Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych 2005 Nr 10

Załącznik do komunikatu Nr 1
Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 21 września 2005 r.

Krajowy Program Ramowy
 

Strategiczne obszary badawcze

Priorytetowe kierunki badań

1.

Zdrowie

1.1. Epidemiologia, podłoże molekularne oraz czynniki ryzyka wpływające na procesy starzenia.
1.2. Epidemiologia, patogeneza, genetyka i immunologia chorób nowotworowych.
1.3. Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakość życia społeczeństwa.
1.4. Uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne.
1.5. Medycyna transplantacyjna i regeneracyjna.
1.6. Leki innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię medyczną.

2.

Środowisko

2.1. Zarządzanie środowiskiem.
2.2. Gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych.
2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona.
2.4. Optymalizacja rozwoju miast i regionów.
2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych.
2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne środki techniczne ochrony środowiska.

3.

Rolnictwo i żywność

3.1. Żywność prozdrowotna.
3.2. Postęp biologiczny w rolnictwie.
3.3. Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego.

4.

Państwo i społeczeństwo

4.1. Tradycje kulturowe oraz zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa polskiego.
4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju.
4.3. Polska i jej pozycja w Europie i świecie aspekty polityczne, prawne i społeczne.

5.

Bezpieczeństwo

5.1. Zarządzanie kryzysowe w państwie.
5.2. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych.
5.3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni.
5.4. Materiały, podzespoły, sensory i struktury do systemów bezpieczeństwa.

6.

Nowe materiały i technologie

6.1. Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne.
6.2. Zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz optoelektroniczne.
6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne.
6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach.
6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów.

7.

Technologie informacyjne

7.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym rozwiązań zapewniających jej wysoką funkcjonalność, oraz cyfrowych zasobów informacji.
7.2. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.
7.3. Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych.
7.4. Systemy wspomagania diagnostyki i terapii oraz wymiany informacji medycznej poprzez platformy internetowe i mobilne.
7.5. Technologie mobilne.

8.

Energia i jej zasoby

8.1. Nowoczesne technologie dla wytwarzania, przetwarzania i przechowywania energii.
8.2. Efektywne wykorzystanie węgla.
8.3. Bezpieczeństwo energetyczne państwa.
8.4. Odnawialne źródła energii.

9.

Infrastruktura transportowa

9.1. Elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu
9.2. Systemy zarządzania procesami transportowymi.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012