Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto i jak może dokonać wspólnych rozliczeń

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Tablice z żółtymi gwiazdkami

Po sprawiedliwość z portfelem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2958/2005

Organ narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego. Niezgodne z prawdą ustalenie stanu faktycznego prowadzi w postępowaniu do naruszenia prawa.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2502/2004

Wyłącznie od woli strony zależy, czy skorzysta ona z przysługującego jej prawa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz niejako "ostatecznego" wypowiedzenia się w sprawie przed jej rozstrzygnięciem. Rzeczą organów podatkowych jest natomiast umożliwienie realizacji tego prawa w sposób określony ww. przepisami. Niezawinione nieuczestniczenie strony w postępowaniu jest wadą tego postępowania, która zgodnie z art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej stanowi przesłankę wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. 

27 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak odroczyć termin lub rozłożyć podatek na raty

Z jakich ulg można jeszcze skorzystać

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Prawnicy chcą większej poufności

Prezesi muszą mówić po polsku

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2941/2005

Art. 306a Ordynacji podatkowej przewiduje nie tylko możliwość potwierdzenia w zaświadczeniu, że wnioskodawca jest podatnikiem danego rodzaju podatku, ale też w sytuacji odwrotnej, wydanie zaświadczenia stwierdzającego, iż wnioskodawca nie jest podatnikiem danego rodzaju podatku, co w logicznej konsekwencji oznacza, że nie osiągnął w zakresie tego podatku obrotu bądź dochodu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 306/2004

Jeżeli w czasie określania wysokości podatku od spadku przez urząd skarbowy, toczy się postępowanie sądowe o przyznanie zachowku, organ podatkowy powinien zawiesić postępowanie. Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim jest przyznanie lub nieprzyznanie zachowku.

26 kwietnia 2006

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Do sądu i urzędu z grubym portfelem

Korporacja za zamkniętymi drzwiami

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Żeby odliczyć wydatki, trzeba mieć fakturę

Kiedy podatnik nie musi składać zeznania rocznego

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 9/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej przeliczenia emerytury.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2626/2005

Art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa stanowił podstawę prawną wyłącznie do wydania przez organ decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.Wszelkie kwestie związane z wykonaniem obowiązku zapłaty, w całości czy części opłaty, istnienia czy też nieistnienia zaległości z tego tytułu nie należą do przedmiotu rozstrzygnięcia, wydanego w oparciu o ten przepis...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1990/2004

Przez udział w postępowaniu należy rozumieć nie tylko udział w czynnościach postępowania wyjaśniającego, ale też i udział w czynnościach decydujących, który jest realizowany przez doręczenie stronie decyzji...

25 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy umowa o pracę, a kiedy kontrakt menedżerski

Jak skutecznie starać się o umorzenie podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Reguły wolnego rynku obejmują także wolne zawody

Jest jeszcze nadzieja na zaniechanie poboru

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2625/2005

Skoro w dacie obowiązywania umowy spółki cywilnej wspólnicy tej spółki dokonali czynności rozporządzenia majątkiem w drodze uchwały, czynność taka - zgodnie z treścią cytowanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - rodziła skutki dla tej spółki, nie zaś dla poszczególnych wspólników, jako osób fizycznych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2009/2003

Faktura niedająca prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi dokumentować czynności, do której znajduje zastosowanie jednocześnie art. 58 i 83 kodeksu cywilnego...

24 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Którzy podatnicy rozliczą się kwartalnie

Należy sumować okresy zatrudnienia u jednego pracodawcy

Co zrobić, gdy nie stać cię na zapłatę podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Od wygranej z zagranicy płaci się w Polsce

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. P 18/05

8 V br. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w sprawie zgodności art. 49 ust. 1 zdanie drugie, trzecie i szóste oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 Konstytucji RP. (sygnatura P 18/05).

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2470/2004

Każdy z właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, zaś zapłata całego podatku przez jednego z właścicieli może być - co najwyżej - podstawą do roszczeń regresowych względem pozostałych właścicieli.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2340/2004

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwłaszcza te, które określają źródła przychodów, dotyczą przychodów o charakterze definitywnym, t.j. powiększających wartość netto majątku podatnika...

21 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Co grozi pracownikowi za szkodę w powierzonym mieniu

Umowy z maklerami na cenzurowanym

Kiedy można skorzystać ze stawki liniowej

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Przyszłość aplikacji ciągle jeszcze niepewna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 387/2004

Odstąpienie od zasady powszechności opodatkowania jest elementem nieodzownym, gdy w grę wchodzi instytucja umorzenia zaległości podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 25/2004

Nieustalenie treści żądania Skarżącego stanowi naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

20 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy wolno odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracownicy chronieni na wypadek zwolnień indywidualnych

Na umowę o pracę lub na podstawie mianowania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Cel jak najbardziej słuszny, środki źle dobrane

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1674/2005

Od dnia 20 sierpnia 2004 r. podmioty dokonujące sprzedaży napojów alkoholowych nabywanych przez osoby podróżujące do państw trzecich, w sklepach wolnocłowych usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych w portach lotniczych zlokalizowanych na przejściach granicznych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1881/2004

Przepisy prawa celnego nie wpływają na ograniczenie stosowania na gruncie ustawy o VAT zasady terytorialności opodatkowania, wynikającej z art. 2 ust. 1 ustawy o VAT.

19 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi

Są problemy z przepisami

Czy tłumacze powinni płacić podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kawiarenka potrzebuje wpisu do rejestru

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2501/2004

Kryterium miejsca położenia rzeczy nie może być rozstrzygające dla powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu umowy pożyczki, której przedmiotem są pieniądze, w świetle przepisu art. 1 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej (ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Dz. U. Nr 4, poz. 23). Taką rolę pełni natomiast miejsce wykonania prawa majątkowego wynikającego z umowy pożyczki.

Wyrok WSA - III SA/Wa 311/2004

Nie powiadomienie podatnika o dokonaniu oględzin lokalu sklepowego, w którym podatnik prowadził działalność gospodarczą, w trakcie, których ustalił między innymi wymiary okien i drzwi a także żaluzji zamontowanych w sklepie podatnika w celu porównania ich powierzchni z powierzchnią tychże elementów wymienioną na dowodach...

18 kwietnia 2006

komunikat TK

Komunikat TK dotyczący rozprawy sygn. SK 32/05

8 V br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 373 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 Konstytucji RP (sygnatura SK 32/05).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Komandytariusz w spółce komandytowej

Kiedy organ oszacuje podstawę opodatkowania

Kiedy i jak urząd skarbowy może cię sprawdzić

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Renciści nie unikną odprowadzania składek

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 505/2005

Każdy podatnik ma prawo wyboru formy opodatkowania, jednakże możliwość ta ograniczona jest terminami. W stanie prawnym obowiązującym w 2001 r, zasadą było objęcie wszystkich przedsiębiorców - osób fizycznych opodatkowaniem w formie ryczałtu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2430/2005

Jeżeli strona skarżąca kwestionuje zgodność danych wynikających z ewidencji gruntów na cele podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym, powinna wystąpić o ich korektę...

14 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wiele ograniczeń na urlopie bezpłatnym

Jak rozliczyć dochody uzyskane za granicą

Do unieważnienia potrzebny wniosek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Odzyskał własność, ale musi ją sprzedać

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2382/2004

Art. 21 ordynacji podatkowej nakazuje organowi doręczyć stronie (stronom) decyzję, przez co należy rozumieć, że doręcza się oryginał. Każda "kopia" decyzji, która zostaje doręczona stronom, musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do wydania decyzji, przez co każdy egzemplarz jest decyzją na prawach oryginału...

Wyrok WSA - III SA/Wa 77/2004

Nakaz zawarty w art. 200 § 1 Ordynacji Podatkowej ma zastosowanie do wszelkich organów podatkowych, zaś wprowadzenie przez ustawodawcę wyjątków, określonych w § 2 świadczy o jego zamiarze ich precyzyjnego określenia...

13 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Luki w przepisach o lobbingu

Jak księgować bony towarowe

Darowanie udziałów jest opodatkowane

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Mniej miejsc dla chętnych, trudniejszy egzamin

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-245/2004

Jeżeli w następstwie dwóch następujących po sobie dostaw dotyczące tych samych towarów, które zostały zrealizowane odpłatnie między podatnikami działającymi w takim charakterze, ma miejsce pojedyncza wysyłka wewnątrzwspólnotowa lub pojedynczy transport wewnątrzwspólnotowy tych towarów, to czy obie te dostawy można uznać za dostawy zwolnione z opodatkowania...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 277/2004

W przedmiocie dopuszczenia bądź odmowy przesłuchania świadków organ odwoławczy winien wydać stosowne postanowienie, nie tylko odnieść się do tego wniosku w uzasadnieniu swojej decyzji.

12 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czas na zmiany w prawie upadłościowym

Cień nad wielką majówką

Co zrobić, żeby zeznanie dotarło do urzędu skarbowego na czas

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Dowody bez powodu zgłoszone za późno

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 788/2004

Treść art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej wyraźnie stanowio "uzasadnionej obawie", a więc takiej, która ma swoje źródło. Nie może ona być domyślna, ale powinna być uprawdopodobniona w sposób jasny i czytelny dla podatnika...

Wyrok WSA - III SA/Wa 755/2004

Dyrektor Izby Skarbowej przystępując do rozpatrzenia odwołania od decyzji o zabezpieczeniu był obowiązany zbadać, czy do momentu wydania decyzji odwoławczej organ podatkowy wydał decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe, gdyż od tej okoliczności zależał dalszy byt prawny decyzji o zabezpieczeniu...

11 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto poprawia błąd w dokumencie

Ustalamy przyczyny wypadku w pracy

Pełne odliczenie od samochodów osobowych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Komornik odpowiada, gdy naruszył przepisy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2495/2004

Do czasu zakończenia postępowania wymiarowego w sprawie określenia opłaty skarbowej nie może być ostatecznie rozstrzygnięta kwestia ustalenia kosztów opinii biegłych i ewentualnego obciążenia tymi kosztami stron.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2760/2005

Przepis art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) swoim zakresem przedmiotowym obejmuje także dochód z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia...

10 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy można otrzymać zwrot podatku

Jak prawidłowo rozliczyć diety zagraniczne

Kredyt na kredyt bez odliczenia

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Samorząd adwokacki powoli przestaje istnieć

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 66/2005

Dopiero od dnia 1 stycznia 2004 r. wskazano kategorie i kryteria podatników dla których właściwe będą "duże" urzędy skarbowe, ustalono terytorialny zasięg "dużych" urzędów skarbowych i od tej daty winny być liczone terminy zmiany właściwości urzędów skarbowych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 181/2004

Zakwestionowanie przez Dyrektora Izby Skarbowej dokumentu jako dowodu, z tej tylko przyczyny, że został nadesłany drogą elektroniczną, bez bliższej jego analizy należy uznać za ocenę dowolną. Prawidłowa analiza zgromadzonego materiału nie może także pomijać różnic w pisowni nazw wynikających z odmienności alfabetu, co może być przyczyną przekłamań w tłumaczeniu dokumentów...

07 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak opodatkowany jest handel w sieci

Jaki wybrać podatek, wynajmując mieszkanie

Osobne limity i dowody wpłat

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie wszystkie wydatki odliczysz

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-184/2004

Artykuł 20 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinien być interpretowany w ten sposób, iż z zastrzeżeniem ust. 5, nakłada on na Państwa Członkowskie obowiązek uwzględnienia korekty odliczeń podatku VAT w przypadku dóbr inwestycyjnych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 61/2005

Art. 208 § 1, jak i jakikolwiek inny przepis Ordynacji podatkowej nie daje podstawy do odmowy umorzenia postępowania wszczętego z urzędu...

06 kwietnia 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2539/2005

Warunkiem zastosowania kary porządkowej na podstawie art. 262 Ordynacji Podatkowej jest doręczenie stronie prawidłowego wezwania do osobistego udziału w postępowaniu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2467/2005

Skoro zakwestionowane zostały przez Trybunał Konstytucyjny jedynie możliwość określenia istotnych elementów opłat za parkowanie, o których mowa w art. 217 Konstytucji RP, w drodze aktu prawnego rangi podstawowej i konstytucyjność delegacji przyznających uprawnienia Radzie Ministrów i jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzania opłat za parkowanie i określenia szczegółowych warunków ich poboru, a nie zgodność z Konstytucją samych opłat to pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Praca w uciążliwych warunkach

Podatek od umorzenia

Jak opodatkowane są zapomogi

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Klient musi wiedziec, że to reklama

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-495/2004

Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych należy interpretować tak, że papierosy bez tytoniu, które nie zawierają substancji wywołujących skutki medyczne, lecz są prezentowane i wprowadzane do obrotu jako środek pomocniczy dla osób chcących rzucić palenie nie są "wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych" w rozumieniu akapitu drugiego tego przepisu.

05 kwietnia 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 46/05

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej prawa do sądowej kontroli legalności decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej.

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-46/2004

W okolicznościach, takich jak w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pełnomocnicy pod szczególnym nadzorem sądów powszechnych

Kiedy gmina nie jest podatnikiem VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Drobne korekty czy zasadnicza zmiana systemu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3145/2005

Ustalony w przepisie art. 56 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.), katalog przesłanek do zawieszenia tego postępowania ma charakter zamknięty...

Wyrok WSA - III SA/Wa 32/2004

Samo stwierdzenie, że towar nie pochodzi ze znanego organom podatkowym źródła nie pozwala w stanie prawnym sprawy na pozbawienie skarżącego prawa do odliczenia podatku naliczonego...

04 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Likwidacja czy raczej układ

Do odliczenia potrzebna faktura

Kiedy nabywca powinien przekazać podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kto wywiezie śmieci z naszych domów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 9/2005

Art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej dotyczy sytuacji, gdy decyzja rażąco narusza prawo, przy czym ustawodawca nie ograniczył tego naruszenia do przepisów prawa materialnego. Oznacza to, że nie jest wykluczone stwierdzenie nieważności decyzji także w przypadku rażącego naruszenia przepisów postępowania...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2242/2005

Ponoszone wydatki przez Skarżącą na prowizję z tytułu zawarcia umowy oraz wydatki na ubezpieczenie przedmiotu leasingu wiążą się z określonym przychodem, jakim są raty leasingowe. W związku z tym należy je rozliczać w roku, w którym nastąpi przychód z tytułu zapłaty tych rat...

03 kwietnia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pracodawca musi informować o formach kontroli pracowników

Odzysk odpadów tylko w określony sposób

Kiedy opłaty za media są kosztem

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Klient ma trzy lata na stawianie żądań

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 931/2005

Nie uwzględnienie w postępowaniu ulgowym faktu zmiany przedmiotu orzekania - jego istotnego zmniejszenia - spowodowało naruszenie art. 233 § 1 pkt 1 i 2 lit. a Ordynacji podatkowej, w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2471/2004

Minister Finansów jako organ II instancji, rozpatrując odwołanie od decyzji Izby Skarbowej, która po wznowieniu postępowania z przyczyn określonych w art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej odmówiła uchylenia ostatecznej decyzji z 13.05.1996 r., wydanej przez Izbę Skarbową w sprawie wymiaru podatku obrotowego, mógł i powinien uwzględnić zmianę stanu faktycznego, która zaszła po wydaniu decyzji przez organ pierwszoinstancyjny.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama