NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Q

qui curat, non curatur - kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą)

qui mandat ipse fecisse videtur - kto udziela pełnomocnictwa uważany jest za działającego osobiście

qui peccet ebrius, laut sobrius - kto grzeszy będąc pijany, niech płaci trzeźwy

quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium - domniemywa się, że każdy działa w dobrej wierze (uchodzi za prawego), dopóki nie udowodni (mu) się czegoś przeciwnego

qui tacet, consentire videtur - kto milczy, ten zdaje się zgadzać

quoad usum - co się tyczy używania rzeczy

quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere - to, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu

quod non est in actis, non est in mundo - czego nie ma w aktach, nie ma na świecie (jest bez znaczenia dla sędziego)

quod differtur, non aufertur - co się odwlecze to nie uciecze

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002