Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
  Kontakt

 

NetTAX sp. z o.o.
ul. Patriotów 220
04-701 Warszawa

tel. 22 613 06 90,   fax. 22 497 07 01    (9:00 - 15:00)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000087302, NIP 726-000-23-76, kapitał zakładowy: 50 000  PLN

    Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania naszych stron oraz opinie na temat naszego produktu 
prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

service@nettax.com.pl

 

Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie