Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1210/2005

Odnosząc się do zasady neutralności podatku od towarów i usług obok prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego za istotną należy uznać swobodę państw członkowskich w określaniu warunków zwrotu podatku naliczonego. Art. 18 ust. 4 VI Dyrektywa VAT pozostawia w gestii poszczególnych państw regulacje dotyczące zwrotów bezpośrednich i pośrednich nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z nadrzędną zasadą neutralności podatku od towarów i usług.

Wyrok WSA - III SA/Wa 109/2007

Zasada wyrażona w art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania w przypadku wpłacenia po terminie przez syndyka masy upadłości zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Większe zwroty dla rolników

W 2008 roku producentom rolnym będzie zwracana część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,85 zł na litr oleju... Gazeta Prawna

Ostatni dzień na VAT-11

Dziś mija termin złożenia przez osoby, które sprzedały nowy środek transportu na rzecz podmiotu z krajów Unii, deklaracji VAT-11... Gazeta Prawna

Podatnik może wskazać, kogo chce wesprzeć

Jeśli w rozliczeniu za 2007 rok podatnik chce przekazać organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, ale na wsparcie konkretnej osoby, powinien złożyć oświadczenie w tej organizacji, do kogo mają trafić pieniądze - proponuje MF... Gazeta Prawna

Kary grzywny będą wyższe

Od 1 stycznia 2008 r. minimalna pensja wzrośnie z 936 zł do 1126 zł. Oznacza to, że finansowe dolegliwości dla sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych też będą wyższe... Gazeta Prawna

Zasady oceny sędziów sprzeczne z konstytucją

To nie KRS, lecz ustawodawca ma określać kryteria oceny sędziego ubiegającego się o awans... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrzebny śledczy odporny na naciski i wpływy

Choć instytucja sędziego śledczego została zlikwidowana lata temu, wciąż ma swoich gorących zwolenników. Pojawiają się nawet szanse na jej przywrócenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy umożliwiają zmowy cenowe

Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują możliwość uzupełniania dokumentów przetargowych do zawyżania cen swoich ofert. Od półtora roku wykonawcy, którzy nie złożą wszystkich dokumentów formalnych, mogą je uzupełnić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo Finansów z rezerwą o abolicji

Abolicja dla Polaków powracających z pracy za granicą jest możliwa pod warunkiem, że nie naruszy konstytucji. Na razie nie wiadomo, czy ustawa abolicyjna będzie propozycją rządu czy posłów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 listopada 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. SK 18/05

"Kwestionowane przepisy naruszają prawa majątkowe bezprawnie zwolnionego z pracy, w sposób sprzeczny z zasadami sprawiedliwości społecznej." -tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawe o sygn. SK 18/05.

Wyrok TK sygn. SK 39/06

"Pominięcie w przepisie sprecyzowania, że wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, stanowiąca przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy, jest pomniejszona o należny podatek od towarów i usług narusza konstytucję." -tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawe o sygn. SK 39/06.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 600/2007

Okoliczność, iż podatnik nie podziela poglądu organów co do zakwalifikowania określonego stanu faktycznego do przepisów, stanowiących podstawę decyzji, nie oznacza  braku podstaw do jej wydania.

Wyrok WSA - I SA/Kr 1218/2005

Przewidziane w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 póz. 50 ze zm.) wyłączenie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłoszenie rejestracyjne nie zostało dokonane przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał fakturę stwierdzającą nabycie towaru, z czego wywodzi prawo do obniżenia podatku należnego, lub otrzymał ten towar, jeżeli otrzymanie faktury nastąpiło wcześniej...

Przegląd prasy

Doradca zachowa uprawnienia

Doradcy podatkowi będą mogli prowadzić ewidencje i księgi podatkowe. Będą też mieli prawo do wykonywania zawodu osobiście lub w spółkach osobowych... Gazeta Prawna

Organ podatkowy musi przedstawić dowody

Uprawdopodobnienie nie ma tej wagi co udowodnienie. Jeżeli organ podatkowy kwestionuje twierdzenia podatnika, to musi przedstawić odpowiednie dowody... Gazeta Prawna

Pułapki w nowych przepisach VAT

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadzi od 2008 roku konieczność określania wartości rynkowej w przypadku świadczeń innych niż pieniężne... Gazeta Prawna

Aport pozwoli uniknąć podatku dochodowego i VAT

Najprostszym rodzajem prowadzenia firmy jest założenie własnej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Trzy lata na żądanie opłaty za adres internetowy

Charakter prawny umowy o rejestrację i utrzymywanie domen internetowych budzi wątpliwości. Można się spodziewać, że Sąd Najwyższy wyjaśni je w uzasadnieniu uchwały z 22 listopada 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełnomocnicy rządu nie zastąpią ministrów

Urząd Julii Pitery nie zastąpi ministerstw czy innych urzędów, ale może je wspierać, reformować. Dużo zależy od aktywności samej szefowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktury lepiej wystawiać przed południem

Wiele firm ma problemy z rozliczeniem transakcji w euro albo dolarach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekspresowe sądy nie są dla sędziów

Immunitet sędziowski nie będzie uchylany w trybie dwudziestoczterogodzinnym, bo jest to niezgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 listopada 2007

Interpretacja organów podatkowych

Od jakiej wartości naliczać podatek od spadku.

Ustalone przepisami ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn reguły dochodzenia do ustalenia specyficznej podstawy opodatkowania w postaci wartości rynkowej przedmiotu masy spadkowej, ma na celu podwyższenie stopnia obiektywizmu tego rodzaju wielkości ekonomicznej, wymagającej szczególnej znajomości rynku danego rodzaju rzeczy lub praw majątkowych na danym terenie.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1555/2006

Ustawa nie uzależnia zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od tego, czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach bezzwrotnej pomocy. Wymaga natomiast, by podatnik bezpośrednio realizował cel programu. Oczywiście w przedmiotowej sprawie ze zwolnienia korzystają konkretne osoby fizyczne powiązane umowami ze spółką wchodzącą w skład Konsorcjum, która jako osoba prawna z natury rzeczy nie może być bezpośrednim realizatorem celu, który realizują zaangażowane przez nią osoby fizyczne.

Przegląd prasy

Renta dziecka nie pozbawia preferencyjnego rozliczenia

Matka samotnie wychowująca dziecko, które w roku podatkowym otrzymywało rentę po zmarłym ojcu, może rozliczyć się z PIT w sposób preferencyjny... Gazeta Prawna

Do piątku trzeba złożyć druk PIT-6

Z końcem listopada upływa termin złożenia deklaracji o rozmiarach i rodzajach działalności prowadzonej przez podatników osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej... Gazeta Prawna

Warunków do zwolnienia nie muszą spełniać wszyscy

Aby alkohol był zwolniony z akcyzy, podatnik musi m.in. składać zaświadczenia o jego przeznaczeniu. Zasady te nie dotyczą ABW czy CBA. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego... Gazeta Prawna

Decyzje przed końcem roku

Nowy minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział obniżenie długu publicznego. Stwierdził, że zmniejszanie deficytu budżetu oznacza ograniczenie tempa wzrostu wydatków, a nie ich cięcia... Gazeta Prawna

Mętlik w sprawie bonusów trwa

Podatnicy przyznający kontrahentom premie pieniężne obawiają się, że od przyszłego roku nie będą odliczać od nich VAT, mimo że zapłacili całą kwotę wynikającą z faktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez zgody wszystkich trudno o przekształcenie

Spółdzielcy mogą żądać przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w odrębną własność. Muszą się jednak na to zgodzić wszyscy współużytkownicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W miastach zapanował reklamowy chaos

Samorządy zabierają się do porządkowania bałaganu reklamowego, który opanował miasta. To trudne, ponieważ ich władza sięga tylko gruntów i budynków miejskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polscy żołnierze na prawach szarijatu

Uczestnicy wojskowych misji w Afganistanie i w Iraku, którzy złamali prawo koraniczne, mogą być sądzeni przez miejscowe władze. To efekt przepisów wchodzących od nowego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 804/2007

Uprawnienie do uwzględnienia w deklaracji VAT kwot wynikających z faktur VAT korygujących zmniejszających obrót, oceniać należy wyłącznie na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, który nie przewiduje obowiązku dysponowania przez podatnika potwierdzeniem odbioru faktury korygującej przez nabywcę, przed złożeniem deklaracji uwzględniającej korektę obrotu i podatku należnego.

Wyrok WSA - I SA/Gd 888/2006

W przypadku powzięcia wątpliwości co do konstytucyjności ustawy należy uruchomić procedurę pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Mogą jednak wystąpić wyjątkowe sytuacje, które na tle konkretnej sprawy zwalniają Sąd od wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.

Przegląd prasy

Decyduje cena nabycia lub koszt wytworzenia

Znowelizowana ustawa o VAT określa, co należy rozumieć przez pojęcie wartość rynkowa towarów lub usług. Uchwalone w ustawie o podatku od towarów i usług zmiany dotyczą również definicji... Gazeta Prawna

Zobowiązanie wygasło po zapłaceniu

Zobowiązanie VAT powstaje z mocy prawa. Zatem zapłata zaległości podatkowej powoduje wygaśnięcie tego zobowiązania. Spór dotyczył przedawnienia zobowiązania podatkowego, które powstało w 2001 roku... Gazeta Prawna

Hipoteka bez pierwszeństwa

Zasada pierwszeństwa podatkowej hipoteki przymusowej przed innymi hipotekami nie ma uzasadnienia i godzi w konstytucyjną zasadę równości - uznał Trybunał Konstytucyjny... Gazeta Prawna

Naciąganie wyniku może grozić upadłością firmy

Firmy, które zawyżają swój wynik finansowy, są bardziej narażone na upadek. Mimo to w praktyce zdarza się manipulowanie danymi... Gazeta Prawna

Prawo jazdy zdobyte na drodze

Mniej teorii w egzaminie na prawo jazdy zapowiada minister transportu Cezary Grabarczyk. Nie wyklucza, że kierować samochodem będą mogli już szesnastolatkowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedłużenie umowy zależy od klienta

Abonenci telewizji cyfrowej powinni świadomie decydować, czy chcą korzystać z usługi po upływie promocji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd odpowiada za zawinioną opieszałość

Żądający przed sądem odszkodowania za straty poniesione wskutek nieterminowego załatwienia sprawy administracyjnej musi precyzyjnie wykazać okresy bezczynności i to, że winę za nią ponosi wyłącznie opieszały urząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proces cywilny bardziej cywilizowany

Czy ścieżka cywilna w sporze z dziennikarzami o publikację stanie się popularniejsza niż karna? Być może zadecyduje o tym praktyka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 listopada 2007

Informacje NetTAX

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW (EOD) W ADMINISTRACJI - bezpieczeństwo, stan prawny, doświadczenia praktyczne

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w INFO-FESTIWALU 2007 - dla administracji i korporacji organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 6 grudnia 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 582/2006

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego nie dotyczy wszystkich podatników, lecz jedynie tych, którzy spełniają warunki uprawniające do korzystania  z tego rodzaju przywileju podatkowego.

Wyrok WSA - I SA/Gd 375/2006

Nie jest dopuszczalna sytuacja, gdzie do programów emerytalnych zawieranych w formie grupowych umów na życie z kapitałowym funduszem ubezpieczeniowych stosowano by wymogi wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast dopracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w pozostałych formach zastosowanie znalazłby przepis art. 15 ust. 1d tej ustawy. Byłoby to sprzeczne z art. 2 Konstytucji RP.

Przegląd prasy

Ryczałt rozliczany za pomocą faktur

Przyznawany posłom ryczałt musi zostać rozliczony za pomocą faktur. Muszą być one przechowywane co najmniej pięć lat. Posłowie i senatorowie posiadają swoje biura... Gazeta Prawna

Konferencja o przyszłorocznych zmianach

Obowiązki sprawozdawcze i regulacje podatkowe spółek niepublicznych były tematem II Ogólnopolskiego Kongresu Księgowego zorganizowanego przez Infor Training i Monitor Księgowego... Gazeta Prawna

Pośrednik przekazujący odsetki nie jest podatnikiem

Obowiązek podatkowy w CIT ciąży na właścicielu odsetek, a nie na pośredniku przekazującym te środki... Gazeta Prawna

Nowy limit zmniejszy liczbę ryczałtowców

Od przyszłego roku obniżeniu ulegnie limit, który uprawnia do opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym z 250 tys. na 150 tys. euro... Gazeta Prawna

Spółdzielnie nie walczą o zwolnienie opłat od VAT

Członkowie jednych spółdzielni mieszkaniowych płacą czynsz od garaży powiększony o 22 proc. VAT, innych nie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy towar w sklepie będzie opatrzony ceną

Jeszcze przez trzy lata nie trzeba będzie naklejać cen jednostkowych m.in. na kafelkach, cegłach, doniczkach z kwiatami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mediacja przegrywa z ugodą sądową

Od dwóch lat można stosować mediację w sprawach cywilnych, ale jest ona bardzo rzadko wykorzystywana. Spierające się strony wolą ugodę przed sądem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci nie mówią jednym głosem

Dostęp do zawodu, szkolenie aplikantów, połączenie z radcami prawnymi w jednej wspólnej korporacji czy likwidacja mniejszych izb - to tylko niektóre tematy wzbudzające gorące dyskusje i kontrowersje podczas IX Krajowego Zjazdu Adwokatury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 listopada 2007

Informacje NetTAX

Resort finansów rozważy zmianę formy płacenia podatków przez przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów rozważy zmianę przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie formy zapłaty podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nastąpić to ma po uzgodnieniach z samorządami....

Polska w szarym ogonie państw świata w zakresie uciążliwości podatków

Jak wynika z raportu "Paying Taxes 2008" opublikowanego przez Bank Światowy oraz firmę PricewaterhouseCoopers (PwC), polski system podatkowy nie jest przyjazny dla biznesu. Eksperci wskazują, że jedynym sposobem odciążenia przedsiębiorców są zdecydowane i przemyślane reformy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 358/2007

Kwota odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a które zgodnie z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a powołanej ustawy nie stanowi przychodu podatnika.Przychodem będzie natomiast nadwyżka otrzymanego odszkodowania nad poniesionymi wydatkami.

Wyrok ETS - C-330/2005

Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, zmienionej dyrektywą Rady 92/108/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., nie zezwala na opodatkowanie w sposób ogólny podatkiem akcyzowym w państwie członkowskim konsumpcji mazutu nabytego w innym państwie członkowskim przez jednostkę dla własnego użytku i przetransportowanego przez nią do rzeczonego państwa członkowskiego konsumpcji niezależnie od sposobu, w jaki jednostka dokonała tego transportu...

