Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych 2005 Nr 13

57

KOMUNIKAT Nr 5
MINISTRA NAUKI i INFORMATYZACJI1)

z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

    Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359) ogłasza się uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.

Minister Nauki i Informatyzacji:
Michał Kleiber

____________________
1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

Załącznik do komunikatu Nr 5
Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 21 października 2005 r. (poz. 57)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012