nie przyczynił się do szkody

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza, ale między jego działaniem a szkodą musi istnieć adekwatny związek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przywileje mają służyć obronie interesu publicznego

Polska jest w czołówce krajów UE, w których wolne zawody mocno bronią swojej pozycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba mieć e-podpis

Kilkaset tysięcy małych i średnich firm musi od 21 lipca przesyłać dokumenty do ZUS z certyfikowanym podpisem elektronicznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 stycznia 2008

Informacje NetTAX

PKD 2007

Z dniem 1 stycznia 2008 r. zaczęła obowiązywać, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.), nowa Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2007...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 390/2007

Podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, w oparciu o przepis art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione w związku z doradztwem prawnym oraz finansowym. W tym miejscu zauważyć należy, iż związek między kosztem uzyskania przychodu a przychodem o którym mowa w art. 15 ust. 1 w/w ustawy powinien być bezpośredni z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Jednakże zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przewidziany jest również pośredni związek kosztów z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Do takich kosztów należą wydatki związane z ogólnymi kosztami funkcjonowania osoby prawnej. Do tej grupy wydatków zaliczyć należy bez wątpienia wydatki związane z doradztwem prawnym i finansowym osoby prawnej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 849/2007

Ponieważ oprocentowanie zawsze dzieli los należności głównej i jest z nią nierozerwalnie związane, należy stwierdzić, iż w sprawie także do oprocentowania z tytułu nieterminowego zwrotu podatku, w sytuacji gdy brak jest przepisów szczególnych w tym zakresie, należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Rezydencja decyduje o sposobie rozliczenia

O tym, czy podatnik musi zagraniczne dochody rozliczyć w Polsce, decyduje jego rezydencja. Dla fiskusa kluczowym elementem jest ustalenie centrum interesów osobistych danej osoby... Gazeta Prawna

Sprzedaż gazety z płytą wymaga kasy fiskalnej

Osoby sprzedające prasę z dodatkiem płyt CD oraz DVD muszą prowadzić kasę fiskalną. Ministerstwo Finansów nie wprowadzi zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych przy sprzedaży prasy z dodatkami w postaci płyt CD i DVD w tzw. pomieszczeniach zastępczych, np. garażach... Gazeta Prawna

Darmowe przekazanie towaru nie zwalnia z zapłaty podatku

WSA we Wrocławiu rozpatrzył sprawę piekarza z Legnicy, który nieprawidłowo odprowadzał PIT i nie płacił VAT od darowizny chleba. Obie skargi zostały oddalone. Sprawą piekarza z Legnicy żyła cała Polska... Gazeta Prawna

Trudno będzie złożyć nową skargę

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia to instytucja znana już w procedurze cywilnej. Może już niedługo skorzystają z niej skarżący decyzje administracyjne, w tym podatnicy... Gazeta Prawna

Pracujący emeryt płaci składkę rentową

Emeryci i renciści, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, muszą opłacać składki na ubezpieczenie rentowe. Takie jest oficjalne stanowisko ministra pracy i polityki społecznej przedstawione rzecznikowi praw obywatelskich w odpowiedzi na jego wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obrońca wyłudził od klienta pieniądze na poręczenie

Adwokat Michał G. oszukał klienta. Sąd skazał go za to na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał 14 stycznia wyrok I instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Badanie DNA to twardy dowód przed sądem

Polska policja ma już zarejestrowanych 14 tys. profili DNA w związku z prowadzonymi śledztwami. To często jedyny dowód na popełnienie przestępstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na zmiany w kodeksach należy spojrzeć z lotu ptaka

Prawnicy są zmęczeni ciągłymi zmianami prawa, zwłaszcza kodeksów. Być może nadzwyczajna sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach przyhamuje tę tendencję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Czy i jak wysoką prowizję od wpłat 1 proc. podatku pobierze NBP?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z pytaniem, czy NBP będzie pobierać od urzędów skarbowych prowizje od wpłat 1 proc. podatku przekazywanych przez podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, ewentualne pobieranie prowizji przez oddziały NBP, które obsługują przekazywanie przelewów kwot 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mija się z celem zwłaszcza wtedy, gdy taka wpłata jest niewielka...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 320/2007

Nie można zezwolenia na amatorski połów ryb utożsamiać z towarem. Stosownie do definicji pojęć "dostawy towaru" jak i "towaru", w chwili sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb nie dochodzi do sprzedaży ryb. W konsekwencji, skoro zezwolenia na amatorski połów ryb nie odpowiadają definicji "towaru” to tym samym nie ma dostawy towaru. Wówczas występuje świadczenie usług...