Przegląd prasy

Polski fiskus mało przyjazny podatnikom

Malediwy mają najlepszy system podatkowy na świecie, najgorszy - Białoruś. Polska zajęła odległe miejsce wśród 178 państw w rankingu systemów podatkowych... Gazeta Prawna

Ułatwienia w nadzorze podatkowym

Do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skażonego, do którego dodano środek skażający, należy dołączyć protokół skażenia oraz protokół z dodania środka skażającego... Gazeta Prawna

Aport oznacza konieczność korekty VAT

Jeśli spółka wnosi aportem do innej spółki środki trwałe, co do których miała prawo do całkowitego odliczenia VAT, musi skorygować podatek odliczony... Gazeta Prawna

VAT do zapłaty od złotówki

Zwolnienie podmiotowe z VAT dotyczące podatników, u których wartość netto sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (lub w trakcie roku w stosunku do podmiotów, które rozpoczęły działalność) kwoty stanowiącej równowartość 10 tys. euro (od 1 stycznia 2008 r. - 50 tys. zł), nie ma zastosowania do podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski... Gazeta Prawna

Nie warto kupować posesji od bankruta

Syndyk odbierze nieruchomość sprzedaną przez upadłego także wówczas, gdy nabywca sprzedał tę nieruchomość kolejnej osobie. Taki wniosek płynie z uchwały podjętej wczoraj przez Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zniszcz dokumenty przed ich wyrzuceniem

Firmom, które wyrzucają dokumenty na śmietnik, grożą kary. Inaczej wygląda sytuacja zwykłych ludzi. W Sanoku umowy zawarte z kancelarią prawną powędrowały na śmietnik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne formularze pozostaną na papierze

Formularze urzędowe online mają być tworzone według konkretnych zasad. Wskazują je wchodzące dziś w życie przepisy. Są one jednak pełne sprzeczności i raczej pozostaną martwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rzecznik skarży przepisy emerytalne do Trybunału

Kobiety i mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w takim samym wieku, uważa rzecznik praw obywatelskich. Chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 listopada 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. SK 57/05

"Niejawność posiedzenia sądu upadłościowego przy odwoływaniu syndyka narusza prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy przez sprawiedliwy sąd. Sędzia-komisarz powinien być wyłączony ze składu sądu orzekającego z jego inicjatywy o odwołani u syndyka" - tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 listopada 2007r. w sprawe o sygn. SK 57/05.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 357/2007

Kwota odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a które zgodnie z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a powołanej ustawy nie stanowi przychodu podatnika...

Wyrok WSA - I SA/Gd 302/2007

Jedną z podstawowych gwarancji osiągnięcia prawdy materialnej jest wymóg zupełnego zgromadzenia materiału dowodowego sformułowany w art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Więcej czasu na deklaracje

W tym miesiącu podatnicy mają więcej czasu na złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-12. Rozliczający się co miesiąc podatnicy VAT powinni składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu... Gazeta Prawna

Przedłużenie zwrotu VAT przed Trybunałem

Dzisiaj odbędzie się przed ETS rozprawa o zgodności przepisów polskiej ustawy o VAT z regulacjami unijnymi w zakresie wydłużenia terminu zwrotu podatku dla nowych podmiotów przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych... Gazeta Prawna

NIP i REGON mogą zostać zastąpione jednym numerem

Likwidacja NIP i REGON zapowiadana przez Platformę Obywatelską będzie niemożliwa. Numery te są niezbędne przy prowadzeniu biznesu. Można jednak dwa numery zastąpić jednym... Gazeta Prawna

Po umorzeniu odsetki to nie przychód

Dla kredytobiorcy umorzenie odsetek od kredytu bankowego to dobra i zła wiadomość. Z jednej strony bank lub inna instytucja udzielająca pożyczki zwalnia dłużnika z dodatkowych opłat... Gazeta Prawna

Sprawdź dokładnie warunki doręczenia paczki, bo trudno jest odebrać przesyłkę z zagranicy

Zagraniczna przesyłka może nie trafić do adresata, gdy kurier ma tylko numer skrytki albo nikogo nie ma w domu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kamery pilnują porządku, ale godzą w prywatność

Nagrania ze stadionowych kamer są ważnym dowodem przed sądem. Ten sposób pilnowania porządku może jednak naruszać dobra osobiste obywateli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak liczyć rekompensatę za śmierć najbliższych

W precedensowej sprawie o odszkodowanie za śmierć męża sąd przesłucha wdowę, by ustalić, jak się przystosowała do nowej sytuacji życiowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnik bez aplikacji ma zostać adwokatem

Ułatwienie egzaminów na aplikacje oraz możliwość uzyskania uprawnień adwokata, radcy i notariusza bez odbycia aplikacji przewiduje projekt ustawy, który złoży w Sejmie PiS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 listopada 2007

Informacje NetTAX

PORTALE KORPORACYJNE ZORIENTOWANE NA USŁUGI - dostosowanie funkcjonalności do potrzeb biznesowych

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w INFO-FESTIWALU 2007 - dla administracji i korporacji organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 5 grudnia 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 196/2007

Przez ocenę prawną stanowiska pytającego (wnoszącego zapytanie) należy rozumieć wskazanie przez organ podatkowy, czy stanowisko pytającego jest prawidłowe, czy też jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, znajdujących zastosowanie w indywidualnej sprawie podatnika (płatnika, inkasenta). Podkreślić należy, że organ podatkowy nie ma obowiązku wskazywania prawidłowego sposobu postępowania w danej sprawie. Może ograniczyć się do wykazania, że stanowisko podatnika (płatnika, inkasenta) przedstawione we wniosku jest błędne...

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa do garażu.

Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przegląd prasy

Zwrot wydatków dla europosła bez podatku

Nie będzie pobierany PIT od dochodu na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem mandatu europosła... Gazeta Prawna

Nowy wzór zgłoszenia

Od dziś obowiązuje nowy wzór zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju... Gazeta Prawna

Skuteczność wniosku nierozstrzygnięta

Osoba samotnie wychowująca dziecko mogła złożyć wniosek o preferencyjne opodatkowanie po terminie złożenia rozliczenia rocznego... Gazeta Prawna

Konieczne utworzenie rezerwy

Likwidowana firma musi utworzyć rezerwę na koszty likwidacji. Jeżeli wobec spółki sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu lub upadłość likwidacyjną, konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Zaświadczenie z rejestru przepustką do wymarzonej pracy

Powstanie 11 punktów Krajowego Rejestru Karnego. Krócej będziemy czekać na zaświadczenie o niekaralności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy Kowalski musi mieć w domu rewolwer

Posłowie chcą zliberalizować zasady pozwolenia na broń, jednak tylko tę historyczną. Dyskusja nad szerszym dostępem obywateli do broni ma się dopiero zacząć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia wywłaszczeniowe do unieważnienia

Skarb Państwa i samorząd nie mogą wywodzić praw do nieruchomości z wywłaszczenia dla aparatu bezpieczeństwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komputerowe księgi dla wtajemniczonych

Odpisy z elektronicznych ksiąg wieczystych są niejasne. Kupujący mieszkanie nie może samodzielnie z nich wyczytać, czy hipoteka nieruchomości nie została wcześniej obciążona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 214/2006

Sam fakt uznania ksiąg za nierzetelne i dokonywania szacowania podstaw opodatkowania nie uzasadnia tezy, że wszelkie wpłaty dokonywane przez podatnika pochodziły z nie zaewidencjonowanego obrotu.

Interpretacja organów podatkowych

Nabycie spadku podlegające opodatkowaniu w USA.

Umowa między rządami Polski i USA o uniknięciu podwójnego podatkowania - wymienia podatki jakich umowa ta dotyczy w Polsce. Są to podatek dochodowy, od wynagrodzeń i wyrównawczy (art. 2 ust. 2 pkt a). Umowa ta nie wymienia natomiast podatku od nabycia spadku. Generalnie są to podatki od dochodu, a więc nie jest możliwe uznanie, że ww. ustawa ma zastosowanie do opodatkowania nabycia majątku tytułem dziedziczenia...

Przegląd prasy

Przygotowanie pełnej informatyzacji

Towary do odprawy można zgłaszać elektronicznie. Jednak w praktyce na razie forma ta obejmuje tylko procedurę eksportową. W pozostałych obowiązują nadal dokumenty pisemne... Gazeta Prawna

Za dostawę internetu trzeba zapłacić VAT

Zapewnienie dostępu do internetu członkom stowarzyszenia, z którymi zawierane są umowy, stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowanie VAT dostępu do internetu obowiązuje od 1 marca 2005 r. i ma zastosowanie do podatników (w tym do stowarzyszeń), którzy zapewniają dostęp do sieci... Gazeta Prawna

Składki ZUS księgowi powinni wpłacać terminowo

Do obowiązków głównej księgowej należy regulowanie na bieżąco składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz ZUS. Żeby wywiązać się z tego obowiązku, księgowa nie musi mieć szczególnych dyspozycji ze strony kierownika jednostki sektora finansów publicznych... Gazeta Prawna

Wizytator działa bezprawnie

Funkcjonowanie kontroli korporacyjnej w samorządzie biegłych rewidentów budzi wiele kontrowersji. Jednym z niepokojących aspektów w tym zakresie jest wydane pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanych spółek audytorskich... Gazeta Prawna

Nie wolno nagrywać głosu ukrytą kamerą

Nielegalne jest podsłuchiwanie rozmów uczniów przy użyciu kamer. Obserwowanych w szkole, urzędzie lub firmie trzeba też poinformować o monitoringu. Problem dotyczy szkół, ale też miejsc publicznych, urzędów i firm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bruksela proponuje otwarcie rynku usług medycznych dla obywateli Wspólnoty

Pacjenci z każdego kraju mieliby swobodny dostęp do leczenia za granicą i nie musieliby już się starać o zwrot jego kosztów z narodowego funduszu zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wojenne warunki, szczególne prawo

Treść rozkazu i wiedza o przeciwniku będą najważniejsze w sprawie oskarżenia polskich żołnierzy o popełnienie zbrodni wojennej - uważają rozmówcy "gazety"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obniżona taksa trafi do Trybunału

Niechlujne przepisy sprawiają, że rejenci nie stosują wszystkich obniżek opłat notarialnych. Na przykład połowę stawki płacą tylko nabywcy mieszkań używanych, a kupujący nowe - całą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 listopada 2007

Informacje NetTAX

Losy wyższej ulgi rodzinnej wcale nie przesądzone

Rodziny, które w rozliczeniu podatkowym za 2007 r. będą chciały skorzystać z wyższej kwoty ulgi rodzinnej, mogą się srodze zawieść. Nie wszyscy są zadowoleni z dopiero co znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzających wyższą kwotę tej ulgi. Związek Rzemiosła Polskiego właśnie wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten skierował skargę do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności znowelizowanych przepisów z Konstytucją RP. Dlaczego?

Problemy z interpretacją pojęcia "domki letniskowe" w ustawie o podatkach lokalnych

Z sygnałów docierających od samorządowców wynika, że z powodu wątpliwości interpretacyjnych co do pojęcia "domek letniskowy" gminy tracą dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Właściciele domków letniskowych twierdząc, że nie są budynki trwale związane z gruntem, nie płacą więc podatku od nieruchomości od nich. Jednak Ministerstwo Finansów twierdzi, że przepisy nie budzą wątpliwości.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 118/2007

Wszystkie świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają charakter niematerialny, podobnie jak usługi pośrednictwa.

Wyrok WSA - I SA/Gd 116/2007

Datą wydania postanowienia w sprawie interpretacji nie jest data wpisana na postanowieniu, ale data doręczenia tego postanowienia podatnikowi.

Przegląd prasy

Akt notarialny nie przesądza o VAT

Nie trzeba płacić VAT, jeżeli przed 1 maja 2004 r. na podstawie tzw. umowy zobowiązującej nastąpiło przeniesienie własności gruntu i cena została zapłacona, jak też wtedy, gdy cenę zapłacono, ale nie wydano gruntu... Gazeta Prawna

Składka rentowa zostanie obniżona

Od 2008 roku pracownicy odniosą nie tylko korzyści związane z waloryzacją progów, kwoty wolnej i kosztów. Zyskają też na składce rentowej, która została obniżona z 3,5 do 1,5 proc... Gazeta Prawna

Nie każdy skorzysta z pełnej ulgi na dziecko

Ulga na dzieci przysługuje wszystkim rodzicom opodatkowanym według skali. I to osoby korzystające z tej ulgi najbardziej odczują obniżenie podatków w 2008 roku... Gazeta Prawna

Dzięki zmianom podatnicy mogą zaoszczędzić kilkaset złotych

Od 1 stycznia 2008 r. skala PIT i pracownicze koszty uzyskania przychodów zostaną zwaloryzowane. O dużych zmianach mówić nie można, ale wpłyną one na rozliczenia pracowników i pracodawców... Gazeta Prawna

Nie wszyscy muszą płacić za docieplenie budynku

Wiele spółdzielni żąda od swoich członków, którzy chcą wykupić lokale, pokrycia części kosztów docieplenia budynku, w którym mieszkają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziennikarz oskarżony o pomówienie musi być traktowany jak zwykły obywatel

Przymusowe doprowadzenie oskarżonych zapobiega lekceważeniu sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warto pomyśleć o regulaminie telepracy

Jeśli pracownicy przesyłają owoce swojej pracy za pośrednictwem Internetu, pracodawcy powinni wprowadzić odpowiedni regulamin w firmie, by uniknąć kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tłumacz przysięgły musi być na liście

Bez świadectwa wydanego przez ministra sprawiedliwości nie można być tłumaczem przysięgłym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 114/2007

Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty wywołanej tylko i wyłącznie z jego winy, a wynikającej z zaniedbań, których racjonalnie działający podmiot gospodarczy nie popełniłby. Należy mieć na uwadze, że podatnik jako profesjonalista musiał  znać zasady panujące w obrocie gospodarczym i zgodnie z zasadą autonomii woli stron miał   wpływ na konstrukcję zawieranej umowy, a jako profesjonalista winnien przewidzieć, jakie skutki na przyszłość mogą rodzić poszczególne jej postanowienia. Skarbu Państwa nie mogą obciążać skutki nieracjonalnego działania podatnika.

Wyrok WSA - I SA/Gd 36/2006

W sytuacji , gdy oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu oleju na cele grzewcze zawiera niepełne lub nieprawdziwe dane organy podatkowe nie są  w stanie na podstawie danych zawartych w oświadczeniach zweryfikować, czy dany podmiot w rzeczywistości wykorzystał nabyty olej opałowy zgodnie z przeznaczeniem, a taki właśnie jest podstawowy cel regulacji zawartej w § 4 ust. 1 pkt 2, ust.2 i ust 5 w sprawie obniżenia stawek akcyzy.

Przegląd prasy

Dochody z odsetek od obligacji bez podatku

Do końca 2059 roku nie będzie pobierany od nierezydentów podatek od dochodów z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2008 roku... Gazeta Prawna

Urząd nie musi przesłuchać świadka

Jeżeli dokumenty potwierdzają okoliczności sprawy, organy podatkowe nie muszą przesłuchiwać w tej kwestii dodatkowo świadków. Zwłaszcza wtedy, gdy podatnik nie kwestionuje dokumentów... Gazeta Prawna

Nietypowy pojazd trzeba zabezpieczyć

Państwo członkowskie pobierające akcyzę od towarów przewożonych nietypowymi środkami transportu może ustanowić zabezpieczenie na zapłatę podatku. Takie zabezpieczenie powinno być udokumentowane... Gazeta Prawna

Bez sankcji kary będą jednolite

Podatnik, który popełni błąd w swoich rozliczeniach podatkowych, w tym również w zakresie VAT, musi być przygotowany na poniesienie kary. Jednak polski system podatkowy przewiduje inne kary dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych... Gazeta Prawna

Na przedsiębiorcę znajdzie się paragraf

Przepisy karne dotyczące działalności gospodarczej są zbyt represyjne, ale i mało skuteczne - przekonują prawnicy i przedsiębiorcy. Dlatego są powszechnie lekceważone i omijane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porada prawna: kupuj teraz za 9,99 zł

W Internecie jak grzyby po deszczu wyrastają biura pomocy prawnej. Klienci rzadko zdają sobie sprawę, że ich odpowiedzialność za błędy jest żadna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedawnione szkody bez rekompensaty

Przepisy przedłużające okresy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód na osobie, poczynionych wskutek błędów lekarskich, nie mają zastosowania do żądań już przedawnionych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Batalia o otwarcie korporacji rozpocznie się od nowa

PiS chce umożliwić absolwentom prawa uzyskanie tytułu adwokata lub radcy prawnego bez odbywania aplikacji. Wszystko wskazuje na to, że przez nowy Sejm znowu przetoczy się batalia o "otwarcie korporacji prawniczych"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 listopada 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK sygn. SK 16/05

"Prawo powinno tak określić procesowe i materialne podstawy środków odwoławczych, aby w trakcie toczącego się postępowania nie dochodziło do nagłej zmiany reguł gry." Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 listopada 2007r. w sprawe o sygn. SK 16/05.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 113/2007

Prawo do nakładania podatków konsumpcyjnych na inne towary uzależnione jest od tego, aby nakładany podatek nie powodował formalności administracyjnych związanych z przemieszczaniem produktów pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. Nakładany podatek konsumpcyjny na dane towary nie może również posiadać cech podatku pośredniego...

Interpretacja organów podatkowych

Zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie jednoosobowego podmiotu gospodarczego.

Każda działalność gospodarcza posiada określoną bazę i podstawę, w tym miejsce, do którego jest faktycznie oraz prawnie odnoszona. Wykonywanie poza tą miejscowością zadań służbowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie więc mogło stanowić podstawę do oceny możliwości i uzasadnienia subsumpcji pod unormowanie art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od  osób fizycznych przy odpowiednim,  zastosowaniu art. 77 5 Kodeksu pracy...

Przegląd prasy

Wyższe limity kilometrówki

Od wczoraj obowiązują nowe stawki ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Wzrosły stawki ryczałtu za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych... Gazeta Prawna

Ustalono przyszłoroczne stawki dla podatników karty podatkowej

Znana jest już wysokość stawek podatku dochodowego, jakie będą płacili w 2008 roku przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej... Gazeta Prawna

Eksport towarów będzie łatwiejszy od 2008 roku

Wdrażany nowy System Kontroli Eksportu ECS ma zrewolucjonizować procedury celne dla potrzeb VAT. Zamiast papierowych potwierdzeń wywozu towarów będą e-maile... Gazeta Prawna

Meldunek decyduje o uldze

Zapadł przełomowy i bardzo korzystny wyrok dla osób, które korzystają z ulgi meldunkowej... Gazeta Prawna

Ruszą internetowe bazy ofert pracy

Pracodawcy będą musieli informować urzędy pracy o wolnych etatach, a te trafią do internetowej bazy. Dzięki temu dostęp do ofert pracy będzie miała większa liczba bezrobotnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura: między etosem a rynkiem

Na nadchodzącym zjeździe adwokaci będą dyskutować o kształcie systemu pomocy prawnej w Polsce oraz o formach wykonywania zawodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zmienia się reguł proceduralnych w trakcie postępowania sądowego

Ustawodawcy nie wolno tworzyć prawa, które w sądzie może się stać pułapką dla obywatela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie chcą niezależnej prokuratury

Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego ma ograniczyć pokusę wykorzystywania prokuratury przez polityków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 listopada 2007

informacja

Egzamin Doradcy Podatkowego

Dostępny jest już zaktualizowany program - Egzamin Doradcy Podatkowego - pytania testowe i otwarte zgodne z Uchwałą nr 9/IV/2007 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-251/2006

Artykuł 4 ust. 1 lit. g) i ust. 3 lit. b) dyrektywy Rady z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. i aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 632/2007

Do zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest, aby środki przyznane beneficjentowi pochodziły od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy.

Przegląd prasy

Nabycie domu zwalnia z PIT

Podatnik, który sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia, nie mógł skorzystać ze zwolnienia, kupując gospodarstwo rolne. Zwolniony może być tylko przychód w części wydatkowanej na dom wchodzący w skład gospodarstwa... Gazeta Prawna

Od biletów dla pracowników nie ma VAT

Gdy towary nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, odliczenie VAT nie przysługuje. Zatem przekazanie tych towarów nie będzie opodatkowane... Gazeta Prawna

Francja chce wspólnie ścigać przestępców

Francja opowiada się za utworzeniem Eurofisc, który ma być biurem zbliżonym do policji europejskiej. Nowa instytucja miałaby zajmować się ściganiem przestępców podatkowych... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy zwróci nadwyżkę naliczonego VAT

Podatnicy, którzy kończąc działalność gospodarczą wykazali w deklaracji składanej za ostatni okres rozliczeniowy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i zażądali zwrotu podatku na rachunek bankowy, a jednocześnie nie wykonali w tym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych VAT, mogą składać wnioski o zwrot VAT... Gazeta Prawna

Kto nie zapłaci za remonty

Wielu spółdzielców chce uzyskać zwolnienie z wpłat na fundusz remontowy. Duża grupa spółdzielni podejmie uchwały w tej sprawie w przyszłym tygodniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za sędziowskim stołem potrzebne doświadczenie

Nauka kandydatów na sędziów w sądach wyższych instancji wzbudza wątpliwości praktyków. Sędzia boczny nie jest bowiem gorszy niż główny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Złota Waga od adwokatów dla księdza Sobańskiego

Ksiądz profesor Remigiusz Sobański jest tegorocznym laureatem Złotej Wagi, nagrody przyznawanej przez Naczelną Radę Adwokacką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy karzą za śmieci

Obowiązek segregowania odpadów, mandaty, a nawet sąd za brak umów o wywóz śmieci. Gminy na serio zabierają się do egzekwowania ekologicznych przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4080/2006

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż działek budowlanych.

