Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Aktywne Druki IPS
  02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - pobierz plik
pobierz plik: moduł z:
Aktualne moduły formularzy z grupy 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz (27-03-2007)
E 101 (2006) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego pobierz (29-01-2007)
E 101 Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego.
E 101 (2006) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
pobierz (29-01-2007)
IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc DE MINIMIS pobierz (29-01-2007)
ONPP Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej pobierz (29-01-2007)
OSCH - Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
OZSCH Oświadczenie o opłaceniu składki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
pobierz (29-01-2007)
OUUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby /przebywającej na urlopie wychowawczym/ pobierającej zasiłek macierzyński lub w jego wysokości pobierz (29-01-2007)
ZUS S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek pobierz (29-01-2007)
ŚR-1(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ŚR-1(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ŚR-1(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ZUS ŚR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
ZUS ŚR-1(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
pobierz (03-08-2007)
ŚR-3(3) Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas. osób rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
ŚR-3(4) Oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas.
ZUS ŚR-3 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
ZUS ŚR-3(2) Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałt. podatku doch. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
pobierz (29-01-2007)
ŚR-4(3) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu
ŚR-4(4) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
ŚR-4(5) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
ŚR-4A(1) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym
ZUS ŚR-4 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
ZUS ŚR-4(2) Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
pobierz (24-07-2007)
ŚR-5(3) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ŚR-5(4) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ŚR-5(5) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ZUS ŚR-5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
ZUS ŚR-5(2) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
pobierz (03-08-2007)
ŚR-W Wniosek o wypłaty świadczeń na rachunek bankowy lub gotówką. pobierz (29-01-2007)
WOTP Wniosek o odroczenie terminu płatności pobierz (29-01-2007)
WOUM Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek pobierz (29-01-2007)
WOUN(1) Wniosek o umorzenie należności likwidowanego funduszu pobierz (29-01-2007)
WOUR(2) Wniosek o układ ratalny pobierz (29-01-2007)
WOUR Wniosek o układ ratalny
WOUR(2) Wniosek o układ ratalny
pobierz (29-01-2007)
WPS-OFE Wniosek o wyjaśnienie dotyczące składek na Otwarty Fundusz Emerytalny pobierz (29-01-2007)
WORS Wniosek o rentę socjalną pobierz (29-01-2007)
WTPS(1) Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek pobierz (29-01-2007)
ZAS-1(1) Zaświadczenie o zatrudnieniu dla ZUS pobierz (29-01-2007)
ZUS PRZEL(2004)(1x2) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - 2 odc. pobierz (29-01-2007)
ZUS (1x2) PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek
ZUS PRZEL(2004)(1x2) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - 2 odc.
pobierz (29-01-2007)
ZDP (2005) Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego pobierz (29-01-2007)
ZUS E-24(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników / członków rodziny pobierz (29-01-2007)
INW WOJ(2) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej pobierz (29-01-2007)
INW WOJ Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
INW WOJ(2) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
pobierz (29-01-2007)
WPO-OFE Wezwanie do przekazania odsetek za zwłokę w przekazie składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-13(2) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty-osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz (29-01-2007)
ZUS Rw-36 Notatka o zmianie miejsca zamieszkania-nazwiska pobierz (29-01-2007)
ZUIP Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz (29-01-2007)
ZUP-SDWI Upoważnienie dla osób (pomiotów) do występowania w imieniu płatnika w systemie SDWI pobierz (29-01-2007)
ZUS Al-10(1) - WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. pobierz (29-01-2007)
ZUS Al-9(1) - Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. pobierz (29-01-2007)
ZUS DRA(3) Deklaracja rozliczeniowa pobierz (29-01-2007)
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA (1a) Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA(2) Deklaracja rozliczeniowa
ZUS DRA(3) Deklaracja rozliczeniowa
pobierz (29-01-2007)
ZUS DRRB Roczna deklaracja rozliczeniowa pobierz (29-01-2007)
ZUS E-22(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniewej dla pracownika (ubezpieczonego). pobierz (29-01-2007)
ZUS E-22a(1) Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny. pobierz (29-01-2007)
ZUS E-25(1) Imienny wykaz wydanych legitymacji. pobierz (29-01-2007)
ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich pobierz (29-01-2007)
ZUS IRB (Wydz.Poligr.ZUS w Słupsku) Informacje o zasiłkach i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy pobierz (29-01-2007)
ZUS IWA(1) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe pobierz (29-01-2007)
ZUS KP-1(3) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego pobierz (29-01-2007)
ZUS KP-1 Zgłoszenie danych ubezpieczonego / Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
ZUS KP-1(1) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
ZUS KP-1(2) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
ZUS KP-1(3) Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
pobierz (29-01-2007)
ZUS N-10(3) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zał. do Np-7) pobierz (29-01-2007)
ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
ZUS N-10(2) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
ZUS N-10(3) Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zał. do Np-7)
pobierz (29-01-2007)
ZUS N-9(3) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (zał. do Np-7) pobierz (29-01-2007)
ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie.
ZUS N-9(2) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie.
ZUS N-9(3) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (zał. do Np-7)
pobierz (29-01-2007)
ZUS Np-7(4) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pobierz (29-01-2007)
ZUS Np-7(1) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
ZUS Np-7(2) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
ZUS Np-7(3) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
ZUS Np-7(4) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
pobierz (29-01-2007)
ZUS PRZEL(2004)(2x1) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - jednoodcinkowy (do nadruku na druk. igłowych) pobierz (29-01-2007)
ZUS POLECENIE PRZELEWU - Należności z tytułu składek
ZUS PRZEL(2004)(2x1) ZUS PRZELEW / WPŁATA - Należności z tytułu składek - jednoodcinkowy (do nadruku na druk. igłowych)
pobierz (29-01-2007)
ZUS RCA(2) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pobierz (27-03-2007)
ZUS RCA Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
ZUS RCA(2) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
pobierz (27-03-2007)
ZUS RMUA(3) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej. pobierz (29-01-2007)
ZUS RMUA (B) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
ZUS RMUA(2) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.
ZUS RMUA(3) Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-1(4) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-1 Wnisek o emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy
ZUS Rp-1(2) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
ZUS Rp-1(3) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
ZUS Rp-1(4) Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-13 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty. pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-1a Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-2(4) Wniosek o rentę rodzinną pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną
ZUS Rp-2(2) - Wniosek o rentę rodzinną
ZUS Rp-2(3) Wniosek o rentę rodzinną
ZUS Rp-2(4) Wniosek o rentę rodzinną
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-26 Wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-2a(3) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2(3) pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2
ZUS Rp-2a(2) - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2
ZUS Rp-2a(3) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Rp-2(3)
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-6(3) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-6 Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych.
ZUS Rp-6(2) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych.
ZUS Rp-6(3) Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-7(5) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
ZUS Rp-7(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
ZUS Rp-7(3) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
ZUS Rp-7(4) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
ZUS Rp-7(5) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy. pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-8(3) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno - rentowej pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-8 Zeznanie świadka.
ZUS Rp-8(2) Zeznanie świadka.
ZUS Rp-8(3) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno - rentowej
pobierz (29-01-2007)
ZUS Rp-9(3) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz (29-01-2007)
ZUS RP-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.
ZUS Rp-9(2) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.
ZUS Rp-9(3) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
pobierz (29-01-2007)
ZUS RSA Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz (29-01-2007)
ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz (29-01-2007)
ZUS Rw-73(3) Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze osiągania lub nieosiąganiu przychodu pobierz (29-01-2007)
ZUS Rw-73 Oświadczenie emeryta - rencisty o osiąganym przychodzie.
ZUS Rw-73(2) Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze osiągania przychodu.
ZUS Rw-73(3) Oświadczenie emeryta - rencisty o zamiarze osiągania lub nieosiąganiu przychodu
pobierz (29-01-2007)
ZUS RZA Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz (29-01-2007)
ZUS S-10 Deklaracja dotycząca ubezpieczenia społecznego osób wykonujących umowy agencyjne lub umowy zlecenia na rzecz zakładu pracy uprawnionego do rozliczeń bezimiennych pobierz (29-01-2007)
ZUS S-62 (wzór 2) Zgłoszenie do ubezpieczenia. pobierz (29-01-2007)
ZUS S-62 Zgłoszenie do ubezpieczenia.
ZUS S-62 (wzór 2) Zgłoszenie do ubezpieczenia.
pobierz (29-01-2007)
ZUS S-8 (wersja 2) Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń pobierz (29-01-2007)
ZUS S-8 Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
ZUS S-8 (wersja 2) Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy zobowiązanych do imiennych rozliczeń
pobierz (29-01-2007)
ZUS-S8a Załącznik do deklaracji rozliczeniowej S-8 pobierz (29-01-2007)
ZUS S-9 Deklaracja rozliczeniowa zakładów pracy uprawnionych do bezimiennych rozliczeń pobierz (29-01-2007)
ZUS Sz-9 Oświadczenie składane po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego pobierz (29-01-2007)
ZUS WNS Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. pobierz (29-01-2007)
ZUS WNS Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
ZWNS Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-1(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-1 Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
ZUS Z-1(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-10(1) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-12(2) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
ZUS Z-12(2) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-13(3) - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-13 - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
ZUS Z-13(2) - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
ZUS Z-13(3) - WNIOSEK o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-14(2) Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-14 - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby wystepującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego
ZUS Z-14(2) Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-15(3) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
ZUS Z-15(2) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
ZUS Z-15(3) Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-17(2) Karta zasiłkowa pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-17 (Dz.U.Nr 64, poz.653) Karta zasiłkowa
ZUS Z-17(2) Karta zasiłkowa
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-18(2) - LISTA PŁATNICZA - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-18 - lista płatnicza - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
ZUS Z-18(2) - LISTA PŁATNICZA - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-19(2) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-19 lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
ZUS Z-19(2) Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-2(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka-ojca-matki. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-2 Wniosek o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego do rąk małżonka - ojca - matki.
ZUS Z-2(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i o jego wypłatę do rąk małżonka-ojca-matki.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-21(3) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-21 Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
ZUS Z-21(2) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
ZUS Z-21(3) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-3(8) Zaświadczenie płatnika składek pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-3 Zaświadczenie pracodawcy.
ZUS Z-3(5)(Zam.2528-01 ZUS) Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3(6)(OP ZUS Zam.2327/02) Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3(7) Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3(8) Zaświadczenie płatnika składek
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-3a(8) Zaświadczenie płatnika składek. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3a(5)(Dz.U.Nr.64,poz.653)Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3a(6) Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3a(7) Zaświadczenie płatnika składek.
ZUS Z-3a(8) Zaświadczenie płatnika składek.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-4(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-4 Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego.
ZUS Z-4(2) Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-5(2) - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-5 - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby wystepującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego
ZUS Z-5(2) - Oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku wychowawczego
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-7(4) Zastępcza asygnata zasiłkowa pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa.
ZUS Z-7(2) Zastępcza asygnata zasiłkowa.
ZUS Z-7(3) Zastępcza asygnata zasiłkowa.
ZUS Z-7(4) Zastępcza asygnata zasiłkowa
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-8 (2) Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego o uczęszczaniu do szkoły dziecka(ci) w wieku powyżej 16 lat. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-8 Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego o uczęszczniu do szkoły dziecka(ci) w wieku powyżej 16 lat.
ZUS Z-8 (2) Oświadczenie osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego o uczęszczaniu do szkoły dziecka(ci) w wieku powyżej 16 lat.
pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-9(2) Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. pobierz (29-01-2007)
ZUS Z-9 Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowaczych.
ZUS Z-9(2) Karta wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
pobierz (29-01-2007)
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek pobierz (29-01-2007)
ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz (29-01-2007)
ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek pobierz (29-01-2007)
ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej pobierz (29-01-2007)
ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie pobierz (29-01-2007)
ZUS ZRU Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz (29-01-2007)
ZUS ZUA(2) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz (29-01-2007)
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZUA(2) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
pobierz (29-01-2007)
ZUS ZWPA(2) Wyrejestrowanie płatnika składek pobierz (29-01-2007)
ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek
ZUS ZWPA(2) Wyrejestrowanie płatnika składek
pobierz (29-01-2007)
ZUS ZWUA(2) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń pobierz (29-01-2007)
ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń / kontynuowanie ubezpieczeń
ZUS ZWUA(2) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
pobierz (29-01-2007)
ZUS ZZP(2) Zgłoszenie zapytania płatnika pobierz (29-01-2007)
ZUS ZZP Zgłoszenie zapytania płatnika.
ZUS ZZP(2) Zgłoszenie zapytania płatnika
pobierz (29-01-2007)
ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz (29-01-2007)
ZUS ZZU Zgłoszenie zapytania o ubezpieczonego.
ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
pobierz (29-01-2007)
ZWDG(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, współpracy lub prowadzonej działalności gospodarczej pobierz (29-01-2007)
ZWDG Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
ZWDG(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, współpracy lub prowadzonej działalności gospodarczej
pobierz (29-01-2007)
ZWLU(2) Wniosek o wystawienie legitymacji ubezpieczeniowej pobierz (29-01-2007)
ZWLU - Wniosek o wystawienie legitymacji ubezpieczeniowej
ZWLU(2) Wniosek o wystawienie legitymacji ubezpieczeniowej
pobierz (29-01-2007)
WNS(3) Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami pobierz (29-01-2007)
WNS(2) Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.
WNS(3) Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami
pobierz (29-01-2007)
ZWZW(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy pobierz (29-01-2007)
ZWZW Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
ZWZW(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
pobierz (29-01-2007)

^spis grup^

UWAGA!!!:
Do poprawnego wyświetlania formularzy druków potrzebne są programy "DRUKI IPS", "Biuro Rachunkowe IPS" i "Formularze IPS"Zobacz...

Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama