Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Miejsce opodatkowania dostawy towarów instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego

Jeśli przed wydaniem towaru (czyli przed dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego), dostawca sukcesywnie otrzymywał części należności, obowiązek podatkowy powstał z chwilą ich otrzymania w takiej części...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2578/2006

Art. 228 § 1 Ordynacji podatkowej ma charakter bezwarunkowy w tym znaczeniu, że stwierdzenie uchybienia terminowi zobowiązuje organ do wydania postanowienia uniemożliwiającego rozpatrzenie odwołania.

Przegląd prasy

Własna odpowiedzialność umożliwia samozatrudnienie

Resort finansów nie podziela obaw, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) zniechęci do samozatrudniania się i spowoduje przechodzenie z legalnego zatrudnienie do szarej strefy... Gazeta Prawna

Ulga tylko dla jednego opiekuna

Tylko jedna osoba może być uznana za samotnie wychowującą dzieci i jej przysługuje preferencyjna forma rozliczenia w PIT... Gazeta Prawna

Organ celny pobierze zabezpieczenie

Znajdujący się w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym... Gazeta Prawna

Budżet odda miliony gminom a gminy - użytkownikom

Samorządy przygotowują się do walki z urzędami skarbowymi o zwrot VAT zawartego w cenie opłat za użytkowanie wieczyste wynikające z umów podpisanych przed 1 maja 2004 r... Gazeta Prawna

Niekonstytucyjna opłata dla komorników

Komornik nie może żądać od sądów i prokuratur opłaty komorniczej przed egzekucją ich roszczeń, bo jest to niezgodne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowy pracodawca nie wypłaci zaległych pensji za bankruta

Nabywca upadłej firmy nie musi spłacać długów, których narobił poprzednik - uważa większość ekspertów. Dotyczy to np. zaległych pensji przejętych pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwrot podatku za auta z UE według starych faktur

Nie będzie specustawy regulującej wypłatę nadpłaconej akcyzy za sprowadzone z terenu Unii Europejskiej używane samochody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drobne sprawy karne będą sądzone w ekspresowym tempie

Za dwa tygodnie mają ruszyć szybkie sądy dla chuliganów. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że wszystko jest gotowe. Sędziowie są innego zdania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Dochód z przygotowania i realizacji projektów finansowanych z Funduszu Spójności i ISPA a zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym

Zwolnienie nie obejmuje podmiotów, które wykonują prace (kontrakt) opłacane przez inny podmiot, który otrzymał środki finansowe tytułem bezzwrotnej pomocy. Kwota wynagrodzenia za świadczone usługi nie jest przyznaną podatnikowi bezzwrotną pomocą na realizację określonego celu.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2491/2006

W przypadku, gdy zarówno postępowanie celne, w ramach którego określana była wartość celna, jak również postępowanie podatkowe, którego celem jest określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego, odnosiły się do tego samego zdarzenia,np. importu określonych towarów...

Przegląd prasy

O zapłacie podatku decyduje data faktury

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu od wykonania czynności. Od zasady tej obowiązują jednak pewne wyjątki... Gazeta Prawna

Urzędnicy sprawdzą powstałą stratę

Jeśli podatnik ponosi stratę w wyniku zaistnienia ryzyka kursowego, będzie musiał udowodnić fiskusowi, że nie jest ona wynikiem stosowania nierynkowych warunków transakcji... Gazeta Prawna

Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie przesądza o wysokości stawki

Samo wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie przesądza o tym, że jest ona przedsiębiorcą zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości według wyższej stawki... Gazeta Prawna

Polski budżet traci na VAT od organizacji targów

Do budżetu państwa nie trafia VAT od usług organizacji targów. Powód to nieprecyzyjne regulacje ustawy o VAT i kontrowersyjne stanowisko resortu finansów. Organizowanie targów zalicza się do usług złożonych... Gazeta Prawna

Czasami trzeba dopłacić do świadczenia urlopowego

Pracownikowi, który otrzymał od firmy świadczenie urlopowe na początku roku, należy wypłacić wyrównanie jeszcze pod koniec lutego. Firmy najczęściej wypłacają świadczenia urlopowe na poziomie ustawowych odpisów podstawowych na fundusz socjalny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Asystent prezesa banku może kandydować na syndyka

Przez osobę zajmującą stanowisko kierownicze w banku rozumie się pracownika podległego bezpośrednio członkowi zarządu. Sąd ma ocenić, czy chcący zostać syndykiem asystent prezesa banku, zajmuje kierownicze stanowisko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpłatne zaproszenia zwolnione z podatku

Usługi polegające na wydawaniu władzom miasta, sponsorom czy dziennikarzom bezpłatnych zaproszeń do filharmonii mogą zwiększyć jej obroty. Tym samym mają związek z jej działalnością gospodarczą, a to powoduje, że nie są opodatkowane VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat ma prawo do omyłek w piśmie

Jeśli adwokat lub radca prawny nie spełni formalnych wymagań apelacji, ale jej treść jest oczywista, to nie ma powodu, by apelację odrzucić. Tak mówi niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lutego 2007

Informacje NetTAX

Konferencja podatkowa - Transparentna kontrola skarbowa

Centrum Dokumentacji Studiów Podatkowych zaprasza na konferencję podatkową

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2117/2006

Poprzez reprezentację należy rozumieć „dobre reprezentowanie firmy”, które może polegać między innymi na odpowiednim sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych. Do typowych wydatków na reprezentację zalicza się np.: wszelkie koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1918/2006

Podatek akcyzowy nie jest pobierany w związku z przekraczaniem granicy, lecz sprzedażą, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem przed pierwszą rejestracją pojazdu. Art. 28 TWE ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy dana opłata nie może być zakwalifikowana jako podatek wewnętrzny, cło lub opłata o skutku równoważnym do cła.

Przegląd prasy

Do ulgi uprawniają tylko akcje z oferty publicznej

Oferta skierowana potencjalnie do wszystkich podmiotów może być uznana za publiczną ofertę sprzedaży akcji i stanowić podstawę do zwolnienia z PIT dochodów ze zbycia tych papierów... Gazeta Prawna

Podatek z tytułu importu - w deklaracji

Znajdujący się w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje zmianę w art. 22 ust. 4 dotyczącego miejsca dostawy towarów. - Proponowana zmiana ma charakter doprecyzowujący... Gazeta Prawna

Znaczki zostają do końca 2007 roku

Od 1 stycznia 2007 r. opłatę skarbową wpłaca się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Zlikwidowano znaczki skarbowe... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe bezprawnie wydają interpretacje

Urzędy skarbowe wydają wiążące interpretacje podatkowe od początku 2005 roku. Od września 2005 r. spod kompetencji urzędów wyłączono postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych... Gazeta Prawna

Łatwiej odzyskać VAT zapłacony w cenie materiałów budowlanych

Będzie mniej sporów związanych z odzyskiwaniem VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Nowe przepisy ustalają jednoznacznie górny limit zwrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS umorzy składki tylko w wyjątkowych sytuacjach

Wspólnicy spółki jawnej, która zwróciła się do prezesa ZUS o umorzenie ich składek na ubezpieczenie społeczne, muszą sami udowodnić, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są zdolni ich opłacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składka zdrowotna do zapłaty, choć firma w zawieszeniu

Przedsiębiorcy mogą zawiesić prowadzenie firmy i przez ten czas nie płacić składek ZUS. Nadal jeszcze jednak nie wiedzą, co ze składką zdrowotną. Urzędy ciągle różnią się w interpretacjach przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma może słono zapłacić za dyskryminację pracowników

Szefowie dopuszczający duże dysproporcje w wynagradzaniu pracowników powinni mieć się na baczności. Dyskryminowani coraz chętniej skarżą się do sądów i żądają wysokich rekompensat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Zakup znaków towarowych a podatek dochodowy od osób prawnych

Wypłaty wynagrodzenia z tytułu przeniesienia znaków towarowych "A" dokonywane przez podatnika w momencie ich poniesienia stanowią, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodów.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2352/2006

Jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego w sprawie ze skargi na decyzję wydaną w postępowaniu zwyczajnym rozstrzygnięto, że przy jej wydawaniu nie doszło do naruszenia prawa to związanie takim wyrokiem oznacza, że nie można w postępowaniu nadzwyczajnym, dotyczącym tej samej sprawy wbrew temu wyrokowi twierdzić, iż doszło do rażącego naruszenia prawa.

Przegląd prasy

Przed rozpatrzeniem skargi fiskus sprawdzi dokumenty

Aby organ podatkowy mógł rozpatrzeć skargę podatnika, konieczne jest ustalenie, z jakiego okresu pochodzą kontrolowane dokumenty... Gazeta Prawna

Stawka zależy od przeznaczenia budynku

Właściciel domku letniskowego musi zapłacić nawet 6,23 zł za mkw. powierzchni użytkowej. Jeżeli jednak udowodni, że dom służy do mieszkania - stawka nie przekroczy 0,57 zł za mkw... Gazeta Prawna

Podatnik może zaskarżyć decyzję izby skarbowej

W sprawach o wiążące interpretacje dyrektor izby skarbowej wydaje jedną decyzję. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego... Gazeta Prawna

Firmy mogą wkrótce płacić wielomilionowe kary

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej pracownika spółki, np. księgowej, może okazać się niebezpieczne dla firmy... Gazeta Prawna

Do urzędu oddajemy tylko część zarobku

Od 1 stycznia 2007 r. całkowicie zwolnione, bez względu na wartość, są darowizny i spadki uzyskane: od rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków, małżonka, brata, siostry, macochy i ojczyma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie musi dzielić się z fiskusem, kto odczeka pięć lat

Podatku od sprzedaży można zawsze uniknąć, jeśli ze sprzedażą poczeka się pięć lat. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy w rachubę wchodziłby stary podatek od przychodu, jak i gdyby był to już nowy podatek dotyczący nieruchomości i podobnych praw nabytych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości

Od sprzedaży nieruchomości kupionych po 1 stycznia 2007 r. zapłacimy podatek, jeśli uda się nam na tym zarobić. Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości od początku tego roku zmieniły się radykalnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do 700 złotych alimenty bez podatku

Osoby otrzymujące alimenty w wysokości do 700 złotych, oraz dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia a także te, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, nie będą musiały płacić podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lutego 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 1/06 - Kary za wydawanie tytułów prasowych bez rejestracji pozostają w zgodzie z konstytucją

Prawo prasowe w zakresie, w jakim stanowi, że ten kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności, jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-K 46/05 - Ograniczenia dla funkcjonariuszy Służby Celnej

Funkcjonariusze Służby Celnej są poddani licznym ograniczeniom również w zakresie korzystania z praw chronionych konstytucyjnie - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki na nukę języka a koszty uzyskania przychodów

W sytuacji, gdy wydatki związane z nauką języka angielskiego zmierzają i mogą wpłynąć na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej a nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że będą stanowiły koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2239/2006

W kompetencjach sądu administracyjnego mieści się  możliwość odmowy zastosowania przepisu o charakterze podustawowym z powodu jego niezgodności z ustawą, czy też Konstytucją.

Przegląd prasy

Biegu przedawnienia nie przerwie tytuł egzekucyjny

Bieg przedawnienia skutecznie może przerwać tylko doręczenie tytułu egzekucyjnego i podjęcie czynności egzekucyjnych... Gazeta Prawna

Ubiegających się o zwrot jest coraz więcej

Do urzędów celnych trafiło już po kilkaset wniosków o zwrot akcyzy, którą podatnicy zapłacili od sprowadzonych z zagranicy używanych aut. Liczba osób, które chcą odzyskać podatek, rośnie... Gazeta Prawna

Wniosek o zwrot podatku powinien zostać podpisany przez męża i żonę

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która wejdzie w życie 6 marca, doprecyzowała wiele przepisów dotyczących małżeńskich wniosków o zwrot podatku od towarów i usług, a także wprowadziła do ustawy definicję małżonków... Gazeta Prawna

Za zatajanie przychodów grozi 75-proc. podatek

Jednym z priorytetów kontroli skarbowej w 2007 roku jest m.in. badanie transakcji związanych z obrotem nieruchomościami... Gazeta Prawna

Kierowca prezesa pracuje krócej, ale nie traci na zarobkach

Firmy zatrudniające kierowców nie chcą im płacić za czas oczekiwania na jazdę. Trudno to jednak osiągnąć, nie łamiąc przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnik się spóźnił z interpretacją, musi zgodzić się z podatnikiem

Podatnik musi otrzymać wiążącą interpretację, aby można było przyjąć, że została wydana w terminie. Nie wystarczy, że zostanie sformułowana i podpisana przez urzędnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premie i bonusy cudzoziemca opodatkowane w Polsce

Zagraniczny menedżer, który poza pensją otrzymuje w Polsce premie i bonusy, zdaniem fiskusa powinien u nas płacić PIT od całej ich wartości. Nie ma znaczenia, że część roku pracuje za granicą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dobry prawnik nie wszędzie równie dobrze zarabia

Ceny usług prawnych w ostatnich latach stoją w miejscu. Tylko poza wielkimi aglomeracjami dopływ nowych sił na rynek zaowocował pewnym ich spadkiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 39/2006

Dokonując ustaleń organ orzekający ma obowiązek działać według zasad wynikających z art. 122, 187 § 1 i 191 Ordynacji podatkowej i ocenić wyniki postępowania wyjaśniającego w granicach swobodnej oceny dowodów na podstawie wiedzy i zasad doświadczenia życiowego, wysnuwając z zebranego materiału dowodowego wnioski logicznie uzasadnione.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1223/2006

Drobne uchybienia wystawionych tytułów wykonawczych nie mogą być uznane za uchybienia, które winny skutkować wstrzymaniem postępowania.

Przegląd prasy

Sprzedaż udziałów jest opodatkowana

Podatnik, który w 2006 roku zbył udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-38... Gazeta Prawna

Fiskus musi mieć dowody

Zanim organ podatkowy rozstrzygnie sprawę, powinien zebrać materiał dowodowy i wyczerpująco go rozpatrzyć... Gazeta Prawna

Zwolnienie nie jest limitowane

Od początku 2007 roku najbliższa rodzina spadkodawcy lub darczyńcy nie płaci podatku od spadków i darowizn. Z nowego zwolnienia korzysta jedynie część osób należących do I grupy podatkowej... Gazeta Prawna

Nie wszystkie przepisy są zgodne z prawem Unii

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT zawiera rozwiązania, które mogą być niezgodne z unijną Dyrektywą o VAT... Gazeta Prawna

Równa składka chorobowa, różne świadczenia

Za dwa tygodnie Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w rozpatrywanej we wtorek sprawie dotyczącej przepisów o przyznawaniu zasiłków opiekuńczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ryczałtowcy będą informować, ile zarobili

Przedsiębiorcy opłacający podatek ryczałtowo będą mieli przyznawane wsparcie z ośrodków pomocy społecznej na podstawie dochodu wskazanego przez nich w oświadczeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można już ustalać odpisy na fundusz socjalny

Znane jest już wynagrodzenie potrzebne do ustalenia odpisów, jakie przedsiębiorcy przekazują na odrębne konto funduszu socjalnego za każdego pracownika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żeby odliczyć podatek, trzeba będzie pilnować kontrahenta

Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy, która może utrudnić życie przedsiębiorcom płacącym VAT. Będą oni musieli dbać nie tylko o własną księgowość, ale kontrolować także... swoich kontrahentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w imprezie integracyjnej

Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną poza miejscowością w której znajduje się siedziba firmy nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 77 (5) § 1 kodeksu pracy.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 964/2005

Treść umowy cywilnoprawnej, jak i wyrażona w niej wola stron w zakresie jakim rzutuje na rozmiar obowiązku publicznoprawnego są elementami prawnopodatkowego stanu faktycznego i jako takie powinny być ustalone i ocenione przez organy podatkowe w toku prowadzonego przez nie postępowania na podstawie obowiązujących przepisów proceduralnych.

Przegląd prasy

Szansa na zwrot podatku naliczonego

Chodzi o wniosek złożony wraz z deklaracją przez podatnika, który w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju i czynności wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 8... Gazeta Prawna

Darowizna w tytule przelewu

Warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku dla osób najbliższych (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) jest złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o nabywanym majątku (formularz SD-Z1)... Gazeta Prawna

Trzeba złożyć zawiadomienie dotyczące zaliczek

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z rozliczenia kwartalnego, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 lutego zawiadomienia o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek... Gazeta Prawna

Unia pozwala na odliczanie zagranicznych składek

Polscy podatnicy, którzy płacą składki ubezpieczeniowe poza granicami kraju, nie mogą ich uwzględniać w swoim rozliczeniu podatkowym... Gazeta Prawna

Za niepobraną zaliczkę odpowie wyłącznie przedsiębiorca

Jeżeli płatnik, czyli najczęściej przedsiębiorca, nie odprowadził zaliczki na podatek swego pracownika lub zleceniobiorcy, urząd skarbowy może ją ściągnąć wyłącznie od niego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciel będzie kredytował lokatora trzy miesiące dłużej

Dopiero po pół roku zalegania z opłatami będzie można wszcząć kroki prawne przeciw lokatorowi. Na razie to poselska propozycja, której przeciwni są właściciele... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy nie ma tranzytu, odprawa musi być na granicy Unii

Polska spółka, która wywozi towary poza Wspólnotę, powinna potwierdzić eksport w ostatnim unijnym urzędzie. Tylko wtedy skorzysta ze stawki zerowej VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porzucony pracodawca ponosi straty

Pracownicy porzucają pracę i wyjeżdżają za granicę. Natomiast pracodawcy ponoszą z tego tytułu szkodę i mają trudności z wyegzekwowaniem odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 963/2005

Treść umowy cywilnoprawnej, jak i wyrażona w niej wola stron, w zakresie w jakim rzutuje na rozmiar obowiązku publicznoprawnego, są elementami prawnopodatkowego stanu faktycznego i jako takie powinny być ustalone i ocenione przez organy podatkowe w toku prowadzonego przez nie postępowania na podstawie obowiązujących przepisów proceduralnych.

Wyrok NSA - II FSK 498/2006

Brak jest prawnych możliwości ku temu by wydatki z tytułu gwarantowania emisji akcji serii "D" zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów podatnika...

Przegląd prasy

Trzeba stosować ceny rynkowe

Gdy warunki umów zawartych przez podatników z firmami, z którymi mają związki rodzinne, będą odbiegać od rynkowych, fiskus oszacuje podstawę opodatkowania... Gazeta Prawna

Potrzebny jest przelew bankowy

Jeśli podatnik nie posiada bankowego potwierdzenia przelewu, nie może zwiększyć podatku naliczonego o kwotę zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego... Gazeta Prawna

Liczy się data uprawomocnienia orzeczenia

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn spadkobiercy mają obowiązek złożenia zeznania o nabyciu majątku w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego... Gazeta Prawna

Na opracowanie definicji jest coraz mniej czasu

Ciągle nie wiadomo, jaka będzie ostatecznie definicja budownictwa społecznego. Resort budownictwa nie może dojść w tej sprawie do porozumienia z resortem finansów... Gazeta Prawna

Pośrednik nie musi płacić VAT

Nie trzeba naliczać VAT od wydawania zagranicznym przewoźnikom pozwolenia na przejazd po polskich drogach. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpoznawał skargę Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procesy z ZUS wygodniejsze dla ubezpieczonych

Sprawy o ustalenie ubezpieczeń społecznych czy wysokości składek ZUS mają przejść z sądów okręgowych do rejonowych. Takie rozwiązanie ułatwi obywatelom dostęp do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od marca przedsiębiorcy zapłacą ZUS więcej

Wzrosły kwoty wynagrodzeń, od których nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dlatego w marcu, kwietniu i maju przedsiębiorcy zapłacą o prawie 60 zł więcej na ZUS i zdrowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ma być więcej swobody w reklamie usług prawnych

Szykuje się rewolucja w zasadach wykonywania zawodu radcy prawnego. Projekt nowego kodeksu etycznego dopuszcza reklamę i marketing, teraz mocno ograniczone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 472/2006

Brak tytułu wykonawczego stanowi samodzielną podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Wyrok NSA - II FSK 1372/2005

Skoro podatnicy w 2000 roku uzyskiwali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a więc nie dodatkowo, dochód z tytułu usług wymienionych w załączniku 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy przyjąć, iż podatnicy powinni całość uzyskanych w 2000 roku opodatkować na zasadach ogólnych.

Przegląd prasy

Potrzebny dokument potwierdzający wydatek

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) zmieniła zasady opodatkowania nieruchomości wybudowanych lub nabytych w okresie krótszym niż 5 lat przed datą sprzedaży... Gazeta Prawna

Wspólny majątek przez rok umożliwia wspólne zeznanie

Aby małżonkowie mogli wypełnić wspólny PIT, muszą spełnić warunki określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Objęcie akcji pozwala zaoszczędzić na podatku

Dzięki pracowniczym programom akcyjnym wiele osób może zapłacić od części swoich dochodów 19-proc. podatek zamiast 40-proc... Gazeta Prawna

Podatnicy muszą kontrolować limity pomocy publicznej

Jednorazowa amortyzacja wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. jest pomocą publiczną podlegającą kontroli Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Jaką kwotę można odzyskać

Po nowelizacji przepisów podatnicy będą mogli obliczyć limity zwrotu na początku kwartału, nie czekając na publikację odpowiedniego wskaźnika przez GUS. Zasady obliczeń pozostaną jednak bardzo skomplikowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Remontujący mieszkania powinni nadal zbierać faktury

Osoby, które do końca tego roku kupią materiały budowlane, mogą odzyskać część VAT zawartego w ich cenie. Już niedługo urzędy powinny sprawniej i szybciej rozpatrywać wnioski w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na przelewach wpisuje się symbol nieaktualnej deklaracji

Przedsiębiorca, który chce wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, musi na poleceniu przelewu wpisać nazwę nieistniejącego już formularza. Inaczej bank nie zrealizuje wpłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sankcja i kaucja gwarancyjna odejdą do lamusa

Przedsiębiorca nie odliczy podatku od paliwa do aut osobowych ani od zakupów przed rejestracją firmy. Znikną sankcje, a pojawią się rozliczenia kwartalne. To niektóre z planowanych nowości w VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wierzytelności nieściągalne a koszty uzyskania przychodów

Wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana sporządzonym przez podatnika w myśl regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych protokołem - podatnik ma prawo - w roku podpisania przedmiotowego protokołu przez osobę uprawnioną do reprezentacji - zarachować jako koszty uzyskania przychodu.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1295/2005

Nie ulega wątpliwości, że realizacja, w układzie postępowanie administracyjne - postępowanie podatkowe, tezy opowiadającej się za niejednakowym rozumieniem wady określonej mianem rażącego naruszenia prawa, doprowadzić musiałaby do rozstrzygnięć pozostających w oczywistej sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 2 czy też w art. 32 ust. 1 Konstytucji...

Przegląd prasy

Mały podatnik płaci raz na kwartał

Mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą płacić zamiast zaliczek miesięcznych - kwartalne. Zaliczki kwartalne to wygodny sposób regulowania należności podatkowych... Gazeta Prawna

Organ celny może odmówić przyjęcia zgłoszenia

Jeśli zgłoszenie celne nie spełnia ściśle określonych wymogów, organ celny może odmówić jego przyjęcia. Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego muszą pamiętać o spełnieniu wszystkich wymogów warunkujących przyjęcie zgłoszenia celnego przez organ celny... Gazeta Prawna

Podatnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość deklaracji

Zaliczając VAT do zwrotu na poczet innych należności podatkowych, organ opiera się na danych z deklaracji. Jeśli jest wadliwa, może być podstawą dla wznowienia postępowania... Gazeta Prawna

Urząd woli egzekucję od zabezpieczenia podatku

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej w związku ze złożeniem zabezpieczenia miało stać się idealnym sposobem na wzmocnienie pozycji podatnika w sporze z fiskusem. Miało, ale nie jest... Gazeta Prawna

Sprzedawca oferując towar, musi podać pełną cenę

Firmy muszą w podawanych cenach swoich towarów lub usług uwzględniać VAT i akcyzę. Dotyczy to również reklam... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chroniony pracownik nie traci na obniżce

Zanim pracownik odrzuci wypowiedzenie zmniejszające pensję, powinien rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw. Z podjętej decyzji niełatwo się bowiem wycofać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Imprezy dla pracowników nie zawsze są kosztem firmy

Firma organizująca spotkanie dla załogi powinna zadbać, aby choć w części miało ono typowo integracyjny charakter. Inaczej kontrola może wykluczyć poniesione wydatki z kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma, która odlicza podatek, też może żądać interpretacji

Urząd skarbowy musi wyjaśnić spółce, jak ma rozliczyć się z fiskusem nie tylko wówczas, gdy jest zobowiązana do zapłaty podatku. Ma taki obowiązek również wtedy, kiedy przedsiębiorca chce skorzystać z przywileju, np. z odliczenia VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego a VAT

O ile świadczone usługi mieszczą się w PKWiU 85.14.18, korzystają za zwolnienia przedmiotowego - na zasadzie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, bez względu na uzyskany obrót z tytułu ich świadczenia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1292/2005

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z powodu rażącego naruszenia prawa należy kierować się przede wszystkim gramatyczną wykładnią tego pojęcia, eliminując przy ocenie wystąpienia takiej kwalifikowanej wady decyzji elementów rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty.

Przegląd prasy

Na dokumentach potrzebne są adnotacje

Gminy skarżą się na ilość informacji, które muszą zamieszczać na dokumentach w związku z opłatami skarbowymi. Przypomnijmy, że począwszy od 2007 roku znaki skarbowe zostały zastąpione wpłatami gotówkowymi w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej (przelewem lub przekazem gotówkowym)... Gazeta Prawna

Nie ma podatku od dywidendy

Polscy inwestorzy coraz chętniej lokują kapitał w Irlandii. Powodem jest niski koszt założenia spółki oraz zwolnienie dywidend z podatku. Irlandia i Wielka Brytania cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków... Gazeta Prawna

Mediacje z fiskusem są opłacalne

Postępowanie mediacyjne coraz częściej wykorzystywane jest w sprawach podatkowych. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Tak było w przypadku wrocławskiej spółki JTT Computer... Gazeta Prawna

Pełnomocnicy nie wiedzą, jak wnosić opłatę skarbową

Nowa ustawa o opłacie skarbowej i wydane do niej rozporządzenie nakładają na pełnomocników niemożliwe do spełniania obowiązki... Gazeta Prawna

Celnik przywrócony do służby, ale nadal stratny

Uniewinnienie nie likwiduje negatywnych skutków zwolnienia celnika ze służby. Zgodne z konstytucją są przepisy o zwalnianiu funkcjonariuszy Służby Celnej oskarżonych o przestępstwo lub tymczasowo aresztowanych oraz o przywracaniu ich do służby po uniewinnieniu albo umorzeniu postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pod koniec roku nowe egzaminy na prawo jazdy

Ministerstwo Transportu przygotowało rewolucję w szkoleniu i egzaminowaniu przyszłych kierowców. Podczas egzaminu teoretycznego będą odpowiadali, jak zachowają się w konkretnej sytuacji na drodze, a nie na znane wcześniej testowe pytania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy będą miały mniej czasu na przygotowanie ofert

Przedsiębiorcy składający ofertę będą musieli jej treść w pełni uzgodnić z treścią specyfikacji. Rządowy projekt zmian w prawie zamówień publicznych zakładał, że w niektórych sytuacjach treść oferty nie musiałaby być w pełni zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie byłoby to podstawą do jej odrzucenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez kompromisu w sprawie ustaw korporacyjnych

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami korporacji prawniczych nie zakończyło się uzgodnieniem projektu zmian w ustawach regulujących wykonywanie zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lutego 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 25/06 - Istnienie jedynej - elektronicznej formy wniosku o dofinansowanie do PFRON sprzeczne z Konstytucją RP

Wyłącznie elektroniczna forma złożenia wniosku o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jest niezgodna z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Interpretacja organów podatkowych

Naprawa auta a prawo do odliczenia podatku VAT

Jeżeli  wydatki na zakup części zamiennych w celu przywrócenia stanu technicznego i użytkowego samochodu, tj. jego pierwotnej funkcji na tym samym poziomie technicznym, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki, jeżeli służą sprzedaży opodatkowanej.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1258/2005

Decyzja umarzająca postępowanie nie ma charakteru merytorycznego, gdyż nie rozstrzyga o istocie sprawy, a więc o istnieniu zaległości podatkowej lub nadpłaty, lecz wywołuje przede wszystkim skutek procesowy. Polega on na przerwaniu pomiędzy organem podatkowym a stroną stosunku procesowego, który powstał w związku z uprzednio wszczętym postępowaniem w sprawie określenia zaległości podatkowej, na podstawie art. 21 Ordynacji podatkowej.

Przegląd prasy

Koszty trzeba przypisać do roku

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w czasie pośrednio związanych z przychodami podatnika... Gazeta Prawna

Do 20 lutego trzeba złożyć oświadczenie

Żeby skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek, podatnik musi złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym najpóźniej 20 lutego. Uproszczoną formę płacenia zaliczek na podatek mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Unijny dostawca nie zapłaci podatku

Pomysł wprowadzenia instytucji magazynu konsygnacyjnego (ang. call-off stock) pojawił się już przy okazji ostatniej dokonanej nowelizacji ustawy o VAT, ale wtedy resort finansów nie zdecydował się na wdrożenie nowych rozwiązań... Gazeta Prawna

Tylko zgłoszenie w urzędzie chroni przed sankcją

Podatnik, który otrzymał darowiznę w poprzednich latach, ale do tej pory nie zgłosił jej do opodatkowania, powinien to zrobić teraz. Nawet płacąc podatek na starych zasadach, zapłaci mniej niż w sytuacji, gdy do przyznania się do starej darowizny zmusi go urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Biegli nie odzyskają podatku naliczonego

Sądy odmawiają przyznania biegłym wynagrodzenia za wykonane ekspertyzy, opinie i inne usługi wraz z kwotą VAT. Dotyczy to około 10 tys. biegłych - stałych oraz powoływanych doraźnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcyza zależy od ceny sprzedaży, a nie od wartości auta z UE

Osoby odbierające nadpłatę akcyzy za stare samochody z UE mogą dostać mniej pieniędzy, bo w polskiej wersji orzeczenia ETS określenie "cena sprzedaży" zastąpiono "wartością rynkową"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędy w rocznych deklaracjach wynikają z pośpiechu i nieuwagi

Podatnicy w rocznych zeznaniach najwięcej pomyłek popełniają z roztargnienia. Wystarczy nie podpisać formularza, by zostać wezwanym przez urząd skarbowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne zmiany w kodeksie, łatwiej o odszkodowanie

Poprawki do kodeksu cywilnego, którymi jutro zajmie się Sejm, to początek większych zmian. Przewidują więcej uprawnień dla klientów firm ubezpieczeniowych oraz wydłużenie czasu na dochodzenie szkód powstałych w wyniku przestępstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Czynności najmu lokalu użytkowego a opodatkowanie współmałżonka

Czynności najmu lokalu użytkowego, w sytuacji gdy umowę najmu tego lokalu podpisała żona wnioskodawcy, nie podlegają opodatkowaniu u wnioskodawcy, ponieważ nie jest on podatnikiem z tytułu tych czynności.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1255/2005

Przepisy Ordynacji podatkowej regulują postępowanie przed organami podatkowymi i nie dotyczą postępowania sądowego, którego celem jest jedynie kontrola tego, czy między innymi, postępowanie przed organami administracji publicznej przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami postępowania to regulującymi.

Przegląd prasy

Wspólnik płaci 19 proc. podatku

Po podziale majątku likwidowanej spółki jej udziałowcy powinni odprowadzić zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych... Gazeta Prawna

Właściwa stawka to 22-proc.

Sprzedaż towarów podmiotom z zagranicy, których nie da się zidentyfikować w kraju docelowym, to nie eksport, lecz sprzedaż krajowa... Gazeta Prawna

Ustalono wysokość limitów

W 2008 roku VAT w budownictwie mieszkaniowym będzie wynosił 7 proc. - zapowiedział minister budownictwa. Ministerstwo Finansów w porozumieniu z resortem budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Uproszczona amortyzacja mieszkań nieopłacalna

Uproszczona amortyzacja mieszkań, jaką przewiduje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jest dziś nieopłacalna... Gazeta Prawna

Podatnikiem jest tylko małżonek zawierający umowę

Małżonkowie wynajmujący lokal użytkowy będący ich współwłasnością mogą wybrać, które z nich będzie ponosić obowiązki w zakresie VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik może zabrać pieniądze ze świadczenia socjalnego

Pracownik, który narobił długów, musi oddać komornikowi prawie całą pomoc pieniężną uzyskaną z funduszu socjalnego. Choć wydaje się to niesprawiedliwe i nieuzasadnione, taki wniosek wynika z przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd zwleka z wyrokiem w sprawie zwrotu akcyzy za auto z Unii

Być może już za dwa tygodnie zapadnie wyrok polskiego sądu rozstrzygający prawo do zwrotu zawyżonej akcyzy podatnikowi, który sprowadził z UE używany samochód osobowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapowiada się kolejny spór o dostęp do korporacji

Samorządy adwokacki i radcowski uważają, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce zbyt szeroko otworzyć dostęp do obu korporacji i ignoruje wyroki Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1249/2005

Przepisy Ordynacji podatkowej regulują postępowanie przed organami podatkowymi i nie dotyczą postępowania sądowego, którego celem jest jedynie kontrola tego, czy między innymi, postępowanie przed organami administracji publicznej przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami postępowania to regulującymi.

Wyrok NSA - II FSK 1205/2005

Naruszenie przepisu art. 134 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawa hipotetycznie mogłoby nastąpić wówczas, gdyby sąd rozstrzygając daną sprawę wykroczył poza jej granice, a więc na przykład gdyby sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych, a sąd rozstrzygnąłby również sprawę podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

Podatnicy dłużej poczekają na zwrot

Po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zmienią się zasady zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym i należnym... Gazeta Prawna

Mija termin złożenia zawiadomienia

Do 20 lutego zawiadomienie w urzędzie skarbowym powinni złożyć przedsiębiorcy, którzy decydują się na wpłacanie zaliczek kwartalnych... Gazeta Prawna

Nie będzie kar za przesłanie gotówki za granicę

W senacie odbyło się głosowanie ustawy nowelizującej prawo dewizowe i kodeks karny skarbowy. W ustawie zostały uproszczone i uporządkowane przepisy dewizowe... Gazeta Prawna

Zlikwidowanie deklaracji nie ulży podatnikom

Jedną z najważniejszych zmian podatkowych, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2007 r., była likwidacja deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych, m.in. CIT-2, PIT-5 i PIT-5L... Gazeta Prawna

Zleceniobiorca nie musi oddawać całej pensji

Zarobki niektórych zleceniobiorców są chronione przed egzekucją jak wynagrodzenie za pracę. Tak uważają eksperci, ale komornicy próbują z tych pieniędzy uszczknąć, ile się da... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Medycy mogą się rozliczać liniowo

Lekarze, którzy zawarli kontrakty na dyżury na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, nadal mogą rozliczać podatek dochodowy jak przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niebawem druga szansa na wcześniejszą emeryturę

Członkowie OFE, którzy w styczniu złożyli wniosek o wcześniejszą emeryturę i dostali odmowę, mogą się o nią zwrócić drugi raz. Muszą jednak poczekać z wnioskami do 21 lutego i nie dostaną pieniędzy za styczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmieniona interpretacja chroni jeszcze prawie rok

Interpretacja urzędu może obowiązywać jeszcze przez rok po jej zmianie przez izbę skarbową. Tak wynika z przepisów, chociaż nie wszystkie organy podatkowe to respektują... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1217/2005

Zapłata podatku prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nie może zatem nastąpić ponowne wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia.

Wyrok NSA - II FSK 1190/2005

Sądy administracyjne orzekają na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wobec tego naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 ust. 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administarcyjnymi) jako podstawa skargi kasacyjnej może dotyczyć wyłącznie przepisów tej ustawy, a nie przepisów procesowych stosowanych w postępowaniu przed organami podatkowymi...

Przegląd prasy

VAT można obniżyć nawet bez potwierdzenia faktury

Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie może być podstawą odmowy obniżenia VAT. Spółka obniżyła należny VAT o kwoty z korekt faktur, które wystawiono wobec ZAiKS... Gazeta Prawna

Potrzebne zameldowanie przez pięć lat

Podatnicy nadal mogą korzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Sama ulga nie jest rozwiązaniem nowym. Zmieniły się jednak podstawowe warunki, które należy spełnić, by nie zapłacić podatku... Gazeta Prawna

Przepisy o sprawdzonym podatniku już w czerwcu

Nowe rozwiązania dotyczące instytucji sprawdzonego podatnika mogłyby pojawić się w Ordynacji podatkowej już w czerwcu. Pomysł ten popierają doradcy podatkowi... Gazeta Prawna

Sąd rozpoznaje coraz więcej skarg kasacyjnych

Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego przygotowała sprawozdanie z działalności za 2006 rok. W dalszym ciągu nie maleje liczba skarg kasacyjnych na wyroki sądów administracyjnych... Gazeta Prawna

W Unii paliwo lotnicze bez akcyzy, w Polsce trzeba płacić

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości może wkrótce trafić sprawa o zwrot akcyzy od paliwa lotniczego. Pośredniczący w jego sprzedaży walczą o respektowanie unijnego prawa. Wcześniej stanowisko zajmie NSA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd Najwyższy pod naporem bezzasadnych kasacji

Zbyt późna nowelizacja kodeksu postępowania karnego może spowodować opóźnienia w rozstrzyganiu kasacji przez Sąd Najwyższy. Procedura karna jeszcze do niedawna pozwalała Sądowi Najwyższemu oddalać kasacje oczywiście bezzasadne na posiedzeniach bez udziału stron... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy muszą mieć zaufanych doradców

Doradcy podatkowi chcą nie tylko pomagać podatnikom w sporach z fiskusem, ale przede wszystkim radzić, jak ich unikać. Pomóc ma w tym powrót do idei sprawdzonego podatnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamieszanie z dodatkami dla najbiedniejszych emerytów

Zmienić mają się zasady przyznawania dodatków emerytom i rencistom. Najpierw jednak ZUS musi im przypomnieć stare. Złożą na tej podstawie wnioski o ich wypłatę, które mogą być zupełnie niepotrzebne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lutego 2007

informacja

"Proces lokalizacji dróg publicznych"

GRUPA APEXnet zaprasza na szkolenie "Proces lokalizacji dróg publicznych", które odbędzie się w Warszawie w dniu 16 lutego 2007 r....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1189/2005

Spółka jawna nie ma podmiotowości prawnopodatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne będące wspólnikami.

Wyrok NSA - II FSK 1181/2005

Przez uprawdopodobnienie rozumieć należy przedstawienie zastępczego środka dowodowego w miejsce dowodu w znaczeniu ścisłym. Uprawdopodobnienie może być także wynikiem zastosowania domniemań faktycznych.

Przegląd prasy

Zmieni się definicja dostawy towarów

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług znajduje się w Sejmie (druk nr 734). Przewiduje on rozszerzenie definicji dostawy towarów... Gazeta Prawna

Bagaż osobisty bez podatku

Towary przywożone w bagażu osobistym spoza UE są zwolnione z akcyzy, pod warunkiem że nie przekroczono określonych limitów. Import wyrobów akcyzowych, czyli ich przywóz z terytorium kraju nienależącego do Unii Europejskiej, co do zasady podlega opodatkowaniu akcyzą... Gazeta Prawna

Decyzję organów trzeba najpierw uchylić

Naruszenie zasad wydawania decyzji przez organ odwoławczy może mieć znaczenie dla ustalenia zobowiązania podatkowego - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Gazeta Prawna

UKS skontroluje VAT-owców i ukrywających dochody

Ministerstwo Finansów opublikowało opracowany w Departamencie Kontroli Skarbowej wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2007 rok... Gazeta Prawna

VAT nie powinna płacić gmina ani użytkownik wieczysty

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że oddanie przez gminę przed 1 maja 2004 r. gruntu w użytkowanie wieczyste nie było usługą, lecz dostawą towarów. Oznacza to, że nie trzeba płacić VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wytyczne zamiast ustawy

Ministerstwo Finansów zaleciło urzędom skarbowym informowanie podatników o kontrolach. Przedsiębiorcy woleliby jednak mieć to zagwarantowane w ustawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd celny oceni wartość auta, potem zdecyduje, komu i ile odda

Ministerstwo Finansów przygotowuje specjalną ustawę, na podstawie której będzie zwracało podatnikom nadpłaconą akcyzę za sprowadzane z zagranicy samochody. Wartość rynkową aut będą określać urzędy celne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes nie powinien być jednocześnie pracownikiem

Wielu prezesów i członków zarządu spółek ma umowy o pracę. Niektórzy eksperci uważają, że czas skończyć z fikcją pracowniczego zatrudniania kierownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wartość przedawnionego zobowiązania a koszty uzyskania przychodów

Przedawnione zobowiązanie należy zaliczyć do innych zobowiązań, o których mowa w  art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1122/2005

Zgodnie z art. 7 § 2   ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego...

Przegląd prasy

Podatek od dróg polnych

Drogi polne są zwolnione z podatku od nieruchomości, jeżeli zakwalifikowano je jako użytki rolne, które podlegają podatkowi rolnemu... Gazeta Prawna

Osoba trzecia może być stroną w postępowaniu

Jeżeli na członka zarządu przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania spółki, to tylko on jest stroną w sprawie dotyczącej tych kwestii. Organy podatkowe zarzuciły spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, że nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych... Gazeta Prawna

Ograniczenie czasowe nie dotyczy najbliższych

Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zwalnia I grupę podatkową z obowiązku rozliczeń z fiskusem w przypadku nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy z przeznaczeniem na określone cele mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5)... Gazeta Prawna

Zwolnienie z podatku to nie pomoc publiczna

Nie ma pewności, czy po 1 lipca zmiana interpretacji podatkowej nie zostanie potraktowana jako pomoc publiczna. Dla podatników oznaczałoby to poważne konsekwencje... Gazeta Prawna

Inwestorom trudno rozliczyć dochody ze sprzedaży akcji

Każdy chciałby kupić akcje z odroczoną płatnością, sprzedać drożej i zapłacić za nie z uzyskanych pieniędzy. Może to jednak spowodować spór z fiskusem, czy podatek trzeba płacić od zysku czy od całego przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy ubezpieczeniowe legalnie inkasują zbędną składkę OC

Klienci firm ubezpieczeniowych płacą nawet po kilkaset złotych za drugą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, choć nie mają szans na dwa odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego oraz rzecznik ubezpieczonych chcą to zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka zdążyła pozwać prezesa

Termin przedawnienia roszczeń wobec członków zarządu spółki z o.o. liczy się dla wierzyciela od momentu uzyskania świadomości, że wyegzekwowanie długu od spółki jest niemożliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktury trzeba przeliczać według aż trzech kursów walut

Takiego zamieszania jeszcze nie było. W wielu firmach księgowi wciąż się zastanawiają, jak księgować faktury w euro lub dolarach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lutego 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1149/2005

Adresatem norm wskazanych w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nie jest sąd administracyjny, a organy podatkowe prowadzące postępowanie. Sąd administracyjny nie stosuje więc tego przepisu, a jedynie dokonuje sądowej kontroli prawidłowości jego zastosowania przez organ, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Wyrok NSA - II FSK 1133/2005

W postępowaniu restrukturyzacyjnym opinia Prezesa UOKiK jest elementem materiału dowodowego w sprawie restrukturyzacji, która winna być traktowana na równi z innymi warunkami jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o umorzenie należności podatkowych na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o restrukturyzacji).

Przegląd prasy

Poniesione wydatki potwierdza bilet okresowy

Podatnicy dojeżdżający do pracy podwyższą roczne koszty uzyskania przychodów, jeśli posiadają bilety okresowe. Możliwości takiej nie daje imienna faktura VAT... Gazeta Prawna

Znaki skarbowe będą ważne do końca roku

Wiceminister finansów Jacek Dominik zapowiedział w piątek, że Ministerstwo Finansów chce przedłużyć możliwość korzystania ze znaków skarbowych do końca 2007 roku... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi kurs waluty

Mimo ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie uproszczono w wystarczającym stopniu procedury rozliczania różnic kursowych... Gazeta Prawna

Za wydanie decyzji gmina pobierze 10 złotych

Od początku 2007 roku opłatą skarbową zostały objęte nowe czynności urzędowe, polegające na wydawaniu decyzji, innych niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego... Gazeta Prawna

Trudno zrobić listę płac dla pracowników delegowanych

Firmy nie wiedzą, jak ustalać uprawnienia i wynagrodzenia pracowników delegowanych za granicę. Prawidłowe ich rozliczenie na liście płac graniczy z cudem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do 28 lutego trzeba zapłacić roczną opłatę rejestrową

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, pierwszy raz będą musieli uiścić roczną opłatę za figurowanie w rejestrze głównego inspektora ochrony środowiska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za adwokata z wyboru przegrana strona nie odda VAT

VAT nie wchodzi w skład niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata z wyboru. Wygrywającemu proces należy się od przeciwnika zwrot niezbędnych kosztów procesu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędy skarbowe mają uprzedzać o kontroli

Solidni przedsiębiorcy, osoby fizyczne i płatnicy PIT, a także podatnicy VAT mają być zawiadamiani o planowanej kontroli podatkowej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i uslug a zakup paliwa do samochodu

W sytuacji, gdy do wykonywania czynności opodatkowanych będą wykorzystywane pojazdy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony a będą one pojazdami spełniającymi warunki z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT, co zostanie potwierdzone - w przypadku pojazdów wyszczególnionych w ust. 4 pkt 1-4 ww. art. 86 - stosownymi dokumentami oraz poczynionymi czynnościami wymienionymi w art. 86 ust. 5 i art. 86 ust. 5a ustawy, wówczas obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego będzie podatnikowi przysługiwało.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1121/2005

Z przepisu art. 7 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jednoznacznie wynika konieczność zastosowania takiego środka lub środków egzekucyjnych, które umożliwią pokrycie powstałych zaległości, a zastosowanie najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego może mieć miejsce w przypadku istnienia w tym względzie możliwości wyboru.

Przegląd prasy

Dziedziczenie wkładu zwolnione z podatku

Od nowego roku w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) pojawiło się nowe zwolnienie, które obejmuje dziedziczenie wkładów mieszkaniowych przy spółdzielczym prawie lokatorskim (art. 4 ust. 1 pkt 5a)... Gazeta Prawna

Kontynuacja ulgi odsetkowej do 2027 roku

Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt lub wzięli pożyczkę na zakup mieszkania do końca 2006 roku, mogą kontynuować odliczenia odsetek do końca 2027 roku... Gazeta Prawna

Jeśli zapłacimy podatek od darowizn, to uzyskamy zwolnienie z PIT

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn objęła podatkiem m.in. nieodpłatne renty. Nie trzeba już od nich uiszczać podatku dochodowego od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Trudno odróżnić wydatki bieżące od reprezentacyjnych

Od początku roku z przepisów ustaw: z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wykreślono regulacje pozwalające zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację... Gazeta Prawna

Można zasiedzieć udział drugiego współwłaściciela

Do zasiedzenia części nieruchomości należącej do innej osoby potrzebny jest odpowiedni okres posiadania samoistnego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 stycznia 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT od zaniechanej inwestycji może zrujnować przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy, którzy zechcą sprzedać niedokończoną inwestycję, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu VAT. Urzędy skarbowe mogą bowiem próbować zakwestionować transakcję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W Polsce maleje poszanowanie dla unijnych norm

Polska zaczyna wyraźnie odstawać od najlepszych w UE pod względem poszanowania wspólnego prawa. Mamy już 48 spraw w Trybunale w Luksemburgu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kredyty i pożyczki będą bezpieczniejsze pod zastawem

Zabezpieczenie kredytu ma być łatwiejsze. Nie tylko bowiem bank, ale także zwykły Kowalski będzie mógł ochronić swoją pożyczkę zastawem rejestrowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lutego 2007

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie podatkiem od towarów i uslug usług naukowo-badawczych

W przypadkach, gdy podmiot świadczący usługę naukowo - badawczą uzyska środki, które stanowią część lub całość np. dopłaty do ceny (kwoty należnej) za usługę, kwoty tej dopłaty (uwzględniając brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) wchodzą u podatnika świadczącego usługę do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (lub zwolnieniu) według stawki właściwej dla świadczenia którego dotyczą.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1039/2005

Niewłaściwa ocena prawnego zaistniałego stanu faktycznego polegająca na uznaniu bądź nieuznaniu istnienia bądź nie istnienia określonego stanu faktycznego nie może stanowić jednak naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie i jako taka nie stanowi podstawy kasacyjnej w rozumieniu art. 174  i art. 176 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przegląd prasy

Użyczenie auta spółce jest opodatkowane

Nieodpłatne użyczenie samochodu wspólnika spółce cywilnej jest nieodpłatnym świadczeniem i podlega opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Wnioski do 30 czerwca 2008 r.

Przypomnijmy, że o zwrot części wydatków mogą ubiegać się inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. zakupili - lub zakupią - materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. VAT wzrósł z 7 do 22 proc... Gazeta Prawna

Będzie więcej swobody w obrocie dewizowym

Podstawowym założeniem nowelizacji jest pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do prawa UE oraz usunięcie regulacji nieznajdujących zastosowania w praktyce... Gazeta Prawna

Zakaz reklamy zniekształca rynek

Za naruszenie zakazu reklamy doradcom podatkowym grozi skreślenie z listy uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Oznacza to, że złamanie zakazu pozbawia doradcę możliwości wykonywania zawodu... Gazeta Prawna

Kancelarie prawnicze obsłużyły rekordowo duże transakcje

Szybki rozwój gospodarczy, coraz większy napływ kapitału zagranicznego do Polski, boom na rynku nieruchomości - to wszystko sprawia, że kancelarie prawne mają coraz więcej pracy przy obsłudze transakcji liczonych w miliardach złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedawniony dług to przychód, nawet gdy zostanie spłacony

Firma musi doliczyć do przychodu wartość jej zobowiązania, które się przedawniło. Nie zmienia tego późniejsze zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia - w takiej sytuacji ustawa o CIT nie uprawnia do zmniejszenia przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef może obniżać wynagrodzenia nawet przez rok

Zastąpienie układu zbiorowego regulaminem płacowym to jeden ze sposobów firm na dokonanie obniżek płac. Będzie skuteczny, jeśli przyjęty regulamin pracodawca poda do wiadomości załogi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Duże firmy nie chcą z fiskusem rozliczać się przez Internet

Już od dziś duże firmy mogą składać przez Internet wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych. Z rozliczeniem w ten sposób PIT musimy jeszcze poczekać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama