NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

ubi culpa est, ibi poena subesse debet - gdzie jest wina, tam powinna być wymierzona kara

ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio - gdzie taki sam sens ustawy (podstawa prawna), tam takie samo postanowienie ustawy (taka sama norma)

ubi est confessio, ibi est remissio - gdzie jest przyznanie się, tam i przebaczenie

universitas iuris - zbiór, ogół praw

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002