Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Monitor Polski 2003 Nr 11

powrót do spisu treści

Załącznik Nr 3

WYKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Załącznik Nr 3.1.

WYKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z SEKTORA KOMUNALNEGO

Tabela 1. Kompostownie
 
Lp. Województwo Nazwa i adres obiektu, kontakt Technologia, producent, projektant (kraj); rodzaj odpadów Maksymalna zdolność przetwarzania [Mg]
1

dolnośląskie

Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich, ZGiUK, Lubań, ul. Lwówecka 8 pryzmowa na terenie utwardzonym z odprowadzeniem ścieków    
2 Kompostownia odpadów Lądek-Zdrój;
Zarząd Budynków Komunalnych
ul. Fabryczna 7a,
57-550 Lądek-Zdrój;
tel./fax (0-74) 814-63-45
tel. na kompostownie (0-74) 814-68-08
komorowa otwarta z napowietrzaniem
- Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Kompostowni i Sortowania Odpadów KOMSORT; zmieszane poprzedzone wstępną segregacją u źródła
5 tys. t/rok
3 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 775-84-84
fax (0-75) 775-79-96
fermentacja beztlenowa w komorach:
- roślinne zebrane selektywnie
- roślinne wysortowane ze zmieszanych
- osady ściekowe
10 tys. t/rok
4

kujawsko-pomorskie

MPWiK sp. z o.o.,
87-300 Brodnica, ul. Ustronie 2
osady ściekowe, odpady ulegające biodegradacji      
5 Składowisko śmieci Włościbórek,
ZGK Sępólno Kraj., ul. Orzeszkowej 8
odpady komunalne mieszane - utwardzona pryzma z odprowadzaniem ścieków      
6 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wawrzyniaka 33,
88-100 Inowrocław
tel. (0-52) 352-55-17, 355-41-01
kontenerowa
KNEER - HORSTMANN (Polska):
- roślinne zebrane selektywnie,
roślinne wysortowane ze zmieszanych,
- osady ściekowe
     
7 Machnacz k/Włocławka; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4,
87-800 Włocławek
tel. (0-54) 412-18-05
fax (0-54) 412-18-04
korytowa (boksy) zamknięta z przerzucaniem przy pomocy ładowarki - ARKA KONSORCJUM:
- roślinne wysortowane ze zmieszanych
- osady ściekowe
47,5 tys. t/rok
odp. zmiesz.
i 4,3 tys. ton osadów ściekowych
8 Urząd Miasta Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudziądz
tel. (0-56) 451-02-57;
fax (0-56) 462-58-12
e-mail: promocja@um.grudziadz.pl
pryzmy energetyczne; zmieszane 25 tys. t/rok
9

lubelskie

Zakłady Azotowe Puławy SA Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel. (0-81) 886-34-31
fax (0-81) 887-54-44
pryzmowa polowa; "zielone"      
10 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Wodociągi Puławskie Sp. z o.o.)
ul. Skowieszyńska 51, 24-110 Puławy
tel. (0-81) 887-16-55, 886-83-53
fermentacja beztlenowa w komorach - EKOSYSTEM (Polska):
- roślinne zebrane selektywnie
- roślinne wysortowane ze zmieszanych
- osady ściekowe
22 tys. t/rok
11

lubuskie

Kompostownia - Dział Utylizacji Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 odpady organiczne      
12 Racula k/Zielonej Góry;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Zjednoczenia 110, 65-005 Zielona Góra
tel. (0-68) 327-20-26 (-29)
komorowa otwarta z napowietrzaniem KKO-100/A BIPROWOD (Polska); zmieszane 100 t/dobę
13 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 722-53-85
pryzmowa zamknięta - ACMB (Francja) / ARKA KONSORCJUM (Polska):
- zmieszane
- roślinne zebrane selektywnie,
- roślinne wysortowane ze zmieszanych
- osady ściekowe
     
14

łódzkie

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź
tel. (0-42) 688-68-60
tel. na kompostownie (0-42) 640-48-57
pryzmowa na terenie otwartym, utwardzonym z odprowadzeniem ścieków; "zielone" 6 tys. t/rok
15 Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów, pow. bełchatowski roślinne - pryzma na terenie otwartym, utwardzonym z odprowadzaniem odcieków      
16

małopolskie

FHU "TUŚ", kompostownia prywatna, oś. Gawlaki, Zakopane roślinne - pryzma na terenie otwartym      
17 Kompostownia w Krakowie, ul. Kosiarzy;
"Ekokonsorcjum-Efekt" Sp. z o.o.
ul. Saska 4, 30-720 Kraków
tel. (0-12) 423-62-43
fax (0-12) 423-64-43
kontenerowa - M-U-T KYBERFERM (Austria); roślinne zebrane selektywnie, "zielone" 10 tys. t/rok
18

mazowieckie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki; ul. Cegielniana 4,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (0-22) 724-30-36, 755-61-77
fax (0-22) 724-11-29
z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - MAKRUM Dano (Polska); zmieszane 90 t/dobę
19 PPUH "Radkom"
ul. Witosa 76, 26-600 Radom
tel. (0-48) 333-23-24, 333-23-25, 333-28-91
fax (0-48) 364-48-21
email: radkom radom@hot.pl
pryzmowa polowa; "zielone" 5 tys. t/rok
20 Kompostownia Radiowo, Warszawa, ul. Kampinoska 1; Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
tel. (0-22) 836-23-17
fax (0-22) 836-49-10
z biostabilizatorem obrotowym bębnowym - M-U-T Dano (Austria); zmieszane 580 t/dobę
21 Kompostownia Warszawa, ul.Marywilska 44;
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. (0-22) 629-91-39
fax (0-22) 628-26-74
pryzmowa polowa; "zielone" 5 tys. t/rok
22 Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych ul. Gwarków 9, 04-459 Warszawa
tel. (0-22) 679-00-76
korytowa z automatycznym sterowaniem przerzucania kompostu; zmieszane      
23 Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. (0-22) 629-91-39
fax (0-22) 628-26-74
pryzmowa polowa; "zielone"      
24 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz
tel. (0-24) 367-53-51
fax (0-24) 365-04-50
z biostabilozatorem bębnowym obrotowym - HORSTMANN / ARKA KONSORCJUM (Polska):
- zmieszane
- roślinne wysortowane ze zmieszanych,
- osady ściekowe
     
25

podkarpackie

Zakład Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Paszczyna 123B, 39-207 Brzeźnica
tel./fax (0-14) 681-79-12, 682-33-91
pryzmowa halowo-polowa;
wyselekcjonowane odpady organiczne
250 t/rok
26

podlaskie

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 36, 15-113 Białystok
tel./fax (0-85) 653-98-00, 653-93-33
kontenerowa KNEER - HORSTMANN (Polska); roślinne zebrane selektywnie, osady ściekowe 24 tys. t/rok*
27 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
ul. Buczka 150a, 16-400 Suwałki
tel./fax (0-87) 566-52-13
z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - MAKRUM Dano (Polska); zmieszane 90 t/dobę
28

pomorskie

Rybska Karczma k/Wejherowa;
Zakład Usług Komunalnych
ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo
tel. (0-58) 672-35-68
fax (0-58) 672-13-34
pryzmowa polowa; "zielone" 6 tys. t/rok
29 Gdańsk Szadółki Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk
tel. (0-58) 301-24-51, 300-01-90
fax (0-58) 300-01-91
pryzmowa polowa; "zielone" 5 tys. t/rok
30 Zakład Komunalny w Sopocie
Zarząd Dróg i Zieleni
Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
tel. (0-58) 551-72-61
fax (0-58) 551-55-34
pryzmowa polowa; "zielone" 6 tys. t/rok
31     Łężyce pryzmowa polowa; "zielone"      
32     Brusy przy oczyszczalni ścieków Osady ściekowe      
33     Słupsk przy oczyszczalni ścieków pryzmowa polowa; "zielone", odpady kuchenne      
34     Chojnice przy oczyszczalni ścieków Osady ściekowe      
35     Swarzewo przy oczyszczalni ścieków pryzmowa polowa; "zielone", odpady kuchenne      
36     Tczew przy oczyszczalni ścieków pryzmowa polowa; "zielone", odpady kuchenne      
37

śląskie

Katowice, ul. Milowicka 7; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Obroki 140, 40-833 Katowice
tel. (0-32) 254-08-53, 254-41-53
fax (0-32) 254-25-44
tel. na kompostownię (0-32) 293-84-27
z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - M-U-T Dano (Austria), zmieszane 240 t/dobę
38 "Beskid" Sp. z o.o. ul. Kabaty 2,
34-300 Żywiec
tel. (0-33) 860-22-71
fax (0-33) 860-22-70
kontenerowa - M-U-T HERRHOF (Austria):
- roślinne zebrane selektywnie
- "zielone"
1,4 tys. t/rok
39 Kompostownia Ustroń, ul. Sportowa pryzma na terenie otwartym - odpady roślinne      
40 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76,
41-608 Świętochłowice
tel. (0-32) 345-15-70, 345-15-91
fax (0-32) 345-15-44
kontenerowa KNEER - HORSTMANN (Polska):
- roślinne zebrane selektywnie
- roślinne wysortowane ze zmieszanych,
- "zielone"
- osady ściekowe
     
41 PPHU "Komart" Sp. z o.o., Knurów, ul. Szpitalna 7 pryzmowa na terenie otwartym      
42 Składowisko Odpadów w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1 doświadczalna, tradycyjna, pryzmowa      
43 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
(kompostownia: ul. Cmentarna 19F)
tel. (0-32) 278-69-30
fax (0-32) 370-09-21
kontenerowa KNEER - HORSTMAN (Polska):
- roślinne zebrane selektywnie
- "zielone"
- osady ściekowe
24 tys. t/rok (8 szt.)
44 Zakład Przerobu i Składowania Odpadów, 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 212 odpady ulegające biodegradacji      
45

warmińsko-mazurskie

Kompostownia Osadów ściekowych i Odpadów Organicznych, w Zakrzewie, gm. Działdowo osady ściekowe, osady organiczne      
46 Olsztyn (w fazie projektu);
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn
tel. (0-89) 533-84-20;
e-mail: zgok@zgok.olsztyn.pl
tunelowa - EKOLOG Systems Poznań:
- osady ściekowe
- odpady zielone
- odpady organiczne
50 tys. t/rok
47 Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg
tel./fax (0-55) 236-12-25
pryzmy energetyczne - SWECO (Szwecja); zmieszane      
48 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 2, 14-500 Braniewo
tel. (0-55) 243-28-69;
fax (0-55) 243-39-11
pryzmy energetyczne - SWECO (Szwecja); zmieszane 6 tys. t/rok
49 Wysypisko Śmieci w m. Góra pryzmowa na terenie otwartym, utwardzonym z odprowadzeniem ścieków     
50

wielkopolskie

Miejski Zakład Komunalny
ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków
tel. (0-67) 255-20-82
pryzmowa polowa; "zielone"      
51 Składowisko odpadów stałych Konarzów,
M. Szymkowiak,
63-700 Krotoszyn
formowanie warstw "od czoła" na terenie utwardzonym z odprowadzaniem ścieków      
52

zachodniopomorskie

Kompostownia Odpadów Komunalnych w Kołobrzegu,
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska,
Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60;
Urząd Miasta ul. Ratuszowa 13,
78-100 Kołobrzeg
tel. (0-94) 352-37-50;
fax (0-94) 352-37-69
e-mail: wdq@home.pl
z biostabilizatorem bębnowym obrotowym - MAKRUM Dano (Polska); segregowane oraz nie segregowane odpady komunalne; 90 t/dobę
53 Police k/Szczecina (rozruch technologiczny);
Urząd Gminy ul. Batorego 3,
72-010 Police
tel. (0-91) 317-59-40
fax (0-91) 317-67-75
e-mail: promocja@police.pl
pryzmowa zamknięta - ARKA KONSORCJUM (Polska):
- roślinne zebrane selektywnie
- roślinne wysortowane ze zmieszanych
- "zielone
     
54 Kompostownia Stare Brynki, PUK-Gryfino agrotechniczne przetwarzanie osadów na kompost roślinno-osadowy na terenie otwartym      

 

Tabela 2. Sortownie
 
Lp. Województwo Nazwa i adres obiektu Rodzaj odpadów Ilość odpadów przetworzonych [Mg] Maksymalna zdolność przetwarzania [Mg]
1 dolnośląskie Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych Gmin Łużyckich, ZGiUK,
Lubań, ul. Lwówecka 8
z selektywnej zbiórki 341      
2 kujawsko-pomorskie MPGK Sp. z o.o., Toruń, ul. Grudziądzka 159 z selektywnej zbiórki 551,6      
3 PUK "EKOSYSTEM", Wąbrzeźno, ul. Matejki 13 z selektywnej zbiórki          
4 Składowisko śmieci Włościbórek, ZGK Sępólno Kraj., ul. Orzeszkowej 8 z selektywnej zbiórki 46,1      
5 Stacja Wtórnej Segregacji Odpadów w Brodnicy z selektywnej zbiórki 18,6      
6 Zakład sortowania odpadów, Grudziądz, ul. Zawiszy Czarnego z selektywnej zbiórki 116      
7 lubelskie ZUOK Puławy              
8 lubuskie Sortownia - Dział Utylizacji Odpadów ZGKiM w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 73 z selektywnej zbiórki          
9     Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 722-53-85
z selektywnej zbiórki          
10 łódzkie ŁZUK w Łodzi, ul. Nowe Sady 19 z selektywnej zbiórki 315 350
11 Składowisko Odpadów Stałych we wsi Rekinin z selektywnej zbiórki          
12 Sortownia odpadów w Roszkowej Woli z selektywnej zbiórki          
13 ZRK Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Swojska 4 mieszane 24 000 55 000
14 małopolskie Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX, Kęty, ul. Mickiewicza 8 z selektywnej zbiórki 285,5 161,3
15 SOK, 32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36 z selektywnej zbiórki 460      
16 Sortownia odpadów przy składowisku, Sułkowice, ul. 1000-lecia z selektywnej zbiórki 84      
17 mazowieckie ANIMEX Andrzej Kopeć, Grodzisk Maz. z selektywnej zbiórki          
18 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Borowie" Sp. z o.o. z selektywnej zbiórki 3 915      
19 PUH "EKO-SAM", Kaszewska Wola 30 z selektywnej zbiórki 400,1      
20 Rethmann MZO Otwock, ul. J. Lennona 4 z selektywnej zbiórki          
21 Składowisko w Woli Suchożebrskiej, Zakład Utylizacji Odpadów,
08-110 Siedlce, ul. Brzeska 114
z selektywnej zbiórki     70000
22 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka - sortownia z selektywnej zbiórki          
23     Petrochemia Płock S.A. Odpady poremontowe i bytowe     15000
24     MZO Wołomin z selektywnej zbiórki     15000
25 podkarpackie Firma Handlowo-Budowlana, Stanisław Dziedzic, 33-388 Gołkowice Dolne 83 z selektywnej zbiórki          
26 Gminne Składowisko Odpadów w Dukli, GKiM Sp. z o.o. 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5 z selektywnej zbiórki 43,9 335
27 Gminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Paszczynie z selektywnej zbiórki     10 600
28 podlaskie Gminne Wysypisko Śmieci w Zbójnej z selektywnej zbiórki 21      
29 PPUH "Czyścioch", 15-399 Białystok, ul. Octowa 2a z selektywnej zbiórki          
30     ZGOK Białystok              
31 pomorskie Pelkom Sp. z o.o., Pelplin, ul. Starogardzka 12 z selektywnej zbiórki 465      
32 Składowisko odpadów w Łężycach, gm. Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie z selektywnej zbiórki 660 1 600
33 Wysypisko Bierkowo z selektywnej zbiórki 659,3      
34 Wysypisko odpadów w Rybskiej Karczmie, ZUK Wejherowo z selektywnej zbiórki 63,7      
35 Zakład Utylizacji Odpadów, Kwidzyn, ul. Owcza 7 z selektywnej zbiórki 35,7      
36     Sierżno gm. Bytów z selektywnej zbiórki          
37 śląskie MPGK Sp. z o.o., Katowice, ul. Milowicka 7 z selektywnej zbiórki 1 997      
38 Sortownia odpadów szklanych, Zakład Usług i Higieny Komunalnej,
Racibórz, ul. Adamczyka 10
z selektywnej zbiórki          
39 Stacja Segregacji i Kompostownia Odpadów Organicznych, Zabrze, ul. Cmentarna 19F, MPGK Sp. z o.o. Zabrze, ul. Lecha 10 z selektywnej zbiórki 260,5 60
40 MPGK Sp. z o.o. Zabrze sortownia surowców wtórnych     15000
41 świętokrzyskie ZGOK Kielce, ul. Piekonowska 390 z selektywnej zbiórki 549,8 15 000
42 warmińsko-mazurskie Składnia sortowanych surowców wtórnych, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10.24 z selektywnej zbiórki 4,4 25
43 Składowisko odpadów selektywnych w Kurkach, gm. Działdowo z selektywnej zbiórki          
44 Sortownia surowców wtórnych, ZGOK Olsztyn, ul. Lubelska 43d z selektywnej zbiórki 898 9 000
45 Wysypisko Śmieci w m. Góra z selektywnej zbiórki 3    
46 wielkopolskie Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Genowefa z selektywnej zbiórki 7,6    
47     Składowisko Odpadów Komunalnych w Zbójnie, ZOMiG w Kłodawie, ul. Cegielniana 15 z selektywnej zbiórki 22,7    
48     Składowisko Odpadów Komunalnych w Studzieńcu, ZUKiT, Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 16 z selektywnej zbiórki 179,5    
49     Wysypisko odpadów komunalnych w Karolowie, M-GZG w Borku Wlkp., Borek Wlkp., ul. Jeżewska 5 z selektywnej zbiórki 79,2    
50     ZGKiM w Gostyniu, ul. Fabryczna 1 z selektywnej zbiórki 1 250,5    
51     Poznań firmy Rethman            
52 zachodniopomorskie Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów, Karlino, Krzywopłoty 1A z selektywnej zbiórki 237,7  

 

Tabela 3. Inne instalacje i urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 
Lp. Województwo Nazwa i adres obiektu Rodzaj odpadów / technologia Ilość odpadów przetworzonych [Mg] Maksymalna zdolność przetwarzania [Mg]
1 dolnośląskie Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Zakład nr 2 w Jędrzychowicach 1-stopniowy proces fermentacji odpadów stałych organicznych na drodze mokrej 7 843,7    
2 kujawsko-pomorskie Wysypisko odpadów komunalnych w Wadynowie rozdrabnianie butelek PET        
  lubelskie Zakład sortowania i fermentacji beztlenowej odpadów komunalnych w Puławach            
3 łódzkie EKO-ABC Sp. z o.o.,
97-400 Bełchatów,
ul. Przemysłowa 7
odpady niebezpieczne - medyczne, utylizacja termiczna        
4 mazowieckie Rethmann MZO Otwock,
ul. Kraszewskiego 1
butelki PET, szkło, makulatura - dzwony typu "Ludmer" do powtórnej selekcji i belowania        
5   wysypisko w Łubnej            
6   ZUSOK Warszawa - Targówek Przemysłowy spalarnia 2,9 tys.    
7   Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/ Płocka, składowisko Odpadów Balastowych składowisko na odpady balastowe z segregacji i produkcji kompostów 6 627    
8 pomorskie Pelkom Sp. z o.o., Pelplin,
ul. Starogardzka 12
selektywna zbiórka plastiku - urządzenie TYP T-4 Zakł. Met. Trymet 465    
9 śląskie Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych - Ustroń odpady komunalne, surowce wtórne 7 061    
10 MPGK sp. z o.o., Świętochłowice,
ul. Łagiewnicka 76
kruszarka do szkła + belownica do papieru + belownica do plastiku 100    
11 PPHU "Komart" Sp. z o.o., Knurów, ul. Szpitalna 7 osady z oczyszczalni ścieków i odpady stałe     10
12   Stacja Przeładunkowa Cieszyn-Boguszowice, ZGK w Cieszynie odpady komunalne 7 798,3 10 000
13 warmińsko-mazurskie Składowisko odpadów selektywnych w Kurkach, gm. Działdowo papier - belowanie, tworzywa - prasowanie, szkło - rozdrabnianie        
14 Zakład Utylizacji Odpadów 82-300 Elbląg,
ul. Mazurska 42
gruz ceglany i betonowy, odpady PET, puszki aluminiowe 336,1    
16 wielkopolskie Prasa do belowania PET-u i makulatury,
Przeds. Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie
butelki PET, miękkie folie, makulatura 9    
17 Składowisko Odpadów Komunalnych w Zbójnie, ZOMiG w Kłodawie, ul. Cegielniana 15 belownica, młynek do rozdrabniania plastiku, kruszarka do szkła, separator zanieczyszczeń 11,4    
18 zachodniopomorskie Składowisko odpadów Gryfino-Wschód, PUK-Gryfino utylizacja osadu na poletkach z wykorzystaniem dżdżownic kalifornijskich na terenie utwardzonym z odprowadzeniem odcieku 400 600
19 Zakład Gospodarki Odpadami w Świnoujściu, ul. Pomorska 10 odzysk makulatury i złomu 300    
20 Wysypisko odpadów w Kukince, gmina Ustronie Morskie utylizacja termiczna w WSP 2500     2

Tabela 4. Czynne składowiska odpadów komunalnych - dane o składowiskach zebrane w bazie OBREM zweryfikowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Środowiska

Tabela 5. Czynne składowiska odpadów komunalnych - dane o składowiskach na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Środowiska, których nie zawierała baza OBREM

Załącznik Nr 3.2.

WYKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO

Wykaz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego (z wyjątkiem składowisk)

Wykaz składowisk odpadów przemysłowych

Załącznik Nr 3.3.

WYKAZ INSTALACJI DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z SEKTORA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (przyjmujących odpady od firm zewnętrznych)

Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych

powrót do spisu treści

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012