NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

obligatio est iuris vinculum - zobowiązanie tworzy węzeł prawny

obligatio ex lege - zobowiązanie na podstawie ustawy

observatio legis - przestrzeganie prawa

omne nimium nocet - każdy nadmiar szkodzi

opera pro pecunia - jaka płaca, taka praca

opersi novi nuntiato - sprzeciw wnoszony przez właściciela gruntu,który czuł się zagrożony w swoim prawie wskutek wznoszenia nowej konstrukcji na gruncie sąsiada.

optimus fide - w najlepszej wierze

opus citatum (op. cit.) - dzieło cytowane

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002