NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S

salus rei publicae suprema lex esto - dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem - znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu (treści i mocy prawnej)

scripta publica probant se ipsa - dokumenty urzędowe świadczą same za siebie, same z siebie już są dowodami

secundum legem - zgodnie z ustawą, według prawa, zgodnie z prawem

semel heres semper heres - kto raz zostanie dziedzicem pozostaje nim na zawsze

semper fidelis - zawsze wierny

sensu largo - w szerokim znaczeniu

sensu stricto - w ścisłym znaczeniu

sententia facit ius - prawomocny wyrok stanowi prawo (obowiązuje)

sequitas sequitur legem - sprawiedlwość idzie za prawem

simplicitas legibus amica - (regulacja prawna powinna być prosta, jasna) prostota sprzyja przepisom prawnym

si vis pacem, para iustitiam - (napis na Pałacu Pokoju w Hadze) jeśli chcesz pokoju, stosuj sprawiedliwość

societas delinquare non potest - stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia

socii mei socius non est socius meus - wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem

summum ius summa iniuria - najwyższe prawo (może stać się) najwyższym bezprawiem

superficies solo cedit - to, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu

statio fisci - terenowe urzędy skarbowe, oddziały skarbu państwa

status quo - stan, w jakim coś się znajduje; obecny stan rzeczy

status quo ante - poprzedni, dawniejszy stan rzeczy

sui generis - w swoim rodzaju, swoiste prawo

solo consensu - na zasadzie zwykłej zgody.

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002