Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L) 2009 Nr 324
wykaz aktów prawnych opublikowanych w:
DZIENNIKU URZĘDOWYM
UNII EUROPEJSKIEJ Nr L324
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa
ROZPORZĄDZENIA
1185/2009 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie statystyk dotyczących pestycydów (1)
1186/2009 * Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

(1) Tekst mający znaczenie dla EOG


Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012