NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H

Hereditas iacens - spadek nie objęty przez uprawnionego dziedzica, uważany za rzecz niczyją

homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem

homo homini mei meus non est - wasal mego wasala nie jest moim wasalem

honoris mutant mores - urzędy, godności zmieniają człowieka

honoris causa - dla zaszczytu, dla zasługi

honos habet onus - zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię)

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002