Wyrok NSA - I FSK 541/2006

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur powstawało z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności nabycia towaru lub usługi. Dokumentem tym zaś co do zasady był oryginał faktury. Jego ewentualne zaginięcie i wystawienie w związku z tym duplikatu faktury nie zmieniało konstrukcji prawnej przyjętej w odniesieniu do podatku naliczonego, skoro powinien on zawierać – pozyskane z kopii oryginału faktury - dane zawarte w tymże oryginale...

Przegląd prasy

Nie ma określonego terminu do zwrotu akcyzy

W polskich przepisach nie ma terminu do wniesienia wniosku o zwrot akcyzy, ponieważ termin został określony w rozporządzeniu, które jest niezgodne z konstytucją... Gazeta Prawna

Niecała ulga w gotówce

Osoby, które upoważniły pracodawcę do rocznego rozliczenia, otrzymają część nadpłaty w gotówce z tytułu ulgi rodzinnej... Gazeta Prawna

Dokumenty papierowe SAD obowiązują do kwietnia

System Kontroli Eksportu ECS wdrażany od września 2007 r. ma przyspieszyć procedury wywozu towarów, a także ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z 0-proc. stawki VAT dla sprzedaży eksportowej... Gazeta Prawna

Będzie nowa ulga zdrowotna

Osoby, które zdecydują się na dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne, skorzystają z nowej ulgi w podatku dochodowym w wysokości 150 zł... Gazeta Prawna

Paszporty poczekają na odciski palców

Osoby odbierające dokument paszportowy za granicą będą musiały poczekać na możliwość sprawdzenia, czy dane biometryczne (w postaci wizerunku twarzy) zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozwód nie jest sprawą wyłącznie prywatną

Choć sprawa rozwodowa pełna jest informacji intymnych, do których postronni dostępu mieć nie mogą, to sam wyrok powinien być jawny dla wszystkich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kredyt odnowiony, poręczenie nadal wiąże

Jeśli przedłużenie umowy o kredyt odnawialny nie zwiększy zobowiązania poręczyciela wobec banku, nadal odpowiada on za jego spłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgi wieczyste będą online

Za dwa lata księgi wieczyste będzie można przeglądać, nie ruszając się z domu. Wystarczy mieć komputer i dostęp do Internetu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 593/2006

Oznaczenie organu według stanu prawnego z daty wydania decyzji, w sytuacji, gdy jedynie inaczej określono tenże organ, ale w strukturze tego samego organu podatkowego, nie stanowi wadliwości uzasadniającej odrzucenie skargi...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1187/2007

Jedynie wykazanie przez organy, że utrzymywanie nieruchomości w związku, z którą ponoszone były wydatki na podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w żaden sposób nie mogło być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, z której przychody podlegają opodatkowaniu, uzasadniałoby wyłączenie wydatków związanych z tą nieruchomością z kosztów uzyskania przychodów...

Przegląd prasy

Przy sprzedaży akcji NFI są odliczenia

Przy rozliczaniu dochodu ze sprzedaży akcji NFI warto pamiętać o możliwości zmniejszenia należnego podatku. Kwota zwolnienia ustalana jest na podstawie wysokości jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej... Gazeta Prawna

Podatnik ma 14 dni na wycenę remanentu

Prowadzący księgę podatkową muszą sporządzić na koniec roku remanent. Spis towarów powinien być wyceniony najpóźniej 14 stycznia... Gazeta Prawna

Nowe samochody nie zawsze bez akcyzy

Samochody sprowadzane z UE i mające mniej niż dwa lata nie zawsze muszą być zwolnione z akcyzy. Jeśli na auta kupowane w Polsce i sprowadzane z UE akcyza jest równa, to nabywca może być obciążony podatkiem... Gazeta Prawna

Można wesprzeć nawet kilka organizacji

Podatnik, który w rozliczeniu za 2007 rok będzie chciał przekazać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, będzie musiał w wypełnianym formularzu wpisać nazwę i numer wpisu Krajowego Rejestru Sądowego jednej takiej organizacji... Gazeta Prawna

Emerytury mundurowe pozostaną w odrębnym systemie

Minister pracy i polityki społecznej nie widzi potrzeby zmiany systemu emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych. Poinformował o tym rzecznika praw obywatelskich, który interesował się tą sprawą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ranking kancelarii w nowym kształcie

Kancelarie mają różne poglądy na to, jak powinien być skonstruowany obiektywny ranking firm prawniczych. Liczba prawników, wysokość przychodów, rekomendacje – to tylko niektóre kryteria, które mogą zadecydować o kolejności firm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja łatwiej uzyska dane pirata drogowego

Organy ścigania nie tylko będą mogły prześwietlić konta przedsiębiorców. Również użytkownicy aut kupionych na kredyt nie unikną płacenia mandatów za wykroczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłata za czyste powietrze, klimat lub widoki

Opłatę miejscową, zwaną też taksą klimatyczną gminy mogą pobierać tylko w miejscowościach, które mają status uzdrowiska albo spełniają minimalne warunki przesądzające o ich atrakcyjności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 991/2007

Brak adresu, czy brak kompletnego adresu nie jest brakiem formalnym, którego nieusunięcie w ustawowym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jakkolwiek przepis § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, mówi o wymogach stawianych zaświadczeniu, to badanie treści zaświadczenia wykracza poza etap badania przesłanek formalnych wniosku i stanowi wkroczenie w meritum sprawy...

Interpretacja organów podatkowych

Udostępnianie wody pracownikom a VAT.

Podatnik przy wydatkach związanych z udostępnianiem wody pracownikom  ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie w jakim zakupiona woda służy działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług...

Informacje NetTAX

Jak udokumentować nieściągalności kilku wierzytelności posiadanych od tego samego dłużnika?

W praktyce zdarza się, że podatnik ma kilka wierzytelności względem tego samego dłużnika. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy udokumentowanie nieściągalności w stosunku do jednej z tych wierzytelności daje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych wierzytelności...

Czy nieformalne zgłoszenie rejestracyjne daje prawo do skorzystania z 0-procentowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie?

Niektórzy podatnicy dokonują w urzędzie skarbowym nieformalnego zgłoszenia rejestracyjnego w VAT, tzn podają wszystkie dane do tego potrzebne, jednak nie na przewidzianym przepisami prawa formularzu, ale na papierze firmowym. Pojawia się zatem pytanie, czy wskazane wyżej nieformalne zgłoszenie uprawnia podatnika do zastosowania 0 - procentowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów??...

Finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy a przychód pracownika

Już od dawna część pracodawców finansuje swoim pracownikom dojazdy do i z pracy. Nową formą finansowania takich dojazdów jest obecnie zakontraktowanie u zewnętrznego dostawcy (firmy transportowej) określonej ilości miejsc w środkach transportu, na określonych trasach, w określonych godzinach i miejscowościach. Jak taka forma finansowania dojazdów pracowników do i z pracy przedstawia się na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym?...

Przegląd prasy

Wynajmujący prywatne mieszkania złożą dwa zeznania

Ryczałtowcy wynajmujący lokal mieszkalny z majątku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą powinni rozliczyć przychód z tego tytułu w zeznaniu PIT-28... Gazeta Prawna

Dwa i pół roku bez egzaminu

Osoby, które złożą wniosek o wydanie certyfikatu księgowego do 30 czerwca 2010 r., będą mogły uzyskać certyfikat bez zdawania egzaminu... Gazeta Prawna

Od 14 stycznia wyższa akcyza na papierosy

Rosną stawki akcyzy na papierosy. Stawka kwotowa będzie wyższa o ponad 10 zł, a stawka procentowa - o ponad 4 proc. Już od 14 stycznia 2008 r. wrośnie stawka akcyzy na wyroby tytoniowe... Gazeta Prawna

Złe praktyki deweloperów

Wiele firm deweloperskich zawyża wynik finansowy... Gazeta Prawna

Opieszałych polityków wyręczają sądy

Coraz więcej poszkodowanych wygrywa sprawy o zwrot zawłaszczonych przez państwo nieruchomości, narażając budżet na coraz większe wydatki. Jasnej koncepcji, jak rozwiązać kwestię reprywatyzacji, ciągle nie ma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żona ambasadora Spasowskiego otrzyma zadośćuczynienie

Uczciwość wymaga spłacać długi - powiedział sąd i nakazał zapłatę za skonfiskowane bezprawnie mienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie ściągać kary pieniężne z zagranicy

Sądy państw unijnych, w tym polskie, będą się porozumiewać w sprawach wykonania kar o charakterze pieniężnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reprywatyzacyjny węzeł trudno rozwiązać

Rząd przygotowuje ustawę reprywatyzacyjną. Poszkodowani nie chcą czekać. Coraz więcej osób odzyskuje nieruchomości przed sądem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-314/2006

Pojęcie "siła wyższa” w rozumieniu art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, zmienionej przez dyrektywę Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., obejmuje okoliczności niezależne od właściciela składu, nadzwyczajne i nieprzewidywalne, których konsekwencji nie można było uniknąć, pomimo dochowania w tym celu należytej staranności. Przesłanka, zgodnie z którą okoliczności powinny być niezależne od właściciela składu, nie ogranicza się do okoliczności zewnętrznych wobec niego w sensie materialnym lub psychicznym, lecz obejmuje również okoliczności, które w sposób obiektywny jawią się jako wychodzące spod kontroli właściciela składu lub jako znajdujące się poza sferą jego odpowiedzialności....

Wyrok WSA - III SA/Wa 980/2007

Przepisy dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego mają charakter prewencyjny, a więc ich celem jest zapobieganie zaniżaniu przez podatników wykazywanych w deklaracjach zobowiązań podatkowych lub zawyżaniu kwot różnicy podatku deklarowanych do przeniesienia lub do zwrotu...

Przegląd prasy

Zmiany mogą wejść w życie od 2009 roku

Rządowe zmiany w ustawie o rachunkowości mogą wejść w życie od 2009 roku. Sejmowa podkomisja rozpatrzyła wczoraj rządowy projekt zmian w ustawie o rachunkowości... Gazeta Prawna

Nowa komisja doradzi ministrowi

W tworzeniu systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami ministrowi finansów pomoże powołana w tym celu komisja. Minister finansów podpisał decyzję o utworzeniu komisji doradczej do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi... Gazeta Prawna

Urząd nie może odmówić przesłuchania świadków

Organ podatkowy nie może z góry założyć, że przesłuchanie świadków nic nie wniesie do sprawy. Podatnik prowadził działalność gospodarczą. Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatku za 1999 rok... Gazeta Prawna

Fiskus nie płaci odsetek od zwrotu akcyzy

Przedsiębiorcy, który dostarczył wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot tego podatku... Gazeta Prawna

Niebezpieczne zabawki będą szybciej usuwane ze sklepowych półek

Kontrolerom łatwiej będzie wstrzymać handel zabawkami, które nie spełniają norm bezpieczeństwa. Tak wynika z projektu nowelizacji przepisów o zabawkach przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więźniowie narzekają na ciasnotę, państwu grożą procesy odszkodowawcze

Blisko 20 tys. więźniów z wyrokiem do roku więzienia mogłoby odbywać karę w aresztach domowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarżący do Strasburga na łasce prawnika pro bono

Tylko nieliczni występujący do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostaną wsparcie z publicznych pieniędzy, jeśli nie stać ich na adwokata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Senatorowie nie dadzą sędziom ani grosza

Senat nie zgłosi poprawek do ustawy budżetowej, które zapewniłyby wzrost uposażeń sędziowskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Informacje podatkowe na rok 2008 - o czym należy pamiętać!

Informacje podatkowe na rok 2008 - o czym należy pamiętać!

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. SK 35/06

Przepisy dotyczące dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe są zgodne z konstytucją."tak orzekł we wczorajszym wyroku Trybunał Kontytucyjny...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-368/2006

Artykuł 17 i art. 18 ust. 4 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się stosowaniu regulacji krajowej, takiej jak regulacja przejściowa przewidziana w ustawie nr 93-859 z dnia 22 czerwca 1993 r. zmieniającej ustawę budżetową na 1993 r., która towarzyszy uchyleniu przepisu krajowego stanowiącego dopuszczalne odstępstwo na podstawie art. 28 ust. 3 lit. d) tej dyrektywy, o ile sąd krajowy stwierdzi, że regulacja ta stosowana w danym przypadku ogranicza skutki wspomnianego przepisu krajowego mającego charakter odstępstwa...

Wyrok WSA - III SA/Wa 426/2007

Organ nie może być bezwarunkowo związany nieograniczonym obowiązkiem zbierania dowodów obiektywnie niemożliwych do uzyskania. Wówczas obowiązany jest wyjaśnić, z jakich względów jego inicjatywa dowodowa okazała się nieskuteczna. Nie oznacza to, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych pozbawiony zostanie możliwości uzupełnienia materiału dowodowego, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wydania rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie swobodnej, ale nie dowolnej, oceny tych dowodów, które zostały zgromadzone...

Przegląd prasy

Dobrowolne poddanie się karze - konstytucyjne

Procedura dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie narusza konstytucji - uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny... Gazeta Prawna

Pożyczka instrumentów finansowych bez podatku

Pożyczka instrumentów finansowych nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa obowiązuje już 12 miesięcy

Ulga meldunkowa, z której można skorzystać przy sprzedaży nieruchomości, obowiązuje już 12 miesięcy. Osoby, które kupiły mieszkanie lub dom na początku 2007 r. i zameldowały się w nich, teraz mogą je sprzedać bez PIT... Gazeta Prawna

Będzie jednolity kurs walut

Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt autorstwa poprzedniego rządu znalazł się na liście dokumentów, które zostały przyjęte przez obecną Radę Ministrów i ponownie skierowane do Sejmu... Gazeta Prawna

Posłowie zajmą się zmianami w prawie cywilnym

Służebność przesyłu to nowa instytucja kodeksu cywilnego, nad którą Sejm będzie debatował na obecnym posiedzeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowi syndycy powinni być menedżerami

Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów na syndyków z licencją. Dzisiaj, najpóźniej jutro, minister sprawiedliwości powoła komisję egzaminacyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Startują programy współpracy terytorialnej

Komisja Europejska zatwierdziła już większość programów współpracy terytorialnej, z których mogą korzystać polskie regiony. To wkrótce pozwoli je uruchomić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korupcja w prywatnych firmach będzie ścigana

Pracownicy prywatnych firm, którzy działali na szkodę swojego pracodawcy, np. biorąc łapówkę od konkurencji, będą ścigani przez prokuraturę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 stycznia 2008

Informacje NetTAX

Pragniemy poinformować, iż pracownicy rozliczający się za pośrednictwem pracodawcy muszą do 10 stycznia złożyć mu stosowne oświadczenie dotyczące ulgi rodzinnej

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-374/2006

Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dostosowującego do decyzji 1999/468/WE przepisy odnoszące się do komitetów wspomagających Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach Rady przyjętych zgodnie z procedurą konsultacji (jednomyślność) nie stoi na przeszkodzie stosowania przepisów państwa członkowskiego, które wykluczają możliwość zwrotu kwoty zapłaconej tytułem nabycia znaków skarbowych wydanych przez to państwo członkowskie w przypadku, gdy znaki skarbowe zostały nałożone na wyroby objęte podatkiem akcyzowym przed dopuszczeniem ich do konsumpcji w tymże państwie członkowskim, a wyroby te zostały skradzione w innym państwie członkowskim, co wywołało obowiązek zapłaty podatku akcyzowego w owym innym państwie członkowskim, i gdy nie przedstawiono dowodu na to, że skradzione wyroby nie będą sprzedawane w państwie członkowskim, które wydało znaki skarbowe...

