Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1230/2005

Przepisy regulujące postępowanie przed organami podatkowymi nie dotyczą postępowania sądowego, którego celem jest jedynie kontrola tego, czy m.in. postępowanie przed organem administracji publicznej przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami postępowanie to regulującymi.

Wyrok NSA - I FSK 1225/2005

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 5 tej ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wyłącza z zakresu zwolnienia przedmiotowego w nim przewidzianego żadnych innych towarów używanych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy) poza tymi, w stosunku do których przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony...

Przegląd prasy

Dochody przeznaczone na realizację celów statutowych są zwolnione z podatku

Zwolnieniu z CIT podlegają wydatki na ściśle określone w ustawie rodzaje działalności statutowej... Gazeta Prawna

Zwrot do rozliczenia w kraju

Otrzymany za granicą zwrot podatku dochodowego może mieć wpływ na rozliczenia w Polsce. Zdarza się, że polscy pracownicy uzyskują zwroty podatku dochodowego w wyniku dokonania rocznego rozliczenia w innym kraju... Gazeta Prawna

Od 31 marca obowiązuje nowy wzór informacji VAT

Nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów obowiązuje od 31 marca. Formularz należy stosować począwszy od I kwartału 2007 r... Gazeta Prawna

Notariusz odpowiada za błędy w wydanym akcie

Od 1 stycznia 2007 r. zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego ma istotne znaczenie podatkowe. Osoby z najbliższej rodziny zwalnia z konieczności składania dodatkowego oświadczenia i pozwala na automatyczne skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Wyższe diety obniżą podatek od austriackich zarobków

Nadal nie ma nowej polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pracujący w Austrii Polacy muszą więc rozliczać polski PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany w VAT sprzeczne z podatkiem dochodowym

Już wkrótce możemy dostać wyższe rachunki za telefon, prąd, gaz i wodę i to nie z powodu zmiany taryf. Tak będzie, jeśli proponowane przez Ministerstwo Finansów przepisy wejdą w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W sądowych sporach z ZUS przedsiębiorcy często przegrywają

Przedsiębiorcy powinni szczególnie wnikliwie śledzić zmiany w przepisach ubezpieczeniowych, by nie popaść w zaległości w opłacaniu składek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister dyscyplinuje adwokatów i radców

Sąd dyscyplinarny będzie zawieszał w czynnościach zawodowych aresztowanego adwokata. Taką poprawkę Senatu do nowelizacji ustaw: prawo o adwokaturze, prawo o notariacie oraz o radcach prawnych, przyjął w czwartek Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1207/2005

Sąd kasacyjny, nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania konkretyzacji zarzutów lub też formułowania domysłów w zakresie tego, na jakiej podstawie została oparta skarga kasacyjna oraz jakiego dotyczy przepisu. Działanie takie byłoby pozbawione podstawy prawnej...

Wyrok NSA - I FSK 1201/2005

Możliwe jest  przesunięcie terminu powstania obowiązku podatkowego do określonego momentu, ale ten moment zawsze jest określony przez ustawodawcę a nie przez podatnika.

Przegląd prasy

Wątpliwości wyjaśni fiskus

Zanim podatnik sprzedający wyroby akcyzowe wywiezie je z Polski, powinien upewnić się, czy zapłaci akcyzę. Może się okazać, że koszty transakcji będą na tyle wysokie, że sprzedaż nie będzie opłacalna... Gazeta Prawna

Resort finansów poprawia PIT-8C

Resort finansów opracował projekt zmiany obowiązującego od 1 stycznia rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 243, poz. 1760)... Gazeta Prawna

Sąd nie orzeka o obowiązkach fiskusa

NSA nie orzeka o prawach i obowiązkach stron postępowania podatkowego. Sprawdza legalność wyroków wydanych przez sąd I instancji... Gazeta Prawna

Koszty powinny być równe dla firm i pracowników

Ministerstwo Finansów zmieniając od 1 stycznia 2007 r. definicję działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chciało ograniczyć samozatrudnienie... Gazeta Prawna

Minister odpowiada za ujawnienie informacji o podatniku

Osoby, których nazwisko i imię zostało opublikowane razem z wiążącą interpretacją, mogą skarżyć Skarb Państwa o zadośćuczynienie lub odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cudzoziemca nie wolno gorzej opłacać

Firma zatrudniająca w Polsce obcokrajowca na etacie musi mu płacić przynajmniej płacę minimalną. Przedsiębiorcy starają się obniżyć koszty zatrudnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można dotować wczasy za granicą z funduszu socjalnego

Pracownicy chcący zwiedzić podczas urlopu słowackie Tatry czy egipskie piramidy zyskają wkrótce prawo do dopłat z funduszu socjalnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy kwestionują wyniki kontroli

Po raz pierwszy w historii Rada Zamówień Publicznych wyda opinię o kontroli, w której zalecono unieważnienie postępowania. Od niespełna roku organizatorzy publicznych przetargów mogą kwestionować wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 marca 2007

Informacje NetTAX

Radio i telewizja w Cafe News

Firma Cafe News udostępniła najnowszą wersję programu, umożliwiającą oglądanie telewizji i słuchanie internetowych stacji radiowych. Użytkownicy aplikacji mogą teraz przeglądać najciekawsze informacje z serwisu NetTAX.com.pl  słuchając jednocześnie radia lub oglądając telewizję w sieci.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 118/2006

Z zasady ujętej w art. 121 § 2 Ordynacji podatkowej, wynika konieczność udzielania informacji prawnej także w wezwaniach kierowanych do podatnika, w szczególności jeżeli dotyczy to zagadnień niezbyt precyzyjnie uregulowanych w przepisach prawnych, a za takie należy uznać zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej.

Wyrok NSA - I FSK 1182/2005

Odczytując więc poprawnie zamiar prawodawcy z przepisu § 12a ust. 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r., w sprawie podatku akcyzowego, trzeba przyjąć, że miał on na celu wyłączenie ze zwolnienia od obowiązku uiszczania podatku akcyzowego tych wszystkich sprzedawców, którzy dokonują jakichkolwiek czynności, prowadzących do zwiększenia użyteczności towaru...

Przegląd prasy

Deklaracje kwartalne dla wszystkich

Składanie kwartalnych deklaracji VAT stanie się regułą. W ten sposób będą mogli się rozliczać wszyscy podatnicy... Gazeta Prawna

Ustaloną wysokość podatku można zaskarżyć

Podatnik może zaskarżyć wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Jeśli jednak są one zgodne z limitami zawartymi w ustawie, to podważenie uchwały może być trudne... Gazeta Prawna

Spółki nie powinny płacić podatku

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są sprzeczne z unijną dyrektywą. Umowy spółki i ich zmiany nie powinny więc być opodatkowane... Gazeta Prawna

Każdy towar z inną stawką VAT

Każdy produkt sprzedawany w zestawie, np. płyta CD z gazetą, powinien być opodatkowany inną stawką - uważa sąd administracyjny... Gazeta Prawna

Celnicy będą brać pod uwagę cenę aut krajowych

Wartość sprowadzonych z Unii aut będzie dość swobodnie weryfikowana przez celników. Wynika to z niejawnego na razie, choć gotowego już, rozporządzenia Ministerstwa Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nagrody z zysku spółki tylko za zasługi dla firmy

Pracownicy mają prawo do udziału w zyskach firmy, o ile nie zostaną one przeznaczone na jej rozwój... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nierzetelność członków zarządu na etacie będzie musiał zbadać sąd pracy

Jeśli prezes zatrudniony na podstawie umowy o pracę pobrał świadomie premię, która mu się nie należała, spółka może żądać jej zwrotu przed sądem pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dłużnik nie miał udziałów, dlatego dokument komornika nie trafi do akt

Sąd rejestrowy, któremu komornik zgłasza zajęcie udziałów dłużnika w spółce, musi zbadać, czy dane zawarte w tym zgłoszeniu są zgodne z treścią wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1126/2005

Samo wszczęcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie stanowi podstawy prawnej do zatrzymania należnego podatnikowi zwrotu podatku. Taką podstawę prawną - po wszczęciu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - stanowi jedynie decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych wydana na podstawie art. 33 § 2 pkt 1 - 3 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrok NSA - I FSK 1185/2005

Skoro podatnik odprowadził podatek VAT z tytułu świadczenia odpłatnie usług reklamowych, a zamieszczanie reklam towarów w gazetce i jej rozpowszechnianie stanowiło między innymi realizację tych usług, to opodatkowanie gazetki według jej całkowitego kosztu wytworzenia stanowiłoby podstawę do stwierdzenia, iż dochodzi do sytuacji podwójnego opodatkowania w stosunku do części zawierającej zdjęcia produktów kontrahentów spółki, które znalazły się tam na podstawie umów reklamowych z inną spółką.

Przegląd prasy

Kaucja gwarancyjna zniknie z przepisów

Jedną z korzystnych zmian zaproponowanych w nowelizacji ustawy o VAT przygotowanej w resorcie finansów jest likwidacja kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tys. zł... Gazeta Prawna

Odsetki trzeba naliczyć za cały okres

Organy podatkowe po zweryfikowaniu obowiązku podatkowego mają prawo do naliczenia odsetek od daty powstania obowiązku podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię naliczania odsetek... Gazeta Prawna

Będzie ulga dla producentów biokomponentów

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić do ustawy z dnia 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ulgę podatkową, która ma rekompensować część kosztów produkcji biokomponentów... Gazeta Prawna

Gminy nie mogą udzielać dowolnych zwolnień

Gminy, które uzależniają zwolnienie w podatku od nieruchomości od zatrudnienia osób mieszkających na ich terenie, łamią prawo wspólnotowe - ostrzega Komisja Europejska... Gazeta Prawna

Z powodu donosów podatnicy trafiają pod lupę fiskusa

Anonimy to istotne źródło informacji dla urzędników skarbowych i pracowników wywiadu. Tylko w ubiegłym roku państwo zarobiło dzięki donosom prawie 65 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS powinien przypomnieć o ubezpieczeniu

Od przedsiębiorcy przez lata przekonanego, że składki są nieobowiązkowe, ZUS domaga się ich teraz wraz z odsetkami. A przecież nie poinformował, że stały się obowiązkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odszkodowanie za błąd niesumiennego radcy

Radca prawny jest zobowiązany zbadać wszystkie okoliczności sprawy, którą prowadzi. Jeśli nie zachowa należytej staranności i przegra proces, klient może żądać od niego odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa umowa zachęciła Polaków z Anglii do inwestowania w kraju

Rodacy pracujący w Anglii nie chcą już masowo tam zostawać. Korzystna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przekonała ich, że warto wrócić do Polski albo chociaż tu zainwestować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 83/2006

Sposób rozumienia art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, musi uwzględniać cel, któremu służy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, a także specyfikę prowadzenia działalności przez danego podatnika...

Wyrok NSA - I FSK 707/2005

Skoro nie można podważyć ustalenia o nieistnieniu zaległości podatkowej (nawet gdyby z akt administracyjnych wynikało coś wręcz przeciwnego), to przy takim założeniu nie może być mowy o naruszeniu art. 27 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dla podważenia błędnego ustalenia Sądu o nieistnieniu zaległości podatkowej niezbędne jest powołanie jako podstawy kasacyjnej odpowiedniego przepisu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przegląd prasy

Nie zawsze odsetki od dopłat można zaliczyć do kosztów

Dopiero poszerzony skład NSA rozstrzygnie, czy kosztem uzyskania przychodów są odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, czy też odsetki od dopłat zwracanych wspólnikom... Gazeta Prawna

Uproszczony obowiązek podatkowy

Jedną z najważniejszych propozycji zawartych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT jest zmiana w zakresie daty powstania obowiązku podatkowego... Gazeta Prawna

Ulgi w spłacie to pomoc publiczna

Resort finansów opracował i skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego rozporządzenia w sprawie udzielania niektórych ulg stanowiących pomoc de minimis... Gazeta Prawna

Wciąż wielu podatników ma milionowe zaległości

Od 2003 roku około 3,5 tys. podmiotów gospodarczych posiada zaległości podatkowe we wszelkich wpłatach należności wobec budżetu państwa powyżej łącznej kwoty 1 mln zł... Gazeta Prawna

Organizatorzy szkoleń w podatkowej pułapce

Popłoch. Tak najkrócej można określić reakcję na nasze artykuły o akredytacji, jaką muszą mieć prywatne firmy szkoleniowe. Jeśli jej nie mają, kursanci odprowadzą podatek od dofinansowania, które zafundował im pracodawca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa składka wypadkowa od kwietnia

Płatnicy, którzy do 20 kwietnia otrzymają z ZUS informację o nowej stawce składki wypadkowej, będą musieli ją zastosować w rozliczeniach z ZUS za kwiecień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik nie musi być cały czas pod komórką

Szef nie może przez całą dobę nękać podwładnego w sprawach służbowych przez komórkę. Ani go karać, jeśli zmęczony wyłączy w końcu aparat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czas na przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Największe spółki cywilne tylko do soboty mają czas na dopełnienie procedur związanych z przekształceniem w spółki jawne. Przekształcić się w spółkę jawną musi każda spółka cywilna, która osiągnęła pewien pułap przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 marca 2007

Informacje NetTAX

Nowa definicja działalności gospodarczej zawarta w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który wpłynął do sejmu 27 czerwca 2006 r., a znajdujący się obecnie w pracach podkomisji nadzwyczajnej, przewiduje zmianę definicji działalności gospodarczej. Poniżej omawiamy tę zmianę...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 142/2006

Warunkiem powstania odpowiedzialności osoby trzeciej za zobowiązania podatkowe jest spełnienie przesłanek wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma bez wątpienia jej 108 § 1 Ordynacji Podatkowej, który stanowi, że o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji...

Wyrok NSA - I FSK 21/2006

Przepis § 54 ust. 4 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż w przypadku ustalenia, iż faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, nie stanowią one podstawy do odliczenia podatku naliczonego.

Przegląd prasy

Obligacje nie zawsze są lepsze od kredytu

Firmy zamiast obligacji wolą kredyty, bo choć droższe, dają możliwość negocjacji warunków spłaty... Gazeta Prawna

Nowe obowiązki firm organizujących gry

Mimo zmian w ustawie o VAT firmy działające w branży gier losowych nadal nie będą mogły odliczać podatku... Gazeta Prawna

Przed umorzeniem zaległości potrzebna opinia ministra

Resort finansów zwiększa kontrole nad organami skarbowymi... Gazeta Prawna

Urzędy kontroli skarbowej nie będą objęte reformą

Dzisiejsze urzędy kontroli skarbowej (UKS) nie zostaną od przyszłego roku połączone z urzędami i izbami skarbowymi oraz celnymi w Krajową Administrację Skarbową... Gazeta Prawna

Rodzina sędziego w stanie spoczynku pozostaje bez odprawy pośmiertnej

Sędzia w stanie spoczynku nie pełni służby. Toteż jego najbliższym nie przysługuje odprawa pośmiertna - uchwalił Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminatorzy maturzystów wygrali dodatkowe pieniądze

Nauczycielowi za pracę w komisjach maturalnych wykonywaną poza limitem obowiązkowych zajęć dydaktycznych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie - uchwalił Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To już ostatnie rozliczenia brytyjskich dochodów Polaków na niekorzystnych zasadach

Ponad rok temu gazeta rozpoczęła starania o zmianę sposobu opodatkowania rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Straż miejska na razie bez fotoradarów i mandatów

Strażnik gminny nie ma prawa ani posługiwać się fotoradarem, ani na jego podstawie nakładać mandatów za nadmierną prędkość, ani kierować takich spraw do sądu grodzkiego - orzekł Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 marca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 47/05 - Ograniczenia wyboru obrońcy naruszają Konstytucję RP

Ograniczenia prawa wyboru obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych służb mundurowych naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-K 35/05 - Pomoc stypendialna w gestii gmin, nie służb socjalnych

Wyłączenie służb socjalnych z realizacji pomocy stypendialnej, jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Interpretacja organów podatkowych

Działalność w zakresie sprzedaży odpadów produkcyjnych a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Działalność w zakresie sprzedaży odpadów produkcyjnych, nie stanowiąca działalności pomocniczej podmiotu, a jedynie pośrednio związana z działalnością gospodarczą, prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie wyszczególniona w zezwoleniu otrzymanym przez Podatnika, nie podlega zwolnieniu od podatku, w trybie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1123/2005

Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie zwalnia organu podatkowego od zawarcia w postanowieniu prawidłowego w swej treści pouczenia, przewidzianego przepisem art. 217 § 1 pkt 6 ustawy. Wszelkie zaś braki w tym zakresie skutkują wadą.

Przegląd prasy

Na ukaranie mandatem trzeba wyrazić zgodę

Mandat w postępowaniu karnym skarbowym można nałożyć, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości. Konieczna jest także zgoda sprawcy na przyjęcie mandatu... Gazeta Prawna

Definicja budownictwa społecznego ma być uzgodniona w przyszłym tygodniu

Definicja budownictwa społecznego, która pozwoli utrzymać niższy VAT w budownictwie mieszkaniowym, ma być gotowa w przyszłym tygodniu... Gazeta Prawna

Za opóźniony zwrot VAT należą się odsetki

Organy podatkowe, które z opóźnieniem zwróciły VAT podatnikowi bez formalnego przedłużenia terminu, muszą zapłacić odsetki... Gazeta Prawna

Księgowym łatwiej będzie aktualizować majątek firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedstawił projekt kolejnego Krajowego Standardu Rachunkowości... Gazeta Prawna

Nowe zasady zdobywania uprawnień pośrednika i zarządcy

Kandydaci na pośredników lub zarządców będą mieli do wyboru dwa typy licencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyszli kierowcy muszą się uczyć od nowa

Ministerstwo Transportu pracuje nad zmianą pytań do testów na prawo jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister decyduje, czy prąd jest ekologiczny

Firmy, które opracowują nowe technologie, muszą załatwić wiele formalności, aby ich pomysł był urzędowo uznany za ekologiczny i mogły z pomocą swoich wynalazków produkować energię przyjazną środowisku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wójt zamknie zakład rozsiewający przykrą woń

Dzisiaj w przepisach o ochronie środowiska nie ma regulacji o brzydkich zapachach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Zakup przez przedstawicielstwo od zewnętrznych podmiotów usług zdefiniowanych w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT a import usług.

Przedstawicielstwo (nabywca usługi) będące stałym miejscem prowadzenia działalności, będzie determinować miejsce świadczenia zakupywanych usług. Miejscem świadczenia usług będzie terytorium kraju, gdzie znajduje się przedstawicielstwo,a to z kolei oznacza, iż z tytułu powyższych transakcji nie wystąpi u Podatnika import usług.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1085/2005

Określony w art. 5a ust. 1 pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło włączenie podatnika do danej kategorii podatników, to najwcześniej 1 stycznia 2005 r. Oznacza to, że w 2004 r. naczelnicy tzw. "dużych urzędów skarbowych" nie mogli być organami właściwymi w sprawach podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 1 - 6 oraz w pkt 7 lit. b - d wymienionej ustawy.

Przegląd prasy

Nie wszystkie wydatki będą zwracane

Podatnik, który wygra sprawę przed sądem administracyjnym, może liczyć na zwrot kosztów postępowania. Będą to jednak tylko te wydatki, które są niezbędne do celowego dochodzenia praw... Gazeta Prawna

Sąd rozstrzygnie, kto płaci podatek

Nadal nie wiadomo, czy osoba fizyczna musi płacić VAT przy sprzedaży działek budowlanych należących do jej majątku osobistego. Zdecyduje o tym poszerzony skład NSA... Gazeta Prawna

O VAT decydują strony umowy

O tym, czy VAT będzie doliczany do wynagrodzenia notariusza czy też będzie się mieścił w cenie, decydują strony czynności, czyli notariusz i klient... Gazeta Prawna

Podatnik musi udowodnić, że przysługuje mu zwrot

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Finansów wynika, że już dziś specjalna ustawa doprecyzowująca zasady zwrotu podatku za samochody używane sprowadzone z UE powinna trafić do uzgodnień wewnątrzresortowych... Gazeta Prawna

Kara umowna nie jest opodatkowana

Jeżeli kary wynikają z niedotrzymania terminów prac określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych z wykonawcami przez urząd gminy, to nie podlegają opodatkowaniu VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procesy mają być trzy razy szybsze

Za rok procesy gospodarcze powinny być dwa razy krótsze, a za trzy lata nawet trzykrotnie - zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy powinni wiedzieć, kiedy dostaną zwrot

Przedsiębiorcy nie mogą w nieskończoność czekać, aż urząd skarbowy wyjaśni, czy zwrot VAT w ogóle im się należy i kiedy go dostaną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Naruszenie dobrych praktyk może być podstawą do zwolnienia

Pracownicy wiele ryzykują, lekceważąc kodeks etyczny firmy. Jeżeli jego zasady są częścią regulaminu albo układu zbiorowego, to naruszenie ich może uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Rozlicznie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa a VAT

Rozliczanie kosztów funkcjonowania przedstawicielstwa. tj. obciążanie tymi kosztami Podatnika nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1082/2005

Art. 20 ust. 2 ustawy restrukturyzacyjnej, określa w sposób bezwarunkowy ostateczny termin uiszczenia ostatniej raty opłaty restrukturyzacyjnej - najpóźniej z upływem 14 miesięcy od doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji...

Przegląd prasy

Zmieniając postanowienie trzeba wskazać naruszenia

Dyrektor izby skarbowej, zmieniając postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie interpretacji podatkowej, musi wskazać m.in. naruszenia, które miały miejsce... Gazeta Prawna

VAT: zwolnienia dla wybranych niezgodne z VI Dyrektywą

Usługi zarządzania zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi mogą korzystać ze zwolnienia VAT. Wprowadzenie ograniczeń dla specjalnych funduszy jest naruszeniem VI Dyrektywy... Gazeta Prawna

Na remonty obowiązuje 7-proc. stawka

Roboty budowlane związane z remontem i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dom mieszkalny są objęte 7-proc. stawką VAT... Gazeta Prawna

Ryczałt tylko dla nielicznych

Podatnicy, którzy wybiorą ryczałt VAT, nie będą mogli świadczyć usług na rzecz firm. Warunek ten, zdaniem ekspertów podatkowych, może zniechęcić wielu przedsiębiorców do skorzystania z tej formy rozliczeń... Gazeta Prawna

Świadczenie usług powinno być zawodem

Osoba wpisana tymczasowo na listę doradców podatkowych może uzyskać wpis stały tylko wtedy, gdy świadczy usługi zawodowo przez co najmniej osiem lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka chce mieć dostęp nawet do informacji o skazanych

Urzędnicy skarbowi mają zyskać szerszy dostęp do danych podatników i większe uprawnienia kontrolne. Takie propozycje znalazły się w przygotowywanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Stan techniczny pojazdu będzie miał znaczenie

Organy celne, licząc nową akcyzę od unijnych aut, muszą brać pod uwagę obiektywne kryteria, np. ogólny stan w chwili przywiezienia do Polski, model, rodzaj napędu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybsze procesy sądowe mają pomóc przedsiębiorcom

Od dzisiaj przedsiębiorca bez prawnika może mieć kłopoty z prowadzeniem sporu przed sądem gospodarczym. Procesy mają się jednak toczyć szybciej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego w postępowaniu z zakresu zamówień publicznych.

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1080/2005

Postępowanie sprawdzające nie jest tożsame z postępowaniem wyjaśniającym w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przegląd prasy

Zapłata dopiero po otrzymaniu decyzji

Podatnicy, którzy nie otrzymali decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, na razie nie muszą go płacić. Nie wolno jednak czekać na wezwanie do zapłaty za użytkowanie wieczyste... Gazeta Prawna

Zwrot dla fiskusa i podatnika

Zwrotu kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym może domagać się nie tylko podatnik. Uprawnienie takie posiada też organ podatkowy... Gazeta Prawna

Zwrot VAT tylko dla zarejestrowanych podatników

Podatnik zachowuje prawo do odzyskania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w okresie, w którym powstała nadwyżka, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny... Gazeta Prawna

Zyski kapitałowe mogą być nieopodatkowane

Ministerstwo Finansów uważa, że w ciągu 2-3 lat można zlikwidować podatek od zysków kapitałowych. Według wstępnych szacunków wpływy z tego tytułu w ubiegłym roku wyniosły 2,5 mld zł... Gazeta Prawna

Firma nie skorzysta z przywilejów dla konsumentów

Jeżeli firma świadczy usługi tylko podmiotom gospodarczym i wśród jej klientów nie ma zwykłych konsumentów, nie może odpowiadać za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cesję trzeba wykazać jako inne źródło przychodu

Pracownik, który dostał zamiast pensji wierzytelność, powinien wykazać ją jako tzw. przychód z innych źródeł. Nie jest to bowiem składnik wynagrodzenia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolno zmienić żądanie bez drugiej opłaty sądowej

Gdy przedsiębiorca wszczął sprawę gospodarczą i wystąpił z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego, a wysokość nowego żądania jest niższa - nie musi wnosić ponownej opłaty sądowej od tego roszczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nakazał zwrot, urzędnicy ustalą zasady

Organy celne określą sposób zwracania akcyzy zapłaconej od unijnych samochodów. Powinny się przy tym kierować prawem Wspólnoty, a nie interesem fiskalnym państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1/2006

Zapłata podatku dokonana po wszczęciu postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej (szerzej po wszczęciu postępowania "ulgowego") nie czyni tegoż postępowania bezprzedmiotowym w związku z czym nie daję ona podstaw do jego umorzenia na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Jeżeli kable sieci technicznych umiejscowione w ziemi lub na słupach, albo przebiegające przez kanalizację techniczną, stanowią urządzenia budowlane umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas jako budowla stanowią przedmiot opodatkowania, w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości...

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 28/05 - Osoby ubezwłasnowolnione niesłusznie dyskryminowane

Nie przyznanie osobie ubezwłasnowolnionej uprawnienia do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, jest niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-K 8/07 - Sankcje za nieterminowe składanie oświadczeń majątkowych przez samorządowców sprzeczne z konstytucją

Nieproporcjonalność sankcji za opóźnienie w terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także odpowiednich oświadczeń dotyczących ich małżonków, jest niezgodna z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Użytkowanie wieczyste bez podatku

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Ustanowione przed 1 maja 2004 r. użytkowanie wieczyste nie podlega opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Jednorazowa sprzedaż z VAT

W niektórych przypadkach nawet jednorazowa bądź dokonywana w odstępach czasu sprzedaż działek budowlanych może być uznana za działalność gospodarczą - ostrzega minister finansów... Gazeta Prawna

Podatek od towarów i usług można skorygować tylko po uzyskaniu duplikatu faktury

Duplikat faktury nie pozbawia podatnika prawa do rozliczenia podatku. W takiej sytuacji powinien on skorygować VAT. Organy podatkowe po kontroli zakwestionowały rozliczenie VAT za wrzesień 2001 r... Gazeta Prawna

Będą precyzyjne wymagania dla prowadzących księgi

Resort finansów pracuje nad zmianami w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), które obejmą przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Odliczy tylko właściciel

Tylko podatnik, który wziął kredyt na budowę własnego domu lub nowo wybudowanego mieszkania od gminy czy dewelopera, może odliczyć odsetki od tego kredytu jako ulgę w PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy dla ważności umowy starczy potwierdzenie po czasie

Jeśli zarząd spółdzielni zawarł umowę bez wymaganej uchwały walnego zgromadzenia albo rady nadzorczej, to nie wiadomo, czy będzie ona ważna po uzyskaniu akceptacji później... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ławników w sądach cywilnych i karnych będzie jeszcze mniej

Sejm zmniejszył udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Będą orzekać tylko w niektórych sprawach pracowniczych, rodzinnych, a w karnych wyłącznie, gdy sądzone są zbrodnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpieczne warunki pracy dla jednoosobowych firm

Samozatrudnieni zostaną objęci od 1 lipca większą ochroną. Ich chlebodawcy boją się nowych obowiązków. Samozatrudnieni to zwykle byli pracownicy zmuszeni do założenia własnej działalności i rozpoczęcia stałej współpracy z poprzednim zakładem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy a koszty uzyskania przychodu

Odszkodowanie, które Podatnik jest zobowiązany zapłacić jest formą zadośćuczynienia, naprawienia szkody jaką poniósł wydzierżawiający na skutek niedotrzymania przez Podatnika warunków umowy. Umowy, która po jej rozwiązaniu nie będzie już wpływać na powstanie przychodu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1071/2005

Sąd administracyjny, co do zasady, jako sąd dokonujący jedynie kontroli legalności działania administracji (art. 1 § 1 i 2 postępowania przed sądami administracyjnymi) nie ustala stanu faktycznego sprawy, nie prowadzi postępowania dowodowego, a jedynie ocenia prawidłowość postępowania dowodowego przeprowadzonego przez organy administracji.

Przegląd prasy

Nie ma jasnych zasad rozliczania podatku

Jeśli resort finansów nie określi jasnych zasad rozliczania podatku przez przedsiębiorców realizujących projekty finansowane z funduszy strukturalnych, dodatkowe koszty poniesie Skarb Państwa... Gazeta Prawna

Prezes spółki odpowiada za jej zobowiązania

Fiskus może przenieść odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki na jej prezesa nawet wtedy, gdy objął swoją funkcję pod koniec roku podatkowego... Gazeta Prawna

Ryczałt kwotowy tylko dla nielicznych

Sejmowa nadzwyczajna podkomisja zajmująca się nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zakończyła wczoraj rozpatrywanie zmian zawartych w rządowym projekcie ustawy... Gazeta Prawna

Znaki skarbowe wrócą najwcześniej jesienią

Na obiecywaną przez minister finansów Zytę Gilowską możliwość wykorzystania zapasów znaków skarbowych podatnicy będą musieli jeszcze poczekać... Gazeta Prawna

Posłowie chcą grzywny dla obrońców

Adwokatom czy radcom prawnym, którzy swoim zachowaniem naruszą powagę sądu, może grozić do 20 tys. zł kary. Taki przepis tuż przed uchwaleniem zmian w procedurze karnej chcą wprowadzić posłowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci krytykują rządowe projekty

Naczelna Rada Adwokacka skrytykowała ostatnie rządowe projekty zmian w przepisach regulujących zawód adwokata. Jej zdaniem zmierzają one do zlikwidowania samorządu zawodowego i osłabienia adwokatury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólne zameldowanie małżonków zwalnia z podatku

Jeśli tylko jeden z małżonków był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu lub domu, to tylko on skorzysta z nowej ulgi. Fiskus weźmie połowę podatku od dochodu z takiej transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej odwlec płacenie kaucji gwarancyjnej

Podatnicy, którzy chcą rozpocząć handel z Unią, powinni zaczekać. Za kilka miesięcy zniknie kaucja gwarancyjna, ale ci, którzy ją wpłacą, na zwrot pieniędzy będą czekać nawet rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1009/2005

Prawidłowym trybem dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego działania organu państwowego jest kierowanie roszczeń do tego organu, którego działanie wyrządziło szkodę podatnikowi a nie do organu podatkowego.

Wyrok WSA - I SA/Wr 776/2006

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 19 ust. 1 (w związku z art. 20 ust. 2) ustawy VAT - związana jest z wykonywaniem przez podatnika czynności, które podlegają tej ustawie, jeśli dana czynność - jak sprzedaż udziałów - ustawie VAT nie podlega, to nie powstaje obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Przegląd prasy

Prawo do odliczenia uzależnione od decyzji

Odliczanie ulgi uczniowskiej uzależnione jest od wydania decyzji o jej przyznaniu. To, że sąd administracyjny uchylił decyzję odmawiającą przyznania ulgi, nie oznacza, że powstała nadpłata... Gazeta Prawna

Będzie więcej odszkodowań zwolnionych z podatku

Senatorowie opracowali projekt nowelizacji ustawy o PIT, który poszerzy zakres zwolnień podatkowych dla odszkodowań. Projekt ma dostosować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada ubiegłego roku... Gazeta Prawna

Od dziś nowe uprawnienia wywiadu skarbowego

Od dziś wywiad skarbowy w celu wykrycia sprawców przestępstw oraz uzyskania i utrwalenia dowodów może otwierać przesyłki i sprawdzać ich zawartości oraz usuwać przedmioty przestępstwa... Gazeta Prawna

Bez nowej komisji kandydaci nie mogą zdawać egzaminu

Kandydaci na doradców podatkowych znaleźli się w trudnej sytuacji. Wszystko za sprawą niepowołania przez minister finansów Zytę Gilowską nowego składu komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego... Gazeta Prawna

Notariusz poświadczy dziedziczenie

Notariusze będą wyręczać sąd i potwierdzać nabycie spadku. Spadkobiercy szybciej dostaną potrzebny dokument, a sądom ubędzie pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez kaucji i sankcji

Wprowadzenie kwartalnego rozliczenia VAT jako normy, z możliwością miesięcznego rozliczenia, jest rozwiązaniem mniej korzystnym dla podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma zawsze może walczyć o unieważnienie przetargu

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na dalszej niż druga pozycji na liście ofert, nie mogą wywalczyć przed arbitrami zwycięstwa w przetargu. Mogą jednak doprowadzić do jego unieważnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z paragonu musi wynikać stawka VAT

Sprzedawca nie musi na paragonie fiskalnym szczegółowo opisywać każdego towaru lub usługi. Wystarczy, że poda nazwę tak, aby można było przypisać mu odpowiednią stawkę VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 marca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-Sk 54/06 - Ograniczenia zatrudniania prokuratora w stanie spoczynku

Ograniczenia limitujące dopuszczalność podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez prokuratorów w stanie spoczynku nie mogą być uznane za nieuzasadnione - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-P 45/06 - Niesłuszne zróżnicowanie ubezpieczonych

Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza konstytucję - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 100/2006

Stwierdzenia przez organ podatkowy, iż podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w zeznaniu rocznym wykazał dochód w kwocie odmiennej niż wyliczona przez ten organ, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, nie uprawnia do wydania decyzji w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. W trybie tego przepisu organ określa, bowiem wysokość zobowiązania podatkowego a nie dochodu.

