Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 maja 2007

Informacje NetTAX

Umorzony czynsz z podatkiem

Urzędy skarbowe całkiem sprzecznie interpretują kwestię opodatkowania umorzonych czynszów. Powoduje to zdezorientowanie spółdzielni mieszkaniowych i samorządów, które umorzyły czynsze lokatorom oraz samych najemców. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów – niestety niekorzystne dla podatników...

Pracownicy otrzymają dofinansowanie także do wczasów za granicą

Warto wiedzieć, że już w tym roku pracownicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wakacyjnego wypoczynku także wtedy, gdy wybierają się na wczasy za granicę...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 748/2005

Nie budzi wątpliwości zgodność art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z art. 217 Konstytucji, według którego nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1057/2006

Interpretacja przepisu art. 174 ustawy o podatku od towarów i usług powinna uwzględniać cel, jakiemu służy przepis przejściowy oraz fakt, iż przepis ten odwołuje się w swej treści do art. 120 tej ustawy...

Przegląd prasy

Zwrot kosztów musi wynikać z ustawy

Przepisy dające prawo do ulg i zwolnień należy stosować ściśle, zwłaszcza że podstawową zasadą PIT jest powszechność opodatkowania... Gazeta Prawna

Zwolnienie dopiero po pięciu latach

Nabywca gospodarstwa rolnego może skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Wystarczy, że będzie prowadził je przez co najmniej pięć lat... Gazeta Prawna

Zakład pracy musi pobrać zaliczki

Jeśli pracodawca umarza pracownikowi pożyczkę, wartość umorzenia stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego zakład pracy musi pobrać zaliczkę na podatek... Gazeta Prawna

Można odroczyć płatność lub obniżyć podatek

Można uniknąć płacenia co roku 19-proc. podatku od dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. - Trzeba jednak w tym celu założyć prywatny zamknięty fundusz inwestycyjny... Gazeta Prawna

Nadpłatę składki można zaliczyć na poczet należności

Przedsiębiorcy opłacający składki od obowiązującej ich minimalnej podstawy wymiaru powinni szczególnie starannie sprawdzać kwoty składek i w prawidłowej wysokości przelewać je do ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd skarbowy powinien sam ustalić wartość towaru

Decyzja organów celnych nie wystarczy do ustalenia podstawy opodatkowania VAT od importu towarów. Organ podatkowy powinien przeprowadzić odrębne postępowanie i określić ją sam... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tylko zarząd będzie odpowiadał za bilans

Rady nadzorcze będą ponosiły współodpowiedzialność za sporządzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wprowadzenie VAT nie podwyższyło opłat za użytkowanie wieczyste

Gminy także w świetle prawa cywilnego nie mogą podwyższać opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, powołując się na wprowadzenie VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 maja 2007

Informacje NetTAX

II Forum Administratorów Danych Osobowych "SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - systemy i aplikacje spełniające wymogi ustawy o ochronie danych osobowych"

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad II Forum Administratorów Danych Osobowych organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 13 czerwca 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 401/2006

Nie można w żadnym przypadku zgodzić się z twierdzeniem, iż pozbawienie podatnika prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego po wykreśleniu go z rejestru wynika z konieczności zachowania ścisłego związku pomiędzy mechanizmem podatku od towarów i usług a statusem osoby uprawnionej, która o tyle może korzystać z reguł rozliczenia podatku naliczonego i należnego, o ile zachowuje pozycję podatnika podatku od towarów i usług.

Wyrok WSA - I SA/Łd 1156/2006

Na zakres obowiązku podatkowego nie mogą mieć wpływu wewnętrzne ustalenia pomiędzy stronami umowy cywilnoprawnej. Podmioty obciążone obowiązkiem podatkowym są określane bowiem wyłącznie przez przepisy prawa podatkowego.

Przegląd prasy

Opłaty za kradzież bez VAT

Organy podatkowe nie powinny pobierać VAT od opłaty nałożonej w związku z bezumownym poborem energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Wysokie grzywny dla nieuczciwych podatników

Wyłudzenie zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych grozi karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Obowiązujące przepisy przewidują dotkliwe sankcje za wyłudzenie zwrotu VAT na materiały budowlane... Gazeta Prawna

Można mniej oddać fiskusowi

Podatnicy VAT mogą zapłacić mniej fiskusowi, odliczając podatek naliczony. Podstawę odliczenia stanowi faktura, którą podatnik otrzyma w rozliczeniu danego miesiąca lub kwartału... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości może wynieść 44 proc.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którym właśnie zajmuje się Sejm, wprowadza typowo podatkowe opłaty w przypadku wzrostu wartości nieruchomości... Gazeta Prawna

Oddzielny NIP dla urzędu miasta i gminy

Każdy podmiot posiadający status podatnika lub płatnika podatków czy też płatnika składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych musi złożyć zgłoszenie identyfikacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał broni prawa do dziedziczenia

Spadkobiercy mają konstytucyjne prawo do dziedziczenia nadpłaty w podatku po spadkodawcy, który nabył do niej prawo, ale przed śmiercią nie zdążył złożyć deklaracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT są przepisy sprzeczne z prawem unijnym

Sejmowa podkomisja zakończyła prace nad nowelą ustawy o VAT. Zawiera ona przepisy sprzeczne z prawem unijnym. Jednym z nich jest uzależnienie odliczenia VAT od kosztów w CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy znaleźli sposób na zawyżanie cen w przetargach

Luka w przepisach sprawia, że spółki powiązane ze sobą kapitałowo mogą manipulować cenami ofert składanych w przetargach. A to oznacza wyższe wydatki publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 maja 2007

Informacje NetTAX

Nawet jednokrotna sprzedaż działki budowlanej może być opodatkowana VAT

Nawet jednorazowa sprzedaż działki budowlanej może być uznana za prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie i opodatkowana VAT – uważa Ministerstwo Finansów.

Elektroniczny Urząd Podawczy – nowa usługa dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy. Dzięki niemu klienci ZUS mogą już załatwić niektóre sprawy wyłącznie przez Internet - bez konieczności wychodzenia z domu.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 728/2005

Wygaśnięcie prawa do żądania stwierdzenia nadpłaty na mocy art. 79 par. 1 pkt 1 lit. a ustawy Ordynacja podatkowa powoduje, że nie jest możliwe dochodzenie zwrotu nadpłaty, której istnienia prawnie nie stwierdzono.

Wyrok WSA - I SA/Kr 1628/2006

Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w swoim obecnym brzmieniu jest kontynuacją wcześniej obowiązujących uregulowań...

Przegląd prasy

Podatnik ujawni swój majątek

Jeśli organ podatkowy chce zabezpieczyć wykonanie zobowiązania podatkowego i ustanowić hipotekę przymusową, podatnik musi ujawnić nieruchomości, które mogą być jej przedmiotem... Gazeta Prawna

Będą uproszczenia dla małych i średnich firm

Uproszczoną wersję Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej będą mogły stosować małe i średnie firmy nienotowane na giełdzie... Gazeta Prawna

Dostawcy zapłacą od rzeczywistej sprzedaży

Przy rozliczaniu VAT dostawcy prasy i książek nadal będą mogli uwzględniać zwroty niesprzedanych egzemplarzy... Gazeta Prawna

Każda umowa leasingu będzie księgowana tak samo

Trwają prace nad nowym sposobem ewidencji umów leasingu. To efekt zmian, jakie zaczną obowiązywać od 2009 roku w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości... Gazeta Prawna

Liczy się cel, na który oszczędzający przeznaczył zgromadzone pieniądze

Rozwiązanie umowy z deweloperem, a następnie kupno mieszkania na wolnym rynku po otrzymaniu pieniędzy od dewelopera nie powoduje utraty prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej - uważa dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór o VAT od darowizn nie został zażegnany

Darowizny sprzed 1 czerwca 2005 r. należało obciążać VAT, jeśli nie wiązały się z działalnością gospodarczą darczyńcy - orzekł NSA. Nie wiadomo, czy tak powinno być i dziś, gdy zmieniły się przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz pracy w święta niejasny dla wielu firm

Posłowie chcą wprowadzić zakaz pracy w święta, który ma objąć zatrudnionych w placówkach handlowych. W przepisach brakuje jednak definicji wyjaśniającej, jakich firm ten zakaz miałby dotyczyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes bez umowy odpowiada jak każdy

Jeżeli prezes nie ma szczególnej umowy ze spółką, np. o pracę czy zlecenia, odpowiada wobec niej majątkowo na ogólnych zasadach. Są to więc zasady prawa cywilnego, a nie np. kodeksu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 991/2005

Podmiot zamierzający dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą powinien złożyć wniosek o zwrot akcyzy przed dokonaniem wysyłki...

Wyrok WSA - I SA/Kr 189/2005

Trybunał Konstytucyjny uznając za niezgodny z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP przepis art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej (powodem stwierdzenia niekonstytucyjności była niedostateczna jasność i niejednoznaczność przepisów), nie miał zastrzeżeń do samej idei przyznania organom podatkowym instrumentów pozwalających na przeciwdziałanie próbom nielegalnego, nieuczciwego obniżania obciążeń podatkowych przez nadużywanie w tym celu prawa cywilnego.

Przegląd prasy

Będzie nowy PIT-2K

Podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej poinformują fiskusa o wysokości poniesionych wydatków na nowym wzorze formularza PIT-2K... Gazeta Prawna

Daniny nie są opodatkowane VAT

Opłaty za parkowanie są daninami publicznymi. Nie podlegają zatem opodatkowaniu VAT. Spółka obsługująca system płatnego parkowania niestrzeżonego w jednym z miast wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty w VAT... Gazeta Prawna

Zwolnienie z PIT nie dotyczy wynagrodzeń

Wynagrodzenia pracowników fundacji realizującej programy pomocowe ze środków unijnych, ale wypłacanych tej fundacji bezpośrednio z budżetu państwa, nie są zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe zaostrzą sprawdzanie ryczałtowców

Urzędnicy skarbowi w 2007 roku szczegółowo zweryfikują rozliczenia podatników opodatkowanych w formie ryczałtu. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy opłacający ryczałt nie wpłacają go, mimo takiego obowiązku... Gazeta Prawna

Większe wymagania od kierownika niż od zwykłego pracownika

Im wyżej pracownik znajduje się w strukturze firmy, tym łatwiej traci pracę. Szczególnie wówczas, gdy pracodawca dojdzie do wniosku, że jego wymiana przyniesie firmie więcej zysku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wciąż nie wiadomo, kto będzie korzystał z kasy fiskalnej

Firmy, które dotychczas nie musiały instalować kas fiskalnych, mają przed sobą miesiąc niepewności. Z końcem czerwca wygasają wszelkie obowiązujące zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek za prąd zapłaci dystrybutor, a nie producent

Przedsiębiorcy łatwiej rozliczą się z podatków, gdyż będą się posługiwali tylko kodami, które stosuje Unia. Od 1 stycznia 2008 r. nie będzie już podwójnej klasyfikacji wyrobów akcyzowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zreformować aplikację, by przeszkolić tysiące kandydatów na prawników

Aplikacja to najlepszy sposób na zdobycie kwalifikacji prawnika praktyka. Jednak jej dzisiejszy kształt nie pozwoli dobrze przeszkolić tysięcy absolwentów prawa, którzy zgłaszają się na egzaminy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 885/2005

Skoro organ podatkowy wyprowadził ustalenia faktyczne z posiadanej dokumentacji, to skuteczne ich zakwestionowanie wymaga przeprowadzenia stosownego kontrdowodu z inicjatywy strony toczącego się postępowania.

Interpretacja organów podatkowych

Jak rozliczyć dochód uzyskany przez "Zakład" w Holandii

Skoro kwota równa podatkowi zapłaconemu w obcym państwie odliczona jest od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów, winna pomniejszać podatek dochodowy za rok podatkowy, w którym osiągnięto dochód za granicą stanowiący składnik łącznej sumy dochodów podlegających opodatkowaniu.

Przegląd prasy

Rewidenta obroni teraz adwokat

Obrońcą biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym nie musi być już wyłącznie członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Może być nim również adwokat... Gazeta Prawna

Fiskus może zażądać 20 proc. podatku

Tłumacząc się z nieujawnionych źródeł przychodu, można powołać się na pożyczki i darowizny. Fiskus ma jednak sposoby, by twierdzenia te zweryfikować... Gazeta Prawna

Posłowie proponują własną definicję

Resort finansów kończy prace nad zmianami w ustawie o VAT wprowadzającymi definicję budownictwa społecznego. Propozycje definicji mają też posłowie... Gazeta Prawna

Polacy domagają się zmiany umowy z Austrią

Nie ustają protesty polskich podatników pracujących w Austrii. Domagają się oni ponownej zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej między Polską a Austrią... Gazeta Prawna

Łatwiejsze operowanie kapitałem akcyjnym

Spółki zyskają prawo nabywania własnych akcji. Będą też mogły finansować innym ich kupno. Łatwiejsza się stanie obniżka kapitału zakładowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zastępczy prezes UKE na cenzurowanym

Zaledwie w trzy dni po stwierdzeniu przez sąd nieważności wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się kolejny zarzut. Podejmowanie decyzji przez "p.o. prezesa UKE" już wcześniej budziło wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Anna Streżyńska znowu przegrała z Telekomunikacją Polską

Już drugi raz zapadł wyrok niekorzystny dla Anny Streżyńskiej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny podważył legalność powierzenia jej stanowiska p.o. prezesa tego urzędu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy doba, by stracić immunitet

Podejrzany o popełnienie poważnego przestępstwa sędzia straci immunitet w ciągu 24 godzin - zdecydowali posłowie, zmieniając ustawę o ustroju sądów powszechnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 357/2006

Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa nowe obowiązki formalne (sprawdzenia dodatkowo, czy kontrahent w istocie był podatnikiem, zamiast ograniczenia się tylko do sprawdzenia, czy kontrahent zapłacił świadczenie "podatkowe")...

