Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Monitor Polski 2003 Nr 11

Załącznik Nr 3.2.

WYKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

powrót do spisu treści

Wykaz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego (z wyjątkiem składowisk)
 
Lp. Nazwa firmy/ właściciela instalacji Adres firmy/ właściciela instalacji Nazwa instalacji Technologia Kody przyjmowanych odpadów Wydajność instalacji (Mg/rok) Wolna pojemność instalacji (Mg/rok)
Woj. dolnośląskie
1 Dolnośląska Korporacja OŁAWA Sp. z o.o. 3-go Maja 26 Oława 55-200 bd termiczna redukcja i dehydratacja 110101, 110103, 110105, 110106, 110107, 110108, 080102, 080103, 080104, 080105, 080106, 080107, 110399, 120111, 130611 720 370
2 DOMEX -Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 79 Strzegom 58-150 betonownia popioły stosuje się jako dodatek do mieszanek betonowych 100101, 100102, 100180 250 100
3 Fabryka Papieru Sp. z o.o. w Dąbrowicy Jelenia Góra hydropulper, młyny, hydrocyklony, sortownik rozwłóknianie odpadów, oczyszczanie masy, formowanie wstęgi i suszenie 03 01 08 4 000 1 000
4 Grupa Eko-Ol Dolny Śląsk Sp. z o.o. Zimny Dwór 1 Świebodzice instalacja do krakingu odpadów polioletinowych kraking katalityczny 020104, 120105, 150102, 160119, 170203, 191204, 200139 3 000 -60
5 HUTMEN S.A. Grabiszyńska 241 Wrocław elektryczne i gazowe piece hutnicze pirometalurgia metali nieżelaznych 170407 350 000 325 000
6 Klosters Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, Wrocław piece do wypału klinkieru cementowego produkcja cementu            
7 LEGMET ZM Spółka z o.o. Złotoryjska 1 78-184 Legnica piece łukowe przetop złomu 120101, 120102, 170405 6 000 2 050
8 Leszek Kuzynowski Bożanów 7 Żarów młynek do mielenia tworzyw sztucznych (twardych) rozdrabnianie tworzyw sztucznych twardych (PP, PE) 160803, 160804, 150102 40 30
9 MEGAMETAL RECYCLING Sp. z o.o. Pielgrzymka 150 Pielgrzymka piece: komorowy, tyglowy przetop materiałów cynkonośnych w piecach 100502, 100504 2 000 1 200
10 METAL-PLAST Sebastian Fedorowicz Ciernie 157b Świebodzice młyny do tworzyw sztucznych, separatory produkcja granulatu 120105 3 500 1 000
11 Paweł Dugiel -Kruszywa Węglowa 12 Lądek-Zdrój do produkcji rur i kształtek z PUC kruszenie odpadów z profili okiennych PUC 160207 365 355
12 TRACH Potokowa 7 Wrocław młyny nożowe, zagęszczarka bębnowa, wytłaczarka mielenie, aglomeracja (w zagęszczarce), regranulacja na wytłaczarce 040209, 070213, 120501, 150102, 160119, 170203, 191204, 200139 bd bd
14 Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Powstańców Śląskich 1 Zdzieszowice bateria koksownicza piroliza węgla 060603, 190804 20 000 18 270
15 Zakłady Mechaniczne 208LEG-MET Złotoryjska 178 Legnica zestaw krusząco-sortujący kruszenie i przesiewanie na frakcje betonów, żelbetów 170101 120 000 80 000
16 Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Milicz Grzybowa 1 Milicz spalarnia z fluidalną stacją oczyszczania spalin unieszkodliwianie w procesie spalania pirolitycznego 180102, 180103, 180104, 180109 100 50
17 ZPCh Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KOVA" Sp. z o.o. Sprzymierzeńców 2 Złotoryja urządzenie destylacyjne FORMECO Distatic i Dynamic typu D-25 i D-60 odzyskiwanie rozpuszczalnika poprzez destylację 080102 128 118
Woj. kujawsko-pomorskie
1 ANWIL S.A. Zakłady Azotowe Toruńska 222 Włocławek 87-805 piec obrotowy i piec statyczny rozkład termiczny     25 261 19 982
2 Bydgoskie Zakłady Papiernicze Siedlecka 10 Bydgoszcz linia do produkcji papieru produkcja papieru 150101, 191201,     0
3 EKOPOL Kaszubska 25 Bydgoszcz linia do mielenia, mycia i suszenia tworzyw sztucznych rozdrabnianie odpadów poprodukcyjnych na granulat 70213, 150102 1 500 1 000
4 Fabryka Lin i Drutu "Drumet" S.A. we Włocławku Polna 26/74 Włocławek regeneracja metodą Ruthner metoda termiczna 11 01 05 6 000 500
5 Hurtownia Zachodniej Odzieży Używanej Dunikowskiego 9/52 Bydgoszcz Linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składanie, pakowanie gr 63 10, 63 09 4 000 0
6 I.T.I. POLAND Sp. z o.o. Wielowieś 28 Gniewkowo kruszarka do tworzyw sztucznych sortowanie tworzyw sztucznych, oczyszczanie, rozdrabnianie, pakowanie do worków BIG-BAG 070213, 120105, 150101, 150102, 160119, 170203, 191204, 200139 bd bd
7 JANIKOSODA Zakłady Sodowe S.A. Przemysłowa 30 Janikowo składowisko składowanie grupa 17, 19 09 99, 20 03 01, 20 03 03 5 000 2 500
8 Piotr Szarorzewski Poćwiardowo Golub-Dobrzyń     produkcja granulatu 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39 600 250
9 PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o. Poznańska 152 Toruń Ekotrom 2; Składowisko odpadów azbestowych; Ciąg RO-2; Zgniatacz ZFO-1; El-Elektron 2001 mechaniczne rozdrabnianie, segregacja oraz fizykochemiczne unieczynnianie luminoforu i par rtęci; składowanie; mechaniczne rozdrabnianie; wyciskanie oleju oraz oczyszczanie części metalowych; odzysk elementów wykorzystywanych jako surowiec powtórnie w produkcji 160821, 200121,1706, 1701, 1602, 0201, 0203, 0301, 0401, 0402, 0501, 0594, 0506, 0508, 0509, 07, 08, 120105, 120112, 13, 1401,1402, 1493,1404, 1405, 1501, 1502, 1603, 1605, 1607,1608, 1702, 1703, 150202, 160824 26 000 17 815
10 PPRJ RESEKO Sp. z o.o. Przemysłowa 1 Nowa Wieś Wielka b.d. b.d. 170503 9 800 8 000
11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ROLLS" Sp. z o.o. Wyszyńskiego 26 Włocławek b.d. b.d. 150101, 191201 5 500 1 300
12 Zakłady Chemiczne "ZACHEM" S.A. Wojska Polskiego 65 Bydgoszcz Instalacja Chemiczno-Techniczna Unieszkodliwiania Odpadów piec obrotowy 07 01 08, 07 03 10 500 130
Woj. lubelskie
1 Cementownia "Chełm" S.A. Fabryczna 6 Chełm 22-100 piec obrotowy z kalcynatorem, młyny cementu produkcja klinkieru portlandzkiego i cementu portlandzkiego 06 03 16, 10 02 01, 10 01 02, 10 01 05, 19 1 10 350 000 145 852
2 Cementownia "Rejowiec" S.A. Fabryczna 1 Rejowiec Fabr. 22-170 piec obrotowy produkcja cementu grupa 02, 03, 07, 08, 10, 09 01 08, grupa 12, 15, 16, 17, 19 80 000 30 000
4 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Fabryczna 6 Kraśnik mechaniczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków demulgacja, redukcja, koagulacja, zagęszczanie, filtracja 11 01 03, 11 01 05, 11 01 07, 12 01 09, 14 01 07, 16 07 04, 16 07 06 2 591 500 2 254 882
3 INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. M. Skłodowskiej-Curie 183 Lublin instalacja półtechniczna do wzbogacania grawitacyjnego i flotacyjnego wzbogacanie flotacyjne 10 06 08 5 000 2 000
10 JOBON Sp. z o.o. Biłgorajska 14 Zwierzyniec kotłownia grzewcza na odpady drzewne spalanie w kotłowni wyposażonej w dwa zestawy automatycznego spalania odpadów 03 01 05 1 000 0
11 P.P.P. "BACULIT" - Zakład Utylizacji w Zastawiu Zastaw Kurów b.d. utylizacja - Hartman suchy 02 02 03 5 000 1 827
12 PPH "Black Red White" Krzeszowska 63 Biłgoraj Spalarnia odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne spalanie odpadów w kotle wodnym typ K9-6.500kw KOHLBACH 03 01 05 15 768 1 968
13 PPP Baltik s.c. w Puławach Kurów zakład utylizacji hartman suchy 02 02 03 5 000 1 827
14 Zakład Handlu i Usług Technicznych w Puławach, Oddział Utylizacji w Krasnymstawie Leśna 13 Krasnystaw linia utylizacji odpadów poubojowych sterylizacja i odparowanie składnika wodnego grupa 02 02 8 000 3 000
15 Zakład Utrzymania Ruchu sp. z o.o al. Lotników Polskich 1 Świdnik oczyszczalnia ścieków przekształcenie zanieczyszczeń w postać nierozpuszczalnych osadów stabilizowanych i ich rozdział, sedymentacja i odwadnianie na poletkach osadowych grupa 06, 11, 16 522 000 397 128
16 Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. Tysiąclecia P.P. 13 Puławy zakładowa elektrociepłownia spalanie węgla: 5 kotłów parowych OP-45 07 01 10, 16 08 03, 16 13 99, 07 01 08 600 000 579 140
Woj. lubuskie
1 ABCR Recykling S.A., Gubińska 40 Krosno Odrz. 66-600     instalacja do odzysku materiałowego zużytych opon i kabli recykling w temperaturze otoczenia odzysk materiałowy przez mechaniczne rozdrobnienie w czterech fazach, rozdzielenie poszczególnych składników: granulat gumowy, złom, tekstylia 16 01 03, 17 04 11, 07 02 13 18 000 6 000
