Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2009 Nr 211

Załącznik nr 2   

I. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk

Mnożnik

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,2-8,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5-7,0

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-6,0

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9-3,5

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,8-2,7

II. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W IZBACH SKARBOWYCH, URZĘDACH SKARBOWYCH, URZĘDACH KONTROLI SKARBOWEJ ORAZ W IZBACH CELNYCH I URZĘDACH CELNYCH

Grupa stanowisk

Mnożnik

1

2

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

2,0-6,5

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-4,2

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,9-3,0

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7-2,7

III. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk

Mnożnik

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0-5,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5-4,3

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-4,0

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

0,8-3,0

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

0,7-2,5

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012