Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 stycznia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1030/2005

Z treści art. 13 ust. 5 i 6 ustawy o kontroli skarbowej, w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2002 r. wynika, iż przepisy te odnoszą się do doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazania legitymacji i znaku identyfikacyjnego bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przez inspektora kontroli skarbowej, co potwierdza art. 13 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej.

Wyrok NSA - I FSK 379/2005

Przy wnioskach o stwierdzenie nieważności decyzji należy dokonywać ścisłej wykładni przepisów prawa i nie jest dopuszczalna wykładnia rozszerzająca.

Przegląd prasy

Podatek jest wyższy, gdy za sprzęt płaci samorząd

Na dostawy sprzętu komputerowego do szkół można stosować 0-proc. stawkę VAT. Gdy jednak zakupy finansuje samorząd, to stawka powinna wzrosnąć do 22 proc. - uważają niektóre urzędy skarbowe... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień wyboru metody rozliczania

Podatnicy podatku dochodowego prowadzący księgi rachunkowe, którzy chcą rozliczać różnice kursowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, mają ostatni dzień na wybór metody rozliczania tych różnic... Gazeta Prawna

Sąd nie może pomijać stanu faktycznego

Sąd administracyjny nie może oprzeć wyroku - wbrew ustaleniom organów podatkowych - na informacji przekazanej przez podatników podczas rozprawy... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa sprawdza pracujących za granicą

Polacy pracujący za granicą, a uchylający się od obowiązków podatkowych w kraju, powinni wiedzieć, że mogą zostać sprawdzeni przez fiskusa... Gazeta Prawna

Powiat i starostwo mają ten sam numer identyfikacyjny

Starostwo powiatowe, jako jednostka wykonująca jedynie zadania powiatu, nie może być odrębnym podatnikiem VAT. Powinno ono zatem mieć ten sam numer identyfikacyjny, którym posługuje się powiat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeden sędzia wystarczy do przesłuchania

Zeznanie anonimowego świadka to często główny dowód pozwalający skazać przestępcę. Sam fakt, czy jego przesłuchanie nastąpiło zgodnie z prawem i bez szkody dla wartości tego dowodu, musi ocenić sąd odwoławczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd ma mieć silniejszy nadzór nad korporacjami

Zbigniew Ziobro chce występować bezpośrednio do sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec adwokata lub radcy prawnego. Uważa, że rzecznicy zbyt często umarzają sprawy swoich korporacyjnych kolegów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister chce, aby biegli badali każdą fakturę

Audytorzy spółek państwowych mają wątpliwości, jak badać sprawozdania finansowe. Minister skarbu nakazał im sprawdzanie wszystkich dokumentów, choć zazwyczaj weryfikuje się je wyrywkowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 stycznia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 70/2006

Do wykładni: gramatycznej, systemowej, celowościowej należy sięgać zasadniczo wtedy, gdy rezultaty wykładni językowej nie są jednoznaczne co do rozumienia interpretowanej normy.

Wyrok NSA - I FSK 619/2006

Pojęcie "przepisów dotychczasowych" użyte w art. 26 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne, ograniczyć należy do norm prawa materialnego. W "starych sprawach" organ celny obowiązany jest, zgodnie tym poglądem, stosować nowe przepisy proceduralne.

Przegląd prasy

Decydować będzie wystawienie faktury

Obecnie ogólną zasadą jest to, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a wyjątki od tej reguły określone są w przepisach art. 19 ust. 2-21 ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Jutro mija termin składania PIT-28

Jeszcze tylko jutro do północy zeznanie roczne mogą złożyć podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... Gazeta Prawna

Interpretacje można będzie uchylić

Wprowadzone do Ordynacji podatkowej nowe uregulowania dotyczące wydawania interpretacji podatkowych mogą być niekorzystne dla podatników... Gazeta Prawna

Biura rachunkowe muszą walczyć o odszkodowania

Większość biur rachunkowych decydując się na podpisanie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie ma świadomości, jaki zakres ryzyka powinna obejmować umowa, a także, w jakich sytuacjach będzie można ubiegać się o odszkodowanie... Gazeta Prawna

Unijnej dopłaty można odmówić tylko w formie decyzji

Prawie trzydzieści tysięcy rolników, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmówiła dotacji, może walczyć o nie w sądzie administracyjnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezesi odpowiadają tylko za swoje winy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może dochodzić zwrotu wypłaconych pracownikom wynagrodzeń od zarządu firmy, tylko jeśli poniósł szkodę poprzez spóźnione zgłoszenie upadłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przetarg na telefony nie wszędzie konieczny

Urzędy mogą sporządzać aneksy do starych umów na usługi telefoniczne. Jeśli jednak chcą wykupić nowe linie, muszą przeprowadzić procedury związane z udzieleniem zamówienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Eksporterzy do UE muszą ostrzegać przed bublami

Firmy produkujące towary na eksport ponoszą odpowiedzialność za powodowane przez nie niebezpieczeństwo dla klientów i ich mienia. Dane o niebezpiecznych produktach trzeba zgłosić urzędnikom w kraju, w którym nasz towar trafił do handlu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 stycznia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 45/2006

Zasady państwa prawnego nie wykluczają przyjęcia przez prawodawcę regulacji odmawiającej mocy dowodowej dokumentu w postaci faktury VAT w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do prawdziwości faktów w niej stwierdzonych.

Wyrok NSA - I FSK 41/2006

Podstawą skutecznych zarzutów kasacyjnych skierowanych przeciwko wyrokowi Sądu I instancji mogą być tylko takie przepisy, które Sąd stosował bądź powinien był zastosować.

Przegląd prasy

Od 1 lutego kolejne e-deklaracje

Od 2009 roku podatnicy, którzy posiadają dochody z więcej niż jednego źródła, mają mieć możliwość rozliczania się z fiskusem za pomocą internetu - zapowiada wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn... Gazeta Prawna

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie czy jest szansa na szybsze odzyskanie VAT

O zgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT, które wydłużają termin zwrot podatku z 60 do 180 dni dla podatników rozpoczynających handel wewnątrzwspólnotowy, rozstrzygnie ETS... Gazeta Prawna

Dzień śmierci spadkodawcy decyduje o opodatkowaniu

W odpowiedzi na pytanie czytelnika, Departament Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów w odpowiedzi z 24 stycznia wyjaśnił, że w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku za dzień nabycia uznaje się dzień śmierci spadkodawcy... Gazeta Prawna

Więcej podatkowych zachęt dla producentów rolnych

Rolnicy łatwiej będą mogli zrzeszać się w grupy producenckie, dostaną też dodatkowe przywileje podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowe zarobki skłócają pracodawców z zatrudnionymi

Firmy niedbale określają warunki przyznawania premii i mylą je z nagrodami. Z tego się biorą konflikty z pracownikami, a potem procesy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kaucja gwarancyjna może sporo kosztować polski budżet

Ci, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie własnego biznesu polegającego na obrocie z firmami z państw UE, często nie są w stanie sforsować bariery w postaci 250 tys. zł kaucji gwarancyjnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy coraz bardziej potrzebni w biznesie

Radca prawny to już nie pracownik na ćwiartce etatu sporządzający umowy o pracę. Dziś szefowie wymagają od niego specjalizacji, znajomości biznesu, a nierzadko umiejętności menedżerskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 stycznia 2007

Informacje NetTAX

Ciągle brak podpisu pod nowelą rozporządzenia o prowadzeniu podatkowej księgi

Minister finansów wciąż nie podpisał nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowelizacja ta ma dostosować przepisy rozporządzenia do obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. zmienionej ustawy o PIT. Poniżej informujemy, co zawiera projekt zmian rozporządzenia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 23/2006

Zasadniczo nie będzie skuteczny taki zarzut naruszenia prawa materialnego, który sprowadza się wyłącznie do wskazania naruszonych, w ocenie wnoszącego skargę kasacyjną, przepisów i pozbawiony jest, argumentacji, któraby twierdzenie to dowodziła.

Wyrok NSA - I FSK 19/2006

Skoro zatem jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego jest zasada trwałości decyzji ostatecznej (art. 128 Ordynacji podatkowej), mająca podstawowe znaczenie dla stabilizacji opartych na decyzji skutków prawnych, to sąd administracyjny może badać legalność takiej decyzji w postępowaniu zainicjowanym skargą na decyzję w przedmiocie stwierdzenia jej nieważności tylko wówczas, gdy stwierdzi, iż istnieją podstawy do wzruszenia jej w jednym z trybów wskazanych w art. 128 Ordynacji podatkowej.

Przegląd prasy

Służby celne i podatkowe będą połączone

Po konsolidacji Służby Celnej i administracji podatkowej zostanie utworzona krajowa administracja skarbowa - taką decyzję podjęło już Ministerstwo Finansów. Wczoraj oficjalnie poinformowano, że skarbowcy i celnicy zostaną połączeni... Gazeta Prawna

Na zmianach skorzystali mali podatnicy i przedsiębiorcy rozpoczynający działalność

Prawo do dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych przysługuje dwóm kategoriom podatników. Są to osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w roku rozpoczęcia działalności oraz mali podatnicy... Gazeta Prawna

Fiskus przekaże 1 procent PIT

Izba Skarbowa w Olsztynie wyjaśniła, w jaki sposób będzie można przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego w rozliczeniu za 2007 rok. Od tego bowiem rozliczenia zmienią się zasady przekazywania tej darowizny... Gazeta Prawna

Podatek od unijnej pomocy

Ministerstwo Finansów uważa, że otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej wiąże się w większości przypadków z koniecznością zapłacenia podatku... Gazeta Prawna

Wciąż nie wiadomo, jak księgować reklamę

Minister finansów przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie księgi przychodów i rozchodów. Nie spieszy się jednak z jego podpisaniem, mimo że od prawie miesiąca przepisy te są niezgodne z ustawą o PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawa osób zatrudnionych w handlu są nagminnie łamane

Nieopłacane nadgodziny i narażenie pracowników na niebezpieczeństwo to najczęstsze zarzuty wobec pracodawców po kontrolach przeprowadzonych w sklepach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kredyt podatkowy miał pomóc firmom, a okazał się klapą

Tylko ośmiu przedsiębiorców w całym kraju zdecydowało się przez trzy lata korzystać z możliwości niepłacenia comiesięcznych zaliczek na podatek i zapłaty daniny w rozliczeniu rocznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez ustawy ratunkowej samorządom grozi paraliż

Niejednoznaczne przepisy o oświadczeniach majątkowych mogą uwikłać samorządy na wiele miesięcy w spory sądowe. Niewykluczone są rządy komisarzy i nowe wybory... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 stycznia 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-U 5/06 - Amnestia maturalna sprzeczna z konstytucją

Świadectwa uzyskane w wyniku tzw. amnestii maturalnej są ważne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o amnestii dla maturzystów z 8 września 2006 r., jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał odroczył wejście w życie wyroku w tej sprawie o rok.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 112/2006

Ryzyko wyboru kontrahenta obciąża nabywcę towarów i usług; wskazując na daleko posunięty rygoryzm formalny tych norm oraz brak realnej możliwości zabezpieczenia się przez podatnika przed utratą podstawowego dla podatku od towarów i usług uprawnienia do obniżenia podatku należnego podkreślić należy cywilnoprawną odpowiedzialność - wobec podatnika pozbawionego prawa do odliczenia-wystawcy nieprawidłowej faktury.

Wyrok WSA - I SA/Gd 443/2005

Wobec braku uregulowania w ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zakresie terminu zwrotu różnicy podatku, w sytuacji gdy zwrot ten nie może nastąpić z przyczyn leżących po stronie podatnika, uzasadnionym jest odwołanie się do przepisów ogólnych regulujących terminy załatwiania spraw.

Przegląd prasy

Nie każda firma może korzystać ze zwolnienia

Od 1 stycznia 2007 r. z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) usunięto zwolnienie dla przedsiębiorców nabywających z zagranicy w drodze darowizny maszyny, urządzenia i narzędzia... Gazeta Prawna

Podatnik może odliczyć cały zapłacony VAT

Spółka mogła odliczyć cały VAT od auta kupionego do prowadzenia działalności gospodarczej, skoro posiadała zaświadczenie potwierdzające takie prawo... Gazeta Prawna

Będzie nowy wzór księgi podatkowej

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty rozporządzeń: w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych... Gazeta Prawna

Niesłuszne przywileje dla małych i średnich

Firmy korzystające z dodatkowej pomocy publicznej, ponad limity, mogą ją stracić, jeśli okaże się, że nie spełniają określonych wymogów. Co więcej, pomoc ponad limit będą musiały zwrócić... Gazeta Prawna

Zmiany najbardziej dotkliwe dla małych

Pracodawcy coraz mniej chętnie przyznają, że korzystają z usług jednoosobowych przedsiębiorców, obawiają się bowiem przykrych konsekwencji podatkowych, a nawet wysokich kar... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowe próbki z Unii Europejskiej

Pochodzące z UE próbki towarów sprowadzone przez polską firmę nieodpłatnie nie są opodatkowane VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwroty będą, tylko kiedy

Wszyscy, którzy zapłacili za dużo akcyzy od sprowadzonych z Unii samochodów, dostaną swoje pieniądze. Najpierw jednak trzeba stworzyć odpowiednie procedury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci tęsknią za znaczkami skarbowymi

Z wadami nowych przepisów o opłacie skarbowej nawet renomowani prawnicy nie są w stanie się uporać. Szukają więc furtek, by w miarę bezboleśnie wyjść z awaryjnych sytuacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 stycznia 2007

Przegląd prasy

Płatnikami pozostali tylko notariusze

Nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub odsprzedaży stracili status płatników podatku od czynności cywilnoprawnych. Obecnie są oni podatnikami tego podatku... Gazeta Prawna

Na zwrot VAT poczekamy dłużej

Przedsiębiorcy oczekujący znacznego uproszczenia przepisów o VAT mogą być tylko częściowo usatysfakcjonowani rządowym pomysłem na nowelizację ustawy... Gazeta Prawna

Po zwrot wydatków za znaczki do sądu

Zmiany w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635), które zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2007 r., spowodowały, że część podatników czuje się oszukana... Gazeta Prawna

Uniewinniony dostanie zwrot kosztów

Będzie zwrot kosztów obrony w zakończonych uniewinnieniem lub umorzeniem sprawach z oskarżenia publicznego niezależnie od tego, czy adwokat był z urzędu czy z wyboru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczą się dostawy zrealizowane przed wszczęciem przetargu

Dostawy zrealizowane przez wykonawcę już po ogłoszeniu przetargu nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie jego doświadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie rezygnują z kar dla adwokatów

Dziekani okręgowych rad adwokackich mają płacić do 10 tys. za niedopilnowanie skarg sędziów na niezdyscyplinowanych mecenasów. Adwokaci i radcowie prawni mieli być karani za przeciąganie procesów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wcześniejszy wniosek o zwrot akcyzy to wyższe odsetki

Osoby, które uczciwie zadeklarowały wartość samochodu sprowadzonego z Unii, powinny już teraz składać wnioski o zwrot nadpłaconej akcyzy. Czekając na wyrok warszawskiego sądu, mogą dostać mniejsze odsetki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niełatwo zaplanować pracę zatrudnionych na zmiany

Urzędnicy są zdania, że pracowników zmianowych nie można wykorzystywać w pełnym wymiarze czasu. Pracodawcy na tym tracą, bo muszą im płacić pensje za cały miesiąc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Zwolnienia podmiotowe w podatku od towarów i usług

Lista usług wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, mieści się w obszarze usług wyłączonych ze zwolnienia przepisami tej ustawy.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1301/2003

Bez znaczenia jest która ze stron umowy - sprzedawca czy kupujący świadcząc usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami objęte przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, bowiem w każdym przypadku zostaje wyczerpana dyspozycja art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

23 stycznia 2007

Przegląd prasy

Fiskus może sam ustalić dochód

Jeśli organy podatkowe stwierdzą, że wydatki i stan majątkowy podatnika opodatkowanego ryczałtem lub kartą podatkową są wyższe niż możliwość osiągnięcia dochodów, mogą same określić wielkość dochodu... Gazeta Prawna

Odwołanie nie zawsze musi spełniać wymogi formalne

Organ podatkowy powinien indywidualnie oceniać wszystkie wymogi formalne odwołania, uwzględniając okoliczności danej sprawy... Gazeta Prawna

Korzystanie z osiedlowych dróg może być kosztowne

Wbrew wyjaśnieniom resortu finansów obowiązująca od 1 stycznia nowelizacja ustawy z 29 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) zamiast doprecyzowania przepisów wprowadziła nowy podatek - od nieodpłatnego nabycia prawa do służebności, np. osiedlowych dróg wewnętrznych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy płacą akcyzę za prąd, bo dyrektywa nie została wdrożona

Polski producent nie może stosować bezpośrednio dyrektywy energetycznej i w efekcie zaprzestać płacenia akcyzy za prąd, mimo że przepisy krajowe nie zostały dostosowane do prawa wspólnotowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy na karcie i duchowni rozliczają składki

Przedsiębiorcy objęci kartą podatkową i duchowni płacący zryczałtowany kwartalny podatek dochodowy muszą do końca stycznia poinformować urząd skarbowy o zapłaconych w 2006 r. i odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka menedżerska sposobem na niższy podatek dochodowy

Aby ominąć zakaz rozliczania się stawką liniową, można założyć spółkę menedżerską. To bezpieczny sposób na niższy podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusze zaskarżyli ustawę ułatwiającą dostęp do zawodu

Przed wyrokiem Trybunału Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza zmieniać przepisów prawa o notariacie. Notariusze uważają za niezgodne z konstytucją przepisy znowelizowanej w 2005 r. ustawy, które umożliwiają powołanie na rejentów bez aplikacji, egzaminu notarialnego oraz asesury osób zajmujących stanowisko sędziego lub prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rezygnacja ze spółdzielni nie zawsze się opłaca

Członkowie spółdzielni będą mogli wykupić mieszkania lokatorskie za kilkanaście złotych. Nie ułatwi im to jednak występowania ze spółdzielni i tworzenia wspólnot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Wydanie przez polski Urząd Stanu Cywilnego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego a opłata skarbowa

Wydanie przez polski urząd stanu cywilnego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego nie powoduje konieczności zapłaty opłaty skarbowej w tych przypadkach, w których odpis wydawany jest obywatelowi państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę zwalniającą takie zaświadczenie od opłat. Wobec braku takich umów stosować należy drugą z norm, wynikającą z art. 9 Konwencji, tzn. za odpisy wydawane w wykonaniu Konwencji nie można pobierać opłat wyższych od tych, jakie pobierane są za odpisy wydawane na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego obowiązującego w Państwie, z którego pochodzą.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 912/2004

Dopłaty nie spełniają wymogów Kodeksu handlowego, skoro umowa Spółki nie zawierała postanowienia określającego zobowiązanie wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do ich udziałów...

22 stycznia 2007

Przegląd prasy

O planowanej kontroli fiskus będzie informował przedsiębiorcę

W 2007 roku przedsiębiorca, który prowadzi firmę od co najmniej 24 miesięcy, będzie informowany o planowanej kontroli fiskusa z wyprzedzeniem od 14 do 30 dni... Gazeta Prawna

Wraca podatek transportowy

Już za rok każdy właściciel samochodu może zapłacić roczny podatek od swojego auta. Tym samym powróci roczny podatek od samochodów. Powróci, bo podobny podatek nie tak dawno zlikwidowano... Gazeta Prawna

Ministerstwo Finansów chce weryfikować wartość aut

Po korzystnym dla polskich podatników wyroku w Luksemburgu urzędnicy straszą kontrolami i próbują powstrzymać ich od masowego występowania o zwrot akcyzy od sprowadzonych z UE aut... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wybierz sposób rozliczeń z fiskusem na 2007 rok

Jeszcze tylko dziś można zdecydować o sposobie rozliczeń z fiskusem za 2007 r. Dotyczy to tych, którzy mają wybór, tj. wielu przedsiębiorców oraz wszystkich uzyskujących wpływy z najmu, dzierżawy itp. W tym roku termin wyznaczony w przepisach podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów podnapowietrznymi liniami energetycznymi

Jeżeli Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawarło umowy z zakładami energetycznymi przenoszące posiadanie gruntów pod napowietrznymi liniami energetycznymi na te podmioty, to podatnikami od tych gruntów będą odpowiednie zakłady energetyczne. Jeżeli jednak ww. zakłady energetyczne posiadają grunty pod liniami bez tytułu prawnego, wówczas podatnikiem od tych gruntów będą odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe faktycznie władające tymi gruntami.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 134/2006

Sam brak regulacji umownej w  zakresie postanowienia określającego zobowiązanie wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do ich udziałów, powoduje, że przychody z tytułu dopłat...

19 stycznia 2007

Przegląd prasy

Handlu częściami samochodowymi nie można już rozliczać ryczałtem

Nowe prawo Od 1 stycznia podatnicy handlujący częściami i akcesoriami samochodowymi mogą opłacać podatek tylko według skali podatkowej lub liniowej stawki PIT. Od nowego roku poszerzył się katalog podatników... Gazeta Prawna

Mniej do ZUS, więcej do kieszeni pracowników

Do końca marca prześlemy do Sejmu projekt ustawy przewidujący obniżenie kosztów pracy – zapowiedziała Zyta Gilowska, wicepremier i minister finansów. Ministerstwo planuje redukcję składki rentowej wpłacanej do ZUS.... Gazeta Prawna

Nieskuteczna upadłość jest jak bezskuteczna egzekucja

Nieodzyskanie długów spółki w postępowaniu upadłościowym równa się nieskutecznej egzekucji komorniczej i otwiera możliwość ich ściągnięcia od członków zarządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polscy podatnicy wygrali z fiskusem w Luksemburgu

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości osoby, które sprowadziły z Unii samochody starsze niż dwuletnie, mogą starać się o zwrot nadpłaconej akcyzy. Budżet będzie musiał oddać różnicę między... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Zakres zwolnień podmiotowych

Ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9  ustawy o podatku od towarów i usług nie mogą korzystać podatnicy świadczący czynności wykonywane w ramach rzeczoznawstwa, które stanowią jednocześnie doradztwo - inne oczywiście niż doradztwo rolnicze związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 396/2005

Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie ujawnionych wymaga...

18 stycznia 2007

Przegląd prasy

Karta tylko dla firmy działającej w kraju

Ustawodawca rozszerzył listę warunków, które muszą spełniać podatnicy opodatkowani kartą podatkową. Od 2007 roku prowadzenie działalności za granicą oznacza utratę prawa do karty... Gazeta Prawna

Dziś wyrok ETS w sprawie polskiej akcyzy

Już dziś dowiemy się, czy polska akcyza nakładana na samochody sprowadzane z zagranicy jest zgodna z prawem wspólnotowym... Gazeta Prawna

Dwa lata to nie zawsze zwłoka

Urząd skarbowy nie popada w zwłokę, rozpoznając sprawę zwrotu VAT firmie zagranicznej ponad sześć miesięcy. Wystarczy, że w tym czasie zażąda dodatkowych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy będą sporządzać bilanse według tych samych zasad

Łatwiej będzie porównywać wyniki osiągane przez firmy budowlane i produkcyjne. Ich sprawozdania finansowe będą sporządzane według jednolitych wytycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Odliczenie podatku naliczonego

Przepisy dotyczace rejestracji nie przewiduja sankcji w postaci pozbawienia podatnika prawa do pomniejszenia podatku naleznego o podatek naliczony. Pozbawienie tego prawa wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i uslug, jednakze nie jest to zwiazane ze statusem podatnika w dniu dokonania pierwszej czynnosci podlegajacej opodatkowaniu. Tak wiec podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby z tego prawa skorzystac winien posiadac status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji tego uprawnienia.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2973/2006

Art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej zawiera pozytywne oraz negatywne przesłanki przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

17 stycznia 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 19/06 - Kara za nielegalne przystąpienie do użytkowania budynku zgodna z konstytucją

Uprawnienie organów administracji do wymierzania kary administracyjnej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego mieści się w ramach porządku konstytucyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-P 5/05 - Publiczne ZOZ-y niesłusznie uprzywilejowane

Przepis kodeksu postępowania cywilnego, który ogranicza egzekucję wierzytelności przypadających od państwowych jednostek organizacyjnych, w tym publicznych ZOZ-ów, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Najbliższa rodzina nie musi płacić

Jeśli najbliższa rodzina nabędzie własność rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nie płaci podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

19-proc. PIT od sprzedaży darowanego domu

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) całkowicie zmieniła zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, również tych otrzymanych w darowiźnie lub spadku albo w inny nieodpłatny sposób... Gazeta Prawna

Kiedy można wyrzucić dokumenty z lat poprzednich

Przed zniszczeniem dokumentów księgowych za lata ubiegłe podatnicy powinni sprawdzić, czy przedawnienie zobowiązań za dany rok nie zostało przerwane lub zawieszone. Początek roku to dobry moment, aby pozbyć się starych dokumentów księgowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oferta skierowana do pracowników była publiczna

Podatnik, który przed 2004 r. nabył akcje wyemitowane na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przy ich sprzedaży ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 stycznia 2007

Przegląd prasy

19-proc. stawka także dla działów specjalnych

22 stycznia upływa termin składania oświadczeń o wyborze liniowej stawki podatku przez osoby uzyskujące dochody z działów specjalnych produkcji rolnej... Gazeta Prawna

Nawet 50 tys. euro podatnicy zaliczą jednorazowo w koszty

Na zmianach w amortyzacji mieli zyskać przedsiębiorcy. Miało być prościej i łatwiej rozpoczynać działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Polskie firmy za granicą mają czas do 22 stycznia

Polacy, którzy świadczą usługi za granicą, ale z PIT rozliczają się w kraju, mają tylko tydzień na wybór korzystnej metody opodatkowania ze stawką 19 proc. Chodzi przede wszystkim o prowadzących tzw. Gewerbe w Austrii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kopia faktury niezbędna do odliczenia VAT

Podatnik nie mógł odliczyć VAT wynikającego z faktury niepotwierdzonej kopią u sprzedawcy, nawet jeżeli przelał na jego konto zapłatę za towar... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 stycznia 2007

Przegląd prasy

Dochód podlega 19-proc. PIT

Jeżeli osoba fizyczna kupiła udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a sprzedała akcje jej następcy prawnego, to dochód będzie opodatkowany 19-proc. PIT... Gazeta Prawna

Fiskus częściej podważy cenę sprzedawanych rzeczy

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629) zmieniła definicję wartości rynkowej przedmiotu transakcji, która w wielu przypadkach stanowi podstawę obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Dywidendę trzeba wypłacać niezwłocznie

Jeżeli statut spółki akcyjnej nie określa terminu, z wypłatą dywidendy nie należy zwlekać. Inaczej staje się ona nieodpłatnym świadczeniem, od którego płaci się podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy muszą analizować, czy partnerstwo się opłaca

Partnerstwo publiczno-prywatne, ze względu na koszty jego przygotowania, będzie wykorzystywane tylko w wypadku dużych inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 stycznia 2007

Przegląd prasy

Firmy mają 4 dni na złożenie deklaracji

Do 15 stycznia firmy mogą składać deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy. Deklaracje na podatek rolny musza składać osoby prawne, jednostki organizacyjne... Gazeta Prawna

Większość nieruchomości wolna od podatku

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy otrzymujący w spadku lub darowiźnie mieszkanie lub dom mogą uniknąć podatku od spadków. Wystarczy, jeśli w odpowiednim terminie poinformują o otrzymanym spadku urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Kodeks etyki stawia księgowym nowe wymagania

Księgowi nie mogą ulegać naciskom zwierzchników lub innych osób usiłujących zmienić ich stanowisko. Niezależność jest jedną z podstawowych gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu - uznało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w opracowanym właśnie kodeksie etyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprowadź rodzinę do Rosji, zapłacisz mniejszy podatek

Nasi rodacy zatrudnieni w Rosji muszą płacić nawet 40 proc. PIT w Polsce. Gdyby stali się rezydentami rosyjskimi, po pół roku pobytu mogliby odprowadzać tam 13 proc. podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Opłata skarbowa za wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

Jeżeli wydanie w oparciu o przepisy Konwencji wielojęzycznego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego wyczerpuje przesłanki wymienione w którymkolwiek z przepisów art. 2 ustawy o opłacie skarbowej, nie podlega on opłacie skarbowej.

11 stycznia 2007

Przegląd prasy

Za błędy mogą grozić wysokie odsetki

W wyniku zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zniesiono obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji dotyczących miesięcznych zaliczek... Gazeta Prawna

Podatek można oszacować

Organ podatkowy nie może dokonać oszacowania dochodu oraz podatku bez uznania ksiąg podatkowych przedsiębiorcy za nierzetelne, uważają sądy administracyjne. Prawidłowe dokumentowanie czynności podlegających opodatkowaniu ma istotne znaczenie dla podatnika... Gazeta Prawna

Praktyka we własnej firmie nie wystarczy

Zaświadczenie oprowadzeniu własnej działalności gospodarczej nie może być dokumentem potwierdzającym praktykę w księgowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest przychód, ale wolny od podatku

Wydatek na studium podyplomowe pracownika, skierowanego do dalszego kształcenia przez spółkę, jest zwolniony z podatku dochodowego. Pracodawca nie powinien więc go pobierać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 stycznia 2007

informacja

III seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W FUNKCJONOWANIU KANCELARII PRAWNYCH (adwokackich, radcowskich i biur notarialnych)"

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad III seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniach 24 stycznia 2007 roku w Warszawie...

VI edycja konferencji z cyklu Analiza danych biznesowych

W dniu 17 stycznia w Warszawie, w Business Centre Club odbedzie sie VI edycja konferencji z cyklu Analiza danych biznesowych, pt. Analiza danych biznesowych w bankach i instytucjach finansowych. Serdecznie zapraszamy, organizator K&K Group...

XXV edycja seminarium Akademii prawa komputerowego NOWE I STARE PROBLEMY. PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad XXV seminarium Akademii prawa komputerowego organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniach 23 stycznia 2007 roku w Warszawie...

Przegląd prasy

W tym roku podatek od środków transportowych podatnik może zapłacić w dwóch ratach

Zmianę tę wprowadziła nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 249, poz. 1828). Na większość innych zmian w zakresie podatku od środków transportowych musimy jednak poczekać jeszcze rok... Gazeta Prawna

Gminy mogą już odzyskać zapłacony podatek

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował 8 stycznia, że umowy o użytkowanie wieczyste, które zostały ustanowione przed wejściem w życie nowej ustawy o VAT, nie podlegają opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Będzie podatek jak od części budowli

Urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są jej elementem składowym i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - uznał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koszty apelacji takie same dla pracodawcy i pracownika

Pozywany pracodawca płaci od apelacji wniesionej do sądu drugiej instancji opłatę podstawową 30 zł. Oczywiście, jeśli przedmiot sporu nie przekracza 50 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Warunki zastosowania zwolnienia z podatku rolnego

Zwolnienie określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku rolnym należy stosować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów tj. umowę przenoszącą własność nieruchomości na nabywcę (umowę o skutku rozporządzającym).

09 stycznia 2007

Informacje NetTAX

Podatnicy prowadzący książkę przychodów zdezorientowani

Resort finansów zapomniał dostosować przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do znowelizowanej 16 listopada ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają prawo czuć się zdezorientowani...

Przegląd prasy

Do odliczenia potrzebna będzie faktura

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje m.in. dokonanie zmian w zakresie regulacji dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego, objętych art. 86... Gazeta Prawna

Unia kwestionuje ulgi dla przedsiębiorców

Komisja Europejska zakwestionowała warunki udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości przez gminy i zarzuciła Polsce naruszenie zasady swobodnego przepływu pracowników... Gazeta Prawna

Formularz PIT wypełnią za symboliczny grosz

Doradcy podatkowi chcą pomóc osobom ubogim przy rozliczeniu podatku od dochodów osobistych za rok 2006. Akcja wypełniania PIT ma objąć każdą gminę w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zgoda na opłacenie składki po terminie zależy od sądu

Przedsiębiorcy, którym ZUS nie pozwolił opłacić dobrowolnej składki chorobowej po terminie i przez to nie mają ubezpieczenia chorobowego, będą mogli odwoływać się do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 stycznia 2007

Przegląd prasy

Korzystna amortyzacja dla małych firm

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła dla przedsiębiorców zakładających firmy oraz małych podatników tak zwaną szybką amortyzację... Gazeta Prawna

Musimy zmienić przepisy dla grup podatkowych

W Polsce przepisy dotyczące podatkowych grup kapitałowych obowiązują od 1 stycznia 1996 r. Powstałe od tego czasu grupy podatkowe można zliczyć na palcach jednej ręki. To efekt mało liberalnych przepisów... Gazeta Prawna

Firma nie musi co roku podnosić pensji

Pracodawcy powinny do końca lutego ustalić ze związkami zawodowymi średni wskaźnik wzrostu tegorocznych płac. Nie oznacza to jednak, że muszą podnieść pensje wszystkim zatrudnionym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Albo nowa ustawa o PIT, albo stare rozporządzenie

Księgowi mają od początku roku kłopot. Muszą prowadzić przestarzałą księgę przychodów i rozchodów. Minister finansów nie zdążył jej dopasować do zmian w ustawie o PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 stycznia 2007

Przegląd prasy

Informatyzacja podatków przyspieszy za rok

Najwięksi przedsiębiorcy od kilku miesięcy mogą przesyłać podatkowe deklaracje drogą elektroniczną. Od 2008 roku dołączą do nich małe i średnie przedsiębiorstwa... Gazeta Prawna

Za interpretacje przez pół roku nie trzeba płacić

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy występujący o interpretację podatkową nie muszą wnosić żadnych opłat. Wszystko za sprawą roztargnionego ustawodawcy. Z początkiem roku zniesiono opłatę skarbową od podań i załączników... Gazeta Prawna

Jak będziemy od tego roku wnosić opłatę skarbową

Od 1 stycznia 2007 r. zniknęła wygodna forma wnoszenia opłaty skarbowej - znaki tej opłaty. Trzeba ją wpłacać w kasie urzędu gminy czy miasta albo na ich rachunek bankowy, ewentualnie do rąk inkasenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Symbol CE to nie darmowa reklama

Znakowanie wyrobów, które takiemu wymogowi nie podlegają, jest nielegalne i będzie karane grzywną. Tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności (DzU z 2006 r. nr 249, poz. 1834), która wchodzi w życie 7 stycznia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 stycznia 2007

Przegląd prasy

Nie trzeba składać miesięcznych deklaracji

Obowiązujące od początku 2007 roku nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują już konieczności składania przez przedsiębiorców miesięcznych deklaracji... Gazeta Prawna

Podatnicy zapłacą więcej za przewinienia

Od 1 stycznia 2007 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 899,10 zł do 936 zł. Ponieważ od płacy minimalnej uzależnionych jest wiele kar wymierzanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego, podwyżkę odczują podatnicy, którzy w tym roku popełnią przestępstwo lub wykroczenie skarbowe... Gazeta Prawna

Rozliczenie samodzielne albo za pośrednictwem notariusza

Jeśli kilka osób nabyło udziały w tej samej rzeczy czy prawie, mogą one złożyć jedno zeznanie podatkowe. Otrzymanie spadku, a także darowizny wiąże się zasadniczo z powinnością złożenia zeznania podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek trzeba płacić według aktualnych cen rynkowych

Wartość darowanego samochodu sprowadzonego z UE ustala się według jego aktualnej ceny rynkowej. Na tej podstawie należy potem obliczyć akcyzę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interpretacja organów podatkowych

Powstanie obowiązku podatkowego od budowli zmodernizowanych

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 29 września 2006 r. znak PL-833/28/PP/06/152 do Burmistrza Miasta (...) w sprawie powstania obowiązku podatkowego od budowli zmodernizowanych w trakcie roku

03 stycznia 2007

Przegląd prasy

Wyższa wpłata na IKE zwolniona z podatku

W 2007 roku zwiększono kwotę wpłat na indywidualne konto emerytalne, która objęta jest zwolnieniem podatkowym do 3697 zł... Gazeta Prawna

Więcej osób odzyska VAT

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wprowadza korzystne zmiany dla tych, którzy zakończyli inwestycje ponad pół roku temu, ale nie wystąpili o zwrot pieniędzy... Gazeta Prawna

Styczniowa lista płac ze starymi i nowymi wskaźnikami

Służby finansowe mają, jak co roku, sporo trudności z prawidłowym obliczeniem wynagrodzeń należnych za grudzień, a wypłacanych w styczniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reklamy nie będą mogły oszukiwać kupujących

Klienta nie będzie już można kusić zapewnieniami o wielkich wygranych, które na niego czekają, gdy zdecyduje się kupić towar... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 stycznia 2007

Przegląd prasy

Zgłoszenie uchroni przed zapłatą podatku

Minister finansów określił wzór zgłoszenia o nabyciu w formie darowizny lub spadku własności rzeczy lub praw majątkowych... Gazeta Prawna

Stawki opłaty skarbowej są od dziś wyższe

Obowiązuje już nowa ustawa o opłacie skarbowej. Spowoduje wzrost obciążeń w sprawach sądowych i administracyjnych... Gazeta Prawna

Importerzy aut zażądają zwrotu części akcyzy

Kto zapłacił zawyżoną akcyzę od samochodów z UE, wkracza w nowy rok z nadzieją na przypływ gotówki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W nowym roku długa lista przepisów do poprawienia

Posłowie i rząd muszą się ostro wziąć do pracy. Trzeba wdrożyć wiele unijnych dyrektyw, wykonać zaległe wyroki Trybunału Konstytucyjnego i usunąć duże luki w prawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama