Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2018

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-534/12-2/JN

O ile faktycznie przedmiotem umowy zawartej przez Wnioskodawcę jest wykonanie kompleksowej usługi, polegającej na wykonaniu kotłowni opartej na pompie ciepła w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2, w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, to z tytułu wykonania tej usługi, zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2012 r., sygnatura IPTPP3/443A-109/12-2/BJ

Spółka zamierza kupować, a następnie sprzedawać jako nawóz osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą nieprzetworzone, niepoddane żadnej obróbce, spryskane środkiem konserwującym (glikolem propylenowym) i nienadające się do palenia liście tytoniu. Skoro więc, jak wskazał Wnioskodawca, przedstawione liście tytoniowe nieprzetworzone, nienadające się do palenia, nie spełniają warunków do zaklasyfikowania ich do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, to tym samym sprzedaż tego produktu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku liści tytoniu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego....

Przegląd prasy

E-biblioteka przygotowuje radców do wyzwań rynku

W październiku startuje e-biblioteka zorganizowana przez samorząd radców prawnych... Gazeta Prawna

Nie wolno ujawniać danych uczestników procesu

Przekazując uzasadnienia wyroków w trybie dostępu do informacji publicznej sądy muszą zadbać o ich anonimizację - przypomina generalny inspektor ochrony danych osobowych w wystąpieniach do Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Komorniczej (KRK)... Gazeta Prawna

Najem lokalu i usługi dodatkowe mogą być opodatkowane razem

Dostawa wody czy ogrzewanie lokalu to świadczenia związane z najmem powierzchni użytkowej i wspólnie obłożone VAT - orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Kierowcy coraz częściej tankują olej opałowy do samochodów osobowych

Maszyny budowlane i rolnicze, ciężarówki, auta rodzinne - to olej opałowy ma szerokie zastosowanie. A zgodnie z prawem powinno służyć wyłącznie do ogrzewania... Gazeta Prawna

Za umyślną szkodę odpowie pracownik

Zatrudniony, który podczas pracy z rozmysłem wyrządzi krzywdę osobie trzeciej, musi ją naprawić. Jeśli koszty pokryje firma, przysługuje jej roszczenie regresowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ukrywanie majątku to przestępstwo

Dłużnicy, którzy udaremniają egzekucję komorniczą, sprzedając lub ukrywając swój stan posiadania, mogą zostać ukarani karą pozbawienia wolności do pięciu lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zobowiązanie podatkowe powinno być określone w jednej decyzji

Zdarza się, że organy wydają kilka decyzji, w których częściowo określają wysokość podatku od nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd Najwyższy podpowiada, jak dobierać pracowników do wypowiedzenia

Sąd pracy nie będzie oceniał, czy firma słusznie przeprowadza restrukturyzację zatrudnienia. Zbada jednak zasadność i poprawność przyjętych kryteriów decydujących o pożegnaniu konkretnych osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 września 2012

Przegląd prasy

Praca w warunkach szczególnych? ZUS kwestionuje niektóre świadectwa pracy

Coraz więcej pracowników starających się o wcześniejsze emerytury skarży się na nierówne traktowanie przez ZUS... Gazeta Prawna

Najtańsze papierosy za 11 zł? Szykuje się podwyżka akcyzy

Akcyza na papierosy ma być zmieniona pod względem struktury. Wchodząca w jej skład stawka procentowa zostanie obniżona o 6,41 proc. z obecnych 31,41 proc. do 25 proc., a zwiększeniu ulegnie stawka kwotowa o 30 proc. z obecnych 170,97 zł do 222,6 zł za 1 tys. sztuk papierosów... Gazeta Prawna

PIT do poprawki. Jakie będą zmiany w ulgach?

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Zakłada on likwidację ulgi internetowej, ograniczenie (do 42 764 zł) możliwości uwzględniania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z umów autorskich oraz zmianę zasad przyznawania ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Dochody z pracy dziecka trzeba wykazać na osobnym zeznaniu podatkowym

W przypadku uzyskania przez małoletnie dziecko dochodów z pracy zarobkowej podjętej podczas wakacji rodzice powinni pamiętać o ich właściwym rozliczeniu... Gazeta Prawna

Kiedy uda się przeliczyć emeryturę

Prawo do ponownego ustalenia wysokości pobieranego świadczenia i sposób jego obliczenia różnią się w zależności od wcześniej wykazanych zarobków, stażu pracy i zasad jego przyznania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy działalność objęta zwolnieniem musi być związana z terenem SSE

Jednostka działająca na terenie specjalnej strefy ekonomicznej powinna być wyodrębniona organizacyjnie w taki sposób, aby na podstawie jej urządzeń księgowych, można było bezspornie ustalić wysokość dochodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pośpiech w zwalnianiu nie popłaca

Rozwiązując angaż z chorym pracownikiem, który czeka na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, pracodawca ryzykuje, że jego działanie zakwestionuje sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef nie musi tolerować także trafnej krytyki

Różnica zdań między pracodawcą a pracownikiem, która prowadzi do zakłóceń w wykonywaniu pracy, uzasadnia rozwiązanie umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r., sygnatura IPTPB1/415-353/12-4/DS

Skoro przedmiot działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług zabudowy oraz demontażu stoisk targowych według PKWiU z 2008 r., zalicza się do grupowania 82.30 - usługi związane z organizacją kongresów, targów i wystaw, to dla tej działalności stawka ryczałtu winna być ustalona zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. o) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. w wysokości 17%...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 września 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-445/12-2/MP

Przychód Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółce B), w zamian za wniesione udziały stanowić będzie nominalna wartość uzyskanych udziałów w Spółce B. Przychodem nie będzie nadwyżka wartości wnoszonych udziałów Spółki A, nad wartością nominalną obejmowanych udziałów Spółki B (agio)....

Przegląd prasy

Rozliczenie ulgi na dziecko najpierw w rękach rodziców, potem fiskusa

Rozwiedzione małżeństwo powinno zgodnie ustalić, jak się podzieli ulgą na dziecko. W przeciwnym razie może ich wyręczyć urząd skarbowy... Gazeta Prawna

Trzydziestolatek nie dostanie stażu, bo jest na to za stary

Powiatowe urzędy pracy mają problemy z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, które skończyły 30 lat, a mają nie więcej niż 50... Gazeta Prawna

Będzie nowa ulga podatkowa dla osób oszczędzających na emeryturę?

Nowe ulgi dla oszczędzających na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i zwolnienie z podatku wypłat mają skłonić Polaków do oszczędzania na emeryturę... Gazeta Prawna

NIP zlikwidowany, ale wciąż obowiązuje. Przedsiębiorcy nie wystarczy PESEL

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca podatnikiem VAT nie może stosować do rozliczeń z fiskusem jedynie numeru PESEL... Gazeta Prawna

Składniki wypłacane za czas L-4 są wolne od składek

Jeżeli akty wewnątrzzakładowe nie zabierają podwładnym prawa do określonych elementów płacy za okresy pobierania zasiłków, w tej części nie są one obciążone opłatami na ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem pensja należy się za samą gotowość do pracy

Pracownik nie traci prawa do poborów, jeśli nie może wykonywać obowiązków z powodu awarii maszyny. Chyba że przyczynił się do jej uszkodzenia. Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, którą wykonał... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamawiający musi działać jawnie i udzielać informacji

Co do zasady osoby, które nie brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mają prawo dostępu do części dokumentów związanych z przetargiem i realizacją zamówienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kierowanie spółką zwykle bez VAT

Komplementariusz spółki komandytowej nie jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem jej spraw jako wspólnik... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 września 2012

Przegląd prasy

Od 1 stycznia 2013 r. wzrosną płace, dodatki i odszkodowania. Zobacz, ile wyniosą

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1600 zł. Najniższe pensje netto w zależności od obciążeń podatkowych będą się wahać od 1064,86 zł do 1111,86 zł... Gazeta Prawna

Koniec z tanim paleniem, będzie akcyza na susz tytoniowy

Luka w przepisach, która pozwalała sprzedawać niepocięte liście tytoniu bez akcyzy, zostanie zlikwidowana. Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że stawka na susz tytoniowy ma wynieść 218,40 zł za kilogram... Gazeta Prawna

Nie będzie wzrostu VAT na gotowe posiłki i lody

Ceny gotowych posiłków, dań i lodów nie wzrosną po nowym roku. Resort finansów wycofał się z planów podniesienia stawki VAT na te produkty... Gazeta Prawna

Nie płacisz na czas? Za zatory płatnicze poniesiesz konsekwencje podatkowe

Większa ochrona wierzycieli przed finansowymi obciążeniami jest możliwa. Wszystko dzięki możliwości obniżenia dochodu oraz szybszej korekty VAT... Gazeta Prawna

Więzienie za nadmierną ciekawość

Nie każde pytanie można zadać rekrutowi czy pracownikowi. Trzeba o tym pamiętać już na etapie tworzenia kwestionariusza osobowego czy tworzenia kopii przedkładanych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy podatek zapłacony za granicą można zaliczyć do długów i ciężarów

Polskie przepisy nie zawierają regulacji, które wprost umożliwiałyby odliczenie daniny zapłaconej od spadku opodatkowanego w innym kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy rodzina przedsiębiorcy zapłaci jego zaległe podatki

Jeśli właściciel firmy nie reguluje na czas należności wobec fiskusa, jego najbliżsi krewni mogą mieć kłopoty. Dotyczy to zarówno małżonka, jak i dzieci podatnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef nie zmusi do urlopu w czasie wypowiedzenia

Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, na żądanie pracodawcy musi wrócić do firmy i wykorzystać zaległości urlopowe tylko wtedy, gdy nie przystał na zawieszenie firmowych obowiązków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 689/12

Materialny obowiązek uiszczenia opłaty sądowej, o której mowa w art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) ciąży na samej stronie postępowania sądowoadministracyjnego, co jednak nie zdejmuje z jej pełnomocnika obowiązku zapewnienia skuteczności czynności procesowej, dokonywanej w granicach pełnomocnictwa. Obowiązku tego nie należy utożsamiać z koniecznością uiszczenia opłaty z własnych środków pełnomocnika, lecz z taką organizacją prowadzenia spraw strony w postępowaniu sądowym, która zapewni skuteczne dochodzenie jej interesów...

WyroK NSA - II FSK 2606/10

Likwidacja spółki osobowej nie stanowi zmiany formy prawnej w rozumieniu art. 22g ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.)....

Przegląd prasy

Spółki komandytowo-akcyjne już nie będą tak atrakcyjne

Od 2013 roku takie firmy mają płacić podatek CIT. Ograniczy to korzyści z zakupu ich akcji przez fundusz inwestycyjny zamknięty... Gazeta Prawna

Tajemnica hotelowa jak tajemnica spowiedzi

To, co gość robi w hotelu, powinno być jego prywatną sprawą. Za złamanie tej zasady i niedopilnowanie reguł ochrony danych osobowych menedżer obiektu może nawet usłyszeć wyrok dwóch lat pozbawienia wolności... Gazeta Prawna

Dalszy ciąg wojny o bankowozy. Minister finansów chce zabronić ich produkcji

Minister Jacek Rostowski chce definitywnie uniemożliwić przerabianie aut osobowych na jeżdżące sejfy. Resort finansów wspólnie z MSW przygotował rozporządzenie zmieniające wymagania dla tego typu pojazdów... Gazeta Prawna

Olej opałowy przeznaczony na cele grzewcze będzie ujęty w umowie

Taką zmianę w ustawie o podatku akcyzowym ma zamiar wprowadzić Ministerstwo Gospodarki w ramach likwidacji kolejnych barier administracyjnych dla przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Kiedy czynności menedżera podlegają VAT

Jeżeli z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, to w takim przypadku nie dokonuje on świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Delegacja nie może stanowić ukrytej nagrody

Delegacja to wyjazd na polecenie pracodawcy w celu wykonania zadania służbowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmowa komisja pomoże uniknąć procesu

Pracodawca rozpoznający sprzeciw podwładnego od kary porządkowej nie musi tworzyć organu odwoławczego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy fiskus może sięgnąć do kieszeni byłego członka zarządu

Osoby zasiadające we władzach spółki muszą się liczyć z tym, że w razie jej niewypłacalności będą odpowiadać za jej zaległości z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie pełnienia przez nich obowiązków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministera Finansów z dnia 20 lipca 2012 r., sygnatura PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304

Czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowane w procesie likwidacji szkód majątkowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług...

Interpretacja ogólna Ministera Finansów z dnia 12 czerwca 2012 r., sygnatura DD2/033/31/PMN/12/260

Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych....

Przegląd prasy

Rośnie płaca minimalna, rosną kary dla podatników

W przyszłym roku wzrosną grzywny za wykroczenia i przestępstwa wymierzane w postępowaniu karnym skarbowym. To efekt powiązania ich z płacą minimalną... Gazeta Prawna

W 2013 roku VAT od aut na starych zasadach. Akcyza w górę

W 2013 roku, podobnie jak i w tym, kupujący auta osobowe, w tym z kratką, będą mogli odliczyć maksymalnie 60 proc. kwoty VAT widniejącej na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł - wynika z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej... Gazeta Prawna

Resort finansów nie chce zniesienia ograniczeń w odliczaniu strat podatkowych

Obecnie każda firma, która poniosła stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w kolejnych pięciu latach, przy czym w jednym roku nie może odliczyć więcej niż 50 proc. całej straty... Gazeta Prawna

Kiedy można uzyskać ulgę w spłacie podatku

Podatnik ma prawo złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Jednak decyzja o jej przyznaniu zależy wyłącznie od uznania urzędników... Gazeta Prawna

Firma może skorzystać tylko z jednego assistance

Przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na krzyżowanie się zakresów zawieranych z towarzystwami umów ubezpieczeniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W egzekucji nazwa umowy nie zawsze jest ważna

Jeśli praca na zlecenie jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny zatrudnionego, dokonywanie potrąceń z osiąganych z niej przychodów podlega ograniczeniom określonym w prawie pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na finiszu kariery więcej formalności

Gdy pracownik zechce starać się o emeryturę czy rentę, pracodawca musi skompletować wniosek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet ustne modyfikacje angażu bywają skuteczne

Szef zamierzający dać inne warunki pracy lub płacy podwładnemu, który się na to nie zgadza, musi posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 września 2012

Przegląd prasy

Nawet 1674 zł odpisu podatkowego rocznie dla oszczędzających na starość

Osoba, która chciałaby oszczędzać na emeryturę jednocześnie na IKE, IKZE i zaprezentowanym właśnie przez KNF Emerytalnym Koncie Oszczędnościowym, przy założeniu wykorzystania limitów do maksimum i zaangażowaniu pracodawcy, mogłaby odłożyć tylko przez rok 16 409 zł... Gazeta Prawna

Internet dla podatników i urzędów - informatyzacja bałaganu

Resorty spierają się, kiedy w szerokim zakresie internet zostanie wykorzystany w postępowaniach. A eksperci radzą poprawić to, co już działa... Gazeta Prawna

Nie nalicza się VAT od spłaty podatku

Organy podatkowe nie mogą nakazywać przedsiębiorcom zapłaty VAT od przeniesienia na Skarb Państwa własności nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego... Gazeta Prawna

Kontrola skarbowa: Wydatki muszą mieć pokrycie w przychodach

Służby skarbowe mają obowiązek przeprowadzenia kontroli skarbowej w celu poznania źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć fakturę, gdy sprzedawca podał błędną stawkę VAT

Firma, która otrzymuje fakturę z niewłaściwą stawką podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia go. Inaczej jest w przypadku, gdy transakcja w ogóle nie podlega opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nadgodziny nie dla młodych rodziców

Pracownik, którego dziecko nie ukończyło czwartego roku życia, może odmówić pracy po godzinach, w nocy, w systemie przerywanym czy poza stałym miejscem pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oddanie wolnego za nadgodziny nie zawsze się opłaca

Czasami inicjatywa zrekompensowania nadliczbówek wychodzi od pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można niesymetrycznie powołać się na dyrektywę

Do końca 2010 r. polskie przepisy dotyczące opodatkowania VAT usług szkoleniowych były niezgodne z prawem UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 września 2012 r., sygnatura ILPB4/423-208/11/12-S/MC

Jeżeli statut spółki komandytowo – akcyjnej stanowi, iż komplementariusz (Wnioskodawca) uczestniczy w zyskach spółki w ten sposób, że pobiera za świadczone przez siebie usługi w zakresie zarządzania wynagrodzenie, to udziałem Wnioskodawcy w zyskach spółki komandytowo – akcyjnej jest wyłącznie pobierane wynagrodzenie stanowiące u Niego przychód podlegający pomniejszeniu o poniesione przez komplementariusza (Wnioskodawcę) koszty bieżące znajdujące odzwierciedlenie w księgach rachunkowych spółki...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 września 2012 r., sygnatura ILPP1/443-413/09/12-S/MK

Aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. Sprzedaż przez rolnika ryczałtowego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności rolniczej, stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Transakcja zbycia działek, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z czynnościami mieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym niemającym cech działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy....

Przegląd prasy

Złożenie skargi na decyzję administracyjną będzie droższe

Koszty opłaty za wpis stały wzrosną średnio o 50 - 60 proc. Ma to zatrzymać falę zażaleń, która zalewa Temidę i powoduje zatory w rozstrzyganiu sporów... Gazeta Prawna

Urzędnicy podatkowi uważają się za specjalistów. Nie chcą powoływać biegłych

Nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach wymagających ogromnej wiedzy organy podatkowe nie chcą powoływać biegłych... Gazeta Prawna

Deregulacja: Egzamin na doradcę podatkowego pozostanie

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego będzie oznaczać, że praktyka, którą odbywają kandydaci skróci się... Gazeta Prawna

VAT: W przyszłym roku kawa będzie droższa o 15 proc.

Od przyszłego roku za kawę w kawiarni, restauracji, barze czy na stacji paliw trzeba będzie zapłacić nawet o 15 proc. więcej... Gazeta Prawna

Jak opodatkować odsetki przy odroczonej płatności

Coraz więcej przedsiębiorców stosuje kredyt kupiecki. Niejednolite interpretacje fiskusa utrudniają jego rozliczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak można ubiegać się o zwrot podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mają prawo ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty. Przykładowo wtedy, gdy wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowaną kwotę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znikają rygory karne wobec redaktorów

Nowela prawa prasowego dotycząca sprostowań, uchwalona przez Sejm 14 września, zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie umowy między spółką z o.o. a jej prokurentem

Obwarowania prawne związane z wewnętrznymi stosunkami między spółką a prokurentem mają na celu ochronę interesu spółki i jej wierzycieli przed zaciąganiem przez spółkę zobowiązań wobec prokurenta związanych z poręczeniem jego zobowiązań lub z udostępnieniem mu pieniędzy spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-38/10

Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 76 A i 76 B Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (kodeksu podatku dochodowego od osób prawnych) - mających zastosowanie do przypadku przeniesienia przez portugalską spółkę siedziby statutowej i faktycznego zarządu do innego państwa członkowskiego lub do przypadku przeniesienia przez spółkę niebędącą rezydentem Portugalii części lub całości aktywów przydzielonych położonemu w Portugalii stałemu zakładowi z Portugalii do innego państwa członkowskiego - które przewidują natychmiastowe opodatkowanie cichych rezerw związanych z danymi aktywami, lecz nie przewidują go w odniesieniu do cichych rezerw wynikających z operacji czysto krajowych, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 49 TFUE...

Wyrok ETS - C-18/11

1) Wykładni art. 43 WE należy dokonywać w ten sposób, że fakt, iż w przepisach krajowych możliwość przeniesienia, w drodze podatkowego zwolnienia grupowego na spółkę będącą rezydentem, strat poniesionych przez stały zakład spółki niebędącej rezydentem znajdujący się w tym państwie członkowskim uzależniono od warunku, zgodnie z którym straty te nie mogą być użyte dla celów zagranicznego podatku, w sytuacji gdy brak jest równoważnego warunku wobec przeniesienia strat poniesionych w tym państwie członkowskim przez spółkę będącą rezydentem, stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości w innym państwie członkowskim względem spółki niebędącej rezydentem....

Przegląd prasy

Prawnik powinien płacić za swoje grzechy. Musi znać przepisy

Jeżeli profesjonalny pełnomocnik nie zna przepisów, musi się liczyć z tym, że za eksperymentowanie na kliencie będzie musiał zapłacić... Gazeta Prawna

Notariat chce zmian, ale nie takich jak deregulacja Gowina

Komitet stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy deregulacyjnej przygotowany przez ministra sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Rewolucja w czasie pracy. Godziny pracy będą gromadzone na koncie

Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Zatrudniony odłoży przepracowany czas na własnym firmowym rachunku. Jeśli będzie miał nadgodziny, otrzyma za nie wyższy dodatek... Gazeta Prawna

Urlopy nadal mogą być dłuższe w razie obniżenia etatu

Jeśli w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zostanie zmieniony wymiar czasu pracy, liczbę dni przysługującego mu wypoczynku trzeba będzie liczyć proporcjonalnie... Gazeta Prawna

Kopie faktur nie muszą mieć formy papierowej

Zakres obowiązków nakładanych na podatnika wynikający z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 68, poz. 360; dalej: rozporządzenie) jest wyczerpany już w chwili wystawienia faktury (oryginału oraz kopii)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nagroda dla pracownika nie zawsze jest kosztem pracodawcy

Pracodawca nie może odliczyć od przychodu wartości premii wypłaconych osobom zatrudnionym, jeżeli kwoty przeznaczone na tę dodatkową gratyfikację pochodzą z zysku netto jego firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy spółka matka zapłaci podatek od otrzymanej dywidendy

Zysk wypłacony przez spółkę córkę może być zwolniony z CIT. Warunkiem jest jednak, aby beneficjent posiadał co najmniej 10 proc. udziałów w kapitale podmiotu realizującego płatność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości to za mało

Dłużnik musi zdecydować, czy chce zawrzeć układ z wierzycielami, czy też zlikwidować majątek firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-388/11-3/12-S/DS

Uczestnictwo w imprezie integracyjnej skutkuje dla pracownika powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z dyspozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych chyba, że otrzymane świadczenie mieścić się będzie w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 września 2012 r., sygnatura ITPB2/415-932/09/12-S/MU

Otrzymane przez Wnioskodawczynię stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy....

Przegląd prasy

Fiskus nie wierzy na słowo, żąda dowodów na uzyskane przychody

Urzędnikom nie wystarcza, że podatnik uprawdopodobni przychody. Chcą dokumentów. Eksperci uważają, że potwierdzanie faktów to rola organu... Gazeta Prawna

Śmierć spadkodawcy wpływa na zwolnienie w PIT

Podatnik po śmierci ojca jest stroną postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości... Gazeta Prawna

Auto zastępcze bez pełnego odliczenia VAT z faktur za najem

Firma, która w ramach usługi pomocy drogowej udostępnia na czas naprawy szkody auta zastępcze, wcześniej wynajęte, nie może odliczyć pełnej kwoty VAT z faktur za najem... Gazeta Prawna

Czasem należy się rekompensata

Pracownik, wobec którego szef naruszył zasady równości, może domagać się przed sądem pracy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalna płaca, czyli obecnie 1500 zł... Gazeta Prawna

Czy wydatki na prezenty są kosztem

Jeżeli spółka sfinansuje ze środków obrotowych upominki dla dzieci swoich pracowników, takie jak zabawki czy gry planszowe, to wydanych na ten cel kwot nie może zaliczyć do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawet nieprawomocna decyzja może zostać wyegzekwowana

Organ podatkowy może nadać wydanej przez siebie decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Musi jednak uprawdopodobnić, że wynikające z niej zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są skutki w VAT otrzymania dotacji na nabycie środka trwałego

Do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dolicza się wyłącznie dopłaty przyznane podatnikowi dostarczającemu dotowane towary lub usługi, jeżeli dofinansowanie to ma bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych produktów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja

Ustalając pensję, szef musi pamiętać, że za takie same obowiązki przysługuje podwładnym jednakowa płaca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP3/443-64/11-5/12-S/KK

Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku- korzystają ze stawki 8% podatku VAT, natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wykonywanego poza bryłą budynku oraz przyłącza kanalizacyjnego, nie mogą zostać objęte stawką 8% i są opodatkowane wg stawki 23%...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM

Dochody Stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność Wnioskodawcy, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych....

Przegląd prasy

Inspekcja pracy: Weksle dla pracowników do likwidacji

Przedsiębiorcy nie mogą żądać od zatrudnianych podpisania weksla przy przyjmowaniu do pracy - twierdzi główny inspektor pracy i zwraca się w tej sprawie do ministerstwa o zmianę prawa... Gazeta Prawna

Urzędy nie chcą milionów na walkę z bezrobociem. Bo mają je wydać z sensem

Urzędy pracy alarmują, że nie wydadzą dodatkowych pieniędzy, jakie dostali na aktywizację. Po pierwsze otrzymali je za późno. Po drugie firmy boją się zatrudniać bezrobotnych... Gazeta Prawna

Urzędnicy wymagają czytelnych danych. Kwestionują podpisy odręczne

Organy podatkowe kwestionują podpisy odręczne. Twierdzą, że pieczątka imienna osoby składającej podpis stanowi jedynie uzupełnienie... Gazeta Prawna

Uzasadnienia interpretacji są bezmyślnie kopiowane i wprowadzają podatników w błąd

Dyrektor izby skarbowej w odstępie kilku dni uznał, że wydatki na studia są kosztem, a w innym stanowisku odmówił tego prawa... Gazeta Prawna

Za działalność lichwiarską grozi surowa odpowiedzialność karna

Zabronione są zachowania polegające na udzielaniu pożyczek na zbyt duży procent. Osoba, która to robi, może trafić do więzienia nawet na trzy lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wydatki związane z wypłatą dywidendy

Organy podatkowe zgadzają się, że organizacja walnego zgromadzenia w celu ustalenia podziału zysku i w związku z tym ewentualnie wysokości dywidendy są kosztem uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadectwo pracy przeleży w depozycie nawet 50 lat

Po likwidacji lub upadłości firmy nie giną papiery zatrudnionych w niej osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana zasad odpowiedzialności nie ma znaczenia

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest podatnikiem VAT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który uważał, że nie jest podatnikiem VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 września 2012

Przegląd prasy

MEN idzie na wojnę z nauczycielami. Będą krótsze urlopy

Dodatkowo urlop wypoczynkowy nauczycieli zostanie skrócony o połowę, do 40 dni w ciągu roku... Gazeta Prawna

Numer telefonu urzędnika musi być jawny dla wszystkich

Informacja o numerach komórkowych telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej urzędników samorządowych stanowi informację publiczną... Gazeta Prawna

Jakie świadczenia może otrzymać rodzic po urodzeniu dziecka

Becikowe oraz dodatek do zasiłku to dwie podstawowe formy wsparcia przeznaczone dla świeżo upieczonych rodziców... Gazeta Prawna

Odmowa zeznań w urzędzie skarbowym drogo kosztuje świadka

Za notoryczne odpowiedzi „nie wiem” oraz „nie pamiętam” na pytania urzędnika skarbowego podatnik może być ukarany kwotą pieniężną... Gazeta Prawna

Obniżenie stawek amortyzacyjnych pomoże rozliczyć stratę

Podatnik może zmienić wysokość stawek tylko niektórych składników majątkowych. Ustawodawca wyłączył bowiem tę możliwość w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowy śmieciowe popularne, ale nie zawsze bezpieczne

Zakaz zastępowania stosunku pracy innymi kontraktami obowiązuje nie tylko w Polsce. Ale również sąsiedzi borykają się z przeciwdziałaniem próbom jego obejścia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gmina może zachęcić do inwestowania na jej terenie

Samorządy zorientowane na przedsiębiorców chętnie wprowadzają zwolnienia podatkowe dotyczące gruntów czy budowli przez nich wykorzystywanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy przy dostawie samochodu można stosować procedurę VAT marża

Pośrednik nie ma prawa do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży, jeśli nabył ze zwolnieniem auto od podmiotu, który częściowo odliczył podatek naliczony od ceny tego pojazdu na wcześniejszym etapie obrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-516/12-2/KW

Wnioskodawca dokonuje we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu towaru na Ukrainie od ukraińskiej firmy. Firma ukraińska wystawia fakturę według prawa ukraińskiego zawierającą m.in. należny od tej sprzedaży ukraiński podatek od wartości dodanej. Towar ten jest przez sprzedawcę ukraińskiego rozwożony bezpośrednio do punktów handlowych na Ukrainie. Następnie Wnioskodawca wystawia fakturę sprzedaży, jako niepodlegającą polskiemu podatkowi od towarów i usług, wyżej wymienionego towaru przenosząc jego własność na rzecz polskiej firmy. Wszystko odbywa się na Ukrainie, towar nie opuszcza granic tego państwa. Nie jest więc przemieszczany do Polski. Dostawa dokonana przez Wnioskodawcę na terytorium Ukrainy zakupionego wcześniej na tym terytorium przedmiotowego towaru nie stanowi importu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, eksportu towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1, dostawy towarów dokonanej na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym transakcja przedstawiona przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2012 r., sygnatura ILPP1/443-1594/09/12-S/MD

Dla potrzeb określenia zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego czynności w postaci odprowadzania ścieków z powierzchni ulic do urządzeń kanalizacyjnych otwartych (np. wpustów ulicznych) w części nieobejmującej ścieków od odbiorców indywidualnych, jako czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT nie uwzględnia się przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w związku z tym, że zakupy dotyczące realizowanej inwestycji związane są z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, w sytuacji gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kwot przypisanych do poszczególnych rodzajów działalności, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości....

Przegląd prasy

Bank może wypowiedzieć klientowi umowę

Katalog sytuacji, w których bank może jednostronnie wypowiedzieć klientowi umowę rachunku, musi być określony w regulaminie w sposób zamknięty - przypomina prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)... Gazeta Prawna

Bezrobocie rośnie, a chętnych do pracy przybywa. Aż 38 osób na jedno miejsce

W sierpniu wzrosła liczba ofert w urzędach pracy. Pomogło 450 mln zł, które pośredniaki dostały na zwalczanie bezrobocia... Gazeta Prawna

Skarga do sądu na odmowę umorzenia podatku będzie tańsza. Ale decyzje i tak pozostaną uznaniowe

Mimo planów generalnego podwyższenia wszystkich wpisów od skarg sądowych na decyzje organów resort sprawiedliwości zamierza obniżyć wpisy w sprawach dotyczących niektórych ulg, by ulżyć najbiedniejszym podatnikom... Gazeta Prawna

Rząd chce ukrócić przemyt papierosów

Ministerstwo Finansów chce, żeby obróbka liści tytoniu odbywała się w składzie podatkowym. Takie rozwiązanie może jednak naruszać prawo UE... Gazeta Prawna

Na co uważać przy sprzedaży towarów seniorom

Uniemożliwianie odstąpienia od umowy, trudna do odczytania przez starsze osoby czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne to niektóre z praktyk stosowanych przez akwizytorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wymiar etatu wpływa na kwotę zasiłku

Pracodawca musi podnieść podstawę świadczenia chorobowego, jeśli średnia wysokość wynagrodzenia przyjęta do jej ustalenia jest niższa od minimalnej pensji proporcjonalnej do rozmiaru czasu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wręczenie towaru do testów nie jest obciążone podatkiem

Organy podatkowe coraz mniej restrykcyjnie podchodzą do definicji próbki. Zmienić to jednak może planowana zmiana przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasądzony dla prawnika zwrot kosztów zastępstwa jest kwotą brutto

W świetle ustawy o VAT wynagrodzenie radcy prawnego uzyskane na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu zastępstwa procesowego jest obrotem, a zatem zawiera w sobie podatek od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 588/12

Przepis art. 285f § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: „P.p.s.a.”) w związku z odpowiednim stosowaniem art. 220 § 3 P.p.s.a. stanowi podstawę do odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia dopiero po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do uiszczenia opłaty...

Wyrok NSA - II FSK 55/11

Zakaz rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, wyrażony w art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 564 ze zm.), nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), bowiem nie dochodzi wówczas do przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową....

Przegląd prasy

Od 2013 roku małżonkowie otrzymają nowy specjalny zasiłek opiekuńczy

Żona zajmująca się niepełnosprawnym mężem będzie mogła ubiegać się o nowe świadczenie (specjalny zasiłek opiekuńczy) przysługujące z tytułu opieki nad nim... Gazeta Prawna

W 2013 roku fiskus ma być jeszcze ostrzejszy. Dochody z PIT i VAT mają wzrosnąć

W przyszłym roku może zabraknąć nawet 5 mld zł. To efekt przeszacowania wpływów z PIT i VAT. Szczególnie optymistyczne są założenia dotyczące podatków dochodowych... Gazeta Prawna

E-handel bez kas fiskalnych? Resort finansów pracuje nad zmianami w regulacjach

Firmy zajmujące się e-handlem nie muszą ewidencjonować sprzedaży w kasach fiskalnych. Resort finansów powinien się zastanowić nad zmianą regulacji... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości zapłacimy również od... kabli

Ministerstwo Finansów rozważa objęcie podatkiem od nieruchomości ułożonych kabli. Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7243/12)... Gazeta Prawna

Szef odpowiada za szkodę i brak wyobraźni

Gdy przełożony nie zapewnia bezpiecznych warunków pracy, będzie płacił pokrzywdzonemu odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownikowi trudno uzyskać dodatkową rekompensatę

Nic nie wskazuje na to, aby pozbawieni posady z naruszeniem przepisów szybko uzyskali za to odszkodowania w sądzie cywilnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opóźniona faktura to kredyt dla fiskusa

Nowe zasady rozliczeń VAT mogą pogorszyć płynność finansową firm kupujących towary w UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok NSA sporo zmieni

Rolnik, który przekroczy limit przychodów zobowiązujący go ?do założenia ksiąg rachunkowych, automatycznie traci prawo do zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 września 2012

Przegląd prasy

Emeryt jest tylko częściowo zwolniony z PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że uczestnictwo pracownika (emeryta) w imprezie jest równoznaczne z powstaniem przychodu z nieodpłatnego świadczenia... Gazeta Prawna

Nieukończony budynek może być amortyzowany

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ministra finansów, który uważał, że jeśli firma ma pozwolenie na użytkowanie jedynie 55 proc. całej powierzchni budynku, to nie może rozpocząć amortyzacji, bo inwestycja nie jest ukończona... Gazeta Prawna

Deregulacja w końcu ruszy

W czwartek 13 września Rada Ministrów ma wreszcie zająć się sztandarowym projektem ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina: tzw. pierwszą ustawą deregulacyjną liberalizującą dostęp do niektórych profesji... Gazeta Prawna

Skarga na interpretację podatkową będzie luksusem

1500 zł - tyle wkrótce zapłaci podatnik za uzyskanie oceny sądu, czy interpretacja podatkowa, jaką otrzymał od ministra finansów, jest zgodna z prawem... Gazeta Prawna

Najtrudniejsza była część cywilna

Zdający egzaminy zawodowe chwalą możliwość pisania na komputerze i narzekają na wyczerpujący charakter kilkudniowych sprawdzianów. Wczoraj zakończył się trzydniowy egzamin notarialny, tydzień temu czterodniowe: radcowski i adwokacki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie kwapi się do wykreślania hipotek

Po zakończeniu sporu z podatnikiem urząd może wystąpić o zwolnienie zabezpieczenia na nieruchomości. Nieczęsto to robi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Europejskie argumenty dla ofiar oszustw

Do 18 września firmy nieświadomie zamieszane w nielegalny handel stalą czy paliwami mogą się starać o odzyskanie podatku. Komu fiskus odmówił odliczenia VAT w związku z nieświadomym uczestnictwem w oszukańczym łańcuchu sprzedaży, może walczyć o swoje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez sądowej reprywatyzacji

Nie ma przepisów, które pozwalają zasądzić rekompensaty za znacjonalizowane lasy. Tylko parlament jest władny przyznać byłym właścicielom lasów należne rekompensaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 września 2012

Przegląd prasy

Koniec kombinowania? Każda kobieta przez 2 ostatnie miesiące ciąży będzie na chorobowym

Każda kobieta przez 2 ostatnie miesiące ciąży mogłaby przebywać na chorobowym. Niezależnie od badań lekarskich... Gazeta Prawna

Uważaj o czym rozmawiasz z urzędnikiem fiskusa. Słowo podatnika jest dowodem w sprawie

Oświadczenie złożone w postępowaniu podatkowym, by udowodnić określone fakty, nie wymaga dokumentów. Ale urzędnicy mogą szukać przeciwdowodów... Gazeta Prawna

Podatnik ma prawo do odsetek od przedłużonego zwrotu VAT

Organy podatkowe nie są zainteresowane przedłużaniem postępowań w sprawie zwrotu nadpłaty oraz postępowań prowadzonych w celu weryfikacji zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)... Gazeta Prawna

Jak dobrowolnie poddać się odpowiedzialności skarbowej

Podatnik, który sam wyraża chęć ukarania za popełnione przestępstwa podatkowe, może uniknąć procesu i wpisu do Krajowego Rejestru Karnego... Gazeta Prawna

Terminy przedawnienia kary umownej

Zwlekanie z egzekwowaniem odszkodowania za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie kontraktu może oznaczać utratę możliwości jego uzyskania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie dostanie miliona za wskazanie nabywcy działki

Samo podanie listy potencjalnych nabywców nieruchomości można podciągnąć pod pośrednictwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister niechętnie wyjaśnia treść przepisów

Fiskus odrzuca większość wniosków podatników o interpretacje ogólne. Powód? Rygorystycznie traktuje przesłanki ich wydania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wracają stare formy rozliczeń

Zagraniczne firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT będą musiały naliczać ten podatek od sprzedaży towarów w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP3/443A-100/12-3/KK

Spółka może dokonać zmiany adresu siedziby prowadzenia działalności bez dokonania czynności związanych z zamknięciem składu podatkowego, z uwagi na fakt, iż nie ulega zmianie miejsce prowadzenia składów podatkowych, jak i zmianie nie ulega podmiot prowadzący te składy podatkowe. Wobec powyższego art. 49 ust. 10 w związku z art. 49 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym w opisanym przypadku nie ma zastosowania...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-493/12-2/MG

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy, winien zostać nadany nowy numer identyfikacji podatkowej NIP....

Przegląd prasy

Nabywca gruntu rolnego nie musi płacić fiskusowi PCC

Ministerstwo Finansów chce znieść niektóre zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla nieruchomości... Gazeta Prawna

Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

Jeśli firma płaci w wyższej kwocie należny VAT wcześniej, niż wynika to z ustawowych obowiązków, to urząd skarbowy nie może cały czas naliczać odsetek od istniejącej zaległości podatkowej... Gazeta Prawna

Podatnicy chętnie korzystają z ulg podatkowych

W PIT za 2011 r. ponad 4 mln osób wykazało zarówno ulgę na internet, jak i na dzieci... Gazeta Prawna

Opłata za publikację sprawozdania wyniesie 500 złotych

Od przyszłego roku sprawozdania finansowe badane przez biegłego rewidenta będą podlegały ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym... Gazeta Prawna

Treść preambuły nie jest prawem

Dokonując wykładni przepisów wspólnotowych, sądy coraz częściej odwołują się do treści preambuł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można odzyskać podatek naliczony sprzed rejestracji

Przepisy nie wymagają, aby do nabycia prawa do pomniejszenia podatku do zapłaty konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrównanie pensji nie wystarczy

Gdy pracodawca podnosi zarobki zatrudnionych za okres wsteczny, konieczne jest przeliczenie stałych poborów i innych świadczeń naliczanych od stawki zasadniczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Interesy firmy i jej kondycję finansową trzeba dokładnie dokumentować

Skutkiem nierzetelnych dokumentów spółki może być nie tylko utrata zaufania kontrahentów, ale także poniesienie surowej odpowiedzialności karnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 września 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-484/12-3/AW

W przypadku, gdy w fakturach pierwotnych ujętych w okresach rozliczeniowych, w stosunku do których nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezasadnie wykazano import usług, to Wnioskodawca będzie miał możliwość wystawienia faktury korygującej do faktur wewnętrznych dokumentujących łącznie import usług z tytułu bonusów tzw. warunkowego i tzw. reklamowego zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia kwot podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygując, o wartość przypadającą na bonus tzw. warunkowy w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie wystawiona wewnętrzna faktura korygująca....

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-484/12-2/AW

W przypadku, gdy faktura wewnętrzna została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług z tytułu bonusu tzw. warunkowego, Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać anulowania faktury wewnętrznej. Będzie mógł dokonać natomiast jej korekty...

Przegląd prasy

Za przedszkola dotowane z UE na końcu zapłacą rodzice

Gminy nie chcą zakładać przedszkoli za unijne pieniądze, więc robią to komercyjne firmy. To oznacza, że za dwa lata za dotowane dziś miejsca opieki nad dziećmi trzeba będzie płacić... Gazeta Prawna

ZUS nie będzie wypłacać wdowie renty rodzinnej i emerytury

Ubezpieczony z prawem do renty rodzinnej i własnej emerytury może dokonać wyboru, z którego tytułu chce otrzymać wypłatę... Gazeta Prawna

Stawki VAT w 2014 roku mogą być ciągle na wyższym poziomie

Minister finansów Jacek Rostowski przyznał, że obniżenie VAT od 1 stycznia 2014 r. nie jest pewne... Gazeta Prawna

Czynny żal: Podatnik może uniknąć ukarania grzywną

Sąd Najwyższy nie chciał rozstrzygnąć, czy skorzystanie z niekaralności przez złożenie korekty deklaracji podatkowej zgodnie z art. 16a kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) jest możliwe, gdy wszczęto wobec sprawcy (podatnika) postępowanie karne skarbowe... Gazeta Prawna

Odpis aktu małżeństwa nie dla banku

W celu weryfikacji zmiany nazwiska instytucja finansowa może zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości, a nie tego poświadczającego zawarcie małżeństwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak renty rodzinnej nie odbiera innych świadczeń

Gdy umiera pracownik, jego małżonek ma prawo do pieniędzy, niezależnie od tego, czy należy mu się renta po zmarłym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy zmianie waluty zobowiązania nie powstają różnice kursowe

Jeżeli podatnik przewalutuje niezapłacone należności na złote i dokona ich zapłaty, to taka operacja nie wpływa na jego wynik podatkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy dzierżawca gruntu jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości

W umowach dzierżawy często zawierane są klauzule przenoszące odpowiedzialność za zapłatę daniny na posiadacza zależnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 września 2012

Przegląd prasy

Walka o e-podręczniki. Nowy rok, nowy rozdział

42 mln zł z dotacji ministerialnych i unijnych dostali w ciągu 3 lat wydawcy podręczników - wynika z danych, o jakie wystąpiła Fundacja Nowoczesna Polska, która zajmuje się propagowaniem edukacji opartej na wolnych licencjach... Gazeta Prawna

Trudniej o świadczenie pielęgnacyjne w sądzie

Zatrudnienie osoby zobowiązanej do alimentacji w pierwszym stopniu (np. córki) nie powoduje, że świadczenie pielęgnacyjne automatycznie może otrzymać krewny spokrewniony w drugim stopniu (np. wnuczek)... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe znowu omijają przepisy. Wykonują nieostateczne decyzje

Przedsiębiorcy biją na alarm: urzędnicy znaleźli sposób na obejście przepisów Ordynacji podatkowej, zakazujących wykonywania decyzji, które zostały zaskarżone przez podatników... Gazeta Prawna

Nie będzie obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Resort gospodarki chce zlikwidować obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości... Gazeta Prawna

Nowe certyfikaty zaczną obowiązywać z poślizgiem

Prawodawca ciągle nie nadąża z wprowadzaniem unijnych przepisów dotyczących świadectw energetycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupując od komornika, też można odliczyć VAT

Jeżeli podatnik nabywa majątek zadłużonej firmy i otrzymuje fakturę wystawioną przez organ egzekucyjny, to wynikająca z niej kwota podatku jest podatkiem naliczonym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik nie może być karany za korzystanie z przyznanych mu praw

Podmioty tworzące podatkową grupę kapitałową mogą swobodnie kształtować ceny w transakcjach wewnątrzgrupowych, a ustalona na tej podstawie wartość stanowi podstawę opodatkowania VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy numer księgi wieczystej

Zanim przedsiębiorca kupi lokal lub działkę, warto, żeby wcześniej sprawdził jej stan prawny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2018 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama