Wyjście | Pytania | Zestaw pytań | Nowy Test Odpowiedzi: 0, poprawne: 0  
DEMO wersja zgodna z Uchwałą Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego - stan prawny na 05.04.2011