2 CPN Ekoserwis Naftowa 1 Czerwieńsk 66-016 instalacja w technologii Cum-Bac instalacja w technologii Cum-Bac 130501-02, 160708, 170503-04, 191301-02, 150202-03, 190802, 190811-14, 130507-08, 130802, 191307     0
3 ECOTEX Poland sp. z o.o. Spółdzielcza 2 Żagań 68-100 Linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składanie, pakowanie 16 08 11, 20 01 11 30 000 20 717
4 MROWISKO Zakład Surowców Wtórnych Poznańska 22 Trzciel rozdrabniarka, prasa hydrauliczna maszyna rozdrabniająca TYS, prasa do pakietowania odpadów BP142 200101, 200102, 200110, 200111, 200138, 200139, 200199, 170201, 170202, 170203, 150101-07, 150109 600 600
5 Oczyszczalnia ścieków "Łącza" Czerwieńsk komorowa prasa filtracyjna filtracja ciśnieniowa 170101-03, 170107, 170180, 170181, 170201-03, 170302, 170504, 170604, 170802, 170904 14 000 2 000
6 POLSTOFF sp. z o.o. Spółdzielcza 2 Żagań Linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składanie, pakowanie 16 08 11, 20 01 11 30 000 21 582
7 Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z o.o. Bierzanina 5 Gorzów Wielkopolski spalarnia spalanie w wysokiej temperaturze wraz z dopalaniem 0801, 0802, 0803, 0804, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1501, 1502 400 200
8 WYMIARKI S.A. Huta Szkła Księcia Witolda 11 Wymiarki wanna szklarska wytop szkła 15 01 07, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02 16 000 5 000
9 ZASET Sp. z o.o. 1 Maja 40 Kożuchów oczyszczalnia ścieków chemicznych utlenianie cyjanków podchlorynem sodu, redukcja Cr VI do III wodorosiarczynem sodu 110105, 110106, 110107, 110108, 110113 25 000 12 500
10 ZPCh Sp. Pracy Fabryczna 4 Międzyrzecz Linia "katowicka" do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych mielenie, mycie, granulacja 15 01 02, 12 01 05, 19 12 04 2 800 1 000
Woj. łódzkie
1 ECO-ABC Przemysłowa Bełchatów 97-400 spalarka PL-4100 Amco spalanie odpadów 18 01 03, 18 01 05, 18 02 02, 18 04 02 3 400 1 240
2 EKOGAL S.A. Grunwaldzka 1 Kutno 99-300 stacja unieszkodliwiania odpadów przemysłowych zagęszczanie, suszenie, korekta pH, konfekcjonowanie, homogenizacja, kruszenie 0801, 0802, 0803, 0804, 0901, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1501, 1502, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1608, 1610, 1801, 1901, 1902, 1903, 1908, 1909 bd bd
3 ERATECH S.A. Al. Marszałka Piłsudskiego 141 Łódź 92-318 instalacja destylacji rozpuszczalników i szlamów własna technologia oparta na destylacji prostej i azeotropowej 0701 - 07; 1101, 1102, 1406, 0801, 0803, 0804 2 100 1 920
4 Kombinat Cementowo-Wapienniczy "Warta" S.A. Działoszyn produkcja cementu i klinkieru produkcja klinkieru - termiczne przekształcanie w piecach obrotowych do wypalania klinkieru, produkcja cementu - proces mielenia w młynach cementu 010407, 060401, 100102, 100105, 100201, 100203, 100204 450 000 20 000
5 Lafarge Cement Polska Cementownia Kujawy Bielawy Piechcin piece obrotowe do wypału klinkieru, młyny cementu wypalanie klinkieru, opalanie pieców grupa 10, 07 01 08, 19 08 09 1 000 000 547 600
6 MIX Sp. z o.o. Sklęczkowska 16 Kutno kruszarki, granulatorki rozdrabnianie, suszenie, granulowanie 150102 600 300
7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROLMASZ Sp. z o.o. Oporowska 6 Kutno piec narosty farb poddawane są pirolizie w temp. do 450°C, gazy odlotowe są dopalane w temp. 850°C 80112 36 35
8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOPUR Barbara Bugno Al. Struga Zgierz instalacja do zestalania, stabilizacji, neutralizacji, koagulacji, rozdrabniania, mielenia, prasowania, zgniatania zestalanie, stabilizacja neutralizacja koagulacja - technologie własne i kupione 408 kodów odpadów innych niż niebezpieczne; 272 kodów odpadów niebezpiecznych 10 000 6 000
9 Spalarnia odpadów Tom. Maz. Henrykowska 2/4 Tomaszów Mazowiecki piec rusztowy utylizacja termiczna 02 04 99, 03 03 07, 07 05 99, 19 09 04, grupa 04, 05, 08, 15, 16 26 280 25 080
10 Zakład Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego "REKABET" Sp. z o.o. Teolin, gm. Nowosolna Łódź kruszarki szczękowe, nożyce, młoty pneumatyczne i hydrauliczne kruszenie grupa 17 120 000 00 70 000
Woj. małopolskie
1 ARKA Export Import Handel Usługi Produkcja Strusińska 10 Tarnów 33-100 linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, szarpanie, składanie, pakowanie 16 08 11, 20 01 11 250 178
2 Cementownia Nowa Huta ul. Cementowa 2, Kraków piece obrotowe do wypału klinkieru produkcja cementu            
3 EKO PLUS s.c. Przedsiębiorstwo Wykorzystania i Unieszkodliwiania Odpadów os. Asnyka 3/14 Wieliczka 32-020 linia technologiczna do unieszkodliwiania zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrza rozdrabnianie, segregacja, prasowanie grupa 03, 04, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 2 000 1 600
4 EKOKONSORCJUM EFEKT sp. z o.o. Saska 4 Kraków 30-720 technologia Kyberferm firmy MUT kompostowanie grupa 02, 03 03 01, 04 02 10, 15 01 03, 20 01 07, 20 02 01, 20 03 01 10 000 0
5 EKO-PLUS S.C. Przedsiębiorstwo Wykorzystania i Unieszkodliwiania Odpadów Wieliczka 32-020 linia technologiczna do unieszkodliwiania zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrza mechaniczne rozdrabnianie, segregacja, prasowanie elementów celem zmniejszenia objętości bez stosowania spalania grupy: 03,04,08,10, 12,13,14,15, 16,17,19, 20 2 000 1 600
6 Firma Mo-BRUK, Produkcja-Sprzedaż-Import-Export Korzenna 214 Korzenna betoniarnia, kruszarka zestalanie bd 20 000 18 000
7 Firma Produkcyjno-Handlowa Krzysztof Wanat Malborska 77 Kraków maszyny do cięcia sortowanie 04 02 08 1 200 600
8 Kuźnia GLINIK Sp. z o.o. Michalusa 1 Gorlice stacja rozbijania emulsji olejowo-wodnych elektrostatyczno-elektrolityczne rozbijanie zużytych emulsji olejowych 120109 400 100
9 PIW "UNISIL" Sp. z o.o. Kwiatkowskiego 8 Tarnów destylarka zagęszczanie przez oddestylowanie rozpuszczalnika 08 01 07 25 10
10 UJŚCIE S.A. Huta Szkła ul. Huty Szkła 2 Ujście piece szklarskie wytop masy szklanej 20 01 02, 10 11 02 41 000 20 000
11 WOLBROM S.A. Fabryka Bieżnikowania Opon 1 Maja 100 Wolbrom park maszynowy technologii "na gorąco", linia technologiczna "na zimno" bieżnikowanie opon 16 01 03, 16 01 99 bd bd
12 Zakład Przerobu Złomu Energetyków 1 Skawina instalacja do odzysku złomu ręczne sortowanie złomów metali, magnetyczna segregacja i mechaniczne prasowanie opakowań metalowych grupa 16, 17 21 000 bd
Woj. mazowieckie
1 ALGADER Hofman Spółka Jawna Gwiaździsta 21/17 Warszawa 01-651 urządzenia do mielenia, cementacji i recyklingu rozdrabnianie, mielenie, granulowanie; cementacja; recykling sprzętu elektronicznego i AGD 020104, 030105, 040222, 070880, 150102, 150103, 150105, 150203, 160103, 170380, 020204, 060316, 100119, 100326, 101105, 200123, 200135, 200136 1 385 955
2 ECOTEX Polska sp. z o.o. Strusia 37 Warszawa 04-532 linia technologiczna do produkcji papieru produkcja papieru, magazynowanie i sortowanie czyściwa 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, 20 01 01 26 000 9 000
3 EKOBET SIEKIERKI Sp. z o.o. Augustówka 1 Warszawa 02-981 instalacja do produkcji cementu produkcja cementów i mieszanek iniekcyjnych 10 01 02,

10 01 01

bd bd
4 Huta LW Kasprowicza 132 Warszawa składowisko odpadów, piec hutniczy wytop stali 10 02 01, 10 02 03, 10 02 06, 12 02 01, 12 02 02, 19 08 08, 19 09 02, 17 01 01 740 000 268 627
5 INTERCELL S.A. I Armii W.P. 21 Ostrołęka bd rozwłóknianie makulatury i usuwanie zanieczyszczeń ciężkich i lekkich     bd bd
6 KERAMZYT Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich Warszawska 43 Mszczonów piece obrotowe mieszanie odpadów z gliną i wypalanie     212 000 82 000
7 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Chemików 7 Płock Instalacja Pieca Obrotowego, Instalacja Pieców Fluidalnych termiczne unieszkodliwienie w piecach 0501, 050299,050401 050501, 061302, 07, 08, 140503, 150202, 160703, 190802, 190808, 190905, 120109, 190803 48 000 10 650
8 Przeds. Budownictwa Miejskiego-Południe S.A. Baśniowa 3 Warszawa betoniarnia produkcja betonu 170101 bd bd
9 PUH "EKO-SAM" Kraszewska Wola 30 Stara Błotnica Stacja Odzysku Czynników Chłodniczych Model EP 10X bd 14 04 01 20 0 19 5
10 SASOIL Sp. z o.o. Garażowa 4 Warszawa Zakład Przetwórstwa Olejów Przepracowanych metoda krakingu termicznego i destylacji 12 01 06, 12 01 07, grupa 13 6 000 6 000
11 SEPARATOR Service sp. z o.o. Gen. Okulickiego 4 Piaseczno separatory substancji ropopochodnych zagęszczanie i odwadnianie szlamów, oddzielanie i odwadnianie olejów grupa 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 14 700 7 000
12 UTIMER Sp. z o.o. Wólczyńska 133 Warszawa urządzenie do demerkuryzacji przeprowadzenie rtęci w stan pary i kondensacja 16 08 21, 20 01 21 250 180
13 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus S.A. pl. Czerwca 1976 nr 1 Warszawa oczyszczalnia ścieków przemysłowych neutralizacja, napowietrzanie, koagulacja, sedymentacja, zagęszczanie grawitacyjne, odwadnianie na procesach filtracyjnych grupa 11, 06, 16, 09, 20, 10, 19 30 000 3 645
Woj. opolskie
1 Blachownia Holding S.A. Zakład Energetyki-Blachownia Sp. zo.o. Szkolna 15 Kędzierzyn-Koźle 47-225 spalarnia odpadów spalanie odpadów w piecu obrotowym w temperaturze 1.000st.C z wykorzystaniem energii do produkcji pary     2 450 1 670
2 Cement SA Cementownia Górażdże Cementownia Strzelce Opolskie Górażdże Cement SA Chorula ul. Cementownia 1 45-076 Opole piece obrotowe młyny cementu 1. w Cementownia Górażdże sucha metoda wypału klinkieru 2. w Cementownia Strzelce Opolskie mokra metoda wypału klinkieru
3. Cementownia Górażdże oraz Cementownia Strzelce Opolskie - przemiał cementu
grupa 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20 oraz 06 01 99 1. odzysk paliwa alternatywne -180000 Mg/r
2. odzysk jako dodatki do produkcji klinkieru i cementu 2418530 Mg/r 3. termiczne przekształcanie 17574 Mg/r
1. odzysk jako paliwa alternatywne 159990 Mg/r
2. odzysk jako dodatki do produkcji klinkieru i cementu 1687933 Mg/r 3. przekształcanie termiczne 14256 Mg/r
3 Cementownia Odra ul. Budowlanych 9 Opole piece obrotowe do wypału klinkieru cementowego produkcja cementu bd bd bd
4 DSS Recykling sp z o.o. Piaskowa 9 Chróścina Opolska 46-073 instalacja do oczyszczania i konfekcjonowania stłuczki szklanej separacja zanieczyszczeń, kruszenie, przesiewanie 10 11 02, 10 11 09, 15 01 07, 16 08 02, 16 01 99, 16 02 02, 16 02 05, 16 02 99, 17 02 02 250 000 210 000
5 Południowe Zakłady Rafineryjne "NAFTPOL" S.A. -Oddział Kędzierzyn-Koźle Szkolna 15 Kędzierzyn-Koźle bd destylacja atmosferyczno-próżniowa połączona z krakingiem próżniowym 120106, 120107, 130103, 130106, 130107, 130201, 130202, 130203, 130204, 130305, 130401, 130402, 130403, 130601, 130702, 130703, 130706 24 000 13 000
6 VISTEON POLAND S.A. Kaliska 72 Praszka stanowisko do usuwania powłok lakierniczych rozkład termiczny 08 01 12 0,45 0,20
7 Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A. Opolska 103 Krapkowice instalacja do oczyszczania i odbarwiania makulatury rozwłóknienie, flotacja 03 03 99, 15 01 01 56 100 21 100
Woj. podkarpackie
1 EKO-TOP Sp. z o.o. w Rzeszowie Hetmańska 120 Rzeszów 35-078 instalacja do termicznej utylizacji odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych spalanie w piecu obrotowym, dopalanie w komorze dopalania, III-stopniowy system oczyszczania spalin grupy 03 do 20 (odpady niebezpieczne) 1 500 Mg 0
2 GPR Guma i Plastik Recycling Zarzecze 169 rozdrabnianie odpadów gumy wulkanizowanej na walcarkach o zróżnicowanych frakcjach na granulat 2 mm, wykonywanie wyrobów na bazie klejów PU rozdrabnianie odpadów gumy wulkanizowanej na walcarkach o zróżnicowanych frakcjach na granulat 2 mm, wykonywanie wyrobów na bazie klejów PU 07 01 99 9 000 4 000
3 Rafineria Nafty "Jedlicze" Tytusa Trzecieskiego 14 Jedlicze jednostka produkcyjna regeneracja olejów odpadowych destylacja olejów przepracowanych, hydrorafinacja olejów przepracowanych 1301, 1302, 1303,1304, 130601, 1607 80 000 12 463
4 RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. Morawska 1 Jarosław stacja uzdatniania stłuczki, mobilny zakład recyklingu szkliwa mechaniczno-ręczne uzdatnianie stłuczki szklanej 20 01 02, 15 01 07, 16 08 02 100 000 50 000
Woj. podlaskie
1 Bialskie Fabryki Mebli S.A. Sidorska 83 Biała Podlaska 21-500 instalacja pneumatycznego napaliwiania kotła P-125/12 z bezrusztowym paleniskiem przystosowanym do spalania odpadów współspalanie z trocinami i wiórami drzewnymi w procesie produkcji pary 08 01 13, 08 01 14, 08 01 15, 08 01 16 200 175
Woj. pomorskie
1 International Peper Kwidzyn S.A. Lotnicza 1 Kwidzyn makulaturownia, piec obrotowy, kocioł korowy recykling makulatury, współspalanie na złożu fluidalnym z odzyskiem energii, regeneracja CaOH 03 03 08, 03 03 99, 15 12 01, 19 12 01, 20 01 01 352 000 37 117
2 POLLYTAG S.A. Wielopole 6 Gdańsk technologia wg licencji - B/V VASIM NIJMEGEN/Holandia obróbka termiczna 10 01 02 150 000 30 000
Woj. śląskie
1 Baterpol Sp. z o.o. Chorzowska 108 Świętochłowice 40-605 linia utylizacji zużytych akumulatorów ołowiowych, przerób ogniowy w Krótkim Piecu Obrotowym, piecu Doerschla + uszlachetnianie (rafinacja) technologia mokra firmy Engitec Impianti-CX, procesy pirometalurgicznego przerobu materiałów ołowionośnych 160601, 170403, 100402, 100404, 100405, 150202 110 000 45 000
2 BESKIDY S.A. Fabryka Papieru i Tektury Chopina 1 Wadowice 34-100 ciąg technologiczny do produkcji tektury budowlanej zmielenie szmat, rozwłóknienie makulatury, wytwarzanie wstęgi papierniczej 16 08 01, 16 08 11, 15 01 01, 15 01 09 16 000 4 000
3 BUMAR Łabędy Mechaników 9 Gliwice 44-109 neutralizator ścieków neutralizacja ścieków, strącanie, osadzanie, filtracja 16 06 06, grupa 06, 11, 20 10 000 3 800
4 CARBON Sp. z o.o. Stalowa 10 Racibórz 47-400 piece obrotowe termiczny rozkład zaadsorbowanych węglowodorów i innych materiałów organicznych 061302,060405 1 000 500
5 CARTEX sp.z o.o. PPHU Armii Krajowej 6 Boruszowice 42-682 ciąg technologiczny do produkcji papieru makulaturowego     15 01 01 15 000 4 500
6 Cementownia Ekocem sp z o.o. ul. Roździeńskiego 14, Dąbrowa Górnicza piece obrotowe do wypału klinkieru produkcja cementu bd bd bd
7 Cementownia Rudniki RMC Polska sp z o.o. Rudniki k/Częstochowy, ul. Mstowska 10 piece obrotowe do wypału klinkieru produkcja cementu bd bd bd
8 Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A. Legionów 90/100 Częstochowa 42-201 zespół kruszarka + młyn kulowy + prasy + piec tunelowy kruszenie, mielenie, mieszanie, formowanie, wypalanie 10 12 08 18 000 11 300
9 EKO-ŚIAT PPH Kolejowa 45/46 Kłomnice 42-270 piece indukcyjne topienie aluminium 12 01 03 3 700 200
10 ERG Zakłady Tworzyw Sztucznych w Pustkowie S.A. Pustków 3 Pustków 39-206 instalacja do termicznego unieszkodliwiania ścieków i gazów odpadowych spalanie 07 02 08 20 000 16 000
11 ERG-ŁAZISKA Zakład Tworzyw Sztucznych sp. z o.o. Chopina 15 Łaziska młyn do rozdrabniania opakowań mielenie i wtryskarki 12 01 05, 15 01 02, 16 08 03, 17 02 03 1 000 400
12 Fabryka Cementu -Wysoka Wysoka k/Zawiercia ul. Fabryczna 1 piece obrotowe do wypału klinkieru cementowego produkcja cementu bd bd bd
13 FENICE Poland sp. z o.o Komorowicka 79A Bielsko-Biała neutralizator ścieków, centralna oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, oczyszczalnia wód deszczowych obróbka fizykochemiczna, rozdział na membranach, składowanie, separacja oleju z wód opadowych 11 01 05, 11 01 07, 07 06 01, 12 03 01, 08 01 20, 11 01 11, 11 01 12, 11 01 13, 11 01 99, 12 01 08, 12 01 09, 12 01 12, 13 01 04, 13 01 05, 13 08 02 3 205 000 1 949 500
14 Górnośląska Agencja Handlowa "G.A.H." Sp. z o.o. Roździeńskiego 210 Katowice     kruszenie, oddzielanie zanieczyszczeń 150107 15 000 5 000
15 HK CUTIRON sp. z o.o. Jasna 54 Dąbrowa Górnicza prasonożyce, kafary cięcie, rozdrabnianie, ręczna segregacja grupa 10 12 15 16 17 19 20 180 000 30 000
16 HOLLAND POLLAND TEXTILE RECYCLING sp. z o.o. Mikołowska 31 Mysłowice linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składowanie, pakowanie 16 08 11 4 000 1 989
17 Huta "Zawiercie" S.A. Piłsudskiego 82 Zawiercie odzysk metalu / żelaza wytapianie stali w elektrycznych piecach łukowych 100201, 100208, 161104, 100210 1 300 000 382 000
18 MARCO Ltd. Dąbrowskiego 22  Katowice przecinarki tarczowe mechaniczny rozdział odpadów 16 06 02 2 000 1 400
19 OTOR Silesia S.A. Katowicka 182 Tychy bd przetwarzanie surowców wtórnych 15 01 01 55 000 5 000
20 OTOR Silesia S.A. Katowicka 182 Tychy     klasyczna technologia wytwarzania papieru z nieodbarwionej makulatury 150101 55 000 5 000
21 P.P.H.U. Redyspol S.C. Ks. Piotra Skargi 41/43 Częstochowa     destylacja próżniowa 080308, 080306, 140105, 080302 260 120
22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Redyspol S.C. Ks. Piotra Skargi 41/43 Częstochowa instalacja do regeneracji rozpuszczalników     080308, 080302, 080306, 080399, 140105, 140105, 140103, 080303, 080307 250 50
23 RECYCLING Wojkowice Długosza 27 Wojkowice składowisko, sortownia składowanie, sortowanie 20 03 01, 20 03 02, 20 02 01, 20 02 03, 15 01 06, 17 01 01, 17 01 02, 17 07 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 17 000 16 250
24 REDYSPOL s.c. Piotra Skargi 41/43 Częstochowa instalacja do regeneracji rozpuszczalnika bd grupa 08, 14 250 50
25 Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych - AQUA S.A. 1-go Maja 23 Bielsko-Biała bd proces fizykochemiczny 120109, 120110, 120301, 120302, 130105, 190803, 070604 3 500 883
26 TOR S.A. PPH Legnicka 2 Ząbkowice Śląskie kompleksowa linia technologiczna do bieżnikowania opon na zimno licencja technologii KRAIBURG 16 01 03 540 120
27 WTÓRMET -RECYKLING Sp. z o.o. Nałkowskiej 6 Radzionków linia mechanicznego przetopu złomu z sparacją sitowo-powietrzną, magnetyczną; prasonożyce, paczkarki, rozcinarki, aparaty do fluorescencji rentgenowskiej mechaniczny przerób złomu z separacją magnetyczną i sitowo-powietrzną 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170407, 170411, 160104, 160106, 200140, 200136, 190102, 191001, 191002, 191203, 180101, 180201, 160117, 160118, 160216, 150104, 120101, 120101, 120103, 100980, 020110 608 000 560 766
28 Zakład Unieszkodliwiania Sprzętu Elektronicznego, komputerowego RTV i AGD Kossaka 5 Bielsko-Biała     Sucha - ręczna i mechaniczna 1602, 168001, 080317, 080318, 0901, 2001 2 000 1 500
29 Zakłady Mechaniczne "Bumar - Łabędy" S.A. Mechaników 9 Gliwice stacja neutralizacji ścieków strącanie, osadzanie, filtracja na prasach 110105, 110107, 110111, 110198 10 000 3 800
30 ZĄBKOWICE-ERG S.A. Zakład Tworzyw Sztucznych Chemiczna 6 Dąbrowa Górnicza linia do mielenia i granulacji rozdrabnianie, uplastycznianie, granulacja 12 01 05 1 800 700
Woj. świętokrzyskie
1 Cementownia "Nowiny" Sp. z o.o. 26-052 Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie piece obrotowe do wypału klinkieru cementowego klinkier cementowy bd bd bd
2 Cementownia Ożarów S.A. Karsy 77 Ożarów 27-530 piec obrotowy wypał klinkieru, wypełniacz cementu 01 04 07, 05 08 01, 11 01 03, 17 05 03, 19 08 08, grupa 10 742 000 422 332
3 EKOCEM Sp. z o.o. ul. Rożdzieńskiego 14 41-303 Dąbrowa Górnicza młyn cementu, młyn żużla, mieszalnik produkcja cementu 10 02 01 10 01 02 700.000
40.000
bd
4 FART Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. Ściegiennego 21 Kielce zespół urządzeń krusząco sortujących przeróbka mechaniczna 17 01 01, 17 01 07, 17 05 01, 17 05 05 20 000 13 958
5 Lafarge cement Polska -Cementownia "Małogoszcz" ul. Warszawska 110 28-366 Małogoszcz piece obrotowe do wypału klinkieru cementowego klinkier cementowy bd bd bd
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTIL-PASZ" Szczukowice Piekoszów destruktor typ D-O sterylizacja, suszenie, odtłuszczanie 20203 1 200 1 200
7 VIVE sp. z o.o. Górki Szczukowskie 81 Piekoszów Linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, szarpanie, składanie, pakowanie 16 08 11, 20 01 11 30 000 9 170
8 Zakład Utylizacji - Tadeusz i Mieczysław Woźniak S.C. Stoki Duże Ćmielów instalacja do unieszkodliwiania odpadów poubojowych utylizacja - Hartman 02 01 02 5 000 3 500
Woj. warmińsko-mazurskie
1 ALSTOM Power Sp. z o.o. Stoczniowa 2 Elbląg 82-300 stacja regeneracji mas poformierskich mechaniczne rozdrabnianie i termiczne wypalanie 100908 35 000 0
2 HEINZ GLAS Działdowo sp. z o.o. Wł. Jagiełły 40 Działdowo piec szklarski wytop masy szklanej 10 11 02 bd bd
3 PWiK sp z o.o. Ełk Suwalska 64 Ełk oczyszczalnia ścieków fermentacja beztlenowa, odwodnienie 19 06 99     0
Woj. wielkopolskie
1 ARGUM sp. z o.o. Poznańska 1, Bolechowo Owińska 62-005 linia rozdrabniania, linia produkcji regeneratu, sorbentu mechaniczna - rozdrabnianie, olejowo-parowa 16 01 03, 10 01 99, 07 02 99 7 000 5 060
2 Eko S.O.S. Zakład Utylizacji Sp. z o.o. Paderewskiego 17 Wysoka 42-457 bd spalanie, cementacja, suszenie grupa 19 08, grupa 10 01, grupa 08, grupa 15 87 000 87 000
3 FINEX sp. z o.o. Wierzchowiska II 100a Piaski linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składanie, pakowanie 16 08 11, 20 01 11 bd bd
4 KACHEM Firma PHU Kościuszki 55/5 Luboń urządzenie do przerobu folii mycie, zagęszczanie i regranulacja     160 40
5 KONIN S.A. Huta Aluminium Hutnicza 1 Konin instalacja do odzysku aluminium instalacja do odzysku aluminium grupa 12, 16, 17, 101099, 10 01 04, 20 01 40 bd bd
6 Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. Staszica 1 Śrem wytapialnia przetapianie w piecach indukcyjnych 17 04 05 45 000 10 000
7 PPU EKO-ZEC Spółka z o.o. Gdyńska 54 Poznań     odzysk odpadów przez recykling organiczny - wytworzenie humusu 020703, 030306, 1001, 101005, 100307, 1701, 170302, 1704, 1705,190809 bd bd
8 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia kruszarka szczękowa recykling poprzez przekruszenie na kruszarce szczękowej 170101, 170181 20 000 10 000
9 WARTA S.A. Huta Szkła Poznańska 35 Sieraków Wielkopolski linia sortownicza sortowanie ręczne 10 11 02 10 000 7 000
10 WTÓREX PPHU Marszewska 3 Pleszew linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, szarpanie, składanie, pakowanie, belowanie na prasach 16 08 11 600 420
11 WTÓRPLAST Kręta 7 Poznań-Czapury linia sortownicza do ręcznego sortowania odpadów, kruszarki udarowe, młynki nożycowe sortowanie rodzajowe odpadów, rozdrabnianie, kruszenie, mielenie, produkcja regranulatów na wytłaczarkach 150102, 170203 3 500 1 500
12 Zakład Rolniczo-Przemysłowy "FARMUTIL HS" w Śmiłowie Przemysłowa 4 Kaczory metoda Hartman Suchy (destruktory) sterylizacja surowca, prasy ślimakowe 020102, 190803 240 000 90 000
Woj. zachodniopomorskie
1 Cemcon Cementconsulting sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, Szczecin piece obrotowe do wypału klinkieru produkcja cementu bd bd bd
2 DANPLAST PPH Studencka 28 Żarnowo 72-111 wytłaczarki prasy hydrauliczne, formy, zagęszczarka, młyny, linie do granulowania uplastycznienie tworzywa, prasowanie, mielenie, suszenie     2 500 1 258
3 Przetwórstwo Rolne LTZ M.LEJCHTER Sp. J. - Oddział Spółki w Nasutowie Nasutowo Stanomino suszarnie bębnowe aktywne suszenie gorącymi spalinami 02 02 02 25 000 - 30 000 8 000 - 13 000
4 RECONTEC import eksport Słowackiego 12/5a Szczecin linia technologiczna do obróbki zużytych tekstyliów magazynowanie, sortowanie, cięcie, składanie, pakowanie gr 63 10, 63 09 8 000 0
5 Terbet Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 38/40 Szczecin instalacja do recyklingu gruzu, asfaltu i betonu kruszenie, mielenie, granulacja odpady z grupy 17 bd bd
6 Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. Kuźnicka 1 Police mechaniczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków neutralizacja mleczkiem wapiennym, napowietrzanie, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, odwodnienie osadów, doczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych w zbiornikach retencyjnych 060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060506, 160506, 060506, 060314, 160509, 060201, 070180, 060204, 060205, 060314, 060405, 060999, 100109, 160304, 160606, 160709, 160799, 200114, 200115, 200304, 190906, 190999 261 000 m3/d  

powrót do spisu treści

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012