Wybierz zestaw pytań z którym chcesz pracować

Obecnie dostępny jest tylko jeden zestaw pytań:
wersja zgodna z Uchwałą Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego - stan prawny na 05.04.2011

Zestaw ten został automatycznie wybrany do pracy z programem Egzamin Doradcy Podatkowego

powrót