Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Aktywne Druki IPS
  10. Pracownicze - pobierz plik
pobierz plik: moduł z:
Aktualne moduły formularzy z grupy 10. Pracownicze pobierz (24-07-2007)
DELEGACJA - Polecenie wyjazdu służbowego pobierz (29-01-2007)
EPP - Ewidencja przebiegu pojazdu - "kilometrówka" wg Dz.U. 00.108.1152. pobierz (29-01-2007)
KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy pobierz (29-01-2007)
KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna). pobierz (29-01-2007)
KECP - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
pobierz (29-01-2007)
KEOP Roczna karta ewidencji obecności w pracy. pobierz (29-01-2007)
KOS(5) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz (29-01-2007)
KOS(1) Kwestionariusz osobowy
KOS(2) Kwestionariusz osobowy
KOS(3) Kwestionariusz osobowy
KOS(4) Kwestionariusz osobowy
KOS(5) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz (29-01-2007)
KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika pobierz (29-01-2007)
KWP1(4) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana pobierz (24-07-2007)
KWP1(2) - Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
KWP1(3) - Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
KWP1(4) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
KWP1(wg Zo-91) - Karta wynagrodzeń wersja rozbudowana
KWP2 Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
pobierz (24-07-2007)
KWP2(2) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
pobierz (29-01-2007)
KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia pobierz (29-01-2007)
LPL1(4) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji pobierz (19-02-2007)
LPL1(2) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji.
LPL1(3) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
LPL1(4) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
LPL1(wg Zo-83) - Lista płac C - format A4 1 str. 11 pozycji.
pobierz (19-02-2007)
MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego pobierz (29-01-2007)
OSRMiD Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach pobierz (29-01-2007)
OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.). pobierz (29-01-2007)
OSW1 Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.).
pobierz (29-01-2007)
OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof). pobierz (29-01-2007)
OSW2 Oświadczenie pracownika dla celów zwolnienia płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof).
pobierz (29-01-2007)
OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych pobierz (29-01-2007)
PBL Skierowanie pracownika na wstępne / okresowe badania lekarskie pobierz (29-01-2007)
PIT-11(15)(2007) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz (16-07-2007)
PIT-11(10)(za 2002) Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(11)(za 2003) Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(15)(2007) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11(2) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(5) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(7) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(7)(sk15")(II/99/KO) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(7)(XI/99/DS) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(8)(VI/2000/DS) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11(9)(MF) Informacja o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
pobierz (16-07-2007)
PIT-11/8B(14)(2006) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz (12-02-2007)
PIT-11/8B(12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11/8B(12)(2005) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
PIT-11/8B(14)(2006) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pobierz (12-02-2007)
PIT-18(2)(2001) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
PIT-18(3)(2002) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
PIT-18(3)(2003) Informacja oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wypłaconych żołnierzowi świadczeniach pieniężnych
pobierz (29-01-2007)
PIT-40(14)(za 2006) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika pobierz (29-01-2007)
PIT-40(10)(za 2002) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.
PIT-40(11) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.
PIT-40(12) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.
PIT-40(13) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(14)(za 2006) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(3) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(5) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(7) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(7)(sk15" KO) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40(8)(XI/2000/TZ) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.
PIT-40(9)(MF) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika.
pobierz (29-01-2007)
PIT-40A/11A(10) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
PIT-40A/11A(11) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
PIT-40A/11A(12) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-40A/11A(13) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT-40A/11A(8)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
PIT-40A/11A(9)(MF) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.
pobierz (29-01-2007)
PIT-8B(10)(2003) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(2) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(4) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(6) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(7) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(7)(XI/99) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(8)(IV/2000/DS) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(9)(MF) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B(9)(za 2002)(Dz.U. 01.153.1755) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
pobierz (29-01-2007)
PIT-8C(3)(za 2007) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych pobierz (25-05-2007)
PIT-8C(1)(2003) Informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8C(1)(MF) Informacja o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach
PIT-8C(2)(2004) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C(2)(2005) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C(2)(za 2006) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C(3)(za 2007) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
pobierz (25-05-2007)
PIT-8S(1)(Dz.U.01.153.1755 zał. 20) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-8S(2) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-8S(2)(2004) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-8S(3)(za 2006) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-8S(3)(za 2007) Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
pobierz (16-04-2007)
PIT-9(2)(Dz.U.02.229.1914 z.20) Informacja o wysokości wypłaconych w m-cu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. pobierz (29-01-2007)
PIT-9(1)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
PIT-9(1)(MF) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
PIT-9(2)(Dz.U. 01.153.1755 ) Informacja o wysokości wypłaconych w miesiącu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
PIT-9(2)(Dz.U.02.229.1914 z.20) Informacja o wysokości wypłaconych w m-cu roku zasiłków z ubezpieczenia społecznego związanych z pozostawaniem w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.
pobierz (29-01-2007)
PNS Skierowanie pracownika na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych pobierz (29-01-2007)
POU Podanie o urlop. pobierz (29-01-2007)
PUW Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie pobierz (29-01-2007)
PZSU Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia pobierz (29-01-2007)
RKECP(1) - Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika. pobierz (29-01-2007)
RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej pobierz (29-01-2007)
RUOP Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia pobierz (29-01-2007)
SPRA(3) Świadectwo pracy pobierz (29-01-2007)
SPRA(3) Świadectwo pracy
SPRA1 - Świadectwo Pracy
SPRA1(2) Świadectwo Pracy
pobierz (29-01-2007)
UOD - Umowa o dzieło pobierz (29-01-2007)
UODR - Umowa o dzieło - rachunek
UODR(2006) - Umowa o dzieło - rachunek
pobierz (29-01-2007)
UOP(2) Umowa o pracę pobierz (29-01-2007)
UOP - Umowa o pracę
UOP(2) Umowa o pracę
pobierz (29-01-2007)
UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym pobierz (20-04-2007)
USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych pobierz (29-01-2007)
UZL(2) Umowa - zlecenia pobierz (29-01-2007)
UZL Umowa zlecenia
UZL(2) Umowa - zlecenia
pobierz (29-01-2007)
UZLR - Umowa zlecenie - rachunek
UZLR(2006) - Umowa zlecenie - rachunek
pobierz (12-02-2007)
WDP Wykaz dokumentów pracowniczych pobierz (29-01-2007)
WUOP Wypowiedzenie warunków umowy o pracę pobierz (29-01-2007)
ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz (29-01-2007)
ZAS-ZAR(1) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
pobierz (29-01-2007)

^spis grup^

UWAGA!!!:
Do poprawnego wyświetlania formularzy druków potrzebne są programy "DRUKI IPS", "Biuro Rachunkowe IPS" i "Formularze IPS"Zobacz...

Copyright © NetTAX 1998-2018 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama