Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Będzie można odzyskać część akcyzy

Podatek od darowizny wyklucza PIT

Urzędy skarbowe na razie nie kontrolują nauczycieli dostarczających podręczniki

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Od kogo zaświadczenie o niekaralności

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 128/2005

Inne niż wynikające z przepisów art. 129 i art. 128 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) elementy dokumentu Tax Free - zawarte we wzorze tego dokumentu określonym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 838) - mają na celu usprawnienie kontroli systemu dokonywanych zwrotów podatku podróżnym. Same w sobie nie stanowią jednak nowych materialno-prawnych warunków zastosowania przez sprzedawcę 0% stawki podatku.

Wyrok WSA - I SA/Bk 178/2005

Wydając postanowienie zawierające interpretację organ podatkowy nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

30 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Urząd nie może odmówić odpowiedzi na pytanie podatnika

Umowę warto podpisać jeszcze w tym roku

Wyższe limity na 2007 rok

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Już po pół roku opłaty sądowe do poprawki

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 72/2005

Nie można bowiem, mając na uwadze zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, poprzez fakt zmiany interpretacji przepisów przez organ podatkowy, powodować ujemnych następstw dla obywatela, który działa w dobrej wierze i w zaufaniu do treści otrzymanej interpretacji.

Wyrok WSA - I SA/Bk 346/2005

Zwolnienie podatkowe, w tym zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), stanowi element konstrukcji danego podatku...

29 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Podatnik powinien zawiadomić urząd skarbowy o uzyskaniu przychodu

Gdy nie ma umowy płaci małżonek

Trzeba mieć dowód wpłaty

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowe informacje dla starych pracowników

interpretacja organów podatkowych

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 18 lipca 2006 r. sygn. PBB1/4117-0024/06/3

Czy pomoc w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z działalnosci gospodarczej?

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 68/2006

Powstanie długu celnego, nawet w wysokości 0,00 zł powoduje, w oparciu o art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

28 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Firma mogła odliczyć VAT

Mniej zezwoleń i kar, więcej swobody w transakcjach dewizowych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Adwokat z immunitetem, ale nie bezkarny

Kolej nie chciała płacić kosztów egzekucyjnych

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 1179/2005

Postanowienia i decyzje wydawane w ramach postępowania interpretacyjnego nie stanowią aktów stosowania prawa, gdyż zawierają jedynie ocenę stanowiska pytającego (art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej), a okoliczność, że podatnik nie ma obowiązku stosowania się do otrzymanej interpretacji wyłącza władczy charakter tych rozstrzygnięć (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej)...

Wyrok WSA - I SA/Gl 2059/2005

Organy podatkowe mają prawo do oceny charakteru umowy leasingu w celu ustalenia, czy nie była ona umową pozorną, zawartą w celu ukrycia umowy właściwej (np. umowy sprzedaży), zmierzającą do obejścia przepisów prawa podatkowego.

25 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nowa definicja pomoże skorzystać z ulgi

Podatek tylko od marzy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Firma lepiej zapłaci za nadgodziny

Wszystkie soboty będą wolne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 164/2006

Podstawową cechą, elementem konstrukcyjnym podatku akcyzowego, odróżniającą ten podatek od innych podatków pośrednich, w tym przede wszystkim od podatku VAT, jest jednofazowy charakter opodatkowania...

Wyrok WSA - I SA/Gl 137/2005

Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży złomu wsadowego powstaje w momencie dokonania całości lub części zapłaty, a dopiero brak zapłaty powoduje, że końcowy moment powstania obowiązku podatkowego upływa 30 dnia od daty wysyłki złomu.

24 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zobowiązania reguluje wspólnik

Firma powinna otrzymać od organu celnego zwrot pieniędzy wraz z odsetkami

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zagraniczny kontrahent zaplaci w swoim kraju

Na jaką emeryturę przejdzie bezrobotny rencista

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 84/2006

Biorąc pod uwagę, że decyzję w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego wydaje w zasadzie organ podatkowy pierwszej instancji, że decyzja ta jest natychmiast wykonalna (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej), nie stanowi przeszkody do jej utrzymania w mocy przez organ odwoławczy okoliczność, iż sprawa w postępowaniu odwoławczym została rozpoznana po upływie terminu określonego w art. 68 Ordynacji Podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 763/2006

W przypadku wydawania decyzji w zakresie ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania na podstawie normy prawnej wyrażonej w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wydaje się zasadne aby organ podatkowy przeprowadził ponowne postępowanie dowodowe w przedmiocie prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania...

23 sierpnia 2006

komunikat

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 63/05

20 IX br, godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 15/05

18 IX br, godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargę konstytucyjną i wniosek...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 21/05

12 IX br, godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. P 2/06

4 IX br, godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 14/05

1 IX br, godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 23/05

29 VIII br, godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Trzeba zapłacić 10-proc. podatek

Nowy adres internetowy dla e-deklaracji

Lokale też do kontroli

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Pieczątki z klauzulą wykonalności do wymiany

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1381/2006

Podatek akcyzowy nie jest pobierany w związku z przekraczaniem granicy, lecz w związku ze sprzedażą, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdu, dokonanym przed pierwszą jego rejestracją.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1116/2006

Podmiot ubiegający się o zaświadczenie konieczne dla prowadzenia działalności polegającej na zwrocie podatku podróżnym zobligowany jest zgodnie z przepisem art. 127 ust. 8 pkt 3 u.p.t.u. do wykazania, iż nie posiadał zaległości w podatkach przez cały, nie krótszy niż określony w tym przepisie okres poprzedzający złożenie stosownego wniosku...

22 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Powrót pod polską banderę

Znika wiele przepisów dotyczących kar za przestępstwa dewizowe

Korekta po otrzymaniu protokołu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Bezrobotni nie powinni płacić podatku

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 500/2004

Podatek od towarów i usług, będący wielofazowym powszechnym podatkiem obrotowym netto (od wartości dodanej), jest podatkiem, w którym zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy samego prawa na skutek zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie tego zobowiązania...

Wyrok NSA - I SA/Lu 1255/2001

Organy podatkowe uprawnione są do oceny skutków w sferze publicznoprawnej (podatkowej) umów cywilnoprawnych, ponieważ treść tych umów kształtuje zobowiązania podatkowe zawierających je stron.

21 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy płacimy wyższy ryczałt od najmu

Jak można określić rachunek przepływów pieniężnych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Renciści nierówno traktowani

Dopuszczalne przyczyny zerwania umowy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I SA/Lu 92/2003

Powstanie obrotu wiązać należy z momentem zaistnienia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Wyrok WSA - I SA/Sz 566/2005

Koszt z tytułu różnic kursowych, zarówno powstałych przy realizacji zobowiązań, jak i przy realizacji własnych środków i wartości pieniężnych w walutach obcych, wystąpić może wyłącznie wówczas, gdy zapłata, o jakiej mowa w przepisach art. 15 ust. 1 zd. 3 i art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), dokonuje się w ujęciu kasowym, a nie w inny sposób, np. w drodze potrącenia (kompensaty) wzajemnych zobowiązań.

18 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Różnice kursowe od pożyczki są kosztem

Nabywcy aut będą mieli nowe obowiązki

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ile płaci się u rejenta

NFZ ma udowodnić złe gospodarowanie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 872/2005

Zgłoszenie przez podatnika do organu statystycznego wykonywania określonego rodzaju działalności nie zwalnia organów podatkowych do ustalenia w toku postępowania podatkowego, jakiego rodzaju działalność podatnik faktycznie wykonuje lub zamierza wykonywać, jeżeli ma to znaczenie dla rozliczeń podatkowych, chyba że na tę okoliczność istnieją już inne dowody.

Wyrok WSA - III SA/Wa 779/2006

Przy podatkowoprawnej kwalifikacji określonych zdarzeń należy mieć na uwadze to, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym są również określone czynności faktyczne, powodujące powstanie przychodu. Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają bowiem czynności cywilnoprawne, lecz ich skutki...

17 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

Błędne informacje urzędników nie wpływają na wysokość podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Bankowa data pewna w postępowaniu upadłościowym

Sprzedawać artykuły niezgodne z rozporządzeniem czy też nie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 460/2005

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma odpowiednika, który odnosiłby się do zasad potrącenia kosztów w poszczególnych miesiącach danego roku podatkowego. Obowiązek wpłacania miesięcznie zaliczek na podatek (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm) skutkuje dla podatnika obowiązkiem dokonywania przypisania kosztów uzyskania przychodu w każdym miesiącu podatkowym...

Wyrok NSA - II FSK 149/2005

Koszty ostatniej choroby spadkodawcy tylko wtedy nie są ciężarem spadku w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r., nr 142, poz. 1514), jeżeli zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, zaś zaliczenie kosztów nagrobka w ciężar spadku powyższy przepis nie uzależnia od poniesienia ich po śmierci spadkodawcy.

16 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 144/2005

Zobowiązanie podatkowe to skonkretyzowanie, w określonej kwocie, obowiązku podatkowego nałożonego na poszczególnego podatnika właściwą ustawą podatkową...

Wyrok NSA - I FSK 14/2005

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 05.01.1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 2, poz. 3 ze zm.) w zw. z art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (...) jest niezgodny z art. 217 Konstytucji R. P. ...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych według zasad unijnych

Jak są opodatkowane pożyczki dla rodziny

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czy lekarz korzysta z wolności słowa

Informacja o dochodach to obowiązek

14 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 29/2004

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01 nie odnosi się do decyzji, orzeczeń i rozstrzygnięć podjętych w przeszłości na podstawie zakwestionowanych tym Najnowsze orzeczenia podatkowem norm prawnych...

Wyrok NSA - FSK 186/2004

Do wpłat z zysku skarżącej Spółki miały zastosowanie wprost i bez żadnych ograniczeń przepisy ustaw z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.z 1993 r. Nr 108, poz.486 z późn.zm.), a od dnia 1 stycznia 1998 r. - Ordynacji podatkowej...

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowe formy rozliczeń na rzecz gmin

Więcej dyscypliny, ale i opieki

Kosztowne odpisy z ksiąg

Nie tylko izolowanie przestępców czyni sprawiedliwość

11 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 358/2004

Skutki materialnoprawne w postaci potrącenia z przychodu wydatków poniesionych w celu jego osiągnięcia mogą nastąpić   jedynie wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wskaże źródła bądź środki dowodowe, które umożliwią organowi podatkowemu przeprowadzenie dowodu na okoliczność ich faktycznego poniesienia, w celu osiągnięcia przychodu oraz związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym lub zamierzonym przychodem.

Wyrok NSA - I FSK 10/2005

Tylko przepisy naruszone przez Sąd I instancji stanowić mogą skuteczną podstawę kwestionowania wyroku (szerzej orzeczenia kończącego postępowanie) wydanego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy nie będzie VAT od umów zlecenia

Podatnicy mogą przesłać e-deklarację

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Przepisy stare, ale wystarczające

Czy sąd drugiej instancji związany jest zarzutami

10 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2239/2004

Zarzut błędnego ustalenia stanu faktycznego nie może być kierowany do Sądu, który niczego nie ustala, a jedynie ocenia m.in. ustalenia faktyczne poczynione przez organ administracji publicznej.

Wyrok NSA - FSK 2494/2004

Formułując zarzut kasacyjny na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy wskazać przepis procesowy naruszony przez Sąd - ze skutkiem dla wyniku sprawy...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy komornik musi wystawić fakturę

Kiedy można zatrudnić pracownika w niedziele i święta

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trudniej będzie o zwrot pełnych kosztów leczenia

Przed czym chroni wiążąca interpretacja

09 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 283/2004

Różnice kursowe wyliczone w sposób uregulowany art.12 ust.2a i ust.3 oraz art.15 ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tymi przepisami będą wpływały na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pod warunkiem, że operacje finansowe przeprowadzone będą za pośrednictwem polskiego banku dewizowego...

Wyrok NSA - FSK 1075/2004

Wniosek skargi kasacyjnej o "ustalenie, że zaległość podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. nie istniała" jest wadliwy, gdyż nie jest on przewidziany w przepisie art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Z jakich praw może korzystać podatnik

Kontrole w składzie – stałe lub okresowe

Jakie wydatki można dokumentować dowodem wewnętrznym

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Opinia rzecznika we wrześniu

08 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nabywca rzeczy zapłaci dzierżawcy

Czy dopuszczalne jest postępowanie nakazowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Co może sprawdzić urząd skarbowy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Z nakazem zdążymy do listopada

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1348/2006

Jeżeli w obrocie prawnym znajdują się decyzje ostateczne wydane z naruszeniem  zasad wynikających z art. 120 i art. 122 Ordynacji podatkowej, to zasady te muszą mieć prymat nad zasadą trwałości decyzji ostatecznej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1242/2006

Warunki zwolnienia dochodów uzyskiwanych przez spółdzielnie mieszkaniowe od podatku zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 4f, ust. 1a pkt 2 i ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.)...

07 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Prawo do wychowawczego

Przetwarzanie danych osobowych pracowników

Jakie znaczenie dla rachunkowości mają zmiany w dyrektywach

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ludzi ministra wolno ujawnić

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1288/2006

Z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy  z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w związku z  art. 12 ust. 4 pkt 11 nie wynika, by ustawodawca ograniczał zakres obowiązywania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 53 tylko do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, albo tylko do dopłat o jednorodnym charakterze, czy wnoszonych według jednakowych zasad.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1840/2006

W systemie prawa podatkowego funkcjonuje reguła stanowiąca o tym, że przepisy obowiązują od daty ich wejścia w życie...

04 sierpnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Ekwiwalentne świadczenie nie prowadzi do pokrzywdzenia

Czy przywrócenie pracownika do pracy zapewnia jemu faktyczną ochronę

Czy prawo wspólnotowe jest źródłem nowych możliwości dla podatników

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Dowóz na zabiegi z ulgą podatkową

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1308/2006

Zasady ogólne postępowania podatkowego są integralną częścią przepisów regulujących procedurę podatkową i są dla organu podatkowego wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury, przy czym,  art. 122 Ordynacji podatkowej jest nie tylko zasadą dotyczącą sposobu prowadzenia postępowania, lecz w równym stopniu wskazówką interpretacyjną prawa materialnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1226/2006

Podatkowi akcyzowemu podlega każdy samochód nowy, bez względu na to, czy nabywany jest na rynku krajowym, czy wspólnotowym oraz prawie każdy samochód używany nabyty przez podatnika polskiego w innym kraju członkowskim (z wyjątkiem samochodów, które kiedyś były w Polsce zarejestrowane)...

03 sierpnia 2006

informacja

Informacja Naczelnika III MUS w Radomiu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 59/2006

W interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanej w formie postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa dokonane przez organ ustalenie znaczenia przepisu prawnego, bez wyciągnięcia dla konkretnego przypadku wiążących konsekwencji prawnych nie wypełnia warunków stosowania prawa...

Wyrok WSA - I SA/Bk 37/2005

Konsekwencją zasady dwuinstancyjności postępowania jest ukształtowanie postępowania odwoławczego, w ten sposób, że organ odwoławczy w myśl art. 233 Ordynacji podatkowej nie może ograniczyć się tylko do kontroli decyzji organu pierwszej instancji, lecz zobowiązany jest do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wystarczy pouczenie

Nie ma ulgi na dojazd

Jak rozliczyć różnice kursowe po kompensacie należności

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Za jazdę konno trzeba płacić leśnikom

02 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 23/2006

Sama interpretacja przepisów prawa, nawet jeżeli jest błędna, to bez ich zastosowania w konkretnej sprawie nie stanowi naruszenia tych przepisów. Interpretacja jest jedynie poglądem na temat rozumienia treści przepisów prawa. W przypadku pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego ustawodawca akcentuje to stwierdzając, iż nie są one wiążące dla podatników, płatników, inkasentów, czy też następców prawnych oraz osób trzecich - art. 14b § 1 i art. 14d ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wyrok WSA - I SA/Ol 135/2005

Przeznaczenie budynku na cele sanatoryjno-wczasowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy żądać od fiskusa odszkodowania

Na oszustwach fiskus traci 2,6 mld złotych

Jak opodatkowana jest dostawa towarów przez magazyn konsygnacyjny

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gminy zdecydują, ile za psa

01 sierpnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 610/2005

Obowiązek dowodzenia przez organ faktów istotnych dla rozstrzygnięcia może doznawać ograniczeń, wynikających czy to z przepisów prawa, czy też istoty (charakteru) danej okoliczności...

Wyrok WSA - III SA/Wa 418/2006

Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm) jest wykazanie przez podatnika, że był on celowy i potrzebny w prowadzonej działalności, tj., że był racjonalny co do zasady i co do wysokości...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Problemy przy zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych

Jak bezpiecznie podjąć pracę za granicą

Kiedy można przywrócić termin procesowy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nieumyślna kradzież z włamaniem do garażu brata


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama