NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R

ratio legis - uzasadnienie ustawowe

ratio (legis) est anima legis - uzasadnienie (podstawa, sens) (ustawy) jest duszą ustawy

ratione valoris - ze względu na wartość

rebus sic stantibus - przy zachowaniu istniejących okoliczności

reductio ad absurdum - sprowadzenie do niedorzeczności

reformatio in peius - dosł. zmiana na gorsze (niedopuszczalność rozpoznawania sprawy w postępowaniu rewizyjnym na niekorzyść strony odwołującej się, jeżeli druga strona środka odwoławczego nie wniosła)

reparatio temporum - przywrócenie terminu, uzyskanie nowego terminu

repertorium - 1. spis, wykaz 2. spis nieruchomości

res iudicata pro veritate accipitur - prawomocny wyrok przyjmuje się za prawdę

res nullius cedit primo occupanti - rzecz niczyja staje się własnością tego, który ja pierwszy zagarnął (zawłaszczył)

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002