Wyrok NSA - II FSK 745/2006

Próba zwalczenia ustaleń faktycznych nie może nastąpić poprzez zarzut naruszenia prawa materialnego. Mogłaby być ona skuteczna wyłącznie w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Przegląd prasy

Konieczne jest odwołanie

Wznowione postępowanie nie stanowi kontynuacji dotychczasowego postępowania i nie może zastąpić odwołania... Gazeta Prawna

Trwają prace nad zmianą międzynarodowych umów

Ministerstwo Finansów chce w I połowie 2008 r. doprowadzić do zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią i zawarcia nowej umowy z Norwegią... Gazeta Prawna

W ciągu roku będzie można wrócić na księgę podatkową

Firmy, które prowadzą księgi rachunkowe, ale nie przekroczyły limitu przychodów 1,2 mln euro, będą mogły prowadzić księgę przychodów i rozchodów... Gazeta Prawna

Na złożenie PIT-12 zostały dwa dni

Podatnicy, którzy w 2007 roku rozliczali się za pośrednictwem płatnika mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za jego pośrednictwem. W takim rozliczeniu będzie można uwzględnić ulgę prorodzinną... Gazeta Prawna

Zgoda firmy nie wystarczy do rejestracji znaku

Dwie firmy porozumiały się w sprawie rejestracji znaku towarowego, ale Urząd Patentowy i tak wydał decyzję odmowną, a NSA oddalił skargę kasacyjną. Powodem jest to, że polskie prawo nie uwzględnia takich sytuacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Śnieżyca to wyzwanie dla wszystkich

Rośnie liczba poszkodowanych przez ostatnie ataki zimy. Zarządcy nieruchomości i dróg powinni się mieć na baczności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O uldze na dzieci podatnik decyduje sam

Rodzice, których rozlicza pracodawca, a chcą skorzystać z ulgi rodzinnej, muszą do 10 stycznia złożyć stosowne oświadczenie. Inaczej ją stracą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znów będą zmiany w spółdzielniach

Mieszkania własnościowe wracają do łask, a za wykup zakładowego nie zapłaci się PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 343/2006

W przypadku przeniesienia prawa rozporządzenia towarami jak właściciel, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w transakcji nie muszą występować co najmniej dwa podmioty stosunku zobowiązaniowego w prywatnoprawnym znaczeniu, ale dwaj podatnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Inna wykładnia prowadziłaby do błędnego zinterpretowania pojęcia dostawy towarów...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3917/2006

Wyłączenie przychodów otrzymanych na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego w art.12 ust. 4 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest jednocześnie wyodrębnieniem powyższego przychodu w tej ustawie jako odrębnej kategorii od przychodu związanego z działalnością gospodarczą określonego w art. 12 ust. 3. Traktowanie globalnie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału akcyjnego jako związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z uwagi na przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, nie znajduje uzasadnienia prawnego...

Przegląd prasy

Prowadzący szkolenia bez zwolnień

W przypadku bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej ze zwolnienia w podatku dochodowym nie może skorzystać podmiot, któremu dystrybutor środków zleca wykonanie zadań... Gazeta Prawna

Podatnicy nie zawiadamiają o jednorazowej amortyzacji

Podatnicy korzystający z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych muszą zgłaszać ten fakt w urzędzie skarbowym, jeśli chcą uzyskać zaświadczenia o pomocy de minimis... Gazeta Prawna

Meldunek należy liczyć od momentu nabycia mieszkania

Okres 12-miesięcznego zameldowania potrzebny do ulgi przy sprzedaży nieruchomości należy liczyć od dnia nabycia domu - upiera się fiskus... Gazeta Prawna

Od pożyczek z sieci jest podatek

W tym roku podatnicy, którzy nie chcą zaciągać kredytów w banku, będą mogli pożyczyć pieniądze przez internet od osoby fizycznej... Gazeta Prawna

Po zawarciu umowy nie ma sensu się procesować

Spółki Aram i Sygnity, którym zarzucono zmowę cenową, wycofały odwołania. Zapewniają jednak, że są niewinne. Obydwie firmy są ze sobą powiązane kapitałowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kandydaci na sędziów oceniani dwa razy

Kilka miesięcy temu prezydent Lech Kaczyński nie podpisał kilku sędziowskich nominacji m.in. dla czterech sędziów sądów rejonowych ubiegających się o stanowisko w sądzie okręgowym oraz pięciu asesorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerialne podwyżki nie zadowalają sędziów

Ponosimy skutki błędów ustawodawcy, który nie zapewnia nam godnego wynagrodzenia - twierdzą sędziowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kodeks etyczny nie może tłumić krytyki

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że kodeks etyki lekarskiej narusza wolność słowa. Przyłączył się do skargi konstytucyjnej lekarki ukaranej dyscyplinarnie za krytykę pracy kolegów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-408/2006

Agencja sprzedaży kwot mlecznych nie jest ani rolną agencją skupu interwencyjnego w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu wynikającym z dyrektywy Rady 2001/4/WE z dnia 19 stycznia 2001 r., w związku z pkt 7 załącznika D do niej, ani sklepem dla personelu w rozumieniu powołanego art. 4 ust. 5 akapit trzeci w związku z pkt 12 załącznika D do tejże dyrektywy...

Wyrok WSA - I SA/Gd 753/2007

Artykuł 17 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy 77/388, zmienionej dyrektywą 95/7, przyznaje prawo do odliczenia całego podatku od wartości dodanej obciążającego wydatki poniesione przez podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w ramach emisji akcji, o ile wszystkie czynności dokonane przez tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane...

Przegląd prasy

Obowiązują wyższe opłaty za wydawanie zezwoleń

W 2008 roku za zezwolenie na urządzenie gier na automatach będzie trzeba zapłacić 151 872 zł. Od początku tego roku obowiązują nowe wyższe stawki opłat za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych... Gazeta Prawna

E-deklaracja wymaga e-podpisu

Deklaracje podatkowe można przesyłać elektronicznie za pomocą interfejsu dostępnego na stronie internetowej. E-deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym e-podpisem... Gazeta Prawna

Stosowanie klasyfikacji przedłużone do końca roku

Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług dla celów podatkowych można stosować do 31 grudnia 2008 r... Gazeta Prawna

Nowe hotele bez podatku

Jest pierwsze podatkowe wsparcie dla inwestorów związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012... Gazeta Prawna

Pracowity rok dla parlamentu

Sejm będzie musiał w 2008 r. nie tylko wprowadzić istotne zmiany systemowe, ale i poprawić wiele ustaw, które utrudniają życie obywatelom i przedsiębiorcom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadectwa energetyczne będą z poślizgiem

Od 1 stycznia 2009 r. mieszkania oraz budynki muszą mieć świadectwo energetyczne. Brak jednak przepisów określających sposób ich wydawania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz palenia w pubach i restauracjach już w wakacje

Polska już latem może dołączyć do krajów, które radykalnie ograniczyły palenie papierosów w miejscach publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co należy zmienić w prawie w 2008 roku

Wprowadzenie emerytur pomostowych oraz zmiany systemowe, które poprawiłyby sytuację w służbie zdrowia, to ustawodawcze priorytety nowego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 stycznia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-451/2006

Artykuł 13 część B lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że odpłatna cesja prawa do dokonywania połowów ryb, w formie umowy dzierżawy zawartej na okres dziesięciu lat, dokonana przez właściciela zbiornika wodnego, którego dotyczy przyznane uprawnienie, jak również przez uprawnionego do połowu ryb w publicznym zbiorniku wodnym nie stanowi najmu ani dzierżawy nieruchomości, jeżeli z cesją tą nie wiąże się przyznanie prawa do zajmowania danej nieruchomości i do wykluczenia wszelkich innych osób z korzystania z tego prawa...

Wyrok NSA - I FSK 134/2006

Granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa strona występująca z konkretnym pytaniem prawnym. Bowiem art.14 a § 2 Ordynacji Podatkowej) stanowi, iż składający wniosek podatnik obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego sprawy oraz do własnego stanowiska w sprawie. Natomiast postanowienie organu w przedmiocie interpretacji do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika powinno zawierać ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa (art.14 a § 3 Ordynacji Podatkowej). Regulacja ta oznacza, że organy nie są uprawnione do dokonywania ustaleń w zakresie stanu faktycznego na podstawie przepisów działu IV Op. Organy dokonują jedynie oceny prawnej przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Księgi trzeba założyć już od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2008 r. firmy, które w ubiegłym roku przekroczyły próg 800 tys. euro, powinny prowadzić księgi rachunkowe. Firmy, które w 2007 roku przekroczyły próg przychodów 3 022 tys. zł (800 tys. euro), powinny od 1 stycznia zacząć prowadzić księgi rachunkowe... Gazeta Prawna

Na certyfikat można czekać nawet 300 dni

Od 1 stycznia ubiegać się można o certyfikaty Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego. Na razie jednak obowiązywać będą wydłużone terminy rozpatrywania wniosków... Gazeta Prawna

Nowy limit VAT nie ma zastosowania do 2007 roku

Podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła w 2007 roku 39,7 tys. zł, tracą zwolnienie z VAT. Dlatego limit 50 tys. zł nie dotyczy 2007 roku... Gazeta Prawna

Podatek ze zbycia domu w PIT rocznym

Podatek ze sprzedaży nabytych po 1 stycznia 2007 r. mieszkania czy domu, której podatnik dokonał w ubiegłym roku, trzeba wykazać w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Nauczyciele dostaną podwyżki

Od początku tego roku wynagrodzenia nauczycieli są liczone od nowego, wyższego wskaźnika. Na wypłatę podwyższonych wynagrodzeń będą jednak musieli poczekać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkodliwa wyższa składka na zdrowie

Podwyższanie co rok składki zdrowotnej o 1 proc., aż w 2011 r. osiągnie ona 13 proc, spowoduje albo zapaść finansów publicznych, albo niekorzystny dla gospodarki wzrost pozapłacowych kosztów pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaca się sądzić z ZUS o wcześniejszą emeryturę

Po wygraniu procesu o wcześniejszą emeryturę sześćdziesięciolatek z 35-letnim stażem dostanie świadczenie od dnia złożenia wniosku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólne auto zajęte na poczet grzywny

Sąd rejonowy dłużnika zajmie się wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Sprawa zabezpieczeń majątkowych i nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym nieraz już poróżniła nasze sądy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 stycznia 2008

Interpretacja organów podatkowych

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w przypadku amortyzacji składników majątkowych otrzymanych przez spółkę w ramach aportu.

Definicja składników majątkowych zawarta została w przepisie art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 518/2007

W przypadku nabycia wewnatrzwspólnotowego akcyza obliczana jest od wartosci jaka nabywca zobowiazany jest zaplacic za towar wg umowy lub faktury...

Przegląd prasy

Ryczałtowiec bez ulgi na dzieci

Osoby opodatkowane wyłącznie w sposób zryczałtowany lub według 19-proc. stawki liniowej nie mogą korzystać z odliczenia od podatku ulgi na wychowywanie dzieci. Do 21 stycznia podatnicy mają czas na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania w 2008 roku... Gazeta Prawna

Na czasopisma specjalistyczne nadal obowiązuje zerowa stawka

Z początkiem roku zmieniono przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Na ich podstawie zerową stawkę nadal będzie można stosować m.in. do czasopism specjalistycznych... Gazeta Prawna

Zwolnienia zostały przedłużone

Do 30 czerwca 2008 r. zwolnieni są ze stosowania kas fiskalnych rozpoczynający działalność, których obroty nie przekroczą 20 tys. zł. Dla kontynuujących działalność limit wynosi 40 tys. zł... Gazeta Prawna

Fiskus decyduje o liczbie kar

W ciągu 2007 roku (od stycznia do września) pracodawca rozwiązał umowę o pracę z kilkoma pracownikami... Gazeta Prawna

Wykup zakładowych mieszkań nie będzie tani

Lokatorzy byłych mieszkań zakładowych będą musieli zapłacić podatek dochodowy, gdy je przekształcą w odrębną własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci nie chcą reform

Adwokatura jest korporacją otwartą, nie ma więc potrzeby jej reformowania - uważa większość członków palestry... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrola e-maili tylko po uprzedzeniu pracownika

Pracodawcy nie mają prawa bez uprzedzenia kontrolować służbowej korespondencji pracowników oraz ich poczty elektronicznej. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego uprawnienia kontrolne pracodawcy nie obejmują wglądu do tej korespondencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe pułapki fiskusa

Przedsiębiorca nie odliczy już VAT, gdy kontrahent niepotrzebnie go nim obciążył. Dostawcy nie powinni więc płacić faktur na premie pieniężne wystawiane im przez supermarkety... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama