Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 373/2006

Odliczenie podatku jest fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z zasady neutralności podatku VAT i każdy przypadek jego ograniczenia musi wynikać wprost z przepisów prawa.

Wyrok WSA - III SA/Wa 497/2005

Przy określeniu zakresu uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie, których organ wydaje decyzję w pierwszej kolejności należy stosować wykładnię językową. Z treści przepisu art. 67a § 1 Ordynacji Podatkowej. nie da wywieść się wniosku, że o ważnym interesie podatnika można mówić tylko w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, których podatnik nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec, gdyż w przepisie tym brak jest zapisów wskazujących na te okoliczności.

Przegląd prasy

Urzędnik może podpisać decyzję podatkową

Przeszkodą do podpisania przez pracownika organu podatkowego decyzji w postępowaniu podatkowym nie może być fakt, że był świadkiem w procesie karnym... Gazeta Prawna

Opiekun nie odliczy ulgi

Prawo do odliczenia ulgi rodzinnej przysługuje tylko podatnikom wychowującym własne lub przysposobione dzieci. Możliwości tej nie mają opiekunowie... Gazeta Prawna

Preferencje dla spółek do 2010 roku

Spółki, które wystąpiły z wnioskiem o objęcie ich preferencjami podatkowymi przed zakwestionowaniem ich przez Komisję Europejską, powinny z nich skorzystać... Gazeta Prawna

Z egzekucją urząd czekać nie chce

Wstrzymanie wykonania decyzji za zabezpieczeniem to fikcja - twierdzą podatnicy. Organy podatkowe odmawiają przyjęcia zabezpieczeń, np. weksli... Gazeta Prawna

Na studiach więcej praktyki, a na aplikacjach - etyki

Podczas kształcenia uniwersyteckiego studenci prawa powinni mieć więcej zajęć praktycznych. Takie zmiany w edukacji prawniczej zachodzą już w Europie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strażnik dobrego prawa zbyt często za biurkiem

Sąd Najwyższy wniósł duży wkład w jakość polskiego prawa. Według wielu prawników nie spełnił jednak wszystkich pokładanych w nim nadziei, zwłaszcza jeśli chodzi o ujednolicanie orzecznictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyjeżdżasz - weź zaświadczenie na wybory

Do 19 października w urzędzie gminy będzie można otrzymać zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania. Lepiej jednak zrobić to wcześniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Leki za grosz i karty rabatowe znikną z aptek

Od soboty w wielu aptekach mogą zdrożeć leki oraz zniknąć te sprzedawane za symboliczny grosz. Winne są temu niejasne przepisy nowelizacji, które właśnie wchodzą w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 193/2007

Przychody ze stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych otrzymywane przez osoby zatrudnione w ramach realizacji Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju UNDP, finansowane są ze środków krajowych i jako takie nie korzystają ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 364/2007

Organy podatkowe nie mogą wydawać władczych rozstrzygnięć na podstawie przepisów, w stosunku do których w sposób oczywisty i nie wymagający zabiegów interpretacyjnych można stwierdzić, że są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przegląd prasy

Trzeba udowodnić doświadczenie w księgowości

Przepisy nie określają, jak udowodnić doświadczenie w księgowości. Dlatego należy przedstawić wszystkie dokumenty poświadczające taką praktykę... Gazeta Prawna

Organ może zastosować najwyższą stawkę

Jeżeli w umowie nie jest wyodrębniona wartość poszczególnych składników przedsiębiorstwa, organ podatkowy ma prawo pobrać jedną najwyższą stawkę od całej transakcji zbycia... Gazeta Prawna

Ulga na dzieci do odliczenia od podatku dochodowego na zasadach ogólnych

Podatnik osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, jak i w sposób zryczałtowany może odliczyć ulgę rodzinną od podatku obliczonego według skali... Gazeta Prawna

Ustalanie powierzchni będzie kłopotliwe

Parlament przyjął powszechnie oczekiwaną definicję budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Własny dwór to nie tylko nobilitacja, ale i obowiązki

Właściciel zabytkowego dworku, który nie utrzymuje go w należytym stanie, musi się liczyć z interwencją konserwatora zabytków, a nawet prokuratury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Marszałek Dorn zostawi testament legislacyjny

Kilkanaście projektów ustaw, których nie zdążył uchwalić Sejm, znajdzie się na liście szykowanej przez marszałka Dorna. Ten swoisty testament ma umożliwić prace nad nimi w nowej kadencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

U notariusza już w październiku będzie taniej o połowę

Kupując dom, mieszkanie lub działkę budowlaną, zarówno od dewelopera, jak i na wolnym rynku, za akt notarialny zapłacimy już niedługo co najmniej o połowę mniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy sprzedają dworki za grosze, a potem muszą wywłaszczać

Władze samorządowe sprzedają prywatnym właścicielom pałace oraz dworki z dużymi bonifikatami. Niestety, nie wszyscy o nie dbają. Wojewódzcy konserwatorzy chcą więc ich wywłaszczać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 118/2007

Aby można mówić o udzieleniu pisemnej interpretacji, to postanowienie wydane w tej sprawie musi zostać wnioskodawcy doręczone. Natomiast dla oceny, kiedy dochodzi do jego doręczenia zastosowanie znajdą właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. art. 144 -art. 154c Ordynacji Podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 55/2007

Zobowiązanie się do nie podejmowania współpracy z innymi bankami (zagwarantowanie braku konkurencj) stanowi rodzaj odpłatnej usługi w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o podatku VAT i jako taka powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych. Usługa polegającą na działaniu biernym - powstrzymywaniu się od świadczenia usług pośrednictwa finansowego jako niewymieniona expressis verbis w przepisach normujących zwolnienia podatkowe będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem podstawowej składki podatku VAT...

Przegląd prasy

Podatek zależy od ulgi

Państwa członkowskie nie mogą uzależniać sposobu opodatkowania od miejsca położenia majątku, którego opodatkowanie dotyczy... Gazeta Prawna

Księgowi mogą łatwiej oszacować aktywa

Obowiązują już wydane przez KSR regulacje, które pomogą księgowym w szacowaniu utraty wartości aktywów... Gazeta Prawna

Konkubent wypełni PIT jak samotny rodzic

Kawaler mieszkający z konkubiną, który wychowuje dzieci, może rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci... Gazeta Prawna

Wyrok ETS pozwoli odzyskać sankcję VAT

Trybunał Konstytucyjny na początku września stwierdził, że stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli sankcji VAT i odpowiedzialności za przestępstwa albo wykroczenia skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym, narusza konstytucyjną zasadę państwa prawnego (sygn. akt P 43/06)... Gazeta Prawna

Ubezpieczony syndyk szybciej naprawi szkody

Od 10 października syndycy, nadzorcy i zarządcy sądowi, a więc kluczowe postacie w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym, będą obowiązkowo ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełnomocnik może sam sobie sprzedać działkę

Ważna jest umowa podpisana po upływie pełnomocnictwa, chyba że druga strona wiedziała (lub mogła się dowiedzieć), iż czas umocowania minął... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo rozpatruje odwołania

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało błąd w teście egzaminacyjnym na aplikację radcowską. Osobom, którym do zdania brakowało jednego punktu, zaliczono egzamin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana umowy z Austrią pod dużym znakiem zapytania

Polacy pracujący w Austrii nadal będą musieli płacić podatki również w Polsce. Rozwiązanie Sejmu spowodowało, że wejście w życie zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania stanęło pod znakiem zapytania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 7/2007

Art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa winna być pobiera za dni, w których podatnik prowadzi sprzedaż na targowisku. Oczywistym jest, że skarżąca nie mogła prowadzić sprzedaży we wszystkie dni, w których wynajmowała stoisko na podstawie długoletniej umowy najmu, gdyż w tym okresie występowały okresy świąt i innych dni wolnych od pracy.