Wyrok NSA - I FSK 102/2006

Hipoteza art. 19 ust. 3 pkt 1  ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wyraźnie odwołuje się do miesiąca, w którym podatnik otrzymał dokument celny a nie do miesiąca, w którym powstał dług celny.

Przegląd prasy

Biegli nie chcą płacić VAT

Biegli sądowi domagają się wyłączenia z opodatkowania VAT. Tak samo uważa resort sprawiedliwości. Sąd Najwyższy uznał natomiast, że sądy nie powinny przyznawać biegłym wynagrodzenia z podatkiem... Gazeta Prawna

Zasiłek dla bezrobotnych trzeba wpisać w PIT

Podatnik otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych obowiązany jest wypełnić zeznanie roczne i wykazać w nim kwoty otrzymanych świadczeń. Nie wszystkie otrzymywane przez podatników dochody są uwzględniane w PIT... Gazeta Prawna

Zwolnienie zależy od rodzaju wydatków

Jeśli dopłaty otrzymane na pokrycie wydatków inwestycyjnych zostały spożytkowane w odpowiedni sposób, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego... Gazeta Prawna

VAT na remonty mieszkań może być niższy

Przepisy unijne nie stawiają ograniczeń dotyczących kosztów materiałów budowlanych wykorzystanych do remontów objętych definicją budownictwa społecznego - uważają eksperci... Gazeta Prawna

Towary ma odbierać tylko jedna firma

Podkomisja sejmowa wznawia prace nad ustawą o VAT. Jednym z tematów będą magazyny konsygnacyjne, które ułatwią import do Polski. Nie skorzystają z nich jednak małe firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odliczanie podatku od dywidendy zapłaconego w innych państwach UE

Dywidendy ze spółki mającej siedzibę w innym państwie UE powinny być podatkowo traktowane tak samo jak te, które wypłacane są przez spółki krajowe. W przeciwnym razie łamane jest prawo unijne, a za to grożą kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczą się obroty z aktualnej działalności

Obroty uzyskane przez firmę, którą podatnik kiedyś prowadził, a potem zlikwidował, nie mają znaczenia dla obowiązku stosowania kas fiskalnych w jego nowym przedsiębiorstwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy muszą stworzyć nowe plany zagospodarowania

Nadzieje niektórych gmin, że plany zagospodarowania przestrzennego sprzed 1995 r. będą reaktywowane, rozwiał wczoraj Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 marca 2007

Informacje NetTAX

Dyrektor Finansowy

W dniu 16 marca 2007 we Wrocławiu rozpocznie się kurs zawodowy - Dyrektor Finansowy, organizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości...

Przegląd prasy

Twórcy i artyści mają prawo do 50-proc. kosztów

Niektórzy podatnicy, rozliczając się z ubiegłorocznych dochodów, mogą uwzględnić wyższe koszty uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Dostęp do zasobów wody to nieodpłatne świadczenie

Bezpłatne uzyskanie od gminy dostępu do złóż wody mineralnej w celach produkcyjnych stanowi nieodpłatne świadczenie... Gazeta Prawna

Rozpoczął się nabór wydających interpretacje

Od 1 lipca interpretacje podatkowe ma wydawać minister finansów... Gazeta Prawna

Urząd nie zwraca opłaty, nawet gdy nie wydaje decyzji

Sposób interpretowania nowej ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) przez urzędników powoduje, że podatnicy muszą płacić fiskusowi nawet wtedy, gdy przepisy tego nie wymagają... Gazeta Prawna

Żona nie musi wiedzieć o każdej transakcji męża

Wysokie obroty rozszerzają granice zwykłego zarządu wspólną firmą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa składane przez startujących w przetargach nie podlegają opłacie skarbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekspresowy wyrok na dyżurze

Sądy, policja i prokuratura są gotowe do wprowadzenia ekspresowego sądzenia chuliganów - zapewniał wczoraj na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma obowiązku zakładania firmowych kont

Niektóre urzędy skarbowe nie pozwalają właścicielom jednoosobowych firm płacić podatków z osobistego rachunku bankowego, chociaż z żadnego przepisu nie wynika, że indywidualny przedsiębiorca musi mieć firmowe konto... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Kary umowne a podatek dochodowy od osób prawnych

Kary umowne stanowią przychód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1008/2005

Określony w art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy o urzędach i izbach skarbowych dzień 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty równowartości 5 mln euro, to najwcześniej 1 stycznia 2005 r. Oznacza to, że w 2004 r. naczelnicy tzw. "dużych urzędów skarbowych" nie byli organami właściwymi w sprawach podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a) wymienionej ustawy.

09 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Zbycie akcji a podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychody z tytułu odpłatnego zbycia w 2002 roku akcji spółki X, które nabył podatnik w 2000 roku na giełdzie papierów wartościowych nie stanowiły źródła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3995/2006

Sprzedaż "wierzytelności własnej" nie jest świadczeniem usług przez jej zbywcę, a zatem nie powstaje u niego z tego tytułu obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

NFZ ujawni nowe informacje

Możliwe będzie uzyskanie nowych informacji dzięki kolejnym pozycjom, jakie pojawią się w planie finansowym NFZ i sprawozdaniu z jego wykonania... Gazeta Prawna

Nie ma opłaty skarbowej od prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

Nie pobiera się opłaty skarbowej od wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz od prawa jazdy... Gazeta Prawna

Sprzedaż działki nie zawsze jest opodatkowana VAT

Jeśli podatnik posiada dwie działki i sprzedaje je z przyczyn losowych, nie można mówić o częstotliwości wykonywania danej czynności... Gazeta Prawna

Trzeba zmienić umowę, by nie płacić VAT

Rządowa nowelizacja ustawy o VAT, którą zajmuje się obecnie Sejm, modyfikuje definicję działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Nie sprawdzali konta, stracą odsetki

Sam fakt zagarnięcia pieniędzy z konta nie rodzi prawa do odsetek ustawowych (zwykle wyższych), te należą się dopiero od momentu wezwania banku do wypłaty pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiele małych firm nadal będzie płacić VAT od importu

JFirmy sprowadzające towary z zagranicy nie będą już płaciły VAT od importu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie na początek zostaną poddani próbie

Już niedługo mogą zniknąć asesorzy, którzy stanowią ponad jedną trzecią kadry orzeczniczej w sądach rejonowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspektorzy pracy będą karać szybciej i surowiej

Pracodawcy wyzyskujący zatrudnionych będą dyscyplinowani wysokimi grzywnami i częstszymi kontrolami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Koszty reklamy i promocji poniesione na świadczenie usług promocji i marketingu na rzecz swoich usługobiorców

Związek kosztów reklamy i promocji, poniesionych przez podatnika na świadczenie usług promocji i marketingu rzecz swoich usługobiorców, z przychodami z tytułu działalności podatnika polegającej na świadczeniu usług promocji i marketingu produktów innych firm ma ścisły (bezpośredni) charakter...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2940/2006

Konieczność stosowania przepisów obowiązujących w dacie wystąpienia zdarzeń powodujących skutki podatkowe dotyczy przepisów materialnych prawa podatkowego, w myśl zasady (lex retro non agit), natomiast przepisy procesowe i ustrojowe stosuje się według stanu prawnego istniejącego w dacie wydania decyzji.

Przegląd prasy

Odliczenia do zwrotu

Rozliczając się z ubiegłorocznych dochodów, niektóre osoby będą musiały doliczyć kwoty uprzednio odliczone od podatku... Gazeta Prawna

Uprawnienia zawodowe może otrzymać nie tylko główny księgowy

Praktyką w księgowości jest dokonywanie w ramach obowiązków zawodowych m.in. wyceny aktywów i pasywów – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie gazety... Gazeta Prawna

Ulgi dla produkcji, a nie sprzedaży biopaliw

Ministerstwo Finansów deklaruje wsparcie dla produkcji, ale nie sprzedaży biopaliw w kraju... Gazeta Prawna

Nie każda sprzedaż domu jest opodatkowana VAT

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które sprzedały kilka nieruchomości, nie będą musiały płacić VAT od takich transakcji... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe akceptują umowy samozatrudnionych

Zdecydowana większość samozatrudnionych nadal może rozliczać się na zasadach przewidzianych dla firm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał Konstytucyjny wziął w obronę ubezwłasnowolnionych

Prawo do wnioskowania o uchylenie ubezwłasnowolnienia przysługuje także samym zainteresowanym, a nie tylko rodzinie i przedstawicielom ustawowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wnoszenie opłaty skarbowej będzie ułatwione

Osoby, które nie zdążyły wykorzystać przed 1 stycznia 2007 r. znaków opłaty skarbowej, już wkrótce znów będą mogły je przyklejać na wnioskach o wydanie zaświadczenia czy zezwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes nie zawsze dostanie wygórowaną odprawę

Odwołani menedżerowie nie mogą być pewni niebotycznych rekompensat za utratę posady, choć mają je zagwarantowane w umowach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 w/w ustawy, podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2791/2006

Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w art. 14a Ordynacji podatkowej, jest ograniczone terminem. Uprawnione podmioty mogą kierować wspomniany wniosek w sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne albo przed sądem administracyjnym, a więc do momentu wszczęcia tych postępowań.

Przegląd prasy

Urzędnik skontroluje przesyłki

Wywiad skarbowy będzie mógł kontrolować przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa. Skontroluje też nieruchomości... Gazeta Prawna

Podatnik powinien zapytać fiskusa

Dochód do opodatkowania nie powstanie w razie nabycia akcji poniżej ich wartości rynkowej - uważają organy podatkowe... Gazeta Prawna

Fiskus nie uwzględni faktur

Wartość akcyzy będzie obliczana od wartości rynkowej auta sprowadzonego z Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Ryczałt i import aut pod lupą

Podatnicy mogą już sprawdzić, czy w tym roku pojawi się u nich kontrola podatkowa. Właśnie opublikowano wykaz obszarów kontroli na 2007 rok... Gazeta Prawna

Akcyza od unijnych aut będzie zwracana po weryfikacji ich ceny

Osoby sprowadzające samochody z UE płaciły zawyżoną akcyzę - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy menedżer nie podpisze lojalki, może nagle stracić pracę

Kierownik, który odmówi złożenia deklaracji lojalnościowej wobec firmy, zasługuje na zwolnienie dyscyplinarne - uznał Sąd Najwyższy 5 marca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgę podatkową da się prowadzić na dwa sposoby

Minister finansów zaktualizował rozporządzenie o księdze przychodów i rozchodów. Podatnicy kontynuujący działalność mogą ją jednak prowadzić według starego wzoru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS wypłaci przedsiębiorcy zasiłek na chore dziecko

Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie opłacają składkę chorobową, już niebawem będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego, by zająć się chorymi członkami rodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę oraz odsetki a podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasądzone przez Sąd odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2904/2006

Organy podatkowe winny rozpoznawać wniosek o umorzenie odsetek w granicach wytyczonych przez podatnika, zatem winny orzekać o ewentualnym umorzeniu całości odsetek na chwilę złożenia wniosku, a nie na datę po wydaniu postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, które zapadły w terminie późniejszym.

Przegląd prasy

Ewidencja musi być udokumentowana

Zmieniono zasady prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych... Gazeta Prawna

Stosowanie kasy fiskalnej zależy od ceny

Gdy dołączone do czasopism płyty CD i DVD mają wpływ na cenę całego zestawu (czasopismo + płyta), to istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku przy zastosowaniu kasy... Gazeta Prawna

Kandydaci na doradców nie mogą zdawać egzaminów

Spór ministra finansów z Krajową Radą Doradców Podatkowych spowodował, że nie powołano nowej komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa. Wiele wskazuje na to, że powstanie ona po 22 marca... Gazeta Prawna

Za błędy może grozić grzywna i pozbawienie wolności

Do końca marca większość spółek ma czas na sporządzenie sprawozdań finansowych. Zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w tym dokumencie... Gazeta Prawna

Co kraj to inna opinia o polskiej sankcji w VAT

Maleją szanse na uznanie za nielegalną polskiej 30-procentowej sankcji w VAT. Trybunał w Luksemburgu zakończył już postępowanie wyjaśniające w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

System ZUS nie radzi sobie z danymi o składkach

ZUS nie sporządza comiesięcznych raportów o wysokości indywidualnie udzielonej pomocy publicznej, choć ma wszystkie potrzebne dane. Pracodawcy przesyłają je przecież w dokumentach ubezpieczeniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Banki usuną informacje o klientach dopiero po dwunastu latach

Już po pięciu latach od spłacenia kredytu banki powinny usunąć informacje o kliencie. Dla celów statystycznych jednak będą mogły przechowywać je o siedem lat dłużej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji sąd powinien udzielić pomocy

Sądy administracyjne pochopnie odmawiają przedsiębiorcom prawa pomocy. Uważają, że powinni być finansowo przygotowani na ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej - stwierdza raport NSA, do którego dotarła gazeta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 marca 2007

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD a obowiązek rejestracji za pomocą kasy fiskalnej

Gdy dołączone do czasopism płyty CD i DVD mają wpływ na wysokość ceny całego zestawu (czasopismo + płyta) w myśl  § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, podatniczka ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Należy również wskazać, iż podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust 1 lub 9 ustawy o VAT, zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2828/2006

Jeżeli w obrocie istnieje decyzja określająca kwotę zobowiązania, to postępowanie w sprawie nadpłaty należy umorzyć jako bezprzedmiotowe, ponieważ kwestia nadpłaty została rozstrzygnięta w decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.

Przegląd prasy

Można wybrać 19-proc. PIT

Przedsiębiorca, który zamierza wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym w ramach samozatrudnienia, nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy czynności świadczonych wcześniej przy umowie o pracę... Gazeta Prawna

Zmienione statut i zasady etyki zawodowej

Na sobotnim Nadzwyczajnym Zjeździe doradcy podatkowi zmienili przepisy statutu oraz doprecyzowali zasady etyki... Gazeta Prawna

Opcja zerowa w skarbówce przeraża urzędników

Od 1 stycznia 2008 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Wtedy też wygasną umowy z pracownikami administracji skarbowej i celnej... Gazeta Prawna

WSA: dopiero od daty ślubu nie można odliczać odsetek

Podatnicy, którzy korzystali z ulgi odsetkowej, a po ślubie utracili do niej prawo, teraz mogą liczyć na zmianę dotychczasowej praktyki organów podatkowych... Gazeta Prawna

Za wydanie decyzji z urzędu nie trzeba płacić

Decyzja administracyjna dotyczaca wydania prawa jazdy lub dowodu rejestracji pojazdu jest wydana z urzedu, albowiem potwierdza uprawnienia osoby. Nie podlega wiec oplacie skarbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedna korporacja na rynku usług prawnych

Samorząd radcowski opowiedział się za połączeniem zawodów radcy prawnego i adwokata w jeden... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nadzwyczajne uchwały doradców podatkowych zastąpiły statut

Na swoim nadzwyczajnym zjeździe doradcy podatkowi dyskutowali głównie o zawieszeniu przez ministra finansów uchwały o statucie tej korporacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Były prezes nie zaskarży uchwały o swoim usunięciu

Odwołany członek władz spółki z o.o. nie może się bronić w sądzie. Nawet wtedy gdy uchwała wspólników narusza przepisy kodeksu handlowego bądź postanowienia statutu spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 marca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 22/06 - Opłata egzekucyjna niekonstytucyjna

Opłata egzekucyjna jest niezgodna z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Będzie konieczna dzienna ewidencja

Znajdujący się w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadza w art. 114a możliwość rozliczania się przez niektórych podatników w formie ryczałtu kwotowego... Gazeta Prawna

Wciąż trwa spór o kształt definicji

Nie ma jednolitego stanowiska rządu odnośnie do definicji budownictwa społecznego. Kwestią sporną pozostaje m.in. zakres remontów objętych preferencyjną stawką VAT... Gazeta Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa zacznie funkcjonować od 2008 roku

Od przyszłego roku zostaną zlikwidowane 433 izby i urzędy skarbowe (dodatkowo dziś funkcjonuje 16 urzędów kontroli skarbowej oraz 16 wojewódzkich kolegiów skarbowych) oraz 223 izby i urzędy celne... Gazeta Prawna

Meldunek pozwala korzystać ze zwolnień podatkowych

Od 1 stycznia wystarczy zameldować się na pobyt stały na 12 miesięcy w mieszkaniu lub domu, by móc go później sprzedać bez podatku. Warunek: taki dom lub mieszkanie trzeba nabyć lub wybudować po 1 stycznia 2007 r... Gazeta Prawna

Nowe opłaty sądowe: więcej narzekających niż zadowolonych

Klientom sądów obowiązujące od roku zasady uiszczania opłat w sprawach cywilnych przynoszą więcej kłopotów niż pożytku. Może zmieni to wchodząca w życie 10 marca nowelizacja ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejmowa podkomisja spiera się o sposób rozliczania podatku naliczonego

Wystarczy, aby sprzedawca towaru spóźnił się z wystawieniem faktury, a nabywca nie odliczy zapłaconego z tego tytułu VAT, jeśli nie dokona korekty deklaracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W identycznej sytuacji interpretacje mogą być różne

Firmy znajdujące się w takiej samej sytuacji dostają z urzędów skarbowych różne odpowiedzi. Nikt jednak na razie nie może nakazać urzędnikom stosowania prawa w sposób jednolity... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd ukrócił przewlekłe kontrole w firmach

Jedna kontrola małego przedsiębiorcy może trwać maksymalnie cztery tygodnie. I to niezależnie od tego, gdzie jest prowadzona - na miejscu czy w urzędzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 marca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2702/2006

Zgodnie z art. 181 Ordynacji Podatkowej dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być między innymi deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych...

Interpretacja organów podatkowych

Zakup i sprzedaż maszyn z UE a podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli podatnik VAT nabywa daną rzecz od podmiotu nie będącego podatnikiem VAT, mimo iż jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług, powstanie obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przegląd prasy

VAT należny jest kosztem

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady rozliczania przez podatników wydatków na reprezentację i reklamę... Gazeta Prawna

Sprzedaż mieszkań jest zwolniona z podatku

Sprzedaż kilku lokali mieszkalnych nie powoduje opodatkowania VAT, jeśli podatnik nie dokonuje sprzedaży w celu osiągnięcia zysku... Gazeta Prawna

Artyści i menedżerowie będą płacić VAT

Sejmowa nadzwyczajna podkomisja zajmująca się rządową nowelizacją ustawy o VAT rozpatrzyła jedną z najważniejszych projektowanych zmian, która dotyczy ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego... Gazeta Prawna

Uproszczona amortyzacja nie zawsze obniży PIT

Część podatników traci na podatku od sprzedaży nieruchomości. Powód to nowe zasady opodatkowania zbycia domu lub mieszkania obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Teraz trzeba płacić 19-proc. PIT od dochodu... Gazeta Prawna

Kto dostał prywatną pożyczkę, ma oddać 2 procent gminie

Pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę prywatną, musi oddać od niej zasadniczo 2 proc. gminnemu fiskusowi. Pożyczkodawca zaś, jeśli otrzymał odsetki od pożyczki, płaci od nich 19-proc. podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Największe przetargi będą dodatkowo kontrolowane

Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie sprawdzać największe przetargi - zadecydowali w środę posłowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odwołany prezes nie ma większych szans w sądzie

Członek zarządu spółki raczej nie odzyska posady, nawet jeśli były nieprawidłowości przy zdejmowaniu go ze stanowiska. Zwykły pracownik może walczyć o powrót do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce, by VAT płacili wszyscy oprócz pracowników etatowych

Menedżerowie na kontraktach, twórcy i członkowie władz spółek będą musieli rozliczać VAT. Taką przykrą niespodziankę przygotowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama