Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 grudnia 2006

Przegląd prasy

Definicja będzie na początku 2007 roku

Definicja społecznego budownictwa mieszkaniowego ma być gotowa na początku 2007 roku. Ministerstwo Finansów szuka rozwiązania, które pozwoliłoby objąć nią także inwestycje w systemie gospodarczym... Gazeta Prawna

Nowy wzór deklaracji podatkowej

W przyszłym roku podatnicy podatku od środków transportowych będą mogli wybrać elektroniczną formę składania deklaracji. Pojawi się także nowy wzór tradycyjnej deklaracji... Gazeta Prawna

Krajowy udziałowiec odliczy więcej od podatku

Państwa członkowskie UE mogą różnie traktować udziałowców spółek krajowych w zależności do tego, czy są ich rezydentami podatkowymi czy nie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienia od obowiązku posiadania kas fiskalnych przedłużone o pół roku

Firmy, które dotychczas nie musiały zainstalować urządzeń fiskalnych, jeszcze przez pół roku będą zwolnione z tego obowiązku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2259/2006

Sądowa kontrola decyzji wydanych w trybie uznaniowym, do których zaliczono decyzję o rozłożeniu zobowiązania podatkowego na raty, obejmuje jedynie samo postępowanie poprzedzające jej wydanie, nie zaś rozstrzygnięcie będące wynikiem dokonanego przez organ podatkowy wyboru.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2250/2006

Skoro poszczególne kategorie podatników, dla których właściwe miały być "duże urzędy skarbowe", ustanowione zostały w przepisie, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., to nie ma podstaw, aby twierdzić, iż włączenie podatnika do którejkolwiek z tych kategorii mogłoby nastąpić zanim zaczął obowiązywać przepis, który kategorie te ustanowił.

28 grudnia 2006

Przegląd prasy

Fiskus nie wypłaci pieniędzy dłużnikom

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie można zaliczać jedynie na poczet zaległości podatkowych, a nie zobowiązań bieżących... Gazeta Prawna

Zwolnienie na pół roku

Minister finansów podpisał rozporządzenie dotyczące obowiązku wprowadzania kas fiskalnych. Mimo że ma obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., nie zostało jeszcze opublikowane... Gazeta Prawna

Zatrudnieni w Anglii nie dopłacą podatku w Polsce za 2007 rok

W rozliczeniu za 2006 r. Polacy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii po raz ostatni będą musieli odprowadzić podatek w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik łatwo pogubi się w rozliczeniach

Ustawa o PIT jeszcze nigdy nie była tak skomplikowana. Nawet tak istotne dane jak skala podatkowa wynikają nie z jej treści, lecz z przepisów przejściowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2007/2006

W ramach postępowania o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych, organy nie prowadzą postępowania wymiarowego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1976/2006

Organ odwoławczy rozpoznając ponownie sprawę nie może ograniczyć się do kontroli decyzji organu I instancji obejmując nią np. jedynie niektóre elementy stanu faktycznego lub prawnego.

27 grudnia 2006

Przegląd prasy

Nie będzie podwójnego opodatkowania

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów przejściowych, które mają zapobiec podwójnemu opodatkowaniu VAT importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów... Gazeta Prawna

Nowe limity dla VAT, ryczałtu i księgi

Od 2007 roku VAT powinni zacząć płacić podatnicy, którzy w 2006 roku uzyskali obrót przekraczający 39 700 zł. Tyle bowiem wyniesie w przyszłym roku limit zwolnienia VAT... Gazeta Prawna

Obcy podatnik traktowany po macoszemu

Zatrudnionych w Polsce obcokrajowców władze podatkowe traktują gorzej, niż przewidują to przepisy prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O szybszym odszkodowaniu zdecyduje prokurator lub sąd

Pokrzywdzeni w wypadkach drogowych nie będą musieli czekać do końca procesu, by dostać pieniądze na życie i leczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1140/2006

Podatek akcyzowy nie jest pobierany w związku z przekroczeniem granicy, lecz sprzedażą , importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem przed pierwszą rejestracją pojazdu.

Wyrok NSA - I FSK 53/2005

Normę art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym należy rozumieć tak, że uważa się za warunek konieczny obniżenia kwoty podatku lub zwrotu różnicy podatku należnego możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na o nabycie towarów lub usług do kosztów uzyskania przychodów według przepisów o podatku dochodowym.

22 grudnia 2006

Przegląd prasy

Samozatrudnieni muszą zmienić umowy do końca roku

W kancelariach prawnych, firmach doradczych, działach personalnych wielu firm trwają gorączkowe prace. Osoby prowadzące działalność gospodarczą chcą dostosować swoje umowy do nowych przepisów o PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie chcą być na garnuszku Kancelarii Prezydenta

Niewykluczone, że Krajowa Rada Sądownictwa rozstanie się z Kancelarią Prezydenta. Wczoraj Senat przegłosował dla niej niezależność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy nie zyskają na zmianach w PIT

Nie zapłacimy w przyszłym roku niższych podatków. Nieznaczne odciążenie domowych budżetów podatnicy odczują dopiero w rozliczeniu za 2007 rok... Gazeta Prawna

Podatek trzeba będzie przeliczyć

Podatnicy, rozliczając zagraniczne dochody w Polsce, będą musieli składać formularz PIT/ZG. Trzeba będzie w nim wykazać m.in. przeliczony na złote podatek zagraniczny... Gazeta Prawna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 437/2005

Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r., Dz.U.UE.L.77.145.1, w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku nie nakłada obowiązku zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym najpóźniej w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wyrok NSA - I FSK 435/2005

Po dniu 30 kwietnia 2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed dnia 1 maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

21 grudnia 2006

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-U 10/05 - Tryb dostarczania danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej pozostaje w zgodzie z konstytucją

Określenie w rozporządzeniu z 21 września 2001 r. kilku form przekazywania danych z rejestru transakcji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej i zastrzeżenie formy papierowej tylko do określonej sytuacji, jest zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Jednolite zwolnienie dla biokomponentów dodawanych do paliw silnikowych

Od 2007 roku kwota zwolnienia od akcyzy od każdego litra biokomponentu dodanego do paliwa będzie w każdym przypadku taka sama. Dziś zależy od ilości biokomponentów... Gazeta Prawna

Gminy będą pobierać podatek od dróg

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844) zmienia zasady opodatkowania dróg podatkiem od nieruchomości. Od 1 stycznia 2007 r. będą mu podlegać także drogi wewnętrzne... Gazeta Prawna

Żeby nie rozliczać się w kraju, nie wystarczy pół roku za granicą

Zarówno MSZ, jak i MF twierdzą, że do 31 grudnia zakończą procedurę dyplomatyczną i nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią wejdzie w życie 1 stycznia 2007 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce radykalnej lustracji majątkowej urzędników

Ministrowie i wyżsi urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy, szefowie firm państwowych i przedstawiciele władz samorządowych będą musieli ujawnić majątek swój, małżeński oraz osobisty małżonka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 739/2005

Warunkiem skorzystania z ulgi budowlanej wprowadzonej w art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych było nabycie własności działki pod budowę jeszcze przed jej rozpoczęciem, a następnie wykonanie na tej działce budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem w nim określonej liczby lokali na wynajem.

Wyrok ETS - C-240/2005

Czynność zwolniona z podatku od wartości dodanej na terytorium danego państwa członkowskiego na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. e) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r....

20 grudnia 2006

Przegląd prasy

Inwestorzy nadal będą korzystać ze zwolnienia

Inwestorzy sprzedający akcje NFI po 1 stycznia 2007 r. nadal będą cieszyć się z częściowej ulgi podatkowej. Zwolnienie zachowają także same fundusze... Gazeta Prawna

Za karę 20-proc. stawka

Podatnik będzie obciążony 20-proc. stawką sankcyjną w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli nie wywiąże się z obowiązków wobec fiskusa... Gazeta Prawna

Nauczyciel traci na wychowywaniu własnych dzieci

Nauczyciele nie mogą wliczyć okresu urlopu wychowawczego do stażu pracy pedagogicznej uprawniającego do wcześniejszej emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędy ujawnione przez kontrolę można spokojnie poprawiać

Podatnicy mogą odważniej sięgać po korzystne dla nich interpretacje przepisów, bo wykrycie błędów przez kontrolę podatkową nie oznacza już mandatu ani grzywny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 405/2005

Umorzenie w oparciu o przepis art. 67 § 1 Ordynacji Podatkowej zależy od zaistnienia przesłanek, o których w nim mowa, ale decyzja w przedmiocie umorzenia postępowania pozostawiona jest uznaniu właściwego organu.

Wyrok NSA - II FSK 404/2005

Błędna wykładnia oznacza wadliwe rozumienie określonego przepisu prawa materialnego. Nie może ona polegać na wadliwym  ustaleniu stanu faktycznego.

19 grudnia 2006

Przegląd prasy

Od dziś dłuższy urlop macierzyński

Od dziś kobiety będą miały prawo do dłuższego o dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego... Gazeta Prawna

Za garaże można by płacić niższy VAT

Deweloperzy mogliby stosować 7-proc. stawkę VAT na garaże sprzedawane razem z mieszkaniem, ale nie chcą, gdyż obawiają się sankcji urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Nie każdy dostanie w grudniu wyższą pensję

Zatrudnionym w miesięcznym okresie rozliczeniowym nie przysługuje wyrównanie finansowe za osiem godzin, o które skrócono pracę w grudniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister finansów nie wywiązuje się z obowiązku interpretowania prawa

Izby skarbowe miesiącami czekają na odpowiedź resortu w sprawach podatkowych i proceduralnych. Rekord to prawie trzy lata oczekiwania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-401/2005

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. e) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych...

Wyrok NSA - II FSK 303/2005

Nie ma znaczenia dla istnienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości czerpanie pożytku z nieruchomości, bowiem jest to podatek o charakterze majątkowym, obciążający właścicieli i posiadaczy zależnych, użytkowników wieczystych i ewentualnie innych posiadaczy w warunkach określonych w art. 2 ust, 1pkt 1-4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

18 grudnia 2006

Przegląd prasy

Będzie VAT od częściowo wykonanej usługi

Obowiązek podatkowy będzie powstawał również wtedy, gdy nie zostaną jeszcze wykonane wszystkie czynności składające się na daną usługę... Gazeta Prawna

Podatek zapłacisz tam, gdzie mieszkasz

Od przyszłego roku Polacy pracujący za granicą będą mogli łatwiej uniknąć zapłaty podatku w kraju od zagranicznych dochodów... Gazeta Prawna

Darczyńca obniży dochód, ale VAT musi zapłacić

Wielu przedsiębiorców wspomaga przed świętami organizacje charytatywne. Dotarliśmy do pisma, w którym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak powinni rozliczać się z fiskusem, aby nie popaść w konflikt z urzędem skarbowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składki do ZUS bez zmian, więcej etatów w sądach

Uchwalona w piątek ustawa budżetowa pozostawia bez zmian wysokość składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W wymiarze sprawiedliwości przybędzie za to sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 508/2005

W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Wyrok NSA - II FSK 503/2005

Przepis art. 10 ust. 1   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jako źródła przychodów, prócz pozarolniczej działalności gospodarczej również najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze. Powyższy zapis oznacza, że możliwe jest osiąganie dochodu z najmu świadczonego w ramach działalności gospodarczej  i z umowy najmu jako odrębnego źródła.

15 grudnia 2006

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 15/05 - Zwolnienie z opłat sądowych wierzyciela zgodne z konstytucją

Przyznanie jednej ze stron procesu (wierzycielowi) zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty sądowej jest zgodne z Konstytucją.

Wyrok TK-SK 25/05 - Organy celne mogą ustalać wartość towarów metodą transakcyjną

Określenie wartości celnej towarów metodą transakcyjną przez organy celne nie narusza wolności gospodarczej i jest zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-SK 15/06 - Emerytura uzależniona od okresu ubezpieczenia

Sposób ustalenia wskaźnika wysokości wymiaru kapitału początkowego jest zgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Transakcje dotyczące ubezpieczeń bez VAT

Usługi pomocy drogowej można zaliczyć do transakcji ubezpieczeniowych, o których mowa w VI Dyrektywie. Takie transakcje są zwolnione z VAT... Gazeta Prawna

Fiskus będzie ujawniał nasze tajemnice

Już od nowego roku minister finansów może zdecydować o upublicznieniu każdej informacji znajdującej się w aktach podatkowych. Oznacza to, że dane znajdujące się w naszych PIT-ach, w każdej chwili mogą przestać być tajemnicą... Gazeta Prawna

Mniejsza rekompensata dla producentów biopaliw

Kwota zwolnienia od akcyzy od każdego litra biokomponentu dodanego do paliwa będzie od 1 stycznia 2007 r. taka sama... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy na rencie wciąż nie płacą składek ZUS

Renciści prowadzący własne firmy jeszcze przez pół roku nie muszą płacić składek emerytalnej i rentowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 494/2005

Wykładnia art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na to, że za przychód ze stosunku służbowego uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ekwiwalenty. O tym, czy dana wypłata będzie przychodem ze stosunku służbowego w rozumieniu powyższego przepisu będzie decydowało to, czy daną wypłatę otrzymuje pracownik oraz czy jest ona wymieniona w tym przepisie.

Wyrok NSA - II FSK 483/2005

Skoro do zapłaty zaległości podatkowej doszło przed upływem terminu przedawnienia, to powoduje to wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i tym samym zobowiązanie to jako wygasłe nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia.

14 grudnia 2006

Przegląd prasy

Magazyny konsygnacyjne pomogą rozliczyć VAT

Rządowy projekt przewiduje wprowadzenia do ustawy o VAT instytucji magazynu konsygnacyjnego... Gazeta Prawna

Małżonkowie obliczą wspólnie limit zwrotu

Ustalając kwotę przysługującego limitu zwrotu VAT, małżonkowie powinni uwzględnić kwoty otrzymane przez każde z nich przed zawarciem małżeństwa. Senacka komisja rozpatrzy jutro ustawę o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym... Gazeta Prawna

Kiedy pośrednik zapłaci podatek w Polsce

Usługi pośredników handlowych, którzy za granicą szukają klientów i kontrahentów dla polskiego eksportera, są opodatkowane w Polsce. Pośrednik powinien więc zapłacić 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanych przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przetargowe spory będą rozstrzygać profesjonaliści

Blisko 400 społecznych arbitrów zastąpi dziesięć razy mniejsza grupa zawodowców. To jedna ze zmian, jakie zakłada projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych, który niedawno trafił do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 462/2005

Za nierzetelną można uznać księgę podatkową, w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia osiągniętego przychodu czy też dokonanej czynności, jak też księgę, w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu.

Wyrok NSA - II FSK 417/2005

Słusznie jest stanowisko, że kosztem uzyskania przychodów mogą być wydatki związane z świadczeniem usług serwisowych, gwarancyjnych, marketingowych bądź innymi usługami. Jednakże podatnik powinien wykazać w sposób wiarygodny celowość ich ponoszenia oraz potwierdzających ich wykonanie...

13 grudnia 2006

Przegląd prasy

Urząd uwzględni wycenę

Nowe przepisy dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych wejdą w życie 1 stycznia 2007 r. Zawarte są w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629)... Gazeta Prawna

Zmiana przepisu uchyli wyjaśnienia fiskusa

Od 1 lipca 2007 r. wydawaniem interpretacji podatkowych będzie zajmował się minister finansów... Gazeta Prawna

Produkcja bubli i handel nimi będą surowo karane

Firmy, które produkują lub handlują towarami niespełniającymi norm bezpieczeństwa, będą musiały płacić nawet sto tysięcy złotych kary. Zdecyduje o tym urzędnik, a nie sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy z amerykańskim kapitałem muszą przeprowadzić audyt

Polskie spółki, których udziały lub akcje należą do firm amerykańskich, będą musiały przeprowadzić szczegółowy audyt podatkowy za ostatnich sześć lat podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 304/2005

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i nie mających. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu nazwy "nagrody związane ze sprzedażą premiową" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą.

Wyrok NSA - II FSK 395/2005

Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie ujawnionych wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku podatkowym przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego przezeń w tym roku mienia...

12 grudnia 2006

Przegląd prasy

Do odzyskania VAT potrzebna jest faktura

Dokumentem stanowiącym podstawę do zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym jest faktura VAT... Gazeta Prawna

Nowe deklaracje od 2007 roku

Minister finansów określił wzory deklaracji, jakie będzie trzeba składać od przyszłego roku w podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacją z 16 listopada 2006 r. wprowadzono m.in. zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Z darowizną nie zawsze warto czekać do nowego roku

Od nowego roku nie będzie podatku od darowizn dla najbliższych. Lepiej więc się z nimi wstrzymać, jednak nie ze wszystkimi. Decyzja, czy wstrzymać się z darowizną, zależy od tego, co ma być jej przedmiotem i jakie plany ma wobec niej obdarowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sposób obliczania kapitału jest zgodny z konstytucją

ZUS nie zmieni zasad ustalania kapitału początkowego za pełne i niepełne lata pracy. Trybunał stwierdził wczoraj, że nie naruszają one równości wobec prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 301/2005

Wyłączenie z zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy sytuacji, gdy przedmiot ten nie jest i - jednocześnie - nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zdarzenie niezależne od podatnika.

Wyrok NSA - II FSK 287/2005

Ryzyko gospodarcze obciąża przedsiębiorcę, a trudności z uzyskiwaniem dochodów na poziomie gwarantującym rentowność nie są równoznaczne z prawem do umorzenia zaległości podatkowych.

11 grudnia 2006

Przegląd prasy

Darowizna podlega opodatkowaniu

Korzystniejsza dla podatnika jest zapłata podatku od spadków i darowizn niż podatku od nieujawnionych przychodów... Gazeta Prawna

Przygotowano deklaracje CIT na 2007 rok

Minister finansów określił wzory deklaracji podatkowych dotyczących CIT. Nowe formularze będą stosowane do dochodów uzyskanych w 2007 roku... Gazeta Prawna

Wolą w Polsce inwestować niż dopłacać do podatku

Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii niecierpliwie oczekują wejścia w życie nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki niej nie będą już musieli rozliczać się w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy firma ubezpieczeniowa ma oddać także VAT

Jeśli odszkodowanie ustala się według cen części zamiennych i usług niezbędnych do naprawy, to czy obejmuje ono także VAT?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 286/2005

Konstrukcja instytucji uznania administracyjnego, na której oparta jest regulacja zawarta w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, oznacza, że kontrola sądu administracyjnego ma ograniczony charakter, ale nie uprawnia to do twierdzenia, że w sytuacji gdy strona nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia można podnosić, iż sąd ten kontroli takiej nie dokonał.

Wyrok NSA - II FSK 283/2005

Przesłanką obligatoryjnego umorzenia postępowania podatkowego jest bezprzedmiotowość postępowania, co zobowiązuje organy podatkowe do ustalenia istnienia tej przesłanki. Powyższa przesłanka niewątpliwie zachodzi, gdy brak jest przedmiotu żądania, dla zrealizowania którego postępowanie zostało wszczęte.

08 grudnia 2006

Przegląd prasy

Składający zawiadomienie nie zapłacą podatku

Resort finansów ujawnił wzór zgłoszenia SD-Z1, dotyczącego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych... Gazeta Prawna

Deklaracje znikną, ale zaliczki nie

Od 1 stycznia 2007 r. zostanie zlikwidowany obowiązek składania deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych... Gazeta Prawna

Dodatkowe ograniczenie limitów zwrotu VAT dla budujących

Występujący o zwrot VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych będą mieli jasność co do górnych limitów. Jeśli urząd skarbowy zgodzi się z wyliczeniem zawartym we wniosku, odda tę kwotę bez wydawania decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybka budowa dróg ważniejsza od prawa własności

Właściciele działek, przez które będą biegły drogi, i to zarówno gminne, jak i autostrady, mogą bez swojej wiedzy stracić nieruchomość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 282/2005

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, które nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy podatek dochodowym od osób fizycznych. Uzyskanie tego prawa nie stanowi nabycia substancji mieszkaniowej, o jakiej mowa w przedmiotowym przepisie.

Wyrok NSA - II FSK 251/2005

By móc uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodu muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: wydatek musi zostać poniesiony; musi dotyczyć przychodów z określonego źródła. Ciężar wykazania poniesienia wydatku oraz jego rzeczywistego bądź potencjalnego związku z przychodami spoczywa na podatniku. Prowadzona przez podatnika dokumentacja księgowa musi umożliwiać niebudzące wątpliwości ustalenia powyższych okoliczności.

07 grudnia 2006

Przegląd prasy

Organy celne mogą ustalać wartość towarów metodą transakcyjną

Określenie wartości celnej towarów metodą transakcyjną przez organy celne nie narusza wolności gospodarczej i jest zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny... Gazeta Prawna

Pełnomocnictwo będzie chronić przed VAT

Od przyszłego roku zniknie opłata skarbowa od udzielanego prywatnego pełnomocnictwa. Dziś trzeba za nie zapłacić 15 zł... Gazeta Prawna

Mniej formularzy dla firm

Od przyszłego roku przedsiębiorstwa nie będą już składać comiesięcznych deklaracji CIT-2... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudniej będzie rozliczyć podatki zagranicznych menedżerów

Firmy zatrudniające na kierowniczych stanowiskach cudzoziemców powinny już teraz się zainteresować, jak rozliczać ich podatek dochodowy w przyszłym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 22/2005

Członek zarządu spółki z o.o., ani były członek zarządu takiej spółki nie jest stroną postępowania, w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej, w sprawie dotyczącej zobowiązań podatkowych takiej spółki.

Wyrok NSA - II FSK 153/2005

W sytuacji, gdy pracownik otrzyma odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w wysokości określonej w ugodzie, zawartej z pracodawcą w toku postępowania sądowego, to otrzymana z tego tytułu kwota stanowi przychód i podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

06 grudnia 2006

Przegląd prasy

Zwrot dopiero po 6 miesiącach

Urząd skarbowy nie zwróci szybciej VAT podatnikom, których wnioski nie będą budziły wątpliwości... Gazeta Prawna

Trzeba zmienić przepisy dla małych firm

Komisja Rady Naukowej ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce postuluje stworzenie nowych aktów prawnych, którym podlegałyby małe i średnie przedsiębiorstwa... Gazeta Prawna

Renciści-przedsiębiorcy czekają na nowe przepisy

Jeszcze tylko przez miesiąc renciści, którzy prowadzą firmę, nie płacą obowiązkowych składek ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiele zmian w VAT może zaszkodzić podatnikom

Ministerstwo Finansów od pół roku zapowiada zasadnicze zmiany w VAT. Projekt jest już w podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 151/2005

Zobowiązanie się do jednorazowego świadczenia nie może być też uznane za trwały ciężar w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z dnia 3 marca 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późń. zm.), gdyż świadczenie takie nie ma cechy trwałości obciążenia przynależnej jedynie świadczeniom powtarzającym się, okresowym.

Wyrok NSA - II FSK 150/2005

Ustawa o badaniach i certyfikacji nie wyposażyła urzędów skarbowych do działania w formie decyzji, wobec czego akt podstawowy nie mógł upoważnić urzędu skarbowego do wydania decyzji ustalającej wysokość zaległości z tytułu sankcji ekonomicznej.

05 grudnia 2006

Przegląd prasy

Definicja korzystna nie dla wszystkich

Wprowadzone będą limity powierzchni mieszkań i domów objętych niższym VAT. Jednak budujący domy metodą gospodarczą będą musieli zapłacić wyższy podatek... Gazeta Prawna

Lokatorom grożą podwyżki czynszów

Spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i wspólnoty mieszkańców od 2007 roku stracą ulgę podatkową, dzięki której mają więcej pieniędzy na utrzymanie lokali... Gazeta Prawna

Przygotowanie bilansu to mniejszy podatek

Aktywne podejście do sporządzania sprawozdań pozwala zmniejszyć zobowiązania podatkowe firmy. - Prace nad rocznym zeznaniem podatkowym warto rozpocząć już w grudniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urlopy macierzyńskie będą dłuższe od 19 grudnia

Matki będące tego dnia na urlopach macierzyńskich zaopiekują się swymi pociechami o dwa tygodnie dłużej. Wtedy wejdą bowiem w życie nowe przepisy wydłużające te urlopy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 125/2005

W każdym przypadku określenia zaległości podatkowej, o której mowa w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy obowiązany jest do określenia również należnych odsetek za zwłokę.

Wyrok NSA - II FSK 143/2005

Podnosząc zarzut naruszenia przepisów postępowania, należy w skardze kasacyjnej wskazać przepisy procedury sądowej. Zarzut ten musi być bowiem skierowany przeciwko wyrokowi sądu, a nie przeciwko decyzji organu podatkowego.

04 grudnia 2006

Przegląd prasy

Przy dużej opłacie darowizny nie ma

W rozliczeniu za 2007 rok fiskus będzie przekazywał 1 proc. podatku na pożytek publiczny... Gazeta Prawna

Inwestorzy giełdowi mogą zapłacić niższy podatek

Inwestorom giełdowym pozostał tylko miesiąc na dokonanie transakcji, które mogą mieć istotny wpływ na wysokość tegorocznego podatku dochodowego od zysków z giełdy... Gazeta Prawna

Dla świadków i pokrzywdzonych więcej praw, dla sędziów ułatwienie

Świadek dla własnego bezpieczeństwa będzie mógł zastrzec, by dane pozwalające na odnalezienie go i telefoniczny z nim kontakt pozostały jedynie do wiadomości sądu i prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tylko do końca roku wsparcie państwa na nowych zasadach

Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc państwa w restrukturyzacji, a wszyscy inni - także w podejmowaniu nowych inwestycji oraz działań zmierzających do tworzenia miejsc pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 130/2005

Błędna wykładnia polega na mylnym rozumieniu treści określonej normy prawnej, natomiast uchybienie prawu materialnemu poprzez niewłaściwe jego zastosowanie polega na tzw. błędzie subsumcji, co wyraża się w tym, że ustalony w sprawie określony stan faktyczny błędnie został uznany za odpowiadający stanowi hipotetycznemu przewidzianemu w konkretnej normie prawnej, względnie gdy do ustalonego stanu faktycznego błędnie nie zastosowano określonej hipotezy normy prawnej.

Wyrok NSA - II FSK 124/2005

Nie można przy księgowaniu kosztów stosować jednocześnie zasady kasowej - w odniesieniu do kosztów i zasady memoriałowej - dotyczącej zarachowania kosztów. Przepisu art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można interpretować jako delegacji do zastosowania zasady memoriałowej przewidzianej w ust. 5 art. 22 tylko z tej przyczyny, że ewidencja prowadzona jest w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów, o których mowa w ust. 6.

01 grudnia 2006

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK - SK 51/06 - Jest ugoda sądowa - nie ma podatku

Wyłączenie zwolnienia z podatku, jeśli odszkodowanie uzyskano na podstawie ugody sądowej, jest niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przegląd prasy

Błąd urzędu skarbowego przyczyną uchylenia decyzji

Jeśli organ podatkowy nie wszczął postępowania egzekucyjnego, nie można mówić o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy określił zobowiązania spółki, ale nie zostały one uregulowane. Wszczęto więc postępowanie egzekucyjne... Gazeta Prawna

Do urzędów trafią kolejne e-deklaracje

Najwięksi podatnicy mogą od dziś przesyłać drogą elektroniczną kolejne deklaracje - sześć rodzajów CIT oraz dwie VAT. Projekt rozporządzenia określającego szczegółowe rozwiązania resort finansów przedstawił już w pierwszej połowie listopada, natomiast wczoraj jego przepisy zaczęły obowiązywać. Podatnicy mogą już przesyłać 14 rodzajów e-deklaracji... Gazeta Prawna

Infolinia resortu finansów często zawodzi podatników

Promowana przez Ministerstwo Finansów infolinia nie jest źródłem wiążących informacji. W efekcie osoba, która uzyska za jej pośrednictwem błędną informację, nie może skutecznie obronić się przed fiskusem. Krajowa Informacja Podatkowa działa od 3 lipca 2006 r. Podstawa prawna jej powołania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krótszą pracę w grudniu skarżą pracodawcy

Pracodawcy z Lewiatana martwią się, że przez skrócenie czasu pracy w grudniu firmy nie wykonają planów produkcyjnych. Świeżo zmienione przepisy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o nowelizację kodeksu pracy z 18 października tego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 119/2005

Unormowanie przywołanego art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada przedmiot, funkcje i cel sensu stricte podatkowe i należy do obszaru prawa podatkowego. Wynika z niego, że darowizny, o których stanowi, podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez ograniczeń kwotowych i formalnych uregulowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 90, poz. 416 ze zm.).

Wyrok NSA - II FSK 122/2005

Ustalenie czy lokal mieszkalny służy do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 3 marca 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późń. zm.) jest kwestią faktów, które powinny być wyjaśnione w postępowaniu podatkowym.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama