NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V

vacatio legis - (okres między wydaniem ustawy a wejściem jej w życie)spoczywanie ustawy

vacuum iuris - próżnia prawna (brak lub niestosowanie prawa)

varia - rzeczy rozmaite, rozmaitości

verba legis - brzmienie ustawy

verbi - causa na przykład, dla przykładu

veritas odium parit - prawda rodzi nienawiść

volenti non fit iniuria - chcącemu nie dzieje się krzywda

votum separatum - zdanie odrębne, głosowanie odrębne (odrębny wniosek uczestnika narady, różny od wniosku popieranego przez ogół)

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002