NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

p

pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać

parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi - mało wart oręż poza granicami, jeśli brak rządu w kraju (w domu)

pax vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum - pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż niesprawiedliwa wojna

pciples mortales, res publica aeterna - władcy śmiertelni, państwo wieczne

pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą, nie cuchną (słowa przypisywane cesarzowi Wespazjanowi)

per argumentum a contrario - dzięki dowodowi przeciwnemu

per analogiam - przez analogię

periculum in mora - niebezpieczeństwo w zwłoce

perspicua vera non sunt probanda - oczywiste nie wymaga dowodu, dowodzenia

pluralis locutio duorum numero est contenta - w wyrażeniu “mnogi” mieści się również liczba “dwa”

poena constituitur in emendationem hominum - kara ustanowiona jest w celu poprawienia ludzi

poenalia sunt restringenda - w sprawach karnych należy stosować wykładnię ścieśniającą

post factum - po fakcie, po spełnionym (dokonanym) czynie

potestas delegata non est delegari (non delegatur) - uprawnienie delegowane nie powinno być przedmiotem dalszej delegacji

praesumptio iuris tantum - domniemanie usuwalne

praeter legem - obok ustawy

prima facie - na pierwszy rzut oka

primum non nocere - przede wszystkim nie (należy) szkodzić

privatorum conventio iuri publico non derogat - umowa osób prywatnych nie może uchylić prawa publicznego

probatio incubit ei, qui dicit - ciężar dowodu spoczywa na twierdzącym

probatio vincit praesumptionem - dowód obala domniemanie

pro domo sua - w obronie własnego domu; w swojej sprawie; we własnej obronie

prohibenda est ira in puniendo - przy wymierzeniu kary należy powściągnąć gniew

pro publico bono - dla dobra publicznego, dla dobra ogółu

promulgatio legis - promulgacja, ogłoszenie ustawy

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002