Interpretacja organów podatkowych

Dochód z zaliczek wpłacanych co miesiąc przez członków spółdzielni i właścicieli wspólnoty mieszkaniowej na pokrycie opłat za media jest wolny od podatku dochodowego

Przedmiotowe wpłaty, stanowią przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Przegląd prasy

Nie każda spółka to mały podatnik

Spółka spełnia kryteria małego podatnika, jeśli wartość jej przychodu ze sprzedaży wraz z należnym VAT nie przekroczy 800 tys. euro... Gazeta Prawna

Fiskus odda wpłacone pieniądze

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje, jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli, czyli w przypadku nieważności względnej opodatkowanej czynności... Gazeta Prawna

Zapłata znakami możliwa do końca 2008 roku

Uiszczanie opłaty skarbowej znakami zgromadzonymi przez podatników będzie możliwe do 31 grudnia 2008 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj projekt rządowej nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej... Gazeta Prawna

Zasadami odliczania VAT może zająć się ETS

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Projektem zajmuje się obecnie sejmowa podkomisja. Nowela zawiera wiele zmian... Gazeta Prawna

Kodeks etyki argumentem w sporach z zarządem

Już w czerwcu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce może zatwierdzić kodeks etyki. Będzie on miał charakter honorowy. Sankcje za jego nieprzestrzeganie zależą od wprowadzenia certyfikowania zawodu księgowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Twórcy i artyści nie będą musieli płacić podatku

Wyłączenie z VAT twórców i artystów, skrócenie o dziesięć dni terminu zwrotu i wydłużenie do roku czasu na odliczenie podatku - to szczególnie ważne poprawki do ustawy o VAT przyjęte przez sejmową podkomisję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazani powinni mieć pełnomocników w procesach cywilnych

Skarb Państwa pozwany przez skazanego o odszkodowanie ma w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Węźniowi sąd często go odmawia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma może skrócić okres wypowiedzenia, ale nie ma obowiązku

Na skrócenie okresu wypowiedzenia muszą się zgodzić obie strony. Pracodawca niektórym pracownikom idzie na rękę, ale to nie oznacza, że ma taki obowiązek wobec innych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 315/2006

Przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają na organy podatkowe nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów.

Wyrok WSA - I SA/Gd 307/2006

Pojęcie postępowania wyjaśniającego jest szersze niż czynności sprawdzających określonych w dziale V. Wprawdzie czynności sprawdzające początkują postępowanie wyjaśniające, jednakże w dacie wszczęcia postępowania podatkowego nie kończy się postępowanie wyjaśniające w rozumieniu art. 21 ust. 6 zdania 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

Użytkowanie wieczyste stanowi środek trwały

Prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczane jest w prawie podatkowym do wartości niematerialnych i prawnych. W przepisach rachunkowych jest to środek trwały... Gazeta Prawna

Samo wniesienie odwołania nie wystarczy

W postępowaniu podatkowym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzję o tym podejmuje fiskus albo sąd, do którego podatnik wnosi skargę... Gazeta Prawna

Telepracownik nie odliczy ulgi na internet

Osoby otrzymujące od pracodawcy zwrot kosztów za dostęp do sieci nie skorzystają już z ulgi internetowej. Zmianę taką przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy... Gazeta Prawna

Będą ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Rząd wydał wczoraj rozporządzenie w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia... Gazeta Prawna

Data na fakturze nie decyduje o zwrocie VAT

Podatnik dokonujący przedpłaty przed wystawieniem faktury VAT RR rolnikowi ryczałtowemu ma prawo odliczyć ten podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poselskie definicje budownictwa społecznego

Budownictwo społeczne z 7-proc. stawką i zwroty dla indywidualnych inwestorów - to założenia poselskich projektów nowelizacji VAT. Ich pierwsze czytanie ma się odbyć na trwającym posiedzeniu Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na Mazowszu osoby majętne będą pod szczególnym nadzorem

Fiskus sprawdza wszystkie transakcje, których wartość przekroczyła 250 tys. zł. Dotyczy to kupna nie tylko domu, działki lub mieszkania, ale i np. środków trwałych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgowi też mogą wypełniać deklaracje podatkowe

Osoby prowadzące usługowo księgi rachunkowe mają prawo wykonywać zawód doradcy podatkowego w wyznaczonym dla nich zakresie. Tak orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na zastrzeżenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 194/2006

Ochrona prawna podatnika, który zastosowałby się do tej interpretacji zakreślona jest tylko w zakresie interpretacji wydanej przez właściwy dla podatnika organ podatkowy, udzielonej na indywidualne zapytanie podatnika. Zatem, okoliczność odmiennej wykładni tego samego przepisu przez inny organ podatkowy, niewłaściwy dla podatnika, nawet jeżeli została ona opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Finansów nie nabiera mocy wiążącej dla innych podatników czy też innych organów podatkowych.

Wyrok WSA - I SA/Gd 259/2006

Art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie budzi wątpliwości: zastosowany zapis redakcyjny dotyczący wymogu posiadania przez podatnika przed złożeniem deklaracji zarówno dowodów wywiezienia towarów będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, jak i dowodów dostarczenia ich do nabywcy polega na koniunkcji łącznej, zatem niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje utratą uprawnienia...

Przegląd prasy

Różnice kursowe są kosztem lub przychodem

Różnice kursowe powstałe w wyniku ewidencji transakcji z kontrahentami zagranicznymi zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych. Spółka, która przeprowadza transakcje z kontrahentami zagranicznymi w walutach obcych w księgach rachunkowych, musi je ewidencjonować w polskich złotych... Gazeta Prawna

Wyższe wymagania i szerszy dostęp do zawodu

Ministerstwo Finansów chce skrócenia kadencji komisji egzaminacyjnej i rozszerzenia zakresu pytań dla kandydatów na doradców podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić daleko idące zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła gazeta... Gazeta Prawna

Po śmierci skarżącego trzeba zawiesić postępowanie

Nie można prowadzić postępowania sądowego w stosunku do osoby zmarłej. W takiej sytuacji sąd z urzędu zawiesza postępowanie. Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, była niecodzienna... Gazeta Prawna

Fiskus dokładnie sprawdzi handel w internecie

Coraz więcej podatników prowadzi działalność za pośrednictwem internetu. Nieprawidłowości w tym zakresie najczęściej wiążą się z niezarejestrowaniem działalności, a w konsekwencji nieregulowaniem podatków... Gazeta Prawna

Prawu trudno nadążyć za Internetem

W ściganiu przestępczości internetowej przeszkadza nie tylko nieustający postęp technologiczny. Utrudnia je również nieprecyzyjne prawo, które cyberprzestępcy z łatwością omijają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Streżyńska powołana niezgodnie z prawem - czy jej decyzje można podważyć?

Nominacja Anny Streżyńskiej poza konkursem na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej była rażącym naruszeniem prawa - orzekł wczoraj sąd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił karę 100 mln zł nałożoną na Telekomunikację Polską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybkie sądy nie dla wszystkich chuliganów

Zanim nawet najbardziej agresywny pseudokibic trafi przed ekspresowy sąd, trzeba zebrać dowody jego winy. Jeśli nie uda się tego zrobić w ciągu 48 godzin, szybki wyrok w jego sprawie będzie niemożliwy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Groźba pięciu lat więzienia za blokowanie komputerów

Haker za uniemożliwianie dostępu do witryn internetowych będzie mógł dostać nawet pięć lat więzienia - proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji kodeksu karnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3884/2006

Jeśli  akcje nabyte w roku 1997 przez podatnika spełniały warunki określone w art. 4 pkt 8 w zw. z art. 2 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i w konsekwencji były dopuszczone do obrotu publicznego w rozumieniu ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, to zostały przez niego nabyte na podstawie oferty publicznej w rozumieniu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2004 r. a tym samym są objęte hipotezą normy zawartej w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Interpretacja organów podatkowych

Wykonywana dzialalnosc gospodarcza w zakresie wynajmu mieszkania sluzbowego na cele mieszkaniowe dla innej firmy a zwolnienie z VAT

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 4 w/w załącznika, stanowiącego wykaz usług zwolnionych od podatku, wymienione zostały usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (symbol PKWiU ex 70.20.11)...

Przegląd prasy

Użytkowanie bez podatku

Ustanowienie użytkowania wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię opodatkowania ustanowienia użytkowania wieczystego... Gazeta Prawna

Podatnicy wyślą kolejne e-deklaracje

Od jutra wszyscy podatnicy mają możliwość przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Kontrola fiskusa ma być mniej uciążliwa

Od 2008 roku kontrola podatkowa, którą będzie prowadzić nowa administracja skarbowa, ma być mniej uciążliwa dla podatnika... Gazeta Prawna

Skarb Państwa nie zwraca podatku mediatorom

Mediatorzy to kolejna grupa zawodowa, która musi płacić VAT od czynności podejmowanych na zlecenie prokuratury, organów ścigania czy sądów... Gazeta Prawna

Nie zawsze można skorygować PIT po ostatecznym rozliczeniu za granicą

Część Polaków, którzy pracują za granicą, a rozliczają się z PIT w kraju, składając zeznanie, nie znała ostatecznej kwoty potrąconego im podatku. Teraz chcą wiedzieć, czy korygować rozliczenia w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wnioski bez błędów gwarantują zwrot VAT na bieżąco

Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o zwrot VAT zapłaconego w cenie kupionych w Polsce towarów i usług, dostaną pieniądze bez opóźnień. Pod warunkiem jednak, że wniosek będzie kompletny i bez błędów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez upadłości przedsiębiorcy trudno o świadczenie przedemerytalne

O tym, czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje świadczenie przedemerytalne, gdy nie było jej stać na ogłoszenie upadłości, rozstrzygnie niebawem Europejski Trybunał Praw Człowieka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obowiązujący kodeks wymaga zasadniczej zmiany, a nie kolejnej nowelizacji

Usunięcie użytkowania wieczystego i zachowku, ułatwienia w odstąpieniu od umowy, przeniesienie do kodeksu cywilnego przepisów dotyczących weksli, czeków i ksiąg wieczystych - to tylko część zmian postulowanych przez prawników praktyków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 maja 2007

Interpretacja organów podatkowych

Usługi pomocy społecznej a VAT

W myśl postanowień art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycja 9 przedmiotowego załącznika obejmuje grupę ex 85 - "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych" (PKWiU 85.2)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2297/2006

W art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zamieścił jedynie stwierdzenie, że podatnik może zmniejszyć obrót m.in. o kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur. Z treści przepisu tego nie wynika, aby uprawnienie to uzależnione było od otrzymania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury przez kontrahenta, a w efekcie bez znaczenia jest data w jakiej ono nastąpiło.

Przegląd prasy

Hazard internetowy nadal nielegalny

Resort finansów chce zaostrzyć przepisy dotyczące nielegalnego urządzania gier. Utrzymany zostanie również zakaz hazardu w internecie... Gazeta Prawna

Jak wyliczyć wartość spadku

Otrzymując spadek, można przy ustalaniu podstawy opodatkowania odliczyć koszty postępowania spadkowego. Nie wszystkie jednak wydatki zmniejszą wartość spadku... Gazeta Prawna

Zamiast obiecanych oszczędności będą koszty

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych nie pokazała, ani skąd mają pochodzić oszczędności sięgające 10 mld zł, ani jakie będą koszty reformy... Gazeta Prawna

Telepracownicy bez ulgi

Do pierwszego czytania w Sejmie trafił właśnie projekt zmian w kodeksie pracy oraz niektórych innych ustawach. Przewiduje on rewolucyjne zmiany... Gazeta Prawna

Fiskus ma prawo żądać danych pracowników

Przedsiębiorca ma obowiązek, na żądanie organu podatkowego, udostępnić dane osobowe swoich pracowników. Musi to zrobić, jeżeli urząd skarbowy chce ich przesłuchać jako świadków w postępowaniu podatkowym prowadzonym wobec przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wnioski o interpretację tylko na urzędowym druku

Znany jest projekt formularza, na którym podatnicy będą występować o interpretacje prawa podatkowego. Trzeba go będzie stosować od 1 lipca. Od tego dnia zaczną obowiązywać także opłaty za odpowiedź... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zatrudnieni w Holandii dopłacą PIT w kraju

Od 1 maja otworzył się dla Polaków holenderski rynek pracy. Nasi rodacy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że w rocznym rozliczeniu PIT oddadzą polskiemu fiskusowi ze swoich zarobków tysiące złotych podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem inspektor zalegalizuje samowolę bez opłat

Osoby, które popełniły samowolę budowlaną między 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 2003 r., będą mogły zalegalizować ją bezpłatnie, ale tylko do końca tego roku. Procedura legalizowania nie jest prosta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 maja 2007

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowania budynku wydzierzawianego osobie fizycznej na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej

Zapis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku tej części budynku, która została dobudowana na mocy udzielonego pozwoleniabudowlanego, w przypadku budynków lub ich części podawanych remontowi i przebudowieart. 6 ust. 2 nie znajduje zastosowania i budynki te podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2115/2006

Sprzedaż akcji spółki Skarbu Państwa dokonywana w toku prywatyzacji nie jest usługą pośrednictwa finansowego, ani usługą z zakresu administracji publicznej, więc nie jest objęta zwolnieniem z VAT. W rezultacie nabywca takich akcji nie jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przegląd prasy

Nie trzeba zgody naczelnika urzędu

Zapłata spadkobiercom długu przez dłużników spadkodawcy nie wymaga już zgody naczelnika urzędu skarbowego. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadziła istotne zmiany również do art. 19 tej ustawy... Gazeta Prawna

Minister finansów upoważnił tylko cztery izby skarbowe

Od 1 lipca 2007 r. wydawaniem interpretacji podatkowych w imieniu ministra finansów będą zajmowali się wytypowani dyrektorzy izb skarbowych. Opracowano też wzór wniosku o wydanie interpretacji... Gazeta Prawna

Do końca 2008 roku likwidacja zakładów budżetowych

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze mają zostać zlikwidowane do końca 2008 roku - przewiduje projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych... Gazeta Prawna

Nowa skarbówka zostanie powołana od 2008 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz projekt ustawy wprowadzającej te przepisy. Oba projekty różnią się od ich wersji pierwotnych, o których gazeta pisała jako pierwsza już 2 marca 2007 r. Jednak bez zmian pozostawiono główne założenia reformy... Gazeta Prawna

Kara zależy od winy, a nie od kondycji firmy

Komisja Europejska, nakładając grzywnę, nie ma obowiązku uwzględnienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd powszechny musi brać pod uwagę wyrok sądu polubownego

Decyzje sądu arbitrażowego są wiążące. Sąd powszechny może je podważyć tylko wyjątkowo. Muszą o tym pamiętać przedsiębiorcy, którzy spór rozstrzygają polubownie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy 24-godzinne trafiły do Trybunału

Czy zatrzymanie oskarżonego przez policję tylko po to, by osądzić go w trybie przyspieszonym, nie łamie praw i wolności obywatelskich - na to pytanie odpowie Trybunał Konstytucyjny Wczoraj wniosek w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy z Lublina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy i społecznicy rzadziej zareklamują się e-mailem

Przedsiębiorcom trudniej będzie się reklamować za pomocą e-maili i esemesów. Także organizacje społeczne i charytatywne mogą mieć problemy z rozsyłaniem tymi drogami próśb o wsparcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 maja 2007

Interpretacja organów podatkowych

Eksport towarów a stawka 0%

Skoro wspólnotowe przepisy szczegółowo określają tryb wydawania przez urzędy celne potwierdzeń wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, to za dokument o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, uprawniający do zastosowania stawki 0 %, właściwej dla eksportu towarów,  można uznać tylko taki dokument, który został wystawiony i potwierdzony zgodnie ze wskazanymi w tych przepisach zasadami, a nie każdy dokument, z którego w jakiś sposób wynika, iż towary opuściły wspólnotę i dotarły do kontrahenta.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 241/2006

Organy obowiązane są prowadzić postępowanie podatkowe w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji Podatkowej), jak również wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy (art. 124 Ordynacji Podatkowej). Trudno zaś mówić o wykonaniu tych obowiązków, gdy organ w ogóle nie ustosunkowuje się do twierdzeń, które strona uważa za istotne dla sposobu załatwienia sprawy.

Przegląd prasy

Fiskus nie pozwoli, by kosztem inwestycji była prowizja od kredytu

Kosztem inwestycji nie są prowizje od kredytów na zakup akcji debiutantów, jeśli akcji nie uda się kupić. Będą nim jednak opłaty przygotowawcze ponoszone przez inwestorów... Gazeta Prawna

Podatnik musi sam obliczyć wysokość dochodów

Jeśli rok podatkowy w kraju, w którym pracuje Polak, nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, podatnik musi sam obliczyć dochody uzyskane za granicą i wykazać je w polskim PIT... Gazeta Prawna

Niższy VAT tylko na montaż

Wyrób i produkcja okien stanowią dostawę towaru, zaś ich wstawienie w danym budynku - usługę montażu. Tylko ta druga czynność jest opodatkowana do końca 2007 roku 7-proc. VAT... Gazeta Prawna

Łatwiejsze przeliczanie transakcji w obcych walutach

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na oczekiwania podatników proponuje wprowadzenie udogodnień w wycenie transakcji w walutach obcych... Gazeta Prawna

Umorzenie rodzinnej pożyczki bez podatku

Osoba, której umorzono pożyczkę, nie zapłaci podatku dochodowego, jeśli była to pomoc od rodziny. Więcej podatników korzysta z tej ulgi niż z ulgi z racji przekazania darowizny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik ma tylko trzy lata na dochodzenie zaległej pensji

Pracodawca, który po zwolnieniu pracownika zobowiąże się wypłacić mu zaległą pensję później, powinien liczyć terminy przedawnienia od tej daty, a nie od dnia rozwiązania umowy między nimi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolniony e-mailem dostanie odszkodowanie

Pracownik, który zwolnienie z pracy dostał faksem, esemesem, a nawet e-mailem, może żądać odszkodowania od pracodawcy za naruszenie kodeksu pracy, który wymaga, by nastąpiło to na piśmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusze pod nadzorem

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa o notariacie. Zgodnie z projektem minister sprawiedliwości odwoła notariusza prawomocnie skazanego za przestępstwo umyślne lub skarbowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 maja 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.

Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki w wyniku połączenia w jednej osobie wierzyciela i dłużnika, nie będzie skutkowało powstaniem (po połączeniu) u Spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie bowiem przestaje istnieć w wyniku połączenia dwóch osób prawnych przez przejęcie. Eliminacja wzajemnych rozrachunków wynikających z udzielonej pożyczki, nie ma zatem bezpośrednich implikacji podatkowych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1837/2005

Jeśli organ podatkowy określone należności pieniężne traktuje jako przychód podlegający opodatkowaniu winien precyzyjnie ustalić z jakiej czynności jest to przychód, gdyż takie ustalenie jest niezbędne aby go opodatkować jako przychód w ramach działalności gospodarczej.

Przegląd prasy

Fiskus musi wiedzieć, że PIT nie można dostarczyć

Gdy płatnik nie może prawidłowo dostarczyć podatnikowi informacji PIT-11/8B o uzyskanych przez niego dochodach, to powinien o tym zawiadomić urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Trzeba wpłacić zaliczkę

Wracając do Polski po czasowej pracy za granicą trzeba zapłacić zaliczkę na podatek. Podatnik ma to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju... Gazeta Prawna

Prawnicy bez aplikacji sporządzą deklaracje

Wprowadzenie licencji podatkowej dla prawników bez aplikacji oraz zmiany w komisji egzaminacyjnej - to pomysły resortów finansów i sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Fiskus bada, jak podatnicy wykorzystują dotacje

Każdy podatnik otrzymujący dotację powinien mieć świadomość, że przedstawiciele administracji skarbowej mogą sprawdzać prawidłowość wykorzystania otrzymanych przez niego środków... Gazeta Prawna

Jak można uzyskać zwrot VAT na obecnie obowiązujących zasadach

Osoby, które budują lub remontują własny dom albo mieszkanie, mają ostatnie siedem miesięcy na zakup materiałów, jeśli chcą otrzymać zwrot zapłaconego w ich cenie podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszyscy zapłacą podatek w tym samym momencie

Sejmowa podkomisja przyjęła poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczyły one szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego, np. dla wydawców prasy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rzecznik staje w obronie Polaków zatrudnionych w Holandii

Rodacy pracujący w Holandii nie powinni płacić w kraju podatku od zagranicznych zarobków - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Z takim wnioskiem wystąpił do ministra finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Syndyk musi płacić VAT, którego nie otrzymuje

Syndycy nie są podatnikami - uważa Ministerstwo Sprawiedliwości - i dlatego sądy przyznają im wynagrodzenie w kwocie netto. Zdaniem zaś resortu finansów powinni płacić VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1643/2006

Rolą organów podatkowych jest wyjaśnić podatnikowi wątpliwości i odnieść się do wszystkich podnoszonych przez nią argumentów, tym bardziej jest to niezbędne, jeśli wątpliwości powstały na skutek działań organów podatkowych. Powyższe wynika z postanowień art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1744/2006

Art. 9(2)(e) tiret trzecie VI Dyrektywy nie tyle dotyczy zawodów takich jak adwokaci, doradcy, eksperci, księgowi czy inżynierowie, lecz usług wykonywanych przez te osoby oraz usług, które są do usług przez nich wykonywanych podobne. Prawodawca wspólnotowy posługuje się zawodami wskazanymi w tym przepisie jako środkiem do zdefiniowania kategorii świadczeń.

Przegląd prasy

Wynajmujący biura płacą podatek

Podatnicy nie płacą VAT tylko od usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Najem lub dzierżawa innych nieruchomości są już objęte podatkiem... Gazeta Prawna

Firma, która posiada budynki, płaci podatek

Spółka dokonała korekty deklaracji podatkowej w zakresie kwalifikacji posiadanych budowli i gruntów z dotychczasowej związanej z działalnością gospodarczą na tzw. pozostałe... Gazeta Prawna

VAT zapłacimy od niższej wartości darowizny

Sejmowa podkomisja proponuje, aby VAT od darowizn był płacony od wartości rynkowej przekazanych towarów... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi ujawnią dane o klientach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowała specjalną instrukcję o obowiązkach doradców podatkowych dotyczących ujawniania i rejestracji podejrzanych transakcji finansowych... Gazeta Prawna

Pomoc dla policjantów opodatkowana po dekadzie

Policjant, który otrzymał pomoc finansową na kupno mieszkania, musi ją doliczyć do przychodów i opodatkować, dopiero gdy została umorzona, czyli po dziesięciu latach służby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca stale podróżujący także odlicza diety

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wartość diet związanych z zagranicznym wyjazdem służbowym nawet wówczas, gdy podróże nierozerwalnie wiążą się z istotą świadczonych usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie doradzać w sprawach podatkowych

Osoby, które mają wykształcenie prawnicze i nieskazitelny charakter, będą mogły uzyskać licencję uprawniającą do wykonywania usług doradztwa podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowa-zlecenie sprzed lat może być teraz uznana za umowę o pracę

Osoby zatrudnione kiedyś na umowę, od której pracodawca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, mogą się starać o zaliczenie tego okresu jako składkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1411/2006

Podatek VAT wynikający z faktur wystawionych na podstawie ustawy o VAT należy traktować, tak jak podatek naliczony w myśl ustawy o VAT z 2004 r. Wnioskować o  tym pośrednio można z art. 162 ustawy o VAT z 2004 r., który wprost dopuszcza możliwość ujęcia w deklaracji za maj podatku naliczonego wynikającego z deklaracji kwietniowej lub faktur otrzymanych, a nie rozliczonych w kwietniu.

Interpretacja organów podatkowych

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymana pomoc finansowa na wspieranie grup producentów rolnych?

Aby otrzymaną pomoc opodatkować podatkiem od towarów i usług , konieczne jest stwierdzenie , że finansowanie to ma bezpośredni związek z ceną konkretnych dostaw lub świadczeń. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje , to otrzymana pomoc finansowa na wspieranie grup producentów rolnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przegląd prasy

Sprawca powinien zapłacić karę grzywny

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego ma prawo złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Powinien jednak uiścić m.in. karę grzywny... Gazeta Prawna

Małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie mimo zmiany przepisów

Osoba opodatkowana ryczałtem, która po 1 stycznia 2003 r. nie złożyła oświadczenia o wyborze tej formy, mogła rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Podatniczka w 1998 roku zarejestrowała działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Nowe formularze certyfikatów rezydencji

Urzędy skarbowe wydają już zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na nowych formularzach... Gazeta Prawna

Biegły rewident odpowie za każdy swój błąd

Firmom audytorskim trudniej będzie ograniczyć odpowiedzialność za błędy popełnione przez zatrudnianych przez nie biegłych rewidentów przy badaniu sprawozdań finansowych spółek... Gazeta Prawna

Niższy podatek od towarów darowanych potrzebującym

Posłowie proponują 7-proc. podatek na usługi budowlane i preferencje dla darowizn. 7-proc. VAT na usługi budowlane do końca 2008 r. i 30-proc. sankcje dla tych, którzy nie wprowadzą na czas kas fiskalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy skarżą się na urzędników skarbowych

Ministerialni urzędnicy są zasypywani rosnącą liczbą skarg obywateli w sprawach podatkowych. Powody to częste zmiany przepisów, brak jednolitej interpretacji, ale i niekompetencja niektórych urzędników skarbowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca, choć nie pracuje, musi płacić składki

Przedsiębiorca musi się liczyć z ewentualnymi przestojami firmy. Jeśli nie wykreśli jej z ewidencji, oznacza to, że prowadzi działalność. Powinien więc płacić składki na ubezpieczenia społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powołania komorników mogą zostać zablokowane

Zmiany przygotowane przez Zbigniewa Ziobrę nie wpłyną na poprawę egzekucji. Dopływ świeżej krwi do zawodu mogą utrudnić choćby odwołania kandydatów, których minister nie powoła na stanowiska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4178/2006

Fakt, że interpretacja nie jest tożsama z interpretacją samego podatnika nie stanowi w żadnym stopniu o tym, że interpretacja taka, jest przez sam ten fakt, sprzeczna z obowiązującym prawem.

Wyrok ETS - C-392/2005

Podatek akcyzowy (...) objęty jest zakresem zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/183/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z państw członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych...

Przegląd prasy

Spadkobierca musi się zameldować na pobyt stały

Podatnik otrzymujący w spadku lub darowiźnie nieruchomość skorzysta z ulgi mieszkaniowej, jeśli w nabytym mieszkaniu lub domu zamelduje się na pobyt stały... Gazeta Prawna

Za ulgę trzeba zapłacić

Podatnicy mający problemy z zapłatą podatku mogą zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o ulgę. Za wyrozumiałość fiskus każe sobie jednak płacić... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca wybierze sposób obliczania CIT

Jeśli w ramach UE zostanie wprowadzona wspólna podstawa opodatkowania CIT, przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób, w jaki chcą ustalić podstawę opodatkowania... Gazeta Prawna

Firmy nie chcą prowadzić ksiąg rachunkowych

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nie ma w nim jednak mowy o podwyższeniu limitu przychodów, którego przekroczenie powoduje obowiązek założenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca stale podróżujący także może odliczać diety

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów wartość diet związanych z zagranicznym wyjazdem służbowym nawet wtedy, gdy podróże nierozerwalnie się wiążą z istotą świadczonych usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolna od obciążeń jest tylko cesja zobowiązań pieniężnych

Czynności polegające na przejęciu zobowiązań innych osób są wolne od VAT tylko wtedy, gdy dotyczą zobowiązań finansowych - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O podatku decyduje cena, a nie wartość rynkowa auta

Akcyza od auta używanego sprowadzonego z innego kraju UE powinna być ustalona od ceny zapłaconej przez kupującego - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krajowa Rada Sądownictwa krytykuje licencje

Licencjonowani doradcy prawni mogą być niedostatecznie przygotowani do występowania przed sądami. Tak uważa Krajowa Rada Sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4176/2006

Sprzedaży kilku lub więcej działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli tylko działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 zd. 2 VI Dyrektywy VAT.

Interpretacja organów podatkowych

Moment powstania obowiazku podatkowego z tytulu importu uslug w zakresie udzielenia licencji

Do określenia obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w zakresie udzielania licencji, zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, stosuje się art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy...

Przegląd prasy

Umorzenie kredytu oznacza powstanie przychodu

U osoby fizycznej, której umorzono kredyt lub pożyczkę, powstaje przychód. Podmiot, który dokonał takiego umorzenia, powinien wystawić formularz PIT-8C. Bank umorzył kredyt osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą... Gazeta Prawna

Bez zgody na zaliczkowy zwrot akcyzy

Rząd nie poparł poselskiego projektu zakładającego zaliczkowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego... Gazeta Prawna

Podatnik musi wyjawić majątek

Wpisu zastawu skarbowego na podstawie złożonej deklaracji nie można dokonać wcześniej niż po 14 dniach od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego. Jedną z form zabezpieczania należności podatkowych jest zastaw skarbowy... Gazeta Prawna

Podatnicy chcą mieć wpływ na treść przepisów

W Sejmie trwają prace nad rządową nowelizacją ustawy o VAT. Przy tej okazji różne grupy podatników próbują przeforsować własne, korzystne dla nich propozycje zmian w ustawie... Gazeta Prawna

Biegli sądowi z prawem do zwolnienia z VAT

Świadczenie usług na zlecenie sądów mieści się w zakresie rzeczoznawstwa. Jednakże usługi biegłego sądowego nie stanowią usług doradztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieopublikowany traktat trzeba stosować

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje od początku roku, nawet jeśli w Dzienniku Ustaw opublikowana jest kilka tygodni później - twierdzi Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach skierowanych do rzecznika praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Otwarty zawód czy nierówność wobec prawa

Czy księgowy prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć takie same uprawnienia jak doradca podatkowy, skoro nie dotyczy go ani zakaz reklamy, ani ograniczenia w zatrudnieniu, które krępują doradcę?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgowi powinni zdobywać stopnie zawodowe poświadczające ich kwalifikacje

Zajmujący się rachunkowością powinni mieć wytyczoną ścieżkę kariery. Księgowy na kolejnym etapie mógłby zdobywać uprawnienia do sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego, a następnie tytuł biegłego rewidenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3111/2006

Art. 99 ust. 12 ustawy o VAT jest przepisem o charakterze procesowo-ustrojowym, który należy stosować w brzmieniu obowiązującym w dacie wydawania decyzji.

Wyrok ETS - C-455/2005

Artykuł 13 część B lit. d) pkt 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinien być interpretowany w ten sposób, że pojęcie "przejęcie zobowiązań" wyłącza z zakresu zastosowania tego przepisu zobowiązania inne niż zobowiązania finansowe, takie jak zobowiązanie do renowacji nieruchomości.

Przegląd prasy

Podatnik musi informować urząd

Do skorzystania z ulgi podatkowej konieczne jest m.in. złożenie zgłoszenia SD-Z1 i udokumentowanie, że otrzymane od najbliższej rodziny pieniądze przekazano np. na rachunek bankowy... Gazeta Prawna

Otrzymana kwota to nie odszkodowanie

Kwota dotycząca stosunku pracy, określona w ugodzie sądowej bez wskazania, z jakich konkretnych roszczeń wynika, nie jest odszkodowaniem zwolnionym z PIT... Gazeta Prawna

Pracownicy bez wyższego wykształcenia także będą mogli znaleźć pracę w nowej skarbówce

Brak wyższego wykształcenia nie będzie przeszkodą w zatrudnieniu w Krajowej Administracji Skarbowej. Z dniem 31 grudnia 2007 r. wszyscy pracownicy skarbówki i służby celnej automatycznie przejdą do pracy w nowej administracji... Gazeta Prawna

Trybunał rozstrzygnie spór doradców z księgowymi

Od dzisiejszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego zależy, czy osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą mogły dalej wykonywać niektóre czynności doradztwa podatkowego... Gazeta Prawna

VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące

Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto dostaje stypendium, nie zawsze składa PIT

Niepełnoletni nie może zostać zmuszony przez urząd skarbowy do wyrobienia tymczasowego dowodu osobistego. Nawet jeżeli musi złożyć PIT, aby wykazać zwolnione od podatku dochodowego stypendium... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ukarany adwokat pokryje koszty przewlekłości postępowania

Mecenasi, którzy przedłużają proces, nie stawiając się na rozprawy, będą płacić nie tylko kary. Pokryją też koszty, które spowodowała ich nieobecność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy emeryt z Niemiec zapłaci podatek w Polsce

Polak mieszkający w Niemczech, który pobiera emeryturę z polskiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych, płaci podatek według polskich przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 maja 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4158/2006

Z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej wynika, iż skutkiem przekroczenia przez organ podatkowy 3-miesięcznego terminu (w okolicznościach przewidzianych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej 4- miesięcznego terminu) wiążące jest dla tego organu stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (tzw. "milcząca interpretacja")...

Interpretacja organów podatkowych

Dochody związane z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej a podatek dochodowy od osób fizycznych

Pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Więcej osób zapłaci VAT

Zmiany w ustawie o VAT spowodują, że podatkiem tym zostaną objęte nowe grupy zawodowe - ostrzegają eksperci. Obecnie nad projektem pracuje specjalnie powołana sejmowa podkomisja... Gazeta Prawna

Można odliczyć VAT od usług reasekuracji

Przy opodatkowaniu reasekuracji należy wydzielić czynności opodatkowane i nieopodatkowane. Dopiero po rozdzieleniu można odliczyć VAT. Wojewódzki sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię związaną z możliwością odliczania VAT... Gazeta Prawna

Na zwolnieniu brak kosztów

U pracowników będących na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Zasiłek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi handlujących autami

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wzmożone kontrole podatników zajmujących się handlem autami. Kontrole te uwzględniono w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2007 rok... Gazeta Prawna

Są już nowe druki zaświadczeń

Od jutra urzędy skarbowe w całym kraju będą wydawały zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie do celów podatkowych na nowych formularzach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy biegły sądowy powinien płacić VAT

Spór o interpretację niejasnych przepisów dotyczących zwolnienia z VAT usług biegłych sądowych trafił do NSA. Do skargi kasacyjnej przystąpił rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik może być zwolniony również za całokształt

Jeżeli pracodawca wskazuje kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, należy je ocenić łącznie. Jest bowiem możliwe, że żadna z nich samodzielnie nie uzasadnia wymówienia, ale razem - już tak... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fuzje adwokatów i radców na skalę kancelarii

Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego stało się faktem w kancelariach prawniczych obsługujących biznes. Działają tam ręka w rękę. Zawód radcy, utworzony w PRL do obsługi przedsiębiorstw, od dziesięciu lat ma podobne kompetencje jak adwokata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 maja 2007

Przegląd prasy

ZUS bez osobowości prawnej

ZUS jest bardzo kosztowną instytucją - mówi wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska. Przygotowany przez nią projekt reformy finansów publicznych przewiduje więc odebranie mu od 1 stycznia 2008 r. osobowości prawnej... Gazeta Prawna

Fiskus zarabia miliony na dobroczynności

Zamiast wysyłać SMS-y, z których dochód jest przekazany na wspieranie działalności charytatywnej, Polacy coraz chętniej zasilają organizacje charytatywne bezpośrednimi wpłatami. Nie chcą już dofinansowywać państwa... Gazeta Prawna

Bardziej opłaca się auto w leasingu niż na kredyt

Od decyzji sądu administracyjnego w sprawie założonej przez Raiffeisen Leasing zależy, czy osoby mające problem z wykazaniem się zdolnością kredytową będą mogły korzystać z alternatywnej formy finansowania auta: leasingu konsumenckiego... Gazeta Prawna

Żadna ustawa z planu kwietniowego nie trafiła na obrady rządu

Zgodnie z planem legislacyjnym w kwietniu rząd powinien przyjąć 12 kolejnych projektów ustaw. Z tych, które zakładał plan, na posiedzenie Rady Ministrów nie trafił jednak żaden akt prawny... Gazeta Prawna

Tylko jedna dziesiąta udziałów uchroni dywidendę od podatku

Firmom od 2008 r. nie będzie się opłacać posiadanie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji innej spółki, bo nie unikną wtedy podatku od dywidendy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nabywca majątku nie zawsze odpowiada za zaległe składki

ZUS powinien wydać decyzję ustalającą zobowiązanie z tytułu składek według obowiązujących przepisów. Liczy się dzień wydania decyzji, a nie nabycia przez spółkę środków trwałych innej spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloperzy muszą poprawić złe umowy

Od 21 kwietnia deweloperzy, którzy stosują w swoich umowach zakazane klauzule, muszą się liczyć z nałożeniem na nich kary w wysokości do 10 proc. przychodu firmy bez wcześniejszego upominania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Magister w roli pełnomocnika chce mieć prawa adwokata

Coraz częściej magistrowie prawa występują w sądach jako pełnomocnicy. Brakuje tylko, by sądy zasądzały zwrot ich wynagrodzenia - na wzór adwokatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Wystawienie faktury zbiorczej

Dostawa ogumienia i jego wymiana na samochodach będących własnością kontrahenta nosi cechy świadczenia o charakterze ciągłym, a tym samym, nie ma żadnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wystawienie na koniec miesiąca faktury dokumentującej sprzedaż danego miesiąca, w której datę sprzedaży oznacza się przez wskazanie miesiąca oraz roku sprzedaży.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4025/2006

Zwolnienia i ulgi podatkowe mają charakter wyjątkowy. Stanowią one bowiem odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności oraz równości opodatkowania. Z tego względu stosowanie przywilejów podatkowych nie może być dokonywane w drodze wykładni rozszerzającej.

02 maja 2007

Przegląd prasy

Niewykonywanie wyroków zagraża demokracji

Rzecznik praw obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości i marszałka Sejmu o interwencję w sprawie niewykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Pełnomocnicy są szansą lepszej kontroli w spółkach

W maju i w czerwcu w większości spółek akcyjnych odbywają się walne zgromadzenia akcjonariuszy. Zgodnie z art. 395 par. 1 kodeksu spółek handlowych, powinny się one odbyć w terminie sześciu miesięcy od upływu każdego roku obrotowego... Gazeta Prawna

Rozliczenie transakcji nie ma wpływu na VAT

Zapłata ceny stanowi obrót, nawet gdy następuje w innej formie niż pieniężna. Podatnik powinien zatem zapłacić należny VAT. WSA rozstrzygnął wątpliwości związane z obowiązkiem zapłaty VAT od transakcji... Gazeta Prawna

Biura rachunkowe nie stracą uprawnień

Osoby usługowo prowadzące księgi nadal będą mogły wypełniać PIT-y i inne deklaracje podatkowe. Zmiany w ustawie o rachunkowości nie odbierają im tych uprawnień... Gazeta Prawna

Będą oceniane zachowania asesorów w sądzie i poza nim

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, w której sugeruje prezesom sądów okręgowych i apelacyjnych, jak mają oceniać kandydatów na stanowiska sędziowskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek trzeba zapłacić od pełnej wartości wykonanej usługi

Podatnik musi naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego VAT od całej wartości wykonanej usługi, a nie tylko od mniejszej części, wynikającej ze sfałszowanej faktury - uznał dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za opóźnienie w zeznaniu grozi grzywna

Samo niezłożenie zeznania podatkowego w terminie jest wykroczeniem. Niesolidny podatnik naraża się na odpowiedzialność karną skarbową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polacy są w czołówce skarżących się do Trybunału w Strasburgu

Zajmujemy jedno z pierwszych miejsc pod względem liczby skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 93/2006

Brak odpowiednio skonstruowanych przepisów przejściowych rozporządzenia Ministra Finansów z 23.06.2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sprawia, iż rozporządzenie to narusza zasadę zaufania obywatela do państwa a zwłaszcza podstawową zasadę porządku konstytucyjnego, którą jest, określona w art. 2 Konstytucji RP, zasada demokratycznego państwa prawnego. W szczególności zasada ta, zdaniem Sądu, nie pozwala przerzucać na podatnika błędów i zaniedbań prawodawcy.

Wyrok ETS - C-63/2006

Artykuł 27 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na państwa członkowskie obowiązek zwolnienia z ujednoliconego podatku akcyzowego alkoholu etylowego przywiezionego na obszar celny Wspólnot Europejskich, zawartego w wyrobach czekoladowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, pod warunkiem, że zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra na 100 kilogramów produktu.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama