Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2003 Nr 212

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2003 r. (poz. 2072)

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

Spis treści

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Znaki rozpoznawcze, podziałki zanurzenia i pomiary statków
Rozdział 3. Wzrokowa sygnalizacja statków
    I. Przepisy ogólne
    II. Sygnalizacja nocna i dzienna
    IIA. Sygnalizacja w drodze
    IIB. Sygnalizacja na postoju
    III. Sygnalizacja specjalna
Rozdział 4. Sygnalizacja dźwiękowa statków. Łączność radiotelefoniczna
Rozdział 5. Znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
Rozdział 6. Zasady ruchu żeglugowego
    A. Przepisy ogólne
    B. Mijanie, wyprzedzanie i kursy przecinające się
    C. Pozostałe zasady ruchu
    D. Promy
    E. Przejścia pod mostami oraz przez jazy i śluzy
    F. Ograniczona widzialność - ruch żeglugowy za pomocą radaru
    G. Szczególne zasady ruchu żeglugowego
Rozdział 7. Zasady postoju
Rozdział 8. Postanowienia dodatkowe

Załączniki do przepisów żeglugowych:

Załącznik nr 1. Litera lub grupa liter rozpoznawczych kraju, w którym znajduje się port macierzysty lub miejsce rejestracji statku
Załącznik nr 2. Podziałki zanurzenia statków śródlądowych
Załącznik nr 3. Sygnalizacja wzrokowa statków
    1. Przepisy ogólne
    2. Sygnalizacja w drodze
    3. Sygnalizacja na postoju
    4. Sygnalizacja specjalna
Załącznik nr 4. Światła i kolory świateł nawigacyjnych na statkach
Załącznik nr 5. Natężenie światła i zasięg widzialności świateł nawigacyjnych na statkach
Załącznik nr 6. Sygnały dźwiękowe
    I. Dźwięczność sygnałów
    II. Kontrola poziomu natężenia akustycznego
    III. Sygnały dźwiękowe statków (ogólne, mijania, wyprzedzania, zawracania, porty i boczne drogi wodne, sygnały podczas ograniczonej widzialności)
Załącznik nr 7. Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy na drogach wodnych
    I. Podstawowe znaki żeglugowe
        A. Znaki zakazu
        B. Znaki nakazu
        C. Znaki ograniczenia
        D. Znaki zalecenia
        E. Znaki informacyjne
    II. Znaki pomocnicze
Załącznik nr 8. Oznakowanie szlaku żeglownego oraz dodatkowe oznakowanie jezior i szerokich dróg wodnych
    I. Przepisy ogólne
    II. Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego
    III. Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego
    IV. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych
    V. Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru
    VI. Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych
    VII. Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym
    VIII. Znaki specjalnego przeznaczenia
    IX. Oznakowanie wejść do portów
Załącznik nr 9. Kategorie dróg wodnych i określenie kierunków ruchu na drogach wodnych

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012