Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2006 Nr 6

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

63

DECYZJA Nr 93/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych

    Na podstawie § 1 pkt 8 lit. f) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) oraz pkt 8 ppkt 4 i pkt 33 decyzji Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 51 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 199), ustala się, co następuje:

    1. W decyzji Nr 247/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 111), wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 1 przy Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26, w składzie:

 

przewodniczący - ppłk Janusz KRÓLIKOWSKI Biuro WIGE Warszawa
zastępca przewodniczącego - ppłk Grzegorz DRUŻYŃSKI DWIGE Bydgoszcz
sekretarz - pan Jerzy MARZEC Biuro WIGE Warszawa
członkowie:    
- kmdr Waldemar WYSOKIŃSKI DMW
- ppłk Roman GROMOWSKI DWIGE Wrocław
- ppłk Janusz ZALEWSKI SZI Warszawa
- ppłk Dariusz ŻELASKO DWIGE Warszawa
- mjr Dariusz MACIĄG SZI Warszawa
- pan Ryszard BERNARD DWIGE Kraków
- pan Kazimierz BOGUSZ DWIGE Kraków
- pan Marian BOJCZUK emeryt wojskowy
- pan Henryk BUKOWSKI DWIGE Bydgoszcz
- pan Adam DOMAŃSKI WOMP Wrocław
- pan Mirosław GRUSZKOWSKI DWIGE Bydgoszcz
- pan Andrzej KORNAFEL DWIGE Warszawa
- pan Marek KUBISA DWIGE Warszawa
- pan Tomasz LEWANDOWSKI DWIGE Bydgoszcz
- pan Mieczysław PIEKARSKI AMW Warszawa
- pan Andrzej PNIEWSKI Biuro WIGE Warszawa
- pan Zygmunt PRAGŁOWSKI WZL Nr 4 Warszawa
- pan Alojzy PYCZAK DWIGE Wrocław
- pan Roman STYŚ DWIGE Wrocław
- pan Jerzy SZCZĘSNY RZI Zielona Góra
- pan Julian WIATR DWIGE Warszawa
- pan Marek WOŹNY DWIGE Wrocław
- pan Jan ZIELIŃSKI DWIGE Kraków
- pan Wojciech ŻABIŃSKI DWIGE Bydgoszcz

    Komisja obejmuje swoją właściwością wszystkie jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej;

2) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 2 przy Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28, w składzie:

 

przewodniczący - ppłk Jan POWĄZKI ŚOW
zastępca przewodniczącego - mjr Janusz HANUSZEWSKI ŚOW
sekretarz - kpt. Arkadiusz KOŁACZ ŚOW
członkowie:    
- mjr Wieńczysław BIELECKI ŚOW
- mjr Albert PLEWA JW 3477 Leszno
- kpt. Mirosław BANACH ŚOW
- kpt. Jacek KAHLA ŚOW
- kpt. Lubosław KARBOWIAK JW 4389 Tomaszów Maz.
- kpt. Artur KENDZIA JW 2771 Kraków
- kpt. Dariusz NOWAK JW 3224 Rzeszów
- pan Janusz KASYAN 4 OWT Żurawica
- pan Andrzej KIELAR emeryt wojskowy
- pan Bogdan KORDA JW 1946 Wrocław
- pan Krzysztof KUSZ 21 RWT Rzeszów
- pan Romuald MAKOWSKI JW 4581 Opole
- pan Wacław RASZKA JW 1946 Wrocław
- pan Jerzy RUDNICKI 4 OWT Żurawica
- pan Henryk SIENKIEWICZ OM ŚOW Wrocław

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego,

- inne jednostki organizacyjne stacjonujące na obszarze ŚOW: JW 4101 Lubliniec, JW 1245 Wrocław, JW 2286 Opole, JW 1551 Sieradz, JW 1588 Żagań, JW 3224 Rzeszów, JW 4819 Lublin, JW 2250 Kraków, JW 4389 Tomaszów Mazowiecki, JW 2697 Brzeg, JW 1145 Bolesławiec, JW 2771 Kraków, JW 4055 Hrubieszów, JW 3390 Tarnowskie Góry, JW 3182 Legnica, JW 3477 Leszno, Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych Kielce;

3) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 3 przy 1 Okręgowych Warsztatach Technicznych, 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 1, w składzie:

 

przewodniczący - ppłk Marek STOPCZYK DW Ląd
zastępca przewodniczącego - pan Zbigniew SZEWCZYK  
sekretarz - ppłk Bogdan LUDWIKOWSKI OM POW
członkowie: - ppłk Ireneusz DAWIDOWICZ OM POW
- ppłk Józef SZELIGA Logistyka POW
- mjr Jan BOGUSKI POW
- mjr Tomasz LITWINKO OM POW
- mjr Grzegorz NOWAKOWSKI 16 DZ
- mjr Andrzej OSTAPCZUK OM POW
- mjr Zbigniew SOBOTA 12 DZ
- kpt. Wojciech CYBUL POW
- kpt. Cezary CZMIEL OM POW
- kpt. Dariusz MAZURKIEWICZ JW 1747 Suwałki

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego,

- inne jednostki stacjonujące na obszarze POW, z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kompetencji Komisji Nr 13;";

2) w pkt 1 ppkt 6-13 otrzymują brzmienie:

"6) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 6 przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303, w składzie:

 

przewodniczący - mjr Roman TUZIAK WSOSP Dęblin
zastępca przewodniczącego - mjr Dariusz BROŻEK WSOSP Dęblin
sekretarz - kpt. Jacek MADEJ JW 3823 Dęblin
członkowie:    
- mjr Adam BARTOSZUK WSOSP Dęblin
- mjr Robert BRODZIK WSOSP Dęblin
- mjr Krzysztof OGONOWSKI WSOSP Dęblin
- mjr Dariusz OLEJARZ WSOSP Dęblin
- mjr Wiesław WALCZAK WSOSP Dęblin
- mjr Wiesław WĄTUR WSOSP Dęblin
- kpt. Mieczysław KRÓLIK WSOSP Dęblin
- mł. chor. sztab. Janusz ZARĘBA WSOSP Dęblin

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych,

- inne jednostki podległe bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych;

7) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 7 przy Dowództwie Marynarki Wojennej, 81-912 Gdynia, ul. Pułaskiego 7, w składzie:

 

przewodniczący - kmdr por. Tomasz KRYNICKI DMW
zastępca przewodniczącego - kmdr ppor. Andrzej ZUBA DMW
sekretarz - kmdr ppor. Dariusz KOWALIK DMW
członkowie:    
- kmdr ppor. Jarosław DĄBROWSKI JW 2808 Gdynia
- kmdr ppor. Ireneusz GOŁĄBEK JW 2808 Gdynia
- kmdr ppor. Bogdan LIPUT JW 3218 Hel
- kmdr ppor. Andrzej RODZIEWICZ DMW
- kmdr ppor. Roman WITANOWSKI JW 2808 Gdynia
- kpt. mar. Jarosław RĄCZKA KPW Hel
- kpt. mar. Wojciech SZYSZKOWSKI JW 2808 Gdynia

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- Dowództwo Marynarki Wojennej,

- 3 Flotyllę Okrętów,

- Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego,

- 9 Flotyllę Obrony Wybrzeża,

- Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej,

- OM "Błyskawica";

8) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 8 przy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 72-600 Świnoujście, ul. Bohaterów Września 31, w składzie:

 

przewodniczący - kmdr por. Julian URBANIAK JW 2454 Świnoujście
zastępca przewodniczącego - kmdr ppor. Kazimierz STANICH JW 2750 Świnoujście
sekretarz - kmdr ppor. Andrzej BIAŁOŃ JW 2454 Świnoujście
członkowie:    
- kmdr ppor. Krzysztof BOROWSKI JW 2454 Świnoujście
- kmdr ppor. Andrzej JANIK JW 3854 Świnoujście
- kmdr ppor. Marek KNETKI KPW Świnoujście
- kpt. mar. Rafał GRZYBOWSKI 16d KZOP Kołobrzeg

    Komisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Marynarki Wojennej stacjonujące w garnizonach: Świnoujście, Dziwnów oraz Kołobrzeg;

9) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 9 przy Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 81-197 Gdynia 17, w składzie:

 

przewodniczący - kmdr ppor. Sławomir PODOLSKI DBLMW Gdynia
zastępca przewodniczącego - kmdr ppor. Marek JABŁONKOWSKI DBLMW Gdynia
sekretarz - kpt. mar. Błażej GLANC DBLMW Gdynia
członkowie:    
- kmdr ppor. Adam GRUSZCZYŃSKI DBLMW Gdynia
- kpt. mar. Daniel DESSAUER DBLMW Gdynia
- kpt. mar. Paweł MATLĘGA DBLMW Gdynia

    Komisja obejmuje swoją właściwością jednostki organizacyjne podległe Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej;

10) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 10 przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia, 81-919 Gdynia 19, w składzie:

 

przewodniczący - kmdr ppor. Jacek IDZIK KPW Gdynia
zastępca przewodniczącego - kpt. Piotr ZMYSŁOWSKI KPW Świnoujście
sekretarz - por. Wiesław STRENG KPW Gdynia
członkowie:    
- kmdr ppor. Janusz SZCZEPAŃSKI KPW Hel
- kmdr ppor. Artur WTULICH JW 4934 Wejherowo
- pan Tadeusz DOBRZAŃSKI KPW Gdynia
- pan Robert GUTKOWSKI KPW Świnoujście
- pan Kazimierz MARCZYK KPW Gdynia

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- Komendę Portu Wojennego Gdynia,

- Komendę Portu Wojennego Hel,

- Komendę Portu Wojennego Świnoujście,

- JW 4934 Wejherowo,

- JW 3868 Gdynia,

- JW 1479 Gdynia,

- Centralna Składnicę Marynarki Wojennej;

11) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 11 przy Akademii Marynarki Wojennej, 81-103 Gdynia 19, ul. inż. Śmidowicza 69, w składzie:

 

przewodniczący - kmdr por. Józef MAŁECKI AMW
zastępca przewodniczącego - kmdr por. Grzegorz GRZECZKA AMW
sekretarz - kmdr ppor. Piotr SZYMAK AMW
członkowie:    
- kmdr por. Jan IDZIKOWSKI AMW
- kmdr por. Adam OLEJNIK AMW
- kmdr ppor. Bogdan POJAWA AMW

    Komisja obejmuje swoją właściwością komórki organizacyjne Akademii Marynarki Wojennej;

12) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 12 przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej, 50-961 Wrocław 43, ul. Obornicka 108, w składzie:

 

przewodniczący - pan Janusz ZDZIARSKI WITI
zastępca przewodniczącego - pan Leszek BOGDAN WITI
sekretarz - pan Marcin SZCZEPANIAK WITI
członkowie:    
- ppłk Grzegorz DROGOWSKI WITI
- pan Tadeusz GOSTKOWSKI WITI
- pan Wiesław MADEJ WITI

    Komisja obejmuje swoja właściwością:

- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej,

- Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

- Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 w Czernicy;

13) Wojskową Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną Nr 13 przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 05-131 Zegrze, w składzie:

 

przewodniczący - mjr Józef KOWALCZYK CSŁil
zastępca przewodniczącego - mjr Mariusz WYSZKOWSKI CSŁil
sekretarz - kpt. Paweł NOWOTNIK CSŁil
członkowie:    
- mjr Mirosław KARPIŃSKI CSŁil
- mjr Mirosław SADOWSKI CSŁil
- kpt. Daniel CZEKALSKI CSŁil
- kpt. Adam HARKO CSŁil
- mł. chor. sztab. Witold KRZEBIOT CSŁil
- pan Mirosław CZAŁCZYŃSKI DGW

    Komisja obejmuje swoją właściwością:

- Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki,

- Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu,

- Wojskowy Zakład Łączności Nr 1,

- JW 3090 Skład Zegrze,

- jednostki organizacyjne Dowództwa Garnizonu Warszawa stacjonujące w Warszawie.

3) w załączniku Nr 1 do decyzji:

a) we wstępie, tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- decyzja - Decyzja Nr 113/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 51 oraz z 2005 r. Nr 20, poz. 199).",

b) pkt 1-3 i 6-13 stanowiące o zakresach uprawnień poszczególnych osób funkcyjnych Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych Nr 1-3 i 6-13, otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej decyzji*.

    2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

__________________
* Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012