Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 8/2006

Dysponowanie przez spółkę niewypłaconymi wspólnikom dywidendami oznacza uzyskanie przychodu, którego wartość odpowiada wysokości odsetek, jakie miałaby zapłacić w tym czasie na rynku w celu pozyskania kapitału w tej samej wysokości. Spółka uzyskuje przychód w każdym roku podatkowym, w którym korzysta ze środków pieniężnych wspólników. Nie można zatem przyjąć, że jest to przychód "jednorazowy" dotyczący tego roku, w którym powstał obowiązek wypłaty dywidendy.

Wyrok NSA - II FSK 17/2006

Kuter nie może być środkiem trwałym spółki, od którego spółka uprawniona byłaby dokonywać odpisów amortyzacyjnych wchodzących w ciężar kosztów uzyskania przychodów, gdyż kuter nie stanowił własności spółki. Do skutecznego przeniesienia prawa własności statku - w myśl art. 60 Kodeksu morskiego - warunkiem koniecznym było sporządzenie umowy na piśmie z podpisami stron notarialnie poświadczonymi.

Przegląd prasy

Zwolnienia podatkowe w strefach ekonomicznych przyciągają firmy

Przedsiębiorcy działający w specjalnych strefach ekonomicznych mogą korzystać ze zwolnień podatkowych. Tylko w 2006 roku zlokalizowano w nich inwestycje o wartości ponad 35,4 mld zł... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji VAT-11

Dziś mija termin złożenia deklaracji VAT-11. O obowiązku tym powinni pamiętać dokonujący dostawy nowych środków transportu. Obowiązek złożenia deklaracji VAT-11 spoczywa na osobach prywatnych, które chociażby jednorazowo sprzedały do krajów Unii Europejskiej nowy środek transportu... Gazeta Prawna

O kwocie do zapłaty decyduje wartość rynkowa

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą sprzedaży nieruchomości. Podstawą wymiaru podatku jest wartość rynkowa nieruchomości... Gazeta Prawna

Byli właściciele mogą liczyć na zwrot podatku

Byli właściciele nieruchomości mogą mieć problem z odzyskaniem VAT. Z przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468) wynika, że o zwrot części podatku mogą ubiegać się podatnicy, którzy ponieśli wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową... Gazeta Prawna

Większe szanse na współpracę z firmami

Urzędnicy będą szybciej i taniej realizować nowe inwestycje wspólnie z prywatnymi firmami - wynika z projektu ustawy, którą dziś zajmie się rząd. Dotychczasowe przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym okazały się zbyt sztywne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik ukryje zarobki przed żoną, ale już nie przed sąsiadem

Spółdzielcy mogą wykupić na własność nie tylko mieszkanie lokatorskie, ale i udział w gruncie. Taką możliwość stwarzają nowe przepisy. Niestety, nie wszędzie będzie to możliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można wykupić grunt razem z mieszkaniem

Studenci, bezrobotni oddelegowani na praktykę i stażyści wprowadzają w urzędach skarbowych dane z naszych PIT do systemu POLTAX. Nikt nawet nie sprawdza, czy są to osoby niekarane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa pomoc dla firm tworzących miejsca pracy

Od dziś pracodawcy mogą otrzymać nawet 42 tysiące zł refundacji za utworzenie nowego miejsca pracy dla niepełnosprawnego pracownika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 453/2006

Brak jest podstaw do wnioskowania o zmianie zakresu normy prawnej określonej dyspozycją art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). w związku z załącznikiem nr 2 do tej ustawy, w sytuacji, gdy art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1104 r.) zmienia jedynie zakres normy prawnej określonej treścią art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z załącznikiem nr 3 poz. 74 tej ustawy.

Wyrok NSA - I FSK 320/2006

Strona nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, iż wystawcą tych faktur był podmiot nieuprawniony do ich wystawienia (podmiot zwolniony podmiotowo z opodatkowania podatkiem od towarów i usług).

Przegląd prasy

Fiskus musi zweryfikować wątpliwości

Organ podatkowy nie może odmówić zwrotu VAT wyłącznie na podstawie podejrzeń o popełnienie nadużycia podatkowego... Gazeta Prawna

Spółka może odliczyć VAT naliczony

Spółki budujące infrastrukturę drogową na rzecz gminy mogą odliczać podatek naliczony od wykonanej usługi... Gazeta Prawna

Firmy nie potrafią ewidencjonować certyfikatów

Są problemy z ewidencją certyfikatów emisji spalin. Komitet Standardów Rachunkowości twierdzi, że trzeba wykazywać je w księgach m.in. jako inwestycje... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na zwrot nadpłaconego podatku

Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2006 rok wykazali nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, a zeznanie złożyli ostatniego dnia, czyli 30 kwietnia 2007 r., powinni dziś otrzymać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Prawnicy dobrze sobie radzą nie tylko w stolicy

Kancelarie prawnicze spoza stolicy odczuwają już efekty wzrostu gospodarczego. Boom inwestycyjny dociera też do ich regionów. Prawnicy nie narzekają tam na brak pracy i patrzą w przyszłość z optymizmem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat zwróci klientce koszty przegranego procesu

Wadliwe określenie strony pozwanej przez profesjonalnego pełnomocnika to przejaw braku należytej staranności, który powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto wykupuje mieszkania, ten nie zapłaci podatku

Mieszkańcy spółdzielni, którzy wykupią za niewielkie sumy zajmowane przez siebie mieszkania, nie zapłacą z tego powodu podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka chce nowych uprawnień i podwyżki wynagrodzeń

Łapówka kontrolowana, zakup kontrolowany i szerszy dostęp do informacji o rachunkach bankowych podatników - to dodatkowe uprawnienia, których chcą dla siebie inspektorzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 471/2006

Zastosowanie § 54 ust. 9 w zw. z § 54 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15.12.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 156, poz. 1024 ze zm.) jest uzależnione od udokumentowania sprzedaży dokonanej przez wystawcę faktury w szczególnej formie. Podatek z niepotwierdzonych kopią faktur tylko wtedy będzie można skutecznie rozliczyć, gdy wykazany został w deklaracji podatkowej ich wystawcy. W tym zakresie istnieć musi pełna tożsamość podmiotowa i przedmiotowa co do stron transakcji, przedmiotu sprzedaży, cen i podatku.

Wyrok NSA - I FSK 463/2006

Sam fakt posiadania rachunków uproszczonych przez podatnika nie pozwalał uznać, iż "prowadził" on "dokumentację" wymaganą przez § 66 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 ze zm.) uprawniającą do stosowania stawki 0 %.

Przegląd prasy

Teren niezabudowany jest zwolniony z VAT

Zakwalifikowanie terenu musi wynikać z planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów i budynków. Jeśli określono, że teren jest gruntem niezabudowanym, jego dostawa jest zwolniona z VAT... Gazeta Prawna

O kwocie zabezpieczenia zdecyduje naczelnik

Sposób wykorzystania kwoty zabezpieczenia akcyzowego będzie ustalał naczelnik urzędu celnego. Umożliwi mu to system informatyczny. Resort finansów przygotował projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zabezpieczeń akcyzowych... Gazeta Prawna

Formularz SD-Z1 wprowadza w błąd

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, trzeba złożyć formularz SD-Z1. Niektóre jednak jego sformułowania są mylące i sprawiają trudności z wypełnieniem... Gazeta Prawna

O zmianie przepisów zdecyduje resort finansów

Mała nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, czyli realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 42/05), jest przesądzona... Gazeta Prawna

Niejasno uzasadniony wyrok może zostać uchylony

Sąd musi tak wytłumaczyć motywy rozstrzygnięcia, by w wyższej instancji mogła zostać oceniona jego prawidłowość. Braki w uzasadnieniu są wystarczającym powodem uchylenia werdyktu i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus żąda od firm poufnych danych i udostępnia je konkurencji

Przedsiębiorcy, których urząd kontroli skarbowej poprosił o informacje potrzebne do sprawdzenia innej firmy, powinni mieć się na baczności. Mogą stracić poufne dane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie chcą bronić praw ofiar przestępstw

Radcowie prawni mogą w ograniczonym zakresie być dziś pełnomocnikami pokrzywdzonych w sprawach karnych. W ich gronie pojawił się pomysł zrównania pod względem tych uprawnień z adwokatami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prasę internetową też trzeba rejestrować

Wydawca odpowiada za treść wpisów czytelników na stronie WWW gazety, a prasa internetowa wymaga rejestracji tak jak każda inna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lipca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Koszty uzyskania przychodów z kilku stosunków pracy w jednym zakładzie pracy

Zawarcie każdej umowy o pracę należy traktować na równi z umowami podpisanymi z różnymi zakładami pracy, bez względu na to, czy w roli pracodawcy występuje ten sam (czy inny) podmiot...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2/2006

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powstał, z chwilą dokonania zajęcia u dłużnika zajętej wierzytelności (§ 9 pkt 2 i § 10 cyt. wyżej art. 64) to podstawę ustalenia ich wysokości stanowi kwota egzekwowanej należności w tej samej chwili. Nie ma przy tym znaczenia jaka część tej należności została wyegzekwowana w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych, a jaka zaspokojona w inny sposób.

Przegląd prasy

Fiskus może kwestionować dokumenty

Fiskus może nie uznać za koszty podatkowe wydatków, które dokumentują faktury od nieistniejących podmiotów. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór dotyczący konsekwencji ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku zakwestionowania dokumentacji podatkowej... Gazeta Prawna

Ograniczenia w odliczaniu składek naruszają prawo unijne

Projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym, który od dłuższego czasu znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, zakłada wiele zmian w zakresie opodatkowania wyrobów przeznaczonych do celów opałowych... Gazeta Prawna

Minister przekaże odpowiedź urzędowi

Mimo że od 1 lipca 2007 r. wydawaniem wiążących interpretacji podatkowych zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych, każda wydana odpowiedź jest przekazywana urzędowi właściwemu dla podatnika... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi wartość darowanego mieszkania

Podatnicy, którzy zaniżają w akcie notarialnym wartość darowanej nieruchomości, aby nie płacić zbyt wysokiego podatku, mogą zostać wezwani przez urząd skarbowy do podwyższenia wartości darowizny... Gazeta Prawna

Ocena środowiskowa będzie ważna cztery lata

Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli 104 dni. Takie zmiany mają znacznie ułatwić działalność przedsiębiorcom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budujący ignorują prawa nabywców mieszkań

Deweloperzy będą musieli zawierać umowy przedwstępne w formie aktu notarialnego, a także przedstawiać szczegółowe prospekty informacyjne. Ma to wzmocnić słabą obecnie pozycję kupujących mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wodociąg i nowy asfalt wkrótce bez raportu ekologicznego

O decyzję środowiskową nie będą musieli się starać remontujący drogi ani budujący sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Dzięki temu proces inwestycyjny można skrócić nawet o kilka miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloperzy zastawiają pułapki na klienta

Podnoszą ceny mieszkań, zanim wręczą klucze do nich klientom. Często robią to bezprawnie - twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Obecnie to deweloperzy dyktują warunki, na jakich sprzedają mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 481/2006

Art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma zastosowanie zarówno w sytuacji gdy organ zwraca podatek na podstawie deklaracji, jak i wtedy gdy zwraca podatek na podstawie wydanej decyzji.

Wyrok ETS - C 277/2005

Artykuły 2 ust. 1 i 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinny być interpretowane w ten sposób, że kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich podlegających podatkowi VAT, w przypadku, gdy klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji...

Przegląd prasy

Kierownicy ponad 1600 razy naruszali dyscyplinę

Nieopłacenie składek na ubezpieczenie, zapłata odsetek lub kar oraz zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia - to najczęstsze przypadki naruszania dyscypliny finansów publicznych... Gazeta Prawna

Wydatki na podróż małżonka nie są kosztem

Wydatki poniesione na wyjazd żony prezesa spółki związany z rozmowami handlowymi nie mogą być kosztem podatkowym. Nie mają bowiem wpływu na zwiększenie przychodów spółki... Gazeta Prawna

Będzie więcej czasu na okazanie dowodu wpłaty

Resort finansów chce wprowadzić trzydniowy termin na okazanie dowodu zapłaty opłaty skarbowej. W projekcie nowego rozporządzenia wykonującego przepisy ustawy o opłacie skarbowej Ministerstwo Finansów zdecydowało o wprowadzeniu nowych regulacji, które mają uprościć i doprecyzować sposób zapłaty opłaty skarbowej... Gazeta Prawna

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za ogrzewanie

Projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym, który od dłuższego czasu znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, zakłada wiele zmian w zakresie opodatkowania wyrobów przeznaczonych do celów opałowych... Gazeta Prawna

Mniejsze sądy to mniej problemów

Największe sądy w kraju są dzielone na mniejsze, najmniejsze będą likwidowane. Wszystko po to, by racjonalnie zreorganizować sądownictwo i ułatwić życie petentom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Starszy kierowca to większe bezpieczeństwo

Terminowe prawo jazdy, częstsze badania lekarskie i psychologiczne oraz podwyższony limit wieku kierowców zawodowych mają poprawić bezpieczeństwo na drogach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc dla ofiar bez podatku

Poszkodowani w wyniku trąby powietrznej pod Częstochową i katastrofy polskiego autokaru we Francji oraz rodziny ofiar nie będą płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej wypłaconej im w 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz handlu w święta może się okazać ustawową fikcją

Zapowiadane ograniczenia pracy hipermarketów w dni świąteczne mogą przynieść odwrotny efekt. Jeżeli senatorowie nie poprawią nowelizacji uchwalonej przez Sejm, święta w domu będą mogli spędzać tylko pracownicy małych sklepików... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 491/2006

§ 7 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2, poz. 3; zm.: Nr 80, poz. 519) zawiera korzystne dla określonych ustawowo podatników rozwiązania prawne w zakresie stawek podatkowych, jak i przedmiotu opodatkowania. Nie pogarsza sytuacji podatników podatku akcyzowego, dla których istotne elementy stosunku podatkowoprawnego (podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka podatku) zostały określone w ustawie.

Wyrok NSA - I FSK 473/2006

Błędne zastosowanie (bądź nie zastosowanie) przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Tym samym, więc zasadniczo oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie.

Przegląd prasy

Decyduje rodzaj umowy

O zakwalifikowaniu leasingu w sprawozdaniu finansowym firmy zdecyduje rodzaj umowy. Gdy będzie to leasing finansowy, firma będzie mogła wykazać środek trwały w księgach i zamortyzować go... Gazeta Prawna

Decyzję o ukaraniu Polaków podejmie norweski fiskus

Polacy, którzy zakładali w Norwegii jednoosobowe firmy, aby uniknąć podatku, a pracowali jako pracownicy najemni, mogą zostać ukarani. Rozstrzygną to norweskie organy podatkowe... Gazeta Prawna

Zwiększy się kontrola nad wydatkami państwa

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 rok znajdą się tabele z zadaniami oraz miernikami. Każdy będzie mógł zatem sprawdzić, jakimi środkami dysponują ministrowie i na co je wydają... Gazeta Prawna

Od dziś trudniej będzie uzyskać zaświadczenie

Od dziś zaczynają obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2007 r. nr 123, poz. 854)... Gazeta Prawna

Sędziowie skarżą swoją ustawę do Trybunału

Krajowa Rada Sądownictwa ma już gotowy wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją dziewięciu przepisów ustawy sędziowskiej. Zajmie się nim Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opuszczone flagi, odwołane imprezy rozrywkowe

Wczoraj rozpoczęła się w Polsce trzydniowa żałoba narodowa. Prezydent RP podpisał rozporządzenie o jej wprowadzeniu. Ukazało się ono w nr. 132 Dziennika Ustaw z 23 lipca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ceny w internetowych przetargach są nawet o połowę niższe

Administracja publiczna coraz chętniej udziela zamówień przez Internet. Walcząc o zlecenie na elektronicznych aukcjach i licytacjach, firmy oferują korzystniejsze warunki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przez trzy lata fiskus bezprawnie pobierał VAT

Ignorowanie dyrektyw unijnych może zmusić Skarb Państwa do zwrotu niesłusznie pobranych kilkuset milionów złotych. Chodzi o VAT od paliwa służącego do napędzania tzw. aut z kratką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lipca 2007

Informacje NetTAX

Kreatywne Zarządzanie Zespołami Pracowniczymi

Zapraszamy Państwa na trening organizowany w Zakopanem w terminie 08-11 sierpnia 2007 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 500/2006

Podatek VAT jest to podatek obrotowy, który ma dotyczyć konsumpcji, co przejawia się z jednej strony w jego neutralności dla przedsiębiorcy - podatnika, a z drugiej strony w obciążeniu tą daniną finalnego odbiorcy - konsumenta. Mechanizm poboru i odliczania tego podatku nastawiony jest na czynności związane z działalnością gospodarczą, w związku z którymi powstaje wartość dodana...

Wyrok ETS - C-321/2005

W okolicznościach takich, jak w postępowaniu przed sądem krajowym, wypłacona dywidenda, nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu "wypłaty gotówkowej" przewidzianej w art. 2 lit. d) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich, oraz że tym samym, sporna wymiana udziałów stanowi "wymianę udziałów" w rozumieniu art. 2 lit. d) tej dyrektywy...

Przegląd prasy

Zatrzymywane zadatki nie podlegają VAT

Kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich nie podlegają VAT, gdy klient odwoła rezerwację. Stanowią one odszkodowanie ryczałtowe... Gazeta Prawna

Urzędnicy przeprowadzą jedną kontrolę

Od 2008 roku przedsiębiorcy będą poddawani jednej kontroli podatkowej zarówno w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego, jak i podatkowego... Gazeta Prawna

Trybunał sprawdzi, czy minister naruszył przepisy

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy minister finansów naruszył przepisy wydając rozporządzenie o sposobie prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych... Gazeta Prawna

Spór syndyków z fiskusem rozstrzygnie ETS

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafi skarga syndyków, którzy nie chcą płacić VAT od wypłacanych im wynagrodzeń. Problem pojawił się wraz ze zmianą ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Gdy abonent rozwiązał umowę, działały już inne przepisy

Polkomtel, operator telefonii komórkowej Plus, mógł przekazać firmie windykacyjnej dane klienta na podstawie przepisu prawa telekomunikacyjnego, chociaż nie obowiązywało ono w chwili zawarcia umowy oświadczenie usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Absolwenci będą mieli większe szanse na pracę

Młodzi ludzie, którzy ukończą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, mają być zatrudniani na szczególnych warunkach. Senat przygotowuje projekt ustawy przewidującej zachęty dla przedsiębiorców w przyjmowaniu ich do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zapłaci firmie odszkodowania, choć podjął ryzykowną decyzję

Tomasz S. zarządzający portfelem inwestycyjnym spółki został przez nią pozwany o 2,5 mln zł odszkodowania. Spółka stwierdziła, że jedna z inwestycji była dla niej niekorzystna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą odszkodowania za rezerwowanie prywatnych gruntów

Właściciele gruntów, którzy nie mogli przez lata na nich budować, ponieważ gminy zarezerwowały je pod inwestycje publiczne, mogą walczyć w sądzie o odszkodowanie. Drogę otwierają im dwa wyroki Trybunału strasburskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 472/2006

Błędne zastosowanie prawa materialnego, czyli tzw. "błąd subsumpcji" to wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada hipotezie określonej normy prawnej. Ocena zasadności zarzutu naruszenia prawa materialnego może, zatem być dokonana wyłącznie na podstawie konkretnego ustalonego w sprawie stanu faktycznego, nie zaś na podstawie stanu faktycznego, które podatnik uznaje za prawidłowy.

Wyrok NSA - I FSK 586/2006

Czasu zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie można utożsamiać z określeniem przedmiotu zawieszenia. W art. 14 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji, ustawodawca określa bowiem, do jakich należności zastosowanie ma zawieszenie przedawnienia oraz wskazuje czasokres tego zawieszenia. Nie ma w związku z tym znaczenia, że w momencie wpływu wniosku nie ma jeszcze należności objętych restrukturyzacją.

Przegląd prasy

Szkolenia BHP są kosztem

Wydatki pracodawcy na szkolenie BHP pracowników są jego kosztem uzyskania przychodów. Będzie tak również wtedy, gdy szkolenie prowadzi podmiot nieuprawniony... Gazeta Prawna

Autonomia finansowa może zostać naruszona

Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych narusza autonomię budżetową Sądu Najwyższego oraz konstytucję - twierdzi pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki... Gazeta Prawna

Minister zadecyduje o rozmieszczeniu urzędów

Po powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej o rozmieszczeniu izb i urzędów decydować będzie minister finansów. Liczba i zasięg działania izb mają być adekwatne do liczby i zasięgu województw... Gazeta Prawna

Księgowi pilnie potrzebni

Internetowe serwisy pracy pełne są ofert dla księgowych. Taka sytuacja na rynku usług finansowo-księ- gowych powoduje, że firmy outsourcingowe walczą o pozyskanie pracowników z kwalifikacjami: do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta... Gazeta Prawna

Umowa sprzedaży Ruchu nie doszła do skutku

Skarb Państwa wygrał trwający dziesięć lat proces blokujący prywatyzację Ruchu SA. Sąd apelacyjny prawomocnie stwierdził w czwartek, że nie był ważną umową "protokół uzgodnień" podpisany w grudniu 1996 r. ze spółką HDS Wydawcy Prasy dotyczący kupna lwiej części jej akcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odwołane sesje

Wtorkowa uchwała Sądu Najwyższego, który uznał, że tylko minister sprawiedliwości (a nie wiceminister) może delegować sędziów, komplikuje działalność sądów. Do paraliżu jednak daleko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Menedżer łatwo ominie ograniczenia podatkowe

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem nie skorzysta z 19-proc. stawki liniowej. Nie odliczy też kosztów, które poniosła w trakcie wykonywania usługi. Nawet wtedy, gdy prowadzi własną firmę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwrot VAT dla obcokrajowców pod znakiem zapytania

W każdej chwili może się okazać, że zagraniczni turyści, którzy kupili w Polsce towary z VAT, nie dostaną zwrotu podatku zawartego w jego cenie, mimo że przepisy unijne dają im do tego prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 996/2006

Z wynikającej z art. 191 Ordynacji podatkowej zasady swobodnej oceny dowodów wynika nakaz aby rozstrzygnięcie opierało się na ustaleniach faktycznych, które powinny być wyprowadzone z całokształtu okoliczności istotnych dla danej sprawy, nie zaś tylko z pewnych tylko fragmentów. W całokształcie tym nie wolno pominąć żadnej istotnej okoliczności faktycznej i przejść do porządku dziennego nad jej znaczeniem.

Wyrok NSA - I FSK 765/2006

Zakwalifikowaniu tytoniu do wyrobu akcyzowego decyduje w tym przypadku przeznaczenie tego tytoniu do palenia.

Przegląd prasy

Polska akcyza na prąd trafi przed ETS

Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu polskiej akcyzy na prąd przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jeśli przegramy tę sprawę, polski rząd zapłaci wysokie kary... Gazeta Prawna

Konkursy na stanowiska zostaną zlikwidowane

Postępowanie kwalifikacyjne do skarbowego zasobu kadrowego będą przechodzili dyrektorzy i wicedyrektorzy izb skarbowych oraz naczelnicy urzędów skarbowych... Gazeta Prawna

Prawo do ulgi tylko dla realizujących projekt

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje jedynie bezpośrednim beneficjentom środków unijnych. Zwolnienie w podatku dochodowym dotyczące firm realizujących projekty unijne budzi kontrowersje wśród coraz większej rzeszy podatników... Gazeta Prawna

Coraz gorsze przepisy muszą interpretować sądy

Przepisy podatkowe są coraz gorsze. Potwierdzają to uzasadnienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych oraz coraz liczniejsze wystąpienia rzecznika praw obywatelskich... Gazeta Prawna

Nie każda umowa z zarządcą bez licencji jest nieważna

Prywatny właściciel nie musi powierzać zarządu nieruchomością licencjonowanemu zarządcy. Może na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o administrowanie zlecić to dowolnej osobie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci popierają sędziów w apelach o weto prezydenta

Korporacja adwokacka przyznaje rację sędziom, którzy protestują przeciwko zmianom w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Apeluje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by nie podpisywał noweli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał w Luksemburgu sprawdzi przepisy o polskiej akcyzie na prąd

Komisja Europejska skarży Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niedostosowanie naszych przepisów o akcyzie na prąd. Decyzja zapadła wczoraj, ale szczegóły poznamy na początku przyszłego tygodnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus wymusza niepotrzebne procesy

Przepisy podatkowe powodują, że przedsiębiorcy muszą kierować do sądów sprawy, choć z góry wiedzą, że będą przegrane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3649/2006

Organ do którego wpłynął wniosek o stwierdzenie nieważności dokonuje jego wstępnej oceny w trakcie, której bada czy wniosek jest prawidłowy pod względem przedmiotowym, to jest czy zawarte we wniosku żądanie dotyczy form działania administracji, do których mają zastosowanie przepisy o stwierdzeniu nieważności decyzji. 

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 112/2007

Zasada swobodnej oceny dowodów nie oznacza, że organ jest uprawniony do oceny dowodów według własnego widzimisię, a swoją ocenę w tej mierze obowiązany jest oprzeć na przekonujących podstawach i dać temu wyraz w uzasadnieniu.

Przegląd prasy

Niepotrzebna jest własność auta do odzyskania podatku

Podatnicy, którzy po 1 maja 2004 r. sprowadzili samochód z zagranicy, będą mogli postarać się o zwrot części zapłaconej akcyzy. Nie będzie do tego już potrzebny akt własności auta... Gazeta Prawna

Nie można mylić interpretacji ze stosowaniem praw

Błędnej wykładni prawa materialnego nie można utożsamiać z niewłaściwym zastosowaniem przepisu w konkretnej sprawie. Podatnik prowadził działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych... Gazeta Prawna

W ciągu dwóch miesięcy będzie wiadomo, kto pracuje w nowej skarbówce

Pracownicy dzisiejszej skarbówki i służby celnej stracą pracę z końcem marca 2008 r., jeżeli do 29 lutego 2008 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej... Gazeta Prawna

Zbyt późne zgłoszenie spadku oznacza wyższy podatek

Wielu spadkobierców nieruchomości zachęconych perspektywą całkowitego zwolnienia z podatku od spadków postanowiło uregulować niezałatwione sprawy spadkowe i ujawnić przed fiskusem otrzymane przed laty spadki... Gazeta Prawna

Gdy wykonano usługę, trzeba rozliczyć podatek

Doradca podatkowy, który umówił się z klientem na ryczałt, płaci VAT od świadczonych usług, nawet jeśli nie otrzymał jeszcze zapłaty. Wystarczy, że wykonał usługę bądź dostał zaliczkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez gotowej uchwały nie wykupisz lokalu

Wiele spółdzielni mieszkaniowych nie ma uchwał niezbędnych do zmiany statusu lokali na własność. Bez nich nie ma szansy na szybki i tani wykup mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki sędziów delegowanych przez wiceministra można podważyć

Tylko minister sprawiedliwości może delegować sędziego do orzekania w innym sądzie - tak w precedensowej uchwale uznał wczoraj Sąd Najwyższy. Zastąpić go w tym może wyjątkowo tylko premier lub inny członek Rady Ministrów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą opóźnienia w wykupie mieszkań lokatorskich

Od 31 lipca można tanio wykupywać mieszkania lokatorskie. Na sfinalizowanie umów spółdzielnie mają tylko trzy miesiące. Wiele nie zmieści się w tym terminie, za co grożą surowe kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-363/05

Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcie "specjalnych funduszy inwestycyjnych [funduszy powierniczych]” może obejmować fundusze powiernicze o stałym kapitale takie jak spółki inwestycyjne (Investment Trust Companies)...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 133/2007

Artykuł 191 Ordynacji Podatkowej wyraża zasadę swobodnej (ale nie dowolnej) oceny dowodów. Zgodnie z tą zasadą, organ podatkowy prowadzący postępowanie w sprawie dokonuje oceny wiarygodności zgromadzonych dowodów w sposób swobodny, na podstawie własnego przekonania opartego na zebranym materiale dowodowym...

Przegląd prasy

Nałożenie sankcji VAT było możliwe

Na mocy obecnych, jak i poprzednich przepisów o VAT, istnieje możliwość nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów... Gazeta Prawna

Kandydata obowiązuje zakaz konkurencji

Kandydaci na doradców podatkowych po zdaniu egzaminu muszą odbyć dwuletnią praktykę. Wytyczne w sprawie praktyk przedstawiła Krajowa Rada Doradców Podatkowych... Gazeta Prawna

Małe urzędy skarbowe zostaną zlikwidowane

Jeśli przy tworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej potrzebne będą redukcje, likwidacji ulegną niektóre urzędy skarbowe, zwłaszcza małe - zapowiedział wiceminister finansów Marian Banaś... Gazeta Prawna

Fiskus karze za brak kas

Czas wakacji to okres wzmożonej działalności sezonowej. Jak grzyby po deszczu wyrastają stragany z pamiątkami, budki z goframi czy smażalnie ryb... Gazeta Prawna

Strzyc będzie mógł tylko fryzjer z dyplomem

Niektóre usługi będzie można świadczyć tylko wtedy, gdy ma się potwierdzenie kwalifikacji. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o rzemiośle, który znajduje się w Sejmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ojciec może uznać zmarłe dziecko

Nieślubne dziecko urodzone martwe lub zmarłe po urodzeniu będzie mogło otrzymać nazwisko ojca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie chcą zmian, które ich ograniczą

Poprawiona ustawa o ustroju sądów powszechnych to kolejny etap konfliktu na linii sędziowie - minister sprawiedliwości. Sejm poprawił ustawę o ustroju sądów powszechnych pod koniec czerwca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie liczą na weto prezydenta w sprawie swojej ustawy

Prezydent musi do 23 lipca zdecydować, co zrobić z krytykowaną przez sędziów ustawą o ustroju sądów powszechnych. Jeśli ją podpisze, trafi ona do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-466/03

Artykuł 10 lit. c) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. sprzeciwia się poborowi opłaty notarialnej za sporządzenie w formie aktu notarialnego przeniesienia udziałów w spółce dokonanego tytułem wkładu w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej w systemie, który charakteryzuje się tym, że notariusze są urzędnikami, a opłata jest przynajmniej częściowo płacona na rzecz państwa na pokrycie wydatków publicznych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3939/2006

Do sytuacji, gdy pieniądze stały się przedmiotem przestępstwa popełnionego przez osobę za pośrednictwem, której podatnik udzielał pożycze nie może mieć zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który swym zakresem obejmuje nieściągalne kredyty (pożyczki).

Przegląd prasy

Kandydatom łatwiej będzie zdać egzamin

Egzamin może być zaliczony, nawet jeżeli w jednym zadaniu kandydat na biegłego nie osiągnie wymaganego minimum punktów... Gazeta Prawna

Będzie nowa ewidencja podatku odroczonego

Wartością podatkową aktywów w księgach będzie kwota, która stanowiłaby koszt uzyskania przychodu w razie ich sprzedaży na dzień bilansowy. Jeszcze w tym roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ogłosi projekt zmian w MSR nr 12 - Podatek dochodowy... Gazeta Prawna

Przekazanie gminie drogi - bez VAT

Nieodpłatne przekazanie gminie infrastruktury towarzyszącej - drogi dojazdowej czy wiaduktu do centrum handlowego - nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Akcyza od rejestracji auta nie może podlegać VAT

Komisja Europejska wezwała na początku lipca Polskę i Portugalię do zmiany przepisów dotyczących wliczania kwoty podatków rejestracyjnych do podstawy opodatkowania VAT przy sprzedaży samochodów... Gazeta Prawna

Mandat za nieświeże mięso będzie wręczany natychmiast

nspektorzy weterynaryjni będą wydawać mandaty na innej niż do tej pory podstawie. Ten, kto nie przestrzega wymagań sanitarnych i dotyczących hodowli zwierząt, może od ręki dostać karę 500 zł.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podejrzany jako świadek może kłamać

Nie odpowie za fałszywe zeznania osoba, którą zamiast jako podejrzaną przesłuchano jako świadka. Taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba zmienić projekt noweli kodeksu pracy

Wątpliwości budzi dzielenie konta emerytalnego po rozwodzie i zasady zawieszania działalności gospodarczej na czas urlopu macierzyńskiego. Rząd zadecyduje, czy je uwzględnić w projekcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulgi podatkowe i dłuższe urlopy, by zachęcić Polki do macierzyństwa

Rząd kończy w tym tygodniu prace nad zmianami w przepisach, tak by zachęcały do rodzicielstwa. Proponuje 500 zł ulgi podatkowej już w przyszłym roku i dłuższe urlopy macierzyńskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3931/2006

Art. 14b § 5 Ordynacji Podatkowej przewiduje weryfikację postanowień wydanych na podstawie art. 14a § 4 tej ustawy. Stanowisko podatnika postanowieniem (aktem administracyjnym) nie jest i nie staje się nim, jeżeli organ I instancji pozostaje w bezczynności. Dopóki więc sprawa nie zostanie załatwiona w I instancji Dyrektor Izby Skarbowej, nie ma możliwości weryfikacji stanowiska podatnika.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3955/2006

Nie doręczenie zobowiązanemu odpisu protokołu z zajęcia ruchomości skutkuje brakiem powiadomienia zobowiązanego przez organ egzekucyjny o dokonaniu zajęcia. Skoro zobowiązany nie został powiadomiony o dokonaniu zajęcia w sposób przewidziany w art. 98 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to jest poprzez doręczenie mu odpisu protokołu - to nie rozpoczął też biegu termin do wniesienia skargi na tę czynność egzekucyjną...

Przegląd prasy

Biuro rachunkowe wygrało sprawę o odszkodowanie

Ubezpieczyciele nie chcą wypłacać odszkodowań biurom rachunkowym. Mimo to podatnikom udaje się je wywalczyć... Gazeta Prawna

W 2008 roku budżet z jasnymi zadaniami

W budżecie państwa na 2008 rok znajdą się elementy budżetu zadaniowego. W uzasadnieniu zostaną określone zadania i koszty ich realizacji dla ministerstw na lata 2008-2009... Gazeta Prawna

Prowadzący działalność nie odzyskają podatku

W przypadku sprzedaży inwestycji mieszkaniowej nie jest realizowany cel ustawy, jakim jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Nie przysługuje zatem zwrot różnicy VAT... Gazeta Prawna

Urząd można ponaglić

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie podatnicy muszą czekać nawet kilka miesięcy lub kilka lat na rozstrzygnięcie fiskusa. Terminy załatwienia spraw określone w przepisach Ordynacji podatkowej odbiegają od rzeczywistości... Gazeta Prawna

Państwo dopłaci do książek i mundurków

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin dostaną dofinansowanie do szkolnej wyprawki - podręczników i mundurków. Wystarczy, że ich rodzice złożą w szkole odpowiedni wniosek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 milionów kary dla PKP Cargo

Tak wynika z wczorajszego wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie największego towarowego przewoźnika na kolei. Pod koniec 2004 r. PKP Cargo zostały ukarane za nadużywanie pozycji dominującej na rynku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wzrośnie stawka VAT za garaże i remonty

Wielkość garażu, osiedlowej sauny czy basenu będzie decydowała o tym, jaki VAT zapłacimy, kupując mieszkanie. Zasady obliczania powierzchni użytkowej są mało klarowne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lofty i duże mieszkania wkrótce mogą kostztować jeszcze więcej

Nabywcy loftów, czyli mieszkań powstających np. w starych fabrykach, a także lokali przerabianych na cele mieszkalne mogą od nowego roku zapłacić aż 22 proc., a nie, jak obecnie, 7 proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4175/2006

Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważnił organów podatkowych do klasyfikacji celów, w jakich odbywana jest podróż służbowa i decydowania, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, a który jej nie uzasadnia. Prawodawca w rozważanym art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy nie ograniczył kręgu objętych nim podmiotów ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja organów podatkowych

Wystawienie faktury na całość usługi z wyszczególnieniem pozycji usług własnych i usług refakturowanych a opodatkowanie VAT

W sytuacji, gdy w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, podatnik opodatkowuje je tak jak usługę zasadniczą.

Przegląd prasy

Nie zawsze trzeba przekazywać informacje

Doradcy podatkowi nie muszą gromadzić i przekazywać informacji o praniu pieniędzy, jeśli ustalają sytuację prawną klienta lub świadczą pomoc prawną związaną z postępowaniem sądowym... Gazeta Prawna

Dofinansowanie do wczasów jest opodatkowane

Dopłaty do różnych form wypoczynku pracowników, wypłacane przez pracodawców, są formą świadczeń pieniężnych. Dla celów podatkowych są przychodem pracownika podlegającym PIT... Gazeta Prawna

Powiaty chcą agencji wykonawczych

Związek Powiatów Polskich chce, aby nadać samorządom prawo powoływania samorządowych agencji wykonawczych. Kolejna organizacja, która opowiada się przeciw reformie finansów publicznych w kształcie zaproponowanym przez rząd, to Związek Powiatów Polskich (ZPP)... Gazeta Prawna

Podatnik VAT obsługiwany będzie przez kilka urzędów

Od początku lipca wydawaniem indywidualnych, wiążących interpretacji podatkowych zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech, izb skarbowych: bydgoskiej, katowickiej, poznańskiej i warszawskiej... Gazeta Prawna

Budowa trwa, a właściciel nie ma odszkodowania

Właściciele wywłaszczeni z nieruchomości pod autostrady mogą długo czekać na wypłatę odszkodowań. Wojewodowie mają za mało pracowników, by na czas przygotować potrzebne decyzje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aferzyści będą sądzeni tylko w większych sądach

Akty oskarżenia w sprawach o przestępstwa gospodarcze będą od dziś trafiały do sądów okręgowych. Mniejsze placówki zostaną uwolnione od wielkich procesów aferalnych, z którymi nie zawsze mogły sobie poradzić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z długimi aresztami trzeba bardzo uważać

Skazanemu w jednej sprawie, a aresztowanemu w innej nie można przedłużać aresztu ponad kodeksowe maksimum. Nie powinien też decydować o tym sąd rejonowy - uważa rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O wywłaszczeniu pod drogę możemy się dowiedzieć z gazety

Właściciel może stracić działkę, przez którą ma biec droga gminna, i nawet o tym nie wiedzieć. O decyzji administracyjnej przeczyta np. w gazecie. To łamanie konstytucji - uważają prawnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lipca 2007

Informacje NetTAX

Rezerwy i pozostałe wybrane problemy MSSF/MSR

Zapraszamy Państwa do skorzystania z III modułu szkolenia organizowanego w ramach Akademii MSR. Termin szkolenia: 18-07-2007 - 19-07-2007 Ważne zagadnienia takie jak: rezwerwy, świadczenia pracownicze, przychody z działalności, zapasy /MSR2/, czy umowy o usługi budowlane zostaną przedstawione przystępnie i fachowo i będą poparte przykładami praktycznymi...

Komunikat Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, iż z dniem 01.07.2007 r. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje na pisemny wniosek zainteresowanego Minister właściwy do spraw finansów publicznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4284/2006

Dominującą wykładnią norm podatkowych jest wykładnia językowa ze ścisłym rozumieniem tekstu prawnego. Oznacza to, iż jakakolwiek wykładnia rozszerzająca, czy też zawężająca jest co do zasady niedopuszczalna...

Wyrok WSA - III SA/Wa 4283/2006

W przypadku organizacji imprezy integracyjnej, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów należy położyć szczególny akcent na motywujący charakter imprezy. Inaczej wydatki na imprezę nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki na działalność socjalną...

Przegląd prasy

Firmy zapłacą mniej za publikację danych

Firmy, które zdecydują się przesyłać sprawozdania finansowe do Monitora Polskiego B drogą elektroniczną, będą mogły liczyć na niższe opłaty za ich publikację... Gazeta Prawna

Dopłat bezpośrednich nie uda się opodatkować

Płatności powinny być przekazywane przez władze krajowe beneficjentom w pełnej wysokości. Oznacza to, że opodatkowanie dopłat dla rolników nie będzie możliwe... Gazeta Prawna

Będzie niższa stawka na kupowane mieszkania

Są coraz większe szanse na wprowadzenie definicji budownictwa społecznego. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Od kary umownej klient musi zapłacić podatek

Na rynku nieruchomości pojawił się nowy zwyczaj. Deweloperzy coraz częściej tuż przed odebraniem mieszkania przez klienta zrywają umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości... Gazeta Prawna

Dodatki dla bezrobotnych budzą wiele wątpliwości

Znacząco wzrośnie dodatek przysługujący bezrobotnemu podczas szkolenia zawodowego. Nie wiadomo, czy ta poselska zmiana się utrzyma, gdyż wprowadzono ją bez konsultacji z rządem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

My wyjeżdżamy na wakacje, ale sąd pracuje

Osoba, która czeka na termin rozprawy, powinna zawiadomić sąd o wyjeździe i usprawiedliwić nieobecność. Do odbioru pozwu lepiej kogoś upoważnić, aby po powrocie nie czekał na nas wyrok zaoczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obserwacja psychiatryczna ogranicza wolność

Przepisy o kierowaniu oskarżonych na obserwację psychiatryczną trzeba zmienić, bo naruszają konstytucję. Jeśli nie zostanie to zrobione w ciągu 15 miesięcy - przestaną obowiązywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy boją się ingerencji w ich niezależność

Przełożony może przejąć sprawę prowadzoną przez podległych mu prokuratorów i wykonywać ich czynności. Wolno mu też uchylić prokuratorską decyzję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4312/2006

Warunkiem uznania organu władzy publicznej za podatnika VAT jest nie tylko wykonywanie jakichś czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, ale przede wszystkim prowadzenie "samodzielnej działalności gospodarczej" w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Interpretacja organów podatkowych

Przychód można pomniejszyć o udzielone bonifikaty

Bonifikata to zmniejszenie pierwotnej ceny towaru lub usługi ze względu na przewidywaną lub faktyczną stratę kontrahenta lub stałe powiązania pomiędzy stronami, wielkość zakupów itp. okoliczności. Ustalenie ceny sprzedaży jest zależne, co do zasady, od woli stron, podobnie jak udzielenie bonifikat i upustów. Przychodem z działalności gospodarczej będzie więć kwota należna pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz należny podatek od towarów i usług.

Przegląd prasy

Liczy się miesiąc przyjęcia środka trwałego do używania

Odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowych dokonuje się od miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do używania. Księgowi muszą pamiętać o odmiennych zasadach dokonywania amortyzacji dla celów podatkowych niż rachunkowych... Gazeta Prawna

Kontrowersyjna propozycja przekształcenia ZUS

Likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych i przekształcenie ZUS w jednostkę budżetową zakłada projekt ustawy, którym zajmie się Sejm... Gazeta Prawna

Lokale o mniejszym metrażu ze stawką 7 proc.

Po 1 stycznia 2008 r. definicja budownictwa społecznego obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 120 mkw. i domy do 220 mkw. Dzięki temu będą objęte 7-proc. VAT... Gazeta Prawna

Ceny za usługi spadają a wymagania rosną

Firmy świadczące usługi finansowo-księgowe narzekają, że sprawna obsługa klientów staje się coraz trudniejsza. Najwięcej kłopotów sprawia biurokracja i różnorodność urzędowych praktyk niemających uzasadnienia w przepisach... Gazeta Prawna

Firmy płacą odsetki za opieszałość urzędników

Zdarza się, że urzędnicy kontroli skarbowej przeprowadzą kontrolę, a potem miesiącami nie wydają decyzji. Za cały ten czas podatnik płaci odsetki wynikające z pokontrolnego protokołu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy powinni pisać wytrawni prawnicy

Adwokaci mają poważne wątpliwości, czy bezpłatni doradcy powinni pomagać w pisaniu pozwu. Argumentują, że brak doświadczenia w tej mierze może przynieść więcej strat niż pożytku. System ma ruszyć od nowego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ruszy tani wykup mieszkań lokatorskich

Od 31 lipca 2007 r. spółdzielcy będą mogli tanio wykupić mieszkania lokatorskie, niektóre nawet za kilka złotych. Dzisiaj prezydent podpisał umożliwiającą to nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdyby sędziowie stosowali wszystkie kary, nie byłoby przestępców w Sejmie

Polskie sądy mogą, ale nie muszą orzekać pozbawienia przestępców praw publicznych. Takie wyroki są rzadkością. Gdyby było ich więcej, osoby z prawomocnymi wyrokami musiałyby się pożegnać z karierą polityczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lipca 2007

Informacje NetTAX

Od kiedy można stosować obniżoną stawkę składki rentowej?

Stopa procentowa składki rentowej w nowej wysokości (tj. 10%) powinna być stosowana począwszy od składek należnych za lipiec 2007 r., tj. od podstaw wymiaru wykazanych w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

Zmiany w ustawie o VAT przyjęte przez rząd

Umożliwienie stosowania preferencyjnej 7-proc. stawki VAT na nowe mieszkania o powierzchni użytkowej do 120 mkw i jednorodzinne domy do 220 mkw - to jedna ze zmian w ustawie o podatku od towarów i usług przyjęta przez rząd...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3921/2006

W świetle brzmienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o możliwości zarachowania danych kosztów decyduje, m.in. to, czy koszty te w momencie ich zarachowania były określone co do rodzaju i kwoty.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3767/2006

Druk zawiadomienia co do istoty nie służy do kontroli prawidłowości ustalenia wysokości odsetek od zaległości podatkowej (do czego niezbędne byłoby wskazanie terminu płatności) podlegającej egzekucji, ale wskazuje dłużnikowi zajętej wierzytelności realizującemu polecenie organu egzekucyjnego ustaloną kwotę do przekazania na konto tego organu.

Przegląd prasy

Zwrot dotacji potwierdza faktura

Zwrot dotacji, która zwiększyła wcześniej obrót podatnika, musi być udokumentowany wystawieniem wewnętrznej faktury VAT... Gazeta Prawna

Będzie niższy VAT od darowizn żywności

Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić szczegółową dokumentację potwierdzającą przekazanie żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego, będą mogli uwzględnić spadek jej wartości... Gazeta Prawna

Dostawca może odzyskać zapłacony podatek

Wywóz samochodu kupionego w Polsce do innego kraju Unii Europejskiej jest wewnątrzwspólnotową dostawą towaru. Dostawcy przysługuje zatem zwrot akcyzy... Gazeta Prawna

Wzrośnie ulga na dzieci

W Sejmie czekają na rozpatrzenie dwa poselskie projekty ustaw zakładające wprowadzenie preferencji podatkowych dla rodzin wychowujących dzieci... Gazeta Prawna

Pokrzywdzeni powinni mieć prawo do odwołań

Możliwość wnoszenia odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów wydanych w pierwszej instancji powinni mieć również pokrzywdzeni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gwałtowna obniżka rent już za półtora roku

Renty wypłacane od 2009 roku mają być uzależnione od wysokości składek wpłaconych na konto ubezpieczonego, a nie tak jak teraz - od stażu ubezpieczeniowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy cywilne będą odciążone od niektórych spraw

Sprawy o uzyskanie nowych, państwowych odszkodowań dla ofiar przestępstw oraz tzw. regulacyjne (np. na rynku energii) stracą charakter sporów cywilnych i będą rozpatrywane przez sądy administracyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 dni bez zakupów

Nie będziemy mogli robić zakupów w dni świąteczne. Handlowcy, którzy złamią ten zakaz, będą karani. Tak zdecydowali posłowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lipca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4174/2006

Pojęcie "wydanie decyzji" oznacza jej doręczenie wówczas gdy w istocie chodzi o "załatwienie sprawy".

Wyrok ETS - C-73/2006

Artykuły 3 lit. b) oraz 9 zdanie drugie ósmej dyrektywy Rady z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju powinny być interpretowane w ten sposób, iż zaświadczenie zgodne ze wzorem znajdującym się w załączniku B do tej dyrektywy zasadniczo pozwala na domniemanie...

Przegląd prasy

Kary dla rolników nawet 10-krotnie wyższe

Rolnicy mogą spodziewać się nawet 10-krotnie wyższych kar pieniężnych za przekroczenie limitu dopuszczalnej produkcji biopaliw ciekłych na własny użytek. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym... Gazeta Prawna

Wzrośnie zryczałtowany podatek od gier

44-proc. wzrost stawki zryczałtowanego podatku od gier na automatach o niskich wygranych zakłada projekt, który rozpatrzyła Komisja Finansów Publicznych... Gazeta Prawna

Kompromis mogą zablokować Francja i Anglia

Komisja Europejska chce likwidacji preferencyjnych stawek VAT w krajach unijnych od 2011 roku. Tego pomysłu mogą nie poprzeć Francja i Anglia, które stosują najwięcej obniżonych stawek VAT... Gazeta Prawna

Powrót samochodów z kratką

Zgodnie z normalną procedurą przedsiębiorca, kupując samochód, zalicza jego wartość do kosztów uzyskania przychodów w ciągu pięciu lat po 20 proc. rocznie. Jednak jeśli przychód podatnika nie przekracza 3,18 mln zł rocznie, samochodu nie trzeba amortyzować tak długo... Gazeta Prawna

Już można składać wnioski o zasiłki rodzinne

Gminy i ośrodki pomocy społecznej drukują wnioski niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Od dziś bowiem obowiązuje zmiana ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (DzU nr 109, poz. 747)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus ma pięćdziesiąt dni na zwrot podatku

Przedsiębiorcy, którzy przekażą organizacjom pożytku publicznego produkty spożywcze, w szczególności pieczywo, ciastka, czekolady, wody mineralne i napoje bezalkoholowe, zapłacą VAT, ale z uwzględnieniem utraty ich wartości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast do państwowych domów dziecka trafią do rodzin zastępczych

Potrzeba pięć razy więcej rodzin zastępczych, by mogły się zająć wszystkimi opuszczonymi przez rodziców dziećmi. Pomóc w tym mają nowe przepisy. Rząd zakończy prace nad nimi w przyszłym tygodniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karniści: Zbigniew Ziobro nie słucha naszych rad

Środowisko akademickie czuje się odsunięte od prac i dyskusji nad zmianami w prawie karnym. Naukowcy protestują przeciwko zaostrzaniu kar. Niepokoi ich także tempo prac, jakie narzucono w Sejmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lipca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK - K-42/2005

Art. 3a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym jest zgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

Informacje NetTAX

Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Obniżenie od 1 lipca br. składki rentowej pociągnęło za sobą również zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego...

Rząd przyjął projekt ustawy o zwrocie akcyzy za używane samochody

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przedłożony przez ministra finansów. Projekt określa zasady zwrotu części podatku akcyzowego zapłaconego przez podatników od starszych niż dwuletnie samochodów osobowych, zakupionych od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3260/2005

Jeśli podatnik składa deklarację podatkową będącą odzwierciedleniem jego działalności gospodarczej w danym okresie podatkowym, to zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 1993 r. o VAT organ podatkowy weryfikuje kwotę zobowiązania podatkowego wynikającą z deklaracji, nie zaś wyłącznie jedną z kwot składających się na ten podatek.

Wyrok ETS - C-284/2004

Artykuł 4 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że przyznanie w drodze licytacji - przez krajowy organ regulacyjny odpowiedzialny za przydział częstotliwości - praw, takich jak prawa do korzystania z częstotliwości radiowych w celu publicznego świadczenia usług telefonii komórkowej, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu tego przepisu i w konsekwencji nie jest objęte zakresem zastosowania tej dyrektywy.

Przegląd prasy

CBA nie wniesie oskarżenia

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie może wnosić i popierać aktu oskarżenia. Nawet jeśli zbierze materiał dowodowy, musi zwrócić się do prokuratora... Gazeta Prawna

Są gotowe nowe wzory zeznań PIT

Ministerstwo Finansów opracowało już wzory nowych formularzy PIT dla rozliczeń rocznych. Są to druki dla osób fizycznych płacących ryczałt i rozliczających się na zasadach ogólnych... Gazeta Prawna

Dłuższe przedawnienie dla pracujących za granicą

Fiskus zyska możliwość zawieszenia terminu przedawnienia. Stanie się tak, jeśli ustalenie zobowiązania podatkowego będzie zależało od otrzymania informacji od organów z innego państwa... Gazeta Prawna

Bezpośredni nadzór ministra wyeliminuje błędy urzędów

Od 1 lipca odpowiedziami na pytania podatników zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: bydgoskiej, poznańskiej, katowickiej i warszawskiej. Do tej pory wydawaniem interpretacji zajmowały się wszystkie urzędy skarbowe... Gazeta Prawna

Gdy transformator musi stać na prywatnej działce

Przedsiębiorstwa przesyłające wodę, gaz czy elektryczność będą mogły montować na cudzej działce niezbędne instalacje. Właściciele dostaną za to wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak składki nie szkodzi natychmiast

Ubezpieczyciel powinien ostrzec, że zamierza odstąpić od umowy, gdy ubezpieczony nie opłaci składki na czas. Tak wynika z wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Ergo Hestii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawie pięć tysięcy nowych aplikantów

Tegoroczne egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną zdało w sumie aż 4746 osób. To prawdziwy rekord: testy zaliczyła prawie połowa (48 proc.) kandydatów. Egzaminy przeprowadzone 30 czerwca przebiegły także pod znakiem rekordowej liczby zdających... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy państwowi zbyt łatwo tracą pracę w związku z reformami

Stosowana od lat metoda wygaszania etatów pracowników reformowanej administracji publicznej jest niezgodna z prawem pracy i konstytucją. Rzecznik praw obywatelskich apeluje, aby jej nie stosować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lipca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-SK 1/06 - Księgi wieczyste

Przepisy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego, w którym dokonywane są wpisy do ksiąg wieczystych są zgodne z konstytucją.

Informacje NetTAX

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Od 1 października 2007 r. niektóre firmy zwolnione dotychczas z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej będą musiały wydawać paragony...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1386/2006

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej stanowi podanie w rozumieniu art. 168 Ordynacji podatkowej i wobec tego mają do niego zastosowanie nie tylko art. 169 i art. 170, lecz także pozostałe przepisy ordynacji podatkowej dotyczące podań.

Wyrok ETS - C-305/2005

Obowiązki informowania i współpracy z władzami odpowiedzialnymi za zwalczanie prania pieniędzy, wprowadzone w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy (Dz.U. L 166, str. 77) zmienionej dyrektywą 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. i nałożone na adwokatów w art. 2a pkt 5 tej dyrektywy, uwzględniając art. 6 ust. 3 akapit drugi tej dyrektywy, nie naruszają prawa do rzetelnego procesu sądowego, jaki gwarantuje art. 6 EKPCz i art. 6 ust. 2 UE.

Przegląd prasy

Za błąd w rozliczeniach zapłacimy dodatkowe 30 proc. podatku

Naruszenie zasad rozliczania VAT skutkuje nie tylko koniecznością dopłaty podatku. Fiskus może dodatkowo zażądać zapłaty 30 proc. wartości zaniżonego zobowiązania podatkowego... Gazeta Prawna

Rent prywatnych nie można odliczać

Po wykreśleniu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi związanej z rentami prywatnymi podatnicy nie mogli kontynuować odliczeń. Organy podatkowe zakwestionowały podatnikowi rozliczenie podatku dochodowego za 2001 rok... Gazeta Prawna

Mamy 60 przyjaznych urzędów skarbowych

W piątej edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy podatnicy przyznali ten tytuł sześćdziesięciu urzędom z całej Polski. To o dziewięć mniej niż w ubiegłym roku... Gazeta Prawna

Za błąd w interpretacji przepisu odpowie doradca

Dokonane ostatnio zmiany w Zasadach etyki doradcy podatkowego oznaczają zwiększenie, i to już od września, odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców. Wobec doradcy podatkowego skazanego prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej lub karnej skarbowej dotyczącej wątpliwości interpretacyjnych prawa podatkowego rzecznik dyscyplinarny będzie obowiązkowo wszczynał postępowanie wyjaśniające... Gazeta Prawna

Bliscy ofiary dostaną zadośćuczynienie

Po latach niejasnej sytuacji prawnej będą przywrócone przepisy, które pozwolą zasądzać zadośćuczynienie za krzywdę na rzecz bliskich ofiary śmiertelnego wypadku czy przestępstwa. Planuje się, że sąd będzie mógł przyznać także najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy policjanci odchodzą, trudniej walczyć z przestępczością

Droga do pracy w policji ma być łatwiejsza. MSWiA szuka sposobów na uzupełnienie topniejących szeregów. Braki kadrowe mogą zagrozić ambitnym rządowym planom walki z przestępczością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Preferencji dla biopaliw na razie nie będzie

Producenci i importerzy paliw nie mają co liczyć na większą ulgę przy wytwarzaniu biopaliw. Miała obowiązywać już od 6 lipca, tymczasem wniosek o jej akceptację dotychczas nie wpłynął do Komisji Europejskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez ulgi w akcyzie

Producenci nie mają co liczyć na większą ulgę w akcyzie przy wytwarzaniu biopaliw. Zmian prawdopodobnie nie odczują więc także kierowcy. Już od piątku 6 lipca 2007 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o akcyzie, która miała poprawić opłacalność produkcji biopaliw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lipca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 41/05 - Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego

Przepisy, które nakladają obowiązki rejestracyjno-informacyjne na podmioty świadczące pomoc prawną (radcowie prawni, adwokaci lub prawnicy zagraniczni) są zgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nie dotyczą przypadków ustalania sytuacji prawnej klienta lub innych czynności mogących być związanych z postępowaniem sądowym.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 128/2007

Dla oceny, kiedy dochodzi do doręczenia postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji zastosowanie znajdą właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. art. 144 - art. 154c.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1370/2006

Jeżeli przedmiotem dostawy był zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brak było związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną rzecz w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś na uznanie produktu promowanego za cześć składową rzeczy albo przynależność, to organy podatkowe nie mogły uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Przegląd prasy

Umowy zawarte przez Unię mają pierwszeństwo

Pierwszeństwo umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę nad przepisami prawa wtórnego wymaga, by prawo wtórne interpretowane było zgodnie z tymi umowami również w zakresie zwrotu podatku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Řízení Letového Provozu (C-335/05)... Gazeta Prawna

Dyrektywy można stosować bezpośrednio tylko w wyjątkowych sytuacjach

Dyrektywy można bezpośrednio stosować tylko wyjątkowo, gdy są jasne, precyzyjne i bezwarunkowe. Dyrektywa ogólna nie stanowi podstawy do uznania sankcji VAT za niezgodne z prawem unijnym. Spółka zajmowała się skupem produktów mlecznych, a następnie ich sprzedażą innej spółce... Gazeta Prawna

Więcej czasu na złożenie sprawozdania

Do 17 lipca spółki mają czas na złożenie sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym. Zgodnie z przepisami, kierownicy jednostek mają na złożenie sprawozdań finansowych we właściwym rejestrze sądowym 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania... Gazeta Prawna

Ryczałt najlepszy dla najmu

Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2006 rok wynika, że rośnie liczba podatników opłacających podatek w tej formie z tytułu najmu... Gazeta Prawna

Radca prawny nie zdradzi tajemnicy klienta

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które nakazują prawnikom ujawnianie informacji o transakcjach, są zgodne z konstytucją, ale tylko w pewnym zakresie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działacze dawnej opozycji zostaną nagrodzeni

Blisko 60 tys. osób, które po 1956 r. represjonował aparat bezpieczeństwa PRL, zyska dodatkowe świadczenia i uprawnienia oraz prawo do wcześniejszych emerytur. Ministerstwo Pracy przedstawiło właśnie projekt nowej ustawy o kombatantach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Członkowie nie płacą każdego długu spółdzielni

Członek spółdzielni mieszkaniowej nie ma obowiązku pokrywania wszystkich jej długów odpowiada za jej zobowiązania wskazane w ustawie z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i wyjątkowo za inne długi wymienione wyraźnie w statucie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie spieszą się z kodeksem, a eksperci mnożą zastrzeżenia

Grad krytyki spada na zmieniany właśnie kodeks karny. Karniści, których opinie nie były brane pod uwagę straszą Trybunałem Konstytucyjnym. Zbigniew Ziobro nie zamierza ustąpić. Im bliżej końca prac nad nowym kodeksem karnym, tym fala krytyki wydaje się coraz silniejsza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lipca 2007

Informacje NetTAX

Zmiany w ustawie Kodeks Pracy wprowadzone nową ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy obowiązujące od dnia 01.07.2007 r.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, która obowiązuje od 1 lipca 2007 r. wprowadziła znaczne zmiany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Zmiany dotyczą działu XIII o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz działu XV zawierającego przepisy końcowe...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2869/2006

Status bycia podatnikiem podatku VAT nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, należy uznać za rodzącą obowiązki w podatku VAT.

Wyrok WSA - III SA/Wa 122/2007

Odwołanie się przez ustawodawcę w przepisie przejściowym - art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z roku 2003 do zakresu przepisu art. 52 pkt 1 lit. b ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesądza o tym, że wyłączeniem od opodatkowania określonym w tym przepisie przejściowym w okresie od 1 stycznia 2004 r. objęte są wszystkie dochody wchodzące w zakres normy art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Faktura wystawiona przez nieuprawniony podmiot nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Wystawienie faktury przez nieuprawniony podmiot nie może przesądzać o pozbawieniu podatnika możliwości odliczenia VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię dotyczącą możliwości odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Sposób rozliczenia zmienia się po przekroczeniu limitu

Wartość sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju uprawniająca do uznania jej za dostawę towarów dokonaną poza to terytorium wynosi w tym roku 139 tys. zł. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na tym terytorium, z pewnym jednak zastrzeżeniem... Gazeta Prawna

Przywileje dla upoważnionego przedsiębiorcy

Od 2008 roku w ramach Unii Europejskiej zostanie wprowadzona instytucja upoważnionego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorcom z takim statusem będą przysługiwać pewne przywileje. Od 1 stycznia 2008 r. wejdą w życie zmiany w przepisach celnych Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Jest szansa na odzyskanie nieodliczonego VAT

Będziemy mieć kolejną sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS). A to dzięki Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, który pod koniec maja 2007 r. wystąpił do ETS z pytaniem prejudycjalnym, dotyczącym możliwości ograniczania prawa do odliczenia VAT od paliwa (sygn. akt I SA/Kr 603/06)... Gazeta Prawna

Dla pacjenta karty leczenia tylko w kopiach

Pacjent nie może dostać oryginalnej dokumentacji leczniczej, lecz tylko kopie, odpisy lub wyciągi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednocześnie sąd uznał, że nie trzeba występować w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dentysta zapłaci wspólnocie mieszkaniowej za wywieszenie swojego szyldu reklamowego

DCzłonek wspólnoty mieszkaniowej może zawrzeć z nią umowę, na podstawie której będzie korzystał z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skończą się wysokie prowizje dla handlujących mieszkaniami

Dostęp do zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości ma zostać otwarty. Skorzystają na tym osoby kupujące mieszkania. Obecnie płacą agencjom nieruchomości nawet 6 proc. wartości transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tłumy absolwentów prawa z powodzeniem szturmowały aplikacje

Blisko 10 tysięcy absolwentów prawa zdawało w sobotę egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Nieoficjalne informacje z części komisji egzaminacyjnych wskazują, że zdać mogło nawet 4 tysiące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama