Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 2010 Nr 11
wykaz aktów prawnych opublikowanych w:
DZIENNIKU URZĘDOWYM
MINISTRA INFRASTRUKTURY Nr 11
z dnia 27 września 2010 r.

Pobierz treść Dziennika Urzędowego

ZARZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY:

32 - Nr 33 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia
33 - Nr 35 z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

DECYZJA MINISTRA INFRASTRUKTURY:

34 - Nr 27 z dnia 10 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY:

35 - z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012