Wyrok WSA - III SA/Wa 44/2007

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług stanowi fundamentalną zasadę podatku od towarów i usług, uregulowaną w art. 86 ustawy o VAT. Jak wynika z art. 17 ust. 2 VI Dyrektywy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi. Tak więc tylko podmiot, który spełnia definicję podatnika może korzystać z tego prawa.

Przegląd prasy

Postępowania nie muszą być sprzeczne z dyrektywą

Jeśli państwo UE stosuje zasadę miesięcznego odroczenia odliczania VAT, to VI Dyrektywa nie zabrania wprowadzania rozwiązań, będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym... Gazeta Prawna

Wymagane jest oświadczenie o niekaralności

Do wniosku o wydanie certyfikatu księgowego trzeba dołączyć oświadczenie o niekaralności za niektóre przestępstwa... Gazeta Prawna

Wydatki na rekrutację mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wydatki związane z rekrutacją pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli ostatecznie nie zostaną oni zatrudnieni w firmie. Wyrok jest ważny dla wszystkich firm rekrutujących pracowników... Gazeta Prawna

Będzie niższy VAT od darowanej żywności

Nowelizacja ustawy o VAT (z 19 września 2007 r.) wprowadziła preferencyjne zasady ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności na cele charytatywne, pod warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorców szczegółowej dokumentacji dostaw... Gazeta Prawna

Dyscyplinarka możliwa także dla pracodawcy

Polacy coraz śmielej rzucają pracę, gdy ich szef narusza podstawowe obowiązki wobec pracowników. Nawet jednorazowe opóźnienie wypłaty usprawiedliwia odejście z pracy bez wypowiedzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspektorzy zaglądają na spółdzielcze strony WWW

Spółdzielnie mieszkaniowe, publikując na stronach internetowych swoje dokumenty, mogą ujawniać dane dotyczące spółdzielców, a tym samym łamać przepisy o ochronie danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno sądzić w wyborczej wrzawie

Sędziowie mają oczywiście prawo do poglądów politycznych (choć nie powinni ich demonstrować). Rzecz w tym, by odseparowali je od swych decyzji, a gdy to sprawia im trudności, wyłączali się ze sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy fiskus zmienia się w detektywa

Lepiej poprosić skarbówkę o wydłużenie terminu na wyjaśnienie źródła zgromadzonego majątku, niż wymyślać, skąd się wzięły pieniądze. Zwłaszcza gdy podatnik nie ma nic do ukrycia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 314/2006

Zarówno przytoczenie podstaw kasacyjnych, jak i ich uzasadnienie, winny być na tyle konkretne, aby nie trzeba się było domyślać intencji skarżącego...

Wyrok NSA - I FSK 1189/2005

Błędne zastosowanie (bądź nie zastosowanie) przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Zasadniczo oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie zakwestionowane nie zostaną ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie...

Przegląd prasy

Darowane towary bez zwolnienia VAT

Zmiany wprowadzone w przepisach o VAT nie zwalniają darowizn towarów ani nie wyłączają ich z podstawy opodatkowania - poinformowało Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Nie trzeba mieć potwierdzenia, aby zmniejszyć podatek

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest konieczne, aby pomniejszyć obrót i podstawę opodatkowania, a więc i podatek należny... Gazeta Prawna

Nie decyduje forma, lecz treść

Pismo podatnika wniesione w terminie do złożenia odwołania należy potraktować jak odwołanie... Gazeta Prawna

Księgowym łatwiej będzie ewidencjonować leasing

Już w październiku księgowi będą mogli poznać treść nowego standardu dotyczącego ewidencjonowania umów leasingu, dzierżawy i najmu... Gazeta Prawna

Dlaczego prezydent RP nie powołał sędziów

Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by ten poinformował o powodach i okolicznościach niepowołania na stanowiska sędziowskie kilku asesorów, których kandydatury przedstawiła Krajowa Rada Sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Igłę do pojemnika, gazik do worka

Odpady medyczne trzeba przechowywać w odpowiednim pomieszczeniu. Należy pakować je w różnokolorowe worki lub pojemniki oraz starannie opisywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą konkursy według złagodzonych kryteriów

Ministerstwo Finansów ogłosiło konkurs na stanowiska dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych. Wymagania są dużo mniejsze niż do tej pory... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zabraknie arbitrów rozstrzygających odwołania przedsiębiorców

Krajowa Izba Odwoławcza, która ma się zająć rozstrzyganiem sporów przetargowych, nie powstanie na czas. Zachodzi ryzyko, że nie będzie miał kto wydawać wyroków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 września 2007

Informacje NetTAX

Co się dzieje z interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów podatkowych?

Wielu podatników składających wnioski o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej ma wątpliwości, co będzie z wydaną przez organ podatkowy interpretacją, gdy po jej wydaniu nastąpi zmiana stanu prawnego obejmująca przepisy będące przedmiotem uprzednio wydanej interpretacji. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów...

Definicja budownictwa społecznego zapobiegnie wzrostowi VAT w budownictwie

Definicją budownictwa społecznego od 1 stycznia 2008 r. zostaną objęte mieszkania do 150 mkw. i domy jednorodzinne do 300 mkw. powierzchni, kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych - wynika z uchwalonej ostatecznie przez parlament nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Niższa stawka będzie obowiązywała też w odniesieniu do wszystkich remontów. Wprowadzenie definicji budownictwa społecznego zapobiegnie wzrostowi VAT w budownictwie od 1 stycznia 2008 r. z 7 do 22 proc. Nowelizacja bezterminowo przedłuża też możliwość odzyskania części VAT za materiały budowlane przez osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 963/2005

Przychód podatnika osiągnięty w 2002 r. pozostaje bez znaczenia dla określenia chwili zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a  ustawy o urzędach i izbach skarbowych, jako że dzień 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 5 mln euro, to najwcześniej dzień 1 stycznia 2005 r.

Wyrok NSA - I FSK 889/2006

W przypadku zmiany decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, skutkującej objęciem wyższą od uprzedniej stawką podatku od towarów i usług, zasada demokratycznego państwa prawa wyrażająca zasadę zaufania do państwa i jego organów sprzeciwia się określeniu odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług powstałej w następstwie tej zmiany...