Sprzedaż nawet kilku działek budowlanych, stanowiących majątek osobisty podatnika, które nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i nie zostały nabyte w celu dalszej ich odsprzedaży, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

Koszty zakupu opon trzeba rozliczyć w czasie

Wydatki na zakup opon do leasingowanych samochodów należy rozliczać proporcjonalnie do przychodów w danym roku. Nie można ich zaliczyć jednorazowo do kosztów... Gazeta Prawna

Dieta za obowiązki społeczne zwolniona z PIT

Organ podatkowy ma uwzględnić społeczny charakter funkcji działacza związkowego. Dalszym etapem będzie zakwalifikowanie uzyskanych przychodów do działalności wykonywanej osobiście... Gazeta Prawna

Polska chce preferencji do 2010 roku

Dziś Rada UE ds. Ekonomicznych i Finansowych ma dyskutować nad przedłużeniem okresów przejściowych dla preferencji podatkowych. Polska chce utrzymać niższy VAT na żywność i książki do końca 2010 roku... Gazeta Prawna

Zasady odliczeń niezgodne z prawem UE

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym... Gazeta Prawna

Zielone światło dla pracowników z zagranicy

Stadiony na Euro 2012 mają wybudować zagraniczne firmy. Sprowadzeni przez nie fachowcy będą podlegali polskiemu prawu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełnomocnictwo może być późniejsze niż odpis z KRS

Bezpodstawne jest żądanie od firm udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania ich przed sądem, by dołączony do niego odpis z KRS nosił tę samą datę. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 8 listopada 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew do sądu przeciwko bankowi to ostateczność

Klienci niezadowoleni z załatwienia przez bank ich reklamacji związanych z kredytami i kartami płatniczymi mogą skorzystać z pomocy arbitra bankowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Srogie kary nie odstraszą pijanych kierowców

Społeczne przyzwolenie na jazdę po alkoholu jest tak wielkie, że nie skutkują najsurowsze nawet sankcje. Kierowcy po prostu je lekceważą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 listopada 2007

Informacje NetTAX

Nie będzie zmiany przepisów ustawy o VAT dotyczących wykreślania podatników z rejestru

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wykreślania podatników z rejestru nie godzą w interesy podatników VAT i są precyzyjne - uważa Ministerstwo Finansów. Przepisy te nie naruszają również prawa unijnego - podkreśla resort finansów.

Rodziny zastępcze nie będą miały praw równych rodzinom naturalnym na gruncie ustawy o spadkach i darowiznach

Ministerstwo Finansów rozwiewa nadzieje osób będących opiekunami prawnymi dzieci w ramach rodzin zastępczych na zrównanie ich praw z prawami rodzin naturalnych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zadania rodzin zastępczych mają charakter zawodowy i niejednokrotnie okresowy - twierdzi resort finansów. I dodaje, że przyznanie rodzinom zastępczym takich samych praw jak rodzinom naturalnym na gruncie wspomnianej wyżej ustawy z prowadziłoby z pewnością do nadużyć.

Wspólna Taryfa Celna wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Kongres Prawa Zamówień Publicznych

Rola doradców, konsultantów, prawników i niezależnych ekspertów wspomagających Zamawiających w prowadzeniu postępowań o zamówienia Publiczne, a Wykonawców w ubieganiu się o nie, jest szczególna...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 845/2007

Żądając  zapłaty podatku równocześnie od obdarowanego i darczyńców organ podatkowy powinien ustalić ogólną kwotę zobowiązania podatkowego od umowy darowizny spółdzielczego własnościowego pR. do lokalu mieszkalnego i zaznaczyć solidarny charakter tego zobowiązania. Wpłacenie tej kwoty przez któregokolwiek z nich spowoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 508/2007

Poszczególne umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania, wzorowane są w zasadniczej mierze na Modelowej Konwencji OECD. Pojęcia jakimi się one posługują z natury rzeczy muszą więc mieć charakter ogólny, często nie dość precyzyjny z punktu widzenia narodowych organów podatkowych, czy też samych zainteresowanych podatników...

Przegląd prasy

UKS nie pasują do policji finansowej

Platforma Obywatelska proponowała wprowadzenie policji finansowej zamiast dzisiejszego CBA, która miałaby tropić nieprawidłowości gospodarcze. W skład nowej instytucji miałaby zostać włączone także urzędy kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Podatnikiem jest importer, a nie agencja celna

Podmiot, na którego ustawa nakłada obowiązek podatkowy, jest podatnikiem VAT. W przypadku importu towarów podatnikiem jest więc importer, a nie agencja celna... Gazeta Prawna

Czarter statków zwolniony z VAT

Przepisy wspólnotowe w odniesieniu do zwolnień od VAT przewidzianych dla czarteru statków używanych do żeglugi na pełnym morzu nie precyzują, czy czarter ten dotyczy całości czy części statku... Gazeta Prawna

Przy zachowku przysługuje całkowite zwolnienie

Opodatkowaniu podatkiem od spadków podlega nabycie zachowku, jeżeli spadkobierca nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu... Gazeta Prawna

Obywatele pomogą rzecznikowi

Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość od miesięcy apeluje o zmianę bardzo kosztownego dla wszystkich podatników systemu ubezpieczeń rolniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tymczasowa podwyżka może zostać na stałe

Pracodawca, który pochopnie podniósł pensję pracownikom, może ponieść nieprzewidziane koszty wycofania się z tej decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Straż Graniczna z bronią na pokładzie

Od dziś przewoźnicy wykonujący loty wysokiego ryzyka będą musieli zabrać na pokład funkcjonariuszy Straży Granicznej z bronią. Wszystkie koszty z tym związane w całości obciążą przewoźników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej nie ujawniać numeru komputera

Numer komputera pozwala czasem zidentyfikować użytkownika. Dlatego osoba prowadząca forum lub stronę internetową może być uznana za administratora danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 listopada 2007

Interpretacja organów podatkowych

Stawka podatku VAT przy sprzedaży miejsca postojowego w garażu podziemnym.

W przypadku sprzedaży wyodrębnionej, ułamkowej części pomieszczenia przynależnego, jakim jest miejsce postojowe w wielostanowiskowym garażu podziemnym, znajdującym się w obiektach budownictwa mieszkaniowego ma zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Preferencyjna stawka 7% dotyczy, bowiem tylko dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 348/2006

To na organie spoczywa obowiązek dokonania oceny, czy stan faktyczny został przedstawiony przez stronę wyczerpująco, czy też nie. Z merytorycznego punktu widzenia wniosek musi wyczerpująco opisywać stan faktyczny sprawy. Z art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa wynika bowiem, że wydana interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa, przy czym to przedstawiony przez stronę stan faktyczny wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone skutki prawne.

Przegląd prasy

Dostawa bez podatku

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolniona z tego podatku jest dostawa towarów używanych... Gazeta Prawna

Nadwyżkę trzeba rozliczyć w czasie

Jeżeli leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to nadwyżkę przychodów ze sprzedaży nad wartością bilansową przedmiotu leasingu rozlicza się w czasie przez okres leasingu... Gazeta Prawna

Zakup żywności można ująć w kosztach

Wydatki firmy m.in. na alkohol i artykuły spożywcze są wydatkami ponoszonymi na reklamę, dlatego stanowią koszt uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Każdy pakiet to przychód

Organy podatkowe zmieniają swoje interpretacje w zakresie opodatkowania PIT pakietów medycznych dla pracowników... Gazeta Prawna

Uchylenie aresztu to nie uniewinnienie

Zwolnienie posłanki Beaty Sawickiej podejrzanej w aferze korupcyjnej na Helu nie powinno budzić kontrowersji. Mimo to prokuratura zapowiada odwołanie od decyzji sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewykorzystany sąd dla polityków

Bez istotnych zmian statusu prawnego Trybunału Stanu instytucja ta będzie nadal tylko papierowym straszakiem. W środę kluby parlamentarne zgłosiły swoich kandydatów do Trybunału Stanu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Droga sądowa dla skrzywdzonych przez wojnę otwarta

Pozew syna ofiary hitlerowskich eksperymentów medycznych ma rozpatrzyć warszawski Sąd Okręgowy. Tak postanowił w środę Sąd Najwyższy - dowiedziała się wczoraj gazeta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

KRUS potrzebuje szybkiej reformy

Rolnicy nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Płaci za nich KRUS, a faktycznie podatnicy. Rzecznik praw obywatelskich zaskarży to w poniedziałek do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 listopada 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 18/06 - Polacy pracujący w UE będą mogli odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie

Polacy pracujący w krajach Unii Europejskiej będą mogli odliczać składki na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne od podatku płaconego w Polsce. Nie nastąpi to jednak już teraz, a dopiero w rozliczeniu podatkowym za 2009 rok. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że brak możliwości odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych poza granicami kraju narusza konstytucję.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 842/2007

Brak wyjaśnienia w uzasadnieniu decyzji istotnych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy stanowi to naruszenie przepisów (art. 210 § 4 w związku z art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) w stopniu mającym istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wyrok WSA - III SA/Wa 741/2007

Jeżeli beneficjentem bezzwrotnej pomocy, czyli bezpośrednim wykonawcą programu, jest osoba prawna, to zwolnienie od podatku wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy dochodów jej pracowników, uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę. Jednakże przedmiot takiej umowy musi służyć bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Przegląd prasy

Po wydaniu paragonu nie księguje się faktury

Przepisy ustawy o VAT zobowiązują podatnika do ewidencjonowania sprzedaży. Odnosi się to również do dobowych raportów fiskalnych i faktur wystawianych poza kasą... Gazeta Prawna

Obowiązuje kurs średni

W momencie powstania należności należy dokonać ewidencji transakcji według średniego kursu NBP na ten dzień. Polskie prawo bilansowe wymaga, aby wszystkie transakcje były ewidencjonowane w walucie polskiej... Gazeta Prawna

Państwo może wynajmować teren osobie prywatnej

Stosunek prawny, w ramach którego osobie przyznane zostaje prawo do zajmowania i korzystania z dobra publicznego przez określony czas i za wynagrodzeniem, stanowi wynajem nieruchomości zgodnie z dyrektywą VAT... Gazeta Prawna

Kredyt też można rozliczyć

Wydatki związane z kredytem na wypłatę dywidendy można zaliczyć do kosztów... Gazeta Prawna

Kiedy wolno poprawić oczywistą omyłkę

Błąd w liczbie dni pracy popełniony przez wykonawcę w formularzu cenowym wyklucza go z przetargu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała przetarg na nadzór nad rozbudową drogi krajowej nr 7... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budżet dofinansuje PFRON

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są pieniądze na aktywizację zawodową kobiet

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogą w zachęcaniu kobiet do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto płaci podatek w Polsce, będzie mógł odliczać składki

Przepisy uniemożliwiające Polakom pracującym za granicą odliczanie od podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są sprzeczne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3108/2006

Przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej, co oznacza, że tak, jak nie jest możliwe stosowanie wykładni rozszerzającej, tak niemożliwe jest ograniczanie w drodze wykładni uprawnień przyznanych podatnikom przez ustawodawcę.

Interpretacja organów podatkowych

Przepisy przejściowe w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Nabycie rzeczy i praw majątkowych tytułem spadku przed 1 stycznia 2007 r. - podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r...

Przegląd prasy

Dozwolona 19-proc. stawka liniowa

Przychody osób fizycznych w spółce osobowej uznawane będą za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kilka osób fizycznych ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności w formie spółki osobowej... Gazeta Prawna

Urząd musi wydać interpretację mimo późniejszego postępowania

Wszczęcie postępowania kontrolnego wobec spółki po czterech miesiącach od złożenia przez nią wniosku o interpretację nie może być podstawą do odmowy wydania interpretacji... Gazeta Prawna

Ministerstwo naprawia błędy ustawodawcy

Wskutek niedociągnięć legislacyjnych organizacje pożytku publicznego muszą przekazywać fiskusowi numery swoich rachunków bankowych. W zeznaniach rocznych zabrakło bowiem rubryki na takie dane... Gazeta Prawna

Minister pomoże skorzystać z ulgi

W celu potwierdzenia, że przy uldze meldunkowej ważny jest moment zameldowania, a nie nabycia nieruchomości, trzeba wystąpić do ministra finansów o interpretację... Gazeta Prawna

Zagraniczni prawnicy skrytykowali działania i projekty byłego ministra sprawiedliwości

Poczynania i zamiary rządu, który w poniedziałek podał się do dymisji, zagrażały praworządności. To ocena międzynarodowych organizacji prawników, które wzywają przyszły polski rząd, aby naprawił grożące wymiarowi sprawiedliwości błędne i niepraworządne prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowy właściciel nie spłaci cudzego wierzyciela

Tylko wpisanie naszej należności do księgi wieczystej nieruchomości dłużnika da nam pewność, że w razie sprzedaży będziemy się mogli domagać jej spłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie w Strasburgu obronili prawo własności

Za części działek przeznaczone pod drogi wewnętrzne, z których korzysta nie tylko ich właściciel, należy mu się odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagrożone wypłaty emerytur z II filaru

Odchodzący rząd nie zdążył przygotować przepisów o wypłacie emerytur ze środków zgromadzonych w OFE. A pierwsze muszą być wypłacone już w 2009 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 listopada 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3705/2006

Organ odwoławczy może zatem w odrębnym postępowaniu, wszczętym z urzędu, przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej podjąć działania zmierzające do zmiany lub uchylenia interpretacji ukonstytuowanej przez upływ czasu we wniosku podatnika. Przedmiotem jego orzekania staje się wówczas wniosek podatnika, który stał się pisemną interpretacją co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Interpretacja organów podatkowych

Warunki zwrotu różnicy podatku VAT w terminie 25 dni

Rozliczenie w całości faktur dokumentujących kwoty należności, z których wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji, poprzez zapłatę ich przelewem bankowym na rachunek wystawcy faktury oraz poprzez potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań z wystawcą faktury, wyczerpuje znamiona przepisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji rozliczenie stron poprzez wzajemne potrącenia uprawnia podatnika do ubiegania się o zwrot różnicy podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia...

Przegląd prasy

Zwolnienie dla naukowców

Wynagrodzenie naukowców z RPA przebywających w Polsce dłużej niż dwa lata nie jest zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Obowiązek podatkowy już przy części wkładu

Ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego podlega VAT. Otrzymanie części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części... Gazeta Prawna

Producenci energii mogą wnioskować o zwrot akcyzy

Producenci energii elektrycznej, którzy nienależnie zapłacili akcyzę, mogą wnioskować o stwierdzenie nadpłaty podatku. To efekt niezgodności polskich przepisów z prawem UE... Gazeta Prawna

Podatki mogą być zniesione

Posłowie nie wykluczają, że już wkrótce mogą zostać zgłoszone propozycje likwidacji lub obniżenia 19-proc. podatku: od odsetek z oszczędności na lokatach bankowych, z obligacji, od dochodów z funduszy inwestycyjnych czy samodzielnego inwestowania na giełdzie... Gazeta Prawna

Pierwsze kary za handel w święto

Kilkuset właścicieli osiedlowych sklepików zapłaci kary za złamanie zakazu pracy we Wszystkich Świętych. Za kilka dni - 11 listopada - mogą się posypać kolejne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dożywotni sędzia grodzki mógłby zastąpić asesora

Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że asesorzy nie mogą zastępować sędziów. Pojawiły się dwa pomysły wyjścia z tego pata: zmiana konstytucji lub ustanowienie dodatkowego szczebla w sądownictwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wytyczne pozwolą uniknąć błędów

Kiedy można zlecić roboty dodatkowe, czy urząd ma prawo domagać się od firm wskazania podwykonawców, jakie dokumenty przedsiębiorca może uzupełniać w przetargach - to niektóre z pytań zadawanych przez miasta organizujące Euro 2012... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezprawie w trakcie nacjonalizacji

Państwo nie mogło w ramach nacjonalizacji przedsiębiorstw zabierać mienia innych osób - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Skarbowi Państwa grożą wysokie odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 listopada 2007

Informacje NetTAX

Zamieszanie z zakazem handlu w święta

Już pierwszy dzień świąteczny (1 listopada), w którym obowiązywał niedawno uchwalony zakaz handlu w dni świąteczne pokazał, jak niedopracowana jest nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca ten zakaz. Stanowisko w tej sprawie musiała zająć Państwowa Inspekcja Pracy.

Nowe stawki do rozliczania zwrotu kosztów używania samochodów

Minister Transportu wydał nowe rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy...

DOBRE PRZYKŁADY e-ADMINISTRACJI - Tworzenie warunków do rozwoju cywilizacji informatycznej w małych miastach i gminach wiejskich

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w INFO-FESTIWALU 2007 - dla administracji i korporacji organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 5 grudnia 2007 roku w Warszawie...

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 28/06 - Zasady przyznawania zasiłków stałych naruszają konstytucję

Wszyscy, którzy przed 1 maja 2004 r. spełniali określone w ustawie kryteria przyznania zasiłku stałego oraz złożyły stosowny wniosek w tej sprawie, powinni być traktowani równo. Różnicowanie przez ustawodawcę grupę osób w zależności od tego, czy osoby te uzyskały ostateczną decyzję o przyznaniu zasiłku stałego przed 1 maja 2004 r., czy też nie jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-P 36/06 - Podwyższanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o kryterium wieku przez ubezpieczonych zgodne z konstytucją

Różnicowanie mechanizmu stopniowego podwyższania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w zależności od wieku uprawnionych jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 275/2007

Uregulowania zasad odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe nie są prostym przeniesieniem do prawa podatkowego zasad zawartych w przepisach prawa handlowego (art. 298 k.h., art. 299 k.s.h.). Ordynacja podatkowa zawiera w tym przedmiocie uregulowania własne, inaczej kształtując zakres i przesłanki omawianej odpowiedzialności...

Wyrok WSA - III SA/Wa 159/2007

Artykuły 2 pierwszej Dyrektywy VAT oraz 2 i 10 Szóstej Dyrektywy VAT, w zasadzie nie sprzeciwiają się nakładaniu na podatników VAT dodatkowego zobowiązania podatkowego takiego jak art. 109 ust. 5 ustawy o VAT, jednakże owa sankcja VAT musi spełniać wymogi zasady proporcjonalności, która stanowi ogólną zasadę europejskiego prawa wspólnotowego...

Przegląd prasy

Wierzytelności mogą być kosztami

Koszty podatkowe powstają w momencie utworzenia rezerwy na pokrycie wierzytelności. Jeśli rezerwa powstała w 2002 roku, to wierzytelności można zaliczyć do kosztów tylko w tym roku... Gazeta Prawna

Będzie mniej kontroli

Trudniej będzie uzyskać pozwolenie na obrót towarami, ale dzięki temu będą rzadsze kontrole dla przedsiębiorców prowadzących skład celny. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nowe procedury kontroli celnej... Gazeta Prawna

Celnicy nie chcą kapelana w służbie

Jest już gotowy projekt porozumienia między ministrem finansów i Episkopatem Polski w sprawie organizacji duszpasterstwa w służbie celnej. Celnicy są przeciwni temu porozumieniu... Gazeta Prawna

Ściąganie długów może trwać latami

Urzędy skarbowe mają problemy z realizacją tytułów egzekucyjnych wystawionych po kontrolach. Czasem dokumenty pozwalające na ściągnięcie długów czekają kilka miesięcy, a nawet lat... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy mają miesiąc na kontrolę budynków

Do 30 listopada właściciele i zarządcy dużych obiektów, takich jak magazyny czy biurowce, muszą przeprowadzić kontrolę ich stanu technicznego. Przepisy w tej sprawie budzą wątpliwości prawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy płacą za parkowanie samochodów przestępców

Zatrzymany przez policyjną drogówkę pijany kierowca trafia najczęściej do izby wytrzeźwień, a jego auto na parking. Sęk w tym, że nie ma go jak obciążyć kosztami za przechowanie samochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aptekarz może przekazać firmie dane o lekarstwach

Wolno ujawnić do celów komercyjnych informacje o sprzedaży medykamentów, ale nie o pacjentach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatura z pomocą prawną dla ubogich

Pomoc prawna najuboższym będzie obowiązkiem aplikantów. Zjazd palestry wezwie też adwokatów, aby aktywniej niż dotychczas świadczyli usługi prawne pro bono... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 listopada 2007

Przegląd prasy

Kiedy pracodawca musi prosić związki zawodowe o opinie

Pracodawca, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, musi konsultować z nią wiele decyzji. Jeżeli w firmie jest jeden związek, konsultacje z reguły nie nastręczają trudności. Sprawa komplikuje się, gdy takich organizacji jest więcej... Gazeta Prawna

Kto powinien udowodnić wykonanie usług niematerialnych

Zdarza się, że w przypadku nabycia tych usług między spółkami powiązanymi organy podatkowe najpierw badają dowody rzeczywistego świadczenia tych usług, a dopiero w drugiej kolejności - ustaloną w umowie cenę takiej usługi... Gazeta Prawna

Egzaminy będą trudniejsze

Kandydaci na biegłych rewidentów, przystępując do egzaminu kwalifikacyjnego, będą musieli zdawać elementy matematyki i statystyki. Wśród nowych zagadnień, które obecnie nie są przewidziane, pojawią się również technologie informacyjne oraz systemy komputerowe... Gazeta Prawna

Pieniądze z UE: wciąż brak przepisów

Zanim pełną parą wystartują fundusze unijne na lata 2007-2013 rząd musi uzgodnić z Komisją Europejską bądź przygotować aż 42 programy pomocowe, które będą regulowały zasady udzielania pomocy publicznej... Gazeta Prawna

Za pracowników opłacamy wszystkie składki w pełnej wysokości

Umowa o pracę to najczęstsza forma zatrudnienia. Pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – zatrudniać go za wynagrodzeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większe wynagrodzenie minimalne to wyższe koszty pracodawcy

W przyszłym roku zapłacisz więcej pracownikom opłacanym według najniższych stawek. Więcej też będziesz musiał zostawić temu, z którego pensji dokonujesz potrąceń komorniczych. A to jeszcze nie wszystkie konsekwencje wzrastającego co roku minimalnego wynagrodzenia za pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-174/2006

Artykuł 13 część B lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że stosunek prawny taki jak sporny stosunek w postępowaniu przed sądem krajowym...

Przegląd prasy

Zaległy odpoczynek można oddać w innej dobie

Pracownikowi w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 § 1 k.p.). Od zasady tej art. 132 § 2 k.p. wprowadza pewne odstępstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 1/2007

Podatnikiem podatku VAT jest osoba dokonująca czynności prawnej przeniesienia własności nieruchomości gruntowej jedynie w sytuacji, gdy czyni to w zakresie swej działalności handlowej choćby czynność została wykonana jednorazowo jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy...

Przegląd prasy

Najpierw długa procedura, potem pieniądze za zatrudnianie niepełnosprawnych

Niepełnosprawni, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą albo planują wnieść wkład do spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o jednorazową dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama