Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 1999 Nr 13

IX. TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp. Stanowisko Kategoria
zaszerego-
wania
Staw-
ka do-
datku
funk-
cyjne-
go do
Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Wszystkie urzędy i inne jednostki
1 Kierowca autobusu X-XI - według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista,
operator maszyn cyfrowych
zasadnicze 3
2 Kierowca samochodu ciężarowego,
kierowca samochodu dostawczego
IX-X - według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista
zasadnicze 2
3 Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.
VIII-IX
 
-
 
zasadnicze
 
-
 
4 Kierowca samochodu osobowego VII-VIII - według odrębnych przepisów
5 Operator urządzeń powielających,
robotnik magazynowy,
robotnik transportowy
VI-VIII - podstawowe -
6 Robotnik gospodarczy V-VII - podstawowe -
7 Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny
IV-V - podstawowe -
8 Sprzątaczka III-IV - podstawowe -
9 Goniec II-IV - podstawowe -
II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin
1 Konserwator aparatury laboratoryjnej IX-XI - średnie zawodowe
i uprawnienia
specjalistyczne
3
2 Robotnik szklarniowy VI-X - zasadnicze zawodowe -
III. Urzędy morskie
1 Starszy latarnik X-XII - średnie 4
2 Elektromonter,
elektryk,
monter instalacji wodnokanalizacyjnych,
operator sztaplarki,
mechanik silników spalinowych,
mechanik samochodowy,
elektryk samochodowy
VII-XI - zasadnicze -
3 Kierowca ciągnika IX-X - według odrębnych przepisów
4 Latarnik,
rzemieślnik gospodarczy
VIII-X - zasadnicze -
5 Robotnik ochrony wybrzeża - pilarz,
murarz,
tynkarz,
blacharz,
dekarz,
spawacz,
ślusarz,
tokarz
VII-X
 
-
 
zasadnicze
 
-
 
6 Robotnik ochrony wybrzeża,
cieśla,
stolarz
VI-IX - podstawowe -
7 Wydawca narzędzi,
zbrojarz
V-VII - zasadnicze -
IV. Inspektoraty żeglugi śródlądowej
1 Stermotorzysta XIII-XIV - według odrębnych przepisów
2 Bosman przystaniowy VIII-IX -
V. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
1 Operator kierowca,
mechanik kierowca
IX-XII - według odrębnych przepisów
2 Starszy dróżnik,
starszy promowy
IX-XI - zasadnicze 2
podstawowe 5
3 Dróżnik VI-IX - zasadnicze -
podstawowe
VI. Urzędy celne
1 Konserwator sprzętu radiologicznego
i elektronicznego
X-XII - średnie techniczne 3
VII. Regionalne inspektoraty celne
1 Kierowca samochodu specjalistycznego IX-XI - według odrębnych przepisów
VIII. Komenda Główna Policji, oddziały Straży Granicznej
1 Mechanik-elektronik XI-XIII - średnie 2
2 Starszy mistrz XI-XII 3 zasadnicze 4
3 Starszy technik,
mechanik silników okrętowych
X-XII - średnie 2
4 Ślusarz-tokarz IX-XI  
-
zasadnicze -
kierowca samochodu specjalnego według odrębnych przepisów
blacharz samochodowy,
diagnosta samochodowy,
elektromechanik
zasadnicze -
mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,
kuchmistrz,
mistrz
2 3
blacharz-dekarz,
elektryk samochodowy,
elektromonter,
lakiernik samochodowy
 
-
 
-
5 Technik IX-XI - średnie -
6 Kucharz,
mechanik urządzeń chłodniczych
lub garmażeryjnych,
mechanik rusznikarz,
mechanik maszyn biurowych,
mechanik urządzeń ppoż.,
malarz-murarz,
monter konserwator urządzeń i sieci
wodnokanalizacyjnej, c.o. i gazowej,
monter konserwator urządzeń
łączności,
mechanik urządzeń slipowych,
palacz kotłowni wysokoprężnych
IX-X - zasadnicze -
7 Starszy mechanik centrali telefonicznej VIII-IX - średnie 3
8 Szewc,
krawiec,
spawacz,
tynkarz-glazurnik
VIII-IV
 
-
 
zasadnicze -
kierowca ciągnika,
kierowca karetki sanitarnej (pogotowia),
kierowca mikrobusu
według odrębnych przepisów
9 Kelner,
młodszy kucharz,
gospodarz obiektu,
operator urządzeń piorących,
operator urządzeń oczyszczalni ścieków
VII-VIII - podstawowe -
10 Operator wózka akumulatorowego,
ogrodnik
VI-VIII - podstawowe -
11 Pomocnik kierowcy VI-VII - podstawowe -
12 Pomoc kucharza,
pomocnik palacza c.o.,
pracownik obsługi gospodarczej
w komisariatach policji,
palacz pieców zwykłych
V-VI - podstawowe -

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012