Przegląd prasy

Powstała strata obniża podatek

Część inwestorów sprzedaje akcje, a potem je odkupuje. Jeżeli obecna cena giełdowa jest niższa od ceny zakupu, to powstaje strata, która może obniżyć podatki z innych zyskownych inwestycji w papiery wartościowe... Gazeta Prawna

Wytyczne dla biegłych

Do 2009 roku międzynarodowe standardy dla biegłych jasno określą wymogi i zalecenia... Gazeta Prawna

Miliardy od celników do budżetu

W 2006 roku dzięki Służbie Celnej do państwowej kasy trafiło ponad 64 mld zł, co stanowiło blisko 1/3 dochodów budżetu. W pierwszej połowie 2007 roku było to 34,5 mld zł... Gazeta Prawna

Z rozprawy korzysta niewielu podatników

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy w postępowaniu odwoławczym przed organami podatkowymi mogą korzystać z rozprawy podatkowej... Gazeta Prawna

Do aresztowania sędziego potrzeba dwóch decyzji

Nie wystarczy uchylenie sędziemu immunitetu przez sąd dyscyplinarny, aby można go było aresztować. Zgoda na zatrzymanie lub areszt wymaga odrębnej decyzji sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więziennicy mają być etyczni i przejrzyści

Zasady etyki, postępowania i zachowania ustali dla funkcjonariuszy Służby Więziennej ich dyrektor generalny. Będą też składali oświadczenia majątkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeśli prawników będzie więcej, to ich usługi stanieją

Szerokie otwarcie rynku usług prawniczych dla absolwentów prawa zamiast regulowania wynagrodzeń za nie - eksperci z Instytutu Sobieskiego proponują sposób na obniżenie cen u prawników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po reformie Temida wciąż działa zbyt wolno

Nie ma przyspieszenia w sądach. Proces gospodarczy trwa średnio 7,5 miesiąca, bo coraz więcej spraw wpływa na wokandę. Na skutki reformy sądownictwa przyjdzie jeszcze poczekać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 września 2007

Informacje NetTAX

"Nowości technologiczne IT zwiększające efektywność promocji"

Zapraszamy do udziału w IV Forum Marketingu i Reklamy "Nowości technologiczne IT zwiększające efektywność promocji" organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 4 października 2007 roku w Warszawie...

"E-DYREKTOR FINANSOWY - ŚWIAT APLIKACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH"

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w V edycji konferencji z cyklu E-DYREKTOR "E-DYREKTOR FINANSOWY - ŚWIAT APLIKACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH" organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 25 września 2007 roku w Warszawie...

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-SK 4/06 - Wykreślenie hipoteki

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność orzekania.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 891/2006

W przypadku zmiany decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, skutkującej zakwalifikowaniem importowanego towaru do innego kodu PCN, a w konsekwencji objęcia go wyższą od uprzedniej stawką podatku od towarów i usług, określona w art. 2 Konstytucji RP zasada demokratycznego państwa prawa wyrażająca zasadę zaufania do państwa i jego organów (por. też art. 121 Ordynacji podatkowej) sprzeciwia się określeniu odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług powstałej w następstwie tej zmiany...

Wyrok NSA - I FSK 1141/2006

Celem zasady ogólnej nakazującej prowadzenie postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych jest przede wszystkim humanizowanie stosunków między organami podatkowymi a podatnikami. Postępowanie budzące zaufanie to postępowanie staranne i merytorycznie poprawnie, w którym dopuszcza się wnioskowane dowody, traktuje się równo interes podatnika i Skarbu Państwa, nie zmienia się ocen tych interesów, a materialnoprawnych wątpliwości nie rozstrzyga się na niekorzyść podatnika.

Przegląd prasy

Kandydaci na biegłych mylą inwentarz z inwentaryzacją

Jednym z powodów dla których kandydaci na biegłych rewidentów nie zdają egzaminu jest mylenie pojęć, m.in. inwentarza z inwentaryzacją... Gazeta Prawna

Większe zwroty VAT

W 2007 roku przybyło podatników VAT. W konsekwencji w urzędach skarbowych zaobserwowano wzrost zwrotów tego podatku. Jednocześnie zwiększają się wpływy z tytułu VAT... Gazeta Prawna

Wszystkie remonty z niższą stawką podatku

Po 31 grudnia 2007 r. definicja budownictwa społecznego obejmie domy i mieszkania o dużych metrażach, a także wszystkie remonty. Sejm odrzucił wczoraj poprawki Senatu zawężające zakres definicji budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Od 2008 roku wzrośnie VAT na książki

Polska do 31 grudnia 2007 r. wynegocjowała z Unią Europejską okres przejściowy dla stosowania preferencyjnej, zerowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne... Gazeta Prawna

Nielegalny imigrant nie popracuje

Już wkrótce PIP będzie musiała co roku skontrolować 10 proc. działających w Polsce przedsiębiorców, czy nie zatrudniają nielegalnie przebywających w Unii obywateli państw trzecich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy sprawdzają legalność opłat za przejazd autostradą

Kierowcy na autostradzie Katowice - Kraków muszą płacić za przejazd mimo utrudnień w ruchu wywołanych remontem. UOKiK bada, czy to zgodne z prawem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne bransolety przyjadą z zagranicy

Stosowanie aresztu domowego musi być możliwe najpóźniej w maju przyszłego roku. A więc na trzy miesiące przed pojawieniem się na rękach skazanych elektronicznych bransolet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielnie jeszcze nie muszą rozliczać odrębnie remontu bloków

Przynajmniej do końca roku spółdzielnie mieszkaniowe mogą przeprowadzać remonty ze środków wszystkich mieszkańców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 587/2006

Uwzględnienie skargi tylko w celu umożliwienia postępowania, prowadzącego do stwierdzenia, iż uchybienia w postępowaniu organów podatkowych nie mogły mieć istotnego wpływu na wynik sprawy, sprzeczne jest z zasadami ekonomii postępowania.

Wyrok NSA - I FSK 622/2006

W przypadku zmiany decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, skutkującej objęciem wyższą od uprzedniej stawką podatku od towarów i usług, zasada demokratycznego państwa prawa wyrażająca zasadę zaufania do państwa i jego organów sprzeciwia się określeniu odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług powstałej w następstwie tej zmiany...

Przegląd prasy

Podatnicy jednak nie unikną opłaty skarbowej

Pobranie opłaty konsularnej za przekazanie do kraju wniosku o dokonanie czynności urzędowej nie zwalnia z opłaty skarbowej, jeżeli czynność ta nie podlega opłacie konsularnej... Gazeta Prawna

Liczy się doręczenie

W sprawach o interpretację podatkową urząd skarbowy ma trzy miesiące na jej wydanie i doręczenie podatnikowi. Nie wystarczy więc podpisanie interpretacji w terminie... Gazeta Prawna

Sejmowe komisje przeciwne 7-proc. stawce VAT na garaże

Obniżony 7-proc. VAT powinno się stosować tylko do niektórych prac remontowych. Nie należy też obejmować tą preferencją garaży - uznały sejmowe komisje... Gazeta Prawna

Pomyłka może pozbawić ulgi

Podatnicy, którzy nabyli spadek, mogą skorzystać z nowej ulgi podatkowej... Gazeta Prawna

Niska cena może być jedynym kryterium wyboru projektu

Samorząd architektów nie mógł w zasadach etycznych zakazać swoim członkom uczestnictwa w przetargach na projekty, jeśli jedynym kryterium wyboru oferty była cena... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe możliwości dla firm i pracowników

Niepełnosprawni i kobiety w ciąży skorzystają w najbliższym czasie z telepracy czy zatrudnienia w niepełnym wymiarze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

"Czterej pancerni" zainspirowali Rodowicz

Wykorzystanie scen z filmu "Czterej pancerni" w teledysku Maryli Rodowicz było tylko dopuszczalną prawem inspiracją - orzekł warszawski Sąd Okręgowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziurawe przepisy zachęcają do korupcji

Wszyscy strażacy będą wkrótce składać oświadczenia majątkowe. Tymczasem takiego obowiązku nie mają urzędnicy bardziej narażeni na korupcję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 września 2007

Informacje NetTAX

Będzie wyższa ulga na dzieci

Osoby mające dzieci będą mogły odliczyć od podatku 1145,08 zł. na każde z nich - zakłada uchwalona ostatecznie przez parlament nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po burzliwej debacie Senat podtrzymał wcześniejszą decyzję Sejmu w tej sprawie. Obawa przed reakcją wyborców okazała się silniejsza niż zdrowy rozsądek. Przedstawiciele Ministerstwo Finansów nie zdołali przekonać senatorów do uchwalenia ulgi z przedłożenia rządowego, tzn w wysokości 572,54 zł. na każde dziecko. Całkowity koszt ulgi będzie kosztować budżet państwa 7,1 mld zł. i zwiększy deficyt budżetu państwa do 30 mld zł. w 2008 r. - powiedziała po głosowaniu w Senacie wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska...

Maruderzy dostaną więcej czasu na wymianę dowodu osobistego

Wydłużenie terminu wymiany starych, książeczkowych dowodów osobistych do 31 marca 2008 r. - zakłada uchwalona ostatecznie przez parlament ustawa o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. Aby nakłonić kilka milionów Polaków wciąż ociągających się ze złożeniem wniosku o wymianę dowodu osobistego nowe przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2008 r. stary dowód osobisty nie będzie uprawniał do przekraczania granicy państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego...

Niższy VAT w budownictwie utrzymany

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o podatku VAT, doprecyzowujące definicję budownictwa społecznego. Ma ona zapobiec podwyżce VAT w budownictwie z 7 do 22 proc. od 1 stycznia 2008 r., kiedy mija wynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy, pozwalający na stosowanie obniżonej stawki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1221/2006

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tle problematyki związanej ze świadczeniem usług zgodnie z nakazem władzy publicznej, czy nakazem wynikającym z mocy prawa, przyjmowane jest, iż komornicy, a także notariusze nie są związani z pracodawcą (organem władzy publicznej)  jako pracownicy, gdyż prowadzą działalność niezależnie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie od osób trzecich, na rzecz których świadczą usługi. Tym samym powinni być traktowani jako podatnicy VAT.

Wyrok NSA - I FSK 1206/2006

Zasada swobodnego przepływu towarów i usług sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek.

Przegląd prasy

Za mało osób podnosi swoje kwalifikacje

Jedynie 30 proc. doradców podatkowych korzysta ze szkoleń organizowanych przez oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Frekwencję może zwiększyć wprowadzenie szkoleń przez internet... Gazeta Prawna

Ulga dla producentów biokomponentów

Producenci mogą za lata 2007-2014 odliczać od podatku 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej... Gazeta Prawna

Dywidenda obcej spółki jest opodatkowana

Zagraniczne spółki inwestujące w Polsce płacą 10 proc. podatku od przychodu ze zbycia akcji w celu umorzenia... Gazeta Prawna

Za niewydanie paragonu mandat

Urzędy kontroli skarbowej sprawdzają przedsiębiorców ewidencjonujących obroty za pomocą kas fiskalnych. Co więcej, zapowiadają kontynuowanie i zaostrzenie tych czynności... Gazeta Prawna

Skarbówka może różnie ocenić ten sam dochód

Fiskus sprawdza majątki, mimo że nie ma przepisów nakazujących podatnikom gromadzenie wszystkich dokumentów, nawet związanych z rozliczeniami, które nie podlegają opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Licencja bez egzaminu

Będzie można zostać pośrednikiem lub zarządcą nieruchomościami bez zdawania egzaminów. Prezydent podpisał nowelizację ustawy przewidującą takie zmiany. Tak się stanie od nowego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki muszą być wykonywane szybciej

Ponad 46 tys. skazanych czeka dziś na wykonanie kary więzienia. Kolejnych 12 tys. na wykonanie kary ograniczenia wolności. Niebawem specjalny zespół ma skrócić tę kolejkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W poszukiwaniu lewych dochodów skarbówka sama łamie prawo

Ścigając podatników za nieujawnione przychody, inspektorzy m.in. żądają niepotrzebnych dokumentów i kwestionują transakcje, które nie podlegały opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 558/2006

Błędne zastosowanie (bądź nie zastosowanie) przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy, co oznacza brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także skutecznie zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie.

Wyrok NSA - I FSK 560/2006

Odmienna ocena dowodów i wyprowadzanie na jej podstawie własnych wniosków co do stanu faktycznego sprawy w skardze kasacyjnej, bez wskazania przepisów postępowania, których naruszenie stanowi uchybienie mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, nie stanowi podstawy kasacyjnej.

Przegląd prasy

Będą elektroniczne zgłoszenia celne

Organy celne przyjmą zgłoszenia w postaci elektronicznej, ale tylko wtedy, gdy będzie istniała techniczna możliwość ich przyjęcia i obsługi... Gazeta Prawna

Senatorowie za wyższą ulgą na dzieci

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o PIT wprowadzającą ulgę rodzinną w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Coraz mniej spółek może podlegać badaniu

W przyszłym roku Unia Europejska podejmie decyzję, czy zmienić zasady ustalania progów w spółkach podlegających badaniu przez biegłego rewidenta... Gazeta Prawna

Decyduje podpis urzędnika

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok dotyczący daty wydania interpretacji podatkowej. Wyrok jest korzystny dla fiskusa... Gazeta Prawna

Ograniczenia dla supermarketów zbadają sędziowie i Bruksela

Dzisiaj do Trybunału Konstytucyjnego trafi skarga na przepisy ograniczające tworzenie nowych sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. Otrzyma ją także Komisja Europejska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doktoranci różnie traktowani

Stypendia doktoranckie i inne świadczenia wypłacane doktorantom zależą od tego, gdzie są organizowane studia doktoranckie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus ma trzy miesiące na wydanie interpretacji

Organ podatkowy powinien w ciągu trzech miesięcy zająć stanowisko w indywidualnej sprawie podatnika. W tym czasie ma jedynie sporządzić i podpisać interpretację. Jej doręczenie może nastąpić później... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Alimenciarze nie ukryją się za granicą

Wyroki alimentacyjne mają być egzekwowane w całej Unii bez potrzeby dodatkowych czynności przed miejscowymi sądami. W każdym kraju powstanie specjalny urząd, który będzie pomagał ustalić miejsce pobytu osób niepłacących alimentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 557/2006

Gdy reprezentacja albo reklama jest jedynie ubocznym skutkiem przekazania lub zuzycia danego towaru na inne cele, czynnosci tych nie mozna uznac za przekazanie lub zuzycie towaru na potrzeby reprezentacji albo reklamy w rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i uslug oraz podatku akcyzowym.

Wyrok NSA - I FSK 547/2006

Podatnicy podatku akcyzowego dokonujących sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną detaliczną, opodatkowanych w sposób sankcyjno-prewencyjny przewidziany w art. 37 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym została wyodrębniona z kręgu sprzedawców wyrobów akcyzowych, a tym samym nie korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Przegląd prasy

Podatek tonażowy niezgodny z prawem Unii

Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie w sprawie przepisów dotyczących polskiego podatku tonażowego w transporcie morskim. Nasze regulacje różnią się od unijnych i mogą naruszać prawo wspólnotowe... Gazeta Prawna

Kwota ulgi na dzieci wciąż niepewna

Możliwe, że 7-proc. stawka VAT po 31 grudnia 2007 r. obejmie tylko niektóre remonty, a ulga rodzinna wyniesie nie 1145,08 zł, lecz 572,54 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Resort szuka 14 dyrektorów izb skarbowych

Minister finansów ogłosił konkurs na stanowiska 14 z 16 dyrektorów izb skarbowych. Dziś w 14 izbach nie ma dyrektorów, lecz jedynie pełniący obowiązki. MF chce tę sytuację zmienić... Gazeta Prawna

Fiskus sam ocenia umowy

Mimo że od dwóch lat obowiązują przepisy pozwalające fiskusowi na kierowanie do sądów cywilnych pozwów dotyczących ustalenia - w razie zaistnienia wątpliwości - jaką umowę zawarł podatnik, urzędnicy nie chcą z nich korzystać... Gazeta Prawna

Dyscyplinarka za źle przyklejony znaczek

Źle obliczona przez pełnomocnika opłata sądowa naraża jego klienta na przegraną. Są już pierwsze ofiary nowej sądowej procedury cywilnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zdążymy, jeśli przetargi będą perfekcyjne

Czy Polska zdąży przygotować się do Euro 2012, stosując dzisiejsze przepisy? Tak, jeśli przetargi zostaną dobrze przygotowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Alimenciarze pomogą sprzątać ulice

Bezrobotni dłużnicy alimentacyjni będą mogli być kierowani przez starostów na sześć miesięcy do pracy na zasadach robót publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloper nie może wziąć kredytu w imieniu klienta

Spółdzielnia ani deweloper nie mogą ustalić w umowie z klientem, że jeśli będzie się spóźniał z ratami za mieszkanie, zaciągną w jego imieniu kredyt hipoteczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 508/2006

Zarząd wieloosobowy jest organem o charakterze korporacyjnym, w którym wobec braku odnośnych regulacji prawnych, każdy jego członek ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie chyba, że wykaże, iż z odpowiedzialności tej się zwolni...

Wyrok NSA - I FSK 478/2006

Zasada swobodnego przepływu towarów i usług sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek...

Przegląd prasy

Związkowcy skarbówki popierają reformę

Związki zawodowe skarbówki popierają pomysł utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Ich zdaniem reforma jest konieczna, a jej kształt korzystny dla pracowników... Gazeta Prawna

Płatnik odpowiada za zobowiązania podatnika

Płatnik nie płaci własnego zobowiązania podatkowego, ponosi zaś odpowiedzialność za to, co powinien zapłacić podatnik. Dlatego należy ustalić, czy podatnik musiał zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Senatorowie proponują obniżenie ulgi na dzieci

Podwyżka ulgi podatkowej na dzieci uchwalona przez Sejm powinna zostać obniżona - postanowiła wczoraj senacka Komisja Gospodarki Narodowej... Gazeta Prawna

Do końca 2009 roku certyfikat bez egzaminu

Certyfikat księgowy, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie wydawany tylko osobom, które przystąpią do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe... Gazeta Prawna

Na emigrantów czeka prokurator

Młodzi Polacy, wyjeżdżając do pracy za granicę, najczęściej zapominają o uregulowaniu służby wojskowej. Po powrocie może spotkać ich przykra niespodzianka - prokurator czekający na granicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kaucja: wolność za pieniądze

Janusz Kaczmarek nie musi na razie wpłacać 100 tys. zł kaucji za pozostawanie na wolności. Nie wiąże go też zakaz opuszczania kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziennikarzowi nie wolno powtarzać bezkrytycznie za innymi

Nie wolno podawać bez weryfikacji, jako własnych, informacji zamieszczonych wcześniej w prasie, jeśli naruszają one dobra osobiste osób publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędowa kontrola przez całą dobę

Rząd chce, aby urzędnicy uprawnieni do kontroli mogli pracować 24 godziny na dobę, a także w niedziele i święta. Właściciele firm będą się musieli liczyć z wizytą inspektora nawet w środku nocy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 września 2007

Informacje NetTAX

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie o ponad 20 proc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. o 20,3 proc. do 1126 zł. brutto - przewiduje przyjęte we wtorek przez rząd rozporządzenie. Będzie ono stanowić około 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 461/2006

Zasada swobodnego przepływu towarów i usług sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek.

Wyrok NSA - I FSK 504/2006

W przypadku zmiany decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, skutkującej zakwalifikowaniem importowanego towaru do innego kodu PCN, a w konsekwencji objęcia go wyższą od uprzedniej stawką podatku od towarów i usług, określona w art. 2 Konstytucji RP zasada demokratycznego państwa prawa wyrażająca zasadę zaufania do państwa i jego organów (por. też art. 121 Ordynacji podatkowej) sprzeciwia się określeniu odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług powstałej w następstwie tej zmiany...

Przegląd prasy

Trzeba wybrać biegłego

Firmy mają coraz mniej czasu na wybór biegłego rewidenta, który zbada sprawozdanie finansowe. Inwentaryzację można rozpocząć już z końcem września... Gazeta Prawna

Urząd musi wyczerpać możliwości egzekucji

O bezskuteczności egzekucji zaległości podatkowych spółki można mówić dopiero wtedy, gdy urząd wyczerpał wszystkie możliwości egzekucji... Gazeta Prawna

Ulgi w spłacie zobowiązań dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie określające warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację... Gazeta Prawna

Szybsza amortyzacja auta daje zysk

Jest sposób na szybszą wymianę firmowych aut. Zgodnie z normalną procedurą przedsiębiorca, kupując samochód, zalicza jego wartość do kosztów uzyskania przychodów w ciągu pięciu lat, po 20 proc. rocznie... Gazeta Prawna

Odsetki dla emeryta i rencisty

Emeryt może liczyć na odsetki, gdy ZUS bezprawnie odmówi mu wypłaty świadczenia. Do tej pory, gdy sąd po wielomiesięcznym, a nawet kilkuletnim procesie wydawał niekorzystny dla ZUS wyrok, emeryt lub rencista dostawał zaległe świadczenie w nominalnej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy gminne nie zawsze legalne

Gminy mogą zabronić palenia papierosów w miejscach publicznych lub wprowadzić ulgowe bilety na przejazdy miejskimi autobusami. Muszą jednak uważać, by nie nadużyć swojego uprawnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Hakerzy zaczynają wykradać firmowe tajemnice

Coraz szybszy postęp technologiczny sprawia, że polskie firmy narażone są na kradzież know-how przez Internet. Do tej pory nad Wisłą wykryto tylko pojedyncze przypadki tego procederu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Foliowe torebki zabronione?

Dzisiaj rozstrzygnie się, czy od nowego roku z łódzkich sklepów znikną jednorazowe foliowe torebki. Uchwałę w tej sprawie chce podjąć Rada Miasta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 września 2007

Informacje NetTAX

Zwrot akcyzy za używane samochody - podatnicy wiedzą, że… nic nie wiedzą

W ferworze przedwyborczej gorączki Sejm nie zdążył uchwalić niezwykle ważnej dla dużej części podatników ustawy o zwrocie nadpłaconej akcyzy za używane samochody osobowe sprowadzane z Unii Europejskiej. Ustawy ważnej dla kierowców, którzy od 1 maja 2004 r. do grudnia 2006 r. sprowadzili do Polski ponad 2 mln używanych aut i którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał w wyroku prawo do zwrotu nadpłaconej z tego tytułu akcyzy. Brak ustawy to problem i dla organów celnych, do których spływają wnioski o zwrot akcyzy, i dla podatników, którzy nie wiedzą, jak dokładnie obliczyć kwotę nadpłaty. Nieuchwalenie przez Sejm ustawy o zwrocie części akcyzy na samochody sprowadzane z krajów UE oznacza niepewność prawną - przyznaje rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Jakub Lutyk...

Zmiana kwot granicznych w Ordynacji podatkowej w 2008 r.

W 2008 r. zmianie ulegnie minimalna kwota rzeczy i praw majątkowych, na jakiej może być ustanowiony zastaw skarbowy na rzecz Skarbu Państwa. Zmieni się również minimalna kwota zbycia składników majątków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, od jakiej nabywca tych składników odpowiada solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 305/2006

Brak wskazania przepisu procedury sądowej w skardze kasacyjnej, który został naruszony, nie pozwala na podważenie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku.

Wyrok NSA - I FSK 437/2006

Faktura stanowiąca podstawę do realizacji uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi dokumentować faktycznie wykonaną usługę  czy sprzedaż, a nie tylko być prawidłowa z formalnego punktu widzenia.

Przegląd prasy

Zwrot wydatków tylko po spełnieniu warunków

Gdy lokal niemieszkalny nie spełnia po przebudowie warunków określonych dla lokali mieszkalnych, to nie jest możliwy zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym... Gazeta Prawna

Trzeba dokonać odpisów aktualizacyjnych

Księgowym, którzy mają problemy z szacowaniem utraty wartości aktywów, może pomóc Krajowy Standard Rachunkowości nr 3... Gazeta Prawna

Senatorowie zdecydują o kwocie ulgi na dzieci

W tym tygodniu Senat rozpatrzy zmiany w ustawach podatkowych, które Sejm zdążył uchwalić przed skróceniem kadencji... Gazeta Prawna

Wybór ryczałtu dla najmu nie zawsze jest opłacalny

Skutkiem boomu na rynku nieruchomości jest coraz większa popularność najmu. Równocześnie rośnie liczba podatników, którzy wybierają ryczałt jako formę opodatkowania dochodów z najmu... Gazeta Prawna

Sprostowanie nie zawsze jest sprostowaniem

Redaktorom naczelnym, którzy wbrew przepisom prawa prasowego odmówią opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, grozi odpowiedzialność karna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Legalizujący może zapłacić za bezprawne użytkowanie

Do końca roku można nieodpłatnie legalizować samowole. Ci, którzy się na to zdecydują, muszą się jednak liczyć z karami za to, że bezprawnie użytkowali budynek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żadne zaświadczenie nie zastąpi oryginału

Kierowca, któremu skradziono prawo jazdy, dopiero po otrzymaniu jego wtórnika może znowu usiąść za kierownicą. Przepisy są w tej kwestii bezwzględne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Operatorzy zatrzymują na siłę abonentów

Klienci Tele 2 i Polskiej Telefonii Cyfrowej mają kłopoty z rezygnacją z ich usług. Gdy nie chcą zapłacić naliczanych należności, mogą trafić na czarną listę dłużników. I to zanim sprawa rozstrzygnie się w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 890/2006

Organy powinny prowadzić postępowanie w sposób budzący do nich zaufanie, w tym również udzielać niezbędnych informacji o przepisach prawa celnego i podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Wyrok NSA - I FSK 516/2006

Niedopuszczalne jest stosowanie przez wojewódzki sąd administracyjny art. 135 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  w razie uwzględnienia skargi na postanowienie organu II instancji w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia (odwołania). Podobnie rzecz się ma w przypadku postanowienia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Przegląd prasy

Reformę trzeba wstrzymać

Związki zawodowe służby celnej zaapelowały do pracowników skarbówki o zawieszenie rozmów z resortem finansów w sprawie utworzenia KAS... Gazeta Prawna

Podatek wzrośnie dopiero od przyszłego roku

Podwyżka podatku ryczałtowego od gier na automatach o niskich wygranych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

Zamiana akcji nie będzie podlegała opodatkowaniu

Dochód uzyskany z zamiany akcji w związku z procesem konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego będzie zwolniony z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Prezenty od szefa zmniejszą pensję

Firmy, walcząc o pracowników, oferują im nie tylko coraz wyższe płace, ale też wiele świadczeń dodatkowych: samochody, opiekę medyczną, bezpłatne zakwaterowanie itp... Gazeta Prawna

Kiedy strumyk zmienia się w rwącą rzekę

Kolejna powódź pokaże, jak się sprawdzają nowe przepisy o zarządzaniu kryzysowym. Mają poprawić koordynację wszystkich służb odpowiedzialnych za walkę z tym żywiołem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd zbada, czy kredytobiorca musi wymieniać walutę w banku

Osoby, które biorą kredyty w walutach obcych, tracą na obowiązkowej wymianie na złotówki. Sędziowie zdecydują, czy jest ona konieczna i zgodna z prawem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Casting na pracę, czyli pracownik za darmo

Pracodawcy pod pozorem rekrutowania pracowników i sprawdzania ich przydatności żądają przepracowania dniówki, za którą później nie płacą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oszuści z wirtualnego bazaru nie są bezkarni

Nawet drobne wyłudzenie na aukcji internetowej jest przestępstwem, które należy zgłosić policji. To podstawa skutecznej walki z tą plagą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 września 2007

Informacje NetTAX

Zatrudnienie pracowników w formie telepracy

Na podpis Prezydenta czeka przyjeta bez poprawek Senatu ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 490/2006

Obowiązek podatkowy powstały przed dniem 1 maja 2005 r. na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (co odnosi się także do obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 27 ust. 6 i 8 tej ustawy) istnieje nadal po tej dacie mimo uchylenia tej ustawy; art. 175 nowej ustawy nie eliminuje tego obowiązku. Zatem, mimo zmiany przepisów, na podatniku ciąży obowiązek podatkowy, którego konkretyzacja może nastąpić do upływu terminu przedawnienia.

Wyrok NSA - I FSK 494/2006

Kontakt ze sprawą skutkujący wyłączeniem może polegać na dokonaniu wykładni lub zastosowaniu prawa w tej właśnie konkretnej, indywidualnej sprawie. Z samego faktu pełnienia w organie administracji funkcji kierownika, koordynatora komórki prawnej, gdzie udział sędziego z racji pełnionej funkcji sprowadza się do formalnego, administracyjnego, a nie merytorycznego kontaktu ze sprawą, nie można wyprowadzać wniosku, że wykonywanie tych czynności stanowi "świadczenie usług związanych ze sprawą", czy też "udział w rozstrzyganiu sprawy".

Przegląd prasy

Inkasent nie płaci VAT

Czynności poboru opłaty targowej wykonywane przez spółkę jako inkasenta na podstawie uchwały rady miejskiej nie podlegały VAT... Gazeta Prawna

Za opóźnienia grożą nam kary ze strony UE

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt ustawy o podatku akcyzowym został przekazany stałemu komitetowi Rady Ministrów... Gazeta Prawna

Niższa stawka może objąć wszystkie remonty

Uchwalona przez Sejm definicja budownictwa społecznego, choć korzystna dla podatników, może w praktyce rodzić wątpliwości interpretacyjne dotyczące np. remontów... Gazeta Prawna

Wspólnych rozliczeń coraz mniej

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków w rozliczeniu za 2006 rok skorzystało 9 525 325 podatników (39,58 proc. ogółu podatników opodatkowanych według skali podatkowej), tj. o 1 116 489 osób (10,49 proc.) mniej niż za 2005 rok... Gazeta Prawna

Telepraca czeka na podpis prezydenta

Pracownicy wykonujący pracę poza firmą z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej będą chronieni przed dyskryminacją, a ich relacje z pracodawcą ureguluje kodeks pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczni prawnicy: polskie sądy zagrożone

Międzynarodowe organizacje prawników są zaniepokojone rządowymi reformami wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Projektowane przepisy pozwalają budować bloki bez wiedzy sąsiada

Deweloperzy będą mogli stawiać osiedla, zgłaszając jedynie taki zamiar. Bez zgody sąsiadów, a nawet informowania ich o planowanej inwestycji. Stanie się tak, jeżeli wejdą w życie przepisy, nad którymi pracuje Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet podejrzany ma prawo chronić swoją godność

Prawnikom Zbigniewa Ziobry trudno będzie wybronić go przed pozwem zatrzymanego w lutym kardiochirurga Mirosława G... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 września 2007

Informacje NetTAX

Sejm zdecydował o podwyższeniu ulgi rodzinnej

Podwyższenie ulgi rodzinnej do prawie 1200 zł. na każde dziecko w zeznaniu podatkowym składanym za 2007 r. - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd zajął negatywne stanowisko wobec poselskiej propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej tej kwestii i zaproponował własne rozwiązanie, zawarte w przyjętym właśnie przez rząd pakiecie zmian w Kodeksie pracy i innych ustawach. Ulga podatkowa w wysokości blisko 1,2 tys. zł na każde dziecko jest tak wysoka, że skorzysta z niej niewiele rodzin, ponieważ mają zbyt niskie dochody - uważa minister Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska...

Od 1 stycznia 2008 r. 7-proc. VAT na mieszkania i domy

Od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-procentowa stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 mkw. oraz domy jednorodzinne do 300 mkw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych - zadecydował Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług...

Na zmianach w prawie skorzystają rodziny

Wydłużenie urlopów macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wyższe ulgi podatkowe na dzieci - to najważniejsze propozycje rządu zmierzające do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce. Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy i w innych ustawach...

Najniższa podstawa wymiaru i kwot składek we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r.

Znana jest już najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 426/2006

W podatku od towarów i usług przedmiot opodatkowania wyznacza nie tyle przedmiot sprzedaży, co przede wszystkim całokształt okoliczności definiujących charakter wiążącego się z nią stosunku prawnego, który to stosunek zawiązały między sobą jego strony (vide: art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług …). Innymi słowy sam podatnik poprzez stosowne ukształtowanie więzi prawnej z kontrahentem przesądza o tym, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz z jakim, określonym ustawą, zdarzeniem będzie on powiązany.

Wyrok NSA - I FSK 458/2006

Zasada swobodnego przepływu towarów i usług sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż to, które wprowadziło taki podatek, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek.

Przegląd prasy

Certyfikat rezydencji pozwala korzystać z ulg

Certyfikat rezydencji osoby prawnej pozwala skorzystać z preferencji i ulg podatkowych. Musi być jednak wystawiony przez administrację skarbową danego kraju... Gazeta Prawna

Podatnik może wskazać, który podatek chce zapłacić

Fiskus zalicza wpłaty na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności... Gazeta Prawna

Posłowie uchwalili definicję budownictwa społecznego

Posłowie przyjęli ustawę wprowadzającą definicję budownictwa społecznego. Niższa stawka VAT obejmie domy i mieszkania o dużym metrażu oraz wszystkie remonty... Gazeta Prawna

Wyższa ulga na dzieci w PIT za 2007 r.

Sejm przyjął zmiany w ustawie o PIT dotyczące ulgi rodzinnej. Korzystna dla podatników nowelizacja zakłada podwyżkę obowiązującego odliczenia od podatku dochodowego z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci... Gazeta Prawna

Do kiedy wniosek o wcześniejszą emeryturę

ZUS twierdzi, że kobiety, które spełnią warunki do otrzymania wcześniejszej emerytury, wcale nie muszą o nią występować do końca tego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał poczekał, a Sejm i tak nie zdąży

Sejm nie zdoła już uchwalić nowych przepisów dotyczących asesorów, choć Trybunał Konstytucyjny na prośbę marszałka Ludwika Dorna dał na to posłom dodatkowe trzy miesiące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie 7-proc. VAT na mieszkania i domy

Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą definicję budownictwa społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obowiązek zasiedzenia skończy się upadłością wielu spółdzielni

Posłowie, uchwalając ostatnią nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zapomnieli o podatkowych skutkach nowych regulacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 423/2006

W przypadku zmiany decyzji w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej, skutkującej zakwalifikowaniem importowanego towaru do innego kodu PCN, a w konsekwencji objęcia go wyższą od uprzedniej stawką podatku od towarów i usług, określona w art. 2 Konstytucji RP zasada demokratycznego państwa prawa wyrażająca zasadę zaufania do państwa i jego organów sprzeciwia się określeniu odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług powstałej w następstwie tej zmiany...

Wyrok NSA - I FSK 432/2006

Systematyczny Wykaz Wyrobów jest zbiorem norm technicznych stanowiącymi usystematyzowane zbiory towarów lub czynności .Trudno więc uznać, by zarzut naruszenia norm technicznych SWW stanowił wystarczającą podstawę skargi kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przegląd prasy

Prowizja pomniejsza zobowiązanie

Niezliczona do kosztów finansowych kwota prowizji nie jest wykazywana w bilansie. Pomniejsza natomiast wartość zobowiązania z tytułu kredytu... Gazeta Prawna

Usługa główna decyduje o VAT

Usługi poboczne powinny mieć związek z usługą główną i wspierać jej wykonanie. Dopiero wtedy przy rozliczaniu VAT można uznać, że mamy do czynienia z usługą złożoną... Gazeta Prawna

Ulga na dzieci wzrośnie prawie pięciokrotnie

Rodzice odliczą od podatku ulgę w wysokości 572,54 zł na każde dziecko. Z tej preferencji będzie można skorzystać już przy rozliczeniu za 2007 rok - zdecydowały komisje sejmowe... Gazeta Prawna

Nowe zasady księgowości dla firm

W przyszłym roku Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości (IASB) wyda Międzynarodowy Standard Rachunkowości dla Małych i Średnich Jednostek... Gazeta Prawna

Ułatwienia i ulgi dla pracujących rodziców

Dłuższe urlopy macierzyńskie, ulgi dla firm zatrudniających pracownice po urodzeniu dziecka, odliczenia podatkowe dla rodziców - to przyjęte przez rząd rozwiązania, które mają poprawić sytuację rodzin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internauci nie będą rejestrować stron WWW

Strony internetowe nie będą traktowane jak dzienniki lub czasopisma. Do Sejmu ma trafić projekt nowelizacji prawa prasowego. Eksperci radzą, aby zmiany przepisów dobrze przemyśleć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd za ustawą o licencjach dla doradców prawnych

Doradcy prawni będą mieli takie same uprawnienia jak adwokaci i radcowie prawni. Umożliwi to trzystopniowy system licencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wykaz komorniczych licytacji w Internecie ukróci zakupy dla wtajemniczonych

Senatorowie proponują, aby zwiększyć kontrolę nad komornikami i zobowiązać ich do ogłaszania licytacji w Internecie. Ma to ograniczyć nadużycia przy prowadzeniu egzekucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 września 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 19/07 - Zasady dziedziczenia

Niezaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych rodzeństwa rodziców mieści się w konstytucyjnych ramach swobody ustawodawcy.

Wyrok TK-P 43/06 - Zobowiązanie podatkowe

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 2 Konstytucji.

Informacje NetTAX

KURS KADROWO - PŁACOWY OD PODSTAW

Kurs kadrowo - płacowy od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i wynagrodzeń, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 306/2006

Brak wskazania przepisu procedury sądowej w skardze kasacyjnej, który został naruszony, nie pozwala na podważenie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku.

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż działki budowlanej przez osobę fizyczną a VAT

Osoba fizyczna sprzedająca działkę budowlaną nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT...

Przegląd prasy

Odliczenie na dzieci może być wyższe

W tym tygodniu Sejm zagłosuje nad przyjęciem definicji budownictwa społecznego oraz podwyższeniem ulgi rodzinnej w podatku dochodowym... Gazeta Prawna

Spółce przysługuje zwrot nadpłaty podatku

Jeśli spółka występuje w roli podatnika podatku dochodowego i otrzymuje odsetki od obligacji przez pośrednika, to nie ma znaczenia, na czyj rachunek wpływały te odsetki... Gazeta Prawna

TK: czy podwójna kara jest zgodna z konstytucją

Dziś Trybunał Konstytucyjny odpowie na pytanie, czy podatnik może być za ten sam czyn ukarany i 30-proc. dodatkowym zobowiązaniem, i sankcjami karnymi skarbowymi... Gazeta Prawna

Zakaz reklamy można ominąć

Kancelarie podatkowe mają utrudnione zadanie w pozyskiwaniu nowych klientów. Powód to ustawowy zakaz reklamy. Zakaz ten, mimo że jest ograniczeniem trudnym, to jednak możliwym do obejścia... Gazeta Prawna

Majątek wspólny oznacza, że trzeba się dzielić

Nowy model zarządzania majątkiem wspólnym nie zmienia zasad odpowiedzialności karnej małżonka dysponującego takim majątkiem z zamiarem powiększenia swojego kosztem majątku żony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duże sklepy muszą wystąpić o zgodę na handel

Placówki handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw. muszą uzyskać zezwolenia na działalność. Chodzi nie tylko o supermarkety, ale także o wiele sklepów branżowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy doradcy pozostaną bez pracy, a firmy bez zaufanych księgowych

Nawet 80 proc. doradców może stracić podstawowe źródło utrzymania, jeśli Sejm nie przyjmie na czas przepisów o doradztwie podatkowym. Trybunał zakwestionował sposób ich uchwalenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premia ma ułatwić zaciągnięcie kredytu

Posiadacze książeczek mieszkaniowych, którzy zamierzają zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania lub domu, będą mogli wykorzystać premię gwarancyjną na sfinansowanie wkładu własnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 września 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 373/2006

Odpowiedź organu działającego w trybie art. 14a-14e Ordynacji ma być tak sformułowana, ażeby podatnik uzyskał informację, co do trafności jego stanowiska, a ewentualna interpretacja organów ma wyjaśnić, jaki przepis (przepisy) znajdzie zastosowanie w jego indywidualnej sprawie. Organ nie ma obowiązku ustosunkowywania się do wszystkich wymienionych we wniosków przepisów. Jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi, która pozwoli podatnikowi na wypełnienie spoczywających na nim obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe.

Interpretacja organów podatkowych

Dochody artystów z Białorusi

W Polsce będą podlegały opodatkowaniu dochody artystów mających miejsce zamieszkania na Białorusi, gdyż art. 17 ust. 1 polsko-białoruskiej umowy nie przewiduje zwolnienia od opodatkowania w Polsce w tym zakresie. Opodatkowanie dochodu artystów białoruskich następuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Trudny dostęp do wiedzy

Upowszechnienie szkoleń przez internet ułatwiłoby doradcom dostęp do specjalistycznej wiedzy. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) chce udoskonalić system szkoleń dla doradców... Gazeta Prawna

Ułatwienia dla małych firm przy klasyfikacji umów leasingu

Firmy, których sprawozdania nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, nie muszą do kwalifikacji umów leasingu w księgach stosować przepisów ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Internet dla członków spółdzielni podlega VAT

Spółdzielnia mieszkaniowa, która nabywa usługi internetowe od innego podmiotu i dostarcza je swoim członkom, powinna wystawiać z tego tytułu fakturę VAT ze stawką 22 proc... Gazeta Prawna

E-kontrola łowi nieuczciwych podatników

E-kontrola to coraz częściej stosowane narzędzie przez fiskusa do sprawdzania prawidłowości rozliczeń podatników... Gazeta Prawna

Przychody z abonamentu nie zmniejszały proporcji odliczenia

Telewizja Polska uwzględniła zbyt małą część VAT z faktur zakupu. Obliczając stosowaną do tych odliczeń proporcję, niepotrzebnie brała pod uwagę wpływy z abonamentu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Papierosy nie muszą być badane za granicą

Luka w polskim prawie powoduje, że krajowi producenci wyrobów tytoniowych muszą za granicą badać zawartość szkodliwych substancji w papierosach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie sprawdziłeś wieku, tracisz zezwolenie

Handlując alkoholem, należy ze szczególną uwagą sprawdzać kupujących, którzy mogą nie mieć 18 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą surowe sankcje za brak ochrony danych osobowych klientów

Firmy, które nie chronią danych osobowych swoich klientów, np. nielegalnie nimi handlują albo źle je zabezpieczają, będą musiały płacić kary sięgające nawet 100 tys. euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama