Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się projekt z dnia 16 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 późn. zm.)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 100/2006

Brak odniesienia się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do podniesionych przez stronę zarzutów, zwłaszcza ustaleń faktycznych sprawia, że Naczelny Sąd Administracyjny w toku postępowania kasacyjnego nie może dokonywać samodzielnych ustaleń. Rolą bowiem NSA jest dokonywanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A zatem w przypadku, gdy uzasadnienie wyroku nie zawiera istotnych ustaleń oraz stanowiska Sądu co do podnoszonych zarzutów skargi, prowadzi to do wniosku, że ocena rozstrzygnięcia nie daje się skontrolować.

Wyrok WSA - III SA/Wa 28/2007

Do uzyskanego w 2004 r. dochodu z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. "b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu ich umorzenia, nie stosuje się przepisów tej ustawy, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, pod warunkiem, że są to akcje nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przegląd prasy

Polskie firmy mogą być dyskryminowane

Trwają prace nad nowym systemem CIT. Państwo rezydencji spółki dominującej otrzymywałoby podatki, a państwo, w którym prowadzona byłaby firma, zyskałoby miejsca pracy... Gazeta Prawna

Odsetki trzeba rozliczyć

Jeżeli odsetki od kredytu zostały pobrane z góry, to trzeba je traktować jako rozliczenia międzyokresowe... Gazeta Prawna

Doradcy mogą stracić prawo wykonywania zawodu

Resort finansów przygotował projekt małej nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Zmiany dotyczą około 80 proc. doradców podatkowych w Polsce... Gazeta Prawna

ETS ma za dużo pracy i nie rozstrzyga wielu spraw

Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie w każdym przypadku odpowiada na pytania prejudycjalne sądów krajowych... Gazeta Prawna

Nowe przepisy na nowy rok szkolny

Religia wliczana do średniej, mundurki i nauka języków obcych już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Te zmiany czekają uczniów od 1 września... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Telewizor i igła nie są urządzeniami niedozwolonymi

Sąd Najwyższy uznał, że urządzeniem niedozwolonym jest sprzęt i oprogramowanie zaprojektowane po to, by eliminować zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem z usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy były premier musi szukać adresu ministra

Publiczny apel Leszka Millera, by ktoś dostarczył mu prywatny adres ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, od czego zależała skuteczność złożenia pozwu, przypomina jedną z istotniejszych wad polskiego sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bazarowym handlarzom grożą surowe kary za sprzedaż podróbek

Już nie tylko producent i importer odpowie za wprowadzenie do obrotu podróbek markowych ubrań, kosmetyków i sprzętu sportowego. Od dzisiaj także handlarzom grozi grzywna, a nawet pięć lat więzienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

XXXI seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "Opodatkowanie transakcji internetowych - najnowsze regulacje, przykłady zastosowania"

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad XXXI seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 11 września 2007 roku w Warszawie...

Propozycje zmian w usługach księgowych

Działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych będą mogli wykonywać certyfikowani księgowi, zarejestrowani biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi - zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o rachunkowości...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 132/2007

W 2003 r. dochód z odpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia podlegał zwolnieniu od podatku w trybie art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu temu podlegały także dochody w 2004 r. i latach następnych mocą działania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej z listopada 2003 r., oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków w tym przepisie wskazanych, w tym między innymi warunku nabycia w określony sposób akcji przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Wyrok NSA - I FSK 191/2006

Tak więc art. 135 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie mógł mieć zastosowania w sprawie, w której skarga została oddalona na podstawie art. 151 Prawa  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przegląd prasy

Można uwierzytelnić kopie wpłaty

Doradcy podatkowi mogą uwierzytelniać kopie dowodu wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego im pełnomocnictwa i tak uwierzytelnione dokumenty składać w sądzie... Gazeta Prawna

Dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT konieczny jest numer identyfikacyjny

Zastosowanie preferencyjnej stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest możliwe po przedstawieniu aktualnego numeru identyfikacyjnego... Gazeta Prawna

Certyfikat księgowego tylko po zdaniu egzaminu

Certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie wydawany tylko osobom, które przystąpią do egzaminu... Gazeta Prawna

Urzędnicy uciekają przed KAS i małymi zarobkami

Tylko w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo w ostatnim czasie 40 pracowników złożyło wymówienia. To informacje, do których dotarła gazeta. Potwierdziliśmy je w samym urzędzie... Gazeta Prawna

Czy dostaną pomoc ci, którzy stracą domy

Należy pomóc osobom, które będą zmuszone opuścić swoje dotychczasowe domy, jeśli na ziemiach zachodnich dojdzie do zwrotu nieruchomości poprzednim właścicielom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pijanemu rowerzyście odbiorą prawo jazdy

Zatrzymany nietrzeźwy rowerzysta musi się liczyć z tym, że sąd może mu zakazać prowadzenia nie tylko roweru, ale wszystkich pojazdów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krzywdy ofiar można przeliczać na złotówki

Od jutra sędziom podejrzanym o przestępstwa będzie można uchylić immunitet nawet w 24 godziny. Środowisko sędziowskie jest oburzone. We wrześniu skieruje skargę do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekspresowy sąd nad Temidą trafi do Trybunału

Od jutra sędziom podejrzanym o przestępstwa będzie można uchylić immunitet nawet w 24 godziny. Środowisko sędziowskie jest oburzone. We wrześniu skieruje skargę do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 98/2006

Brak odniesienia się przez Wojewódzki Sąd Administracyjny do podniesionych przez stronę zarzutów, zwłaszcza ustaleń faktycznych sprawia, że Naczelny Sąd Administracyjny w toku postępowania kasacyjnego nie może dokonywać samodzielnych ustaleń. Rolą bowiem NSA jest dokonywanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A zatem w przypadku, gdy uzasadnienie wyroku nie zawiera istotnych ustaleń oraz stanowiska Sądu co do podnoszonych zarzutów skargi, prowadzi to do wniosku, że ocena rozstrzygnięcia nie daje się skontrolować.

Wyrok WSA - III SA/Wa 183/2007

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  stanowi kontynuację, w zmienionej formule, zwolnienia podatkowego o charakterze okresowym, przewidzianego w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Wzrośnie koszt badania spółek giełdowych

Od 2008 roku spółki giełdowe będą musiały zmieniać firmę audytorską co najmniej raz na siedem lat. Spowoduje to wzrost kosztów... Gazeta Prawna

Określono warunki dla zwolnień podatkowych

Resort finansów opracował nowe warunki korzystania ze zwolnienia od akcyzy. Dotyczą one odzyskiwania alkoholu etylowego z produktów zawierających skażony alkohol... Gazeta Prawna

Wniosek o restrukturyzację zwalnia członka zarządu spółki z odpowiedzialności za zaległości

Zgłoszenie wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne należy traktować jak działanie mające zapobiec upadłości spółki. Zwalnia to członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki... Gazeta Prawna

Albo będzie ustawa akcyzowa, albo kary finansowe

Ministerstwo Finansów nadal wyjątkowo powoli pracuje na projektem nowej ustawy o podatku akcyzowym, która powinna być jednym z legislacyjnych priorytetów rządu przed zbliżającymi się wyborami... Gazeta Prawna

Decyzja musi uwzględniać także VAT naliczony

Urzędy skarbowe, wydając decyzje określające VAT, muszą brać pod uwagę także podatek naliczony. Uwzględnianie tylko podatku należnego narusza zasadę neutralności VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzwoniącego pod numer 112 będzie łatwiej zlokalizować

Polsce grozi proces przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, jeśli szybko nie poprawi działania telefonu alarmowego 112. Rząd chce zmienić przepisy i wydać na poprawę tego systemu 15 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strony WWW to dzienniki lub czasopisma

Większość polskich stron internetowych działa niezgodnie z prawem. Ich autorzy narażają się nawet na karę ograniczenia wolności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczony nie zawsze wie, ile mu się należy

Coraz więcej jest skarg na działalność firm ubezpieczeniowych. Ich klienci czują się pokrzywdzeni np. niskimi odszkodowaniami wypłacanymi z polisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Kwoty zmniejszenia dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792), wprowadzającej obniżenie o 3 punkty stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., zmianie ulegają kwoty zmniejszenia, ustalone dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

12 dni w roku bez handlu

Zakaz pracy w placówkach handlowych w 12 dni świątecznych w roku - przewiduje uchwalona ostatecznie przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 231/2007

Skoro podatek akcyzowy nie jest nakładany na samochody osobowe w związku z przekroczeniem przez nie granicy, a zatem nie stanowi ani cła przywozowego, ani też opłaty o skutku równoważnym, o jakich mowa w art. 25 TWE, to wynikający z tego przepisu zakaz nakładania takich ceł i opłat nie ma zastosowania do podatku akcyzowego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 213/2007

Jeżeli  otrzymane przez podatnika dochody nie pochodzą od rządu państwa obcego, organizacji międzynarodowej ani od międzynarodowej instytucji finansowej, to do tych dochodów nie ma zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Skutkiem prefinansowania z budżetu jest podatek

Środki z bezzwrotnej pomocy z UE od 1 stycznia 2007 r. włączono do budżetu. Oznacza to, że dochody podatników bezpośrednio realizujących cel programu unijnego nie są zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Wprowadzono obowiązkowe składanie miesięcznych raportów drogą elektroniczną

Do piątego dnia każdego miesiąca audytorzy wewnętrzni pracujący w niektórych instytucjach sektora finansów publicznych muszą składać raport za poprzedni miesiąc... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie biegłych sądowych jest opodatkowane VAT

Biegły sądowy działający na zlecenie organu procesowego jest w zakresie wykonywanych czynności podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w świetle ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Firmy dużo tracą na podatku od nieruchomości

Podatnicy często przepłacają podatek od nieruchomości. W przypadku dużych podatników kwoty nadpłat mogą być bardzo wysokie. To z kolei może narażać firmy na spore straty... Gazeta Prawna

Jedna spółka wniosła sprzeciw, inna dostała decyzje

Urząd Patentowy skierował błędnie decyzje - nie do tej spółki, która się sprzeciwiła zarejestrowaniu znaku towarowego, lecz do tej, która ten znak odkupiła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy lekceważą przepisy o certyfikacji

Sklepy i hurtownie handlujące sprzętem i maszynami elektrycznymi oraz środkami ochrony indywidualnej mogą się spodziewać wnikliwych kontroli Inspekcji Handlowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za wysoka poprzeczka dla firm dochodzących swoich praw przed sądem

Przepisy, które miały przyspieszyć postępowania w sprawach gospodarczych, stają się kulą u nogi przedsiębiorców. Wystarczy źle wyliczyć opłatę sądową, aby bezpowrotnie zamknąć sobie drogę odwoławczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

SLD zaskarży do Trybunału zmiany w spółdzielniach

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafi do Trybunału Konstytucyjnego. SLD kwestionuje większość ważnych zmian, ale wniosek nie wstrzyma taniego wykupu mieszkań lokatorskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Definicja budownictwa społecznego - głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu

Od 1 stycznia 2008 r. preferencyjną 7-proc. stawką VAT mają być objęte nowe mieszkania o powierzchni do 150 mkw. oraz domy jednorodzinne do 300 mkw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych - zdecydowali posłowie z komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury. Taką też wersję definicji budownictwa społecznego komisje zarekomenowały do uchwalenia przez Sejm. Głosowanie nad nowelizacją ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego odbędzie się w czasie następnego posiedzenia Sejmu - twierdzą posłowie z komisji zajmujących się projektem. Jeśli Sejm nie zdąży uchwalić stosownych zmian w przepisach przed końcem kadencji, projekt nowelizacji ustawy o VAT trafi "do kosza" i nowo wybrany Sejm będzie musiał zająć się tworzeniem definicji budownictwa społecznego od początku...

Przegląd prasy

Zasada dwuinstancyjności została naruszona

Skoro organ I instancji odniósł się do kwestii zwrotu akcyzy jedynie w uzasadnieniu decyzji, organ II instancji, orzekając w tym przedmiocie, naruszył zasadę dwuinstancyjności... Gazeta Prawna

Stawka podatku wzrośnie aż o 44 procent

Do 180 euro miesięcznie ma być podwyższona stawka podatku od gier na automatach o niskich wygranych. Obecnie wynosi ona 125 euro. Urządzający gry na automatach o niskich wygranych powinni przygotować się na podwyżkę podatku... Gazeta Prawna

Definicja budownictwa społecznego zapewni stosowanie niższej stawki w następnych latach

W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Sejm ma szansę uchwalić wyższą ulgę na dzieci

Połączone komisje Finansów Publicznych oraz Rodziny i Praw Kobiet przedstawiły sprawozdanie z prac nad projektami zakładającymi wprowadzenie wyższej ulgi dla rodziców... Gazeta Prawna

W sprawach spadkowych notariusz wyręczy sędziego

Już za rok wszystkie sprawy związane ze spadkiem będziemy mogli załatwić u notariusza. Do uzyskania stwierdzenia praw do spadku przestanie być potrzebny sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ograniczenia dla hipermarketów nie godzą w swobodę gospodarczą

Gminy mogą określać w planach zagospodarowania powierzchnię sprzedaży w obiektach handlowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uprawniają je do tego przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unii Europejskiej nie podobają się niektóre nasze przepisy o przetargach

Rząd zapowiada, że zmieni większość zakwestionowanych przez Komisję Europejską przepisów o zamówieniach publicznych. Części jednak zamierza bronić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy prawni wciąż mają szanse na uzyskanie szerszych uprawnień

Kilkadziesiąt tysięcy absolwentów prawa nie traci nadziei na uchwalenie ustawy o licencjach prawniczych. Jutro zajmie się nią rząd - dowiedziała się gazeta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 93/2007

Zwrot podatku akcyzowego będzie należał się w takiej wysokości, w jakiej akcyza zapłacona za zagraniczne auto, przewyższa akcyzę, jaką właściciel musiałby zapłacić od podobnego samochodu zakupionego w Polsce.

Wyrok WSA - III SA/Wa 211/2007

Opodatkowanie marży od świadczenia usług turystyki jest wyjątkiem od zasad ogólnych i ma stanowić udogodnienie dla podmiotów świadczących usługi turystyczne (organizatorów turystyki), spełniających łącznie warunki zawarte w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.

24 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 13/2007

Ocena prawna zawarta w orzeczeniu sądu administracyjnego utraci moc wiążącą w wypadku zmiany stanu prawnego, jeżeli to spowoduje, że pogląd sądu stanie się nieaktualny.

Interpretacja organów podatkowych

Koszty uzyskania przychodu a reprezentacja

Wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, w celu zorganizowania poczęstunku kontrahentom w siedzibie spółki, stanowią koszty reprezentacji, nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przegląd prasy

Od pożyczki trzeba zapłacić podatek

Jeśli podatnik VAT udziela jednorazowo pożyczki, to nie jest to działalność podlegająca podatkowi od towarów i usług. Od pożyczki należy zatem zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Projekt o zwrocie części nadpłaconej akcyzy został skierowany do prac w komisjach

Projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego skierowano do prac komisyjnych... Gazeta Prawna

Wszystkie remonty objęte preferencyjną stawką VAT

Definicja budownictwa społecznego umożliwiająca stosowanie 7-proc. VAT powinna dotyczyć domów do 300 mkw. i mieszkań do 150 mkw. - zdecydowały sejmowe komisje... Gazeta Prawna

Kontroli nie da się uniknąć, ale można ją opóźnić

Podatnicy są przekonani, że znaleźli sposób na uniknięcie kontroli fiskusa. Wyznaczają pełnomocnika. Potem pełnomocnik jest nieuchwytny... Gazeta Prawna

Definicja budownictwa już zgodna z prawem UE

Posłowie chcą, aby od 1 stycznia 2008 r. także garaże były objęte 7-proc. stawką VAT. Muszą jednak stanowić część budynku mieszkalnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sfingowane stłuczki i naprawy zawyżają ceny naszych polis ubezpieczeniowych

Rosną kwoty wyłudzeń z polis OC i AC. Szacuje się, że nawet 20 procent wypłacanych odszkodowań trafia w nieuprawnione ręce. Skutki tego odczuwają wszyscy kierowcy, płacąc wyższą składkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyżka dla milionów emerytów i rencistów

Rozpoczynają się sejmowe prace nad wprowadzeniem corocznej podwyżki emerytur i rent. Skorzysta na tym ponad 10 milionów osób. Posłowie chcą, by nowe przepisy zostały uchwalone jak najszybciej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej o emerytury za pracę przy tablicy

Sejm przyjął korzystne dla nauczycieli zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Nie będą musieli rezygnować z pracy, by uzyskać prawo do tego świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Batalia o definicję budownictwa społecznego - czy Sejm zdąży uchwalić nowe przepisy?

Nie wiadomo, czy w tej kadencji Sejm zdoła uchwalić definicję budownictwa społecznego, umożliwiającą stosowanie po 31 grudnia 2007 r. obniżonej - 7-proc. stawki VAT w budownictwie. Ministerstwo Budownictwa zapowiada, że jest plan awaryjny na wypadek nieuchwalenia nowych przepisów. Na razie posłowie z sejmowej podkomisji przyjęli odmienną od rządowej, znacznie szerszą wersji definicji. Zgodnie z nią, definicją budownictwa społecznego objęte zostaną domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. oraz mieszkania do 150 mkw...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1374/2006

Jeśli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, wówczas organ podatkowy obowiązany jest o czynnościach procesowych zawiadomić pełnomocnika. Pominięcie przez organ pełnomocnika strony jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu podatkowym i uzasadnia wznowienie postępowania.

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki związane z odpłatnym zbyciem akcji a koszty uzyskania przychodu

Zaciągnięty kredyt na zakup akcji spowodował poniesienie dodatkowych kosztów związanych z obsługą niniejszego kredytu tj. odsetek oraz prowizji od kredytu oraz innych kosztów zapłaconych w banku, związanych m. in. z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu, wydanymi zaświadczeniami. Uiszczenie tych opłat było warunkiem koniecznym otrzymania kredytu, którego celem było nabycie akcji. W rezultacie opłaty za przygotowanie kredytu oraz odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika w celu nabycia akcji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w takiej wysokości w jakiej zostały faktycznie poniesione (a nie  proporcjonalnie do kwoty zakupionych akcji)...

Przegląd prasy

Ustalono warunki poboru opłaty miejscowej

Ministerstwo Finansów określiło minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową... Gazeta Prawna

Od 1 lipca 2008 r. interpretacje podatkowe i celne będzie wydawał nowy organ

Od 1 lipca 2008 r. wydawaniem interpretacji podatkowych i celnych będzie zajmować się Krajowa Informacja Skarbowa, która zastąpi dzisiejszą Krajową Informację Podatkową... Gazeta Prawna

Posłowie proponują wyższą ulgę na dzieci

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw zakładających wprowadzenie wyższej ulgi podatkowej na dzieci. Nowelizacja wniesiona do Sejmu przez klub PiS przewiduje podwyżkę obowiązującej ulgi w wysokości 120 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Niższy VAT obejmie więcej domów i mieszkań

W Sejmie trwają prace nad definicją budownictwa społecznego. Z końcem 2007 roku upływa wynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy na stosowanie przez Polskę preferencyjnych zasad opodatkowania VAT budownictwa mieszkaniowego... Gazeta Prawna

Czy dopiero młodzi adwokaci rozwiążą problem urzędówek

Pomoc prawna z urzędu szwankuje od lat. Narzekają podsądni - że przyznani im prawnicy nie przykładają się do obrony. Narzekają adwokaci - że za małe pieniądze muszą występować w wielu sprawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie surowszego kodeksu karnego

Nowy, surowszy dla przestępców kodeks karny nie ma już szans na uchwalenie. Na przeszkodzie, jak mówi Zbigniew Ziobro, stanęła opozycja, tworząc front obrony przestępców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrola skarbowa mało skuteczna

Ponad połowa decyzji wydanych w ciągu ostatnich trzech lat przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej została uchylona przez dyrektorów izb skarbowych. Jedną trzecią uchyliły sądy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małe szanse na wolne miejsca w kryminale

Kary weekendowe i elektroniczne obroże zamiast odsiadki miały być sposobem na tłok w więzieniach. Tymczasem więźniów mamy dziś 90 tys., a szanse na uchwalenie ustaw maleją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 135/2006

Brak stosownego zarzutu naruszenia przepisów postępowania uniemożliwia sądowi kasacyjnemu merytoryczną ocenę poglądu prawnego zaprezentowanego w środku odwoławczym w sprawie naruszenia wskazanych przepisów prawa materialnego.

Wyrok NSA - II FSK 36/2006

Dokonany przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis, iż "wolne od podatku dochodowego są odszkodowania" możliwy jest do prawidłowej interpretacji, poprzez zastosowanie przede wszystkim wykładni językowej. W szczególności posłużenie się w tym zapisie jedynie pojęciem "odszkodowania", bez użycia słowa "odsetki" powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Do banku bez opłaty

Składając pełnomocnictwo w firmie ubezpieczeniowej lub w banku, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej. Wnoszenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa często budzi wątpliwości podatników... Gazeta Prawna

Będzie można odzyskać nadpłaconą akcyzę

Podatnicy, którzy od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. sprowadzili samochód osobowy starszy niż dwuletni, będą mogli odzyskać zwrot części akcyzy... Gazeta Prawna

Preferencyjny VAT dla większych domów i mieszkań

Definicja budownictwa społecznego powinna objąć domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. i mieszkania do 150 mkw. - uznała wczoraj sejmowa podkomisja... Gazeta Prawna

Wywiad skarbowy sprawdza działających w sieci

Zapowiadane od dawna kontrole podatkowe osób zajmujących się handlem w internecie nasilają się. Takie informacje docierają do redakcji gazety i ze strony organów podatkowych, i samych podatników... Gazeta Prawna

Definicja budownictwa będzie szersza, niż chce rząd

Posłowie chcą poszerzyć definicję budownictwa społecznego, która umożliwi stosowanie 7-proc. stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym także po 1 stycznia 2008 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pielgrzymi też zapłacą za pobyt

Przynajmniej jeden element środowiska przyrodniczego, taki jak np. las, jezioro albo góry, lub jeden z walorów krajoznawczych, jak np. skałki, musi występować na terenie gminy, aby leżąca na jej obszarze miejscowość mogła pobierać opłatę miejscową od turystów czy kuracjuszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nabywcy mieszkań zakładowych nie muszą bać się podatku

Osoby zamierzające tanio wykupić zajmowane mieszkania zakładowe, które przejęły spółdzielnie, nie zapłacą za tę transakcję podatku dochodowego od osób fizycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus zacznie zwracać nadpłaty za używane auta

Osoby, które po 1 maja 2004 r. kupiły i sprowadziły do kraju używane auta z UE, będą mogły się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku. Nie mogą jednak liczyć na wypłatę odsetek za zwłokę za cały ten okres... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 151/2006

Podatek od objęcia akcji, mimo iż w sensie ekonomicznym stanowi dla podatnika koszt objęcia akcji, to nie jest nim na gruncie ustawy podatkowej - podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wyrok NSA - II FSK 137/2006

Kontrola instancyjna NSA zawężona jest do badania wskazanych w środku odwoławczym kwestii spornych i Sąd ten nie jest uprawniony do uzupełniania lub poprawiania podstaw skargi kasacyjnej, czy wreszcie samodzielnego formułowania jej zarzutów, ponieważ oznaczałoby to działanie z urzędu, które jest niedopuszczalne.

Przegląd prasy

Jak adwokaci w pół roku rozmontowali sądy 24-godzinne

Sędziom coraz trudniej skutecznie orzekać w trybie ekspresowym. Wnioski składane przez adwokatów sprawiają, że nie mogą szybko skazać nawet pijanego kierowcy, którego wina jest ewidentna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Własność zamiast użytkowania wieczystego, ale z tą samą hipoteką

Przekształcenie prawa użytkowania we własność nie może naruszać praw osób trzecich. Hipoteka obciążająca nieruchomość będzie więc ciążyć na niej nadal... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mały podatnik to nie zawsze to samo co mały przedsiębiorca

Małe firmy muszą na bieżąco monitorować swoje obroty, aby nie stracić np. preferencji w rozliczaniu podatków. Nie ułatwiają tego bynajmniej różnice w definicjach małego przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Promocja innej organizacji nie jest kosztem podatkowym

Polskie banki, które wpłacają pieniądze do Międzynarodowej Organizacji Płatniczej, nie zaliczą poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są emocje, nie ma kryzysu

Giełda odrabia straty. Po głębokich czwartkowych spadkach wczorajsza sesja była kolejnym dniem, kiedy indeksy giełdowe zyskiwały na wartości. WIG20 wzrósł o 0,3 proc., a indeks małych spółek sWIG80 o 0,8 proc... Gazeta Prawna

Z roku na rok coraz więcej oddajemy fiskusowi

Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało dane z rozliczenia rocznego za 2006 rok dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)... Gazeta Prawna

Reforma skarbówki może opóźnić się o pół roku

Zmiana prawa Krajowa Administracja Skarbowa zostanie powołana dopiero 1 lipca 2008 r., a nie 1 stycznia, jak pierwotnie zakładano... Gazeta Prawna

Wystarczy jeden odpis z KRS

Każdy, kto szuka sprawiedliwości w sądzie, będzie mógł w procesie cywilnym samodzielnie poświadczać zgodność odpisów składanych dokumentów z ich oryginałem. Dotyczyć to będzie zarówno pełnomocnictw, jak i dokumentów będących dowodami w sprawie... Gazeta Prawna

20 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

XXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego "PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE A PROBLEMATYKA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO"

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad XXIX seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 29 sierpnia 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 61/2006

Brak stosownego zarzutu naruszenia przepisów postępowania uniemożliwia Sądowi kasacyjnemu merytoryczną ocenę poglądu prawnego zaprezentowanego w środku odwoławczym w sprawie naruszenia wskazanych przepisów prawa materialnego.

Wyrok NSA - II FSK 91/2006

Zarzut naruszenia prawa materialnego można skutecznie zgłaszać tylko wtedy, gdy ustalony przez organy podatkowe stan faktyczny, będący przedmiotem badania legalności działania organów administracji publicznej, a co za tym idzie zaskarżonego orzeczenia, nie nasuwa wątpliwości.

Przegląd prasy

Rośnie fala skarg na ustawę umożliwiającą wykup lokali za grosze

Ponad 500 skarg napłynęło w ciągu trzech tygodni do rzecznika praw obywatelskich w sprawie nowych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Tani wykup mieszkań wydaje się jednak niezagrożony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagrabione dobra kultury wciąż czekają na powrót do Polski

Odnalezienie w Austrii średniowiecznego krucyfiksu Czartoryskich było wyjątkowym przypadkiem. Częściej los takich dzieł pozostaje nieznany, a nawet jeśli uda się je odszukać, ściągnięcie ich z powrotem do kraju graniczy z cudem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie na wypłaty dla bankrutów

Może zabraknąć pieniędzy na wypłaty pensji pracownikom upadających firm. Niewykluczone, że taki efekt przyniesie ewentualne połączenie Funduszu Pracy z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - alarmują związki zawodowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpłatne przekazanie płyt i telefonów - bez kasy fiskalnej

Firma przekazująca w promocji za darmo telefony, aparaty fotograficzne czy płyty DVD nie musi tego ujmować w kasie fiskalnej, mimo że sprzedaż tych towarów należy w ten sposób ewidencjonować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wniosek wygodny dla fiskusa

Od 1 lipca, występując o interpretację podatkową, trzeba korzystać ze wzoru wniosku ORD-IN, opracowanego przez Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Co siedem lat zmiana firmy audytorskiej

Od 2008 roku spółki giełdowe będą musiały zmieniać firmę audytorską co najmniej raz na siedem lat. Walne zgromadzenia lub rada nadzorcza powinny przynajmniej raz na siedem lat obrotowych zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego... Gazeta Prawna

5,7 mld zł na dodatkowe podwyżki emerytur i rent

Być może przeciętna emerytura i renta już w przyszłym roku będą wyższe prawie o 70 zł. Rząd planuje, żeby świadczenia były waloryzowane nie tylko o inflację, ale również o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia... Gazeta Prawna

Siedziba pracodawcy nie zawsze jest miejscem pracy pracownika

Strony powinny ustalić w umowie miejsce świadczenia pracy. Brak takiego uzgodnienia nie prowadzi jednak do jej nieważności. W kodeksie pracy nie określono pojęcia miejsce pracy... Gazeta Prawna

17 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Wymieniasz dowód osobisty? Nie zapomnij powiadomić urzędu skarbowego o zmianie danych

W urzędach miejskich trwa wzmożony proces wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r. W związku z tym wszyscy podatnicy powinni pamiętać o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych w urzędzie skarbowym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1516/2005

W przypadku odpłatnego zbycia akcji przychód stanowi cena za jaką papiery zostały zbyte, zaś sam fakt dokonania sprzedaży akcji przesądza o wystąpieniu przychodu z tego tytułu. Nawet faktyczny brak możliwości swobodnego dysponowania środkami ze sprzedaży akcji nie pozwalał na przyjęcie, że podatnik nie uzyskał z tego tytułu przychodu, co w konsekwencji powoduje, że powinien on zapłacić podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży.

Interpretacja organów podatkowych

Zakup kasy rejestrującej

Kosztem jest kwota netto wydatkowana na zakup kasy rejestrującej...

Przegląd prasy

Lewe zwolnienia utrudniają prowadzenie procesów

Niezależnie od tego, co agenci CBA znajdą w aktach spraw karnych warszawskiego sądu penitencjarnego, system kontroli wystawiania zwolnień lekarskich w Polsce musi być wzmocniony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakup po zaniżonej cenie nieważny

Nabywając po wyraźnie niskiej cenie składnik majątkowy firmy zbliżającej się do upadłości, należy się liczyć z tym, że zostanie zmuszony do jego zwrotu. Jeżeli natomiast były okoliczności uzasadniające tę cenę, trzeba to wykazać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus przyspiesza egzekucję zobowiązań

Podatnicy, którzy skarżą decyzje skarbówki, muszą się liczyć z tym, że nie powstrzyma to egzekucji należności. Wręcz przeciwnie, może ją przyspieszyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy import jest wolny od cła, nie trzeba płacić podatku

Z przepisów obowiązujących do 2002 r. wynikało, że jeżeli importerowi przysługiwało zwolnienie od cła, to organy musiały je uwzględnić, nawet jeśli firma o to nie wystąpiła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ogłoszenia przyspieszą egzekucję

Projekt zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje wprowadzenie do niej przepisów dotyczących doręczeń pism. Ma to umożliwić m.in. organom podatkowym bardziej skuteczną egzekucję należności podatkowych... Gazeta Prawna

Inwestor uzyska więcej informacji w internecie

Od 2008 roku spółki giełdowe będą musiały publikować szczegółowe informacje o działalności, m.in. dotyczące sprawozdawczości, na swoich stronach internetowych... Gazeta Prawna

Urzędnicy ocenią samych siebie

Wszystkie urzędy administracji rządowej, zgodnie z zarządzeniem prezesa Rady Ministrów, muszą dokonać wartościowania stanowisk ze względu na m.in. wymagane kompetencje, doświadczenie zawodowe, wykonywane zadania... Gazeta Prawna

Za rezerwację gruntu należy się odszkodowanie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok, który umożliwia właścicielom gruntów zarezerwowanych przez gminy pod inwestycje dochodzenie odszkodowań za ograniczenie możliwości korzystania z własności (sprawa Jerzego Rosińskiego, sygn. akt 17373/02)... Gazeta Prawna

16 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1524/2005

Naruszenie przepisów o właściwości, stanowi wadę kwalifikowaną, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, skutkującą nieważnością postępowania.

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na wykup akcji a koszty uzyskania przychodu.

Poniesione przez podatnika wydatki m.in. związane z prowizją, wykupem weksla i ubezpieczeniem kredytu zaciągniętego na wykup akcji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bowiem zostały poniesione w celu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych...

Przegląd prasy

Może zabraknąć patronów dla nowo przyjętych aplikantów

W tym roku przyjęto na aplikacje prawnicze tylu chętnych, że korporacje mogą mieć poważne kłopoty z organizacją szkoleń. Niewykluczone także, że zabraknie tzw. patronów dla aplikantów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejny pomysł na abolicję dla zarabiających w Wielkiej Brytanii

Minister finansów powinien zaniechać pobierania zaległego podatku od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Chodzi o niezapłacony w Polsce PIT od pieniędzy, które zarobili na Wyspach do końca 2006 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto będzie wydawał wyroki w sprawach przetargów

Krajowa Izba Odwoławcza, która zajmie się rozstrzyganiem sporów przetargowych, ma poprawić jakość orzecznictwa. Tymczasem nie znalazło się zbyt wielu chętnych do pracy w niej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydatki na zwiększenie kapitału nie są kosztem

Spółka podwyższająca kapitał zakładowy nie zaliczy do kosztów podatkowych związanych z tym wydatków - orzekł 14 sierpnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielu korzysta z e-deklaracji

Po roku funkcjonowania systemu umożliwiającego przesyłanie drogą elektroniczną niektórych deklaracji podatkowych korzysta z niego jedynie 360 podmiotów spośród 7,5 tysiąca uprawnionych. To niecałe 5 proc... Gazeta Prawna

Dochód z remanentu do opodatkowania

Podatnicy podatku dochodowego, a więc również tzw. podatku liniowego, likwidujący działalność gospodarczą muszą ustalić dochód z remanentu likwidacyjnego... Gazeta Prawna

Pracownik może dochodzić przed sądem odszkodowania z odsetkami

Pracownik, z którym w sposób wadliwy rozwiązano umowę, może domagać się zasądzenia od pracodawcy odszkodowania. Jeśli pracodawca pozostaje w opóźnieniu z jego zapłatą, ma on prawo do odsetek... Gazeta Prawna

Wsparcie dla inwestycji nawet do 5 mln euro

Pomoc publiczna na inwestycje w ochronie środowiska nie może przekroczyć 5 mln euro. Na większe przedsięwzięcia będzie wymagana zgoda Komisji Europejskiej... Gazeta Prawna

14 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1543/2005

Zasada ustawowej regulacji podatków nie wyklucza możliwości zamieszczenia części postanowień prawa podatkowego w aktach wykonawczych do ustaw. Dla jej zachowania wymaga się, aby w ustawie znajdowały się postanowienia określające kształt obowiązku podatkowego, tj. przedmiotowy i podmiotowy zasięg podatku, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz ulgi i zwolnienia podatkowe. Rozporządzenia, wydawane w drodze ustawowej delegacji, znajdują zastosowanie wówczas, gdy przedmiotem regulacji prawnej mają być kwestie stanowiące rozwinięcie bądź uzupełnienie postanowień ustawy.

Interpretacja organów podatkowych

Świadczenia pieniężne z tytułu dodatków za zwrot kosztów oraz diet wypłacane Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu związków zawodowych a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działacze związków zawodowych, a zatem i działacze porozumienia związków zawodowych (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący) nie reprezentują całej społeczności. Reprezentują natomiast określoną grupę zawodową (np. górników, hutników, handlowców) i działają w jej interesie, tj. w obronie interesów zawodowych i socjalnych tych pracowników, a nie w interesie całego społeczeństwa...

Przegląd prasy

Prowizja za kredyt na zakup akcji jest kosztem

Inwestor, który zaciągnął kredyt na zakup akcji, może zaliczyć do kosztów całą prowizję dla banku. Nawet jeśli w praktyce nie skorzystał z pożyczki ze względu na redukcję zleceń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus musi wiedzieć o zmianie dowodu

Ci, którzy wymieniają dowody osobiste, muszą zawiadomić o tym urząd skarbowy - przypomina Ministerstwo Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla dotkniętych represjami tylko jedna rekompensata

Prawo cywilne ani aktualna konstytucja nie dają rodzinie represjonowanego prawnych podstaw do odszkodowania za szkody wyrządzone represjami okresu stalinowskiego. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy spór o sankcje musi czekać na wyrok ETS

Do Luksemburga trafiło pytanie, czy sankcje w VAT są zgodne z prawem UE. Na odpowiedź poczekamy co najmniej rok. Część sądów na pewno zawiesi na ten czas postępowania, choć nie wszystkie muszą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wraca moda na darmowe pakiety ubezpieczeń samochodowych

Tanie lub wręcz gratisowe pakiety ubezpieczeniowe powoli wracają do salonów dealerskich. To sposób nie tylko na przyciągnięcie klientów, ale też zapewnienie sobie dodatkowych przychodów z prowizji od sprzedaży czy naprawy rozbitych w wypadku aut... Gazeta Prawna

Taniej złożyć wniosek za granicą

Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej wprowadziła nowe wyłączenie z obowiązku jej uiszczania... Gazeta Prawna

Ustanowienie i zbycie użytkowania wieczystego będzie uważane za dostawę towarów

Definicja dostawy towarów zostanie rozszerzona o ustanowienie i zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie praw spółdzielczych... Gazeta Prawna

Nie zawsze nagranie może być dowodem

Jeżeli nagranie rozmowy było dokonane w wyniku przestępstwa, to nie może być ono dowodem w sprawie... Gazeta Prawna

13 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1554/2005

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Interpretacja organów podatkowych

Obrót wierzytelnościami prowadzony na własny rachunek a VAT

Spółka poprzez zakup wierzytelności od wierzyciela pierwotnego świadczy usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, której istotą jest zwolnienie zbywcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania...

Przegląd prasy

Brak kontroli umożliwi budowa nie domów na cudzych gruntach

Może się okazać, że właściciel gruntu dopiero po czasie zauważy, iż na jego ziemi powstał dom. Jeżeli nie wyrażał na to zgody, będzie musiał iść do sądu, a to oznacza długotrwały i kosztowny proces... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większość projektów może trafić do kosza

W Sejmie jest ponad 500 projektów ustaw, nad kolejną setką rząd miał pracować jesienią. Jeśli kadencja zostanie skrócona, większość prac legislacyjnych, nawet daleko zaawansowanych, pójdzie na marne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS przyjazny dla interesantów

Wydłużony czas działania oddziałów oraz inwestowanie w wyszkolenie urzędników to zmiany, jakie zapowiada prezes ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT na mieszkania może być podwyższony

Rozwiązanie Sejmu oznacza przerwanie prac nad zmianami ustaw podatkowych. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że od 1 stycznia 2008 r. mieszkania będą opodatkowane 22 procentowym, a nie 7-procentowym VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapominamy opłacić wniosek

Minął pierwszy miesiąc wydawania wiążących interpretacji podatkowych na nowych zasadach. Od 1 lipca 2007 r. odpowiedziami na pytania podatników zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: katowickiej, bydgoskiej, poznańskiej i warszawskiej... Gazeta Prawna

Sankcja VAT nie jest dodatkowym podatkiem

Sankcja VAT nie jest elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług, ale sankcją administracyjną. Dlatego nie stanowi dodatkowego zobowiązania podatkowego... Gazeta Prawna

Rozmowy służbowe firma zaliczy do kosztów

Wydatki na rozmowy służbowe pracowników są dla pracodawców kosztem podatkowym. Dotyczy to rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych... Gazeta Prawna

Wzrost płacy minimalnej podniesie inne wynagrodzenia

Rząd planuje radykalne podniesienie płacy minimalnej. W przyszłym roku ma wzrosnąć o 190 zł i wynieść 1126 zł. Będzie to 40 proc. średniej pensji... Gazeta Prawna

10 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 126/2006

Preferowanym co do zasady trybem postępowania w przypadku braku definicji danego wyrażenia w ustawie podatkowej, jest poszukiwanie znaczenia tego pojęcia w języku prawniczym i powszechnym. Niemniej pamiętać też trzeba, że prawo podatkowe, mimo że często posługuje się pojęciami własnymi, swoistymi, to jednak odwołuje się też niejednokrotnie do pojęć i instytucji prawnych ukształtowanych w innych dziedzinach prawa.

Interpretacja organów podatkowych

Przychody otrzymywane ze stosunku pracy w Szwecji a miejsce płacenie podatku dochodowego

W przypadku Podatniczki mającej miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ma zastosowanie przepis art. 19 ust. 1 lit. a) polsko-szwedzkiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym dochód uzyskany przez Podatniczkę podlega opodatkowaniu w Polsce...

Przegląd prasy

Sprawca wypadku będzie dłużej odpowiadał za wyrządzoną szkodę

Poszkodowani w wypadkach oraz ofiary błędów lekarskich będą mogli domagać się rekompensaty bez względu na upływ czasu od wypadku, nieudanej operacji czy zakażenia szpitalnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto ma stary kredyt, ten ma kłopot z wykupem

Osoby, które na początku lat 90 kupiły mieszkania w spółdzielniach i spłacają kredyty wraz z odsetkami, za wykup swoich lokali muszą płacić znacznie więcej niż pozostali... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tajemnica skarbowa nie obejmuje umowy-zlecenia

Osoby zatrudnione w urzędach skarbowych na umowę-zlecenie mają dostęp do danych objętych tajemnicą skarbową. Prawo nie wymaga jednak od nich zachowania tylko dla siebie zdobytej tam wiedzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie z podatku zależy od sposobu wykorzystania towaru

Od domieszek do paliwa nie płaci się akcyzy tylko wówczas, gdy nie zostały przeznaczone do napędu pojazdów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostrożni kierowcy będą płacić mniej

Większy podział klientów na różne klasy ryzyka pozwoli towarzystwom na premiowanie zniżkami dobrych kierowców i odstraszanie wysokimi składkami tych, którzy często powodują wypadki... Gazeta Prawna

Księgowi chcą mieć własną korporację

Księgowi, podobnie jak biegli rewidenci i doradcy podatkowi, chcą mieć własną korporację. Pozwoli to - ich zdaniem - wyrównać poziom usług wszystkich księgowych, ale też zagwarantuje większe bezpieczeństwo klientów... Gazeta Prawna

Fiskus powinien poinformować o przesłuchaniu świadków

Urzędnicy muszą informować podatników o przesłuchaniu świadków. Powinni zrobić to najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem przesłuchania... Gazeta Prawna

Nie będzie dotacji dla nierentownych firm

Zakłady pracy chronionej, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie otrzymają dopłat z tytułu ochrony miejsc pracy niepełnosprawnych... Gazeta Prawna

09 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1495/2005

Umowy sprzedaży dotyczące rzeczy ze składu celnego, utworzonego na podstawie ustawy - Prawo celne, również podlegają opłacie skarbowej, gdyż w rozumieniu ustawy o opłacie skarbowej towary sprzedawane ze składu celnego niewątpliwie nie znajdują się za granicą, lecz w Polsce.

Wyrok NSA - II FSK 1314/2005

Skoro Podatnik nie przeznaczył środków z zaciągniętego kredytu na własne potrzeby lecz na potrzeby innego podmiotu i nie łączył ją z tym podmiotem żaden stosunek np. obligacyjny, uzasadniający przyjęcie choćby pośredniego związku spornych wydatków z przychodami, to nie ma podstaw, aby je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przegląd prasy

Żona, która zarabia w Polsce, rozliczy się razem z mężem mieszkającym za granicą

Małżonkowie, z których jedno na stałe mieszka i pracuje w innym państwie UE, będą mogli składać wspólne zeznanie podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolniony z zakazu konkurencji może nie dostać odszkodowania

Umowa o zakazie konkurencji nie musi wprost stanowić, że w razie zwolnienia pracownika z takiej lojalności nie przysługuje mu odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek trzeba zapłacić mimo braku środków do życia

Władze skarbowe mogą ocenić, że sytuacja podatnika nie jest tak tragiczna, żeby zwolnić go z obowiązków wobec fiskusa. Zdarza się, że każą oddawać sobie więcej, niż podatnik ma na swoje utrzymanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nikt nie zagra w kasynie bez dowodu osobistego

Transakcje finansowe polityków z pierwszych stron gazet na razie nie będą monitorowane według przepisów unijnych. Wkrótce zajmie się nimi skarbówka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od 2008 roku nowa PKWiU

Główny Urząd Statystyczny opracował projekty nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)... Gazeta Prawna

Pracodawcy utrudniają udowodnienie dyskryminacji

W umowach pracy lub regulaminach wynagradzania pracodawcy często wprowadzają klauzulę poufności zarobków, która zakazuje pracownikom przekazywania informacji o wysokości swojej pensji innym osobom... Gazeta Prawna

Emerytura z ZUS na korzystniejszych zasadach

Rząd chce dokonać kolejnego wyłomu w reformie emerytalnej. Po górnikach na wcześniejsze emerytury, wyliczane po 2008 roku według starych zasad, mają przechodzić osoby pracujące w tzw. szkodliwych warunkach... Gazeta Prawna

Strony procesu muszą być bardziej aktywne

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który ogranicza kompetencje sądu do przeprowadzania dowodów z urzędu tylko do szczególnie uzasadnionych przypadków... Gazeta Prawna

08 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Żądanie dowodu na poniesienie wydatków przez osoby niepełnosprawne nie jest bezprawne

Osoby niewidome i niepełnosprawne ruchowo skarżą się, że urzędy skarbowe żądają od nich dokumentowania wydatków na cele rehabilitacyjne, mimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia je z obowiązku dokumentowania rachunkami części ponoszonych przez nie wydatków, np. na utrzymanie psa przewodnika czy używanie samochodu służącego do dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne. Ich zdaniem, takie działania organów podatkowych są bezprawne. Organy podatkowe mają prawo sprawdzić, czy podatnik poniósł wydatek na ściśle określony w ustawie cel, premiowany ulgą podatkową - replikuje Ministerstwo Finansów...

Ile wyniosą normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 r.?

Znane są już normy szacunkowe dochodu z działów produkcji rolnej na 2008 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 430/2006

Skarga kasacyjna  stanowi  środek prawny skierowany przeciwko orzeczeniu sądu administracyjnego pierwszej instancji, a nie kolejny środek odwoławczy, który umożliwiałby ponowne dokonywanie przez Naczelny Sąd Administracyjny bezpośredniej kontroli zgodności z prawem orzeczeń wydanych przez organy administracji. Dlatego też prawidłowo powołana podstawa kasacyjna powinna podnosić naruszenie przepisów postępowania sądowo-administracyjnego, a nie przepisów procedury podatkowej.

Wyrok NSA - II FSK 52/2006

Brak jednolitości w orzecznictwie nie zwalnia Sądu od dokonania oceny prawnej zaskarżonej decyzji.

Przegląd prasy

Dyrektywa wymusi usunięcie barier dla firm

Polska nie może ograniczać samozatrudnienia, zakazywać reklamowania się prawnikom czy hamować tworzenia sieci aptek - wynika z raportu opracowanego przez ekspertów Deloitte... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Telekomunikacja Polska nie zapobiegła wysokiej karze

W wyniku postępowania przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej TP SA ma zapłacić prawie 339 mln zł. Kara została nałożona za wysokie ceny dostępu do Neostrady... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowę można podważyć w interesie publicznym

Prokurator ma prawo domagać się przed sądem ustalenia, że umowa jest nieważna. Nie musi w tym celu udowadniać, że naruszony został interes określonej osoby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnik decyduje o tym, które dokumenty trafią do sądu

Podatnicy powinni kopiować całe akta swoich spraw na każdym etapie postępowania. Może się to przydać, gdy spór z fiskusem trafi do wojewódzkiego sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy mogą walczyć o zwrot VAT od paliwa

Podatnicy, którym ograniczono prawo do odliczenia VAT od paliw, mogą odzyskać podatek. Pomocny może okazać się wydany przed kilkoma tygodniami wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu... Gazeta Prawna

Fiskus może nie przyjąć wydruku potwierdzenia

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę elektronicznego potwierdzenia. Nie wiadomo jednak, czy wydruk takiego potwierdzenia będzie spełniał wymagania dowodu... Gazeta Prawna

Trzeba samemu zadbać o konto emerytalne w ZUS

W tym roku po raz pierwszy z jednego dokumentu ubezpieczeni dowiedzą się, ile pieniędzy od 1999 roku zgromadzili na emeryturę w ZUS... Gazeta Prawna

Pracownik ma prawo domagać się odszkodowania

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków... Gazeta Prawna

07 sierpnia 2007

Informacje NetTAX

Prawo do odliczenia VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej często ma miejsce sytuacja, gdy podatnik VAT odlicza podatek naliczony z faktury od swoich kontrahentów, którzy - jak się później okazuje - nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Dochodzi wówczas do sporu podatników z organami podatkowymi, które mają swój finał przed sądami administracyjnymi. Czy zatem podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta?...

Ile wyniosą maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2008 r.?

Znane już są górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2008 r. Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z dnia 26 lipca 2007 r. w tej sprawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 380/2006

Ustalenie, że kontrahenci skarżącej spółki nie figurowali w rejestrze firm i brak możliwości zidentyfikowania rzeczywistych nabywców towarów mogło pośrednio wskazywać na przyjętą przez organy podatkowe tezę, że nie doszło do sprzedaży eksportowej w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)...

Wyrok NSA - II FSK 1421/2005

Na tle przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) stanowiącego podstawę decyzji objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaistniała rozbieżność w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Brak jest podstaw do uznania, że jedna z dokonanych w orzecznictwie sądowym wykładni art. 2 ust. 1 pkt 3 jest na tyle wadliwa, że jej przyjęcie przez organ podatkowy stanowiłoby o rażącym naruszeniu prawa.

Przegląd prasy

Protokół zawierający ocenę prawną może pomóc podatnikom

Od 1 stycznia 2007 r. każdy protokół z kontroli podatkowej musi zawierać ocenę prawną sprawy. Daje to możliwość dyskusji kontrolowanego z fiskusem... Gazeta Prawna

Inspektor otrzymał uprawnienia celnika

Inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej zyskali uprawnienia funkcjonariuszy celnych. Mogą zdejmować i nakładać plomby celne... Gazeta Prawna

Nadpłata powstaje po skorygowaniu deklaracji

Podatek akcyzowy należy traktować jako podatek naliczony. Oznacza to, że nadpłatę, która powstała w momencie korekty deklaracji, można zaliczyć na poczet zobowiązań w VAT... Gazeta Prawna

Status wspólnika decyduje o kwocie należnego podatku

Przepisy dotyczące opodatkowania wspólników likwidowanych spółek kapitałowych mogą trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Powód to nierówne obciążenia podatkiem wspólników... Gazeta Prawna

Czy możliwy jest powrót do wspólności ustawowej

Jeśli wspólność majątkowa małżeńska została zniesiona w wyroku sądowym, to czy małżonkowie mogą do niej powrócić, zawierając notarialną umowę o jej ustanowieniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy kupno akcji nieważne, trzeba oddać dywidendę

Zwrotu korzyści możemy domagać się nie tylko od osoby, która bezpodstawnie uzyskała ją naszym kosztem. Mamy też prawo żądać zwrotu korzyści bezprawnie przechwyconej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd w umowach z państwami bałtyckimi

Przez 13 lat obowiązywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Litwą, Łotwą i Estonią Ministerstwo Finansów nie zwróciło uwagi, że czytanie ich w różnych językach prowadzi do sprzecznych wniosków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strażnicy gminni konno i z paralizatorami mają ścigać nieletnich przestępców

Funkcjonariusze straży miejskiej będą zatrzymywać nastolatków podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Chociaż będą mogli używać paralizatorów, to nie sprawdzą, czy kontrolowana osoba nie jest np. groźnym przestępcą poszukiwanym przez policję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 440/2006

Producentem tytoniu jest nie tylko wytwórca tytoniu do palenia, ale również ten kto nadaje produktowi, nie będącemu jeszcze wyrobem akcyzowym określone przeznaczenie. Określone wyroby mogą nabyć cechy wyrobów akcyzowych nie tylko wskutek przekształcenia ich właściwości fizycznych, czy chemicznych...

Wyrok NSA - I FSK 370/2006

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał z chwilą przyjęcia zapłaty. Pobranie przez podatnika zaliczki oznacza wszak, że dana usługa podlega opodatkowaniu nie po jej wykonaniu, lecz z pobraniem na jej poczet pewnej kwoty w wysokości co najmniej połowy jej ceny...

Przegląd prasy

Fiskus żąda zapłaty podatku przy zamianie mieszkań

amiana nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu. Sama umowa zamiany jest natomiast czynnością podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Znana jest wysokość podatków lokalnych na 2008 rok

Minister finansów opublikował górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2008 rok... Gazeta Prawna

Kredyt na wypłatę dywidendy można zaliczyć do kosztów

Koszt uzyskania kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, którego celem było utrzymanie płynności finansowej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Można zmienić zamieszkanie i uciec przed fiskusem

Zarówno dla Polaków pracujących za granicą, jak i cudzoziemców pracujących w Polsce upływ 183 dni roku podatkowego to bardzo ważny moment. Niedawno minęły 183 dni 2007 roku... Gazeta Prawna

Wsparcie dla Polaków z Iraku

Rząd wypłaci zasiłki Polakom ewakuowanym w lipcu z Iraku. Dziś wchodzą w życie przepisy regulujące tę kwestię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można przesunąć datę likwidacji szpitala

Po likwidacji szpitala jego zobowiązania i należności stają się zobowiązaniami organu założycielskiego - czyli Skarbu Państwa albo jednostki samorządowej, uczelni medycznej itd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wykupując mieszkania za grosze, nie zapłacimy podatku dochodowego

Osoby, które chciałyby za symboliczną kwotę przekształcić swoje mieszkania lokatorskie we własność, mogą odetchnąć z ulgą. Ministerstwo Finansów nie widzi podstaw, aby płaciły podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie prawne zarobiły krocie dzięki boomowi na rynku nieruchomości

W ubiegłym roku czołówka polskich kancelarii prawniczych odnotowała wzrost obrotów o 20 - 40 procent. Przychód największych wyniósł nawet ponad 70 mln złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 374/2006

Uniknięcie negatywnych skutków dokonania czynności postępowania po upływie ustawowego terminu zakreślonego do jej wykonania wymaga uprawdopodobnienia nie tylko braku winy umyślnej, ale także lżejszej jej postaci - niedbalstwa. Na równi z zawinieniem strony traktuje się przy tym zawinienie osób, którym zleciła ona prowadzenie swoich praw, a więc pełnomocników procesowych, m.in. doradcy podatkowego.

Wyrok NSA - I FSK 321/2006

Strona nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, iż wystawcą faktur był podmiot nieuprawniony do ich wystawienia (podmiot zwolniony podmiotowo z opodatkowania podatkiem od towarów i usług).

Przegląd prasy

Zwrot kosztów dojazdu jest nieopodatkowany

Wypłacany rodzicom dzieci dojeżdżających do szkoły zwrot kosztów dojazdu nie będzie już opodatkowany. W ustawie o PIT zostało wprowadzone nowe zwolnienie podatkowe... Gazeta Prawna

Zmieniają się zasady dokonywania zgłoszeń celnych

Od 4 sierpnia zgłoszenia celne będą musiały spełniać nowe warunki. Jeśli nie będą odpowiadały wymogom formalnym, organ celny może odmówić ich przyjęcia... Gazeta Prawna

Znane są normy szacunkowe na 2008 rok

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2008 rok. Normy wzrastają o kilka groszy... Gazeta Prawna

Coraz więcej firm prowadzi księgi on-line

Z miesiąca na miesiąc przybywa małych i średnich firm zainteresowanych księgowością on-line... Gazeta Prawna

Kopię odwołania przedsiębiorcy muszą dostarczyć na czas

Pieniądze wyrzucone w błoto i utrata szansy na wygranie przetargu - to konsekwencje nieprzekazywania zamawiającym w terminie kopii odwołania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ruszy nabór na referendarzy

Egzamin na aplikację referendarską odbędzie się 19 września. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało w tym roku ponad sto miejsc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej układów zbiorowych mimo pędzącej gospodarki

Mimo dobrej koniunktury gospodarczej firmy ograniczają pracownikom wiele przywilejów. Dotyczy to m.in. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych czy dodatków za nadgodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za szybki kredyt trzeba słono zapłacić

Klienci firm oferujących szybkie pożyczki na wakacje, sprzęt AGD i drobne remonty mieszkań powinni uważnie czytać umowy i obliczać kwoty do zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 43/2006

Spółka zaniżyła podstawę opodatkowania zaliczając do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu użytkowania samochodu osobowego pracownika dla celów spółki w błędnej wysokości. Błąd w kosztach kilometrówki nie został skorygowany przez podatnika, co skutkowało zawyżeniem kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji zaniżeniem podstawy opodatkowania.

Wyrok NSA - II FSK 46/2006

Organy podatkowe w każdym przypadku uznania danego przychodu za świadczenie nieodpłatne zobowiązane są do ustalenia, czy dane świadczenie jest wyłącznie jednostronnym przysporzeniem, czy też wiąże się z nim świadczenie ekwiwalentne...

Przegląd prasy

Podatnicy wpiszą odsetki w nowym formularzu

Od dziś obowiązuje nowy wzór formularza PIT-2K. Wypełniają go ci podatnicy, którzy na zasadzie praw nabytych zamierzają korzystać z ulgi odsetkowej... Gazeta Prawna

Nowe pytania poznamy dopiero we wrześniu

Posiedzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego dotyczące uchwalenia nowych pytań egzaminacyjnych odbędzie się 5 września... Gazeta Prawna

Jest szansa na odzyskanie zapłaconej sankcji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości po raz kolejny zajmie się polską sankcją VAT. Jeśli uzna, że jest ona niedozwolona, podatnicy będą mogli starać się o odzyskanie nienależnie zapłaconych kwot... Gazeta Prawna

Kupując pick-upa można odliczyć cały naliczony VAT

Polacy coraz częściej i coraz chętniej kupują pick-upy. Zdaniem ekspertów powodem są korzyści podatkowe, jakie można przy kupnie takich aut osiągnąć. Pierwszą z korzyści jest możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji... Gazeta Prawna

Zawód tłumacza przysięgłego nie tylko dla filologów

Tłumaczom przysięgłym i kandydatom do tego zawodu zostaną postawione wyższe wymagania, a minister sprawiedliwości będzie ich mógł surowo karać - zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd uchylił odmowę zwrotu kosztów

W sprawach o zwrot kosztów leczenia Polaków za granicą, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien brać pod uwagę wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tak orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spadki, darowizny i pożyczki dla najbliższych znowu mogą zostać opodatkowane

Osoby, które chcą bez podatku podarować najbliższym mieszkanie, dom, samochód, akcje czy pokaźną sumę pieniędzy, powinny się pośpieszyć. Dni zwolnienia mogą być bowiem policzone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes nie skontroluje swojej spółdzielni

Lustrację w spółdzielniach mają przeprowadzać niezależni audytorzy, którym uprawnienia nada minister budownictwa. Ma to umożliwić lepszą kontrolę finansowania i zarządzania lokalami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 sierpnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 588/2006

Nie może budzić wątpliwości, że art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) z uwagi na przedmiot swojej regulacji jest przepisem podatkowym, który jakkolwiek zamieszczony został w akcie prawnym spoza gałęzi prawa podatkowego, to w konsekwencji jest przepisem podlegającym tym samym zasadom wykładni co inne przepisy prawa podatkowego...

Wyrok NSA - II FSK 1558/2005

Z art. 133 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wynika wyłącznie uprawnienie - nie zaś obowiązek - procesowego działania każdego z małżonków w imieniu obojga. Każdy z małżonków może również w sposób różny czy nawet odmienny argumentować w przedmiocie wspólnego opodatkowania, niewykluczona jest także sprzeczność interesów faktycznych i prawnych...

Przegląd prasy

Ulga na krew jest rozliczana w zeznaniu rocznym

Fiskus przypomina o możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym ekwiwalentów za krew przez honorowych dawców. Ulga to iloczyn ekwiwalentu za 1 litr oddanej krwi oraz kwoty 130 zł... Gazeta Prawna

Urzędnicy nie pobiorą już dwóch opłat

Obowiązek pobrania opłaty skarbowej nie dotyczy sytuacji, gdy w związku z dokonywaniem w kraju czynności urzędowej lub wydawaniem zaświadczenia w Polsce wykonywane są czynności objęte opłatą konsularną... Gazeta Prawna

Od zaniechanych inwestycji można odliczyć VAT

Przyjęcie, że wydatki na zaniechane inwestycje nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, nie oznacza pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT. Zaniechanie inwestycji to zwykle duży problem dla spółek... Gazeta Prawna

Błąd prawodawcy umożliwi odliczanie ulgi bez limitu

Podatnicy nadal będą naciągać fiskusa i odliczać darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła... Gazeta Prawna

Pokrzywdzony będzie miał więcej praw

Świadek dla własnego bezpieczeństwa będzie mógł zastrzec, by dane - pozwalające na odnalezienie go i telefoniczny kontakt z nim - pozostały jedynie do wiadomości sądu i prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczestnicy ekspresowych kursów mogą stracić prawo jazdy

Osoby, które skuszą się, aby szybko i tanio zdobyć prawo jazdy, np. na trzydniowych kursach, mogą potem stracić uprawnienia. Odbycie szkolenia na skróty oznacza złamanie prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od dziś fiskus płaci za spóźniony zwrot

Wczoraj upłynął termin zwrotu nadpłaconego podatku PIT. Osoby, które nie otrzymały dotąd pieniędzy, mogą oczekiwać, że urząd skarbowy zwróci je razem z odsetkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

5-procentowy zysk z najmu to godziwe wynagrodzenie

Właściciel kamienicy ma prawo wliczyć do czynszu zysk. Na najmie może zarobić tyle, ile wynosi oprocentowanie obligacji, czyli obecnie ok. 5 proc. - orzekł sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama